รายงานต่างประเทศ

เศรษฐกิจมหภาค

เครื่องชี้เศรษฐกิจ

การลงทุน

 • การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในเขตเมืองของจีน Q1/2561
 • การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในเขตเมืองของจีน Q4/2560
 • การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในเขตเมืองของจีน Q3/2560
 • การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในเขตเมืองของจีน Q2/2560
 • การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในเขตเมืองของจีน Q1/2560
 • การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในเขตเมืองของจีน Q4/2559
 • การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในเขตเมืองของจีน Q3/2559
 • การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในเขตเมืองของจีน Q2/2559
 • การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในเขตเมืองของจีน Q1/2559
 • การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในเขตเมืองของจีน Q4/2558
 • การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในเขตเมืองของจีน Q3/2558
 • การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในเขตเมืองของจีน Q2/2558
 • การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในเขตเมืองของจีน Q1/2558
 • การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในเขตเมืองของจีน Q4/2557
 • การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในเขตเมืองของจีน Q3/2557
 • การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในเขตเมืองของจีน Q2/2557
 • การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในเขตเมืองของจีน Q1/2557
 • การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในเขตเมืองของจีน Q4/2556
 • การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในเขตเมืองของจีน Q3/2556
 • การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในเขตเมืองของจีน Q2/2556
 • การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในเขตเมืองของจีน Q1/2556
 • ภาคต่างประเทศ

  ดัชนีราคา

  อื่นๆ

 • การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในเขตเมืองของจีน Q1/2561
 • การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในเขตเมืองของจีน Q4/2560
 • การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในเขตเมืองของจีน Q3/2560
 • การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในเขตเมืองของจีน Q2/2560
 • การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในเขตเมืองของจีน Q1/2560
 • การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในเขตเมืองของจีน Q4/2559
 • การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในเขตเมืองของจีน Q3/2559
 • การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในเขตเมืองของจีน Q2/2559
 • การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในเขตเมืองของจีน Q1/2559
 • การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในเขตเมืองของจีน Q4/2558
 • การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในเขตเมืองของจีน Q3/2558
 • การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในเขตเมืองของจีน Q2/2558
 • การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในเขตเมืองของจีน Q1/2558
 • การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในเขตเมืองของจีน Q4/2557
 • การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในเขตเมืองของจีน Q3/2557
 • การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในเขตเมืองของจีน Q2/2557
 • การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในเขตเมืองของจีน Q1/2557
 • การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในเขตเมืองของจีน Q4/2556
 • การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในเขตเมืองของจีน Q3/2556
 • การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในเขตเมืองของจีน Q2/2556
 • การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในเขตเมืองของจีน Q1/2556
 • Tips/Useful Info
  ติดตามรายงานวิจัย
  ของธนาคารกรุงเทพ
  ที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้ง
  ภายในประเทศ และต่างประเทศ ได้ที่นี่
  Quick Access
  News
  Tweet this! Share on Facebook
  พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone