โครงการนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2561

ธนาคารกรุงเทพเปิดรับสมัครนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ที่สนใจเข้าร่วมฝึกงานกับธนาคาร เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ และพัฒนาทักษะจากการปฏิบัติงานจริง เกี่ยวกับงานในสายการเงินการธนาคาร


คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • นักศึกษาไทยในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ ชั้นปีที่ 3 (ทุกสาขาวิชา)
  • เกรดเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป
  • สามารถปฏิบัติงานเต็มเวลาในระยะเวลาโครงการฝึกงาน (วันที่ 4 มิถุนายน - 26 กรกฎาคม 2561)
  • มีความมุ่งมั่นและกระตือรือร้นที่ต้องการเรียนรู้งานสายการเงินการธนาคาร


กำหนดการ

เปิดสมัครผ่านทางเว็บไซต์ วันที่ 3 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศรายชื่อนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าโครงการ วันที่ 30 มีนาคม 2561 (ผ่านทาง SMS)
ร่วมทำกิจกรรมกลุ่มและสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก วันที่ 21 เมษายน 2561
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 (ผ่านทาง SMS)
ปฐมนิเทศนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ วันที่ 4 มิถุนายน 2561
ระยะเวลาการฝึกงาน (40 วันทำการ) วันที่ 4 มิถุนายน - 26 กรกฎาคม 2561
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ วันที่ 26 กรกฎาคม 2561


วิธีการสมัคร

กรอกข้อมูลและส่งแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่ในการฝึกงาน

  • สำนักงานใหญ่สีลม
  • สำนักงานพระราม 3
  • สำนักงานพระราม 9
  • สำนักงานพลับพลาไชย/วรจักร
  • สาขาธนาคารในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด


สอบถามเพิ่มเติม โทร. (66) 0-2685-7855 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.facebook.com/BangkokbankRecruitment

Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์  Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone