จิตรกรรมบัวหลวง

เป็นเวลากว่า 3 ทศวรรษแล้วที่มูลนิธิธนาคารกรุงเทพได้
จัดประกวด “จิตรกรรมบัวหลวง” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ด้วยเล็งเห็นคุณค่าและความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย และมีเจตนารมณ์ในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนถาวร

ตลอดจนสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่จำนวนมากที่มีทักษะ แนวคิด และความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานด้าน
จิตรกรรมเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพและมีคุณค่า และมีโอกาสขึ้นเวทีแสดงผลงานให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นับได้ว่า “จิตรกรรมบัวหลวง” เป็นสถาบันศิลป์ที่ได้รับการยอมรับจากวงการศิลปะว่าเป็นเวทีประกวดการวาดภาพที่ได้มาตรฐาน ศิลปินที่ได้รับรางวัลจากจิตรกรรมบัวหลวงหลายท่านมีฝีมือเป็นที่ประจักษ์และมีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ บางท่านได้รับเกียรติสูงสุดในฐานะศิลปินแห่งชาติ ในขณะเดียวกันรางวัลจิตรกรรมบัวหลวงก็ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นรางวัลที่มีเกียรติและมีมาตรฐานสูง

ประเภทของงานจิตรกรรม

ประเภทจิตรกรรมที่จัดประกวดมี 3 ประเภท ได้แก่

1. จิตรกรรมไทยแบบประเพณี เป็นงานจิตรกรรมที่มีกระบวนการสร้างสรรค์ แนวความคิด กลวิธี การเขียนด้วยสีฝุ่น และการเตรียมพื้นแบบโบราณ และเรื่องราวเนื้อหาสาระที่ดำรงภาพลักษณ์ และเอกลักษณ์ของงานจิตรกรรมไทยแบบประเพณี

2. จิตรกรรมไทยแนวประเพณี เป็นงานจิตรกรรมที่มีกระบวนการสร้างสรรค์ แนวความคิด กลวิธี และ
เรื่องราวเนื้อหาสาระที่ดำรงภาพลักษณ์ และเอกลักษณ์ของงานจิตรกรรมไทยแบบประเพณีมาพัฒนา สร้างสรรค์ใหม่ให้เข้ากับสมัยนิยม

3.  จิตรกรรมร่วมสมัย เป็นงานจิตรกรรมที่มีกระบวนการสร้างสรรค์ แนวความคิด กลวิธี และเรื่องราวเนื้อหาสาระที่มีการแสดงออกอย่างอิสระเสรี
Tips/Useful Info
ผลการประกวดจิตรกรรมบัวหลวง
มูลนิธิธนาคารกรุงเทพขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล 'จิตรกรรมบัวหลวง' ครั้งที่ 40 ประจำปี 2561
ดูผลการประกวด
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์  Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone