ข่าวสารล่าสุด

ธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นผู้นำในตลาดลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และเอสเอ็มอี อีกทั้งมีฐานลูกค้าที่กว้างขวางที่สุดในตลาดลูกค้าบุคคล

ด้วยจำนวนลูกค้าที่มากที่สุดในประเทศ สายสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้า และเครือข่ายสาขาต่างประเทศที่กว้างขวางที่สุดในบรรดาธนาคารไทย และธนาคารในเครืออีก 2 แห่งที่ประเทศจีนและมาเลเซีย ธนาคารกรุงเทพจึงเป็นผู้นำในภาคการธนาคารไทย และเป็นหนึ่งในธนาคารพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจัยนี้ทำให้ธนาคารเป็นพันธมิตรที่มีความพร้อมที่สุดสำหรับการสนับสนุนผู้ลงทุนที่ต้องการขยายธุรกิจในระดับภูมิภาค

ผลประกอบการทางการเงินล่าสุด

รายเดือน (ธ.พ.1.1) มกราคม 2561
รายไตรมาส

ประกาศผลประกอบการไตรมาส 4/2560 (ตรวจสอบแล้ว)

รายงานประจำปี ปี 2560

รายงานผลประกอบการย้อนหลัง

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ล่าสุด

9 มีนาคม 2561
 • หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 25
 • การมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
 • หนังสือมอบฉันทะ
 • แบบฟอร์มลงทะเบียน
 • 22 กุมภาพันธ์ 2561

  แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร
  ประกาศผลประกอบการไตรมาส 4/2560 (ตรวจสอบแล้ว)

  20 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1) มกราคม 2561
  19 มกราคม 2561

  ประกาศผลประกอบการไตรมาส 4/2560 (ก่อนตรวจสอบ)

  ประกาศรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1) ธันวาคม 2560

  20 ธันวาคม 2560 ประกาศรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1) พฤศจิกายน 2560

  ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง

   ราคาหุ้น BBL                           ราคาหุ้น BBL-F

  BBL: หลักทรัพย์ที่ซื้อขายผ่านกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยนักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
  BBL-F: หลักทรัพย์ที่ซื้อขายผ่านกระดานต่างประเทศในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยนักลงทุนชาวต่างประเทศ
  Quick Access
  News
  Tweet this! Share on Facebook
  พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone