บริหารเงินทุน

ธนาคารกรุงเทพร่วมสร้างความสำเร็จ
กับท่าน

ด้วยเครื่องมือทางการเงินที่พร้อมสรรพ
สำหรับธุรกิจของท่าน

ประสบการณ์อันยาวนานในอุตสาหกรรมไทย

ธนาคารกรุงเทพเป็นผู้นำในการให้บริการด้านการเงินแก่กิจการของคนไทยมากว่าครึ่งศตวรรษ มีเครือข่ายสาขาที่กว้างขวางที่สุดในประเทศและมีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทชั้นนำส่วนใหญ่ของประเทศ ที่สำคัญ ธนาคารมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในภาคอุตสาหกรรม จึงสามารถให้บริการแก่ธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย เช่น สาธารณูปโภค อุตสาหกรรมหนักและเบา เกษตรกรรม อุตสาหกรรมเคมี และธุรกิจบริการ

บริการที่ตอบสนองทุกความต้องการของท่าน

ธนาคารกรุงเทพพร้อมให้บริการผ่านความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นในฐานะเพื่อนคู่คิดของท่าน กอปรกับความรู้อย่างถ่องแท้เกี่ยวกับอุตสาหกรรม ธนาคารมีบริการสินเชื่อทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนแผนการลงทุนเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการเงินเพื่อบริษัทของท่านโดยเฉพาะ

วาณิชธนกิจ

สายวาณิชธนกิจ ธนาคารกรุงเทพพร้อมให้คำแนะนำและสนับสนุนด้านเงินทุนทุกรูปแบบตั้งแต่การให้กู้ร่วมไปจนถึงการรับประกันการจัดจำหน่ายตราสารหนี้

สินเชื่อธุรกิจส่งออกและนำเข้า

ธนาคารกรุงเทพมีบริการสำหรับธุรกิจส่งออกและนำเข้าโดยสามารถให้ความช่วยเหลือทางการเงินทั้งก่อนและหลังการส่งสินค้า รวมถึงการให้คำแนะนำอย่างมืออาชีพ
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์  Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone