กรรมการผู้จัดการใหญ่

นายชาติศิริ โสภณพนิช ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นหนึ่งในธนาคารระดับภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งยังดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) อีกด้วย

ธนาคารกรุงเทพ ภายใต้การบริหารงานของนายชาติศิริ มีการดำเนินงานที่เติบโตก้าวหน้า โดยปัจจุบันมีเครือข่ายสาขากว่า 1,200 แห่ง สำนักธุรกิจและสำนักธุรกิจย่อยกว่า 240 แห่งทั่วประเทศ โดยมีบัญชีเงินฝากประมาณ 17 ล้านบัญชี ธนาคารมีเครือข่ายสาขาต่างประเทศ 32 แห่ง ซึ่งรวมถึงธนาคารในเครือที่ธนาคารถือหุ้นทั้งหมดในประเทศจีนและมาเลเซีย นอกจากความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจแล้ว ธนาคารยังเป็นองค์กรหลักที่ให้การสนับสนุนสังคมไทย และมีบทบาทสำคัญในการริเริ่มโครงการพัฒนาสังคมและการศึกษาหลายโครงการ

นอกจากความรับผิดชอบในฐานะผู้บริหารธนาคารกรุงเทพแล้ว นายชาติศิริยังดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.โพสต์ พับลิชชิ่ง และกรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ Singapore Management University

นายชาติศิริ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการจัดการ จาก Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology - MIT และสาขาวิศวกรรมเคมีจาก Massachusetts Institute of Technology เช่นเดียวกัน และระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี จาก Worcester Polytechnic Institute - WPI

นายชาติศิริ ได้รับรางวัล นักการเงินแห่งปี จากวารสารการเงินธนาคาร ในปี 2544 และในปี 2548 ได้รับรางวัล The Asian Banker Achievement Award 2005 for Leadership in Thailand จากนิตยสารดิเอเชี่ยนแบงก์เกอร์ และรางวัล Robert H. Goddard Alumni Award จาก Worcester Polytechnic Institute ในฐานะศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จจนเป็นที่ยอมรับในวงการธุรกิจ

ธนาคารกรุงเทพภายใต้การบริหารงานโดยนายชาติศิริ ได้รับรางวัลเกียรติยศต่างๆ มากมาย อาทิ ธนาคาร
ยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย จากนิตยสารเดอะ แบงก์เกอร์ และนิตยสารยูโรมันนี่ นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลธนาคารยอดเยี่ยมแห่งปี จากวารสารการเงินธนาคาร
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์  Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone