โอนเงินไปต่างประเทศ

สะดวก รวดเร็ว เมื่อโอนเงินไปต่างประเทศที่ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพมีสาขากว่า 1,200 แห่งพร้อมให้บริการท่านทุกที่ทั่วไทย

โอนเงินผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์

เพียงแวะไปที่สาขาของธนาคารกรุงเทพ ท่านสามารถโอนเงินผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ไปถึงผู้รับได้ทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยธนาคารปลายทางจะนำเงินโอนของท่านเข้าบัญชีผู้รับโดยตรง

ธนาคารมีสาขาต่างประเทศในภูมิภาคสำคัญทั่วโลก และมีข้อตกลงร่วมมือให้บริการโอนเงินกับธนาคารต่างประเทศกว่า 2,000 แห่ง ซึ่งช่วยให้ท่านสามารถโอนเงินไปยังผู้รับได้โดยตรงด้วยความรวดเร็วและค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่า

โอนเงินผ่านบิซ ไอแบงก์กิ้ง

เพียงสมัครใช้บริการบิซ ไอแบงก์กิ้ง ท่านสามารถโอนเงินไปต่างประเทศได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย จึงมั่นใจได้ว่าเงินโอนของท่านจะถึงผู้รับได้อย่างถูกต้องตรงความต้องการทุกครั้ง

ดร๊าฟท์ต่างประเทศ

ดร๊าฟท์ต่างประเทศ คือ เช็คที่ออกในนามธนาคารตามสกุลเงินตราที่ท่านระบุ โดยท่านสามารถซื้อและส่งไปให้
ผู้รับหรือใช้ซื้อสินค้าในต่างประเทศได้โดยสะดวก ปลอดภัย และเสียค่าใช้จ่ายไม่มาก
Tips/Useful Info
ดาวน์โหลด

ติดต่อเรา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโอนและรับโอนเงินต่างประเทศได้ที่บัวหลวงโฟนได้ตลอด 24 ชั่วโมง โทรศัพท์ 1333 หรือ (66) 0-2645-5555
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์  Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone