บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

บริหารธุรกรรมสำหรับธุรกิจในสกุลเงินต่างประเทศ

ไม่ว่าท่านจะเป็นเจ้าของบริษัทหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศหรือเจ้าของกิจการในประเทศไทย ท่านก็สามารถเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศได้ใน 14 สกุลหลัก บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศช่วยให้ท่านหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ประหยัดค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมหากท่านมีรายได้เป็นเงินสกุลต่างประเทศ และซื้อเงินต่างประเทศที่ระดับอัตราแลกเปลี่ยนที่พอใจได้อย่างรวดเร็ว

ท่านสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศได้ในทุกประเภทบัญชี คือ สะสมทรัพย์ ประจำ หรือกระแส
รายวัน นอกจากนี้ ท่านยังสามารถโอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศเข้าบัญชีเงินบาท หรือโอนไป
ต่างประเทศได้อีกด้วย ท่านสามารถเปิดบัญชีด้วยเงินฝากขั้นต้นเพียง 5,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่าใน
สกุลอื่น

นิติบุคคลไทย บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศที่มีแหล่งเงินจากต่างประเทศ (Special FCD) ท่านสามารถฝากเงินสกุลต่างประเทศเข้าบัญชีได้เท่ากับจำนวนเงินที่ได้รับจากต่างประเทศ โดยไม่จำกัดจำนวน
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศที่มีแหล่งเงินจากในประเทศหรือต่างประเทศ (Domestic Special FCD)

ท่านสามารถฝากเงินเข้าบัญชีได้สูงสุด 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือสกุลเงินอื่นเทียบเท่าโดยไม่
จำเป็นต้องมีหลักฐานแสดงภาระค่าใช้จ่ายในอนาคต และเงินฝากสามารถมาได้จากทั้งแหล่งเงินในประเทศและต่างประเทศ

บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศที่มีแหล่งเงินจากในประเทศหรือต่างประเทศ (Domestic FCD) ท่านสามารถฝากเงินเข้าบัญชีได้ไม่จำกัดจำนวนตามหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินตราต่างประเทศในอนาคตประกอบการฝากเงินทุกครั้ง (เช่น ชำระเงินกู้ต่างประเทศ หรือชำระค่าสินค้านำเข้า หรือค่านายหน้า หรือค่าระวางเรือ) โดยเงินฝากสามารถมาได้จากแหล่งเงินในประเทศหรือต่างประเทศ
นิติบุคคลต่างชาติ บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศสำหรับบริษัทหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนใน
ต่างประเทศ
ไม่จำกัดจำนวนเงินฝากสูงสุด บัญชีนี้เหมาะสำหรับองค์กรธุรกิจ องค์การระหว่างประเทศ (เช่น สถานทูต) องค์กรการกุศลที่ต้องการถือเงินสกุลต่างประเทศไว้ โดยไม่ต้องแลกเปลี่ยนเป็นบาทในทันที หรือบริษัทที่ต้องการใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางบริหารด้านการเงินอีกด้วย

 • ดอลลาร์สหรัฐฯ (USD)
 • หยวน (CNY)
 • ยูโร (EUR)
 • ปอนด์สเตอร์ลิง (GBP)
 • เยน (JPY)
 • ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD)
 • ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD)
 • ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)
 • ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD)
 • ฟรังก์สวิส (CHF)
 • ดอลลาร์แคนาดา (CAD)
 • โครนเดนมาร์ก (DKK)
 • โครนนอร์เวย์ (NOK)
 • โครนสวีเดน (SEK)

ท่านสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศได้ง่ายๆ เพียงนำเอกสารประกอบการเปิดบัญชีไปติดต่อสาขาธนาคารที่ให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ  ทั่วประเทศ

คลิกที่นี่  เพื่อดูอัตราค่าธรรมเนียมการฝากถอนบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

คลิกที่นี่  เพื่อดูเงื่อนไขและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

นิติบุคคลไทย บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศที่มีแหล่งเงินจากต่างประเทศ (Special FCD) ท่านสามารถฝากเงินสกุลต่างประเทศเข้าบัญชีได้เท่ากับจำนวนเงินที่ได้รับจากต่างประเทศ โดยไม่จำกัดจำนวน
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศที่มีแหล่งเงินจากในประเทศหรือต่างประเทศ (Domestic Special FCD)

ท่านสามารถฝากเงินเข้าบัญชีได้สูงสุด 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือสกุลเงินอื่นเทียบเท่าโดยไม่
จำเป็นต้องมีหลักฐานแสดงภาระค่าใช้จ่ายในอนาคต และเงินฝากสามารถมาได้จากทั้งแหล่งเงินในประเทศและต่างประเทศ

บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศที่มีแหล่งเงินจากในประเทศหรือต่างประเทศ (Domestic FCD) ท่านสามารถฝากเงินเข้าบัญชีได้ไม่จำกัดจำนวนตามหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินตราต่างประเทศในอนาคตประกอบการฝากเงินทุกครั้ง (เช่น ชำระเงินกู้ต่างประเทศ หรือชำระค่าสินค้านำเข้า หรือค่านายหน้า หรือค่าระวางเรือ) โดยเงินฝากสามารถมาได้จากแหล่งเงินในประเทศหรือต่างประเทศ
นิติบุคคลต่างชาติ บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศสำหรับบริษัทหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนใน
ต่างประเทศ
ไม่จำกัดจำนวนเงินฝากสูงสุด บัญชีนี้เหมาะสำหรับองค์กรธุรกิจ องค์การระหว่างประเทศ (เช่น สถานทูต) องค์กรการกุศลที่ต้องการถือเงินสกุลต่างประเทศไว้ โดยไม่ต้องแลกเปลี่ยนเป็นบาทในทันที หรือบริษัทที่ต้องการใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางบริหารด้านการเงินอีกด้วย
 • ดอลลาร์สหรัฐฯ (USD)
 • หยวน (CNY)
 • ยูโร (EUR)
 • ปอนด์สเตอร์ลิง (GBP)
 • เยน (JPY)
 • ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD)
 • ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD)
 • ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)
 • ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD)
 • ฟรังก์สวิส (CHF)
 • ดอลลาร์แคนาดา (CAD)
 • โครนเดนมาร์ก (DKK)
 • โครนนอร์เวย์ (NOK)
 • โครนสวีเดน (SEK)
ท่านสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศได้ง่ายๆ เพียงนำเอกสารประกอบการเปิดบัญชีไปติดต่อสาขาธนาคารที่ให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ  ทั่วประเทศ

คลิกที่นี่  เพื่อดูอัตราค่าธรรมเนียมการฝากถอนบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

คลิกที่นี่  เพื่อดูเงื่อนไขและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อบัวหลวงโฟน 1333 หรือ (66) 0-2645-5555
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone