สินเชื่อภายใต้โครงการค้ำประกันสินเชื่อ บสย.

ปลดล็อกปัญหาหลักประกันไม่เพียงพอ
ให้ธุรกิจที่มีศักยภาพ

ปลดล็อกปัญหาหลักประกันไม่เพียงพอด้วยสินเชื่อภายใต้โครงการค้ำประกันสินเชื่อ บสย. จากธนาคารกรุงเทพ ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการเข้าถึงสินเชื่อ พร้อมเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจไม่พลาดโอกาสในการขยายกิจการ

หากท่านกำลังประสบปัญหามูลค่าของสินทรัพย์ไม่เพียงพอสำหรับเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน ธนาคารกรุงเทพสามารถช่วยท่านได้ โดยธนาคารร่วมกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ในการแก้ไขปัญหาทางการเงินและสภาพคล่องให้ดำเนินธุรกิจต่อไปได้ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ


สินเชือที่ให้บริการ

สินเชื่อบัวหลวงเพื่อรายย่อย
สำหรับลูกค้า SMEs ขนาดเล็กที่มีสินทรัพย์ไม่รวมที่ดินต่ำกว่า 5 ล้านบาท และต้องการขยายธุรกิจเพื่อเติบโต แต่ถูกจำกัดเรื่องหลักประกัน ให้สินเชื่อบัวหลวงเพื่อรายย่อยช่วยท่านด้วยสินเชื่อวงเงินสูงถึง 200,000 บาท
โดยมี บสย.ค้ำประกัน ให้เต็มจำนวนวงเงินQuick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์  Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone