บริการบริหารการเงิน

ให้ผู้เชี่ยวชาญของเราช่วยท่านบริหารเงินและอัตราแลกเปลี่ยน

ธนาคารให้บริการซื้อขายเงินตราสกุลเงินหลักของโลกทุกสกุล รวมทั้งสกุลเงินของประเทศในภูมิภาคเอเชีย จึงสามารถสนับสนุนธุรกิจของท่านได้ไม่ว่าคู่ค้าของท่านจะอยู่ประเทศใดก็ตาม โดยธนาคารรับแลกเปลี่ยนเงินบาทของท่านเป็นเงินสกุลอื่นและรับซื้อคืนเงินสกุลอื่นของท่านเป็นเงินบาทในอัตราที่เป็นธรรม

นอกจากนี้ ธนาคารยังให้บริการด้านการป้องกันความเสี่ยง เพื่อให้ท่านบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเจ้าหน้าที่ของธนาคารจะแจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวที่สำคัญต่างๆ รวมทั้งแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในตลาดเงินของโลกให้ท่านทราบอยู่เสมอ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ อาทิ โทรศัพท์ การส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เป็นต้น

ธนาคารพร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุดสำหรับท่าน อาทิ สัญญาซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และสัญญาสวอปอัตราดอกเบี้ย (แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย)

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในรูปแบบอื่นๆ ของธนาคารกรุงเทพ คลิกที่นี่
ธนาคารเป็นคนกลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ในการซื้อขายตราสารหนี้ทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง อาทิ พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ และพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ

ธนาคารพร้อมให้บริการด้านธุรกรรมสกุลเงินหยวนเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีน อาทิ บริการด้านเล็ตเตอร์ ออฟ เครดิต (L/C) บริการโอนเงินระหว่างประเทศ บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และบัญชีเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ รวมถึงสัญญาซื้อขายเงินหยวน/บาทล่วงหน้า เป็นต้น

บริการด้านธุรกรรมสกุลเงินริงกิต

ธนาคารได้รับการแต่งตั้งจากธนาคารกลางมาเลเซียและธนาคารแห่งประเทศไทยให้เป็นผู้สนับสนุนกลไกการชำระเงินสกุลท้องถิ่น (มีผลตั้งแต่ 14 มีนาคม 2559) จึงได้รับการผ่อนปรนกฎระเบียบบางประการจากธนาคารกลางทั้งสองประเทศ ทำให้ธนาคารสามารถให้บริการทางการเงินในเงินสกุลริงกิตได้หลากหลายขึ้น โดยรวมถึงการให้บริการรับฝากเงินสกุลริงกิต การทำธุรกรรมสินเชื่อเพื่อการค้า (Trade finance) และ การให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ธนาคารกรุงเทพเป็นหนึ่งในธนาคารชั้นนำแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันธนาคารมีเครือข่ายสาขาในต่างประเทศรวม 32 แห่ง ครอบคลุม 15 เขตเศรษฐกิจสำคัญทั่วโลก ประกอบด้วย ธนาคารท้องถิ่น ในประเทศจีนและมาเลเซีย ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของธนาคาร เจ้าหน้าที่ของธนาคารมีความรู้ความเข้าใจในตลาดแต่ละท้องถิ่นอย่างลึกซึ้งและยินดีแบ่งปันความรู้และข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ธุรกิจของท่าน

ด้วยเครือข่ายสาขาต่างประเทศที่กว้างขวาง รวมถึงธนาคารในเครือ และธนาคารตัวแทนจำนวนมาก ทำให้ธนาคารสามารถสนับสนุนให้ท่านบริหารกิจการการค้าระหว่างประเทศได้อย่างสะดวกสบายสูงสุด
Tips/Useful Info
รายงานภาวะตลาด
ประจำวัน
ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดประจำวัน ทั้งอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ราคาซื้อ-ขายพันธบัตรและตราสารหนี้ อัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก เงินกู้ และอื่นๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม
หากท่านต้องการปรึกษา
เจ้าหน้าที่ค้าเงิน โปรดติดต่อ
 
ค้าเงินตราต่างประเทศ
(66) 0-2021-1333
 
ตราสารหนี้
(66) 0-2021-1009
 
ตลาดเงิน
(66) 0-2021-1221
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์  Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone