การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

ที่ธนาคารกรุงเทพ บุคลากรคือผู้ร่วมสานอนาคต

ธนาคารกรุงเทพส่งเสริมการพัฒนาตนสู่ความสำเร็จ

โอกาสรับการฝึกฝนอบรมและพัฒนาตนเอง

"การเติบโตและพัฒนาความสามารถในองค์กรเป็นสิ่งที่ธนาคารให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ธนาคารมุ่งมั่นให้พนักงานทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้และก้าวหน้าในอาชีพ"

ชาติศิริ โสภณพนิช
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ

ศูนย์ฝึกอบรมของธนาคารกรุงเทพ ซึ่งอยู่ในอาคารที่ตั้งตระหง่านมองเห็นภูมิทัศน์ของแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมสนับสนุนการพัฒนาตนเองอย่างรอบด้านแก่บุคลากรทุกคนของธนาคาร ด้วยหลักสูตรสำหรับพนักงานทั่วไปจนถึงหลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูง นอกจากนี้ ธนาคารยังจัดฝึกอบรมให้แก่บุคคลจากภายนอกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ หรือพนักงานจากสถาบันการเงินอื่นๆ

ศูนย์ฝึกอบรมจัดสัมมนา เวิร์กช็อป และการบรรยายต่างๆ อย่างหลากหลาย ตั้งแต่เรื่องการเงินและการบัญชี
การบริหารบุคลากร การสนทนาภาษาอังกฤษ การบริหารงานสาขา ระบบบัญชี การวิเคราะห์การเงิน การบริการลูกค้า และความรู้ด้านอื่นๆ อีกมาก

การจัดฝึกอบรมภายนอกองค์กร

ศูนย์ฝึกอบรมยังจัดหลักสูตรการศึกษาในต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ ทั้งยังมีหลักสูตร
การฝึกอบรมจำเพาะตามลักษณะงานต่างๆ ให้เลือก เพื่อให้ผู้บริหารได้พัฒนาตนเองและมีโอกาสเสาะแสวง
ความคิดที่มีคุณค่าอันจะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ที่ธนาคารกรุงเทพได้ต่อไป

ทุนการศึกษา

แต่ละปีธนาคารกรุงเทพมอบทุนการศึกษาจำนวนหนึ่งเพื่อให้พนักงานที่มีศักยภาพสูงได้เพิ่มพูนทักษะ ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งใดแห่งหนึ่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ
Tips/Useful Info
ติดต่อได้ที่
ฝ่ายฝึกอบรม
โทร. (66) 0-2685-7712

ดาวน์โหลด
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ธนาคารบนมือถือBualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectNational e-PaymentBualuang Phone
Submit