ข่าวสารล่าสุด

ธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นผู้นำในตลาดลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และเอสเอ็มอี อีกทั้งมีฐานลูกค้าที่กว้างขวางที่สุดในตลาดลูกค้าบุคคล

ด้วยจำนวนลูกค้าที่มากที่สุดในประเทศ สายสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้า และเครือข่ายสาขาต่างประเทศที่กว้างขวางที่สุดในบรรดาธนาคารไทย และธนาคารในเครืออีก 2 แห่งที่ประเทศจีนและมาเลเซีย ธนาคารกรุงเทพจึงเป็นผู้นำในภาคการธนาคารไทย และเป็นหนึ่งในธนาคารพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจัยนี้ทำให้ธนาคารเป็นพันธมิตรที่มีความพร้อมที่สุดสำหรับการสนับสนุนผู้ลงทุนที่ต้องการขยายธุรกิจในระดับภูมิภาค

ผลประกอบการทางการเงินล่าสุด

รายเดือน (ธ.พ.1.1) ธันวาคม 2558
รายไตรมาส

ประกาศผลประกอบการไตรมาส 4/2558 (ก่อนตรวจสอบ)

รายงานประจำปี ปี 2557

รายงานผลประกอบการย้อนหลัง

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ล่าสุด

20 มกราคม 2559

ประกาศผลประกอบการไตรมาส 4/2558 (ก่อนตรวจสอบ)

ประกาศรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1) ธันวาคม 2558

18 ธันวาคม 2558 ประกาศรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1) พฤศจิกายน 2558
20 พฤศจิกายน 2558 ประกาศรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1) ตุลาคม 2558
12 พฤศจิกายน 2558

ประกาศผลประกอบการไตรมาส 3/2558 (สอบทานแล้ว)

20 ตุลาคม 2558

ประกาศผลประกอบการไตรมาส 3/2558 (ก่อนสอบทาน)

ประกาศรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1) กันยายน 2558


ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง

ราคาหุ้น BBL                       ราคาหุ้น BBL-F

BBL: หลักทรัพย์ที่ซื้อขายผ่านกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยนักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
BBL-F: หลักทรัพย์ที่ซื้อขายผ่านกระดานต่างประเทศในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยนักลงทุนชาวต่างประเทศ
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ธนาคารบนมือถือBualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone
Submit