รายการเพื่อนคู่คิด

สารคดีทางโทรทัศน์ที่ส่งเสริมธุรกิจเอสเอ็มอีมากว่า 27 ปี และยังคงสืบสานเจตนารมณ์
ต่อไป

เป็นเวลากว่า 27 ปีแล้วที่สารคดีสั้นทางโทรทัศน์ในชื่อ 'เพื่อนคู่คิด' ของธนาคารกรุงเทพได้มีส่วนสนับสนุนภาคธุรกิจเอสเอ็มอีให้เจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของเอสเอ็มอีที่มีความ
โดดเด่นและน่าสนใจ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเหล่านั้นได้ขยายตลาดและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ธนาคารยังมุ่งหวังให้เรื่องราวเกี่ยวกับความสำเร็จและการพัฒนาธุรกิจในเชิงนวัตกรรมที่สะท้อนผ่านสารคดีเพื่อนคู่คิดในแต่ละตอน ช่วยจุดประกายความคิดให้ผู้ประกอบการรายอื่นๆ นำไปประยุกต์ใช้ในกิจการของตนและพัฒนาต่อยอดเพื่อความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

ธนาคารกรุงเทพเริ่มทำการผลิตและเผยแพร่รายการเพื่อนคู่คิดในปี 2532 และดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน จนเป็นที่ยอมรับจากสาธารณชนอย่างกว้างขวางในฐานะรายการโทรทัศน์ที่มีสาระประโยชน์สำหรับผู้ชมทุกกลุ่ม นอกเหนือจากผู้ประกอบการ ดังจะเห็นได้จากการได้รับรางวัลที่สำคัญเช่นรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ประเภทส่งเสริมอาชีพดีเด่นประจำปี 2540 จากชมรมส่งเสริมโทรทัศน์ มูลนิธิจำนง รังสิกุลและสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ปัจจุบัน รายการ เพื่อนคู่คิด ออกอากาศเผยแพร่เป็นประจำทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ เวลา 10.05 น. 

รายการเพื่อนคู่คิดเป็นหนึ่งในหลากหลายโครงการและกิจกรรมที่ธนาคารกรุงเทพดำเนินการภายใต้นโยบายที่มุ่งสนับสนุนธุรกิจเอสเอ็มอี ซึ่งเป็นรากฐานของระบบเศรษฐกิจไทย ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ส่งผลต่อเนื่องให้เศรษฐกิจไทยมีความเข้มแข็งและยืนหยัดได้อย่างมั่นคงในท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลง โดยดำเนินการสอดประสานไปกับโครงการอื่นๆ ของธนาคาร เช่น โครงการเกษตรก้าวหน้า โครงการบัวหลวงกรีน เป็นต้น

ด้วยเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยในการพัฒนาตนเองให้สามารถแข่งขันและยืนหยัดอยู่ได้ในระบบเศรษฐกิจไร้พรมแดน ธนาคารกรุงเทพยังคงจัดทำรายการเพื่อนคู่คิด เพื่อนำเสนอสาระประโยชน์แก่ผู้สนใจต่อไป พร้อมทั้งพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบรายการให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา

ตอน

                   

สร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ในกระบวนการผลิต
สู่หมอนและเบาะยางพาราเพื่อสุขภาพ (mama nata)

วันที่ 1 กันยายน 2559

พัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารพื้นบ้านอีสาน สู่มาตรฐานที่ทันสมัย (หม่ำภูมิสุข จ.ขอนแก่น)

วันที่ 2 กันยายน 2559

สร้างสรรค์เอกลักษณ์สดใส ผ่านงานเซรามิก
(Ora Clay)

วันที่ 8 กันยายน 2559

ข้าวต้มมัดพร้อมรับประทานมิติใหม่ของขนมไทยเพื่อการส่งออก (ใบสลาดขนมไทย)

วันที่ 9 กันยายน 2559

โคมไฟดีไซน์ทันสมัย ปรับรูปแบบได้ตามใจลูกค้า
(Kalalumin)

วันที่ 15 กันยายน 2559

พัฒนาขนมพื้นบ้าน ยกระดับขึ้นห้างและตลาดส่งออกในอาเซียน (บ้านขนมคุณภัทรา จ.ขอนแก่น)

วันที่ 16 กันยายน 2559

ชุดเครื่องนอนจากยางพาราสำหรับเด็ก เพื่อสุขภาพที่ดีของลูกน้อย (Tom & Kate Baby Bedding)

วันที่ 22 กันยายน 2559

พัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมผลิตอาหารด้วยนวัตกรรมวัดความเผ็ด (CAPSELLA )

วันที่ 23 กันยายน 2559

สืบทอดธุรกิจก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณ สร้างบรรยากาศและการบริการ มัดใจผู้บริโภค (เตี๋ยวเซ้ง จ.ขอนแก่น)

วันที่ 29 กันยายน 2559

เกษตรกรก้าวหน้า สร้างระบบปลูกข่า สร้างรายได้ที่มั่นคง (จ.ขอนแก่น)

วันที่ 30 กันยายน 2559

เดือนกันยายน 2559

ตอน: สร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ในกระบวนการผลิต สู่หมอนและเบาะยางพาราเพื่อสุขภาพ        
 
     

                    

คุณพ่อของคุณโยษิตาทำธุรกิจส่งออกสินค้าไปยังประเทศไต้หวันกับประเทศจีน และหนึ่งในสินค้าที่ส่งออก คือ แผ่นโฟมลาเท็กซ์ธรรมชาติจากน้ำยางพารา ซึ่งขั้นตอนการผลิตนั้นจะมีเศษยางพาราเหลือทิ้งอยู่มาก คุณโยษิตาจึงมีไอเดียนำมาทำเป็นหมอนใช้เองภายในบ้าน และทำเป็นของขวัญให้เพื่อนและญาติสนิทนำไปใช้ ซึ่งทุกคนที่นำไปใช้ต่างชื่นชอบ โดยหมอนของคุณโยษิตา ทำจากเศษแผ่นยางพาราธรรมชาติ 100% ที่เหลือจากกระบวนการผลิตที่นอน โดยได้นำมาปั่นเป็นชิ้นเล็กๆ บรรจุใส่ในหมอนและเบาะนั่งรูปแบบต่างๆ ส่วนปลอกหมอนคุณโยษิตา ได้เลือกใช้ผ้าฝ้ายทอมือ โดยฝีมือการตัดเย็บของกลุ่มแม่บ้านผู้สูงอายุในจังหวัดราชบุรี ซึ่งช่วยสร้างงานและกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชนอีกด้วย    


ตอน: พัฒนาบรรจุภัณฑ์ อาหารพื้นบ้านอีสาน สู่มาตรฐานที่ทันสมัย   

                    

ร้านของคุณสมพรเป็นร้านขายของฝากจากทั่วประเทศมานานกว่า 20 ปี ตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพ อ.พล จ.ขอนแก่น ซึ่งลูกค้าและนักท่องเที่ยว จะมาขอคำแนะนำอยู่เป็นประจำว่าจะเลือกซื้อหม่ำแบบไหนดี หม่ำยี่ห้อไหนที่อร่อย สะอาดและเก็บไว้ได้นาน แต่ตอนนั้นคุณสมพรก็ไม่สามารถแนะนำลูกค้าได้เพราะทุกร้านมีสินค้าเหมือนกันจนมองไม่เห็นความแตกต่าง เธอจึงมีแนวคิดพัฒนาสูตรหม่ำในสไตล์ของตัวเอง และสร้างแบรนด์ภายใต้ชื่อ “หม่ำภูมิสุข” หม่ำภูมิสุขของคุณสมพร ผลิตจากเนื้อวัวและเนื้อหมูคุณภาพดีไม่ปนมัน อีกทั้งยังผลิตในกระบวนการที่ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรองความสะอาดและความปลอดภัยจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และผ่านการรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยา (อย.) โดยเธอยังได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบสุญญากาศ  เพื่อให้ลูกค้าสามารถพกพาได้สะดวกมากขึ้นอีกด้วย


ตอน: สร้างสรรค์เอกลักษณ์สดใส ผ่านงานเซรามิก           
 
     

                    

ข้อมูลจากศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก จังหวัดลำปาง ระบุว่า เซรามิกในกลุ่มเครื่องประดับตกแต่งบ้าน
และสวนที่เน้นความน่ารักเป็นจุดขาย ยังคงได้รับความนิยมตามกระแสของการท่องเที่ยว และการขยายตัว
ของที่อยู่อาศัยที่มีพื้นที่จำกัด อีกทั้งเซรามิกกลุ่มนี้ยังนิยมใช้เป็นของขวัญในช่วงเทศกาลต่างๆ ซึ่งผลงาน
เซรามิกของคุณอรฉัตรมีทั้งการปั้นขึ้นรูปด้วยมือ และการหล่อด้วยแม่พิมพ์ โดยทุกชิ้นงานจะมีคาแร็กเตอร์
ที่บ่งบอกถึงความสุขของผู้สร้างสรรค์ชิ้นงาน ซึ่งหากลูกค้าต้องการฟังก์ชั่นการใช้งานที่แปลกและแตกต่าง
ออกไป ก็สามารถสั่งทำเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้อีกด้วย  


ตอน: ข้าวต้มมัดพร้อมรับประทาน มิติใหม่ของขนมไทยเพื่อการส่งออก      

                    

ด้วยความตั้งใจที่อยากจะพัฒนาขนมไทยอย่างข้าวต้มมัด ให้เก็บรักษาได้นาน และสะดวกต่อการรับประทานมากยิ่งขึ้น คุณฉัตรชัยจึงได้เข้าขอรับคำปรึกษาจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ซึ่งทำให้
เขาได้รู้จักเทคโนโลยีรีทอร์ทเพาช์ (Retort Pouch) หรือการใช้บรรจุภัณฑ์อาหารที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วย
ความร้อน ทำให้สามารถเก็บรักษาข้าวต้มมัดไว้ได้นานถึง 6 เดือนในอุณหภูมิห้องโดยไม่ต้องแช่แข็ง
อีกทั้งยังพร้อมรับประทานได้ทันที ซึ่งปัจจุบันก็กำลังพัฒนาขนมไทยชนิดอื่นๆ ให้อยู่ในรูปแบบถุงรีทอร์ทเพาช์ด้วย 


ตอน: โคมไฟดีไซน์ทันสมัย ปรับรูปแบบได้ตามใจลูกค้า

                    

คุณกัลย์เคยทำงานออกแบบตกแต่งภายในมาก่อน ทำให้ต้องสรรหาข้อมูลอัพเดตของตกแต่งอยู่เรื่อยๆ จนเมื่อเธอได้มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศ และได้เห็นโคมไฟที่มีดีไซน์สวย แปลกตา อีกทั้งเป็นสไตล์ที่ชื่นชอบ แต่ไม่เคยเห็นในเมืองไทยมาก่อน เธอจึงตัดสินใจกลับมาออกแบบโคมไฟ และสร้างแบรนด์ของตนเอง โดยโคมไฟของคุณกัลย์จะเน้นรูปทรงที่โปร่ง แต่ดูแข็งแรง ซึ่งเธอได้นำเหล็กมาเป็นวัสดุหลักในการผลิต และเชื่อมประกอบกันคล้ายกับรูปทรงของเรขาคณิตโดยช่างฝีมือมากประสบการณ์ เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่ดูไร้รอยต่อ อีกทั้งยังทำสีด้วยวิธีการเดียวกับการพ่นสีของรถยนต์ เพื่อให้สีของโคมไฟเรียบเนียนมากที่สุด ล่าสุด เธอยังได้นำเศษไม้สักที่เหลือทิ้งจากโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ มาสร้างสรรค์คอลเล็คชั่นใหม่ๆ เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่แปลกตา และมีส่วนผสมร่วมกันระหว่างเหล็กและไม้อย่างลงตัว


ตอน: พัฒนาขนมพื้นบ้าน ยกระดับขึ้นห้างและตลาดส่งออกในอาเซียน (จ. ขอนแก่น)   
 
     

                    

เดิมคุณกฤษณภัทรทำธุรกิจโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แต่ประสบปัญหาเศรษฐกิจไม่ดีจึงมองหาอาชีพอื่น และจากความชื่นชอบเรื่องกาแฟและเบเกอรี่ จึงหันมาเปิดร้านกาแฟและสร้างจุดขายให้ร้านด้วยการนำสูตรขนมบัวหิมะของครอบครัวมาทำขาย แต่ด้วยทำเลที่ตั้งที่มีคนผ่านไปมาไม่มาก ทำให้คุณกฤษณภัทรต้องปรับแผนการตลาดโดยนำขนมไปฝากขายร้านกาแฟของคนรู้จัก ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี จุดนั้นเองจึงทำให้คุณกฤษณภัทรตัดสินใจขยายธุรกิจเป็นร้านจำหน่ายขนมของฝาก และพัฒนาขนมขึ้นอีกหลากหลายประเภท ซึ่งเมื่อเห็นโอกาสและช่องทางในการเติบโตของธุรกิจร้านขนมของฝาก ทำให้คุณกฤษณภัทรตัดสินใจก่อตั้งโรงงานผลิตขนมเป็นของตนเอง และพัฒนาขนมประเภทใหม่ๆ เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้บริโภคมีตัวเลือกที่หลากหลาย ซึ่งปัจจุบันนอกจากจะมีจำหน่ายในร้านของตนเองแล้ว คุณกฤษณภัทรยังส่งไปจำหน่ายในห้างโมเดิร์นเทรด ร้านกาแฟ และร้านจำหน่ายขนมของฝากทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณกฤษณภัทร  มหาปิติ 415/4 หมู่ 20 ถ.มิตรภาพ ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
  โทร: 087-770-7031 อีเมล: Buahimasweet@hotmail.com Facebook: บ้านขนมคุณภัทรา the Sweet Factory
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=Xv-y6YghphQ

 
ตอน: ชุดเครื่องนอนจากยางพาราสำหรับเด็ก เพื่อสุขภาพที่ดีของลูกน้อย        

                    

ผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องนอนจากยางพาราสำหรับเด็กของคุณทิพปภา ผลิตจากยางพาราแท้ 100% ไม่มีส่วนผสมของยางสังเคราะห์ หรือเส้นใยอื่นๆ ซึ่งคุณสมบัติของยางพาราแท้ จะไม่กักเก็บไรฝุ่น ซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจ นอกจากนี้ยังไม่กักเก็บความร้อนและความอับชื้น จึงทำให้ลูกนอนหลับสบาย อีกทั้งยังต้านการเจริญเติบโตของเชื้อรา และแบคทีเรีย อันเป็นสาเหตุของผื่นแพ้ผิวหนังในเด็กทารกที่มีผิวบอบบางอีกด้วย

 
ตอน: พัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมผลิตอาหาร ด้วยนวัตกรรมวัดความเผ็ด              

                    

ปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องปรุงรสของไทย ส่วนใหญ่มีพริกเป็นองค์ประกอบสำคัญ ซึ่งที่ผ่านมาการวัดค่าเพื่อควบคุมความเผ็ดให้คงที่และได้มาตรฐานนั้น จำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือทดสอบที่นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาค่อนข้างสูง โดยก่อนหน้านี้ ดร.กฤษณ์ เป็นนักวิจัย และได้รู้จักกับอาจารย์ที่เชี่ยวชาญทางด้านไบโอเซนเซอร์ท่านหนึ่ง ซึ่งท่านก็ได้ทำการวิจัยและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีตรวจวัดความเผ็ดด้วยไฟฟ้าเคมี ดร.กฤษณ์เห็นว่าเป็นงานวิจัยที่น่าสนใจ และน่าจะนำไปใช้ได้จริงในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารที่มีพริกเป็นส่วนประกอบหลัก จึงนำมาต่อยอดและพัฒนาในเชิงพาณิชย์

 • ผู้แทนธุรกิจ: ดร.กฤษณ์  จงสฤษดิ์ บริษัท โมบิลิส ออโตมาต้า จำกัด 50/136 ม.7 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
  โทร: (66) 0-2153-4526 อีเมล: krit.chongsrid@gmail.com เว็บไซต์: www.mobilis.co.th
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=I2pjScxHXdc


ตอน: สืบทอดธุรกิจก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณ สร้างบรรยากาศและการบริการ มัดใจผู้บริโภค        

                    

เดิมครอบครัวของคุณพงษ์ภัทร์เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณที่ จ.กาฬสินธุ์มานานเกือบ 40 ปี แต่ด้วยความเสียดายที่สูตรก๋วยเตี๋ยวนี้จะหายไป เพราะปัจจุบัน หลานๆ ส่วนใหญ่ต่างไปเรียน และไปทำงานที่ต่างประเทศกันหมด คุณพงษ์ภัทร์จึงตัดสินใจมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวใน จ.ขอนแก่น เนื่องจากได้ย้ายมาอยู่ที่จังหวัดนี้นานกว่า 10 ปี และเห็นว่าปัจจุบัน ขอนแก่นเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และน่าจะได้รับการตอบรับที่ดี ซึ่งแม้จะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งนี้มาได้แค่ครึ่งปี แต่ด้วยจุดเด่นเรื่องของรสชาติ ที่เป็นก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณแท้ๆ ซึ่งหารับประทานได้ยากใน จ.ขอนแก่น อีกทั้งสไตล์การตกแต่งร้านที่โดดเด่น และการบริการที่ประทับใจ จึงส่งผลให้มีลูกค้าแวะเวียนมารับประทานก๋วยเตี๋ยวร้านนี้อย่างไม่ขาดสาย

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณพงษ์ภัทร์  ดาววีระกุล ตึกแถว ถ.ศรีจันทร์ (ข้างโครงการฮักมอล ศรีจันทร์) อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  อีเมล: Pongpathd@hotmail.com Facebook: www.facebook.com/SengKhonkaen

 
ตอน: เกษตรกรก้าวหน้า สร้างระบบปลูกข่า สร้างรายได้ที่มั่นคง (จ.ขอนแก่น)           

                    

หลังจากหันหลังให้กับอาชีพวิศวกร ด้วยความเบื่อหน่ายกับการใช้ชีวิตในเมืองหลวง คุณราชพฤกษ์ รักษาการ จึงเริ่มต้นชีวิตการเป็นเกษตรกรด้วยการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับข่าพันธุ์ต่างๆ จนพบว่า “ข่าตาแดง” เป็นข่าพันธุ์ที่ปลูกง่าย ทนแล้ง แตกหน่อดี ในการปลูกแต่ละหัวสามารถเก็บเกี่ยวได้นานถึง 10 ปี และยังเป็นพันธุ์ที่ตลาดมีความต้องการรับซื้อสูง เขาจึงทดลองปลูกข่าตาแดงบนพื้นที่ 10 ไร่ จนมั่นใจว่าผลผลิตที่ได้มีคุณภาพดี และตรงกับความต้องการของผู้รับซื้อ จากนั้นจึงค่อยๆ ขยายพื้นที่เพาะปลูกให้มากขึ้น กระทั่งปัจจุบัน คุณราชพฤกษ์เพาะปลูกข่าตาแดงบนเนื้อที่ของตนเองถึง 120 ไร่ ในอำเภอต่างๆ ในจ.ขอนแก่น และกลายเป็น 1 ใน 12 ผู้รับซื้อข่ารายใหญ่ของประเทศไทย โดยในแต่ละวัน คุณราชพฤกษ์ต้องส่งข่าตาแดงให้กับโรงงาน 40-50 ตัน (40,000-50,000 กิโลกรัม) โดยมีลูกค้าประจำคือโรงงานผลิตเครื่องปรุงรสอาหารขนาดใหญ่ ซึ่งเกษตรกรหลายรายที่ไม่สามารถผลิตในปริมาณมากได้ กลายมาเป็นลูกข่ายของคุณราชพฤกษ์ ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 700 คน ตามจังหวัดต่างๆ

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณราชพฤกษ์  รักษาการ เลขที่ 39 ม.6 บ้านหนองปลาหมอ ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
  โทร: 085-651-9648, 092-470-2095

เดือนสิงหาคม 2559

ตอน: แปลงโฉมตู้คอนเทนเนอร์ สู่ที่พักสไตล์ใหม่ (The Little Box Hotel จ.ขอนแก่น)         
 
     

                    

จุดเริ่มต้นในการทำธุรกิจโรงแรมจากตู้คอนเทนเนอร์ของคุณธีรยุทธ ทัศนพงศ์ เกิดจากภรรยามีที่ดิน
ผืนเล็กๆ อยู่ผืนหนึ่งใน อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ซึ่งมีโลเกชั่นที่ดีมาก โดยมีทุ่งนาเป็นแบ็คกราวด์ที่
สวยงาม เขาจึงคิดว่าน่าจะเหมาะสำหรับการทำโรงแรม แต่ด้วยขนาดที่ดินที่มีเพียง 2 งาน หรือ 200
ตารางวา ประกอบกับคุณธีรยุทธอยากจะทำห้องพักให้ได้ประมาณ 20 ห้อง เพื่อให้คุ้มค่ากับการลงทุน
เขาจึงนึกถึงตู้คอนเทนเนอร์ที่สามารถตอบโจทย์เรื่องพื้นที่ที่จำกัดได้ และนั่นจึงกลายเป็นที่มาของการ
สร้างโรงแรมแห่งนี้ โดยคุณธีรยุทธได้นำตู้คอนเทนเนอร์เก่า 12 ตู้ มาดัดแปลงสภาพใหม่ให้เป็นห้องพัก
จำนวน 19 ห้อง และใช้หลักการจัดวางให้เข้ากับสภาพแวดล้อมธรรมชาติ ใช้หลังคาเมทัลชีทที่บุโฟมไว้
ภายในมาเป็นฉนวนกันความร้อนสำหรับฝ้าเพดาน เพื่อลดความร้อนของอุณหภูมิภายในห้องพัก ทาสีใหม่
ให้ดูโดดเด่น โดยเลือกสีที่มีความสดใส และฉูดฉาด ให้ความรู้สึกตัดกับสีเขียวของธรรมชาติจากทุ่งนาที่
อยู่ด้านหลังโรงแรม อาทิ สีเหลือง สีแดง รวมทั้งยังได้นำผลิตภัณฑ์ที่สื่อถึงกลิ่นอายของความเป็นชนบท
เช่น ไม้ไผ่ กระด้ง มาผสมผสานในงานตกแต่งสถานที่โดยรอบ ร่วมกับของเก่าที่คุณธีรยุทธชื่นชอบและ
สะสมมานาน นอกจากนี้ เขายังเพิ่มความเก๋ไก๋ให้กับที่พักด้วยการนำถังน้ำมัน 200 ลิตรมาแปลงโฉมเป็น
ชุดโซฟา ทำให้โรงแรมแห่งนี้มีเสน่ห์ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก และกลายเป็นจุดหมายในการ
ถ่ายรูปเช็คอินลงในสื่อโซเชียลของนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมาใน อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น


ตอน: ฝาตำและฐานรองครก ตัวช่วยใหม่เพื่อคนทำครัว            
 
     

                    

คุณปรินทร์ ประกายเลิศลักษณ์ เป็นนักคิดนักประดิษฐ์ที่มักจะนำปัญหาการใช้งานสินค้าต่างๆ มาขบคิด
และหาวิธีการแก้ไขอยู่เสมอ สำหรับแนวคิดในการทำฝาครกและฐานรองครกของเขา มาจากการที่พบว่า
คนที่ชอบเข้าครัวทำอาหาร แล้วจำเป็นต้องใช้ครกในการโขลกหรือตำ ทุกคนล้วนต้องเคยเจอกับปัญหา
วัตถุดิบต่างๆ กระเด็นเข้าตา เข้าหน้า หรือเสื้อผ้า อีกทั้งยังต้องประสบกับปัญหาเสียงกระแทกของครกกับ
พื้นผิวซึ่งเกิดจากการตำ จนต้องหาผ้าหรือวัสดุกันกระแทกมารองครกทุกครั้งที่ใช้งาน และด้วยเห็นว่าครก
เป็นอุปกรณ์ที่มีอยู่ในครัวทุกบ้านของคนไทย เขาจึงมองเห็นโอกาสที่จะพัฒนาฝาตำและฐานรองครก
ขึ้นมา โดยได้เลือกใช้พลาสติกฟู้ดเกรด หรือพลาสติกชนิดที่ใช้กับอาหารมาเป็นวัสดุหลักในการทำฝาครก
เนื่องจากไม่มีสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ส่วนฐานรองครกทำจากโฟมยางที่มีความทนทาน
และมีคุณสมบัติในการช่วยลดแรงกระแทก ทำให้เสียงขณะใช้งานเบาลง อีกทั้งยังสามารถเคลื่อนย้าย
ไปไหนมาไหนได้สะดวก

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณปรินทร์ ประกายเลิศลักษณ์ บริษัท แฟนตาซีแลนด์ จำกัด 213,215 ซ.จันทน์ 16
  ถ.จันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม. 10210
  โทร: (66) 0-2676-1951-2 อีเมล: marketing@k-ton.com เว็บไซต์: www.นักคิด.com  Facebook: นักคิด.com
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=QsGKTedef3g


ตอน: ผสมผสานความเป็นไทยใส่เฟอร์นิเจอร์ (Whoop)           
 
     

                    

คุณพิชญา มณีรัตนะพร เคยทำงานอยู่บริษัทเอเจนซี่โฆษณา แต่ความเบื่อหน่ายในสายงาน ทำให้เธอ
ตัดสินใจมาศึกษาต่อด้านการออกแบบ จากสถาบันสอนการออกแบบเอกชนซึ่งเปิดสอนหลักสูตรหนึ่งปี
ประกอบกับครอบครัวของคุณพิชญา ทำธุรกิจรับจ้างผลิตเฟอร์นิเจอร์ให้กับแบรนด์ต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศมานานกว่า 20 ปีอยู่แล้ว เธอจึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะต่อยอดธุรกิจของครอบครัว โดยการ
ออกแบบ และสร้างแบรนด์เฟอร์นิเจอร์เป็นของตนเอง โดยเธอได้นำจุดแข็งด้านการเป็นผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์
จากเหล็กและไม้ มาผสมผสานกับการออกแบบในสไตล์ที่เรียบง่าย เน้นฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ต่อการใช้งาน
ในพื้นที่ใช้สอยที่มีขนาดจำกัด สามารถถอดประกอบได้ ทำให้สะดวกต่อการขนส่งและติดตั้ง อีกทั้งยัง
ได้ผสมผสานเอกลักษณ์ของความเป็นไทยลงไปในชิ้นงาน เช่น ขาโต๊ะ ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเสา
บันไดวัด หรือการออกแบบตู้เก็บของ ที่ได้แนวคิดมาจากตู้กับข้าวในสมัยโบราณ แต่นำมาสร้างสรรค์ให้
ดูทันสมัยและตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบัน ซึ่งความแตกต่างอย่างน่าสนใจนี้เอง
ทำให้ผลงานของคุณพิชญาได้รับรางวัล DEmark ประจำปี 2015 อีกด้วย


ตอน: แอปพลิเคชั่นจองคิวฝีมือคนไทย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ชีวิตคนเมือง (QueQ)           
 
     

                    

จุดเริ่มต้นของแอปพลิเคชั่นจองคิว เกิดจากการที่คุณรังสรรค์ พรมประสิทธิ์ ได้เข้าไปใช้บริการร้านค้า
แห่งหนึ่ง ซึ่งในขณะนั้นมีลูกค้าเข้าไปรอใช้บริการเป็นจำนวนมาก ทำให้เขาต้องนั่งรอคิวอยู่นานเกือบหนึ่งชั่วโมง ณ จุดนั้นเอง คุณรังสรรค์จึงเกิดไอเดียที่จะพัฒนาระบบรอคิวอัจฉริยะ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถจองคิวผ่านสมาร์ทโฟน และไปทำกิจกรรมอื่นได้ในเวลาเดียวกัน โดยไม่ต้องไปรอคิวที่หน้าร้าน จึงเป็นที่มาของการสร้างสรรค์แอปพลิเคชั่นนี้ขึ้นมา คุณรังสรรค์และทีมงานใช้เวลาพัฒนาแอปพลิเคชั่นนี้นานกว่า 1 ปี
จนได้ระบบการจองคิวผ่านโทรศัพท์มือถือประเภทสมาร์ทโฟน ซึ่งลูกค้าสามารถดาวน์โหลดแอฟพชิเคชั่นได้ฟรี และกดรับบัตรคิวออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชั่นได้ โดยไม่ต้องไปต่อคิวที่ร้านค้า ซึ่งนอกจากจะสร้างความสะดวกสบายให้กับลูกค้าแล้ว ยังช่วยให้ร้านค้าต่างๆ จัดการกับระบบคิวได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณรังสรรค์ พรมประสิทธิ์  บริษัท วายเอ็มเอ็มวาย จำกัด (YMMY) 630/3 ซ.สุภาพงษ์ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900
  โทร: (66) 0-2938-3515, 084-659-6012 อีเมล: ihyar@ymmy.me, superjoh@ymmy.me
  เว็บไซต์: www.queq.me Facebook: www.facebook.com/QueQ.me
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=GcdbcYXtDkE


ตอน: งานปั้นดีไซน์แปลกตา เพิ่มมูลค่าด้วยความต่าง (Nerb)               

                    

คุณปรีดิ์ จินดาโรจน์ เรียนจบด้านการออกแบบนิเทศศิลป์ รุ่นที่ 1 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น หลังจากนั้นเขาได้เข้าสู่แวดวงงานโฆษณา โดยอยู่ในตำแหน่งอาร์ตไดเร็คเตอร์ในหลายบริษัทโฆษณาชื่อดังลำดับต้นๆ ของประเทศไทย แต่เมื่อถึงจุดหนึ่งที่เริ่มอิ่มตัวและเกิดความรู้สึกอยากกลับมาอยู่บ้านที่จังหวัดขอนแก่น เขาจึงใช้เวลาว่างทดลองทำงานปั้น เนื่องจากเห็นเตาเผาเซรามิกที่บ้านวางทิ้งไว้เฉยๆ โดยงานปั้นทุกชิ้นจะขึ้นรูปและปั้นด้วยมือ ไม่ใช้แม่พิมพ์ ส่วนใหญ่จะเป็นชิ้นงานประเภทกระถางต้นไม้ นอกจากนี้เขายังเพิ่มเสน่ห์ให้กับผลงาน ด้วยการนำเปลือกไม้ที่ร่วงหล่นอยู่ในสวนหลังบ้าน มารมควันหลังจากการเผา เพื่อให้งานปั้นที่ได้คล้ายกับสีของไม้ที่ผ่านการเผา และนั่นได้กลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแบรนด์ไปแล้ว


ตอน: ยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ด้วยเว็บไซต์เพื่อธุรกิจก่อสร้าง (Builk)                     

                    

Builk.com คือเว็บไซต์บริหารธุรกิจก่อสร้าง ที่ครอบคลุมตั้งแต่การควบคุมต้นทุนงานก่อสร้าง วางแผน
โครงการ งบประมาณ เปิดใบสั่งซื้อ ทำการอนุมัติเอกสาร ไปจนถึงการประมวลผลเพื่อสร้างรายงานให้กับ
ผู้ใช้งานโดยอัตโนมัติ โดยสามารถเรียกดูข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้ทุกที่ ทุกเวลา นอกจากนี้ยังช่วยวิเคราะห์
ข้อมูลในการบริหารต้นทุน ไม่ว่าจะเป็นค่าแรง ค่าวัสดุ ค่าเหมาช่วง โดยจะรายงานว่ามีอะไรที่เกินจาก
เป้าหมาย เพื่อเตือนผู้ประกอบการว่ากำลังมีปัญหาตรงจุดใด และภาพรวมเป็นอย่างไร ซึ่งช่วยให้ผู้
ประกอบการสามารถควบคุมต้นทุน และทราบผลการดำเนินงานในทุกขั้นตอนได้อย่างทันท่วงที และ
นอกจากจะวางแผนการดำเนินงานโครงการก่อสร้างแล้ว ปัจจุบัน Builk ยังเป็นพื้นที่สำรวจราคาวัสดุ
ก่อสร้าง และเป็นหน้าร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างอีกด้วย

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณไผท  ผดุงถิ่น อาคาร จี.พี. เฮ้าส์  ชั้น 6 เลขที่ 71 ถ.ทรัพย์ แขวงสี่พระยา
  เขตบางรัก กทม. 10500
  โทร: (66) 0-2236-9799 อีเมล: patai@builk.com Facebook:  www.facebook.com/builk เว็บไซต์: www.builk.com
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=yKdF9nCZUAY


ตอน: สืบทอดวัฒนธรรมอีสาน ผ่านของฝาก ของที่ระลึก (Papada จ.ขอนแก่น)     

                   
จากผ้าธรรมดาๆ ที่ใช้ในครัวเรือนไทย ปัจจุบัน ผ้าขาวม้ากลายเป็นสัญลักษณ์เชิงวัฒนธรรมของภาคอีสาน
คุณปภาดา พรหมลักขโณ จึงเลือกที่จะนำเสน่ห์ของผ้าขาวม้า มาสร้างสรรค์เป็นสินค้าที่ระลึกนานาประเภท
เพื่อสื่อถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างภาคภูมิใจ อาทิ สมุดบันทึก ตุ๊กตา พวงกุญแจ เสื้อเชิ้ต หมวก
กระโปรง ผ้าคลุมเอนกประสงค์ ภายใต้ชื่อตราสินค้า ‘Papada’ ความโดดเด่นของ ‘Papada’ นอกจาก
การสร้างสรรค์ชิ้นงานน่ารักๆ จากผ้าขาวม้าที่ผลิตจากฝ้ายคุณภาพดีแล้ว ฝีมืออันประณีตของชิ้นงานที่
ผ่านการเย็บมือและตรวจคัดคุณภาพทุกชิ้น ยังกลายเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ได้รับการ
บอกต่อปากต่อปาก จนกลายเป็นตราสินค้าที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นของฝากของที่ระลึกสำหรับแขกคนสำคัญๆ ของจังหวัดอยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะในงานสัมมนาที่มีชาวต่างชาติเข้าร่วม หรือแม้แต่กลายเป็น
ของฝากที่นักศึกษาในขอนแก่น เลือกจะนำไปฝากเพื่อนๆ ชาวต่างชาติ เมื่อต้องไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ

ติดต่อเรา

ใบสมัครออกรายการ 'เพื่อนคู่คิด'
ผู้ประกอบการที่สนใจร่วมออกอากาศรายการเพื่อนคู่คิด สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร
พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และส่งกลับมาที่คุณปิ่นปินัทธ์ พัฒนจันหอม
อีเมล:
pinpinat.pat@bbl.co.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อขอข้อมูลได้ที่
ฝ่ายการประชาสัมพันธ์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม กรุงเทพฯ 10500

ตอน

                   

สร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ในกระบวนการผลิต
สู่หมอนและเบาะยางพาราเพื่อสุขภาพ (mama nata)

วันที่ 1 กันยายน 2559

พัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารพื้นบ้านอีสาน สู่มาตรฐานที่ทันสมัย (หม่ำภูมิสุข จ.ขอนแก่น)

วันที่ 2 กันยายน 2559

สร้างสรรค์เอกลักษณ์สดใส ผ่านงานเซรามิก
(Ora Clay)

วันที่ 8 กันยายน 2559

ข้าวต้มมัดพร้อมรับประทานมิติใหม่ของขนมไทยเพื่อการส่งออก (ใบสลาดขนมไทย)

วันที่ 9 กันยายน 2559

โคมไฟดีไซน์ทันสมัย ปรับรูปแบบได้ตามใจลูกค้า
(Kalalumin)

วันที่ 15 กันยายน 2559

พัฒนาขนมพื้นบ้าน ยกระดับขึ้นห้างและตลาดส่งออกในอาเซียน (บ้านขนมคุณภัทรา จ.ขอนแก่น)

วันที่ 16 กันยายน 2559

ชุดเครื่องนอนจากยางพาราสำหรับเด็ก เพื่อสุขภาพที่ดีของลูกน้อย (Tom & Kate Baby Bedding)

วันที่ 22 กันยายน 2559

พัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมผลิตอาหารด้วยนวัตกรรมวัดความเผ็ด (CAPSELLA )

วันที่ 23 กันยายน 2559

สืบทอดธุรกิจก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณ สร้างบรรยากาศและการบริการ มัดใจผู้บริโภค (เตี๋ยวเซ้ง จ.ขอนแก่น)

วันที่ 29 กันยายน 2559

เกษตรกรก้าวหน้า สร้างระบบปลูกข่า สร้างรายได้ที่มั่นคง (จ.ขอนแก่น)

วันที่ 30 กันยายน 2559

เดือนกันยายน 2559

ตอน: สร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ในกระบวนการผลิต สู่หมอนและเบาะยางพาราเพื่อสุขภาพ        
 
     

                    

คุณพ่อของคุณโยษิตาทำธุรกิจส่งออกสินค้าไปยังประเทศไต้หวันกับประเทศจีน และหนึ่งในสินค้าที่ส่งออก คือ แผ่นโฟมลาเท็กซ์ธรรมชาติจากน้ำยางพารา ซึ่งขั้นตอนการผลิตนั้นจะมีเศษยางพาราเหลือทิ้งอยู่มาก คุณโยษิตาจึงมีไอเดียนำมาทำเป็นหมอนใช้เองภายในบ้าน และทำเป็นของขวัญให้เพื่อนและญาติสนิทนำไปใช้ ซึ่งทุกคนที่นำไปใช้ต่างชื่นชอบ โดยหมอนของคุณโยษิตา ทำจากเศษแผ่นยางพาราธรรมชาติ 100% ที่เหลือจากกระบวนการผลิตที่นอน โดยได้นำมาปั่นเป็นชิ้นเล็กๆ บรรจุใส่ในหมอนและเบาะนั่งรูปแบบต่างๆ ส่วนปลอกหมอนคุณโยษิตา ได้เลือกใช้ผ้าฝ้ายทอมือ โดยฝีมือการตัดเย็บของกลุ่มแม่บ้านผู้สูงอายุในจังหวัดราชบุรี ซึ่งช่วยสร้างงานและกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชนอีกด้วย    


ตอน: พัฒนาบรรจุภัณฑ์ อาหารพื้นบ้านอีสาน สู่มาตรฐานที่ทันสมัย   

                    

ร้านของคุณสมพรเป็นร้านขายของฝากจากทั่วประเทศมานานกว่า 20 ปี ตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพ อ.พล จ.ขอนแก่น ซึ่งลูกค้าและนักท่องเที่ยว จะมาขอคำแนะนำอยู่เป็นประจำว่าจะเลือกซื้อหม่ำแบบไหนดี หม่ำยี่ห้อไหนที่อร่อย สะอาดและเก็บไว้ได้นาน แต่ตอนนั้นคุณสมพรก็ไม่สามารถแนะนำลูกค้าได้เพราะทุกร้านมีสินค้าเหมือนกันจนมองไม่เห็นความแตกต่าง เธอจึงมีแนวคิดพัฒนาสูตรหม่ำในสไตล์ของตัวเอง และสร้างแบรนด์ภายใต้ชื่อ “หม่ำภูมิสุข” หม่ำภูมิสุขของคุณสมพร ผลิตจากเนื้อวัวและเนื้อหมูคุณภาพดีไม่ปนมัน อีกทั้งยังผลิตในกระบวนการที่ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรองความสะอาดและความปลอดภัยจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และผ่านการรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยา (อย.) โดยเธอยังได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบสุญญากาศ  เพื่อให้ลูกค้าสามารถพกพาได้สะดวกมากขึ้นอีกด้วย


ตอน: สร้างสรรค์เอกลักษณ์สดใส ผ่านงานเซรามิก           
 
     

                    

ข้อมูลจากศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก จังหวัดลำปาง ระบุว่า เซรามิกในกลุ่มเครื่องประดับตกแต่งบ้าน
และสวนที่เน้นความน่ารักเป็นจุดขาย ยังคงได้รับความนิยมตามกระแสของการท่องเที่ยว และการขยายตัว
ของที่อยู่อาศัยที่มีพื้นที่จำกัด อีกทั้งเซรามิกกลุ่มนี้ยังนิยมใช้เป็นของขวัญในช่วงเทศกาลต่างๆ ซึ่งผลงาน
เซรามิกของคุณอรฉัตรมีทั้งการปั้นขึ้นรูปด้วยมือ และการหล่อด้วยแม่พิมพ์ โดยทุกชิ้นงานจะมีคาแร็กเตอร์
ที่บ่งบอกถึงความสุขของผู้สร้างสรรค์ชิ้นงาน ซึ่งหากลูกค้าต้องการฟังก์ชั่นการใช้งานที่แปลกและแตกต่าง
ออกไป ก็สามารถสั่งทำเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้อีกด้วย  


ตอน: ข้าวต้มมัดพร้อมรับประทาน มิติใหม่ของขนมไทยเพื่อการส่งออก      

                    

ด้วยความตั้งใจที่อยากจะพัฒนาขนมไทยอย่างข้าวต้มมัด ให้เก็บรักษาได้นาน และสะดวกต่อการรับประทานมากยิ่งขึ้น คุณฉัตรชัยจึงได้เข้าขอรับคำปรึกษาจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ซึ่งทำให้
เขาได้รู้จักเทคโนโลยีรีทอร์ทเพาช์ (Retort Pouch) หรือการใช้บรรจุภัณฑ์อาหารที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วย
ความร้อน ทำให้สามารถเก็บรักษาข้าวต้มมัดไว้ได้นานถึง 6 เดือนในอุณหภูมิห้องโดยไม่ต้องแช่แข็ง
อีกทั้งยังพร้อมรับประทานได้ทันที ซึ่งปัจจุบันก็กำลังพัฒนาขนมไทยชนิดอื่นๆ ให้อยู่ในรูปแบบถุงรีทอร์ทเพาช์ด้วย 


ตอน: โคมไฟดีไซน์ทันสมัย ปรับรูปแบบได้ตามใจลูกค้า

                    

คุณกัลย์เคยทำงานออกแบบตกแต่งภายในมาก่อน ทำให้ต้องสรรหาข้อมูลอัพเดตของตกแต่งอยู่เรื่อยๆ จนเมื่อเธอได้มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศ และได้เห็นโคมไฟที่มีดีไซน์สวย แปลกตา อีกทั้งเป็นสไตล์ที่ชื่นชอบ แต่ไม่เคยเห็นในเมืองไทยมาก่อน เธอจึงตัดสินใจกลับมาออกแบบโคมไฟ และสร้างแบรนด์ของตนเอง โดยโคมไฟของคุณกัลย์จะเน้นรูปทรงที่โปร่ง แต่ดูแข็งแรง ซึ่งเธอได้นำเหล็กมาเป็นวัสดุหลักในการผลิต และเชื่อมประกอบกันคล้ายกับรูปทรงของเรขาคณิตโดยช่างฝีมือมากประสบการณ์ เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่ดูไร้รอยต่อ อีกทั้งยังทำสีด้วยวิธีการเดียวกับการพ่นสีของรถยนต์ เพื่อให้สีของโคมไฟเรียบเนียนมากที่สุด ล่าสุด เธอยังได้นำเศษไม้สักที่เหลือทิ้งจากโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ มาสร้างสรรค์คอลเล็คชั่นใหม่ๆ เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่แปลกตา และมีส่วนผสมร่วมกันระหว่างเหล็กและไม้อย่างลงตัว


ตอน: พัฒนาขนมพื้นบ้าน ยกระดับขึ้นห้างและตลาดส่งออกในอาเซียน (จ. ขอนแก่น)   
 
     

                    

เดิมคุณกฤษณภัทรทำธุรกิจโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แต่ประสบปัญหาเศรษฐกิจไม่ดีจึงมองหาอาชีพอื่น และจากความชื่นชอบเรื่องกาแฟและเบเกอรี่ จึงหันมาเปิดร้านกาแฟและสร้างจุดขายให้ร้านด้วยการนำสูตรขนมบัวหิมะของครอบครัวมาทำขาย แต่ด้วยทำเลที่ตั้งที่มีคนผ่านไปมาไม่มาก ทำให้คุณกฤษณภัทรต้องปรับแผนการตลาดโดยนำขนมไปฝากขายร้านกาแฟของคนรู้จัก ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี จุดนั้นเองจึงทำให้คุณกฤษณภัทรตัดสินใจขยายธุรกิจเป็นร้านจำหน่ายขนมของฝาก และพัฒนาขนมขึ้นอีกหลากหลายประเภท ซึ่งเมื่อเห็นโอกาสและช่องทางในการเติบโตของธุรกิจร้านขนมของฝาก ทำให้คุณกฤษณภัทรตัดสินใจก่อตั้งโรงงานผลิตขนมเป็นของตนเอง และพัฒนาขนมประเภทใหม่ๆ เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้บริโภคมีตัวเลือกที่หลากหลาย ซึ่งปัจจุบันนอกจากจะมีจำหน่ายในร้านของตนเองแล้ว คุณกฤษณภัทรยังส่งไปจำหน่ายในห้างโมเดิร์นเทรด ร้านกาแฟ และร้านจำหน่ายขนมของฝากทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณกฤษณภัทร  มหาปิติ 415/4 หมู่ 20 ถ.มิตรภาพ ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
  โทร: 087-770-7031 อีเมล: Buahimasweet@hotmail.com Facebook: บ้านขนมคุณภัทรา the Sweet Factory
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=Xv-y6YghphQ

 
ตอน: ชุดเครื่องนอนจากยางพาราสำหรับเด็ก เพื่อสุขภาพที่ดีของลูกน้อย        

                    

ผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องนอนจากยางพาราสำหรับเด็กของคุณทิพปภา ผลิตจากยางพาราแท้ 100% ไม่มีส่วนผสมของยางสังเคราะห์ หรือเส้นใยอื่นๆ ซึ่งคุณสมบัติของยางพาราแท้ จะไม่กักเก็บไรฝุ่น ซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจ นอกจากนี้ยังไม่กักเก็บความร้อนและความอับชื้น จึงทำให้ลูกนอนหลับสบาย อีกทั้งยังต้านการเจริญเติบโตของเชื้อรา และแบคทีเรีย อันเป็นสาเหตุของผื่นแพ้ผิวหนังในเด็กทารกที่มีผิวบอบบางอีกด้วย

 
ตอน: พัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมผลิตอาหาร ด้วยนวัตกรรมวัดความเผ็ด              

                    

ปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องปรุงรสของไทย ส่วนใหญ่มีพริกเป็นองค์ประกอบสำคัญ ซึ่งที่ผ่านมาการวัดค่าเพื่อควบคุมความเผ็ดให้คงที่และได้มาตรฐานนั้น จำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือทดสอบที่นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาค่อนข้างสูง โดยก่อนหน้านี้ ดร.กฤษณ์ เป็นนักวิจัย และได้รู้จักกับอาจารย์ที่เชี่ยวชาญทางด้านไบโอเซนเซอร์ท่านหนึ่ง ซึ่งท่านก็ได้ทำการวิจัยและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีตรวจวัดความเผ็ดด้วยไฟฟ้าเคมี ดร.กฤษณ์เห็นว่าเป็นงานวิจัยที่น่าสนใจ และน่าจะนำไปใช้ได้จริงในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารที่มีพริกเป็นส่วนประกอบหลัก จึงนำมาต่อยอดและพัฒนาในเชิงพาณิชย์

 • ผู้แทนธุรกิจ: ดร.กฤษณ์  จงสฤษดิ์ บริษัท โมบิลิส ออโตมาต้า จำกัด 50/136 ม.7 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
  โทร: (66) 0-2153-4526 อีเมล: krit.chongsrid@gmail.com เว็บไซต์: www.mobilis.co.th
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=I2pjScxHXdc


ตอน: สืบทอดธุรกิจก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณ สร้างบรรยากาศและการบริการ มัดใจผู้บริโภค        

                    

เดิมครอบครัวของคุณพงษ์ภัทร์เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณที่ จ.กาฬสินธุ์มานานเกือบ 40 ปี แต่ด้วยความเสียดายที่สูตรก๋วยเตี๋ยวนี้จะหายไป เพราะปัจจุบัน หลานๆ ส่วนใหญ่ต่างไปเรียน และไปทำงานที่ต่างประเทศกันหมด คุณพงษ์ภัทร์จึงตัดสินใจมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวใน จ.ขอนแก่น เนื่องจากได้ย้ายมาอยู่ที่จังหวัดนี้นานกว่า 10 ปี และเห็นว่าปัจจุบัน ขอนแก่นเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และน่าจะได้รับการตอบรับที่ดี ซึ่งแม้จะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งนี้มาได้แค่ครึ่งปี แต่ด้วยจุดเด่นเรื่องของรสชาติ ที่เป็นก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณแท้ๆ ซึ่งหารับประทานได้ยากใน จ.ขอนแก่น อีกทั้งสไตล์การตกแต่งร้านที่โดดเด่น และการบริการที่ประทับใจ จึงส่งผลให้มีลูกค้าแวะเวียนมารับประทานก๋วยเตี๋ยวร้านนี้อย่างไม่ขาดสาย

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณพงษ์ภัทร์  ดาววีระกุล ตึกแถว ถ.ศรีจันทร์ (ข้างโครงการฮักมอล ศรีจันทร์) อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  อีเมล: Pongpathd@hotmail.com Facebook: www.facebook.com/SengKhonkaen

 
ตอน: เกษตรกรก้าวหน้า สร้างระบบปลูกข่า สร้างรายได้ที่มั่นคง (จ.ขอนแก่น)           

                    

หลังจากหันหลังให้กับอาชีพวิศวกร ด้วยความเบื่อหน่ายกับการใช้ชีวิตในเมืองหลวง คุณราชพฤกษ์ รักษาการ จึงเริ่มต้นชีวิตการเป็นเกษตรกรด้วยการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับข่าพันธุ์ต่างๆ จนพบว่า “ข่าตาแดง” เป็นข่าพันธุ์ที่ปลูกง่าย ทนแล้ง แตกหน่อดี ในการปลูกแต่ละหัวสามารถเก็บเกี่ยวได้นานถึง 10 ปี และยังเป็นพันธุ์ที่ตลาดมีความต้องการรับซื้อสูง เขาจึงทดลองปลูกข่าตาแดงบนพื้นที่ 10 ไร่ จนมั่นใจว่าผลผลิตที่ได้มีคุณภาพดี และตรงกับความต้องการของผู้รับซื้อ จากนั้นจึงค่อยๆ ขยายพื้นที่เพาะปลูกให้มากขึ้น กระทั่งปัจจุบัน คุณราชพฤกษ์เพาะปลูกข่าตาแดงบนเนื้อที่ของตนเองถึง 120 ไร่ ในอำเภอต่างๆ ในจ.ขอนแก่น และกลายเป็น 1 ใน 12 ผู้รับซื้อข่ารายใหญ่ของประเทศไทย โดยในแต่ละวัน คุณราชพฤกษ์ต้องส่งข่าตาแดงให้กับโรงงาน 40-50 ตัน (40,000-50,000 กิโลกรัม) โดยมีลูกค้าประจำคือโรงงานผลิตเครื่องปรุงรสอาหารขนาดใหญ่ ซึ่งเกษตรกรหลายรายที่ไม่สามารถผลิตในปริมาณมากได้ กลายมาเป็นลูกข่ายของคุณราชพฤกษ์ ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 700 คน ตามจังหวัดต่างๆ

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณราชพฤกษ์  รักษาการ เลขที่ 39 ม.6 บ้านหนองปลาหมอ ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
  โทร: 085-651-9648, 092-470-2095
เดือนสิงหาคม 2559

ตอน: แปลงโฉมตู้คอนเทนเนอร์ สู่ที่พักสไตล์ใหม่ (The Little Box Hotel จ.ขอนแก่น)         
 
     

                    

จุดเริ่มต้นในการทำธุรกิจโรงแรมจากตู้คอนเทนเนอร์ของคุณธีรยุทธ ทัศนพงศ์ เกิดจากภรรยามีที่ดิน
ผืนเล็กๆ อยู่ผืนหนึ่งใน อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ซึ่งมีโลเกชั่นที่ดีมาก โดยมีทุ่งนาเป็นแบ็คกราวด์ที่
สวยงาม เขาจึงคิดว่าน่าจะเหมาะสำหรับการทำโรงแรม แต่ด้วยขนาดที่ดินที่มีเพียง 2 งาน หรือ 200
ตารางวา ประกอบกับคุณธีรยุทธอยากจะทำห้องพักให้ได้ประมาณ 20 ห้อง เพื่อให้คุ้มค่ากับการลงทุน
เขาจึงนึกถึงตู้คอนเทนเนอร์ที่สามารถตอบโจทย์เรื่องพื้นที่ที่จำกัดได้ และนั่นจึงกลายเป็นที่มาของการ
สร้างโรงแรมแห่งนี้ โดยคุณธีรยุทธได้นำตู้คอนเทนเนอร์เก่า 12 ตู้ มาดัดแปลงสภาพใหม่ให้เป็นห้องพัก
จำนวน 19 ห้อง และใช้หลักการจัดวางให้เข้ากับสภาพแวดล้อมธรรมชาติ ใช้หลังคาเมทัลชีทที่บุโฟมไว้
ภายในมาเป็นฉนวนกันความร้อนสำหรับฝ้าเพดาน เพื่อลดความร้อนของอุณหภูมิภายในห้องพัก ทาสีใหม่
ให้ดูโดดเด่น โดยเลือกสีที่มีความสดใส และฉูดฉาด ให้ความรู้สึกตัดกับสีเขียวของธรรมชาติจากทุ่งนาที่
อยู่ด้านหลังโรงแรม อาทิ สีเหลือง สีแดง รวมทั้งยังได้นำผลิตภัณฑ์ที่สื่อถึงกลิ่นอายของความเป็นชนบท
เช่น ไม้ไผ่ กระด้ง มาผสมผสานในงานตกแต่งสถานที่โดยรอบ ร่วมกับของเก่าที่คุณธีรยุทธชื่นชอบและ
สะสมมานาน นอกจากนี้ เขายังเพิ่มความเก๋ไก๋ให้กับที่พักด้วยการนำถังน้ำมัน 200 ลิตรมาแปลงโฉมเป็น
ชุดโซฟา ทำให้โรงแรมแห่งนี้มีเสน่ห์ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก และกลายเป็นจุดหมายในการ
ถ่ายรูปเช็คอินลงในสื่อโซเชียลของนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมาใน อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น


ตอน: ฝาตำและฐานรองครก ตัวช่วยใหม่เพื่อคนทำครัว            
 
     

                    

คุณปรินทร์ ประกายเลิศลักษณ์ เป็นนักคิดนักประดิษฐ์ที่มักจะนำปัญหาการใช้งานสินค้าต่างๆ มาขบคิด
และหาวิธีการแก้ไขอยู่เสมอ สำหรับแนวคิดในการทำฝาครกและฐานรองครกของเขา มาจากการที่พบว่า
คนที่ชอบเข้าครัวทำอาหาร แล้วจำเป็นต้องใช้ครกในการโขลกหรือตำ ทุกคนล้วนต้องเคยเจอกับปัญหา
วัตถุดิบต่างๆ กระเด็นเข้าตา เข้าหน้า หรือเสื้อผ้า อีกทั้งยังต้องประสบกับปัญหาเสียงกระแทกของครกกับ
พื้นผิวซึ่งเกิดจากการตำ จนต้องหาผ้าหรือวัสดุกันกระแทกมารองครกทุกครั้งที่ใช้งาน และด้วยเห็นว่าครก
เป็นอุปกรณ์ที่มีอยู่ในครัวทุกบ้านของคนไทย เขาจึงมองเห็นโอกาสที่จะพัฒนาฝาตำและฐานรองครก
ขึ้นมา โดยได้เลือกใช้พลาสติกฟู้ดเกรด หรือพลาสติกชนิดที่ใช้กับอาหารมาเป็นวัสดุหลักในการทำฝาครก
เนื่องจากไม่มีสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ส่วนฐานรองครกทำจากโฟมยางที่มีความทนทาน
และมีคุณสมบัติในการช่วยลดแรงกระแทก ทำให้เสียงขณะใช้งานเบาลง อีกทั้งยังสามารถเคลื่อนย้าย
ไปไหนมาไหนได้สะดวก

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณปรินทร์ ประกายเลิศลักษณ์ บริษัท แฟนตาซีแลนด์ จำกัด 213,215 ซ.จันทน์ 16
  ถ.จันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม. 10210
  โทร: (66) 0-2676-1951-2 อีเมล: marketing@k-ton.com เว็บไซต์: www.นักคิด.com  Facebook: นักคิด.com
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=QsGKTedef3g


ตอน: ผสมผสานความเป็นไทยใส่เฟอร์นิเจอร์ (Whoop)           
 
     

                    

คุณพิชญา มณีรัตนะพร เคยทำงานอยู่บริษัทเอเจนซี่โฆษณา แต่ความเบื่อหน่ายในสายงาน ทำให้เธอ
ตัดสินใจมาศึกษาต่อด้านการออกแบบ จากสถาบันสอนการออกแบบเอกชนซึ่งเปิดสอนหลักสูตรหนึ่งปี
ประกอบกับครอบครัวของคุณพิชญา ทำธุรกิจรับจ้างผลิตเฟอร์นิเจอร์ให้กับแบรนด์ต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศมานานกว่า 20 ปีอยู่แล้ว เธอจึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะต่อยอดธุรกิจของครอบครัว โดยการ
ออกแบบ และสร้างแบรนด์เฟอร์นิเจอร์เป็นของตนเอง โดยเธอได้นำจุดแข็งด้านการเป็นผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์
จากเหล็กและไม้ มาผสมผสานกับการออกแบบในสไตล์ที่เรียบง่าย เน้นฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ต่อการใช้งาน
ในพื้นที่ใช้สอยที่มีขนาดจำกัด สามารถถอดประกอบได้ ทำให้สะดวกต่อการขนส่งและติดตั้ง อีกทั้งยัง
ได้ผสมผสานเอกลักษณ์ของความเป็นไทยลงไปในชิ้นงาน เช่น ขาโต๊ะ ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเสา
บันไดวัด หรือการออกแบบตู้เก็บของ ที่ได้แนวคิดมาจากตู้กับข้าวในสมัยโบราณ แต่นำมาสร้างสรรค์ให้
ดูทันสมัยและตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบัน ซึ่งความแตกต่างอย่างน่าสนใจนี้เอง
ทำให้ผลงานของคุณพิชญาได้รับรางวัล DEmark ประจำปี 2015 อีกด้วย


ตอน: แอปพลิเคชั่นจองคิวฝีมือคนไทย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ชีวิตคนเมือง (QueQ)           
 
     

                    

จุดเริ่มต้นของแอปพลิเคชั่นจองคิว เกิดจากการที่คุณรังสรรค์ พรมประสิทธิ์ ได้เข้าไปใช้บริการร้านค้า
แห่งหนึ่ง ซึ่งในขณะนั้นมีลูกค้าเข้าไปรอใช้บริการเป็นจำนวนมาก ทำให้เขาต้องนั่งรอคิวอยู่นานเกือบหนึ่งชั่วโมง ณ จุดนั้นเอง คุณรังสรรค์จึงเกิดไอเดียที่จะพัฒนาระบบรอคิวอัจฉริยะ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถจองคิวผ่านสมาร์ทโฟน และไปทำกิจกรรมอื่นได้ในเวลาเดียวกัน โดยไม่ต้องไปรอคิวที่หน้าร้าน จึงเป็นที่มาของการสร้างสรรค์แอปพลิเคชั่นนี้ขึ้นมา คุณรังสรรค์และทีมงานใช้เวลาพัฒนาแอปพลิเคชั่นนี้นานกว่า 1 ปี
จนได้ระบบการจองคิวผ่านโทรศัพท์มือถือประเภทสมาร์ทโฟน ซึ่งลูกค้าสามารถดาวน์โหลดแอฟพชิเคชั่นได้ฟรี และกดรับบัตรคิวออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชั่นได้ โดยไม่ต้องไปต่อคิวที่ร้านค้า ซึ่งนอกจากจะสร้างความสะดวกสบายให้กับลูกค้าแล้ว ยังช่วยให้ร้านค้าต่างๆ จัดการกับระบบคิวได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณรังสรรค์ พรมประสิทธิ์  บริษัท วายเอ็มเอ็มวาย จำกัด (YMMY) 630/3 ซ.สุภาพงษ์ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900
  โทร: (66) 0-2938-3515, 084-659-6012 อีเมล: ihyar@ymmy.me, superjoh@ymmy.me
  เว็บไซต์: www.queq.me Facebook: www.facebook.com/QueQ.me
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=GcdbcYXtDkE


ตอน: งานปั้นดีไซน์แปลกตา เพิ่มมูลค่าด้วยความต่าง (Nerb)               

                    

คุณปรีดิ์ จินดาโรจน์ เรียนจบด้านการออกแบบนิเทศศิลป์ รุ่นที่ 1 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น หลังจากนั้นเขาได้เข้าสู่แวดวงงานโฆษณา โดยอยู่ในตำแหน่งอาร์ตไดเร็คเตอร์ในหลายบริษัทโฆษณาชื่อดังลำดับต้นๆ ของประเทศไทย แต่เมื่อถึงจุดหนึ่งที่เริ่มอิ่มตัวและเกิดความรู้สึกอยากกลับมาอยู่บ้านที่จังหวัดขอนแก่น เขาจึงใช้เวลาว่างทดลองทำงานปั้น เนื่องจากเห็นเตาเผาเซรามิกที่บ้านวางทิ้งไว้เฉยๆ โดยงานปั้นทุกชิ้นจะขึ้นรูปและปั้นด้วยมือ ไม่ใช้แม่พิมพ์ ส่วนใหญ่จะเป็นชิ้นงานประเภทกระถางต้นไม้ นอกจากนี้เขายังเพิ่มเสน่ห์ให้กับผลงาน ด้วยการนำเปลือกไม้ที่ร่วงหล่นอยู่ในสวนหลังบ้าน มารมควันหลังจากการเผา เพื่อให้งานปั้นที่ได้คล้ายกับสีของไม้ที่ผ่านการเผา และนั่นได้กลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแบรนด์ไปแล้ว


ตอน: ยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ด้วยเว็บไซต์เพื่อธุรกิจก่อสร้าง (Builk)                     

                    

Builk.com คือเว็บไซต์บริหารธุรกิจก่อสร้าง ที่ครอบคลุมตั้งแต่การควบคุมต้นทุนงานก่อสร้าง วางแผน
โครงการ งบประมาณ เปิดใบสั่งซื้อ ทำการอนุมัติเอกสาร ไปจนถึงการประมวลผลเพื่อสร้างรายงานให้กับ
ผู้ใช้งานโดยอัตโนมัติ โดยสามารถเรียกดูข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้ทุกที่ ทุกเวลา นอกจากนี้ยังช่วยวิเคราะห์
ข้อมูลในการบริหารต้นทุน ไม่ว่าจะเป็นค่าแรง ค่าวัสดุ ค่าเหมาช่วง โดยจะรายงานว่ามีอะไรที่เกินจาก
เป้าหมาย เพื่อเตือนผู้ประกอบการว่ากำลังมีปัญหาตรงจุดใด และภาพรวมเป็นอย่างไร ซึ่งช่วยให้ผู้
ประกอบการสามารถควบคุมต้นทุน และทราบผลการดำเนินงานในทุกขั้นตอนได้อย่างทันท่วงที และ
นอกจากจะวางแผนการดำเนินงานโครงการก่อสร้างแล้ว ปัจจุบัน Builk ยังเป็นพื้นที่สำรวจราคาวัสดุ
ก่อสร้าง และเป็นหน้าร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างอีกด้วย

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณไผท  ผดุงถิ่น อาคาร จี.พี. เฮ้าส์  ชั้น 6 เลขที่ 71 ถ.ทรัพย์ แขวงสี่พระยา
  เขตบางรัก กทม. 10500
  โทร: (66) 0-2236-9799 อีเมล: patai@builk.com Facebook:  www.facebook.com/builk เว็บไซต์: www.builk.com
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=yKdF9nCZUAY


ตอน: สืบทอดวัฒนธรรมอีสาน ผ่านของฝาก ของที่ระลึก (Papada จ.ขอนแก่น)     

                   
จากผ้าธรรมดาๆ ที่ใช้ในครัวเรือนไทย ปัจจุบัน ผ้าขาวม้ากลายเป็นสัญลักษณ์เชิงวัฒนธรรมของภาคอีสาน
คุณปภาดา พรหมลักขโณ จึงเลือกที่จะนำเสน่ห์ของผ้าขาวม้า มาสร้างสรรค์เป็นสินค้าที่ระลึกนานาประเภท
เพื่อสื่อถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างภาคภูมิใจ อาทิ สมุดบันทึก ตุ๊กตา พวงกุญแจ เสื้อเชิ้ต หมวก
กระโปรง ผ้าคลุมเอนกประสงค์ ภายใต้ชื่อตราสินค้า ‘Papada’ ความโดดเด่นของ ‘Papada’ นอกจาก
การสร้างสรรค์ชิ้นงานน่ารักๆ จากผ้าขาวม้าที่ผลิตจากฝ้ายคุณภาพดีแล้ว ฝีมืออันประณีตของชิ้นงานที่
ผ่านการเย็บมือและตรวจคัดคุณภาพทุกชิ้น ยังกลายเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ได้รับการ
บอกต่อปากต่อปาก จนกลายเป็นตราสินค้าที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นของฝากของที่ระลึกสำหรับแขกคนสำคัญๆ ของจังหวัดอยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะในงานสัมมนาที่มีชาวต่างชาติเข้าร่วม หรือแม้แต่กลายเป็น
ของฝากที่นักศึกษาในขอนแก่น เลือกจะนำไปฝากเพื่อนๆ ชาวต่างชาติ เมื่อต้องไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ

ติดต่อเรา

ใบสมัครออกรายการ 'เพื่อนคู่คิด'
ผู้ประกอบการที่สนใจร่วมออกอากาศรายการเพื่อนคู่คิด สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร
พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และส่งกลับมาที่คุณปิ่นปินัทธ์ พัฒนจันหอม
อีเมล:
pinpinat.pat@bbl.co.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อขอข้อมูลได้ที่
ฝ่ายการประชาสัมพันธ์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม กรุงเทพฯ 10500
Tips/Useful Info

ใบสมัครออกรายการ
ผู้ประกอบการที่สนใจ
ร่วมออกอากาศ สามารถ
ดาวน์โหลดใบสมัคร
 และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
ส่งกลับมาที่คุณปิ่นปินัทธ์
พัฒนจันหอม อีเมล: pinpinat.pat@bbl.co.th
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone
Submit