บริษัทในเครือและการลงทุน

บริษัทในเครือและการลงทุนของธนาคารกรุงเทพ

บริษัท ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จำกัด
บริษัท ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จำกัด ซึ่งธนาคารกรุงเทพเป็น
ผู้ถือหุ้นเต็ม 100% เริ่มเปิดดำเนินการในวันที่ 28 ธันวาคม 2552 โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เซี่ยงไฮ้และมีสาขาตั้งอยู่ในเมืองหลักๆ ของประเทศจีน สามารถให้บริการผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีความหลากหลายรวมทั้งการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับเงินสกุล Renminbi (RMB) ซึ่งเป็นสกุลเงิน
ท้องถิ่นของจีนด้วย

Bangkok Bank Building, M/F 2/F-5/F, No. 7, Zhongshan East-1 Road, Shanghai 200002, The People’s Republic of China
โทรศัพท์: (86-21) 2329-0100
โทรสาร: (86-21) 2329-0168
SWIFT: BKKBCNSH
เว็บไซต์: www.bangkokbank.com.cn  

บางกอก แบงค์ เบอร์ฮาด
บางกอก แบงค์ เบอร์ฮาด เป็นบริษัทในเครือของธนาคารกรุงเทพ โดยมีสำนักงานอยู่ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ และให้บริการธนาคารพาณิชย์ที่
หลากหลายแก่ลูกค้าในประเทศทั้งลูกค้าบุคคลและลูกค้าธุรกิจ ธนาคารมีบริการเพื่อตอบสนองให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า อาทิเช่น บริการบัญชีเงินฝาก บริการเพื่อธุรกิจส่งออกและนำเข้า สินเชื่อธุรกิจ บริการโอนเงินระหว่างประเทศ บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ฯลฯ

1-45-01 Menara Bangkok Bank,
Laman Sentral Berjaya, No. 105, Jalan Ampang,
50450 Kuala Lumpur, Malaysia.
โทรศัพท์: 03-2174 6888
โทรสาร: 03-2174 6800
SWIFT: BKKB MY KL
เว็บไซต์: www.bangkokbank.com.my


บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จำกัด
บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จำกัด ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการอสังหา-
ริมทรัพย์และจำหน่ายทรัพย์สินที่รับโอนจากธนาคารกรุงเทพ

323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: (66) 0-2635-5001-3
โทรสาร: (66) 0-2635-5004
เว็บไซต์: www.stamc.com


บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด
333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: (66) 0-2231-4638
โทรสาร: (66) 0-2236-8272


บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ให้คำแนะนำการลงทุน การจัดการกองทุนส่วนบุคคล บริการทำวิจัยและวิเคราะห์ตามที่ได้รับมอบหมายจากลูกค้า

ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ 191 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: (66) 0-2231-3777, (66) 0-2632-0777
โทรสาร: (66) 0-2231-3797, (66) 0-2231-3951
เว็บไซต์: www.bualuang.co.th


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด ทำหน้าที่บริหารและจัดการกองทุน

ห้อง 2601 ชั้น 26 อาคารสาธรซิตี้ ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: (66) 0-2679-6400
โทรสาร: (66) 0-2679-5995-6
เว็บไซต์: www.bblam.co.thบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด เป็นบริษัท
ในเครือบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทธุรกิจการ จัดการกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล

ชั้น 23 โซนซี อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ 191 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: (66) 0-2618-1599
โทรสาร: (66) 0-2618-1597
เว็บไซต์: www.bcap.co.th

Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์  Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone