บริการ SWIFT for Corporates

คือบริการที่บริษัทสามารถเชื่อมต่อกับระบบ SWIFT เพื่อทำธุรกรรมด้านต่างๆ เช่น การชำระเงิน การซื้อขายหลักทรัพย์ การซื้อขายเงินตราต่างประเทศ และการรับรายงานทางการเงิน จากธนาคารต่างๆ ผ่านแพลตฟอร์มเดียวที่มีความปลอดภัยสูงและได้มาตรฐานสากล

บริการนี้ช่วยบริษัทของท่านในการลดต้นทุนและความเสี่ยง รวมทั้งช่วยบริษัทในการดำเนินการติดตามและตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินได้ดียิ่งขึ้น


บริการนี้เหมาะกับบริษัทข้ามชาติที่มีบริษัทในเครือในประเทศไทย หรือบริษัทไทยที่มีบริษัทในเครือในต่างประเทศ ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมของธุรกิจของบริษัทได้ทั่วโลก

ประโยชน์ของบริการ

 • เพิ่มความคล่องตัว และประสิทธิภาพในการทำงาน
  บริษัทสามารถรับรายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชี (Bank Statement) ณ สิ้นวัน และ/หรือระหว่างวัน ซึ่งถูกส่งตรงจากทุกสถาบันการเงินทั่วโลกที่บริษัทของท่านใช้บริการ โดยธนาคารกรุงเทพจะเป็นผู้รวบรวมและส่งให้บริษัทของท่าน เป็นผลให้บริษัทของท่านสามารถเห็นความเคลื่อนไหวทางการเงินได้ทุกวันทุกเวลา และสามารถบริหารเงินในบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 • ประหยัดค่าใช้จ่าย
  การใช้ SWIFT เป็นช่องทางรวมศูนย์ในการบริหารบัญชีนั้นมีประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าการบริหารบัญชีผ่านช่องทางในหลากหลายระบบ นอกจากนี้ การใช้ SWIFT ยังเอื้ออำนวยการทำงานแบบ Straight-Through-Processing (STP) และเพิ่มประสิทธิภาพและย่นระยะเวลาการทำงาน

 • เพิ่มระดับความปลอดภัยและน่าเชื่อถือ
  บริษัทสามารถทำธุรกรรมบนระบบทางการเงินที่มีความเสถียรและความปลอดภัยสูงสุด โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการล่มของระบบอีกต่อไป

 • ยกระดับมาตรฐานการควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
  บริษัทสามารถควบคุมดูแลการปฏิบัติงานผ่านช่องทางเดียว เป็นผลให้ลดปริมาณงานการบริหารบัญชี และควบคุมดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


บริษัทของท่านสามารถเข้าร่วม SWIFT for Corporate ได้แล้ววันนี้ เพื่อเข้าถึงเครือข่ายสถาบันการเงินกว่า 8,500 สถาบันในกว่า 200 ประเทศทั่วโลก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. (66) 0-2685-7777

Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone