รายการเพื่อนคู่คิด

สารคดีทางโทรทัศน์ที่ส่งเสริมธุรกิจเอสเอ็มอีมากว่า 27 ปี และยังคงสืบสานเจตนารมณ์
ต่อไป

เป็นเวลากว่า 27 ปีแล้วที่สารคดีสั้นทางโทรทัศน์ในชื่อ 'เพื่อนคู่คิด' ของธนาคารกรุงเทพได้มีส่วนสนับสนุนภาคธุรกิจเอสเอ็มอีให้เจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของเอสเอ็มอีที่มีความ
โดดเด่นและน่าสนใจ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเหล่านั้นได้ขยายตลาดและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ธนาคารยังมุ่งหวังให้เรื่องราวเกี่ยวกับความสำเร็จและการพัฒนาธุรกิจในเชิงนวัตกรรมที่สะท้อนผ่านสารคดีเพื่อนคู่คิดในแต่ละตอน ช่วยจุดประกายความคิดให้ผู้ประกอบการรายอื่นๆ นำไปประยุกต์ใช้ในกิจการของตนและพัฒนาต่อยอดเพื่อความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

ธนาคารกรุงเทพเริ่มทำการผลิตและเผยแพร่รายการเพื่อนคู่คิดในปี 2532 และดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน จนเป็นที่ยอมรับจากสาธารณชนอย่างกว้างขวางในฐานะรายการโทรทัศน์ที่มีสาระประโยชน์สำหรับผู้ชมทุกกลุ่ม นอกเหนือจากผู้ประกอบการ ดังจะเห็นได้จากการได้รับรางวัลที่สำคัญเช่นรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ประเภทส่งเสริมอาชีพดีเด่นประจำปี 2540 จากชมรมส่งเสริมโทรทัศน์ มูลนิธิจำนง รังสิกุลและสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ปัจจุบัน รายการ เพื่อนคู่คิด ออกอากาศเผยแพร่เป็นประจำทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ เวลา 10.05 น. 

รายการเพื่อนคู่คิดเป็นหนึ่งในหลากหลายโครงการและกิจกรรมที่ธนาคารกรุงเทพดำเนินการภายใต้นโยบายที่มุ่งสนับสนุนธุรกิจเอสเอ็มอี ซึ่งเป็นรากฐานของระบบเศรษฐกิจไทย ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ส่งผลต่อเนื่องให้เศรษฐกิจไทยมีความเข้มแข็งและยืนหยัดได้อย่างมั่นคงในท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลง โดยดำเนินการสอดประสานไปกับโครงการอื่นๆ ของธนาคาร เช่น โครงการเกษตรก้าวหน้า โครงการบัวหลวงกรีน เป็นต้น

ด้วยเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยในการพัฒนาตนเองให้สามารถแข่งขันและยืนหยัดอยู่ได้ในระบบเศรษฐกิจไร้พรมแดน ธนาคารกรุงเทพยังคงจัดทำรายการเพื่อนคู่คิด เพื่อนำเสนอสาระประโยชน์แก่ผู้สนใจต่อไป พร้อมทั้งพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบรายการให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา

ตอน

                   
เพิ่มมูลค่ายาหม่องไทย สู่สินค้าของฝากอย่างมีเอกลักษณ์ (8 มงคล)

วันที่ 2 มิถุนายน 2559

เครื่องสำอางฮาลาลโดยคนไทย ทางเลือกใหม่
ของสาวมุสลิม (พิมมารา)

วันที่ 3 มิถุนายน 2559

เสื่อรักษ์โลก สร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้
ด้วยการออกแบบ (agora)

วันที่ 9 มิถุนายน 2559

ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่ผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากเกลือทะเล (ispa)

วันที่ 10 มิถุนายน 2559

ลำโพงไร้สาย ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่อย่างมีสไตล์
(Klank)

วันที่ 16 มิถุนายน 2559

เกษตรกรเข้มแข็ง ผลิตกล้วยหอมทองขายทั่วไทย
ส่งออกไกลถึงญี่ปุ่น (สหกรณ์การเกษตรท่ายาง
จ.เพชรบุรี)

วันที่ 17 มิถุนายน 2559

แรงบันดาลใจจากทะเล สู่ธุรกิจแฟชั่นสำหรับคนรัก
การท่องเที่ยว (QOYA โคย่า)

วันที่ 23 มิถุนายน 2559

ศิลปะบนผืนผ้า...สร้างสรรค์เอกลักษณ์และคุณค่าให้ธุรกิจ (shata studio หัวหิน)

วันที่ 24 มิถุนายน 2559

เกษตรกรก้าวหน้า สร้างคุณค่าผลผลิตแบบครบวงจร
(Lemon Me เลมอน มี)

วันที่ 30 มิถุนายน 2559

เดือนมิถุนายน 2559

ตอน: เพิ่มมูลค่ายาหม่องไทย สู่สินค้าของฝากอย่างมีเอกลักษณ์ (8 มงคล)          

                    

คุณธิติมา มหาชัย ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านสารสกัดจากสมุนไพร โดยนำเอาสารสกัด
จากสมุนไพรไทยมาผสมผสานกับกลิ่นสารสกัดจากดอกไม้ไทย ทำให้ได้ยาหม่องที่มีทั้งกลิ่นและสีที่เป็น
เอกลักษณ์ อีกทั้งกระบวนการผลิตยังได้รับการรับรองมาตรฐานสากล GMP, ISO และ HALAL อีกด้วย
นอกจากนี้ เธอยังแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น 8 สีตามสีวันต่างๆ เพื่อเสริมดวงชะตาให้กับคนที่เกิดในวันนั้นๆ ด้วย ได้แก่ วันจันทร์ เลือกใช้ดอกกาสะลอง วันอังคาร โรสแมรี วันพุธกลางวัน เปปเปอร์มินต์ วันพุธ
กลางคืน จันทน์กะพ้อ วันพฤหัสบดี ดอกส้ม วันศุกร์ ดอกโมก วันเสาร์ ลาเวนเดอร์ และวันอาทิตย์
ดอกกล้วยไม้ไทย ซึ่งนอกจากจะถูกอกถูกใจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแล้ว ยังเป็นที่สนใจสำหรับผู้ใหญ่
และวัยรุ่น ที่มองหาของฝากแบบมีเอกลักษณ์ไทยๆ อีกด้วย

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณธิติมา มหาชัย บริษัท  บริษัท เนทูร่า เรมมาดี จำกัด 25 ซอยชำนาญอักษร ถ.
  พหลโยธิน  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400
  โทร: 095-250-9862 อีเมล: sasiwan.w@naturaremadee.com เว็บไซต์: www.8mongkol.com
  Facebook: naturaremadee     
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=tug-DlDJx3g&feature=youtu.be


ตอน: เครื่องสำอางฮาลาลโดยคนไทย ทางเลือกใหม่ของสาวมุสลิม  
 
 
    

                    

ก่อนหน้าที่จะมาเป็นธุรกิจเครื่องสำอางฮาลาล คุณพิมรา สีดอกบวบ เคยทำผ้าคลุมผมสำหรับชาวมุสลิม
มาก่อน แต่พอเริ่มมีคนผลิตสินค้าเลียนแบบ เธอจึงหันมาเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องสำอางประเภทครีม
บำรุง และพบว่ายอดขายในแต่ละเดือนค่อนข้างสูง จึงเกิดแนวคิดที่อยากจะสร้างแบรนด์เป็นของตนเอง
และด้วยพบว่าในตลาดยังไม่มีเครื่องสำอางแบรนด์ไหนที่ชูจุดขายในเรื่องฮาลาล ซึ่งสาวๆ กลุ่มนี้ก็รัก
ความสวยความงามไม่ต่างกัน ประกอบกับเชื่อว่าธุรกิจนี้น่าจะไปได้ดี เธอจึงเริ่มศึกษาข้อมูลอย่างจริงจัง
และดำเนินการจนกลายมาเป็นแบรนด์เครื่องสำอางฮาลาลแบรนด์แรกของประเทศไทย ซึ่งเน้นผลิตภัณฑ์
จำพวก Anti-Aging หรือครีมลดเลือนริ้วรอย Whitening เพื่อผิวขาวกระจ่างใส และครีมกันแดด โดยไม่มี
ส่วนผสมของไขมันจากสัตว์


ตอน: เสื่อรักษ์โลก สร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ด้วยการออกแบบ            

                    

คุณภูริณัฐ อัศรัสกร ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับทีมงานทั้งจากภาครัฐและเอกชน จนได้เสื่อที่ทอจากเม็ด
พลาสติกรีไซเคิล 100% ซึ่งเน้นการออกแบบให้มีลวดลายและสีสันที่ทันสมัย เหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่
และมีฟังก์ชั่นการใช้งานที่โดนใจ สามารถพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวก ที่สำคัญ ยังคำนึงถึงการลด
ปริมาณพลังงานในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน นอกจากนี้ เสื่อที่เสียหายในกระบวนการผลิต คุณภูริณัฐ
ยังได้นำมาพัฒนาเป็นกระเป๋า หรือผลิตภัณฑ์ชิ้นเล็กๆเช่น ที่รองแก้ว เป็นต้น เพื่อให้มีของเสียเหลือน้อย
ที่สุด ซึ่งเป็นแนวคิดของการทำธุรกิจแบบ Zero Waste หรือการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ซึ่งนอกจากจะช่วยลดของเสียในกระบวนการผลิตได้แล้ว ยังสามารถเพิ่มมูลค่าของเสีย
นั้นได้อีกด้วย


ตอน: ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเกลือทะเล    
 
 
    

                    

คุณสมพงษ์ หนูศาสตร์  ประธานกลุ่มอาชีพเกลือทะเลกังหันทอง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เล่าว่า
แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากเกลือ มาจากการที่เขาพบว่า เกลือที่ใช้ในสปาส่วนใหญ่
เป็นเกลือที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ประกอบกับในช่วงที่ก่อตั้งกลุ่มฯ รัฐบาลได้สนับสนุนให้ชาวบ้านใน
ตำบลต่างๆ ทั่วประเทศไทย รวมกลุ่มกันเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ OTOP
(One Tambon One Product) ทางกลุ่มฯ จึงคิดนำเกลือทะเลมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สปา โดยได้รับ
ความร่วมมือจากหน่วยงานวิชาการต่างๆ เข้ามาช่วยออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับชาวบ้าน ซึ่ง
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ คือการนำดอกเกลือที่ลอยอยู่บนผิวน้ำ ซึ่งรอการตกผลึกเป็นเกลือสมุทร มาแปรรูป
เป็นเกลือขัดผิว สบู่เกลือ และผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากดอกเกลือในรูปแบบต่างๆ โดยยังได้นำสมุนไพรไทย
หลากหลายชนิดมาผสมผสาน และสร้างสรรค์กลิ่นจากสารสกัดจากธรรมชาติ (Essential Oil) นับเป็นการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกลือได้เป็นอย่างมาก

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณสมพงษ์ หนูศาสตร์ เลขที่ 90 หมู่ 7 ต.บางแก้ว  อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
  โทร: 086-544-4473 อีเมล: kanghuntong@hotmail.com เว็บไซต์: www.kanghuntong.com
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=vxG0XZRT-E0


ตอน: ลำโพงไร้สาย ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่อย่างมีสไตล์       
 
     

                    

หลังเห็นการเติบโตของตลาดกลุ่ม Gadget หรืออุปกรณ์ไอทีที่ทันสมัย คุณวริน ธนทวี จึงเกิดไอเดียคิด
พัฒนาผลิตภัณฑ์ลำโพงไร้สาย (Wireless Speaker) ที่มีดีไซน์ขึ้นมา โดยได้เสริมฟังก์ชั่นให้เป็นทั้งที่วาง
โทรศัพท์หรือแท็บเล็ต และสามารถเป็นแท่นชาร์จไปได้ด้วยในตัว ซึ่งสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของคน
ยุคใหม่ ที่ต้องการทั้งของใช้และของตกแต่งบ้านไปด้วยในชิ้นเดียวกัน และด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นนี้เอง
ที่ทำให้ลำโพงแบรนด์นี้ได้รับรางวัล Design Excellence Award 2015 มาครอง และเมื่อเร็วๆ นี้ ก็เพิ่ง
ได้รับรางวัลด้านการออกแบบจากประเทศเยอรมนีอีกด้วย  


ตอน: เกษตรกรเข้มแข็ง ผลิตกล้วยหอมทองขายทั่วไทย ส่งออกไกลถึงญี่ปุ่น       
 
     

                    

อำเภอท่ายาง เป็นอีกหนึ่งแหล่งเพาะปลูกกล้วยหอมทองรายใหญ่ในจังหวัดเพชรบุรี ด้วยทำเลในการ
เพาะปลูกซึ่งมีดินที่มีแร่ธาตุที่ดี แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากอยู่ใกล้กับแก่งกระจาน และเขื่อนเพชร
ซึ่งแหล่งน้ำที่ได้จากเขื่อนมาจากป่าต้นน้ำธรรมชาติของแม่น้ำเพชรบุรี จึงทำให้กล้วยหอมทองเจริญเติบโต
ได้ดีและมีคุณภาพ ประกอบกับการที่อำเภอท่ายางอยู่ใกล้ทะเล ไอของทะเลจึงช่วยขับไล่แมลงที่จะมา
กัดกินพืชและผลผลิตได้ ด้วยคุณภาพที่ดีของสินค้า ส่งผลให้ปัจจุบันกลุ่มสหกรณ์การเกษตรท่ายาง
สามารถนำผลผลิตกล้วยหอมทองเข้าไปจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อและโมเดิร์นเทรดทั่วประเทศได้ โดย
จำหน่ายในรูปแบบบรรจุถุง ถุงละ 1 ผล เพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจซื้อ และสะดวกต่อการบริโภค
นอกจากนี้ยังเป็นสหกรณ์การเกษตรแห่งเดียวในประเทศไทยที่สามารถทำตลาดต่างประเทศ โดยไม่ผ่าน
พ่อค้าคนกลาง โดยในปีนี้ได้ส่งออกกล้วยหอมทองไปจำหน่ายยังประเทศญี่ปุ่นเป็นปีที่ 25 ซึ่งมีการติดต่อ
และทำสัญญาซื้อ-ขาย ระหว่างสหกรณ์การเกษตรท่ายางกับสหกรณ์ผู้บริโภคโตโต้ในประเทศญี่ปุ่น
โดยตรง ผลิตกล้วยหอมทองปลอดสารพิษที่มีคุณภาพตามความต้องการของผู้ซื้อ ซึ่งนอกจากจะเพิ่ม
มูลค่าของสินค้าเกษตรแล้ว ยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง


ตอน: แรงบันดาลใจจากทะเล สู่ธุรกิจแฟชั่นสำหรับคนรักการท่องเที่ยว               

                    

ด้วยมองว่าตลาดแฟชั่นเพื่อการท่องเที่ยวยังมีคู่แข่งไม่มากนัก คุณวิริยา เตชะไพฑูรย์ จึงใช้ความรู้ความ
สามารถทางด้านแฟชั่นดีไซน์และสิ่งทอที่ศึกษามาจากประเทศอังกฤษ มาสร้างสรรค์แบรนด์เครื่อง
แต่งกายสำหรับวันหยุด โดยเน้นลวดลายให้อยู่บนพื้นฐานของรูปทรงเรขาคณิต สร้างความโดดเด่น
แปลกตา โดนใจลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ชื่นชอบแฟชั่นและการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก


ตอน: ศิลปะบนผืนผ้า...สร้างสรรค์เอกลักษณ์และคุณค่าให้ธุรกิจ           
 
     

                    

หลังจากที่ คุณฉันทนา ศรีสวัสดิ์ จบจากคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เธอได้กลับมาทำงาน
ที่บ้านเกิดในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนำความรู้ความสามารถด้านงานศิลปะ มาเพ้นท์ผ้า
ทำมือจำหน่าย โดยเธอจะสร้างงานศิลปะลงบนผืนผ้าขนาดใหญ่ เพื่อให้ลูกค้านำไปสร้างสรรค์เป็น
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ตามความชอบ เช่น ตัดเป็นเสื้อผ้า หรือนำไปประดับตกแต่งสถานที่และที่อยู่อาศัย
ซึ่งก็ได้รับความนิยจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นสินค้าที่โดดเด่นและแตกต่างจากที่มีอยู่ 
โดยผ้าทุกชิ้นจะมีความพิเศษตรงที่เป็นงาน Handmade ซึ่งจะมีเพียงชิ้นเดียวในโลก ... ปัจจุบัน นอกจาก
การจำหน่ายผ้าผืนใหญ่แล้ว เธอยังมีผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่เอนกประสงค์ และยังขยายไลน์สินค้าไปสู่
การสร้างสรรค์ผ้าเพื่อนำไปทำเป็นของตกแต่งบ้าน อาทิ ปลอกหมอน ผ้าหุ้มเก้าอี้รองนั่ง เป็นต้น

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณฉันทนา ศรีสวัสดิ์ 11/116 ซอยหัวหิน 37 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
  โทร: 081-696-0080 อีเมล: srisawat_chantana@yahoo.com Facebook: https://www.facebook.com/SHATA.STUDIO

เดือนพฤษภาคม 2559

ตอน: ชุดให้นมสำหรับคุณแม่...ตอบโจทย์ทั้งดีไซน์และการใช้งาน (Bella Mom)        

                    

ปัจจุบันคุณแม่รุ่นใหม่หันมาให้ความสนใจเลี้ยงดูลูกน้อยด้วยน้ำนมตนเองกันมากขึ้น ชุดให้นมสำหรับ
คุณแม่ จึงกลายมาเป็นผู้ช่วยสำคัญที่ทำให้การให้นมเป็นเรื่องที่สะดวกและง่ายขึ้น  ยิ่งถ้ามีดีไซน์ที่ทันสมัย
ก็จะยิ่งตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คุณแม่ยุคใหม่ได้อย่างลงตัวมากขึ้น เดิมครอบครัวของคุณนันทนัช ครอง
มงคลกุล ทำธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้ามากว่า 20 ปี แต่หลังจากที่คุณนันทนัชเข้ามาช่วยธุรกิจได้เพียง 7 ปี
เธอก็มีครอบครัว และมีลูกน้อย ด้วยแรงบันดาลใจที่อยากจะเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมของตนเอง ประกอบกับ
ในยุคนั้นเสื้อผ้าให้นมสำหรับคุณแม่ยังไม่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องแฟชั่นและการใช้งานเท่าที่ควร เธอจึงทดลอง
ทำชุดให้นมด้วยตนเอง และได้ทดลองส่งให้เพื่อนๆ ที่มีลูกได้ใช้งาน เมื่อได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
คุณนันทนัชจึงมองเห็นโอกาสทางธุรกิจและตัดสินใจผลิตชุดให้นมสำหรับคุณแม่ขึ้น กระแสการให้นมลูก
ด้วยตนเองมากขึ้น เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ชุดให้นมของคุณนันทนัชได้รับการตอบรับที่ดี อีกทั้งการได้มี
โอกาสไปออกงานแฟร์สำหรับแม่และเด็กอยู่บ่อยครั้ง และการทำตลาดผ่านบรรดาคุณแม่ที่เป็นดารา
ทำให้แบรนด์เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบัน คุณนันทนัชได้รับการทาบทามจากนักธุรกิจชาวสิงคโปร์
ซึ่งรู้จักแบรนด์ผ่านทาง Facebook ติดต่อให้คุณนันทนัชไปออก Road Show ที่สิงคโปร์ นอกจากนี้ ยังมี
ผู้สนใจจะเป็นตัวแทนจำหน่ายให้ที่ประเทศกัมพูชา ลาว และเวียดนาม ซึ่งคาดว่าแบรนด์ของคุณนันทนัช
น่าจะส่งออกไปจำหน่ายในประเทศเพื่อนบ้านได้ในอีกไม่นาน  


ตอน: สร้างธุรกิจจากแนวคิดลดขยะ สู่ฟาร์มไส้เดือนแบบครบวงจร  (ฟาร์มไส้เดือนลุงรีย์)  
 
 
    

                    

หลังจากเรียนจบปริญญาตรีที่ประเทศไทย คุณชารีย์ บุญญวินิจ ตั้งใจเดินทางไปหาประสบการณ์ในต่าง
ประเทศ และได้ไปทำงานอยู่ในร้านอาหารแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา ซึ่งที่นั่นเองคุณชารีย์เห็นว่าในแต่ละวัน
จะต้องทิ้งขยะในปริมาณมหาศาล เขาจึงเกิดคำถามว่าจะทำอย่างไรกับขยะพวกนี้ดี เมื่อกลับมาเมืองไทย
และได้มีโอกาสไปเรียนรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรแบบครบวงจร คุณชารีย์ พบว่าขยะอินทรีย์สามารถนำกลับ
มาสร้างคุณค่าในทางการเกษตรได้ และนั่นก็เป็นวิธีจัดการกับขยะอย่างถูกต้อง จากจุดนั้นเองจึงนำมาซึ่ง
ธุรกิจการเพาะเลี้ยงไส้เดือน ด้วยประโยชน์ของไส้เดือนที่สามารถกำจัดขยะอินทรีย์เพื่อผลิตเป็นปุ๋ยหมัก
มูลไส้เดือนได้ ทำให้คุณชารีย์เริ่มต้นเลี้ยงไส้เดือน จากแรกเริ่มที่เป็นเพียงงานอดิเรก โดยใช้โรงจอดรถ
และพื้นที่ส่วนหนึ่งของที่อยู่อาศัยเปิดเป็นฟาร์มเล็กๆ แต่ด้วยตลาดเกษตรอินทรีย์มีอัตราการเติบโตสูงขึ้น
เรื่อยๆ ความต้องการผลผลิตจากไส้เดือนจึงมีสูงขึ้นตามไปด้วย คุณชารีย์จึงตัดสินใจพัฒนาฟาร์มไส้เดือน
ให้เป็นธุรกิจ และพัฒนาสินค้าให้ครบวงจรมากขึ้น

ตอน: ไข่เค็มซีอิ๊วจากภูมิปัญญา พัฒนารูปลักษณ์ใหม่ เอาใจคนรักสุขภาพ
(ไข่เค็มซีอิ๊วบ้านตลาดน้อย)  
 
     

                    

จากความเข้มข้นของซีอิ๊ว รวมถึงไม่ใช้วัตถุกันเสีย ไม่ใส่ผงชูรส และไม่ผสมแป้ง ทำให้คุณมาณิสสา
โชติสกุลรัตน์ หนึ่งในทายาทธุรกิจเจเนอเรชั่นที่ 4 ของโรงงานซีอิ๊วโชติสกุลรัตน์ ซึ่งเป็นผู้ผลิตซีอิ๊วดำเค็ม
และซีอิ๊วดำหวานหลากหลายแบรนด์ คิดผลิตซีอิ๊วดำเค็มและซีอิ๊วหวานในขวดขนาดย่อมหวังตอบโจทย์
การบริโภคของคนรุ่นใหม่ แต่กลับไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากผู้บริโภคกลุ่มนี้ไม่นิยมปรุง
อาหารรับประทานเอง เธอจึงคิดนำ “ไข่เค็มซีอิ๊ว” มาเป็นจุดขายใหม่ เนื่องจากเป็นเมนูอาหารที่คุณย่าเคย
ทำให้รับประทานบ่อยครั้งสมัยยังเด็ก โดยการนำกากซีอิ๊วที่เหลือจากการเคี่ยวซีอิ๊วดำเค็มมาพอกไว้กับ
ไข่เป็ดแทนการใช้ดินพอกเหมือนสูตรทั่วไป ทำให้ได้ไข่เค็มที่มีกลิ่นหอมละมุน และรสชาติไม่เค็มมาก
นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ดูทันสมัย โลโก้เป็นที่สะดุดตา สีสันดูเป็นสินค้า
จากธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นถุงกระดาษ หรือกล่องใส่ไข่เค็มที่มาพร้อมสายรัดชื่อแบรนด์ ทำให้สามารถซื้อ
เป็นของฝากได้ในทุกโอกาส

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณมาณิสสา โชติสกุลรัตน์ บริษัท โชติสกุลรัตน์ (เคียมง่วนเชียง) จำกัด 333/80
  ม.ไม้ล้อมเรือน ถ. เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.10250
  โทร: (66) 0-2323-9871, 081-647-3822 อีเมล: natmanissa@gmail.com Facebook: kularbsweetsoysauce
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=K9mnNWp1TWI


ตอน: จักรยานออกแบบได้...สไตล์คุณ (TINT Bicycle)        

                    

จุดเริ่มต้นของ Tint Bicycle มาจากการรวมตัวของกลุ่มเพื่อนที่ชื่นชอบการปั่นจักรยานเพื่อออกกำลังกาย โดยพวกเขาใช้เวลาศึกษาขั้นตอน กระบวนการต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์เสริมที่นำมาใช้กับจักรยานอย่างจริงจังนานถึง 1 ปีเต็ม จนเกิดเป็นร้าน Tint Bicycle เมื่อต้นเดือนมีนาคม ปี 2558 “Tint Bicycle” วางตัวเป็น
แบรนด์จักรยานที่ลูกค้าสามารถเลือกออกแบบจักรยานเองได้ ไม่ว่าจะเป็นสีของเฟรม ล้อ ยางรถจักรยาน แฮนด์ หรือเบาะ ขณะที่ขนาดของจักรยานมีให้เลือกถึง 3 ไซส์ โดยลูกค้าสามารถเลือกออกแบบจักรยานได้คร่าวๆ ในเว็บไซต์ TintBicycle.com ก่อนสั่งประกอบ ซึ่งหากตัดสินใจซื้อ ลูกค้าสามารถรอรับได้ใน 1 ชั่วโมง (กรณีไม่มีคิว) หรืออย่างช้าที่สุดรอนานไม่เกิน 7 วัน และหากไม่สะดวกไปรับเองที่ร้าน ทางแบรนด์ก็มีบริการส่งให้ถึงที่อีกด้วย

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณปูม เชษฐ์โชติศักดิ์ 194/10 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
  โทร: 098-556-5388 อีเมล: contact@tintbicycle.com เว็บไซต์: www.tintbicycle.com
  Facebook: Tint bicycle
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=tIYNiPv3icg


ตอน: เครื่องประดับจากเปลือกหอยมุก ดีไซน์เพิ่มมูลค่า (ภูเก็ต เพิร์ล อินดัสทรี จ.ภูเก็ต)  
 
     

                    

คุณศรัณย์ สมรักษ์ เป็นผู้ผลิตไข่มุกครบวงจรของจังหวัดภูเก็ต  โดยไข่มุกที่เก็บเกี่ยวได้จะนำไปผลิต
เครื่องประดับอยู่แล้ว แต่ในส่วนของเปลือกที่ถูกทิ้งนั้น ปกติจะนำไปชั่งกิโลขาย ซึ่งคุณศรันย์มีความคิดว่า
เปลือกที่ถูกทิ้งน่าจะทำประโยชน์ได้มากกว่านั้น จึงได้เกิดไอเดียนำเปลือกหอยมุกมาพัฒนาเป็นชิ้นงาน
ใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับเปลือกหอยได้มากถึง 10 เท่าเลยทีเดียว
เครื่องประดับจากเปลือกหอยมุกนี้ มีจุดเด่นอยู่ที่การเลือกใช้เปลือกหอยมุกมาเป็นวัสดุหลักในการทำ
เครื่องประดับ ทำให้มีความแตกต่างและมีความแปลกใหม่กว่าจิวเวลรี่ทั่วๆ ไป ทั้งนี้ คุณศรันย์จะให้ความ
สำคัญในเรื่องของงานดีไซน์เป็นอย่างมาก เนื่องจากวัสดุที่นำมาใช้ไม่ได้มีมูลค่าที่สูง ดังนั้นงานดีไซน์
จะเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้ ทางสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
หรือสสว. จึงเข้ามาช่วยในเรื่องของการออกแบบดีไซน์และการแปรรูปเปลือกหอย โดยทั้งหมดจะเป็น
งานแฮนด์เมดเกือบ 100%

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณศรัลย์ สมรักษ์ ภูเก็ต เพิร์ล อินดัสทรี จำกัด 58/2 หมู่ที่ 1 ต.เกาะแก้ว อ.เมือง
  จ.ภูเก็ต 83200
  โทร: (076) 238002, (076) 377730-1 โทรสาร : (076) 238337 เว็บไซต์: www.phuketpearl.com
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=0JNA6iQBXHo&feature=youtu.be


ตอน: กระเป๋าหนังผ้าไทย โดนใจคนชอบสไตล์ไทยเท่ (JAI)  
 
     

                    

คุณพรรษพร แรมส์บอททอม ได้นำความหลงใหลใน “ผ้าไทย” มาเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตกระเป๋า นอกจากนี้เธอยังเลือกวัสดุอย่าง “หนัง” มาออกแบบตัดเย็บร่วมกับผ้าไทย เพื่อให้ได้กระเป๋าที่มีทั้งเอกลักษณ์ และความเท่ โดยหวังเจาะกลุ่มวัยรุ่นและคนทำงานเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก  โดยเธอใช้ความรู้จากการเข้าอบรมงานศิลปะ ประกอบกับสังเกตเทรนด์แฟชั่นทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงอาศัยประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน เพื่อนำมาเป็นแนวคิดในการออกแบบให้เป็นกระเป๋าที่ผู้ใช้สามารถใช้งานได้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น สามารถพลิกแพลงเปลี่ยนสาย ให้เป็นได้ทั้งกระเป๋าหิ้วและกระเป๋าสะพายใน
ใบเดียว เป็นต้น ปัจจุบันมี 5 แบบ แต่ละแบบจะมีลายผ้าและสีสันต่างกันไป งานทุกชิ้นเป็นงานทำมือ ทุกใบล้วนมีชิ้นเดียวในโลก 

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณพรรษพร แรมส์บอททอม 48/123 สุขุมวิทซิตี้รีสอร์ท สุขุมวิท ซอย11
  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.10110
  โทร: 085-842-3700 อีเมล: passaporn@thai-jai.com Facebook: jaibags
  เว็บไซต์: www.thai-jai.com
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=ilck02Yj5xc&feature=youtu.be

ติดต่อเรา

ใบสมัครออกรายการ 'เพื่อนคู่คิด'
ผู้ประกอบการที่สนใจร่วมออกอากาศรายการเพื่อนคู่คิด สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้
ที่นี่  
พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และส่งกลับมาที่คุณปิ่นปินัทธ์ พัฒนจันหอม
อีเมล:
pinpinat.pat@bbl.co.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อขอข้อมูลได้ที่
ฝ่ายการประชาสัมพันธ์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม กรุงเทพฯ 10500

ตอน

                   
เพิ่มมูลค่ายาหม่องไทย สู่สินค้าของฝากอย่างมีเอกลักษณ์ (8 มงคล)

วันที่ 2 มิถุนายน 2559

เครื่องสำอางฮาลาลโดยคนไทย ทางเลือกใหม่
ของสาวมุสลิม (พิมมารา)

วันที่ 3 มิถุนายน 2559

เสื่อรักษ์โลก สร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้
ด้วยการออกแบบ (agora)

วันที่ 9 มิถุนายน 2559

ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่ผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากเกลือทะเล (ispa)

วันที่ 10 มิถุนายน 2559

ลำโพงไร้สาย ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่อย่างมีสไตล์
(Klank)

วันที่ 16 มิถุนายน 2559

เกษตรกรเข้มแข็ง ผลิตกล้วยหอมทองขายทั่วไทย
ส่งออกไกลถึงญี่ปุ่น (สหกรณ์การเกษตรท่ายาง
จ.เพชรบุรี)

วันที่ 17 มิถุนายน 2559

แรงบันดาลใจจากทะเล สู่ธุรกิจแฟชั่นสำหรับคนรัก
การท่องเที่ยว (QOYA โคย่า)

วันที่ 23 มิถุนายน 2559

ศิลปะบนผืนผ้า...สร้างสรรค์เอกลักษณ์และคุณค่าให้ธุรกิจ (shata studio หัวหิน)

วันที่ 24 มิถุนายน 2559

เกษตรกรก้าวหน้า สร้างคุณค่าผลผลิตแบบครบวงจร
(Lemon Me เลมอน มี)

วันที่ 30 มิถุนายน 2559

เดือนมิถุนายน 2559

ตอน: เพิ่มมูลค่ายาหม่องไทย สู่สินค้าของฝากอย่างมีเอกลักษณ์ (8 มงคล)      
    

                    

คุณธิติมา มหาชัย ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านสารสกัดจากสมุนไพร โดยนำเอาสารสกัด
จากสมุนไพรไทยมาผสมผสานกับกลิ่นสารสกัดจากดอกไม้ไทย ทำให้ได้ยาหม่องที่มีทั้งกลิ่นและสีที่เป็น
เอกลักษณ์ อีกทั้งกระบวนการผลิตยังได้รับการรับรองมาตรฐานสากล GMP, ISO และ HALAL อีกด้วย
นอกจากนี้ เธอยังแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น 8 สีตามสีวันต่างๆ เพื่อเสริมดวงชะตาให้กับคนที่เกิดในวันนั้นๆ ด้วย ได้แก่ วันจันทร์ เลือกใช้ดอกกาสะลอง วันอังคาร โรสแมรี วันพุธกลางวัน เปปเปอร์มินต์ วันพุธ
กลางคืน จันทน์กะพ้อ วันพฤหัสบดี ดอกส้ม วันศุกร์ ดอกโมก วันเสาร์ ลาเวนเดอร์ และวันอาทิตย์
ดอกกล้วยไม้ไทย ซึ่งนอกจากจะถูกอกถูกใจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแล้ว ยังเป็นที่สนใจสำหรับผู้ใหญ่
และวัยรุ่น ที่มองหาของฝากแบบมีเอกลักษณ์ไทยๆ อีกด้วย

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณธิติมา มหาชัย บริษัท  บริษัท เนทูร่า เรมมาดี จำกัด 25 ซอยชำนาญอักษร ถ.
  พหลโยธิน  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400
  โทร: 095-250-9862 อีเมล: sasiwan.w@naturaremadee.com เว็บไซต์: www.8mongkol.com
  Facebook: naturaremadee     
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=tug-DlDJx3g&feature=youtu.be


ตอน: เครื่องสำอางฮาลาลโดยคนไทย ทางเลือกใหม่ของสาวมุสลิม  
 
 
    

                    

ก่อนหน้าที่จะมาเป็นธุรกิจเครื่องสำอางฮาลาล คุณพิมรา สีดอกบวบ เคยทำผ้าคลุมผมสำหรับชาวมุสลิม
มาก่อน แต่พอเริ่มมีคนผลิตสินค้าเลียนแบบ เธอจึงหันมาเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องสำอางประเภทครีม
บำรุง และพบว่ายอดขายในแต่ละเดือนค่อนข้างสูง จึงเกิดแนวคิดที่อยากจะสร้างแบรนด์เป็นของตนเอง
และด้วยพบว่าในตลาดยังไม่มีเครื่องสำอางแบรนด์ไหนที่ชูจุดขายในเรื่องฮาลาล ซึ่งสาวๆ กลุ่มนี้ก็รัก
ความสวยความงามไม่ต่างกัน ประกอบกับเชื่อว่าธุรกิจนี้น่าจะไปได้ดี เธอจึงเริ่มศึกษาข้อมูลอย่างจริงจัง
และดำเนินการจนกลายมาเป็นแบรนด์เครื่องสำอางฮาลาลแบรนด์แรกของประเทศไทย ซึ่งเน้นผลิตภัณฑ์
จำพวก Anti-Aging หรือครีมลดเลือนริ้วรอย Whitening เพื่อผิวขาวกระจ่างใส และครีมกันแดด โดยไม่มี
ส่วนผสมของไขมันจากสัตว์


ตอน: เสื่อรักษ์โลก สร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ด้วยการออกแบบ            

                    

คุณภูริณัฐ อัศรัสกร ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับทีมงานทั้งจากภาครัฐและเอกชน จนได้เสื่อที่ทอจากเม็ด
พลาสติกรีไซเคิล 100% ซึ่งเน้นการออกแบบให้มีลวดลายและสีสันที่ทันสมัย เหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่
และมีฟังก์ชั่นการใช้งานที่โดนใจ สามารถพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวก ที่สำคัญ ยังคำนึงถึงการลด
ปริมาณพลังงานในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน นอกจากนี้ เสื่อที่เสียหายในกระบวนการผลิต คุณภูริณัฐ
ยังได้นำมาพัฒนาเป็นกระเป๋า หรือผลิตภัณฑ์ชิ้นเล็กๆเช่น ที่รองแก้ว เป็นต้น เพื่อให้มีของเสียเหลือน้อย
ที่สุด ซึ่งเป็นแนวคิดของการทำธุรกิจแบบ Zero Waste หรือการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ซึ่งนอกจากจะช่วยลดของเสียในกระบวนการผลิตได้แล้ว ยังสามารถเพิ่มมูลค่าของเสีย
นั้นได้อีกด้วย


ตอน: ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเกลือทะเล    
 
 
    

                    

คุณสมพงษ์ หนูศาสตร์  ประธานกลุ่มอาชีพเกลือทะเลกังหันทอง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เล่าว่า
แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากเกลือ มาจากการที่เขาพบว่า เกลือที่ใช้ในสปาส่วนใหญ่
เป็นเกลือที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ประกอบกับในช่วงที่ก่อตั้งกลุ่มฯ รัฐบาลได้สนับสนุนให้ชาวบ้านใน
ตำบลต่างๆ ทั่วประเทศไทย รวมกลุ่มกันเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ OTOP
(One Tambon One Product) ทางกลุ่มฯ จึงคิดนำเกลือทะเลมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สปา โดยได้รับ
ความร่วมมือจากหน่วยงานวิชาการต่างๆ เข้ามาช่วยออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับชาวบ้าน ซึ่ง
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ คือการนำดอกเกลือที่ลอยอยู่บนผิวน้ำ ซึ่งรอการตกผลึกเป็นเกลือสมุทร มาแปรรูป
เป็นเกลือขัดผิว สบู่เกลือ และผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากดอกเกลือในรูปแบบต่างๆ โดยยังได้นำสมุนไพรไทย
หลากหลายชนิดมาผสมผสาน และสร้างสรรค์กลิ่นจากสารสกัดจากธรรมชาติ (Essential Oil) นับเป็นการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกลือได้เป็นอย่างมาก

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณสมพงษ์ หนูศาสตร์ เลขที่ 90 หมู่ 7 ต.บางแก้ว  อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
  โทร: 086-544-4473 อีเมล: kanghuntong@hotmail.com เว็บไซต์: www.kanghuntong.com
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=vxG0XZRT-E0


ตอน: ลำโพงไร้สาย ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่อย่างมีสไตล์       
 
     

                    

หลังเห็นการเติบโตของตลาดกลุ่ม Gadget หรืออุปกรณ์ไอทีที่ทันสมัย คุณวริน ธนทวี จึงเกิดไอเดียคิด
พัฒนาผลิตภัณฑ์ลำโพงไร้สาย (Wireless Speaker) ที่มีดีไซน์ขึ้นมา โดยได้เสริมฟังก์ชั่นให้เป็นทั้งที่วาง
โทรศัพท์หรือแท็บเล็ต และสามารถเป็นแท่นชาร์จไปได้ด้วยในตัว ซึ่งสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของคน
ยุคใหม่ ที่ต้องการทั้งของใช้และของตกแต่งบ้านไปด้วยในชิ้นเดียวกัน และด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นนี้เอง
ที่ทำให้ลำโพงแบรนด์นี้ได้รับรางวัล Design Excellence Award 2015 มาครอง และเมื่อเร็วๆ นี้ ก็เพิ่ง
ได้รับรางวัลด้านการออกแบบจากประเทศเยอรมนีอีกด้วย  


ตอน: เกษตรกรเข้มแข็ง ผลิตกล้วยหอมทองขายทั่วไทย ส่งออกไกลถึงญี่ปุ่น       
 
     

                    

อำเภอท่ายาง เป็นอีกหนึ่งแหล่งเพาะปลูกกล้วยหอมทองรายใหญ่ในจังหวัดเพชรบุรี ด้วยทำเลในการ
เพาะปลูกซึ่งมีดินที่มีแร่ธาตุที่ดี แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากอยู่ใกล้กับแก่งกระจาน และเขื่อนเพชร
ซึ่งแหล่งน้ำที่ได้จากเขื่อนมาจากป่าต้นน้ำธรรมชาติของแม่น้ำเพชรบุรี จึงทำให้กล้วยหอมทองเจริญเติบโต
ได้ดีและมีคุณภาพ ประกอบกับการที่อำเภอท่ายางอยู่ใกล้ทะเล ไอของทะเลจึงช่วยขับไล่แมลงที่จะมา
กัดกินพืชและผลผลิตได้ ด้วยคุณภาพที่ดีของสินค้า ส่งผลให้ปัจจุบันกลุ่มสหกรณ์การเกษตรท่ายาง
สามารถนำผลผลิตกล้วยหอมทองเข้าไปจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อและโมเดิร์นเทรดทั่วประเทศได้ โดย
จำหน่ายในรูปแบบบรรจุถุง ถุงละ 1 ผล เพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจซื้อ และสะดวกต่อการบริโภค
นอกจากนี้ยังเป็นสหกรณ์การเกษตรแห่งเดียวในประเทศไทยที่สามารถทำตลาดต่างประเทศ โดยไม่ผ่าน
พ่อค้าคนกลาง โดยในปีนี้ได้ส่งออกกล้วยหอมทองไปจำหน่ายยังประเทศญี่ปุ่นเป็นปีที่ 25 ซึ่งมีการติดต่อ
และทำสัญญาซื้อ-ขาย ระหว่างสหกรณ์การเกษตรท่ายางกับสหกรณ์ผู้บริโภคโตโต้ในประเทศญี่ปุ่น
โดยตรง ผลิตกล้วยหอมทองปลอดสารพิษที่มีคุณภาพตามความต้องการของผู้ซื้อ ซึ่งนอกจากจะเพิ่ม
มูลค่าของสินค้าเกษตรแล้ว ยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง


ตอน: แรงบันดาลใจจากทะเล สู่ธุรกิจแฟชั่นสำหรับคนรักการท่องเที่ยว               

                    

ด้วยมองว่าตลาดแฟชั่นเพื่อการท่องเที่ยวยังมีคู่แข่งไม่มากนัก คุณวิริยา เตชะไพฑูรย์ จึงใช้ความรู้ความ
สามารถทางด้านแฟชั่นดีไซน์และสิ่งทอที่ศึกษามาจากประเทศอังกฤษ มาสร้างสรรค์แบรนด์เครื่อง
แต่งกายสำหรับวันหยุด โดยเน้นลวดลายให้อยู่บนพื้นฐานของรูปทรงเรขาคณิต สร้างความโดดเด่น
แปลกตา โดนใจลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ชื่นชอบแฟชั่นและการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก


ตอน: ศิลปะบนผืนผ้า...สร้างสรรค์เอกลักษณ์และคุณค่าให้ธุรกิจ           
 
     

                    

หลังจากที่ คุณฉันทนา ศรีสวัสดิ์ จบจากคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เธอได้กลับมาทำงาน
ที่บ้านเกิดในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนำความรู้ความสามารถด้านงานศิลปะ มาเพ้นท์ผ้า
ทำมือจำหน่าย โดยเธอจะสร้างงานศิลปะลงบนผืนผ้าขนาดใหญ่ เพื่อให้ลูกค้านำไปสร้างสรรค์เป็น
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ตามความชอบ เช่น ตัดเป็นเสื้อผ้า หรือนำไปประดับตกแต่งสถานที่และที่อยู่อาศัย
ซึ่งก็ได้รับความนิยจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นสินค้าที่โดดเด่นและแตกต่างจากที่มีอยู่ 
โดยผ้าทุกชิ้นจะมีความพิเศษตรงที่เป็นงาน Handmade ซึ่งจะมีเพียงชิ้นเดียวในโลก ... ปัจจุบัน นอกจาก
การจำหน่ายผ้าผืนใหญ่แล้ว เธอยังมีผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่เอนกประสงค์ และยังขยายไลน์สินค้าไปสู่
การสร้างสรรค์ผ้าเพื่อนำไปทำเป็นของตกแต่งบ้าน อาทิ ปลอกหมอน ผ้าหุ้มเก้าอี้รองนั่ง เป็นต้น

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณฉันทนา ศรีสวัสดิ์ 11/116 ซอยหัวหิน 37 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
  โทร: 081-696-0080 อีเมล: srisawat_chantana@yahoo.com Facebook: https://www.facebook.com/SHATA.STUDIO
เดือนพฤษภาคม 2559

ตอน: ชุดให้นมสำหรับคุณแม่...ตอบโจทย์ทั้งดีไซน์และการใช้งาน (Bella Mom)    
    

                    

ปัจจุบันคุณแม่รุ่นใหม่หันมาให้ความสนใจเลี้ยงดูลูกน้อยด้วยน้ำนมตนเองกันมากขึ้น ชุดให้นมสำหรับ
คุณแม่ จึงกลายมาเป็นผู้ช่วยสำคัญที่ทำให้การให้นมเป็นเรื่องที่สะดวกและง่ายขึ้น  ยิ่งถ้ามีดีไซน์ที่ทันสมัย
ก็จะยิ่งตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คุณแม่ยุคใหม่ได้อย่างลงตัวมากขึ้น เดิมครอบครัวของคุณนันทนัช ครอง
มงคลกุล ทำธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้ามากว่า 20 ปี แต่หลังจากที่คุณนันทนัชเข้ามาช่วยธุรกิจได้เพียง 7 ปี
เธอก็มีครอบครัว และมีลูกน้อย ด้วยแรงบันดาลใจที่อยากจะเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมของตนเอง ประกอบกับ
ในยุคนั้นเสื้อผ้าให้นมสำหรับคุณแม่ยังไม่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องแฟชั่นและการใช้งานเท่าที่ควร เธอจึงทดลอง
ทำชุดให้นมด้วยตนเอง และได้ทดลองส่งให้เพื่อนๆ ที่มีลูกได้ใช้งาน เมื่อได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
คุณนันทนัชจึงมองเห็นโอกาสทางธุรกิจและตัดสินใจผลิตชุดให้นมสำหรับคุณแม่ขึ้น กระแสการให้นมลูก
ด้วยตนเองมากขึ้น เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ชุดให้นมของคุณนันทนัชได้รับการตอบรับที่ดี อีกทั้งการได้มี
โอกาสไปออกงานแฟร์สำหรับแม่และเด็กอยู่บ่อยครั้ง และการทำตลาดผ่านบรรดาคุณแม่ที่เป็นดารา
ทำให้แบรนด์เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบัน คุณนันทนัชได้รับการทาบทามจากนักธุรกิจชาวสิงคโปร์
ซึ่งรู้จักแบรนด์ผ่านทาง Facebook ติดต่อให้คุณนันทนัชไปออก Road Show ที่สิงคโปร์ นอกจากนี้ ยังมี
ผู้สนใจจะเป็นตัวแทนจำหน่ายให้ที่ประเทศกัมพูชา ลาว และเวียดนาม ซึ่งคาดว่าแบรนด์ของคุณนันทนัช
น่าจะส่งออกไปจำหน่ายในประเทศเพื่อนบ้านได้ในอีกไม่นาน  


ตอน: สร้างธุรกิจจากแนวคิดลดขยะ สู่ฟาร์มไส้เดือนแบบครบวงจร  (ฟาร์มไส้เดือนลุงรีย์)  
 
 
    

                    

หลังจากเรียนจบปริญญาตรีที่ประเทศไทย คุณชารีย์ บุญญวินิจ ตั้งใจเดินทางไปหาประสบการณ์ในต่าง
ประเทศ และได้ไปทำงานอยู่ในร้านอาหารแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา ซึ่งที่นั่นเองคุณชารีย์เห็นว่าในแต่ละวัน
จะต้องทิ้งขยะในปริมาณมหาศาล เขาจึงเกิดคำถามว่าจะทำอย่างไรกับขยะพวกนี้ดี เมื่อกลับมาเมืองไทย
และได้มีโอกาสไปเรียนรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรแบบครบวงจร คุณชารีย์ พบว่าขยะอินทรีย์สามารถนำกลับ
มาสร้างคุณค่าในทางการเกษตรได้ และนั่นก็เป็นวิธีจัดการกับขยะอย่างถูกต้อง จากจุดนั้นเองจึงนำมาซึ่ง
ธุรกิจการเพาะเลี้ยงไส้เดือน ด้วยประโยชน์ของไส้เดือนที่สามารถกำจัดขยะอินทรีย์เพื่อผลิตเป็นปุ๋ยหมัก
มูลไส้เดือนได้ ทำให้คุณชารีย์เริ่มต้นเลี้ยงไส้เดือน จากแรกเริ่มที่เป็นเพียงงานอดิเรก โดยใช้โรงจอดรถ
และพื้นที่ส่วนหนึ่งของที่อยู่อาศัยเปิดเป็นฟาร์มเล็กๆ แต่ด้วยตลาดเกษตรอินทรีย์มีอัตราการเติบโตสูงขึ้น
เรื่อยๆ ความต้องการผลผลิตจากไส้เดือนจึงมีสูงขึ้นตามไปด้วย คุณชารีย์จึงตัดสินใจพัฒนาฟาร์มไส้เดือน
ให้เป็นธุรกิจ และพัฒนาสินค้าให้ครบวงจรมากขึ้น

ตอน: ไข่เค็มซีอิ๊วจากภูมิปัญญา พัฒนารูปลักษณ์ใหม่ เอาใจคนรักสุขภาพ
(ไข่เค็มซีอิ๊วบ้านตลาดน้อย)  
 
     

                    

จากความเข้มข้นของซีอิ๊ว รวมถึงไม่ใช้วัตถุกันเสีย ไม่ใส่ผงชูรส และไม่ผสมแป้ง ทำให้คุณมาณิสสา
โชติสกุลรัตน์ หนึ่งในทายาทธุรกิจเจเนอเรชั่นที่ 4 ของโรงงานซีอิ๊วโชติสกุลรัตน์ ซึ่งเป็นผู้ผลิตซีอิ๊วดำเค็ม
และซีอิ๊วดำหวานหลากหลายแบรนด์ คิดผลิตซีอิ๊วดำเค็มและซีอิ๊วหวานในขวดขนาดย่อมหวังตอบโจทย์
การบริโภคของคนรุ่นใหม่ แต่กลับไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากผู้บริโภคกลุ่มนี้ไม่นิยมปรุง
อาหารรับประทานเอง เธอจึงคิดนำ “ไข่เค็มซีอิ๊ว” มาเป็นจุดขายใหม่ เนื่องจากเป็นเมนูอาหารที่คุณย่าเคย
ทำให้รับประทานบ่อยครั้งสมัยยังเด็ก โดยการนำกากซีอิ๊วที่เหลือจากการเคี่ยวซีอิ๊วดำเค็มมาพอกไว้กับ
ไข่เป็ดแทนการใช้ดินพอกเหมือนสูตรทั่วไป ทำให้ได้ไข่เค็มที่มีกลิ่นหอมละมุน และรสชาติไม่เค็มมาก
นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ดูทันสมัย โลโก้เป็นที่สะดุดตา สีสันดูเป็นสินค้า
จากธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นถุงกระดาษ หรือกล่องใส่ไข่เค็มที่มาพร้อมสายรัดชื่อแบรนด์ ทำให้สามารถซื้อ
เป็นของฝากได้ในทุกโอกาส

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณมาณิสสา โชติสกุลรัตน์ บริษัท โชติสกุลรัตน์ (เคียมง่วนเชียง) จำกัด 333/80
  ม.ไม้ล้อมเรือน ถ. เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.10250
  โทร: (66) 0-2323-9871, 081-647-3822 อีเมล: natmanissa@gmail.com Facebook: kularbsweetsoysauce
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=K9mnNWp1TWI


ตอน: จักรยานออกแบบได้...สไตล์คุณ (TINT Bicycle)        

                    

จุดเริ่มต้นของ Tint Bicycle มาจากการรวมตัวของกลุ่มเพื่อนที่ชื่นชอบการปั่นจักรยานเพื่อออกกำลังกาย โดยพวกเขาใช้เวลาศึกษาขั้นตอน กระบวนการต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์เสริมที่นำมาใช้กับจักรยานอย่างจริงจังนานถึง 1 ปีเต็ม จนเกิดเป็นร้าน Tint Bicycle เมื่อต้นเดือนมีนาคม ปี 2558 “Tint Bicycle” วางตัวเป็น
แบรนด์จักรยานที่ลูกค้าสามารถเลือกออกแบบจักรยานเองได้ ไม่ว่าจะเป็นสีของเฟรม ล้อ ยางรถจักรยาน แฮนด์ หรือเบาะ ขณะที่ขนาดของจักรยานมีให้เลือกถึง 3 ไซส์ โดยลูกค้าสามารถเลือกออกแบบจักรยานได้คร่าวๆ ในเว็บไซต์ TintBicycle.com ก่อนสั่งประกอบ ซึ่งหากตัดสินใจซื้อ ลูกค้าสามารถรอรับได้ใน 1 ชั่วโมง (กรณีไม่มีคิว) หรืออย่างช้าที่สุดรอนานไม่เกิน 7 วัน และหากไม่สะดวกไปรับเองที่ร้าน ทางแบรนด์ก็มีบริการส่งให้ถึงที่อีกด้วย

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณปูม เชษฐ์โชติศักดิ์ 194/10 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
  โทร: 098-556-5388 อีเมล: contact@tintbicycle.com เว็บไซต์: www.tintbicycle.com
  Facebook: Tint bicycle
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=tIYNiPv3icg


ตอน: เครื่องประดับจากเปลือกหอยมุก ดีไซน์เพิ่มมูลค่า (ภูเก็ต เพิร์ล อินดัสทรี จ.ภูเก็ต)  
 
     

                    

คุณศรัณย์ สมรักษ์ เป็นผู้ผลิตไข่มุกครบวงจรของจังหวัดภูเก็ต  โดยไข่มุกที่เก็บเกี่ยวได้จะนำไปผลิต
เครื่องประดับอยู่แล้ว แต่ในส่วนของเปลือกที่ถูกทิ้งนั้น ปกติจะนำไปชั่งกิโลขาย ซึ่งคุณศรันย์มีความคิดว่า
เปลือกที่ถูกทิ้งน่าจะทำประโยชน์ได้มากกว่านั้น จึงได้เกิดไอเดียนำเปลือกหอยมุกมาพัฒนาเป็นชิ้นงาน
ใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับเปลือกหอยได้มากถึง 10 เท่าเลยทีเดียว
เครื่องประดับจากเปลือกหอยมุกนี้ มีจุดเด่นอยู่ที่การเลือกใช้เปลือกหอยมุกมาเป็นวัสดุหลักในการทำ
เครื่องประดับ ทำให้มีความแตกต่างและมีความแปลกใหม่กว่าจิวเวลรี่ทั่วๆ ไป ทั้งนี้ คุณศรันย์จะให้ความ
สำคัญในเรื่องของงานดีไซน์เป็นอย่างมาก เนื่องจากวัสดุที่นำมาใช้ไม่ได้มีมูลค่าที่สูง ดังนั้นงานดีไซน์
จะเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้ ทางสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
หรือสสว. จึงเข้ามาช่วยในเรื่องของการออกแบบดีไซน์และการแปรรูปเปลือกหอย โดยทั้งหมดจะเป็น
งานแฮนด์เมดเกือบ 100%

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณศรัลย์ สมรักษ์ ภูเก็ต เพิร์ล อินดัสทรี จำกัด 58/2 หมู่ที่ 1 ต.เกาะแก้ว อ.เมือง
  จ.ภูเก็ต 83200
  โทร: (076) 238002, (076) 377730-1 โทรสาร : (076) 238337 เว็บไซต์: www.phuketpearl.com
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=0JNA6iQBXHo&feature=youtu.be


ตอน: กระเป๋าหนังผ้าไทย โดนใจคนชอบสไตล์ไทยเท่ (JAI)  
 
     

                    

คุณพรรษพร แรมส์บอททอม ได้นำความหลงใหลใน “ผ้าไทย” มาเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตกระเป๋า นอกจากนี้เธอยังเลือกวัสดุอย่าง “หนัง” มาออกแบบตัดเย็บร่วมกับผ้าไทย เพื่อให้ได้กระเป๋าที่มีทั้งเอกลักษณ์ และความเท่ โดยหวังเจาะกลุ่มวัยรุ่นและคนทำงานเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก  โดยเธอใช้ความรู้จากการเข้าอบรมงานศิลปะ ประกอบกับสังเกตเทรนด์แฟชั่นทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงอาศัยประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน เพื่อนำมาเป็นแนวคิดในการออกแบบให้เป็นกระเป๋าที่ผู้ใช้สามารถใช้งานได้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น สามารถพลิกแพลงเปลี่ยนสาย ให้เป็นได้ทั้งกระเป๋าหิ้วและกระเป๋าสะพายใน
ใบเดียว เป็นต้น ปัจจุบันมี 5 แบบ แต่ละแบบจะมีลายผ้าและสีสันต่างกันไป งานทุกชิ้นเป็นงานทำมือ ทุกใบล้วนมีชิ้นเดียวในโลก 

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณพรรษพร แรมส์บอททอม 48/123 สุขุมวิทซิตี้รีสอร์ท สุขุมวิท ซอย11
  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.10110
  โทร: 085-842-3700 อีเมล: passaporn@thai-jai.com Facebook: jaibags
  เว็บไซต์: www.thai-jai.com
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=ilck02Yj5xc&feature=youtu.be
ติดต่อเรา

ใบสมัครออกรายการ 'เพื่อนคู่คิด'
ผู้ประกอบการที่สนใจร่วมออกอากาศรายการเพื่อนคู่คิด สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้
ที่นี่  
พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และส่งกลับมาที่คุณปิ่นปินัทธ์ พัฒนจันหอม
อีเมล:
pinpinat.pat@bbl.co.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อขอข้อมูลได้ที่
ฝ่ายการประชาสัมพันธ์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม กรุงเทพฯ 10500
Tips/Useful Info

ใบสมัครออกรายการ
ผู้ประกอบการที่สนใจ
ร่วมออกอากาศ สามารถ
ดาวน์โหลดใบสมัคร
 และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
ส่งกลับมาที่คุณปิ่นปินัทธ์
พัฒนจันหอม อีเมล: pinpinat.pat@bbl.co.th
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ธนาคารบนมือถือBualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectNational e-PaymentBualuang Phone
Submit