สินเชื่อบัวหลวงกรีน

ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า เพื่อการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน ทางเลือกใหม่สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการลงทุนเพื่อการประหยัดพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน หรือการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

จุดเด่นบริการ

 • วงเงินสูง โดยไม่จำกัดวงเงินสินเชื่อสูงสุด
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ MLR ต่อปีหรือต่ำกว่า
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ

ผู้ประกอบการสามารถขอสินเชื่อโครงการนี้ได้

 • เพื่อการลงทุนในการประหยัดพลังงาน
 • เพื่อการพัฒนาพลังงานทดแทน
 • เพื่อการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ติดฉลากเขียว
 • เพื่อการบริหารจัดการของเสีย
 • เพื่อการทดแทนสารเคมีด้วยชีวภาพ


วงเงินสินเชื่อ


ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป โดยไม่จำกัดวงเงินสินเชื่อสูงสุด

ระยะเวลา

ธนาคารจะพิจารณาระยะเวลาการกู้ตามความเหมาะสมของแต่ละโครงการ

 • ยื่นคำขอสินเชื่อออนไลน์ คลิกที่นี่
 • ยื่นคำขอสินเชื่อ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพที่ท่านสะดวก

ผู้ประกอบการสามารถขอสินเชื่อโครงการนี้ได้

 • เพื่อการลงทุนในการประหยัดพลังงาน
 • เพื่อการพัฒนาพลังงานทดแทน
 • เพื่อการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ติดฉลากเขียว
 • เพื่อการบริหารจัดการของเสีย
 • เพื่อการทดแทนสารเคมีด้วยชีวภาพ


วงเงินสินเชื่อ


ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป โดยไม่จำกัดวงเงินสินเชื่อสูงสุด

ระยะเวลา

ธนาคารจะพิจารณาระยะเวลาการกู้ตามความเหมาะสมของแต่ละโครงการ

 • ยื่นคำขอสินเชื่อออนไลน์ คลิกที่นี่
 • ยื่นคำขอสินเชื่อ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพที่ท่านสะดวกQuick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone