บริการรับชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยบัตรเครดิตทางอินเทอร์เน็ต

วิธีรับชำระเงินเพื่ออีคอมเมิร์ซแห่งอนาคต

Merchant iPay บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการด้วยบัตรเครดิตทางอินเทอร์เน็ตสำหรับธุรกิจออนไลน์ล่าสุดจากธนาคารกรุงเทพที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำธุรกิจของท่านให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ทั่วโลกทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ช่องทางรับชำระเงินที่เปี่ยมประสิทธิภาพ ปลอดภัย และใช้งานง่าย

บริการ Merchant iPay ของธนาคารกรุงเทพที่เพียบพร้อมไปด้วยคุณลักษณะเหนือชั้นสำหรับธุรกิจออนไลน์
ยุคใหม่

 • รับบัตรเครดิตซึ่งเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกทั้งบัตรวีซ่า บัตรมาสเตอร์การ์ด และ เจซีบี
 • เป็นบริการที่มีความปลอดภัยสูงระดับโลก ด้วยเทคโนโลยี Extended Validation Secure Socket Layer (EV SSL) 2048 bit ซึ่งท่านมั่นใจได้ว่าข้อมูลธุรกิจและข้อมูลลูกค้าของท่านจะไม่รั่วไหล
 • สนับสนุน Verified by Visa MasterCard SecureCode และ J/Secure
 • มีระบบแจ้งเตือนการทุจริตทุกครั้งเมื่อพบธุรกรรมน่าสงสัย
 • สามารถเลือกทำรายการได้ 28 สกุลเงินหลัก ได้แก่ บาท ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือยูโร เป็นต้น ซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับราคาสินค้าบนหน้าเว็บไซต์
 • รองรับระบบ DCC (Dynamic Currency Conversion) ได้มากถึง 27 สกุลเงินสำคัญๆ ทั่วโลก เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือบัตรต่างประเทศ สามารถเลือกชำระเป็นสกุลเงินท้องถิ่นของบัตรนั้นๆ โดยระบบจะทำการแปลงยอดเงินให้โดยอัตโนมัติตามสกุลเงินของบัตร หรือ สกุลเงินพื้นฐานของร้านค้านั้นๆ
 • รองรับการผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ (Be Smart)
 • มีรูปแบบการชำระเงินที่ท่านสามารถเลือกได้ตามความต้องการทางธุรกิจ
 • เป็นระบบปฏิบัติการแบบเรียลไทม์ ท่านและลูกค้าจึงสามารถทราบผลการทำธุรกรรมได้ทันที
 • สามารถตรวจสอบรายการธุรกรรมผ่านเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
 • ธนาคารจะโอนเงินค่าสินค้าหรือบริการที่มีการชำระเงินก่อน 22.00 น. เข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพของท่านในวันทำการถัดไปโดยอัตโนมัติ

วิธีการสมัครใช้บริการ Merchant iPay

 1. ข้อตกลงเกี่ยวกับการรับบัตรเครดิตที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัท ซึ่งท่านสามารถรับเอกสารได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา
 2. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (บริษัท/ห้างหุ้นส่วน) เท่านั้น และจดทะเบียนมาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน
 3. ประกอบธุรกิจผลิตหรือจำหน่ายสินค้าหรือบริการที่ไม่ผิดกฎหมายและขัดต่อศีลธรรมประเพณี หรือภาพพจน์ของธนาคาร
 4. จดทะเบียนผู้ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) หรือ (ภพ.01)
 5. ผู้มีอำนาจลงนามร่วมในข้อตกลงและสั่งจ่ายในบัญชีเงินฝากต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยอย่างน้อย 1 คนและเป็นผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ 1,000,000 บาท
 6. ร้านค้ามีบัญชีเงินฝากในนามนิติบุคคลกับธนาคารกรุงเทพ ประเภทกระแสรายวันหรือสะสมทรัพย์

ร้านค้าสามารถยื่นเอกสารทั้งหมดตามด้านล่างผ่านสาขาที่ทางร้านค้าเปิดบัญชีไว้เพื่อสมัครใช้บริการ

 1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
 2. สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.20 หรือ ภพ.01
 3. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นโดยมีมติให้สมัครใช้บริการ (ตัวอย่างข้อความตามเอกสารแนบ พิมพ์ลงในกระดาษหัวจดหมายของบริษัท)
 4. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 5. สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร (Bank Statement) ในนามนิติบุคคลย้อนหลัง 6 เดือน
 6. สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในสถานที่ตั้งกิจการ หรือ สัญญาเช่า
 7. หนังสือแนะนำบริษัท ประกอบด้วย
  • ประวัติของกิจการ และประสบการณ์ของผู้ประกอบการ
  • ประเภทธุรกิจ หรือสินค้า แหล่งที่มาของสินค้า เช่น นำเข้าจากประเทศใด ผลิตเอง หรือจากผู้ผลิตอื่นภายในประเทศ
  • ชื่อเว็บไซต์พร้อมกับตัวอย่างใบสั่งซื้อสินค้า (Order Form) บนหน้าจออินเทอร์เน็ต
  • แผนที่สถานที่ตั้งกิจการ
  • กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ผู้ซื้ออยู่ในประเทศ หรือต่างประเทศ
  • ราคาสินค้า (เฉลี่ยต่อชิ้น) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ลูกค้าต้องจ่าย
  • ประมาณการยอดขายใน 6 เดือนล่วงหน้า
  • วิธีการจัดส่งสินค้าหรือบริการ ระยะเวลาที่ลูกค้าจะได้รับสินค้าหรือบริการ และวิธีการคิดค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
  • นโยบายอื่นๆ เช่น การคืนสินค้า คืนเงิน หรือเปลี่ยนแปลงสินค้า ฯลฯ (ในกรณีคืนเงินค่าสินค้าหรือบริการต้องเป็นไปตามข้อตกลงของธนาคารเท่านั้น)

บริการรับบัตรเครดิตแบบออนไลน์ของธนาคารกรุงเทพเป็นบริการที่รับชำระเงินได้ทันทีในขณะที่ลูกค้ากำลังทำรายการเพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการแก่ท่าน โดยท่านจะได้รับเงินภายในหนึ่งวันหลังจากวันที่ทำรายการ

ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดของ Merchant iPay ท่านจึงสามารถกำหนดระดับการรักษาความปลอดภัยและความเสี่ยงจาการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ระบบยังมีข้อมูลประเทศที่มีความเสี่ยง เพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านอีกด้วย

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้ กรุณาติดต่อส่วนบริการร้านค้ารับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพที่โทรศัพท์ (66) 0-2638-4848 หรือที่อีเมล ecommerce.service@bbl.co.th

 1. ข้อตกลงเกี่ยวกับการรับบัตรเครดิตที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัท ซึ่งท่านสามารถรับเอกสารได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา
 2. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (บริษัท/ห้างหุ้นส่วน) เท่านั้น และจดทะเบียนมาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน
 3. ประกอบธุรกิจผลิตหรือจำหน่ายสินค้าหรือบริการที่ไม่ผิดกฎหมายและขัดต่อศีลธรรมประเพณี หรือภาพพจน์ของธนาคาร
 4. จดทะเบียนผู้ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) หรือ (ภพ.01)
 5. ผู้มีอำนาจลงนามร่วมในข้อตกลงและสั่งจ่ายในบัญชีเงินฝากต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยอย่างน้อย 1 คนและเป็นผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ 1,000,000 บาท
 6. ร้านค้ามีบัญชีเงินฝากในนามนิติบุคคลกับธนาคารกรุงเทพ ประเภทกระแสรายวันหรือสะสมทรัพย์

ร้านค้าสามารถยื่นเอกสารทั้งหมดตามด้านล่างผ่านสาขาที่ทางร้านค้าเปิดบัญชีไว้เพื่อสมัครใช้บริการ

 1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
 2. สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.20 หรือ ภพ.01
 3. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นโดยมีมติให้สมัครใช้บริการ (ตัวอย่างข้อความตามเอกสารแนบ พิมพ์ลงในกระดาษหัวจดหมายของบริษัท)
 4. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 5. สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร (Bank Statement) ในนามนิติบุคคลย้อนหลัง 6 เดือน
 6. สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในสถานที่ตั้งกิจการ หรือ สัญญาเช่า
 7. หนังสือแนะนำบริษัท ประกอบด้วย
  • ประวัติของกิจการ และประสบการณ์ของผู้ประกอบการ
  • ประเภทธุรกิจ หรือสินค้า แหล่งที่มาของสินค้า เช่น นำเข้าจากประเทศใด ผลิตเอง หรือจากผู้ผลิตอื่นภายในประเทศ
  • ชื่อเว็บไซต์พร้อมกับตัวอย่างใบสั่งซื้อสินค้า (Order Form) บนหน้าจออินเทอร์เน็ต
  • แผนที่สถานที่ตั้งกิจการ
  • กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ผู้ซื้ออยู่ในประเทศ หรือต่างประเทศ
  • ราคาสินค้า (เฉลี่ยต่อชิ้น) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ลูกค้าต้องจ่าย
  • ประมาณการยอดขายใน 6 เดือนล่วงหน้า
  • วิธีการจัดส่งสินค้าหรือบริการ ระยะเวลาที่ลูกค้าจะได้รับสินค้าหรือบริการ และวิธีการคิดค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
  • นโยบายอื่นๆ เช่น การคืนสินค้า คืนเงิน หรือเปลี่ยนแปลงสินค้า ฯลฯ (ในกรณีคืนเงินค่าสินค้าหรือบริการต้องเป็นไปตามข้อตกลงของธนาคารเท่านั้น)

บริการรับบัตรเครดิตแบบออนไลน์ของธนาคารกรุงเทพเป็นบริการที่รับชำระเงินได้ทันทีในขณะที่ลูกค้ากำลังทำรายการเพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการแก่ท่าน โดยท่านจะได้รับเงินภายในหนึ่งวันหลังจากวันที่ทำรายการ

ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดของ Merchant iPay ท่านจึงสามารถกำหนดระดับการรักษาความปลอดภัยและความเสี่ยงจาการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ระบบยังมีข้อมูลประเทศที่มีความเสี่ยง เพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านอีกด้วย

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้ กรุณาติดต่อส่วนบริการร้านค้ารับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพที่โทรศัพท์ (66) 0-2638-4848 หรือที่อีเมล ecommerce.service@bbl.co.th

paypal


Tips/Useful Info
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ในการสมัครใช้บริการ กรุณาดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์มใบบันทึกข้อมูลและ
คำขออนุมัติเป็นร้านค้ารับบัตรเครดิต/เดบิต
แล้วยื่นพร้อมเอกสารประกอบอื่นๆ ที่สาขาธนาคารกรุงเทพซึ่งท่านเปิดบัญชีร้านค้าของท่านไว้
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone