JA Company Program

ธนาคารร่วมมือกับมูลนิธิจูเนียร์อะชีฟเม้นท์ ประเทศไทย ซึ่งเป็นสาขาขององค์กรไม่แสวงหากำไรจากประเทศสหรัฐอเมริกา พัฒนาหลักสูตรให้เป็นภาษาไทย โดยนักเรียนจะได้รับความรู้จากการทดลองทำธุรกิจจริง ทำให้นักเรียนได้ประสบการณ์ในการทำธุรกิจที่ต้องแข่งขันกันภายใต้กฎเกณฑ์และความเป็นธรรม  

ในปี 2558 ซึ่งเป็นปีที่ 2 ของโครงการ มีจำนวนโรงเรียนเข้าร่วม 20 แห่ง เพิ่มขึ้นจากในปีแรกที่มีจำนวน 15 แห่ง รวมนักเรียนที่ผ่านโครงการทั้งสิ้น 844 คน ผู้บริหารและพนักงานที่สนใจเข้าร่วมเป็นครูอาสาสมัครจำนวน 32 คน คิดเป็นชั่วโมงทำงานของอาสาสมัครรวม 247.5 ชั่วโมง

 
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์  Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone