วันหยุดประจำปีของธนาคาร

วันหยุดของธนาคารประจำปี พ.ศ. 2560 ตามระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย

       1.    วันจันทร์ที่ 2 มกราคม วันหยุดชดเชยวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่
(วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2559 และวันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2560)
       2.    วันอังคารที่ 3 มกราคม วันหยุดพิเศษ
       3.    วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา
(วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560)
       4.    วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน วันจักรี
       5.    วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน วันสงกรานต์
       6.    วันศุกร์ที่ 14 เมษายน วันสงกรานต์
       7.    วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ
       8.    วันพุธที่ 10 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา
       9.    วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
(วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560)
     10.    วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
     11.    วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
(วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560)
     12.    วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
     13.    วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
     14.    วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม วันหยุดทำการของสถาบันการเงินเป็นกรณีพิเศษ
     15.    วันอังคารที่ 5 ธันวาคม วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
     16.    วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม วันหยุดชดเชยวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
(วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560)

วันหยุดของธนาคารประจำปี พ.ศ. 2561 ตามระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย

       1.    วันจันทร์ที่ 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่
       2.    วันอังคารที่ 2 มกราคม วันหยุดชดเชยวันสิ้นปี
(วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2560)
       3.    วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม วันมาฆบูชา
       4.    วันศุกร์ที่ 6 เมษายน วันจักรี
       5.    วันศุกร์ที่ 13 เมษายน วันสงกรานต์
       6.    วันจันทร์ที่ 16 เมษายน วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
(วันเสาร์ที่ 14 เมษายน 2561 และวันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2561)
       7.    วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ
       8.    วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา
       9.    วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา
     10.    วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
(วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561)
     11.    วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
(วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561)
     12.    วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
(วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561)
     13.    วันอังคารที่ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
     14.    วันพุธที่ 5 ธันวาคม วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
     15.    วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
     16.    วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม วันสิ้นปี

สำหรับธนาคารกรุงเทพในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา ให้หยุดในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา
(วันรายอฮัจยี) และวันตรุษจีน เพิ่มเติม หากวันตรุษดังกล่าวไม่ตรงกับวันหยุดตามที่กล่าวข้างต้น หรือวันหยุดประจำสัปดาห์
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์  Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone