เดือนธันวาคม 2557

ตอน: เกษตรก้าวหน้า ด้วยเทคโนโลยีการเกษตร (บริษัท ไอออนิค จำกัด)

                      

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม และสินค้าเกษตรของไทยเป็นสินค้าส่งออกเป็นอันดับต้นๆ ของโลก แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังประสบปัญหาเรื่องของรายได้ที่ไม่มั่นคง ซึ่งหากเราสามารถร่วมกันหาทางแก้ไข เพื่อช่วยสร้างความมั่นคงให้กับอาชีพเกษตรกรไทยได้ ก็จะส่งผลให้ประเทศของเรามีเศรษฐกิจที่เข้มแข็งจากรากฐานที่มั่นคง บริษัท ไอออนิค จำกัด มีความตั้งใจที่จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อคิดค้นนวัตกรรมที่จะช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม โดยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อเกษตรกรไทย ด้วยการใช้เทคโนโลยีสร้างเม็ดปุ๋ยเคลือบ 3 ชั้น ทำให้พืชได้รับธาตุอาหารที่ต้องการอย่างรวดเร็ว และยังช่วยปรับปรุงดิน ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน Halal เป็นบริษัทแรกของประเทศไทย นอกจากนี้ยังให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินกับเกษตรกร เพื่อการวางแผนจัดการดินที่เหมาะสม ซึ่งไม่ใช่แค่เพียงจะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต แต่ยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นอีกด้วย


ตอน: เกษตรก้าวหน้า ด้วยคุณภาพกล้วยไม้ไทย ก้าวไกลสู่ความสำเร็จ (แอร์ออร์คิดส์)

                      

ประเทศไทยนับเป็นแหล่งเพาะปลูกกล้วยไม้เมืองร้อนที่สำคัญประเทศหนึ่งของโลก เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่เอื้ออำนวย ประกอบกับความสามารถของเกษตรกรไทย ที่สามารถพัฒนาสายพันธุ์กล้วยไม้ให้มีความแปลกใหม่ถูกใจตลาดอยู่เสมอๆ เช่นเดียวกับเกษตรกรคนเก่ง คุณพันธพัฒน์ คุ้มวิเชียรจากฟาร์มกล้วยไม้ชื่อดัง จ.นครปฐม แอร์ออร์คิดส์ คุณพันธพัฒน์มุ่งมั่นพัฒนากล้วยไม้ให้มีสีสันแปลกใหม่และมีต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์ออกสู่ตลาดอยู่เสมอ โดยอาศัยการทำงานในห้องแล็บมากว่า 20 ปี ล่าสุดได้กล้วยไม้สกุลวาย ที่มีดอกสีขาวและชมพูในรูปแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนคือ การแตกช่อออกเป็น 2 สีจากต้นเดียวกัน ซึ่งเกิดจากการเรียงตัวแบบใหม่ของยีนส์ที่ คุณพันธพัฒน์ได้ทดลองใส่ลงไป สร้างความแปลกใหม่ให้กับวงการกล้วยไม้ไทยอย่างมาก แอร์ออร์คิดส์ ฟาร์มกล้วยไม้แห่งนี้นอกจากจะเป็น Supermarket กล้วยไม้ที่ให้ความสะดวกสบายกับลูกค้าในการนำรถเข็นมาเลือกซื้อจนเป็นอีกหนึ่งแนวคิดการบริหารจัดการที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมาระยะหนึ่งแล้ว ล่าสุดคุณพันธพัฒน์ยังดัดแปลงฟาร์มกล้วยไม้ให้เป็นเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องของกล้วยไม้ อย่างละเอียดและครบวงจรแก่ผู้ที่สนใจอีกด้วย

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณพันธพัฒน์ คุ้มวิเชียร 23/1 หมู่ 3 ต.นราภิรมย์ อ.บางแสน จ.นครปฐม 73130
  โทร: 089-494-9900, 034-963-003 อีเมล: airorchid@hotmail.com เว็บไซต์: https://www.facebook.com/AIRORCHID


ตอน: เกษตรก้าวหน้า กุ้งอินทรีย์ไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Sureerath Prawns)

                      

ในภาคการเกษตร มีปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า คือการที่เกษตรกรหลายรายต้องประสบปัญหาด้านการตลาดจนแทบถอดใจ แต่ด้วยความคิดที่ก้าวหน้า และยืนหยัดทำในสิ่งที่ตนเองถนัด มุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหา มากกว่าการล้มเลิกความฝัน ก็ทำให้คุณประยูร หงส์รัตน์ เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง พลิกฟื้นกลับมายืนหยัดทำในสิ่งที่เขารักได้อีกครั้ง การปรับเปลี่ยนฟาร์มกุ้งกุลาดำมาเป็นระบบอินทรีย์ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะมีข้อบังคับที่เข้มงวด ต้องผ่านการตรวจสอบอยู่เสมอ คุณประยูรจึงต้องมีการจัดการฟาร์มที่ดี โดยมีกรมประมง เข้ามาช่วยให้คำแนะนำในการทำฟาร์มกุ้งอินทรีย์ ตั้งแต่การวางผังบ่อกุ้งให้เหมาะกับสภาพแวดล้อม ใช้สารเคมีให้น้อยที่สุด เลี้ยงแบบให้อาหารตามธรรมชาติในช่วงแรก โดยการให้ตะไคร่ขึ้นบ่อ ให้แพลงตอนมากิน กุ้งก็จะกินแพลงตอนเป็นอาหารอีกที พอกุ้งโตได้ 20 วัน ก็ให้อาหารที่เป็นผลผลิตจากเกษตรอินทรีย์เท่านั้น อีกทั้งยังได้สร้างบ่อบำบัดน้ำเสียและไม่ปล่อยน้ำเสียลงสู่ธรรมชาติ และลงกุ้งแบบไม่หนาแน่น โดยมีอัตราการปล่อยกุ้งไม่เกิน 15 ตัวต่อตารางเมตร ทำให้ได้กุ้งที่มีคุณภาพและราคา ซึ่งคุณประยูรใช้เวลานานกว่า 4 ปีเต็ม จึงสามารถปรับการเลี้ยงเป็นฟาร์มกุ้งอินทรีย์ได้สำเร็จ

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณประยูร หงส์รัตน์ สุรีรัตน์ฟาร์ม 105 หมู่ 13 ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จันทบุรี 22130
  โทร: 081-683-5159 อีเมล: prayoon@sureerathprawns.com, info@sureerathprawns.com
  เว็บไซต์: www.sureerathprawns.com


ตอน: เกษตรก้าวหน้า ต่อยอดความคิดสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อชุมชน (ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติชำปลาไหล
จ.จันทบุรี)

                      

เกษตรกรตัวอย่างที่มีแนวคิดเกษตรก้าวหน้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผู้ประสบความสำเร็จในการทำการเกษตรแบบผสมผสาน และยังคิดสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าในท้องถิ่น ช่วยเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ช่วยสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับอาชีพเกษตรกร ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติชำปลาไหล โดยคุณคำนึง ชนะสิทธิ์ มีเนื้อที่กว่า 33 ไร่ ปลูกไม้ผลอย่าง เงาะ ลองกอง กล้วยเป็นหลัก มีการทำสวนผสมและปลูกพืชสมุนไพรกว่า 100 ชนิดไว้บริเวณใต้ต้นผลไม้ เพื่อคลุมหน้าดินกันแมลง ป้องกันการขึ้นของวัชพืช รักษาความชื้น ลดปริมาณการใส่ปุ๋ยและยาฆ่าแมลง โดยพืชสมุนไพรตัวหนึ่งที่ปลูก ก็คือ “ว่านสาวหลง” เป็นว่านที่นำเข้ามาจากเมืองจีน และมีสรรพคุณทางยา ช่วยขับลม บำรุงเลือดและดับกลิ่นคาวในอาหารได้ จึงลองนำมาทำสบู่ฟอกผิว ปรากฏว่าน้ำจะออกมาเป็นสีชมพู ยิ่งเอาไปทำสบู่ด้วยแล้วสีจะสวยมาก ต่อมาได้ทดลองทำกับไข่เค็ม ปรากฎว่าไข่เค็มที่ได้ออกเป็นสีชมพูดูน่ารับประทาน และคุณลักษณะพิเศษของไข่เค็มว่านสาวหลงอีกอย่าง คือ จะดับกลิ่นคาวของไข่เป็ด ซึ่งเป็นสรรพคุณเดียวของว่านสาวหลงที่หลงเหลืออยู่ในไข่ การทำสวนเกษตรแบบผสมผสานของคุณคำนึง ทำให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทุกสัปดาห์ สร้างรายได้ให้ตลอดทั้งปี และยังเป็นศูนย์การเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้อีกด้วย

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณคำนึง ชนะสิทธิ์ เลขที่ 6/1 ม.12 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120
  โทร: 089-092-9596, 039-432-839, 039-431-951
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=zLKYCn99yaw


ตอน: เกษตรก้าวหน้า พัฒนาระบบเลี้ยงเป็ด เพื่อผลผลิตคุณภาพ (บริษัทไทยรุ่งกิจไวท์ดั๊ก จำกัด
จ.นครปฐม)

                      

เป็ดเนื้อมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เพราะเป็นที่ต้องการของตลาดและมีแนวโน้มความต้องการสูงขึ้น เนื่องจากมีผู้นิยมบริโภคเนื้อเป็ดมากขึ้น แต่ปัญหาที่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงเป็ดเนื้อส่วนใหญ่ต้องพบเจอ คือ ไม่มีระบบการจัดการฟาร์มที่ดี ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ในขณะที่ราคาผลผลิตลดลง จึงทำให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงเป็ดเนื้ออย่าง คุณเอกชัย เชี่ยวชาญวลิชกิจ บริษัทไทยรุ่งกิจไวท์ดั๊ก จำกัด ที่วิธีบริหารจัดการฟาร์ม โดยการนำเทคโนโลยีระบบอีแวปเข้ามาควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอย่างเหมาะสม เพื่อเพิ่มผลผลิตให้มีคุณภาพ ระบบอีแวป เป็นระบบฟาร์มปิด สามารถความคุมอุณหภูมิให้คงที่ตามที่ตั้งไว้ได้ และยังป้องกันแมลง อีกทั้งยังสามารถควบคุมเรื่องความชื้นให้เหมาะกับสิ่งต่างๆ ได้ ซึ่งข้อดีของระบบฟาร์มปิด คือ การควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ลดความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างกลางวันและกลางคืน ช่วยเพิ่มออกซิเจนและป้องกันโรค
ระบาด ซึ่งการทำระบบอีแวป มีต้นทุนที่สูงก็จริง แต่คุ้มค่าในระยะยาว เพราะช่วยให้ภายในฟาร์มมีสภาพ
แวดล้อมที่ดี ทำให้เป็ดกินอาหารได้มาก สุขภาพก็ดีขึ้น สามารถเลี้ยงได้ในปริมาณมากขึ้นจากเดิมอีกด้วย นอกจากนี้ฟาร์มของคุณเอกชัย ยังเป็นฟาร์มแห่งแรกที่ปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงเป็ดบนพื้นแกลบ มาเป็นการเลี้ยงบนพื้นพลาสติก เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ทำความสะอาดง่ายและใช้เวลาน้อย และฟาร์มแห่งนี้ยังจัดเป็นฟาร์มเป็ดเนื้อครบวงจรรายใหญ่อันดับ 3 ของประเทศที่สามารถควบคุมระบบการผลิต ทั้งด้านคุณภาพ และความปลอดภัยป้อนตลาดในประเทศ

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณเอกชัย เชี่ยวชาญวลิชกิจ บริษัทไทยรุ่งกิจไวท์ดั๊ก จำกัด 113 หมู่ 8 ต.ลำพยา อ.เมือง
  จ.นครปฐม 73000
  โทร: 034-200-501-2, 034-200-105-6, 034-251-073-5 อีเมล: eakmam2@hotmail.com 
  เว็บไซต์: http://www.thairoongkijgroup.com/
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=9KSUyl3V2WI


ตอน: เกษตรก้าวหน้า ลดสารเคมี เพิ่มผลผลิต ให้เกษตรกรไทย

                      

นอกจากเกษตรกรแล้ว นักธุรกิจเกษตรก็มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนวงการเกษตรกรรมให้ก้าวไปข้างหน้าได้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย ด้วยการเผยแพร่ความรู้ในการใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี เพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกร ซึ่งหากเกษตรกรใช้ไม่ถูกวิธี ก็อาจเกิดผลเสียต่อสุขภาพ ทั้งยังมีสารตกค้างสะสมในผลผลิตและสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้จึงทำให้คุณสุจินต์ คิดหาวิธีถ่ายทอดองค์ความรู้ในการใช้สารเคมีอย่างเหมาะสมและถูกต้องให้กับเกษตรกร หัวใจสำคัญของการแก้ปัญหาให้ได้ผลในระยะยาว คือการเข้าถึงแหล่งปัญหาอย่างแท้จริง คุณสุจิตน์และทีมงาน จึงต้องลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับรู้ถึงปัญหาของเกษตรกรอย่างรอบด้าน และแนะนำแนวทางแก้ไขอย่างตรงจุด พร้อมทั้งสาธิตการใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี เพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพผลผลิตให้กับเกษตรกรอีกด้วย คุณสุจินต์ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีภัณฑ์สำหรับการเกษตร ต้องการให้เกษตรกรใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี เพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรอย่างต่อเนื่องและเห็นผลจริง

 • ผู้แทนธุรกิจ: ดร.สุจินต์ จันทรสอาด บริษัท ลัดดา จำกัด 99/220 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว
  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  โทร: (66) 0-2954-3120-6 อีเมล: newsletter@ladda.com เว็บไซต์: www.ladda.com, www.facebook.com/laddaGroup
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=9eW6BYIN4_8


ตอน: เกษตรก้าวหน้า พัฒนามะม่วงไทยสีสวย ด้วยเทคโนโลยี จ.ฉะเชิงเทรา

                      

การปลูกมะม่วงเพื่อการส่งออก นับเป็นความท้าทายของเกษตรกรไทย ที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีการเกษตรและการบริหารจัดการที่เหมาะสม ทั้งด้านการผลิตและการตลาด คุณมานพ แก้ววงษ์นุกูล ชาวสวนมะม่วงท่านนี้นับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการปรับตัวเพื่อเปิดรับความรู้มาใช้พัฒนาอาชีพเกษตรกร จนทำให้วันนี้เขาคือผู้ส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้รายใหญ่ของประเทศ คุณมานพเป็นเกษตรกรที่เปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ และเป็นเกษตรกรรายแรกๆ ที่ใช้วิธีการใช้สารแพคโครบิวทราโซล หรือสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช และช่วยเร่งการออกให้มะม่วงสามารถออกดอกนอกฤดูได้ ทำให้ได้ผลผลิตมะม่วงเกือบทั้งปี ขายได้ราคาสูงขึ้น และมองเห็นช่องทางตลาดส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของการส่งออกมะม่วงไทย ด้วยมาตรฐานผลไม้นำเข้าของประเทศญี่ปุ่นสูงมาก ต้องมีผลสวย ผลขนาดใหญ่และเท่ากัน มีความแก่ ความหวานตามที่กำหนด และต้องไม่มีโรค ไม่มีแมลง คุณมานพจึงใช้ถุงคาร์บอนที่นำเข้าจากไต้หวันมาห่อ พบว่า ระยะ 1 เดือนกว่า มะม่วงมีสีเหลืองหมด มีสีสวยสำเร็จ...อีกทั้งยังได้คำแนะนำจากบริษัทลัดดา ให้ความรู้ในการใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี ทำให้สวนได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ไม่มีสารตกค้าง สามารถครองตลาดญี่ปุ่นได้สำเร็จจนถึงทุกวันนี้ ปัจจุบันคุณมานพได้วางแผนการตลาด ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงในภูมิภาคต่างๆ เพื่อให้เกษตรไทยมีมะม่วงป้อนส่งให้กับผู้ส่งออกได้เกือบทั้งปี ช่วยให้เกษตรกรชาวสวนมะม่วงในกลุ่มเครือข่าย มีรายได้ที่
แน่นอน และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณมานพ แก้ววงษ์นุกูล สมาคมชาวสวนมะม่วงไทย 56 หมู่ 3 ต.สาวชะโงก อ.บางคล้า
  จ.ฉะเชิงเทรา 24110
  โทร: 089-938-9097, 038-584-402 อีเมล: cutter_58@hotmail.com เว็บไซต์: http://www.thairoongkijgroup.com/
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=OfRYt73kXeU
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ธนาคารบนมือถือสัมมนาเพื่อนคู่คิด มิตรคู่ AECYour Security FirstBualuang Phone
Submit