ไม่ว่าธุรกิจของท่านจะอยู่ในอุตสาหกรรมใด ธนาคารกรุงเทพมีสินเชื่อหลากหลายครบครันสำหรับทุกความต้องการของเอสเอ็มอี เพื่อให้ธุรกิจของท่านราบรื่นและมีประสิทธิภาพทางการเงิน พร้อมสำหรับการเติบโตอย่างยั่งยืน

สินชื่อธุรกิจ

สินเชื่อหลากหลายรูปแบบที่เติมเต็มทุกความต้องการทางการเงิน
เพื่อความคล่องตัวทางธุรกิจ ทั้งสินเชื่อเพื่อหมุนเวียนในกิจการ สินเชื่อเพื่อการลงทุน สินเชื่อเพื่อการค้าระหว่างประเทศ บริการค้ำประกัน
และอาวัล


สินเชื่อบัวหลวงเพื่อเอสเอ็มอี

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ที่สร้างสรรค์ขึ้นจากความเข้าใจในธุรกิจแต่ละประเภท และวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน เพื่อตอบโจทย์ทางการเงินได้ตรงความ
ต้องการของธุรกิจ ด้วยเงื่อนไขพิเศษ ที่ช่วยให้ท่านพัฒนาและต่อยอดทางธุรกิจ


สินเชื่อภายใต้โครงการค้ำประกันสินเชื่อ บสย.

ปลดล็อกปัญหาหลักประกันไม่เพียงพอ ด้วยสินเชื่อภายใต้โครงการ
ค้ำประกันสินเชื่อ บสย. จากธนาคารกรุงเทพ ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการเข้าถึงสินเชื่อ พร้อมเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจไม่พลาดโอกาสในการขยายกิจการ

สินเชื่อภายใต้โครงการสนับสนุนของรัฐบาล

แหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ เพื่อการลงทุนและเสริมสภาพคล่องสนับสนุนโดยหน่วยงานภาครัฐ ที่กู้ได้สะดวก ณ สำนักธุรกิจทั่วประเทศ


Tips/Useful Info
การจดทะเบียนพาณิชย์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สนับสนุน
ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี
จดทะเบียนพาณิชย์ให้ถูกต้อง และใช้เป็นเอกสารประกอบการทำธุรกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เข้าถึงแหล่ง
เงินทุน และสร้างความ
เข้มแข็งให้เศรษฐกิจ ดูประกาศกระทรวงพาณิชย์
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์  Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone