รายการเพื่อนคู่คิด

สารคดีทางโทรทัศน์ที่ส่งเสริมธุรกิจเอสเอ็มอีมากว่า 27 ปี และยังคงสืบสานเจตนารมณ์
ต่อไป

เป็นเวลากว่า 27 ปีแล้วที่สารคดีสั้นทางโทรทัศน์ในชื่อ 'เพื่อนคู่คิด' ของธนาคารกรุงเทพได้มีส่วนสนับสนุนภาคธุรกิจเอสเอ็มอีให้เจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของเอสเอ็มอีที่มีความ
โดดเด่นและน่าสนใจ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเหล่านั้นได้ขยายตลาดและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ธนาคารยังมุ่งหวังให้เรื่องราวเกี่ยวกับความสำเร็จและการพัฒนาธุรกิจในเชิงนวัตกรรมที่สะท้อนผ่านสารคดีเพื่อนคู่คิดในแต่ละตอน ช่วยจุดประกายความคิดให้ผู้ประกอบการรายอื่นๆ นำไปประยุกต์ใช้ในกิจการของตนและพัฒนาต่อยอดเพื่อความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

ธนาคารกรุงเทพเริ่มทำการผลิตและเผยแพร่รายการเพื่อนคู่คิดในปี 2532 และดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน จนเป็นที่ยอมรับจากสาธารณชนอย่างกว้างขวางในฐานะรายการโทรทัศน์ที่มีสาระประโยชน์สำหรับผู้ชมทุกกลุ่ม นอกเหนือจากผู้ประกอบการ ดังจะเห็นได้จากการได้รับรางวัลที่สำคัญเช่นรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ประเภทส่งเสริมอาชีพดีเด่นประจำปี 2540 จากชมรมส่งเสริมโทรทัศน์ มูลนิธิจำนง รังสิกุลและสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ปัจจุบัน รายการ เพื่อนคู่คิด ออกอากาศเผยแพร่เป็นประจำทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ เวลา 10.05 น. 

รายการเพื่อนคู่คิดเป็นหนึ่งในหลากหลายโครงการและกิจกรรมที่ธนาคารกรุงเทพดำเนินการภายใต้นโยบายที่มุ่งสนับสนุนธุรกิจเอสเอ็มอี ซึ่งเป็นรากฐานของระบบเศรษฐกิจไทย ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ส่งผลต่อเนื่องให้เศรษฐกิจไทยมีความเข้มแข็งและยืนหยัดได้อย่างมั่นคงในท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลง โดยดำเนินการสอดประสานไปกับโครงการอื่นๆ ของธนาคาร เช่น โครงการเกษตรก้าวหน้า โครงการบัวหลวงกรีน เป็นต้น

ด้วยเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยในการพัฒนาตนเองให้สามารถแข่งขันและยืนหยัดอยู่ได้ในระบบเศรษฐกิจไร้พรมแดน ธนาคารกรุงเทพยังคงจัดทำรายการเพื่อนคู่คิด เพื่อนำเสนอสาระประโยชน์แก่ผู้สนใจต่อไป พร้อมทั้งพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบรายการให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา

ตอน

                   
ผลิตภัณฑ์จากข้าวไอเดียล้ำ แปลงข้าวสารเป็นข้าวเส้น
(MARLEERICE)

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560

ต่อยอดแนวคิด เพิ่มเทคนิคงานเปเปอร์มาเช่
(Paper Art Thai)

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560

นวัตกรรมเครื่องปรับอุณหภูมิสระว่ายน้ำประหยัดพลังงาน (Pac)

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560

มิติใหม่ โรตีสายไหม
(Candy Crepe)

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560

เครื่องหอมตกแต่งบ้าน ผสมผสานเสน่ห์ไทยกับดีไซน์ร่วมสมัย (THANIYA)

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560

ออกแบบบ้าน ด้วยความเข้าใจ
(บริษัท ออกแบบ พาย)

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560

หินไล่ยุง นวัตกรรมจากการรีไซเคิลกระจก
(Bugbeat)

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560

 

เดือนกรกฎาคม 2560

ตอน: ผลิตภัณฑ์จากข้าวไอเดียล้ำ แปลงข้าวสารเป็นข้าวเส้น (MARLEERICE)

                      

“ผลิตภัณฑ์เส้นกึ่งสำเร็จรูป” ส่วนใหญ่มักมีส่วนผสมของแป้งสาลี ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของสารกลูเตน
ผู้บริโภคบางกลุ่มที่มีอาการแพ้กลูเตน แม้รับประทานเพียงเล็กน้อยก็อาจทำให้เกิดโรคลำไส้อักเสบหรือ
ท้องอืดได้ ด้วยความใส่ใจในสุขภาพของผู้บริโภค ประกอบกับครอบครัวประกอบธุรกิจโรงสีข้าวและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอยู่แล้ว คุณกนกวรรณ ถิตะพาณิชย์ จึงคิดต่อยอดธุรกิจของครอบครัวด้วยการ
นำข้าวสารเกรด A มาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชนิดเส้นกึ่งสำเร็จรูป ภายใต้ชื่อแบรนด์ ‘MARLEERICE’ เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้ที่รักสุขภาพ คุณกนกวรรณ ได้นำข้าวสารคุณภาพเกรด A ของไทย มาผสมผสานกับวัตถุดิบหลากหลาย เช่น แป้งมันฝรั่ง บุกและซีอิ๊ว จนออกมาเป็นข้าวเส้นถึง 5 รูปแบบ คือ เส้นหมี่ เส้นเล็ก เส้นผัดไทย เส้นหมี่ปรุงรส และเส้นแก้ว ซึ่งมีคุณสมบัติ เหนียว นุ่ม เด้ง ใสเป็นพิเศษ โดยมาพร้อมซอสสูตรเฉพาะที่โชว์เอกลักษณ์ความเป็นไทย ทั้งซอสผัดไทยและซอสกะเพรา
ซึ่งนำมาผัดคู่กับเส้นได้อย่างลงตัว ผลิตภัณฑ์ข้าวเส้น สามารถตอบสนองผู้บริโภคได้ถึง 2 กลุ่มคือ ผู้บริโภคโดยตรง และกลุ่มร้านอาหารและจัดเลี้ยง โดยจะแบ่งบรรจุภัณฑ์ออกเป็นขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ เพื่อความสะดวกและคุ้มค่าของผู้บริโภค เป้าหมายการตลาดเน้นส่งออกเป็นหลัก ซึ่งในระยะแรกคุณกนกวรรณมุ่งไปแถบ CLMV เพื่อศึกษาตลาด แล้วจึงจะขยายไปยังตลาดออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกาในอนาคต


ตอน: ต่อยอดแนวคิด เพิ่มเทคนิคงานเปเปอร์มาเช่

                       

“เปเปอร์มาเช่” โดยทั่วไป จะใช้วิธีการฉีกกระดาษเป็นชิ้นเล็กๆ แช่น้ำ แล้วจึงนำมาแปะทับกันหลายๆ ชั้น ทำให้ชิ้นงานที่ได้มีผิวที่ขรุขระ ไม่เรียบเนียน คุณมานะ ทองสุข จึงเริ่มศึกษาและคิดด้นวิธีการทำเปเปอร์
มาเช่รูปแบบใหม่ โดยใช้ระยะเวลากว่า 1 ปี ในการผสมผสานเทคนิคของไทยและต่างประเทศจนได้
วิธีการใหม่ โดยการนำกระดาษมาปั่นผสมกาว จากนั้นนำไปนวดจนมีลักษณะคล้ายดิน แล้วใช้เทคนิค
การปั้นแทนการตัดแปะแบบเดิม นอกจากนี้ เขายังนำเทคนิคการขัดผิว ลงสี และเคลือบเงาชนิดพิเศษมาใช้ ทำให้ผลิตภัณฑ์เปเปอร์มาเช่ที่ได้มีผิวสวย เรียบเนียน มันเงาคล้ายกับงานเซรามิก อีกทั้งยังแข็งแรง ทนทาน ตกไม่แตก และยังล้างทำความสะอาดได้อีกด้วย นอกจากเทคนิคการผลิตที่ไม่เหมือนใครแล้ว คุณมานะ ยังให้ความสำคัญกับการออกแบบ โดยคำนึงถึงฟังก์ชั่นการใช้งานเป็นหลัก แนวคิดของแบรนด์จึงเป็นการนำเอาศิลปะและความเชื่อของคนไทยมาผสมผสานกับดีไซน์ที่ทันสมัย ในสไตล์ Eco Local Design ซึ่งเป็นการนำวัสดุทางธรรมชาติที่เหลือใช้ใน จ.สมุทรสาคร มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ถือเป็นการลดขยะให้กับชุมชน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้ผลิตภัณฑ์เปเปอร์มาเช่แบรนด์ Paper Art Thai ถูกใจคนหลากหลายวัย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ช่องทางการตลาดจะเน้นการออกงานแสดงสินค้าต่างๆ และช่องทาง E-Commerce ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจ ปัจจุบัน คุณมานะได้ดึงเอาชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตสินค้า โดยเปิดสอนการทำเปเปอร์มาเช่เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนในชุมชนอีกทางด้วย

ตอน: นวัตกรรมเครื่องปรับอุณหภูมิสระว่ายน้ำประหยัดพลังงาน (Pac)

                      

ในบางเวลาที่สภาพอากาศไม่คงที่ น้ำใน “สระว่ายน้ำ” ก็จะร้อนหรือเย็นจัดตามไปด้วย ทำให้ผู้ใช้งานเกิดความไม่สะดวกสบายและส่งผลเสียต่อสุขภาพ จึงจำเป็นต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยปรับและรักษาอุณหภูมิของน้ำในสระให้คงที่ แต่เทคโนโลยีปรับอุณหภูมิสระว่ายน้ำที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันมักสิ้นเปลืองพลังงาน ดูแลรักษายาก และไม่ปลอดภัยเท่าที่ควร คุณอัจฉรา ปู่มี จึงได้คิดค้นนวัตกรรมเครื่องปรับอุณหภูมิสระว่ายน้ำรูปแบบใหม่ที่ดึงเอาพลังงานรอบตัวมาใช้ ช่วยประหยัดพลังงานและตอบโจทย์การใช้งานของผู้บริโภคได้มากขึ้น PAC Pooltemper เป็นนวัตกรรมที่คิดค้นและผลิตโดยคนไทย โดยใช้หลักการคล้ายกับระบบของเครื่องปรับอากาศแต่กลับด้านกันคือ ระบบเครื่องปรับอากาศหรือแอร์ต้องการความเย็น ก็จะเอาความร้อนส่วนเกินทิ้งไป แต่เครื่องปรับอุณหภูมิสระว่ายน้ำของคุณอัจฉราจะเป็นการดึงเอาอากาศรอบๆ เข้ามาแลกเปลี่ยนความร้อนกับระบบน้ำในสระ แล้วปล่อยอากาศเย็นที่เหลือทิ้งไป อุณหภูมิน้ำในสระจะค่อยๆ เพิ่มขึ้น ในขณะที่ความเย็นที่เหลือก็ยังทำให้อากาศบริเวณใกล้เคียงเย็นขึ้นด้วย ด้วยเทคโนโลยีนี้สามารถช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มากถึง 80% ลดต้นทุนค่าใช้ไฟฟ้าได้ถึง 6 เท่า ตัวเครื่องออกแบบมาให้ทำงานทุกระบบจบในตัวเดียว จึงใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อย และที่สำคัญคือเรื่องของความปลอดภัย เนื่องจากระบบการทำงานของเครื่องไม่มีจุดที่ไฟฟ้าสัมผัสกับน้ำเลย จึงไม่ต้องกังวลเรื่องไฟฟ้ารั่วไหลเข้าไปในระบบน้ำและเลือกใช้แต่วัสดุที่แข็งแรงทนทาน มีคุณภาพได้มาตรฐานRoHs ซึ่งไม่ก่อให้เกิดมลพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถใช้งานได้นานเป็น 10 ปี สามารถปรับอุณหภูมิสระว่ายน้ำผ่านโทรศัพท์มือถือได้ ไม่ว่าจะน้ำอุ่น หรือน้ำเย็น โดยสามารถปรับได้ตั้งแต่ 10-50 องศาเซลเซียส เพื่อตอบสนองการใช้งานหลากหลายรูปแบบ เช่น สระว่ายน้ำ สระธาราบำบัด บ่อสปา จากุซซี่ เป็นต้น

 • ผู้แทนธุรกิจ:คุณอัจฉรา ปู่มี 12/2 อาคารวิชั่น บิสิเนส พาร์ค เฟส2 ถ.รามอินทรา ซอย 55/8 แขวงท่าแร้ง เขตยานนาวา กทม.
  โทร: 081-940-8837 อีเมล: atchara@pac.co.th เว็บไซต์: www.pac.co.th
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=UEbr3E7EhOM


ตอน: มิติใหม่ โรตีสายไหม (Candy Crepe)

                         

โรตีสายไหม” เป็นของหวานที่ทำให้หลายๆคนได้เพลิดเพลินไปกับการม้วนแผ่นแป้งก่อนจะรับประทาน
ด้วยความชื่นชอบในขนมประเภทนี้ ทำให้คุณเจนนิศา คูวินิชกุล เกิดแนวคิดที่จะยกระดับขนมโรตีสายไหม
ของไทย ให้เทียบชั้นกับขนมหวานจากต่างประเทศ คุณเจนนิศาได้นำสูตรโรตีสายไหมเจ้าดังจากพระนคร
ศรีอยุธยามาพัฒนาคุณภาพ ทั้งแป้งโรตีที่มีความนุ่ม หนึบ โดยเธอยังได้พัฒนาให้มีรสชาติที่หลากหลายขึ้น
ไม่ว่าจะเป็น รสชาร์โคล มาการองโรส ชาไทย ฯลฯ ส่วนตัวสายไหมสามารถละลายในปากได้ทันที อีกทั้ง
ยังมีให้เลือกหลากหลายรสชาติ เช่น รสทุเรียน มะม่วง โคล่า ชาเขียว และอื่นๆ อีกมากมาย โรตีสายไหม
สูตรต่างๆ ที่คุณเจนนิศาพัฒนาขึ้นมานี้ เธอได้ให้ความสำคัญในการลดปริมาณความหวาน และปริมาณ
น้ำมัน เพื่อให้ได้โรตีสายไหมที่นอกจากจะอร่อยแล้ว ก็ยังไม่ทำร้ายสุขภาพอีกด้วย นอกจากนี้ คุณเจนนิศา
ยังเปิดคาเฟ่โรตีสายไหม เพื่อให้ลูกค้าได้ลิ้มลองรสชาติเมนูโรตีสายไหมแบบประยุกต์ ที่สามารถนำไป
ทานได้กับทั้งของหวานและของคาว อย่างเช่น พิซซ่าโรตีสายไหม หรือจะนำไปทำเป็นเมนูแบบ DIY ที่
เลือกใส่ท๊อปปิ้งเองได้ตามใจชอบ ปัจจุบันโรตีสายไหมแบบใหม่ ภายใต้ชื่อแบรนด์ แคนดี้เครป มีหน้าร้าน
ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำ และสามารถสั่งเป็นเซ็ทได้ทางออนไลน์ ซึ่งตอนนี้คุณเจนนิศายังได้ร่วมกับ
สวทช. ในการทำวิจัยเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาแผ่นแป้งให้ได้นานขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะขยายตลาดส่งออก
ไปยังต่างประเทศในอนาคต

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณเจนนิศา  คูวินิชกุล ร้านแคนดี้เครป สาขาเซ็นทรัล แอมบาสซี ชั้น 5 81031 ถนนเพลินจิต ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  โทร: 080-995-9595 อีเมล: jainnisa@gmail.com เว็บไซต์: http://www.candycrepe.com
  /
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=IA2sjcSI7M0ตอน: เครื่องหอมตกแต่งบ้าน ผสมผสานเสน่ห์ไทยกับดีไซน์ร่วมสมัย (THANIYA)

                       

“เครื่องเบญจรงค์” เป็นอีกหนึ่งงานศิลปะที่แสดงถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน แต่ด้วย
ลวดลายไทยโบราณและราคาที่ค่อนข้างสูง ทำให้คนส่วนใหญ่จึงนิยมซื้อไปวางประดับตกแต่งบ้านเท่านั้น
คุณฐาณิญา เจนธุระกิจ เล็งเห็นถึงความงดงามอันทรงคุณค่าของเครื่องเบญจรงค์ และรู้สึกเสียดาย หากจะ
นำมาใช้เพียงเพื่อวางตั้งโชว์เท่านั้น คุณฐาณิญา จึงคิดต่อยอดธุรกิจเครื่องหอมของครอบครัว โดยนำเอา
เสน่ห์ของเครื่องเบญจรงค์มาผสมผสานกับเทียนหอมกลิ่นดอกไม้และสมุนไพรไทย กลายเป็นสินค้า
เครื่องหอมตกแต่งบ้านแนวคิดใหม่เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้น คุณฐาณิญา นำเอาลวดลาย
ไทยบนเครื่องเบญจรงค์มาตีความใหม่ ปรับเปลี่ยนลวดลายให้ดูร่วมสมัย ผสมผสานลายไทยดั้งเดิมกับ
รูปทรงเรขาคณิต เลือกใช้โทนสีขาว น้ำเงิน เขียวและสีดำ ให้ดูทันสมัย เข้าถึงได้ง่าย รวมถึงใส่ขอบ
ทองเหลืองเพิ่มเข้าไปเพื่อความหรูหรามากขึ้น ส่วนเทียนหอมที่นำมาใส่ในเครื่องเบญจรงค์ก็เป็นเทียนหอม
ชนิดพิเศษ ทำจากถั่วเหลืองธรรมชาติ ผสมกับน้ำมันหอมระเหยสกัดจากดอกไม้และสมุนไพรไทยสูตร
เฉพาะ ซึ่งเทียนชนิดนี้จะละลายในอุณหภูมิ 37 องศา เท่ากับอุณหภูมิร่างกายมนุษย์ ทำให้สามารถนำมา
นวดตัวเพื่อผ่อนคลายและช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ โดยไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้หรือแสบร้อน
เครื่องหอมแบรนด์ THANIYA เป็นสินค้าที่เป็นได้ทั้งเครื่องหอมและของตกแต่งบ้าน สินค้าทุกชิ้นเป็นงาน
ทำมือ 100% ทำให้เป็นที่ชื่นชอบของทั้งคนไทยและต่างประเทศ โดยมีกลุ่มลูกค้าทุกช่วงอายุ ทั้งใน
ไทย เอเชีย ยุโรปและสหรัฐอเมริกา

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณฐาณิญา เจนธุระกิจ ร้าน Thaniya ชั้น3 เลขที่ 3066 ศูนย์การค้า Terminal 21
  ซอยสุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
  โทร: 098-549-1979, (66) 0-2108-0888 อีเมล: thaniya1988@yahoo.com เว็บไซต์:  www.thaniya1988.com

      ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=x2xzgbYE3I0

ตอน: ออกแบบบ้านด้วยความเข้าใจ (บริษัท ออกแบบพาย) 

                       

หลายๆ คนอาจจะมองว่าการก่อสร้างและการตกแต่งบ้านเป็นเรื่องที่ไกลตัว และมีข้อมูลทางเทคนิคที่
เข้าใจได้ยาก แต่บริษัทออกแบบน้องใหม่ ภายใต้แบรนด์ “บริษัท ออกแบบพาย” จะทำให้คุณปรับเปลี่ยน
แนวคิดเดิมๆ ที่มีต่อบริษัทออกแบบ เพราะที่นี่เน้นการสื่อสารผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียเพื่อให้ผู้บริโภค
เข้าถึงได้ง่าย โดยมีตัวการ์ตูนที่ชื่อ “พี่พาย” ที่จะช่วยพูดคุย ตอบคำถาม และเรียบเรียงภาษาสถาปนิก
ให้คุณฟังได้เข้าใจง่ายขึ้น นอกจากจะปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ให้งานก่อสร้างและตกแต่งดูทันสมัย และ
ทำให้ลูกค้าเข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้ว คุณศศิวิมล สินธวณรงค์ ยังเน้นการออกแบบที่ตรงกับตัวตน และไลฟ์สไตล์ของลูกค้าเป็นหลัก โดยเธอได้วางระบบและมาตรฐานการทำงานให้ง่ายขึ้น ตัดรายละเอียดที่
ไม่จำเป็นออกไป เพื่อให้สามารถกระชับเวลาการทำงานได้อย่างรวดเร็ว ลูกค้าสามารถควบคุมงบประมาณ
ได้ในทุกขั้นตอน ซึ่งตอบโจทย์ลูกค้าที่เป็นคนรุ่นใหม่ได้อย่างลงตัว ปัจจุบัน บริษัท ออกแบบพาย ถูก
พูดถึงมากมายในโลกโซเชียล เนื่องจากคอนเทนต์งานออกแบบที่สร้างสรรค์ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย
พร้อมทั้งยังมีคลิปวิดีโองานออกแบบที่ครีเอทด้วยไอเดียที่แปลกใหม่ ทำให้คนสนใจแชร์ต่อๆ กันไป 
นับเป็นบริษัทออกแบบที่สร้างสรรค์แนวทางการโปรโมทแบรนด์ได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียว

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณศศิวิมล สินธวณรงค์ 449/5 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง
  กรุงเทพมหานคร 10310
  โทร: 086-324-1111 อีเมล: watcha.dua@tigerlily.co.th เว็บไซต์: http://www.pyedesign.net
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=zonhnw6EPWM


ตอน: หินไล่ยุง นวัตกรรมจากการรีไซเคิลกระจก (Bugbeat)   

                       

จากการพัฒนาเศษกระจกเหลือใช้ สู่หินฟอกอากาศสำหรับตกแต่งต้นไม้และสวน มาในวันนี้  คุณจิรัฏฐ์ เลียวกิจสิริ ยังคงไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณสมบัติที่น่าสนใจมากขึ้น ซึ่งเขาได้ทำงานวิจัยร่วมกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ พัฒนาให้หินฟอกอากาศภายใต้ชื่อแบรนด์ Bugbeat สามารถส่งกลิ่นน้ำมันหอมระเหยไล่ยุงได้นานถึง 2 เดือน ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของ Bugbeat คือ บรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบมาอย่างสวยงาม ผสมผสานนวัตกรรมกับความเป็นไทย จนออกมาเป็นรูปแบบของชะลอม และงานสานในแบบอื่นๆ ทำให้หินฟอกอากาศที่นอกจากจะช่วยไล่ยุงได้แล้วยังสามารถนำไปตกแต่งบ้านได้อีกด้วย สำหรับกลยุทธ์การโปรโมทผลิตภัณฑ์ในช่วงแรก คุณจิรัฏฐ์ เลือกที่จะเน้นทำการตลาดโดยการออกงานแสดงสินค้าที่ต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นที่ญี่ปุ่น สิงคโปร์ หรือประเทศในแถบยุโรป ซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี  ปัจจุบันเริ่มหันมาทำตลาดในประเทศ โดยออกงานแสดงสินค้าที่เกี่ยวกับงานดีไซน์ นอกจากนี้ ยังเน้นจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์อีกด้วย

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณจิรัฏฐ์ เลียวกิจสิริ 21/24-5 สาทรบิสซิเนสปาร์ค ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กทม 10600
  โทร: 081-682-5437 อีเมล: mkt@bsgglass.com Facebook:  https://www.facebook.com/bugbeat/ 

เดือนมิถุนายน 2560

ตอน:
Application ช่างคิด… เชื่อมธุรกิจออนไลน์ (buzzebees)

                      

ในยุคนี้ที่เทคโนโลยีดิจิทัลก้าวไปอย่างรวดเร็ว  โทรศัพท์มือถือ จึงกลายเป็นเครื่องมือที่มากกว่าแค่การสื่อสาร เพราะเราสามารถชำระค่าสินค้า ซื้อของ สั่งอาหาร หรือทำธุรกรรมต่างๆเพียงแค่ปลายนิ้ว เมื่อมองเห็นโอกาสทางธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วบนโลกออนไลน์ จึงได้ทำให้ คุณณัฐธิดา สงวนสิน คิดโมเดลธุรกิจแอปพลิเคชั่นไลฟ์สไตล์ทางการตลาดแนวใหม่  โดยคุณณัฐธิดา จะผลิตแอปพลิเคชั่นให้แต่ละแบรนด์ต่างๆ แล้วแบรนด์ก็จะชวนลูกค้ามาร่วมกิจกรรมต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชั่น ทั้งการโพสต์ ไลค์ แชร์ โดยลูกค้าจะได้รับคะแนนเป็นการตอบแทนจากการเข้าร่วมกิจกรรม และคะแนนเหล่านี้ก็นำไปแลกสิทธิประโยชน์ได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นส่วนลดตามร้านค้าต่างๆ หรือรับของได้ของรางวัลได้ฟรี เพียงแค่นำโทรศัพท์มือถือไปโชว์ที่หน้าร้านเท่านั้น นอกจากนั้น คุณณัฐธิดา ยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบ SME นำสินค้ามาขายบนแอปพลิเคชั่นที่มีฐานลูกค้ากว่า 25 ล้านคน ดังนั้นแอปพลิเคชั่นนี้จึงเป็นเครื่องมือในการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและองค์กร ผ่านการทำกิจกรรมบนโลกออนไลน์ได้อย่างลงตัว แถมยังกลายเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยกระตุ้นยอดขายให้กับผู้ประกอบการรายย่อยได้ดีอีกทางหนึ่งด้วย

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณณัฐธิดา สงวนสิน บริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ที่อยู่ 100/86-87 ว่องวานิชคอมเพล็กซ์ บี ชั้น 26 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
  โทร: 02-645-0014 อีเมล: support@buzzebees.com เว็บไซต์: http://www.buzzebees.com
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=7dW5x2RHRsk

 
ตอน: กระเบื้องยางพารา ทางเลือกใหม่ปลอดภัยต่อสุขภาพ (Floorament)
                      

                       

คนส่วนใหญ่มักเรียกกระเบื้องPVC หรือ กระเบื้องไวนิลว่า “กระเบื้องยาง” ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดเพราะกระเบื้องเหล่านี้ไม่มีส่วนผสมของยางพารา แต่ผลิตจากพลาสติกและสารเคมี ซึ่งสามารถสะสมและก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้ คุณสรวงสุรีย์ ฉายาวรกุล จึงคิดค้นนำยางพาราจากธรรมชาติมาใช้ทดแทนวัตถุดิบจากสารเคมี จนสามารถผลิตกระเบื้องยางพาราธรรมชาติ 100% ออกมาจำหน่ายได้เป็นเจ้าแรกของประเทศไทย ผลิตภัณฑ์กระเบื้องปูพื้นจากยางพาราธรรมชาติแบรนด์ Floorament มีคุณสมบัติพิเศษในเรื่องของความนุ่ม เหนียว ยืดหยุ่น ไม่แตกหักง่าย ทนต่อการฉีกขาด สามารถรองรับการใช้งานหนักๆ ได้ดี และมีอายุการใช้งานยาวนานมากกว่า10 ปี ผลิตจากวัตถุดิบยางก้อนที่ไม่ผ่านการรีไซเคิล ไม่มีส่วนผสมของโลหะหนัก จึงปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ใช้งาน ปลอดมลพิษ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในต่างประเทศนิยมนำกระเบื้องประเภทนี้ไปใช้ทำทางสัญจรสาธารณะ ขณะที่ในประเทศไทยนิยมนำไปใช้ปูพื้นเพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการล้มกระแทกอย่างในห้องเด็ก ห้องผู้สูงอายุ และฟิตเนส ช่องทางการจัดจำหน่ายส่วนใหญ่ผ่านทางเจ้าของโครงการ สถาปนิก และมัณฑนากรทั่วๆ ไป รวมถึงมีจำหน่ายผ่านWebsite และสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ อีกด้วย

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณสรวงสุรีย์ ฉายาวรกุล (เล็ก) 1258/31 อาคารริเวอร์วิวเพลซ อาคารA ชั้น 2 ถ.พระรามที่3 ซ.46 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
  โทร: 02-295-1589 อีเมล: floorament_thai@hotmail.com เว็บไซต์: www.Floorament.com
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=I0lchS8mQSg&t=55s


ตอน: ชุดผ้าไหมสำหรับเด็ก น่ารักสมวัยสไตล์ไทยประยุกต์ (เพียงไหม)

                      

ผ้าไหมไทย เป็นผ้าไหมซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างจากผ้าทั่วไป ทั้งลวดลาย สี และเนื้อผ้า ปัจจุบันเป็นที่นิยมนำมาสวมใส่กันมากขึ้น คุณจุฑารัตน์  เอี่ยมมิ ก็เป็นอีกคนที่มองหาชุดผ้าไหมสำหรับเด็กเพื่อให้ลูกสาวได้ใส่ให้เหมือนกับชุดของคุณย่าคุณยาย แต่ในตลาดตอนนี้ชุดผ้าไหมเด็กส่วนใหญ่จะมีแบบที่เป็นทางการและสีที่เข้มจัด ทำให้ดูโตเกินวัย คุณจุฑารัตน์ จึงมองเห็นช่องว่างทางการตลาดผลิตชุดผ้าไหมเด็กให้ดูสวยน่ารักสมวัยมากขึ้น ในการออกแบบชุดผ้าไหมสำหรับเด็ก คุณจุฑารัตน์ คำนึงถึงเรื่องคุณภาพและความสบายของเด็กเป็นสำคัญ เธอจึงเลือกใช้ผ้าไหมสีพาสเทลให้ดูสดใส ออกแบบชุดให้มีส่วนเว้าหลายๆ จุดเพื่อการระบายอากาศ ตัดเย็บอย่างประณีตใส่ซับในและเก็บริมผ้าเพื่อป้องกันการระคายเคืองผิว มีการฟิตติ้งกับเด็กจริงๆ ก่อนการวางจำหน่าย เพื่อให้ได้แบบที่สวยสมวัยและสวมใส่สบายมากที่สุด มีทั้งแบบของเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชาย กลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ คือ คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกวัย 3 เดือน ถึง 4 ปี ใช้ช่องทางทำการตลาดออนไลน์เป็นหลัก มีภาพรีวิวจากลูกค้าที่ใช้งานจริงทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น

 
ตอน: โคมไฟดอกโสน ภูมิปัญญาต่อยอดงานประดิษฐ์ (Tierra d’ ete)
                                   
      

                      
                                                                                                                                     “ดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสน” เป็นการนำลำต้นของโสนซึ่งเป็นวัชพืชตามนาข้าว มาตากแห้ง ฝานเป็นแผ่นบางๆ แล้วนำไปขึ้นรูปเป็นดอกไม้ จึงถูกเรียกรวมๆว่า “ดอกโสน” ดอกไม้ที่ทำจากต้นโสนถึงแม้จะบอบบาง แต่มีผิวสัมผัสและลวดลายคล้ายกลีบดอกไม้จริง จึงให้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติ ด้วยเนื้อเยื่อของดอกโสนที่มีลักษณะโปร่งแสง คุณสรธวัลย์ ชุมดวง จึงเกิดแนวคิดที่จะนำมาต่อยอดเป็นโคมไฟ ซึ่งช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับดอกไม้ประดิษฐ์ได้อีกทางหนึ่ง โคมไฟดอกโสน ถูกออกแบบให้มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่หลากหลาย ตอนกลางวันสามารถใช้ประดับบ้านได้เหมือนช่อดอกไม้ทั่วไป พอตกกลางคืนก็สามารถใช้เป็นโคมไฟได้ และยังสามารถฉีดน้ำหอมบนโคมไฟเพื่อสร้างบรรยากาศสดชื่นให้กับบ้านได้อีกด้วย และเนื่องจากเป็นสินค้าที่ผลิตจากวัสดุทางธรรมชาติ จึงไม่ก่อให้เกิดมลพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คุณสรธวัลย์ เลือกเจาะตลาดกลุ่มสินค้า DIY โดยให้ลูกค้าสามารถออกแบบและปรับเปลี่ยนซ่อมแซมโคมไฟดอกโสนได้ด้วยตนเอง ปัจจุบันมีช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งที่หน้าร้าน Tierra d’ ete และในโซเชียลมีเดีย

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณสรธวัลย์ ชุมดวง (คุณตั๊ก) 314, 315 (ซ.พัฒนาการ 8) ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
  โทร: 061-636-5556 อีเมล: tak@tierraflower.com เว็บไซต์: www.tierraflower.com               ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=K753of-TG1E
    


ตอน: คู่คิดร้านออนไลน์ บริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ (Siam Outlet )  

                      

ในยุคนี้ ที่ธุรกิจ e – commerce กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว มีร้านค้าออนไลน์เกิดขึ้นมากมาย เมื่อมองเห็นโอกาสในธุรกิจนี้ จึงทำให้คุณพิมพ์ฐดา สหัชอติเรกลาภ คิดสร้างแบรนด์ Siam Outlet ธุรกิจบริการหลังการขายอย่างครบวงจรให้กับร้านค้าออนไลน์ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับธุรกิจประเภทนี้ได้อย่างดีทีเดียว Siam Outlet โดดเด่นด้วยการบริการดูแลร้านค้าออนไลน์ ตั้งแต่การรับของจากต้นทาง ทั้งจากทางโรงงานที่ผลิตสินค้าในประเทศและต่างประเทศ จากนั้นจะมีทีมงานช่วยตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้พร้อมขาย จัดเก็บในคลังสินค้าที่มีมาตรฐาน เมื่อมียอดสั่งซื้อสินค้าเข้ามาก็จะมีทีมงานที่แพคของอย่างมืออาชีพ พร้อมบริการจัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพ นอกจากนั้นยังมีบริการที่ช่วยให้ร้านค้า       ออนไลน์สามารถรับคืนสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนขนาด หรือผลิตมาไม่ตรงตามมาตรฐานอีกด้วย ปัจจุบัน Siam Outlet มีคลังสินค้าอยู่ที่สาธุประดิษฐ์ 58 มีพื้นที่กว่า 100 ตารางเมตร โดยมีร้านค้าออนไลน์ที่ให้ความเชื่อมั่นและใช้บริการกว่า 100 ราย ล่าสุด ได้ร่วมมือกับบริษัทโลจิสติกส์ยักษ์ใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น เพื่อส่งออกสินค้าจากผู้ประกอบการไทยที่มาใช้บริการไปจำหน่ายในญี่ปุ่น ซึ่งช่วยเปิดโอกาสให้ร้านค้าออนไลน์ของไทยได้ไปเปิดตลาดที่ต่างประเทศอีกด้วย

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณพิมพ์ฐดา สหัชอติเรกลาภ บริษัท สยาม เอาท์เลต จำกัด 530/1-2 ซ.สาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม.
  โทร: 081-988-6605 อีเมล: contact@siamoutlet.com เว็บไซต์: http://www.siamoutlet.com
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=Z-P7emfmZgA


ตอน: มันม่วงญี่ปุ่นแปรรูป ทางเลือกใหม่สไตล์ฟิวชั่น (Imo Imo)
                                         

                     
“มันหวานสีม่วง” มีสารอาหารที่เรียกว่า แอนโทไซยานิน ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยต้านอนุมูลอิสระ ขยายหลอดเลือด ลดความเสี่ยงของโรคหัวใจ ป้องกันมะเร็งบางชนิด และชะลอความแก่ได้ ด้วยคุณประโยชน์และความนิยมมันม่วงที่กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในแถบทวีปเอเชียตะวันออก ทำให้คุณไชยกร ปลื้มเจริญกิจ เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มแปรรูปจากมันม่วงในรูปแบบผงพร้อมชงแบรนด์ Imo Imo (อิโมะ อิโมะ) มีทั้งเครื่องดื่มมันม่วงชนิดผงสูตรลาเต้และสูตรผสมขิง Spread หรือ น้ำราดคล้ายสังขยาชนิดผง รวมถึงผงมันม่วง100% สำหรับภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการด้านอาหารได้นำไปดัดแปลงเป็นอาหารและเครื่องดื่มได้อีกมากมาย คุณไชยกร เลือกใช้มันม่วงสายพันธุ์ อายา มุราซากิ จากเมืองคุมาโมโตะ บนเกาะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นท็อป 5 ของโลกในเรื่องของคุณภาพและสารอาหาร มีความคงที่ทั้งเรื่องสี กลิ่น รส และเนื้อสัมผัสที่มีเอกลักษณ์ และนำเข้ามาในรูปแบบ Drum Dried ซึ่งเป็นการถนอมอาหารชนิดพิเศษในรูปแบบผง ทำให้ยังคงรักษาสารอาหาร เส้นใยอาหาร รสชาติ และคุณประโยชน์ต่างๆ ไว้ได้อย่างครบถ้วน ควบคุมการผลิตทุกขั้นตอนด้วยมาตรฐาน 4 No คือ ไม่มีคลอเรสเตอรอล ไม่มีไขมันทรานส์ ไม่ผสมสี และไม่มีสารกันบูด สามารถเก็บได้นาน 1-2 ปี โดยไม่ต้องแช่เย็น จึงมั่นใจได้ว่ามีประโยชน์และปลอดภัยต่อสุขภาพ ช่องทางการจำหน่าย สามารถทำตลาดได้ถึง 2 ทาง ทั้งส่วนที่เป็น B2C คือผู้บริโภคโดยตรง และกลุ่ม B2B ซึ่งมุ่งเน้นไปที่กลุ่มธุรกิจหรืออุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และเข้าร่วมงานแสดงสินค้าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงเน้นช่องทางสุขภาพบางส่วน

 

ตอน: นวัตกรรมป้องกันเชื้อโรคจากสารสกัดเปลือกมังคุด (GermGuard)

                      

"มังคุด" นอกจากจะเป็นผลไม้ยอดนิยมเพราะมีรสชาติที่อร่อยแล้ว มังคุดยังมีประโยชน์อีกหลายอย่าง โดยเฉพาะเปลือกที่สามารถนำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ได้อย่างน่าทึ่ง ศ.ดร.พิชญ์ ศุภผล และทีมวิจัย ทำการศึกษาจนพบว่า สารสกัดจากเปลือกมังคุดมีคุณสมบัติที่ช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียสูงกว่าผลไม้ชนิดอื่น โดยศ.ดร. พิชญ์ ได้นำสารสกัดจากเปลือกมังคุดมาผ่านกระบวนการทางเคมี จนได้เทคโนโลยี
เจิมการ์ด ที่สามารถนำมาพัฒนาเป็นวัสดุทางการแพทย์ประเภทต่างๆ ได้ เช่น หน้ากากอนามัย
แผ่นก๊อซซับแผล และพลาสเตอร์ปิดแผล โดยเป็นนวัตกรรมการตรึงสารสกัดจากเปลือกมังคุดบนวัสดุทางการแพทย์เป็นครั้งแรกของโลก 
ผลตอบรับจากผู้ป่วยที่ใช้แผ่นก๊อซซับแผลพบว่า สามารถรักษาแผลติดเชื้อได้ดีขึ้น และยังช่วยสมานแผลได้เร็วขึ้น ทำให้เทคโนโลยีเจิร์มการ์ดได้รับการยอมรับจากบุคลากรทางการแพทย์ และนวัตกรรมนี้ก็ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศจากการประกวดนวัตกรรมแห่งชาติปี 2557 อีกด้วย

 • ผู้แทนธุรกิจ: ศ.ดร.พิชญ์ ศุภผล 53 ซอยลาดพร้าว 101 คลองเจ้าคุณสิงห์ วังทองหลาง กทม. 10310
  โทร: 082-796-5329 อีเมล: pitt.s@chula.ac.th เว็บไซต์: www.ift-products.com

  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=kgfLdOZVC8Q
   

ตอน: เครื่องประดับมีไสตล์ ดีไซน์รูปสัตว์ (Welmel)

                      

“เครื่องประดับ” สามารถบ่งบอกตัวตนของผู้สวมใส่ได้ คุณอมรรัตน์ กิตติกาวสุวรรณ ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มองหาเครื่องประดับในแบบที่ตัวเองชื่นชอบ มีเอกลักษณ์และสไตล์ไม่ซ้ำใคร เธอจึงมีแนวคิดเริ่มต้นธุรกิจเครื่องประดับจากความชอบส่วนตัวในเรื่องของธรรมชาติและสัตว์ป่า โดยได้เลือกนำลักษณะเด่นของสัตว์ชนิดต่างๆ ซึ่งมีคาแรกเตอร์ที่แตกต่างกันมาใช้ในการออกแบบ จนได้เป็นเครื่องประดับรูปสัตว์แบรนด์ Welmel ที่มีความเท่ แฝงความน่ารัก สดใส ในแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว รวมถึงออกแบบให้เครื่องประดับมีความยืดหยุ่น สามารถปรับขนาดให้พอดีกับผู้สวมใส่ได้  ซึ่งช่วยให้สะดวกในการใช้งานมากยิ่งขึ้น ด้วยรูปแบบและลวดลายที่ละเอียดมากบวกกับสีสันที่ไม่เหมือนใคร ทำให้ชิ้นงานไม่สามารถแกะแบบด้วยคอมพิวเตอร์ได้ คุณอมรรัตน์จึงศึกษา คิดค้นกรรมวิธี โทนสีและเทคนิคการเพ้นท์สีด้วยมือทีละชิ้น ใช้ความประณีตและพิถีพิถันอย่างมาก เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่สวยงามและมีคุณภาพมากที่สุด ด้านการทำตลาด ได้เปิดหน้าร้านที่ห้าง Terminal 21 และขายผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ แต่สาเหตุที่ทำให้แบรนด์นี้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง คือการบอกต่อของลูกค้า ที่ประทับใจในสินค้าแล้วเกิดการแชร์ไปยังกลุ่มเพื่อนๆ และคนรู้จักในโซเชียลมีเดีย

ตอน: นวัตกรรมยาจุดกันยุงสำหรับสุนัข (Buxaway)
                       
      

                     

พยาธิหนอนหัวใจ หนึ่งในโรคที่มักจะเกิดในสุนัข ซึ่งมียุงเป็นพาหะนำโรค เมื่อมองเห็นถึงปัญหานี้ คุณวรรณี ควรสถาพร ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตยาจุดกันยุงมากว่า 20 ปี จึงได้คิดค้นนวัตกรรมยาจุดกันยุงที่จะช่วยป้องกันให้สุนัขให้ห่างไกลจากโรคร้ายนี้ได้ ภายใต้ชื่อแบรนด์ Buxaway เมื่อเริ่มต้นคิดออกแบบผลิตภัณฑ์  คุณวรรณีได้ให้ทีมวิจัยศึกษาพฤติกรรมของสุนัข ก็พบว่า เค้ามีประสาทการรับกลิ่นได้ไวกว่ามนุษย์ถึง 7 เท่า ดังนั้นทีมงานจึงปรุงยาจุดกันยุงจากวัสดุธรรมชาติ มีกลิ่นที่อ่อนโยน และมีควันน้อย ทำให้สุนัขกล้าเข้ามานอนใกล้ๆปลอดภัยอีกด้วย อีกทั้งจากการศึกษาวิจัยยังพบว่า ช่วงเวลาที่ยุงออกหากินมากที่สุดคือช่วงรุ่งเช้า คุณวรรณีจึงพัฒนาให้ยาจุดกันยุงนั้นมีขดที่ใหญ่ขึ้น สามารถจุดได้ยาวถึง 15 ชั่วโมง เป็นรายแรกของโลก ซึ่งก็ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคพยาธิหนอนหัวใจให้กับสุนัขได้ นอกจากนั้น คุณวรรณียังคำนึงถึงความปลอดภัยของสุนัขและคนภายในบ้าน เธอจึงได้ออกแบบถาดรองจุดยากันยุงที่มีฉนวนกันความร้อนได้ถึง 1,200 องศาเซลเซียส มีฝาครอบปิดอย่างเรียบร้อย เราจึงหมดกังวลเรื่องของอัคคีภัย แถมขี้เถ้าก็ไม่ฟุ้งกระจายเลอะในบ้านอีกด้วย ปัจจุบัน Buxaway ทำการตลาดออนไลน์เจาะกลุ่มลูกค้าคนรักสัตว์เลี้ยง สามารถสั่งซื้อได้ทางเว็บไซต์และเฟสบุ๊ค และยังมีสินค้าวางขายตามเพ๊ทช็อป รวมถึงห้างสรรพสินค้าทั่วไปอีกด้วย

ตอน: ถุงเก็บน้ำนมแม่ นวัตกรรมเพื่อลูกน้อยสำหรับคุณแม่ยุคใหม่

                      

สำหรับคุณแม่ยุคใหม่ที่กำลังอยู่ในช่วงให้นมลูกน้อยและจำเป็นต้องเก็บน้ำนมในตู้แช่ การเลือกสรร “ถุงเก็บน้ำนม” ที่ปลอดภัยและทนทาน ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คุณแม่ให้ความสำคัญ ด้วยพบว่าถุงเก็บน้ำนมในท้องตลาดส่วนใหญ่ผลิตมาจากเนื้อพลาสติก PP ซึ่งเป็นถุงทึบ หรือหากเป็นถุงพลาสติกแบบ LDPE  ซึ่งเป็นถุงใส ก็มักจะมีความบาง ยืดหยุ่นน้อย ทำให้พบปัญหารั่วซึม ฉีกขาดได้ง่าย คุณวิภาวรรณ วิวิธเทศ จึงตั้งใจพัฒนาผลิตภัณฑ์ถุงเก็บน้ำนมแม่นวัตกรรม เพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานของคุณแม่ได้มากขึ้น โดยคิดค้นพลาสติกแบบ Crystal PE  ที่มีความเหนียว หนา ใสเป็นพิเศษ และออกแบบปากถุงเป็นซิปล็อค 3 ชั้น เพื่อป้องกันการฉีกแตกหรือรั่วซึม อีกทั้งยังเลือกใช้วัสดุที่เป็นฟู้ดเกรดทั้งหมด โดยได้ผ่านมาตรฐานการควบคุมสารเคมีตกค้างระดับประเทศญี่ปุ่นและมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขของไทย ถุงเก็บน้ำนมแม่แบรนด์ ‘Toddler’ มีทั้งขนาด 4 ออนซ์และ 9 ออนซ์ แถมมีสีให้เลือกมากถึง 7 สี ทำให้คุณแม่สามารถแยกสีตามวันหรือปริมาณน้ำนมที่จัดเก็บได้ จึงทำให้สะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น หัวใจสำคัญของการทำตลาดสินค้าประเภทนี้ คือการให้ความรู้กับคุณแม่และครอบครัว คุณวิภาวรรณ จึงเลือกเจาะตลาดไปยังโรงพยาบาลต่างๆ โดยการไปออกร้านและเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการอบรมครรภ์คุณภาพของคุณแม่ใกล้คลอด ทำให้คุณแม่เข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์มากขึ้น นอกจากนี้ยังมีวางจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ และสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้อีกด้วย

ติดต่อเรา

ใบสมัครออกรายการ 'เพื่อนคู่คิด'
ผู้ประกอบการที่สนใจร่วมออกอากาศรายการเพื่อนคู่คิด สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร
พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และส่งกลับมาที่คุณปิ่นปินัทธ์ พัฒนจันหอม
อีเมล:
pinpinat.pat@bbl.co.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อขอข้อมูลได้ที่
ฝ่ายการประชาสัมพันธ์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม กรุงเทพฯ 10500

ตอน

                   
ผลิตภัณฑ์จากข้าวไอเดียล้ำ แปลงข้าวสารเป็นข้าวเส้น
(MARLEERICE)

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560

ต่อยอดแนวคิด เพิ่มเทคนิคงานเปเปอร์มาเช่
(Paper Art Thai)

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560

นวัตกรรมเครื่องปรับอุณหภูมิสระว่ายน้ำประหยัดพลังงาน (Pac)

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560

มิติใหม่ โรตีสายไหม
(Candy Crepe)

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560

เครื่องหอมตกแต่งบ้าน ผสมผสานเสน่ห์ไทยกับดีไซน์ร่วมสมัย (THANIYA)

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560

ออกแบบบ้าน ด้วยความเข้าใจ
(บริษัท ออกแบบ พาย)

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560

หินไล่ยุง นวัตกรรมจากการรีไซเคิลกระจก
(Bugbeat)

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560

 

เดือนกรกฎาคม 2560

ตอน: ผลิตภัณฑ์จากข้าวไอเดียล้ำ แปลงข้าวสารเป็นข้าวเส้น (MARLEERICE)

                      

“ผลิตภัณฑ์เส้นกึ่งสำเร็จรูป” ส่วนใหญ่มักมีส่วนผสมของแป้งสาลี ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของสารกลูเตน
ผู้บริโภคบางกลุ่มที่มีอาการแพ้กลูเตน แม้รับประทานเพียงเล็กน้อยก็อาจทำให้เกิดโรคลำไส้อักเสบหรือ
ท้องอืดได้ ด้วยความใส่ใจในสุขภาพของผู้บริโภค ประกอบกับครอบครัวประกอบธุรกิจโรงสีข้าวและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอยู่แล้ว คุณกนกวรรณ ถิตะพาณิชย์ จึงคิดต่อยอดธุรกิจของครอบครัวด้วยการ
นำข้าวสารเกรด A มาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชนิดเส้นกึ่งสำเร็จรูป ภายใต้ชื่อแบรนด์ ‘MARLEERICE’ เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้ที่รักสุขภาพ คุณกนกวรรณ ได้นำข้าวสารคุณภาพเกรด A ของไทย มาผสมผสานกับวัตถุดิบหลากหลาย เช่น แป้งมันฝรั่ง บุกและซีอิ๊ว จนออกมาเป็นข้าวเส้นถึง 5 รูปแบบ คือ เส้นหมี่ เส้นเล็ก เส้นผัดไทย เส้นหมี่ปรุงรส และเส้นแก้ว ซึ่งมีคุณสมบัติ เหนียว นุ่ม เด้ง ใสเป็นพิเศษ โดยมาพร้อมซอสสูตรเฉพาะที่โชว์เอกลักษณ์ความเป็นไทย ทั้งซอสผัดไทยและซอสกะเพรา
ซึ่งนำมาผัดคู่กับเส้นได้อย่างลงตัว ผลิตภัณฑ์ข้าวเส้น สามารถตอบสนองผู้บริโภคได้ถึง 2 กลุ่มคือ ผู้บริโภคโดยตรง และกลุ่มร้านอาหารและจัดเลี้ยง โดยจะแบ่งบรรจุภัณฑ์ออกเป็นขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ เพื่อความสะดวกและคุ้มค่าของผู้บริโภค เป้าหมายการตลาดเน้นส่งออกเป็นหลัก ซึ่งในระยะแรกคุณกนกวรรณมุ่งไปแถบ CLMV เพื่อศึกษาตลาด แล้วจึงจะขยายไปยังตลาดออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกาในอนาคต


ตอน: ต่อยอดแนวคิด เพิ่มเทคนิคงานเปเปอร์มาเช่

                       

“เปเปอร์มาเช่” โดยทั่วไป จะใช้วิธีการฉีกกระดาษเป็นชิ้นเล็กๆ แช่น้ำ แล้วจึงนำมาแปะทับกันหลายๆ ชั้น ทำให้ชิ้นงานที่ได้มีผิวที่ขรุขระ ไม่เรียบเนียน คุณมานะ ทองสุข จึงเริ่มศึกษาและคิดด้นวิธีการทำเปเปอร์
มาเช่รูปแบบใหม่ โดยใช้ระยะเวลากว่า 1 ปี ในการผสมผสานเทคนิคของไทยและต่างประเทศจนได้
วิธีการใหม่ โดยการนำกระดาษมาปั่นผสมกาว จากนั้นนำไปนวดจนมีลักษณะคล้ายดิน แล้วใช้เทคนิค
การปั้นแทนการตัดแปะแบบเดิม นอกจากนี้ เขายังนำเทคนิคการขัดผิว ลงสี และเคลือบเงาชนิดพิเศษมาใช้ ทำให้ผลิตภัณฑ์เปเปอร์มาเช่ที่ได้มีผิวสวย เรียบเนียน มันเงาคล้ายกับงานเซรามิก อีกทั้งยังแข็งแรง ทนทาน ตกไม่แตก และยังล้างทำความสะอาดได้อีกด้วย นอกจากเทคนิคการผลิตที่ไม่เหมือนใครแล้ว คุณมานะ ยังให้ความสำคัญกับการออกแบบ โดยคำนึงถึงฟังก์ชั่นการใช้งานเป็นหลัก แนวคิดของแบรนด์จึงเป็นการนำเอาศิลปะและความเชื่อของคนไทยมาผสมผสานกับดีไซน์ที่ทันสมัย ในสไตล์ Eco Local Design ซึ่งเป็นการนำวัสดุทางธรรมชาติที่เหลือใช้ใน จ.สมุทรสาคร มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ถือเป็นการลดขยะให้กับชุมชน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้ผลิตภัณฑ์เปเปอร์มาเช่แบรนด์ Paper Art Thai ถูกใจคนหลากหลายวัย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ช่องทางการตลาดจะเน้นการออกงานแสดงสินค้าต่างๆ และช่องทาง E-Commerce ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจ ปัจจุบัน คุณมานะได้ดึงเอาชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตสินค้า โดยเปิดสอนการทำเปเปอร์มาเช่เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนในชุมชนอีกทางด้วย

ตอน: นวัตกรรมเครื่องปรับอุณหภูมิสระว่ายน้ำประหยัดพลังงาน (Pac)

                      

ในบางเวลาที่สภาพอากาศไม่คงที่ น้ำใน “สระว่ายน้ำ” ก็จะร้อนหรือเย็นจัดตามไปด้วย ทำให้ผู้ใช้งานเกิดความไม่สะดวกสบายและส่งผลเสียต่อสุขภาพ จึงจำเป็นต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยปรับและรักษาอุณหภูมิของน้ำในสระให้คงที่ แต่เทคโนโลยีปรับอุณหภูมิสระว่ายน้ำที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันมักสิ้นเปลืองพลังงาน ดูแลรักษายาก และไม่ปลอดภัยเท่าที่ควร คุณอัจฉรา ปู่มี จึงได้คิดค้นนวัตกรรมเครื่องปรับอุณหภูมิสระว่ายน้ำรูปแบบใหม่ที่ดึงเอาพลังงานรอบตัวมาใช้ ช่วยประหยัดพลังงานและตอบโจทย์การใช้งานของผู้บริโภคได้มากขึ้น PAC Pooltemper เป็นนวัตกรรมที่คิดค้นและผลิตโดยคนไทย โดยใช้หลักการคล้ายกับระบบของเครื่องปรับอากาศแต่กลับด้านกันคือ ระบบเครื่องปรับอากาศหรือแอร์ต้องการความเย็น ก็จะเอาความร้อนส่วนเกินทิ้งไป แต่เครื่องปรับอุณหภูมิสระว่ายน้ำของคุณอัจฉราจะเป็นการดึงเอาอากาศรอบๆ เข้ามาแลกเปลี่ยนความร้อนกับระบบน้ำในสระ แล้วปล่อยอากาศเย็นที่เหลือทิ้งไป อุณหภูมิน้ำในสระจะค่อยๆ เพิ่มขึ้น ในขณะที่ความเย็นที่เหลือก็ยังทำให้อากาศบริเวณใกล้เคียงเย็นขึ้นด้วย ด้วยเทคโนโลยีนี้สามารถช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มากถึง 80% ลดต้นทุนค่าใช้ไฟฟ้าได้ถึง 6 เท่า ตัวเครื่องออกแบบมาให้ทำงานทุกระบบจบในตัวเดียว จึงใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อย และที่สำคัญคือเรื่องของความปลอดภัย เนื่องจากระบบการทำงานของเครื่องไม่มีจุดที่ไฟฟ้าสัมผัสกับน้ำเลย จึงไม่ต้องกังวลเรื่องไฟฟ้ารั่วไหลเข้าไปในระบบน้ำและเลือกใช้แต่วัสดุที่แข็งแรงทนทาน มีคุณภาพได้มาตรฐานRoHs ซึ่งไม่ก่อให้เกิดมลพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถใช้งานได้นานเป็น 10 ปี สามารถปรับอุณหภูมิสระว่ายน้ำผ่านโทรศัพท์มือถือได้ ไม่ว่าจะน้ำอุ่น หรือน้ำเย็น โดยสามารถปรับได้ตั้งแต่ 10-50 องศาเซลเซียส เพื่อตอบสนองการใช้งานหลากหลายรูปแบบ เช่น สระว่ายน้ำ สระธาราบำบัด บ่อสปา จากุซซี่ เป็นต้น

 • ผู้แทนธุรกิจ:คุณอัจฉรา ปู่มี 12/2 อาคารวิชั่น บิสิเนส พาร์ค เฟส2 ถ.รามอินทรา ซอย 55/8 แขวงท่าแร้ง เขตยานนาวา กทม.
  โทร: 081-940-8837 อีเมล: atchara@pac.co.th เว็บไซต์: www.pac.co.th
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=UEbr3E7EhOM


ตอน: มิติใหม่ โรตีสายไหม (Candy Crepe)

                         

โรตีสายไหม” เป็นของหวานที่ทำให้หลายๆคนได้เพลิดเพลินไปกับการม้วนแผ่นแป้งก่อนจะรับประทาน
ด้วยความชื่นชอบในขนมประเภทนี้ ทำให้คุณเจนนิศา คูวินิชกุล เกิดแนวคิดที่จะยกระดับขนมโรตีสายไหม
ของไทย ให้เทียบชั้นกับขนมหวานจากต่างประเทศ คุณเจนนิศาได้นำสูตรโรตีสายไหมเจ้าดังจากพระนคร
ศรีอยุธยามาพัฒนาคุณภาพ ทั้งแป้งโรตีที่มีความนุ่ม หนึบ โดยเธอยังได้พัฒนาให้มีรสชาติที่หลากหลายขึ้น
ไม่ว่าจะเป็น รสชาร์โคล มาการองโรส ชาไทย ฯลฯ ส่วนตัวสายไหมสามารถละลายในปากได้ทันที อีกทั้ง
ยังมีให้เลือกหลากหลายรสชาติ เช่น รสทุเรียน มะม่วง โคล่า ชาเขียว และอื่นๆ อีกมากมาย โรตีสายไหม
สูตรต่างๆ ที่คุณเจนนิศาพัฒนาขึ้นมานี้ เธอได้ให้ความสำคัญในการลดปริมาณความหวาน และปริมาณ
น้ำมัน เพื่อให้ได้โรตีสายไหมที่นอกจากจะอร่อยแล้ว ก็ยังไม่ทำร้ายสุขภาพอีกด้วย นอกจากนี้ คุณเจนนิศา
ยังเปิดคาเฟ่โรตีสายไหม เพื่อให้ลูกค้าได้ลิ้มลองรสชาติเมนูโรตีสายไหมแบบประยุกต์ ที่สามารถนำไป
ทานได้กับทั้งของหวานและของคาว อย่างเช่น พิซซ่าโรตีสายไหม หรือจะนำไปทำเป็นเมนูแบบ DIY ที่
เลือกใส่ท๊อปปิ้งเองได้ตามใจชอบ ปัจจุบันโรตีสายไหมแบบใหม่ ภายใต้ชื่อแบรนด์ แคนดี้เครป มีหน้าร้าน
ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำ และสามารถสั่งเป็นเซ็ทได้ทางออนไลน์ ซึ่งตอนนี้คุณเจนนิศายังได้ร่วมกับ
สวทช. ในการทำวิจัยเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาแผ่นแป้งให้ได้นานขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะขยายตลาดส่งออก
ไปยังต่างประเทศในอนาคต

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณเจนนิศา  คูวินิชกุล ร้านแคนดี้เครป สาขาเซ็นทรัล แอมบาสซี ชั้น 5 81031 ถนนเพลินจิต ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  โทร: 080-995-9595 อีเมล: jainnisa@gmail.com เว็บไซต์: http://www.candycrepe.com
  /
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=IA2sjcSI7M0ตอน: เครื่องหอมตกแต่งบ้าน ผสมผสานเสน่ห์ไทยกับดีไซน์ร่วมสมัย (THANIYA)

                       

“เครื่องเบญจรงค์” เป็นอีกหนึ่งงานศิลปะที่แสดงถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน แต่ด้วย
ลวดลายไทยโบราณและราคาที่ค่อนข้างสูง ทำให้คนส่วนใหญ่จึงนิยมซื้อไปวางประดับตกแต่งบ้านเท่านั้น
คุณฐาณิญา เจนธุระกิจ เล็งเห็นถึงความงดงามอันทรงคุณค่าของเครื่องเบญจรงค์ และรู้สึกเสียดาย หากจะ
นำมาใช้เพียงเพื่อวางตั้งโชว์เท่านั้น คุณฐาณิญา จึงคิดต่อยอดธุรกิจเครื่องหอมของครอบครัว โดยนำเอา
เสน่ห์ของเครื่องเบญจรงค์มาผสมผสานกับเทียนหอมกลิ่นดอกไม้และสมุนไพรไทย กลายเป็นสินค้า
เครื่องหอมตกแต่งบ้านแนวคิดใหม่เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้น คุณฐาณิญา นำเอาลวดลาย
ไทยบนเครื่องเบญจรงค์มาตีความใหม่ ปรับเปลี่ยนลวดลายให้ดูร่วมสมัย ผสมผสานลายไทยดั้งเดิมกับ
รูปทรงเรขาคณิต เลือกใช้โทนสีขาว น้ำเงิน เขียวและสีดำ ให้ดูทันสมัย เข้าถึงได้ง่าย รวมถึงใส่ขอบ
ทองเหลืองเพิ่มเข้าไปเพื่อความหรูหรามากขึ้น ส่วนเทียนหอมที่นำมาใส่ในเครื่องเบญจรงค์ก็เป็นเทียนหอม
ชนิดพิเศษ ทำจากถั่วเหลืองธรรมชาติ ผสมกับน้ำมันหอมระเหยสกัดจากดอกไม้และสมุนไพรไทยสูตร
เฉพาะ ซึ่งเทียนชนิดนี้จะละลายในอุณหภูมิ 37 องศา เท่ากับอุณหภูมิร่างกายมนุษย์ ทำให้สามารถนำมา
นวดตัวเพื่อผ่อนคลายและช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ โดยไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้หรือแสบร้อน
เครื่องหอมแบรนด์ THANIYA เป็นสินค้าที่เป็นได้ทั้งเครื่องหอมและของตกแต่งบ้าน สินค้าทุกชิ้นเป็นงาน
ทำมือ 100% ทำให้เป็นที่ชื่นชอบของทั้งคนไทยและต่างประเทศ โดยมีกลุ่มลูกค้าทุกช่วงอายุ ทั้งใน
ไทย เอเชีย ยุโรปและสหรัฐอเมริกา

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณฐาณิญา เจนธุระกิจ ร้าน Thaniya ชั้น3 เลขที่ 3066 ศูนย์การค้า Terminal 21
  ซอยสุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
  โทร: 098-549-1979, (66) 0-2108-0888 อีเมล: thaniya1988@yahoo.com เว็บไซต์:  www.thaniya1988.com

      ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=x2xzgbYE3I0

ตอน: ออกแบบบ้านด้วยความเข้าใจ (บริษัท ออกแบบพาย) 

                       

หลายๆ คนอาจจะมองว่าการก่อสร้างและการตกแต่งบ้านเป็นเรื่องที่ไกลตัว และมีข้อมูลทางเทคนิคที่
เข้าใจได้ยาก แต่บริษัทออกแบบน้องใหม่ ภายใต้แบรนด์ “บริษัท ออกแบบพาย” จะทำให้คุณปรับเปลี่ยน
แนวคิดเดิมๆ ที่มีต่อบริษัทออกแบบ เพราะที่นี่เน้นการสื่อสารผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียเพื่อให้ผู้บริโภค
เข้าถึงได้ง่าย โดยมีตัวการ์ตูนที่ชื่อ “พี่พาย” ที่จะช่วยพูดคุย ตอบคำถาม และเรียบเรียงภาษาสถาปนิก
ให้คุณฟังได้เข้าใจง่ายขึ้น นอกจากจะปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ให้งานก่อสร้างและตกแต่งดูทันสมัย และ
ทำให้ลูกค้าเข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้ว คุณศศิวิมล สินธวณรงค์ ยังเน้นการออกแบบที่ตรงกับตัวตน และไลฟ์สไตล์ของลูกค้าเป็นหลัก โดยเธอได้วางระบบและมาตรฐานการทำงานให้ง่ายขึ้น ตัดรายละเอียดที่
ไม่จำเป็นออกไป เพื่อให้สามารถกระชับเวลาการทำงานได้อย่างรวดเร็ว ลูกค้าสามารถควบคุมงบประมาณ
ได้ในทุกขั้นตอน ซึ่งตอบโจทย์ลูกค้าที่เป็นคนรุ่นใหม่ได้อย่างลงตัว ปัจจุบัน บริษัท ออกแบบพาย ถูก
พูดถึงมากมายในโลกโซเชียล เนื่องจากคอนเทนต์งานออกแบบที่สร้างสรรค์ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย
พร้อมทั้งยังมีคลิปวิดีโองานออกแบบที่ครีเอทด้วยไอเดียที่แปลกใหม่ ทำให้คนสนใจแชร์ต่อๆ กันไป 
นับเป็นบริษัทออกแบบที่สร้างสรรค์แนวทางการโปรโมทแบรนด์ได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียว

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณศศิวิมล สินธวณรงค์ 449/5 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง
  กรุงเทพมหานคร 10310
  โทร: 086-324-1111 อีเมล: watcha.dua@tigerlily.co.th เว็บไซต์: http://www.pyedesign.net
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=zonhnw6EPWM


ตอน: หินไล่ยุง นวัตกรรมจากการรีไซเคิลกระจก (Bugbeat)   

                       

จากการพัฒนาเศษกระจกเหลือใช้ สู่หินฟอกอากาศสำหรับตกแต่งต้นไม้และสวน มาในวันนี้  คุณจิรัฏฐ์ เลียวกิจสิริ ยังคงไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณสมบัติที่น่าสนใจมากขึ้น ซึ่งเขาได้ทำงานวิจัยร่วมกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ พัฒนาให้หินฟอกอากาศภายใต้ชื่อแบรนด์ Bugbeat สามารถส่งกลิ่นน้ำมันหอมระเหยไล่ยุงได้นานถึง 2 เดือน ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของ Bugbeat คือ บรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบมาอย่างสวยงาม ผสมผสานนวัตกรรมกับความเป็นไทย จนออกมาเป็นรูปแบบของชะลอม และงานสานในแบบอื่นๆ ทำให้หินฟอกอากาศที่นอกจากจะช่วยไล่ยุงได้แล้วยังสามารถนำไปตกแต่งบ้านได้อีกด้วย สำหรับกลยุทธ์การโปรโมทผลิตภัณฑ์ในช่วงแรก คุณจิรัฏฐ์ เลือกที่จะเน้นทำการตลาดโดยการออกงานแสดงสินค้าที่ต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นที่ญี่ปุ่น สิงคโปร์ หรือประเทศในแถบยุโรป ซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี  ปัจจุบันเริ่มหันมาทำตลาดในประเทศ โดยออกงานแสดงสินค้าที่เกี่ยวกับงานดีไซน์ นอกจากนี้ ยังเน้นจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์อีกด้วย

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณจิรัฏฐ์ เลียวกิจสิริ 21/24-5 สาทรบิสซิเนสปาร์ค ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กทม 10600
  โทร: 081-682-5437 อีเมล: mkt@bsgglass.com Facebook:  https://www.facebook.com/bugbeat/ 

เดือนมิถุนายน 2560

ตอน:
Application ช่างคิด… เชื่อมธุรกิจออนไลน์ (buzzebees)

                      

ในยุคนี้ที่เทคโนโลยีดิจิทัลก้าวไปอย่างรวดเร็ว  โทรศัพท์มือถือ จึงกลายเป็นเครื่องมือที่มากกว่าแค่การสื่อสาร เพราะเราสามารถชำระค่าสินค้า ซื้อของ สั่งอาหาร หรือทำธุรกรรมต่างๆเพียงแค่ปลายนิ้ว เมื่อมองเห็นโอกาสทางธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วบนโลกออนไลน์ จึงได้ทำให้ คุณณัฐธิดา สงวนสิน คิดโมเดลธุรกิจแอปพลิเคชั่นไลฟ์สไตล์ทางการตลาดแนวใหม่  โดยคุณณัฐธิดา จะผลิตแอปพลิเคชั่นให้แต่ละแบรนด์ต่างๆ แล้วแบรนด์ก็จะชวนลูกค้ามาร่วมกิจกรรมต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชั่น ทั้งการโพสต์ ไลค์ แชร์ โดยลูกค้าจะได้รับคะแนนเป็นการตอบแทนจากการเข้าร่วมกิจกรรม และคะแนนเหล่านี้ก็นำไปแลกสิทธิประโยชน์ได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นส่วนลดตามร้านค้าต่างๆ หรือรับของได้ของรางวัลได้ฟรี เพียงแค่นำโทรศัพท์มือถือไปโชว์ที่หน้าร้านเท่านั้น นอกจากนั้น คุณณัฐธิดา ยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบ SME นำสินค้ามาขายบนแอปพลิเคชั่นที่มีฐานลูกค้ากว่า 25 ล้านคน ดังนั้นแอปพลิเคชั่นนี้จึงเป็นเครื่องมือในการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและองค์กร ผ่านการทำกิจกรรมบนโลกออนไลน์ได้อย่างลงตัว แถมยังกลายเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยกระตุ้นยอดขายให้กับผู้ประกอบการรายย่อยได้ดีอีกทางหนึ่งด้วย

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณณัฐธิดา สงวนสิน บริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ที่อยู่ 100/86-87 ว่องวานิชคอมเพล็กซ์ บี ชั้น 26 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
  โทร: 02-645-0014 อีเมล: support@buzzebees.com เว็บไซต์: http://www.buzzebees.com
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=7dW5x2RHRsk

 
ตอน: กระเบื้องยางพารา ทางเลือกใหม่ปลอดภัยต่อสุขภาพ (Floorament)
                      

                       

คนส่วนใหญ่มักเรียกกระเบื้องPVC หรือ กระเบื้องไวนิลว่า “กระเบื้องยาง” ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดเพราะกระเบื้องเหล่านี้ไม่มีส่วนผสมของยางพารา แต่ผลิตจากพลาสติกและสารเคมี ซึ่งสามารถสะสมและก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้ คุณสรวงสุรีย์ ฉายาวรกุล จึงคิดค้นนำยางพาราจากธรรมชาติมาใช้ทดแทนวัตถุดิบจากสารเคมี จนสามารถผลิตกระเบื้องยางพาราธรรมชาติ 100% ออกมาจำหน่ายได้เป็นเจ้าแรกของประเทศไทย ผลิตภัณฑ์กระเบื้องปูพื้นจากยางพาราธรรมชาติแบรนด์ Floorament มีคุณสมบัติพิเศษในเรื่องของความนุ่ม เหนียว ยืดหยุ่น ไม่แตกหักง่าย ทนต่อการฉีกขาด สามารถรองรับการใช้งานหนักๆ ได้ดี และมีอายุการใช้งานยาวนานมากกว่า10 ปี ผลิตจากวัตถุดิบยางก้อนที่ไม่ผ่านการรีไซเคิล ไม่มีส่วนผสมของโลหะหนัก จึงปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ใช้งาน ปลอดมลพิษ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในต่างประเทศนิยมนำกระเบื้องประเภทนี้ไปใช้ทำทางสัญจรสาธารณะ ขณะที่ในประเทศไทยนิยมนำไปใช้ปูพื้นเพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการล้มกระแทกอย่างในห้องเด็ก ห้องผู้สูงอายุ และฟิตเนส ช่องทางการจัดจำหน่ายส่วนใหญ่ผ่านทางเจ้าของโครงการ สถาปนิก และมัณฑนากรทั่วๆ ไป รวมถึงมีจำหน่ายผ่านWebsite และสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ อีกด้วย

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณสรวงสุรีย์ ฉายาวรกุล (เล็ก) 1258/31 อาคารริเวอร์วิวเพลซ อาคารA ชั้น 2 ถ.พระรามที่3 ซ.46 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
  โทร: 02-295-1589 อีเมล: floorament_thai@hotmail.com เว็บไซต์: www.Floorament.com
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=I0lchS8mQSg&t=55s


ตอน: ชุดผ้าไหมสำหรับเด็ก น่ารักสมวัยสไตล์ไทยประยุกต์ (เพียงไหม)

                      

ผ้าไหมไทย เป็นผ้าไหมซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างจากผ้าทั่วไป ทั้งลวดลาย สี และเนื้อผ้า ปัจจุบันเป็นที่นิยมนำมาสวมใส่กันมากขึ้น คุณจุฑารัตน์  เอี่ยมมิ ก็เป็นอีกคนที่มองหาชุดผ้าไหมสำหรับเด็กเพื่อให้ลูกสาวได้ใส่ให้เหมือนกับชุดของคุณย่าคุณยาย แต่ในตลาดตอนนี้ชุดผ้าไหมเด็กส่วนใหญ่จะมีแบบที่เป็นทางการและสีที่เข้มจัด ทำให้ดูโตเกินวัย คุณจุฑารัตน์ จึงมองเห็นช่องว่างทางการตลาดผลิตชุดผ้าไหมเด็กให้ดูสวยน่ารักสมวัยมากขึ้น ในการออกแบบชุดผ้าไหมสำหรับเด็ก คุณจุฑารัตน์ คำนึงถึงเรื่องคุณภาพและความสบายของเด็กเป็นสำคัญ เธอจึงเลือกใช้ผ้าไหมสีพาสเทลให้ดูสดใส ออกแบบชุดให้มีส่วนเว้าหลายๆ จุดเพื่อการระบายอากาศ ตัดเย็บอย่างประณีตใส่ซับในและเก็บริมผ้าเพื่อป้องกันการระคายเคืองผิว มีการฟิตติ้งกับเด็กจริงๆ ก่อนการวางจำหน่าย เพื่อให้ได้แบบที่สวยสมวัยและสวมใส่สบายมากที่สุด มีทั้งแบบของเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชาย กลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ คือ คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกวัย 3 เดือน ถึง 4 ปี ใช้ช่องทางทำการตลาดออนไลน์เป็นหลัก มีภาพรีวิวจากลูกค้าที่ใช้งานจริงทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น

 
ตอน: โคมไฟดอกโสน ภูมิปัญญาต่อยอดงานประดิษฐ์ (Tierra d’ ete)
                                   
      

                      
                                                                                                                                     “ดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสน” เป็นการนำลำต้นของโสนซึ่งเป็นวัชพืชตามนาข้าว มาตากแห้ง ฝานเป็นแผ่นบางๆ แล้วนำไปขึ้นรูปเป็นดอกไม้ จึงถูกเรียกรวมๆว่า “ดอกโสน” ดอกไม้ที่ทำจากต้นโสนถึงแม้จะบอบบาง แต่มีผิวสัมผัสและลวดลายคล้ายกลีบดอกไม้จริง จึงให้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติ ด้วยเนื้อเยื่อของดอกโสนที่มีลักษณะโปร่งแสง คุณสรธวัลย์ ชุมดวง จึงเกิดแนวคิดที่จะนำมาต่อยอดเป็นโคมไฟ ซึ่งช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับดอกไม้ประดิษฐ์ได้อีกทางหนึ่ง โคมไฟดอกโสน ถูกออกแบบให้มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่หลากหลาย ตอนกลางวันสามารถใช้ประดับบ้านได้เหมือนช่อดอกไม้ทั่วไป พอตกกลางคืนก็สามารถใช้เป็นโคมไฟได้ และยังสามารถฉีดน้ำหอมบนโคมไฟเพื่อสร้างบรรยากาศสดชื่นให้กับบ้านได้อีกด้วย และเนื่องจากเป็นสินค้าที่ผลิตจากวัสดุทางธรรมชาติ จึงไม่ก่อให้เกิดมลพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คุณสรธวัลย์ เลือกเจาะตลาดกลุ่มสินค้า DIY โดยให้ลูกค้าสามารถออกแบบและปรับเปลี่ยนซ่อมแซมโคมไฟดอกโสนได้ด้วยตนเอง ปัจจุบันมีช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งที่หน้าร้าน Tierra d’ ete และในโซเชียลมีเดีย

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณสรธวัลย์ ชุมดวง (คุณตั๊ก) 314, 315 (ซ.พัฒนาการ 8) ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
  โทร: 061-636-5556 อีเมล: tak@tierraflower.com เว็บไซต์: www.tierraflower.com               ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=K753of-TG1E
    


ตอน: คู่คิดร้านออนไลน์ บริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ (Siam Outlet )  

                      

ในยุคนี้ ที่ธุรกิจ e – commerce กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว มีร้านค้าออนไลน์เกิดขึ้นมากมาย เมื่อมองเห็นโอกาสในธุรกิจนี้ จึงทำให้คุณพิมพ์ฐดา สหัชอติเรกลาภ คิดสร้างแบรนด์ Siam Outlet ธุรกิจบริการหลังการขายอย่างครบวงจรให้กับร้านค้าออนไลน์ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับธุรกิจประเภทนี้ได้อย่างดีทีเดียว Siam Outlet โดดเด่นด้วยการบริการดูแลร้านค้าออนไลน์ ตั้งแต่การรับของจากต้นทาง ทั้งจากทางโรงงานที่ผลิตสินค้าในประเทศและต่างประเทศ จากนั้นจะมีทีมงานช่วยตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้พร้อมขาย จัดเก็บในคลังสินค้าที่มีมาตรฐาน เมื่อมียอดสั่งซื้อสินค้าเข้ามาก็จะมีทีมงานที่แพคของอย่างมืออาชีพ พร้อมบริการจัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพ นอกจากนั้นยังมีบริการที่ช่วยให้ร้านค้า       ออนไลน์สามารถรับคืนสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนขนาด หรือผลิตมาไม่ตรงตามมาตรฐานอีกด้วย ปัจจุบัน Siam Outlet มีคลังสินค้าอยู่ที่สาธุประดิษฐ์ 58 มีพื้นที่กว่า 100 ตารางเมตร โดยมีร้านค้าออนไลน์ที่ให้ความเชื่อมั่นและใช้บริการกว่า 100 ราย ล่าสุด ได้ร่วมมือกับบริษัทโลจิสติกส์ยักษ์ใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น เพื่อส่งออกสินค้าจากผู้ประกอบการไทยที่มาใช้บริการไปจำหน่ายในญี่ปุ่น ซึ่งช่วยเปิดโอกาสให้ร้านค้าออนไลน์ของไทยได้ไปเปิดตลาดที่ต่างประเทศอีกด้วย

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณพิมพ์ฐดา สหัชอติเรกลาภ บริษัท สยาม เอาท์เลต จำกัด 530/1-2 ซ.สาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม.
  โทร: 081-988-6605 อีเมล: contact@siamoutlet.com เว็บไซต์: http://www.siamoutlet.com
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=Z-P7emfmZgA


ตอน: มันม่วงญี่ปุ่นแปรรูป ทางเลือกใหม่สไตล์ฟิวชั่น (Imo Imo)
                                         

                     
“มันหวานสีม่วง” มีสารอาหารที่เรียกว่า แอนโทไซยานิน ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยต้านอนุมูลอิสระ ขยายหลอดเลือด ลดความเสี่ยงของโรคหัวใจ ป้องกันมะเร็งบางชนิด และชะลอความแก่ได้ ด้วยคุณประโยชน์และความนิยมมันม่วงที่กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในแถบทวีปเอเชียตะวันออก ทำให้คุณไชยกร ปลื้มเจริญกิจ เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มแปรรูปจากมันม่วงในรูปแบบผงพร้อมชงแบรนด์ Imo Imo (อิโมะ อิโมะ) มีทั้งเครื่องดื่มมันม่วงชนิดผงสูตรลาเต้และสูตรผสมขิง Spread หรือ น้ำราดคล้ายสังขยาชนิดผง รวมถึงผงมันม่วง100% สำหรับภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการด้านอาหารได้นำไปดัดแปลงเป็นอาหารและเครื่องดื่มได้อีกมากมาย คุณไชยกร เลือกใช้มันม่วงสายพันธุ์ อายา มุราซากิ จากเมืองคุมาโมโตะ บนเกาะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นท็อป 5 ของโลกในเรื่องของคุณภาพและสารอาหาร มีความคงที่ทั้งเรื่องสี กลิ่น รส และเนื้อสัมผัสที่มีเอกลักษณ์ และนำเข้ามาในรูปแบบ Drum Dried ซึ่งเป็นการถนอมอาหารชนิดพิเศษในรูปแบบผง ทำให้ยังคงรักษาสารอาหาร เส้นใยอาหาร รสชาติ และคุณประโยชน์ต่างๆ ไว้ได้อย่างครบถ้วน ควบคุมการผลิตทุกขั้นตอนด้วยมาตรฐาน 4 No คือ ไม่มีคลอเรสเตอรอล ไม่มีไขมันทรานส์ ไม่ผสมสี และไม่มีสารกันบูด สามารถเก็บได้นาน 1-2 ปี โดยไม่ต้องแช่เย็น จึงมั่นใจได้ว่ามีประโยชน์และปลอดภัยต่อสุขภาพ ช่องทางการจำหน่าย สามารถทำตลาดได้ถึง 2 ทาง ทั้งส่วนที่เป็น B2C คือผู้บริโภคโดยตรง และกลุ่ม B2B ซึ่งมุ่งเน้นไปที่กลุ่มธุรกิจหรืออุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และเข้าร่วมงานแสดงสินค้าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงเน้นช่องทางสุขภาพบางส่วน

 

ตอน: นวัตกรรมป้องกันเชื้อโรคจากสารสกัดเปลือกมังคุด (GermGuard)

                      

"มังคุด" นอกจากจะเป็นผลไม้ยอดนิยมเพราะมีรสชาติที่อร่อยแล้ว มังคุดยังมีประโยชน์อีกหลายอย่าง โดยเฉพาะเปลือกที่สามารถนำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ได้อย่างน่าทึ่ง ศ.ดร.พิชญ์ ศุภผล และทีมวิจัย ทำการศึกษาจนพบว่า สารสกัดจากเปลือกมังคุดมีคุณสมบัติที่ช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียสูงกว่าผลไม้ชนิดอื่น โดยศ.ดร. พิชญ์ ได้นำสารสกัดจากเปลือกมังคุดมาผ่านกระบวนการทางเคมี จนได้เทคโนโลยี
เจิมการ์ด ที่สามารถนำมาพัฒนาเป็นวัสดุทางการแพทย์ประเภทต่างๆ ได้ เช่น หน้ากากอนามัย
แผ่นก๊อซซับแผล และพลาสเตอร์ปิดแผล โดยเป็นนวัตกรรมการตรึงสารสกัดจากเปลือกมังคุดบนวัสดุทางการแพทย์เป็นครั้งแรกของโลก 
ผลตอบรับจากผู้ป่วยที่ใช้แผ่นก๊อซซับแผลพบว่า สามารถรักษาแผลติดเชื้อได้ดีขึ้น และยังช่วยสมานแผลได้เร็วขึ้น ทำให้เทคโนโลยีเจิร์มการ์ดได้รับการยอมรับจากบุคลากรทางการแพทย์ และนวัตกรรมนี้ก็ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศจากการประกวดนวัตกรรมแห่งชาติปี 2557 อีกด้วย

 • ผู้แทนธุรกิจ: ศ.ดร.พิชญ์ ศุภผล 53 ซอยลาดพร้าว 101 คลองเจ้าคุณสิงห์ วังทองหลาง กทม. 10310
  โทร: 082-796-5329 อีเมล: pitt.s@chula.ac.th เว็บไซต์: www.ift-products.com

  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=kgfLdOZVC8Q
   

ตอน: เครื่องประดับมีไสตล์ ดีไซน์รูปสัตว์ (Welmel)

                      

“เครื่องประดับ” สามารถบ่งบอกตัวตนของผู้สวมใส่ได้ คุณอมรรัตน์ กิตติกาวสุวรรณ ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มองหาเครื่องประดับในแบบที่ตัวเองชื่นชอบ มีเอกลักษณ์และสไตล์ไม่ซ้ำใคร เธอจึงมีแนวคิดเริ่มต้นธุรกิจเครื่องประดับจากความชอบส่วนตัวในเรื่องของธรรมชาติและสัตว์ป่า โดยได้เลือกนำลักษณะเด่นของสัตว์ชนิดต่างๆ ซึ่งมีคาแรกเตอร์ที่แตกต่างกันมาใช้ในการออกแบบ จนได้เป็นเครื่องประดับรูปสัตว์แบรนด์ Welmel ที่มีความเท่ แฝงความน่ารัก สดใส ในแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว รวมถึงออกแบบให้เครื่องประดับมีความยืดหยุ่น สามารถปรับขนาดให้พอดีกับผู้สวมใส่ได้  ซึ่งช่วยให้สะดวกในการใช้งานมากยิ่งขึ้น ด้วยรูปแบบและลวดลายที่ละเอียดมากบวกกับสีสันที่ไม่เหมือนใคร ทำให้ชิ้นงานไม่สามารถแกะแบบด้วยคอมพิวเตอร์ได้ คุณอมรรัตน์จึงศึกษา คิดค้นกรรมวิธี โทนสีและเทคนิคการเพ้นท์สีด้วยมือทีละชิ้น ใช้ความประณีตและพิถีพิถันอย่างมาก เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่สวยงามและมีคุณภาพมากที่สุด ด้านการทำตลาด ได้เปิดหน้าร้านที่ห้าง Terminal 21 และขายผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ แต่สาเหตุที่ทำให้แบรนด์นี้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง คือการบอกต่อของลูกค้า ที่ประทับใจในสินค้าแล้วเกิดการแชร์ไปยังกลุ่มเพื่อนๆ และคนรู้จักในโซเชียลมีเดีย

ตอน: นวัตกรรมยาจุดกันยุงสำหรับสุนัข (Buxaway)
                       
      

                     

พยาธิหนอนหัวใจ หนึ่งในโรคที่มักจะเกิดในสุนัข ซึ่งมียุงเป็นพาหะนำโรค เมื่อมองเห็นถึงปัญหานี้ คุณวรรณี ควรสถาพร ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตยาจุดกันยุงมากว่า 20 ปี จึงได้คิดค้นนวัตกรรมยาจุดกันยุงที่จะช่วยป้องกันให้สุนัขให้ห่างไกลจากโรคร้ายนี้ได้ ภายใต้ชื่อแบรนด์ Buxaway เมื่อเริ่มต้นคิดออกแบบผลิตภัณฑ์  คุณวรรณีได้ให้ทีมวิจัยศึกษาพฤติกรรมของสุนัข ก็พบว่า เค้ามีประสาทการรับกลิ่นได้ไวกว่ามนุษย์ถึง 7 เท่า ดังนั้นทีมงานจึงปรุงยาจุดกันยุงจากวัสดุธรรมชาติ มีกลิ่นที่อ่อนโยน และมีควันน้อย ทำให้สุนัขกล้าเข้ามานอนใกล้ๆปลอดภัยอีกด้วย อีกทั้งจากการศึกษาวิจัยยังพบว่า ช่วงเวลาที่ยุงออกหากินมากที่สุดคือช่วงรุ่งเช้า คุณวรรณีจึงพัฒนาให้ยาจุดกันยุงนั้นมีขดที่ใหญ่ขึ้น สามารถจุดได้ยาวถึง 15 ชั่วโมง เป็นรายแรกของโลก ซึ่งก็ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคพยาธิหนอนหัวใจให้กับสุนัขได้ นอกจากนั้น คุณวรรณียังคำนึงถึงความปลอดภัยของสุนัขและคนภายในบ้าน เธอจึงได้ออกแบบถาดรองจุดยากันยุงที่มีฉนวนกันความร้อนได้ถึง 1,200 องศาเซลเซียส มีฝาครอบปิดอย่างเรียบร้อย เราจึงหมดกังวลเรื่องของอัคคีภัย แถมขี้เถ้าก็ไม่ฟุ้งกระจายเลอะในบ้านอีกด้วย ปัจจุบัน Buxaway ทำการตลาดออนไลน์เจาะกลุ่มลูกค้าคนรักสัตว์เลี้ยง สามารถสั่งซื้อได้ทางเว็บไซต์และเฟสบุ๊ค และยังมีสินค้าวางขายตามเพ๊ทช็อป รวมถึงห้างสรรพสินค้าทั่วไปอีกด้วย

ตอน: ถุงเก็บน้ำนมแม่ นวัตกรรมเพื่อลูกน้อยสำหรับคุณแม่ยุคใหม่

                      

สำหรับคุณแม่ยุคใหม่ที่กำลังอยู่ในช่วงให้นมลูกน้อยและจำเป็นต้องเก็บน้ำนมในตู้แช่ การเลือกสรร “ถุงเก็บน้ำนม” ที่ปลอดภัยและทนทาน ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คุณแม่ให้ความสำคัญ ด้วยพบว่าถุงเก็บน้ำนมในท้องตลาดส่วนใหญ่ผลิตมาจากเนื้อพลาสติก PP ซึ่งเป็นถุงทึบ หรือหากเป็นถุงพลาสติกแบบ LDPE  ซึ่งเป็นถุงใส ก็มักจะมีความบาง ยืดหยุ่นน้อย ทำให้พบปัญหารั่วซึม ฉีกขาดได้ง่าย คุณวิภาวรรณ วิวิธเทศ จึงตั้งใจพัฒนาผลิตภัณฑ์ถุงเก็บน้ำนมแม่นวัตกรรม เพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานของคุณแม่ได้มากขึ้น โดยคิดค้นพลาสติกแบบ Crystal PE  ที่มีความเหนียว หนา ใสเป็นพิเศษ และออกแบบปากถุงเป็นซิปล็อค 3 ชั้น เพื่อป้องกันการฉีกแตกหรือรั่วซึม อีกทั้งยังเลือกใช้วัสดุที่เป็นฟู้ดเกรดทั้งหมด โดยได้ผ่านมาตรฐานการควบคุมสารเคมีตกค้างระดับประเทศญี่ปุ่นและมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขของไทย ถุงเก็บน้ำนมแม่แบรนด์ ‘Toddler’ มีทั้งขนาด 4 ออนซ์และ 9 ออนซ์ แถมมีสีให้เลือกมากถึง 7 สี ทำให้คุณแม่สามารถแยกสีตามวันหรือปริมาณน้ำนมที่จัดเก็บได้ จึงทำให้สะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น หัวใจสำคัญของการทำตลาดสินค้าประเภทนี้ คือการให้ความรู้กับคุณแม่และครอบครัว คุณวิภาวรรณ จึงเลือกเจาะตลาดไปยังโรงพยาบาลต่างๆ โดยการไปออกร้านและเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการอบรมครรภ์คุณภาพของคุณแม่ใกล้คลอด ทำให้คุณแม่เข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์มากขึ้น นอกจากนี้ยังมีวางจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ และสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้อีกด้วย

ติดต่อเรา

ใบสมัครออกรายการ 'เพื่อนคู่คิด'
ผู้ประกอบการที่สนใจร่วมออกอากาศรายการเพื่อนคู่คิด สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร
พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และส่งกลับมาที่คุณปิ่นปินัทธ์ พัฒนจันหอม
อีเมล:
pinpinat.pat@bbl.co.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อขอข้อมูลได้ที่
ฝ่ายการประชาสัมพันธ์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม กรุงเทพฯ 10500
Tips/Useful Info

ใบสมัครออกรายการ
ผู้ประกอบการที่สนใจ
ร่วมออกอากาศ สามารถ
ดาวน์โหลดใบสมัคร
 และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
ส่งกลับมาที่คุณปิ่นปินัทธ์
พัฒนจันหอม อีเมล: pinpinat.pat@bbl.co.th
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone
Submit