บริการ Cash Management

บริการทางการเงินแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการชำระเงินหรือเรียกเก็บค่าสินค้าและบริการ หรือตรวจสอบสถานะทางการเงิน หรือบริหารบัญชีธนาคารของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ

แจ้งการปรับปรุงระบบ
ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาบริการให้ดียิ่งขึ้น ธนาคารจะทำการปรับปรุงระบบในวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 เวลา 03:00-06:00 น. ท่านจะไม่สามารถใช้บริการ Corporate iCash และบริการเรียกเก็บค่าสินค้าและบริการออนไลน์ (Payment on the Net และ Bill Payment (Online)) ลูกค้าของท่านจะไม่สามารถชำระค่าสินค้าและบริการให้ท่านได้ชั่วคราวในช่วงเวลาดังกล่าว

ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ หากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อกลุ่มงานบริการลูกค้า โทร. (66) 0-2680-9500


ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของบริการ Cash Management ธนาคารจึงพัฒนาระบบและเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการบริการให้มีประสิทธิภาพสูงและสอดคล้องกับความต้องการของท่าน และเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงระบบงานดังกล่าว ธนาคารได้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการสร้างสรรค์บริการ Corporate iCash เพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านทำธุรกรรมออนไลน์ได้ตลอดเวลา และมั่นใจได้ว่า ข้อมูลของท่านจะได้รับการปกป้องด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุด ซึ่งใช้เทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยระดับมาตราฐานสากล ด้วยระบบ Secure Socket Layer (SSL) และการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท

บริการคอร์ปอเรท ไอแคช ของธนาคารกรุงเทพ ช่วยให้ท่านทำธุรกรรมทางการเงินและบริหารเงินในธุรกิจของท่านได้อย่างสะดวกและรวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องไปธนาคาร บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารยังช่วยท่านลดภาระงานเอกสาร อีกทั้งช่วยประหยัดเวลา

บริการครบวงจร

บริการชำระเงิน - หลากหลายทางเลือกให้ท่านชำระค่าสินค้าและบริการได้ สะดวก รวดเร็ว และง่ายดาย
บริการเรียกเก็บค่าสินค้าและบริการ
- ช่วยท่านเก็บเงินจากลูกค้าและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าของท่านในการชำระเงิน
บริการเพื่อการบริหารสภาพคล่อง - ช่วยท่านบริหารบัญชีธนาคารของบริษัทให้ได้ประโยชน์สูงสุด
บริการข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน - ติดตามและตรวจสอบสถานะรวมถึงการเคลื่อนไหวของบัญชีท่านได้รวดเร็วผ่านอินเทอร์เน็ต

Tips/Useful Info


คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่บริการ
คอร์ปอเรท ไอแคช
หากท่านประสงค์จะใช้บริการ หรือต้องการสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อกลุ่มงานบริการลูกค้า 
โทร. (66) 0-2680-9500 
เวลา 8.00-20.00 น.
วันจันทร์-ศุกร์ 
อีเมล: ccms.clientservice@bbl.co.th

Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์  Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone