ข่าวสารล่าสุด

ธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นผู้นำในตลาดลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และเอสเอ็มอี อีกทั้งมีฐานลูกค้าที่กว้างขวางที่สุดในตลาดลูกค้าบุคคล

ด้วยจำนวนลูกค้าที่มากที่สุดในประเทศ สายสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้า และเครือข่ายสาขาต่างประเทศที่กว้างขวางที่สุดในบรรดาธนาคารไทย และธนาคารในเครืออีก 2 แห่งที่ประเทศจีนและมาเลเซีย ธนาคารกรุงเทพจึงเป็นผู้นำในภาคการธนาคารไทย และเป็นหนึ่งในธนาคารพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจัยนี้ทำให้ธนาคารเป็นพันธมิตรที่มีความพร้อมที่สุดสำหรับการสนับสนุนผู้ลงทุนที่ต้องการขยายธุรกิจในระดับภูมิภาค

ผลประกอบการทางการเงินล่าสุด

รายเดือน (ธ.พ.1.1) พฤศจิกายน 2559
รายไตรมาส

ประกาศผลประกอบการไตรมาส 3/2559 (สอบทานแล้ว)

 • งบการเงิน
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
 • รายงานประจำปี ปี 2558

  รายงานผลประกอบการย้อนหลัง

  ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ล่าสุด

  20 ธันวาคม 2559 ประกาศรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1) พฤศจิกายน 2559
  18 พฤศจิกายน 2559 ประกาศรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1) ตุลาคม 2559
  10 พฤศจิกายน 2559

  ประกาศผลประกอบการไตรมาส 3/2559 (สอบทานแล้ว)

  20 ตุลาคม 2559

  ประกาศผลประกอบการไตรมาส 3/2559 (ก่อนสอบทาน)

  ประกาศรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1) กันยายน 2559

  26 กันยายน 2559

  ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง

  ราคาหุ้น BBL                       ราคาหุ้น BBL-F

  BBL: หลักทรัพย์ที่ซื้อขายผ่านกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยนักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
  BBL-F: หลักทรัพย์ที่ซื้อขายผ่านกระดานต่างประเทศในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยนักลงทุนชาวต่างประเทศ
  Quick Access
  News
  Tweet this! Share on Facebook
  พร้อมเพย์Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone
  Submit