ข่าวประชาสัมพันธ์

ธนาคารกรุงเทพเปิดโชว์รูม One-Stop Shop เสนอขายอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทพร้อมบริการสินเชื่อ

25 กุมภาพันธ์ 2548

ธนาคารกรุงเทพเปิดโชว์รูม "ห้องแสดงสินทรัพย์พร้อมขาย" อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่ต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ โดยมีบ้าน อาคารพาณิชย์และที่ดินให้เลือกอย่างหลากหลาย รวมทั้งบริการสินเชื่อสำหรับซื้อที่อยู่อาศัยให้ลูกค้ากู้ได้ถึงร้อยละ 90 ของราคาซื้อขาย และสามารถขอสินเชื่อเพื่อการปรับปรุงและตกแต่งได้อีกร้อยละ 20 ของราคาซื้อขาย แต่ไม่เกินร้อยละ 60 ของงบประมาณการปรับปรุงและตกแต่ง

นางสาวกรองทอง การุณย์นราทร ผู้จัดการฝ่ายทรัพย์สิน ธนาคารกรุงเทพ กล่าวว่า ธนาคารจัดตั้งห้องแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์พร้อมขายขึ้นเพื่อให้เป็นจุดบริการลูกค้าครบวงจร โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และสินเชื่อซื้อบ้านไว้บริการลูกค้าอย่างครบถ้วน

"ลูกค้าจะได้รับความสะดวกสบายในการค้นหาบ้าน คอนโด อาคารพาณิชย์ หรือที่ดินเปล่า จากฐานข้อมูลสินทรัพย์พร้อมขายของธนาคาร ซึ่งมีอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ทุกขนาด ในหลากหลายพื้นที่ นับพันรายการให้ลูกค้าเลือกได้จนลงตัว เพียงกำหนดความต้องการประเภทของสินทรัพย์ที่ต้องการ ทำเลที่ตั้ง และวงเงิน
งบประมาณที่มี อีกทั้งลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้จากเจ้าหน้าที่ประจำโชว์รูม" นางสาว
กรองทองกล่าว

นางสาวกรองทองกล่าวว่าเนื่องจากอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่ที่ธนาคารเสนอขายเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPA ดังนั้นการมีช่องทางสำหรับการจำหน่ายทรัพย์สินอย่างเป็นระบบจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย ทั้งธนาคาร ประชาชนทั่วไปและระบบเศรษฐกิจโดยรวม

"การมีโชว์รูมจะช่วยให้ธนาคารมีระบบการบริหาร NPA ที่ครบวงจร คือมีช่องทางที่ธนาคารสามารถระบายขายทรัพย์สินได้รับโอนมาได้โดยสะดวก ในขณะที่ลูกค้าก็ได้รับความสะดวกมากขึ้น เพราะมีอสังหาริมทรัพย์จำนวนมากไว้ให้เลือกในที่เดียวก่อนจะตัดสินใจเลือกซื้อรายการที่คุ้มค่าที่สุด และทรัพย์สินที่ลูกค้าซื้อไปก็จะกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่ง อสังหาริมทรัพย์ที่ธนาคารเคยเก็บรักษาไว้ก็จะกลับไปมีส่วนในการเจริญเติบโตแก่เศรษฐกิจของประเทศโดยรวม" นางสาวกรองทองกล่าว

"ห้องแสดงสินทรัพย์พร้อมขาย" ตั้งอยู่ที่ถนนสีลม บริเวณปากซอยพิพัฒน์ ใกล้กับธนาคารกรุงเทพอาคารสำนักงานใหญ่ เปิดให้บริการระหว่างเวลา 8.30 น.-16.30 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ โดยผู้สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
สินเชื่อและบริการอื่นๆ ของธนาคารกรุงเทพ สามารถสอบถามได้ที่บัวหลวงโฟน 1333
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์  Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone