ธนาคารกรุงเทพวันนี้

ธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นที่ยอมรับในฐานะธนาคารชั้นนำในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และผู้นำด้านบริการทางการเงินสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่และผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในประเทศไทย นอกจากนี้ ธนาคารยังมีสาขาต่างประเทศมากที่สุดในภาคการธนาคารไทย รวม 32 สาขา ครอบคลุม 15 เขตเศรษฐกิจสำคัญของโลก ซึ่งรวมทั้งธนาคารในเครือที่ธนาคารกรุงเทพถือหุ้นทั้งหมดในประเทศมาเลเซียและประเทศจีน

ธนาคารกรุงเทพมีฐานลูกค้ากว้างขวางที่สุดในประเทศ ด้วยจำนวนลูกค้าบุคคลและลูกค้าธุรกิจรวมกว่า 17 ล้านบัญชี และมีเครือข่ายบริการครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งประกอบด้วยสาขากว่า 1,200 แห่ง สำนักธุรกิจและสำนักธุรกิจย่อยอีกกว่า 240 แห่ง และยังมีเครือข่ายธนาคารอัตโนมัติที่หลากหลาย ซึ่งประกอบด้วยเครื่องเอทีเอ็มและเครื่องรับฝากเงินสดอยู่ทั่วประเทศ นอกจากนี้ ธนาคารยังมีบริการธนาคารทางโทรศัพท์และธนาคารทาง
อินเทอร์เน็ตที่ใช้ง่ายและลูกค้าสามารถเลือกทำธุรกรรมในภาษาไทยหรืออังกฤษ ซึ่งเอื้ออำนวยให้ลูกค้าสามารถจัดการเรื่องการเงินได้อย่างรวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง

ธนาคารกรุงเทพมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าตลอดมา และมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจโดยการประสานศักยภาพภายในองค์กรระหว่างหน่วยธุรกิจที่ดูแลลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ ด้านการเงินธนกิจ กิจการธนาคารต่างประเทศ ลูกค้าธุรกิจรายกลางและรายปลีก และลูกค้าบุคคล นอกจากนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือธนาคาร ยังมีบทบาทสำคัญที่สนับสนุนธนาคารในการสร้างสรรค์โอกาสเพื่อการลงทุนใหม่ๆ เพื่อนำเสนอต่อลูกค้าของธนาคารกรุงเทพโดยเฉพาะ
Tips/Useful Info
ก้าวสู่ความเป็นผู้นำ
จากจุดเริ่มต้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปในปี 2487 ปัจจุบัน ธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารพาณิชย์ของเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หลายอย่างที่นำมาใช้นั้นถือว่า
ก้าวหน้าที่สุดในภูมิภาค
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์  Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone