สำนักธุรกิจ

เคียงคู่ความคิดเพื่อธุรกิจก้าวไกล

เพื่อนคู่คิดของธุรกิจเอสเอ็มอี

ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ประจำสำนักธุรกิจ ของธนาคารกรุงเทพเป็นผู้มีความรอบรู้ในระบบการเงินและการธนาคารเป็นอย่างดี ทั้งยังเปี่ยมด้วยประสบการณ์การทำงานจริงและพร้อมเสมอที่จะช่วยท่านขจัดอุปสรรคเรื่องระเบียบขั้นตอนที่ยุ่งยาก และให้คำแนะนำวิธีขยายกิจการไปสู่ตลาดต่างประเทศ ตลอดจนช่วยสนับสนุนให้ท่านบริหารพอร์ตสินเชื่อให้ได้ผลคุ้มค่าสูงสุด หรือบริหารสินทรัพย์เงินสดให้ได้ผลประโยชน์สูงสุด ท่านสามารถติดต่อนัดหารือกับผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ของธนาคารได้ที่สำนักธุรกิจที่ท่านสะดวก หรือนัดให้ไปพบท่านที่สำนักงานของท่านก็ได้

บริการครบวงจร ณ จุดเดียว

สำนักธุรกิจของธนาคารกรุงเทพพร้อมบริการด้านการเงินและการธนาคารแก่ท่านอย่างครบครันในที่เดียวเพื่อความสะดวกของท่าน บริการต่างๆ ดังกล่าวได้แก่


คลิกที่นี่ เพื่อค้นหาที่ตั้งสำนักธุรกิจของธนาคารกรุงเทพใกล้ท่าน

Tips/Useful Info
การจดทะเบียนพาณิชย์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สนับสนุน
ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี
จดทะเบียนพาณิชย์ให้ถูกต้อง และใช้เป็นเอกสารประกอบการทำธุรกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เข้าถึงแหล่ง
เงินทุน และสร้างความ
เข้มแข็งให้เศรษฐกิจ ดูประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์  Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone