รายการเพื่อนคู่คิด

สารคดีทางโทรทัศน์ที่ส่งเสริมธุรกิจเอสเอ็มอีมากว่า 27 ปี และยังคงสืบสานเจตนารมณ์
ต่อไป

เป็นเวลากว่า 27 ปีแล้วที่สารคดีสั้นทางโทรทัศน์ในชื่อ 'เพื่อนคู่คิด' ของธนาคารกรุงเทพได้มีส่วนสนับสนุนภาคธุรกิจ เอสเอ็มอีให้เจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของเอสเอ็มอีที่มีความโดดเด่นและน่าสนใจ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเหล่านั้นได้ขยายตลาดและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ธนาคารยังมุ่งหวังให้เรื่องราวเกี่ยวกับความสำเร็จและการพัฒนาธุรกิจในเชิงนวัตกรรมที่สะท้อนผ่านสารคดีเพื่อนคู่คิดในแต่ละตอน ช่วยจุดประกายความคิดให้ผู้ประกอบการรายอื่นๆ นำไปประยุกต์ใช้ในกิจการของตนและพัฒนาต่อยอดเพื่อความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

ธนาคารกรุงเทพเริ่มทำการผลิตและเผยแพร่รายการเพื่อนคู่คิดในปี 2532 และดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน จนเป็นที่ยอมรับจากสาธารณชนอย่างกว้างขวางในฐานะรายการโทรทัศน์ที่มีสาระประโยชน์สำหรับผู้ชมทุกกลุ่ม นอกเหนือจากผู้ประกอบการ ดังจะเห็นได้จากการได้รับรางวัลที่สำคัญเช่นรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ประเภทส่งเสริมอาชีพดีเด่นประจำปี 2540 จากชมรมส่งเสริมโทรทัศน์ มูลนิธิจำนง รังสิกุลและสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ปัจจุบัน รายการ เพื่อนคู่คิด ออกอากาศเผยแพร่เป็นประจำทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ เวลา 10.05 น. และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 22.55 น.

รายการเพื่อนคู่คิดเป็นหนึ่งในหลากหลายโครงการและกิจกรรมที่ธนาคารกรุงเทพดำเนินการภายใต้นโยบายที่มุ่งสนับสนุนธุรกิจเอสเอ็มอี ซึ่งเป็นรากฐานของระบบเศรษฐกิจไทย ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ส่งผลต่อเนื่องให้เศรษฐกิจไทยมีความเข้มแข็งและยืนหยัดได้อย่างมั่นคงในท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลง โดยดำเนินการสอดประสานไปกับโครงการอื่นๆ ของธนาคาร เช่น โครงการเกษตรก้าวหน้า โครงการบัวหลวงกรีน เป็นต้น

ด้วยเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยในการพัฒนาตนเองให้สามารถแข่งขันและยืนหยัดอยู่ได้ในระบบเศรษฐกิจไร้พรมแดน ธนาคารกรุงเทพยังคงจัดทำรายการเพื่อนคู่คิด เพื่อนำเสนอสาระประโยชน์แก่ผู้สนใจต่อไป พร้อมทั้งพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบรายการให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา


ตอน

ช่อง 3   

ช่อง NBT 

อูคูเลเล่มาตรฐานโลก ฝีมือคนไทย

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2558

แปลงโฉมเบญจรงค์
สู่การใช้งานที่หลากหลาย

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2558

ธุรกิจหลังคารถกระบะส่งออก
ฝีมือคนไทย

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558

ตู้คอนเทนเนอร์น้ำหนักเบา
นวัตกรรมฝีมือคนไทย

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2558

อุปกรณ์แคมปิ้ง เพื่อสิ่งแวดล้อม

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558

ดักแด้ปรุงรสอัดกระป๋อง
ต่อยอดสินค้าเพื่อการส่งออก

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2558

ขนมขบเคี้ยวจากข้าวไทย สไตล์ญี่ปุ่น

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558

ขัดฟันแบบใหม่ด้วยไหมจากธรรมชาติ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2558

เดือนพฤศจิกายน 2558

ตอน: อูคูเลเล่มาตรฐานโลก จากฝีมือคนไทย (baanukulele)  

                    
                   
อูคูเลเล่เป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้าน ที่มีถิ่นกำเนิดจากฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้ชื่อว่าเป็นผู้ผลิต
อูคูเลเล่ คุณภาพชั้นยอดของโลกอีกด้วย ซึ่งคุณนัฐพงษ์ อมเรศ นักธุรกิจไทย สามารถผลิตอูคูเลเล่
ส่งออกไปยังประเทศต้นกำเนิดได้ นับเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย อูคูเลเล่ของคุณนัฐพงษ์ มีส่วนแบ่ง
การตลาดถึง 100% เพราะเป็นรายเดียวในประเทศที่ผลิตเพื่อส่งออก และด้วยคุณภาพมาตรฐานการผลิต
ที่ทัดเทียมกับผู้ผลิตอูคูเลเล่ชั้นนำของต่างประเทศ แต่มีราคาที่ถูกกว่าตลาดโลก จึงให้การตอบรับเป็น
อย่างดี และยังได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ผลิตส่งแบรนด์ดังระดับโลก โดยวางสินค้าอยู่ระดับกลาง
ไม่ไปแข่งกับตลาดจีน และตลาดบนไฮเอ็นด์ สำหรับคู่แข่งสำคัญคือ เวียดนาม แต่อูคูเลเล่ของคุณนัฐพงษ์
มีความโดดเด่นกว่าตรงที่มีโนฮาวจากผู้ผลิตอูคูเลเล่ชั้นนำจากฮาวายมาเทรนให้ การทำตลาดมีการออกบูธ
ต่างประเทศ เช่น งาน Music show เซี่ยงไฮ้ แคลิฟอร์เนีย ปัจจุบันมีการส่งออกไปต่างประเทศ 90%
ขายในประเทศเพียง 10% เท่านั้น

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณนัฐพงษ์ อมเรศ บ้านอูคูเลเล่ อาคารฟอร์จูนทาวน์ 3 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
  เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
  โทร: 08-1806-1119 อีเมล: baanukulele@gmail.com เว็บไซต์: www.baanukulele.com
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=0oO2v4fuovw


ตอน: แปลงโฉมเบญจรงค์...สู่การใช้งานที่หลากหลาย (นุชบุษบา)
     

                    

เครื่องเบญจรงค์เป็นงานหัตถศิลป์ล้ำค่า ที่เรามักจะคุ้นเคยกันในรูปแบบของถ้วยโถ โอชาม ชุดน้ำชา หรือ
แจกัน ที่นิยมใช้กันในโอกาสสำคัญๆ หรือเป็นของสะสมที่มีมูลค่าและความสวยงาม แต่วันนี้คุณสมชาย
นุชบุษบาได้คิดเบญจรงค์รูปแบบใหม่ ที่ตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างหลากหลาย และยังคงไว้ซึ่งความ
งดงามตามแบบงานศิลปหัตถกรรม จนกลายเป็นของที่ระลึกสำคัญระดับนานาชาติไปแล้ว เครื่องเบญจรงค์
รูปแบบใหม่ของคุณสมชายมีรูปแบบที่ฉีกแนวออกไป เพื่อให้มีความหลากหลายในการใช้งานยิ่งขึ้น เช่น
กรอบรูป นาฬิกา ชุดน้ำชา โคมไฟ เชิงเทียน เครื่องใช้บนโต๊ะทำงาน  ที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวัน และ
เป็นสินค้าที่ระลึกหรือของชำร่วยได้ มีความคงทนของลวดลายและความทนทานในการใช้งาน ลูกค้าหลัก
ของนุชบุษบา จะเป็นหน่วยงานราชการ และสถาบันต่างๆ สูงถึง 70% เนื่องจากหน่วยงานเหล่านี้ต้องการ
ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า มีความประณีตเป็นพิเศษ สำหรับใช้เป็นของที่ระลึกให้ลูกค้า หรือแขกระดับวีไอพี


ตอน: ธุรกิจหลังคารถกระบะส่งออก ฝีมือคนไทย (Lupotops)  

                   
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์เป็นหนึ่งในธุรกิจที่สร้างรายได้เข้าประเทศเป็นอย่างมาก
คุณพิพัฒน์ ณครแก้ว เป็นอีกคนหนึ่งที่พัฒนาหลังคารถกระบะไฟเบอร์กลาส เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้
อย่างหลากหลาย จนตอนนี้ส่งออกไปไกลทั่วโลก คุณพิพัฒน์ได้ศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีจากผู้เชี่ยวชาญ
ต่างชาติที่มีประสบการณ์ด้านการผลิตหลังคารถ ตลอดจนพัฒนาเครื่องมือต่างๆ เพื่อผลิตหลังคารถกระบะ
ไฟเบอร์กลาสให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก โดยมีจุดเด่นอยู่ที่มีดีไซน์หลากหลาย
สามารถเข้ากับรถกระบะแต่ละประเภทในแต่ละประเทศได้ ในการทำตลาดต่างประเทศนั้น คุณพิพัฒน์ ใช้
กลยุทธ์ไปเยี่ยมบริษัทผลิตรถกระบะ นั่งพูดคุย face to face และสร้างพาร์ทเนอร์ที่เข้าใจตลาด เข้าใจ
ธุรกิจของแต่ละประเทศ ช่วยขาย แชร์กำไร ปัจจุบันสามารถส่งออกหลังคารถกระบะไปยังต่างประเทศ
ได้ถึง 30 ประเทศทั่วโลก ทั้งในยุโรป รัสเซีย เอเชีย ออสเตรเลีย และตะวันออกกลาง มีสัดส่วนการ
ส่งออกต่างประเทศถึง 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ของยอดขายทั้งหมด

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณพิพัฒน์ ณครแก้ว 112/2 นิคมฯลาดกระบัง เขตส่งออก 1 ซอย E1/3 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
  โทร: (66) 0-2326-0510, 08-3393-8954 อีเมล: phiphatna@hotmail.com, phiphat_na@lupotops.com เว็บไซต์: www.lupotops.com
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=WAJTLbPBH0Y


ตอน: ตู้คอนเทนเนอร์น้ำหนักเบา นวัตกรรมฝีมือคนไทย (บิ๊กเบา)    

                    

การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาซียนที่กำลังจะเกิดขึ้น ส่งผลต่อการทำธุรกิจในหลายด้าน โดยเฉพาะการ
ขนส่งสินค้าหรือโลจิสติก รายการเพื่อนคู่คิดมีตัวอย่างของธุรกิจที่นำนวัตกรรมมาพัฒนาตู้คอนเทนเนอร์
ให้มีน้ำหนักเบา เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าไปต่างประเทศได้เป็นอย่างดี ด้วยอัตราการ
เติบโตของระบบขนส่งและความต้องการตู้คอนเทนเนอร์ชนิดต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น 2.6 เท่า ต่อปี ทำให้คุณ
นพรัตน์ แสงสว่าง ได้คิดพัฒนาผนังตู้คอนเทนเนอร์ที่ไม่ใช้โครงเหล็ก ทำให้มีน้ำหนักน้อยกว่าตู้
คอนเทนเนอร์เดิมถึง 50 % อีกทั้งบริษัทฯเป็นผู้พัฒนาและผลิตผนังสำหรับต่อตู้คอนเทนเนอร์เป็นรายแรก
ของประเทศ ที่สามารถพัฒนาและสร้างตู้สินค้าที่มีความยาวต่อเนื่อง สร้างขึ้นด้วยระบบผลิตผนังแซนด์วิช
โดยใช้วัสดุไฟเบอร์กลาสและโฟมเชื่อมด้วยเรซินและอัดด้วยสุญญากาศ ทำให้ได้ผนังที่มีความแข็งแรง
และทนแรงกระแทกได้ 1.5 ตันต่อตารางเมตร นอกจากนี้ผนังของตู้คอนเทนเนอร์ยังสร้างขึ้นแบบไร้
รอยต่อ มีฉนวนกันความร้อนเพื่อรักษาอุณหภูมิภายใน และป้องกันอุณหภูมิจากภายนอกเข้าสู่ภายในตู้
ทำให้นำไปใช้ได้ในทุกสภาพอากาศ โดยที่ผ่านมาทำการตลาดแบบ direct sale ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี


ตอน: อุปกรณ์แคมปิ้ง เพื่อสิ่งแวดล้อม (เอาท์ดอร์ อินโนเวชั่น) 

                    

สำหรับคนที่รักการผจญภัย อุปกรณ์แคมปิ้งแบรนด์ไทยได้นำนวัตกรรมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มาใช้ จนได้สินค้าที่ดีและมีคุณภาพมากขึ้น อุปกรณ์สำหรับการท่องเที่ยวแบบ Eco Tourism นี้ คุณวาสิต
สิโรดมและทีมงานได้หาวัสดุที่ใช้ในการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาผลิต เริ่มจากผ้าที่ใช้ผลิต
เต็นท์ ถุงนอน และที่รองนอน เป็นผ้าที่ไม่ผ่านการย้อมสี เป็นการใช้สีผสมในเนื้อของพลาสติกโดยตรง
ทำให้สามารถลดการใช้น้ำ สี สารเคมี พลังงานไฟฟ้า และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใน
กระบวนการผลิต เพิ่มความแข็งแรงทนทาน เพราะการย้อมสีโดยไม่ผ่านความร้อนทำให้สีคงทนกว่า
ทนต่อแสงสูงกว่าเดิม สำหรับการทำตลาดมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ และมีการติดต่อกับ
กลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มกูรูแอดเวนเจอร์ กลุ่มท่องเที่ยว แคมปิ้ง ถ่ายภาพ เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมให้ผู้บริโภค
ได้รับรู้ นอกจากนี้ยังมีการออกบูธ ขายตามร้านต่างๆ อีกด้วย

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณวาสิต สิโรดม 3899 สันติคาม ซอย 1 ถ.สุขุมวิท 109 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง
  จ.สมุทรปราการ 10270
  โทร: (66) 0-2744-6350-4 อีเมล: ecommerce@outdoor.co.th เว็บไซต์: www.outdoor.co.th
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=gwQsEeGgtgk


ตอน ดักแด้ปรุงรสอัดกระป๋อง ต่อยอดสินค้าเพื่อการส่งออก (ภูฟาร์ม)   

                   

"ดักแด้ทอด" ของรับประทานเล่นที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหาร แต่หากไม่รู้จักเลือกบริโภคก็อาจได้รับ
อันตรายจากสารพิษที่ตกค้างในตัวแมลงได้ ผลิตภัณฑ์ “ดักแด้ปรุงรสอัดกระป๋อง” พร้อมรับประทาน
แบรนด์ ‘ภูฟาร์ม’ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ตอนนี้ยังส่งออกไปจำหน่ายในหลายประเทศอีกด้วย ฟาร์มเลี้ยง
ไหมของคุณพัทธพงษ์ พงษ์เพชรและเครือข่าย ผลิตดักแด้ได้มากถึง 9 ตันต่อเดือน ซึ่งถือว่าเกินกำลัง
การผลิตเพื่อทอเป็นผืนผ้า จึงได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อพัฒนาเป็นสินค้า
อื่น จนกระทั่งได้ผลิตภัณฑ์ดักแด้ไหมอีรี่บรรจุกระป๋องที่มีคุณภาพและมีอายุการเก็บรักษาที่ยาวนานขึ้น
สำหรับความปลอดภัยในการบริโภค ตัวสายพันธุ์ไหมป่าอีรี่กินใบมันสำปะหลังเป็นอาหารอยู่แล้ว จึงไม่ได้
ใช้สารเคมีใดๆ ในการเลี้ยง อีกทั้งฟาร์ม และโรงงานได้มาตรฐาน GMP และผ่านการพิจารณาจากอย.แล้ว
ผู้บริโภคจึงสามารถมั่นใจในความปลอดภัยได้ ในการทำตลาดมีการออกบูธทดลองให้ชิมฟรีตามงานต่างๆ
โดยจะรับฟังข้อติชม และนำมาปรับปรุงสินค้า ซึ่งที่ผ่านก็ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณพัทธพงษ์ พงษ์เพชร 88 หมู่ 7 ต.โนนนาจาน อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
  โทร: 08-3342-4565 อีเมล: samia@hotmail.co.th  
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=tBlkUJ9XSuM


ตอน: ขนมขบเคี้ยวจากข้าวไทย สไตล์ญี่ปุ่น (ฮาจิมะ)         

                    

‘ข้าวไทย’ ถือเป็นข้าวที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก คุณกฤษณะ เดชอนันตชาติ จึงคิดนำข้าวไทยมาพัฒนาเป็น
ขนมรูปแบบใหม่ เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับคนรุ่นใหม่ที่รักสุขภาพ ซึ่งจะรับประทานเป็นของว่างหรือเป็น
อาหารเพื่อให้อิ่มท้องก็ได้ คุณกฤษณะได้มุ่งมั่นพัฒนาแบรนด์ขนม โดยใช้ข้าวไทยมาผสมผสานกับ
รสชาติของผลไม้ขึ้นชื่อของไทย เพื่อให้เป็นข้าวปั้นทอดกรอบในแบบฉบับของไทย โดยคิดตั้งแต่บรรจุ
ภัณฑ์ทำเป็นรูปทรงสามเหลี่ยม เพื่อให้สินค้าดูแตกต่าง โดดเด่น ดึงดูดให้คนสามารถจดจำสินค้าได้ทันที
ที่มองเห็นในครั้งแรก อีกทั้งผลิตภัณฑ์ขนมยังทำจากข้าวของไทย ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั่วโลก
โดยขนมของคุณกฤษณะชูความเป็นขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ ซึ่งกำลังเป็นเทรนด์ของขนมในปัจจุบัน
ขนมขบเคี้ยวจากข้าวไทย ทำตลาดโดยการออกบูธร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ทำให้เป็น
ช่องทางได้พบกับตัวแทนจำหน่ายในประเทศต่างๆ

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณกฤษณะ เดชอนันตชาติ 100 หมู่ 1 ซอยวัดเทียนดัด ถ.เพชรเกษม ต.บ้านใหม่
  อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
  โทร: (66) 0-2805-8755-6 อีเมล: info@thaihajima.com เว็บไซต์: www.thaihajima.com


ตอน: ขัดฟันแบบใหม่ด้วยไหมจากธรรมชาติ (M Press)

                   

สุขภาพปากและฟันที่ดีเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคน และ “ไหมขัดฟัน” ก็ถือเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ทำความ
สะอาดที่หลายคนนิยมใช้กัน คุณชัยพร พัฒนจักร จึงได้คิดค้นเทคโนโลยีที่สามารถนำเส้นใยไหม
ธรรมชาติมาผลิตเป็นไหมขัดฟัน จนได้รับรางวัล Special Awards และ Gold Medal จากงานประกวด
ผลงานนวัตกรรมนานาชาติ ปี 2013 ที่ไต้หวัน นับเป็นนวัตกรรมของคนไทยที่ผลิตได้เป็นรายแรกของโลก
ไหมขัดฟันแบรนด์ M Press เป็นไหมธรรมชาติแท้ 100% กระบวนผลิตปราศจากสารเคมีเจือปน เคลือบ
ด้วยขี้ผึ้งแท้ ปรุงแต่งกลิ่นให้หอมน่าใช้ด้วยกลิ่นสมุนไพรที่เป็นเอกลักษณ์ไทย สะอาดและปลอดเชื้อ
ด้วยระบบ Gas sterilization และหลังจากใช้แล้วนำไปทิ้งในดิน ตัวเส้นไหมยังสามารถย่อยสลายได้
ปัจจุบันการทำตลาดโดยการออกงานแสดงสินค้านวัตกรรมของภาครัฐ ล่าสุดได้ไปออกบูธ ณ ประเทศ
เมียนมาร์ ได้ผลตอบรับดีมาก

เดือนตุลาคม 2558

ตอน: มหัศจรรย์เส้นใยธรรมชาติ (TAKTAI)     

                    

การค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างสรรค์วัสดุใหม่ๆ เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ได้
คุณกัญจิรา ส่งไพศาล จึงมุ่งมั่นพัฒนาเส้นใยจากธรรมชาติจนได้รับการยอมรับในระดับสากล ด้วยความ
ตั้งใจที่อยากมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับโลก คุณกัญจิรา
จึงคิดนำเอาเส้นใยธรรมชาติ อย่าง ไผ่ สับปะรด กล้วย ข่า และผักตบชวา มาผลิตเป็นเส้นด้าย เพื่อนำ
ไปทอเป็นผืน และตัดเย็บเป็นเสื้อผ้า ผ้าพันคอ รองเท้า และเครื่องประดับ ซึ่งในกระบวนการทอเป็น
ผ้าผืนจะผสมกับฝ้าย เพื่อปรับให้นุ่มขึ้นและมีลวดลายสีสันสวยงาม โดยไม่ต้องย้อม เช่น ไผ่ เมื่อนำมา
ทอจะได้ผ้าใยไผ่เป็นริ้ว สีน้ำตาลเข้มที่ดูคล้ายสีทองบนสีขาวจากฝ้าย และจากการนำผ้าใยไผ่ไป
วิเคราะห์ พบว่ามีคุณสมบัติป้องกันแบคทีเรีย 99.94% ป้องกันยูวี และปรับอุณหภูมิตามสภาพอากาศ
ได้ดี ปัจจุบันมีการทำตลาดผ่านสื่อออนไลน์ ทั้งเว็บไซต์ เฟซบุ๊ค อินสตาแกรม และเปิดช็อปเล็กๆ ที่บ้าน
อีกทั้งในปีนี้มีแผนจะออกบูธในประเทศตามงานต่างๆ ด้วย

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณกัญจิรา ส่งไพศาล 459 ซอย 39 หมู่บ้านปัญญา ถนนพัฒนาการ 30 แขวง/
  เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
  โทร: 08-2459-4559 อีเมล: hi@taktai.com เว็บไซต์: www.taktai.com
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=Mu5ksuigqMw

ตอน: ขนมแนวคิดใหม่ ประโยชน์จากคางกุ้ง (โอคุสโน่)

                   
เนื่องจากประเทศไทยถือเป็นแหล่งเกษตรกรรมรายใหญ่ของโลกแห่งหนึ่ง แนวคิดที่จะนำวัตถุดิบที่เหลือ
จากภาคเกษตรมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้ จึงเป็นไอเดียที่ดีต่อทุกภาคส่วน
คุณพิมพ์มาดา พัฒนปรัชญาพงศ์ ได้นำสิ่งที่คนมองข้ามอย่างคางกุ้งขาวมาเพิ่มมูลค่าเป็นขนมรับประทาน
เล่น โดยส่งวัตถุดิบไปตรวจสอบกับห้องแล็บที่ได้มาตรฐาน ซึ่งได้รับเครื่องหมาย อย. GMP และ
ฮาลาลเรียบร้อยแล้ว จึงไว้วางใจได้ทั้งด้านความสะอาด ข้อมูลทางโภชนาการ ว่าดีต่อสุขภาพและ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ด้วยเป็นขนมน้องใหม่ในตลาด ช่วงแรกจึงเน้นการออกบูธเป็นหลัก และแจก
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ให้ชิม เพื่อให้คนรู้จักและรู้รสชาติของขนม และยังมีสื่อออนไลน์ อีกทั้งยังมีการนำขนม
ไปแจกให้เด็กๆ ในโรงเรียนต่างๆ ได้ชิม เพื่อสร้างการรับรู้ นอกจากนี้ยังวางขายในซูปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ
ส่วนต่างประเทศก็ได้ทำการส่งออกไปในประเทศเพื่อนบ้านแล้ว อย่าง จีน เวียดนาม กัมพูชา

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณพิมพ์มาดา พัฒนปรัชญาพงศ์ 120/7 หมู่ 12 ถนนกิ่งแก้ว แขวงราชาเทวะ
  เขตบางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
  โทร: 08-5178-7887, 08-0461-9999 อีเมล: pair.ptn@gmail.com เว็บไซต์: www.okusnofood.com
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=huh1QO8nUiY


ตอน: ศูนย์บริการสัตว์เลี้ยงครบวงจรเพื่อคนรักสัตว์ (PET CLUB)    

                    

การดูแลสัตว์เลี้ยงแสนรักให้มีความสุขและสุขภาพดี นับเป็นสิ่งที่เจ้าของทุกคนปรารถนา ดังนั้นการเลือก
ผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ให้กับเจ้าสี่ขาก็ต้องใส่ใจกันเป็นพิเศษ คุณสมฤดี ตัณศลารักษ์ จึงได้สร้าง
ศูนย์ดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงครบวงจร แห่งแรกในประเทศไทย โดยมีความตั้งใจให้เป็นศูนย์รวมความสุข
ของทั้งเจ้าของและสัตว์เลี้ยง คุณสมฤดี พัฒนาพื้นที่กว่า 1500 ตารางเมตร ให้บริการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง
ครบวงจร โดยเน้นที่ความสะอาดและมีมาตรฐานที่ดี ภายใต้คอนเซ็ปต์ PET CLUB WELLNESS CENTER
เพื่อคนรักสัตว์เลี้ยง ที่ให้บริการแบบ one stop services ด้วยโซนรักษาและดูแลรักษาสุขภาพสัตว์เลี้ยง
(Pet Hospital) โซนเสริมสวยและความงามสัตว์เลี้ยง (Pet Salon) โซนโรงแรมสำหรับสัตว์เลี้ยง
(Pet Hotel) โซนเพ็ทคาเฟ่ (Pet Café) ซึ่งให้บริการอาหารและเครื่องดื่มสำหรับเจ้าของและสัตว์เลี้ยง
และยังมีสระว่ายน้ำระบบน้ำเกลือ (Pet Pool) และพื้นที่สำหรับการผ่อนคลายให้แก่สัตว์เลี้ยงอีกด้วย
คุณสมฤดีมองว่าตลาดสัตว์เลี้ยงมีแนวโน้มที่ดีและเป็นขาขึ้น ซึ่งตอนนี้ไม่ได้เลี้ยงสัตว์แค่เฝ้าบ้าน แต่เป็น
ส่วนหนึ่งของครอบครัว เป็นเหมือนญาติ จึงมีการประชาสัมพันธ์ทั้งออนไลน์ เฟซบุ๊ค อินสตาแกรม
ส่วนออฟไลน์ก็มีการจัดงานประกวดน้องหมา นอกจากนี้ก็มีการออกบูธงานสัตว์เลี้ยง

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณสมฤดี ตัณศลารักษ์ 779 ซอยลาดพร้าว 101 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
  โทร: (66)0-2736-8848-9, 08-6413-9628 อีเมล: somruedee@petclub.co.th เว็บไซต์: http://www.petclub.co.th
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=yK88N5sWHz8


ตอน: เฟอร์นิเจอร์จากเศษไม้...แนวคิดใหม่ลดขยะให้โลก (fasttechno)

                    

การทำธุรกิจแบบ Zero Waste หรือการส่งเสริมการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่เพื่อประสิทธิภาพ
สูงสุด ถือเป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่กำลังเป็นที่นิยมในวงการธุรกิจ บริษัท ฟาสเทคโน จำกัด โดยคุณกรภัคร์
มีสิทธิดา ได้ตอบโจทย์แนวคิดนี้ได้อย่างน่าสนใจ กับ “เฟอร์นิเจอร์จากเศษไม้” ที่ดีไซน์เรียบง่าย แต่มี
สไตล์ ในปี 2558 ประเทศไทยต้องตั้งงบประมาณในการกำจัดขยะเป็นจำนวนสูงถึง 3 พันล้านบาท
เช่นเดียวกับโรงงานเฟอร์นิเจอร์ของคุณกรภัคร์ที่ต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายในการกำจัดหรือทำลายเศษไม้
เหล่านี้เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดไอเดียนำเศษไม้ที่เหลือจากการผลิตในโรงงานทั้งหมด มาแปรรูปเป็น
เฟอร์นิเจอร์ เพื่อช่วยลดปริมาณขยะ และลดค่าใช้จ่าย ซึ่งการนำเศษไม้ต่างๆ มาออกแบบเป็นของ
แต่งบ้าน ได้จดสิทธิบัตรไว้เรียบร้อยแล้ว อีกทั้งทุกๆ 3  เดือน จะต้องมีผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาสู่ตลาด
ทำให้สินค้าของบริษัทฯมีมากกว่า 1,000 รายการ การทำตลาดมีทั้งการออกบูธงานแสดงสินค้าต่างๆ
และยังได้เปิดพื้นที่โรงงานสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตด้วย สำหรับตลาด
ต่างประเทศ ตอนนี้ก็มีการส่งออกไปที่ประเทศญี่ปุ่นและยุโรป

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณกรภัคร์ มีสิทธิดา 555/1 ซอยลาดพร้าว 107 แยก 19 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น
  เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
  โทร: 08-1755-8879, (66) 0-27310-292-94 อีเมล: info@fasttechno.com เว็บไซต์: www.fasttechno.com
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=mf2jMnOutFc


ตอน ยกระดับขนมเมืองสุพรรณฯ เพื่อคนรุ่นใหม่ (มารุเค้ก)

                   


ใครที่แวะมาเยือนจังหวัดสุพรรณบุรี คงไม่พลาดที่จะแวะซื้อของฝากขึ้นชื่ออย่างขนมสาลี่กัน และหนึ่งใน
ร้านของฝากที่มีชื่อเสียงมานานกว่า 40 ปี มาวันนี้ได้คิดพัฒนาต่อยอดจากขนมสาลี่แบบเดิม ให้กลายเป็น
ขนมรูปแบบใหม่ที่ทั้งถูกปากและดูทันสมัย เพื่อให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่มากขึ้น ธุรกิจขนมของฝากเอกชัยสาลี่
ปัจจุบันได้ดำเนินธุรกิจมาถึงรุ่นที่ 2 และด้วยตลาดขนมที่มีการแข่งขันกันสูง จึงได้พัฒนาขนมให้ฉีกรูปแบบ
ไปจากเดิม เพื่อให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้ ทั้งคุณภาพ และราคา โดยพัฒนาเป็นขนมเค้กที่ทำจากแป้ง
สาลี นุ่มและหอมหวาน โดยใช้วัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติทั้งหมด เช่น ลูกตาล กะทิ ใบเตย และเติม
ความอร่อยลงไปด้วยการสอดไส้เป็นรสชาติต่างๆ ได้แก่ เค้กไส้ครีม สตรอว์เบอร์รี บลูเบอร์รี แคนเบอร์รี
แยมชีส  อีกทั้งยังมีการพัฒนาให้อายุของขนมเก็บไว้ได้นานถึง 6 วัน นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาแพคเกจจิ้ง
ให้สวยงาม ให้ขนมมีคุณค่า ทำให้มีลูกค้ากลุ่มคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจมากขึ้น จากการเปิดตัวขนมเค้กนี้
ในช่วงต้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา ก็ได้รับการตอบรับดีมาก ตอนนี้วางจำหน่ายที่ร้านของฝาก
เอกชัยสาลี่ จ.สุพรรณบุรี และร้านในเครือข่าย ซึ่งมียอดการสั่งซื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณภาวิณีย์ ดวงอุดม บริษัท เอกชัย สาลี่สุพรรณ จำกัด 222/2 หมู่่ 5 ถนนสุพรรณบุรี-
  บางบัวทอง ตำบลท่าระหัด อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
  โทร: 035-525-111, 08-1171-8192 อีเมล: marketing@ekachai.co.th, pawinee@ekachai.co.th
  เว็บไซต์: www.ekachai.co.th
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=hYxThn9ROXU  


ตอน: วัคซีนพืช...สุดยอดนวัตกรรมไทยระดับโลก (BIG)         

                    

วัคซีนพืช...สุดยอดนวัตกรรมไทยระดับโลก เป็นผลงานของนักวิจัยไทยคนเก่งที่สามารถพัฒนาวัคซีน
ป้องกันโรคสำหรับพืช นวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มคุณภาพและเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรไทย จนได้รับรางวัล
สุดยอดนวัตกรรมจากทั้งในและต่างประเทศ นายสัตวแพทย์กษิดิ์เดช ธีรนิตยาธาร ใช้เวลาเกือบ 10 ปี
ในการพัฒนาวัคซีนพืช โดยใช้วิธีการเดียวกับที่ใช้ผลิตวัคซีนคน มาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพืช ซึ่งได้ทำการ
จดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว ล่าสุดก็ได้รับรางวัลสุดยอดนวัตกรรม ในงาน International Exhibition of
Inventions Geneva ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นเวทีประกวดนวัตกรรมระดับโลก วัคซีนพืชมีแร่ธาตุ
อาหารเสริมระดับนาโนที่ออกฤทธิ์เป็นยาและวัคซีนสำหรับพืช สามารถสร้างภูมิต้านทานและป้องกัน
ต้านทานต่อการเข้าทำลายของโรค แมลง และสภาพอากาศที่ไม่เหมาะสมได้ จึงทำให้พืชมีคุณภาพและ
ปริมาณผลผลิตมากขึ้น และสามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิด อีกทั้งยังมีผลดีกับเกษตรกร ช่วยลดต้นทุน
การผลิต ที่สำคัญลดปริมาณการใช้สารเคมีลง ทำให้เกษตรกรปลอดภัยและส่งผลดีไปถึงผู้บริโภคด้วย
ในการทำตลาดมีการออกบูธตามงานที่เกี่ยวกับเกษตร และยังได้ร่วมมือกับบริษัทฯ ในประเทศสิงคโปร์
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงทางการค้า เพื่อมอบสิทธิในการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “วัคซีนพืช”
ในประเทศจีนอีกด้วย


ตอน: กระเป๋าแบรนด์ไทย ดีไซน์โดนใจตลาดโลก (31 ธันวา)

                   

31 ธันวา ผลงานของดีไซเนอร์ไทยคนเก่ง ที่ออกแบบกระเป๋าได้ถูกใจคอแฟชั่นทั้งชาวไทยและชาว
ต่างชาติ จนทำให้ได้ไปอวดโฉมในนิตยสารชั้นนำระดับโลกมาแล้ว คุณบุญยนุช วิทยสัมฤทธิ์ นำความรู้
จากการทำเครื่องหนัง และได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อสร้างแบรนด์ของตนเอง ทำให้กระเป๋าแบรนด์
31 ธันวา มีเอกลักษณ์ที่เป็นกระเป๋าหนังแท้แฮนด์คราฟท์  1 คน ทำงาน 1 ใบ ทำให้สินค้าเป็นงานศิลปะ
ที่มีคุณค่า อีกทั้งยังมีลูกเล่นการใช้ สามารถเปลี่ยนโฉมเพื่อความสวยงามได้ 2 แบบ และเลือกหนังที่ดี
มีคุณภาพ และยังใส่ครีมกันร่องรอยขีดข่วนเพื่อถนอมกระเป๋าให้มีความคงทนและใช้ได้นาน ที่สำคัญ
กระเป๋าแต่ละรุ่นนั้น หมดแล้วหมดเลย ไม่ทำเพิ่ม ทำให้มีคุณค่า เพื่อการสะสมกระเป๋า 31 ธันวาวาง
position เป็นแบรนระดับไฮเอนด์ ใช้วิธีการเล่าเรื่องราวทั้งในเว็บไซต์ อินเตอร์เน็ต ให้เกร็ดความรู้
เป็นเสมือนตัวแทนผู้เชี่ยวชาญ และยังมีวางจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ สำหรับตลาดต่างประเทศนั้น
ก็ได้รับการตอบรับที่ดี สามารถเจาะตลาดอาเซียน ยุโรป ตะวันออกกลาง และสหรัฐอเมริกาได้

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณบุญยนุช วิทยสัมฤทธิ์ บริษัท 31 ธันวา จำกัด 15 ซอยจำเนียรสุข 1 แขวงวัดท่าพระ
  เขตเพชรเกษม กรุงเทพฯ10600
  โทร: 08-9644-6623 อีเมล: 31thanwa@gmail.com เว็บไซต์: www.31thanwa.com


ตอน: อุปกรณ์แขวนเสื้อแนวใหม่ ใช้งานง่าย ประหยัดพื้นที่ (new idea)

                   

ใครที่มีเสื้อผ้าล้นตู้จนหาที่เก็บไม่ได้ วันนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป เพราะคุณธนินทร์ชัย เอราวัณ มีไอเดีย
ดัดแปลงที่แขวนเสื้อแบบเดิมๆ ให้สามารถใช้งานได้ดีและหลากหลายขึ้น เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์
การใช้ชีวิตของคนเมืองที่ชอบแต่งตัว แต่มีพื้นที่ใช้สอยน้อย โดยได้เปลี่ยนวัสดุ และมีการติดอุปกรณ์
เพิ่มเติมให้มีความแข็งแรงทนทาน ทำให้สามารถแขวนเสื้อได้ 40-50 ตัว รัศมีการแขวนใช้เพียง 60
เซนติเมตร โดยไม้แขวน 1 ก้าน จะรับน้ำหนักได้ 10 กิโลกรัม สะดวกในการติดตั้ง ไม่ต้องเจาะ ไม่ต้องใช้
น็อต มีคู่มืออธิบายขั้นตอนต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตามความ
เหมาะสม ปรับความสูงได้ 1.6-2.9 เมตร ด้วยเหล็ก 4 ท่อน ยึดกับเพดานฝ้า เหมาะกับทุกพื้นที่ ไม่ว่า
จะเป็นบ้าน คอนโดมิเนียม อพาร์ตเมนต์ หอพัก มีการทำการตลาดทั้งออนไลน์ ในเฟซบุ๊ค และออฟไลน์
ออกงานแสดงสินค้าต่างๆ จนลูกค้าซื้อไปใช้ แล้วเกิดการบอกต่อ อีกทั้งยังมีช่องทางจำหน่ายผ่าน 7-11
catalogs อีกด้วย

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณธนินทร์ชัย เอราวัณ 34 ซอยรามอินทรา 14 แยก 17 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
  โทร: 090-923-2590 อีเมล: newideaproduct@gmail.com เว็บไซต์: www.newidea.co.th


ตอน:  จากจินตนาการ สู่งานเซรามิกสไตล์ใหม่ (May&Clay)

                   

ผลงานเซรามิกของคุณกมลชนก ภาณุเวศย์ ที่เต็มไปด้วยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ทำให้ได้
เซรามิกสไตล์ใหม่ จนผลงานของเธอได้รับการยอมรับจากเวทีระดับโลก และด้วยความโดดเด่นของ
เซรามิก May&Clay ทำให้ติด 1 ใน 35 ผลงาน ที่คัดเลือกจาก 1,700 ผลงานทั่วโลก ให้ไปแสดงในงาน
Taiwan Designer Week 2015 ซึ่งผลงานของเธอได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานและสื่อมวลชนจาก
ประเทศต่างๆ เป็นอย่างมาก เธอได้นำเสนอผลงานผ่านคาแรกเตอร์ของตัวเอง โดยมีจุดเด่นที่การทำงาน
ศิลปะให้มีฟังก์ชั่นการใช้งานเข้าไปด้วย เช่น ตุ๊กตาเด็กหญิงขี่ม้า อาจดูมีรูปลักษณ์ที่ดูแปลกตา สามารถ
ใช้งานเป็นแจกันได้ โดยใส่ดอกไม้ เป็นเหมือนหางม้า ใช้เป็นของตกแต่งบ้านได้  หลังจากที่คุณกมลชนก
ทำเซรามิกแบรนด์ May&Clay ออกมา ก็เริ่มนำสินค้าไปทดสอบตลาดจริง ตามงานแฟร์หรือตามร้านต่างๆ
ได้เรียนรู้ความต้องการของลูกค้า นำมาพัฒนางานที่ตอบสนองการใช้งานและความต้องการของลูกค้า
มากขึ้น ทำให้มีงานที่หลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันก็มีทั้งลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ให้ความสนใจ

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณกมลชนก ภาณุเวศย์ 2/12 ซอยมิตรภาพ 9 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง
  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
  โทร: 09-0145-9050 อีเมล: deapendent_may@hotmail.co.th เว็บไซต์: http://facebook.com/MayandClayCeramicsStudio

ติดต่อเรา

ใบสมัครออกรายการ 'เพื่อนคู่คิด'
ผู้ประกอบการที่สนใจร่วมออกอากาศรายการเพื่อนคู่คิด สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้
ที่นี่  
พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และส่งกลับมาที่คุณปิ่นปินัทธ์ พัฒนจันหอม
อีเมล:
pinpinat.pat@bbl.co.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อขอข้อมูลได้ที่
ฝ่ายการประชาสัมพันธ์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม กรุงเทพฯ 10500


ตอน

ช่อง 3   

ช่อง NBT 

อูคูเลเล่มาตรฐานโลก ฝีมือคนไทย

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2558

แปลงโฉมเบญจรงค์
สู่การใช้งานที่หลากหลาย

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2558

ธุรกิจหลังคารถกระบะส่งออก
ฝีมือคนไทย

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558

ตู้คอนเทนเนอร์น้ำหนักเบา
นวัตกรรมฝีมือคนไทย

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2558

อุปกรณ์แคมปิ้ง เพื่อสิ่งแวดล้อม

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558

ดักแด้ปรุงรสอัดกระป๋อง
ต่อยอดสินค้าเพื่อการส่งออก

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2558

ขนมขบเคี้ยวจากข้าวไทย สไตล์ญี่ปุ่น

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558

ขัดฟันแบบใหม่ด้วยไหมจากธรรมชาติ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2558

เดือนพฤศจิกายน 2558

ตอน: อูคูเลเล่มาตรฐานโลก จากฝีมือคนไทย (baanukulele)  

                    
                   
อูคูเลเล่เป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้าน ที่มีถิ่นกำเนิดจากฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้ชื่อว่าเป็นผู้ผลิต
อูคูเลเล่ คุณภาพชั้นยอดของโลกอีกด้วย ซึ่งคุณนัฐพงษ์ อมเรศ นักธุรกิจไทย สามารถผลิตอูคูเลเล่
ส่งออกไปยังประเทศต้นกำเนิดได้ นับเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย อูคูเลเล่ของคุณนัฐพงษ์ มีส่วนแบ่ง
การตลาดถึง 100% เพราะเป็นรายเดียวในประเทศที่ผลิตเพื่อส่งออก และด้วยคุณภาพมาตรฐานการผลิต
ที่ทัดเทียมกับผู้ผลิตอูคูเลเล่ชั้นนำของต่างประเทศ แต่มีราคาที่ถูกกว่าตลาดโลก จึงให้การตอบรับเป็น
อย่างดี และยังได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ผลิตส่งแบรนด์ดังระดับโลก โดยวางสินค้าอยู่ระดับกลาง
ไม่ไปแข่งกับตลาดจีน และตลาดบนไฮเอ็นด์ สำหรับคู่แข่งสำคัญคือ เวียดนาม แต่อูคูเลเล่ของคุณนัฐพงษ์
มีความโดดเด่นกว่าตรงที่มีโนฮาวจากผู้ผลิตอูคูเลเล่ชั้นนำจากฮาวายมาเทรนให้ การทำตลาดมีการออกบูธ
ต่างประเทศ เช่น งาน Music show เซี่ยงไฮ้ แคลิฟอร์เนีย ปัจจุบันมีการส่งออกไปต่างประเทศ 90%
ขายในประเทศเพียง 10% เท่านั้น

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณนัฐพงษ์ อมเรศ บ้านอูคูเลเล่ อาคารฟอร์จูนทาวน์ 3 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
  เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
  โทร: 08-1806-1119 อีเมล: baanukulele@gmail.com เว็บไซต์: www.baanukulele.com
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=0oO2v4fuovw


ตอน: แปลงโฉมเบญจรงค์...สู่การใช้งานที่หลากหลาย (นุชบุษบา)
     

                    

เครื่องเบญจรงค์เป็นงานหัตถศิลป์ล้ำค่า ที่เรามักจะคุ้นเคยกันในรูปแบบของถ้วยโถ โอชาม ชุดน้ำชา หรือ
แจกัน ที่นิยมใช้กันในโอกาสสำคัญๆ หรือเป็นของสะสมที่มีมูลค่าและความสวยงาม แต่วันนี้คุณสมชาย
นุชบุษบาได้คิดเบญจรงค์รูปแบบใหม่ ที่ตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างหลากหลาย และยังคงไว้ซึ่งความ
งดงามตามแบบงานศิลปหัตถกรรม จนกลายเป็นของที่ระลึกสำคัญระดับนานาชาติไปแล้ว เครื่องเบญจรงค์
รูปแบบใหม่ของคุณสมชายมีรูปแบบที่ฉีกแนวออกไป เพื่อให้มีความหลากหลายในการใช้งานยิ่งขึ้น เช่น
กรอบรูป นาฬิกา ชุดน้ำชา โคมไฟ เชิงเทียน เครื่องใช้บนโต๊ะทำงาน  ที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวัน และ
เป็นสินค้าที่ระลึกหรือของชำร่วยได้ มีความคงทนของลวดลายและความทนทานในการใช้งาน ลูกค้าหลัก
ของนุชบุษบา จะเป็นหน่วยงานราชการ และสถาบันต่างๆ สูงถึง 70% เนื่องจากหน่วยงานเหล่านี้ต้องการ
ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า มีความประณีตเป็นพิเศษ สำหรับใช้เป็นของที่ระลึกให้ลูกค้า หรือแขกระดับวีไอพี


ตอน: ธุรกิจหลังคารถกระบะส่งออก ฝีมือคนไทย (Lupotops)  

                   
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์เป็นหนึ่งในธุรกิจที่สร้างรายได้เข้าประเทศเป็นอย่างมาก
คุณพิพัฒน์ ณครแก้ว เป็นอีกคนหนึ่งที่พัฒนาหลังคารถกระบะไฟเบอร์กลาส เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้
อย่างหลากหลาย จนตอนนี้ส่งออกไปไกลทั่วโลก คุณพิพัฒน์ได้ศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีจากผู้เชี่ยวชาญ
ต่างชาติที่มีประสบการณ์ด้านการผลิตหลังคารถ ตลอดจนพัฒนาเครื่องมือต่างๆ เพื่อผลิตหลังคารถกระบะ
ไฟเบอร์กลาสให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก โดยมีจุดเด่นอยู่ที่มีดีไซน์หลากหลาย
สามารถเข้ากับรถกระบะแต่ละประเภทในแต่ละประเทศได้ ในการทำตลาดต่างประเทศนั้น คุณพิพัฒน์ ใช้
กลยุทธ์ไปเยี่ยมบริษัทผลิตรถกระบะ นั่งพูดคุย face to face และสร้างพาร์ทเนอร์ที่เข้าใจตลาด เข้าใจ
ธุรกิจของแต่ละประเทศ ช่วยขาย แชร์กำไร ปัจจุบันสามารถส่งออกหลังคารถกระบะไปยังต่างประเทศ
ได้ถึง 30 ประเทศทั่วโลก ทั้งในยุโรป รัสเซีย เอเชีย ออสเตรเลีย และตะวันออกกลาง มีสัดส่วนการ
ส่งออกต่างประเทศถึง 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ของยอดขายทั้งหมด

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณพิพัฒน์ ณครแก้ว 112/2 นิคมฯลาดกระบัง เขตส่งออก 1 ซอย E1/3 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
  โทร: (66) 0-2326-0510, 08-3393-8954 อีเมล: phiphatna@hotmail.com, phiphat_na@lupotops.com เว็บไซต์: www.lupotops.com
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=WAJTLbPBH0Y


ตอน: ตู้คอนเทนเนอร์น้ำหนักเบา นวัตกรรมฝีมือคนไทย (บิ๊กเบา)    

                    

การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาซียนที่กำลังจะเกิดขึ้น ส่งผลต่อการทำธุรกิจในหลายด้าน โดยเฉพาะการ
ขนส่งสินค้าหรือโลจิสติก รายการเพื่อนคู่คิดมีตัวอย่างของธุรกิจที่นำนวัตกรรมมาพัฒนาตู้คอนเทนเนอร์
ให้มีน้ำหนักเบา เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าไปต่างประเทศได้เป็นอย่างดี ด้วยอัตราการ
เติบโตของระบบขนส่งและความต้องการตู้คอนเทนเนอร์ชนิดต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น 2.6 เท่า ต่อปี ทำให้คุณ
นพรัตน์ แสงสว่าง ได้คิดพัฒนาผนังตู้คอนเทนเนอร์ที่ไม่ใช้โครงเหล็ก ทำให้มีน้ำหนักน้อยกว่าตู้
คอนเทนเนอร์เดิมถึง 50 % อีกทั้งบริษัทฯเป็นผู้พัฒนาและผลิตผนังสำหรับต่อตู้คอนเทนเนอร์เป็นรายแรก
ของประเทศ ที่สามารถพัฒนาและสร้างตู้สินค้าที่มีความยาวต่อเนื่อง สร้างขึ้นด้วยระบบผลิตผนังแซนด์วิช
โดยใช้วัสดุไฟเบอร์กลาสและโฟมเชื่อมด้วยเรซินและอัดด้วยสุญญากาศ ทำให้ได้ผนังที่มีความแข็งแรง
และทนแรงกระแทกได้ 1.5 ตันต่อตารางเมตร นอกจากนี้ผนังของตู้คอนเทนเนอร์ยังสร้างขึ้นแบบไร้
รอยต่อ มีฉนวนกันความร้อนเพื่อรักษาอุณหภูมิภายใน และป้องกันอุณหภูมิจากภายนอกเข้าสู่ภายในตู้
ทำให้นำไปใช้ได้ในทุกสภาพอากาศ โดยที่ผ่านมาทำการตลาดแบบ direct sale ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี


ตอน: อุปกรณ์แคมปิ้ง เพื่อสิ่งแวดล้อม (เอาท์ดอร์ อินโนเวชั่น) 

                    

สำหรับคนที่รักการผจญภัย อุปกรณ์แคมปิ้งแบรนด์ไทยได้นำนวัตกรรมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มาใช้ จนได้สินค้าที่ดีและมีคุณภาพมากขึ้น อุปกรณ์สำหรับการท่องเที่ยวแบบ Eco Tourism นี้ คุณวาสิต
สิโรดมและทีมงานได้หาวัสดุที่ใช้ในการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาผลิต เริ่มจากผ้าที่ใช้ผลิต
เต็นท์ ถุงนอน และที่รองนอน เป็นผ้าที่ไม่ผ่านการย้อมสี เป็นการใช้สีผสมในเนื้อของพลาสติกโดยตรง
ทำให้สามารถลดการใช้น้ำ สี สารเคมี พลังงานไฟฟ้า และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใน
กระบวนการผลิต เพิ่มความแข็งแรงทนทาน เพราะการย้อมสีโดยไม่ผ่านความร้อนทำให้สีคงทนกว่า
ทนต่อแสงสูงกว่าเดิม สำหรับการทำตลาดมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ และมีการติดต่อกับ
กลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มกูรูแอดเวนเจอร์ กลุ่มท่องเที่ยว แคมปิ้ง ถ่ายภาพ เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมให้ผู้บริโภค
ได้รับรู้ นอกจากนี้ยังมีการออกบูธ ขายตามร้านต่างๆ อีกด้วย

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณวาสิต สิโรดม 3899 สันติคาม ซอย 1 ถ.สุขุมวิท 109 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง
  จ.สมุทรปราการ 10270
  โทร: (66) 0-2744-6350-4 อีเมล: ecommerce@outdoor.co.th เว็บไซต์: www.outdoor.co.th
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=gwQsEeGgtgk


ตอน ดักแด้ปรุงรสอัดกระป๋อง ต่อยอดสินค้าเพื่อการส่งออก (ภูฟาร์ม)   

                   

"ดักแด้ทอด" ของรับประทานเล่นที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหาร แต่หากไม่รู้จักเลือกบริโภคก็อาจได้รับ
อันตรายจากสารพิษที่ตกค้างในตัวแมลงได้ ผลิตภัณฑ์ “ดักแด้ปรุงรสอัดกระป๋อง” พร้อมรับประทาน
แบรนด์ ‘ภูฟาร์ม’ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ตอนนี้ยังส่งออกไปจำหน่ายในหลายประเทศอีกด้วย ฟาร์มเลี้ยง
ไหมของคุณพัทธพงษ์ พงษ์เพชรและเครือข่าย ผลิตดักแด้ได้มากถึง 9 ตันต่อเดือน ซึ่งถือว่าเกินกำลัง
การผลิตเพื่อทอเป็นผืนผ้า จึงได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อพัฒนาเป็นสินค้า
อื่น จนกระทั่งได้ผลิตภัณฑ์ดักแด้ไหมอีรี่บรรจุกระป๋องที่มีคุณภาพและมีอายุการเก็บรักษาที่ยาวนานขึ้น
สำหรับความปลอดภัยในการบริโภค ตัวสายพันธุ์ไหมป่าอีรี่กินใบมันสำปะหลังเป็นอาหารอยู่แล้ว จึงไม่ได้
ใช้สารเคมีใดๆ ในการเลี้ยง อีกทั้งฟาร์ม และโรงงานได้มาตรฐาน GMP และผ่านการพิจารณาจากอย.แล้ว
ผู้บริโภคจึงสามารถมั่นใจในความปลอดภัยได้ ในการทำตลาดมีการออกบูธทดลองให้ชิมฟรีตามงานต่างๆ
โดยจะรับฟังข้อติชม และนำมาปรับปรุงสินค้า ซึ่งที่ผ่านก็ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณพัทธพงษ์ พงษ์เพชร 88 หมู่ 7 ต.โนนนาจาน อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
  โทร: 08-3342-4565 อีเมล: samia@hotmail.co.th  
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=tBlkUJ9XSuM


ตอน: ขนมขบเคี้ยวจากข้าวไทย สไตล์ญี่ปุ่น (ฮาจิมะ)         

                    

‘ข้าวไทย’ ถือเป็นข้าวที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก คุณกฤษณะ เดชอนันตชาติ จึงคิดนำข้าวไทยมาพัฒนาเป็น
ขนมรูปแบบใหม่ เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับคนรุ่นใหม่ที่รักสุขภาพ ซึ่งจะรับประทานเป็นของว่างหรือเป็น
อาหารเพื่อให้อิ่มท้องก็ได้ คุณกฤษณะได้มุ่งมั่นพัฒนาแบรนด์ขนม โดยใช้ข้าวไทยมาผสมผสานกับ
รสชาติของผลไม้ขึ้นชื่อของไทย เพื่อให้เป็นข้าวปั้นทอดกรอบในแบบฉบับของไทย โดยคิดตั้งแต่บรรจุ
ภัณฑ์ทำเป็นรูปทรงสามเหลี่ยม เพื่อให้สินค้าดูแตกต่าง โดดเด่น ดึงดูดให้คนสามารถจดจำสินค้าได้ทันที
ที่มองเห็นในครั้งแรก อีกทั้งผลิตภัณฑ์ขนมยังทำจากข้าวของไทย ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั่วโลก
โดยขนมของคุณกฤษณะชูความเป็นขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ ซึ่งกำลังเป็นเทรนด์ของขนมในปัจจุบัน
ขนมขบเคี้ยวจากข้าวไทย ทำตลาดโดยการออกบูธร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ทำให้เป็น
ช่องทางได้พบกับตัวแทนจำหน่ายในประเทศต่างๆ

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณกฤษณะ เดชอนันตชาติ 100 หมู่ 1 ซอยวัดเทียนดัด ถ.เพชรเกษม ต.บ้านใหม่
  อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
  โทร: (66) 0-2805-8755-6 อีเมล: info@thaihajima.com เว็บไซต์: www.thaihajima.com


ตอน: ขัดฟันแบบใหม่ด้วยไหมจากธรรมชาติ (M Press)

                   

สุขภาพปากและฟันที่ดีเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคน และ “ไหมขัดฟัน” ก็ถือเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ทำความ
สะอาดที่หลายคนนิยมใช้กัน คุณชัยพร พัฒนจักร จึงได้คิดค้นเทคโนโลยีที่สามารถนำเส้นใยไหม
ธรรมชาติมาผลิตเป็นไหมขัดฟัน จนได้รับรางวัล Special Awards และ Gold Medal จากงานประกวด
ผลงานนวัตกรรมนานาชาติ ปี 2013 ที่ไต้หวัน นับเป็นนวัตกรรมของคนไทยที่ผลิตได้เป็นรายแรกของโลก
ไหมขัดฟันแบรนด์ M Press เป็นไหมธรรมชาติแท้ 100% กระบวนผลิตปราศจากสารเคมีเจือปน เคลือบ
ด้วยขี้ผึ้งแท้ ปรุงแต่งกลิ่นให้หอมน่าใช้ด้วยกลิ่นสมุนไพรที่เป็นเอกลักษณ์ไทย สะอาดและปลอดเชื้อ
ด้วยระบบ Gas sterilization และหลังจากใช้แล้วนำไปทิ้งในดิน ตัวเส้นไหมยังสามารถย่อยสลายได้
ปัจจุบันการทำตลาดโดยการออกงานแสดงสินค้านวัตกรรมของภาครัฐ ล่าสุดได้ไปออกบูธ ณ ประเทศ
เมียนมาร์ ได้ผลตอบรับดีมาก

เดือนตุลาคม 2558

ตอน: มหัศจรรย์เส้นใยธรรมชาติ (TAKTAI)     

                    

การค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างสรรค์วัสดุใหม่ๆ เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ได้
คุณกัญจิรา ส่งไพศาล จึงมุ่งมั่นพัฒนาเส้นใยจากธรรมชาติจนได้รับการยอมรับในระดับสากล ด้วยความ
ตั้งใจที่อยากมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับโลก คุณกัญจิรา
จึงคิดนำเอาเส้นใยธรรมชาติ อย่าง ไผ่ สับปะรด กล้วย ข่า และผักตบชวา มาผลิตเป็นเส้นด้าย เพื่อนำ
ไปทอเป็นผืน และตัดเย็บเป็นเสื้อผ้า ผ้าพันคอ รองเท้า และเครื่องประดับ ซึ่งในกระบวนการทอเป็น
ผ้าผืนจะผสมกับฝ้าย เพื่อปรับให้นุ่มขึ้นและมีลวดลายสีสันสวยงาม โดยไม่ต้องย้อม เช่น ไผ่ เมื่อนำมา
ทอจะได้ผ้าใยไผ่เป็นริ้ว สีน้ำตาลเข้มที่ดูคล้ายสีทองบนสีขาวจากฝ้าย และจากการนำผ้าใยไผ่ไป
วิเคราะห์ พบว่ามีคุณสมบัติป้องกันแบคทีเรีย 99.94% ป้องกันยูวี และปรับอุณหภูมิตามสภาพอากาศ
ได้ดี ปัจจุบันมีการทำตลาดผ่านสื่อออนไลน์ ทั้งเว็บไซต์ เฟซบุ๊ค อินสตาแกรม และเปิดช็อปเล็กๆ ที่บ้าน
อีกทั้งในปีนี้มีแผนจะออกบูธในประเทศตามงานต่างๆ ด้วย

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณกัญจิรา ส่งไพศาล 459 ซอย 39 หมู่บ้านปัญญา ถนนพัฒนาการ 30 แขวง/
  เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
  โทร: 08-2459-4559 อีเมล: hi@taktai.com เว็บไซต์: www.taktai.com
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=Mu5ksuigqMw

ตอน: ขนมแนวคิดใหม่ ประโยชน์จากคางกุ้ง (โอคุสโน่)

                   
เนื่องจากประเทศไทยถือเป็นแหล่งเกษตรกรรมรายใหญ่ของโลกแห่งหนึ่ง แนวคิดที่จะนำวัตถุดิบที่เหลือ
จากภาคเกษตรมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้ จึงเป็นไอเดียที่ดีต่อทุกภาคส่วน
คุณพิมพ์มาดา พัฒนปรัชญาพงศ์ ได้นำสิ่งที่คนมองข้ามอย่างคางกุ้งขาวมาเพิ่มมูลค่าเป็นขนมรับประทาน
เล่น โดยส่งวัตถุดิบไปตรวจสอบกับห้องแล็บที่ได้มาตรฐาน ซึ่งได้รับเครื่องหมาย อย. GMP และ
ฮาลาลเรียบร้อยแล้ว จึงไว้วางใจได้ทั้งด้านความสะอาด ข้อมูลทางโภชนาการ ว่าดีต่อสุขภาพและ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ด้วยเป็นขนมน้องใหม่ในตลาด ช่วงแรกจึงเน้นการออกบูธเป็นหลัก และแจก
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ให้ชิม เพื่อให้คนรู้จักและรู้รสชาติของขนม และยังมีสื่อออนไลน์ อีกทั้งยังมีการนำขนม
ไปแจกให้เด็กๆ ในโรงเรียนต่างๆ ได้ชิม เพื่อสร้างการรับรู้ นอกจากนี้ยังวางขายในซูปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ
ส่วนต่างประเทศก็ได้ทำการส่งออกไปในประเทศเพื่อนบ้านแล้ว อย่าง จีน เวียดนาม กัมพูชา

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณพิมพ์มาดา พัฒนปรัชญาพงศ์ 120/7 หมู่ 12 ถนนกิ่งแก้ว แขวงราชาเทวะ
  เขตบางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
  โทร: 08-5178-7887, 08-0461-9999 อีเมล: pair.ptn@gmail.com เว็บไซต์: www.okusnofood.com
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=huh1QO8nUiY


ตอน: ศูนย์บริการสัตว์เลี้ยงครบวงจรเพื่อคนรักสัตว์ (PET CLUB)    

                    

การดูแลสัตว์เลี้ยงแสนรักให้มีความสุขและสุขภาพดี นับเป็นสิ่งที่เจ้าของทุกคนปรารถนา ดังนั้นการเลือก
ผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ให้กับเจ้าสี่ขาก็ต้องใส่ใจกันเป็นพิเศษ คุณสมฤดี ตัณศลารักษ์ จึงได้สร้าง
ศูนย์ดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงครบวงจร แห่งแรกในประเทศไทย โดยมีความตั้งใจให้เป็นศูนย์รวมความสุข
ของทั้งเจ้าของและสัตว์เลี้ยง คุณสมฤดี พัฒนาพื้นที่กว่า 1500 ตารางเมตร ให้บริการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง
ครบวงจร โดยเน้นที่ความสะอาดและมีมาตรฐานที่ดี ภายใต้คอนเซ็ปต์ PET CLUB WELLNESS CENTER
เพื่อคนรักสัตว์เลี้ยง ที่ให้บริการแบบ one stop services ด้วยโซนรักษาและดูแลรักษาสุขภาพสัตว์เลี้ยง
(Pet Hospital) โซนเสริมสวยและความงามสัตว์เลี้ยง (Pet Salon) โซนโรงแรมสำหรับสัตว์เลี้ยง
(Pet Hotel) โซนเพ็ทคาเฟ่ (Pet Café) ซึ่งให้บริการอาหารและเครื่องดื่มสำหรับเจ้าของและสัตว์เลี้ยง
และยังมีสระว่ายน้ำระบบน้ำเกลือ (Pet Pool) และพื้นที่สำหรับการผ่อนคลายให้แก่สัตว์เลี้ยงอีกด้วย
คุณสมฤดีมองว่าตลาดสัตว์เลี้ยงมีแนวโน้มที่ดีและเป็นขาขึ้น ซึ่งตอนนี้ไม่ได้เลี้ยงสัตว์แค่เฝ้าบ้าน แต่เป็น
ส่วนหนึ่งของครอบครัว เป็นเหมือนญาติ จึงมีการประชาสัมพันธ์ทั้งออนไลน์ เฟซบุ๊ค อินสตาแกรม
ส่วนออฟไลน์ก็มีการจัดงานประกวดน้องหมา นอกจากนี้ก็มีการออกบูธงานสัตว์เลี้ยง

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณสมฤดี ตัณศลารักษ์ 779 ซอยลาดพร้าว 101 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
  โทร: (66)0-2736-8848-9, 08-6413-9628 อีเมล: somruedee@petclub.co.th เว็บไซต์: http://www.petclub.co.th
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=yK88N5sWHz8


ตอน: เฟอร์นิเจอร์จากเศษไม้...แนวคิดใหม่ลดขยะให้โลก (fasttechno)

                    

การทำธุรกิจแบบ Zero Waste หรือการส่งเสริมการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่เพื่อประสิทธิภาพ
สูงสุด ถือเป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่กำลังเป็นที่นิยมในวงการธุรกิจ บริษัท ฟาสเทคโน จำกัด โดยคุณกรภัคร์
มีสิทธิดา ได้ตอบโจทย์แนวคิดนี้ได้อย่างน่าสนใจ กับ “เฟอร์นิเจอร์จากเศษไม้” ที่ดีไซน์เรียบง่าย แต่มี
สไตล์ ในปี 2558 ประเทศไทยต้องตั้งงบประมาณในการกำจัดขยะเป็นจำนวนสูงถึง 3 พันล้านบาท
เช่นเดียวกับโรงงานเฟอร์นิเจอร์ของคุณกรภัคร์ที่ต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายในการกำจัดหรือทำลายเศษไม้
เหล่านี้เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดไอเดียนำเศษไม้ที่เหลือจากการผลิตในโรงงานทั้งหมด มาแปรรูปเป็น
เฟอร์นิเจอร์ เพื่อช่วยลดปริมาณขยะ และลดค่าใช้จ่าย ซึ่งการนำเศษไม้ต่างๆ มาออกแบบเป็นของ
แต่งบ้าน ได้จดสิทธิบัตรไว้เรียบร้อยแล้ว อีกทั้งทุกๆ 3  เดือน จะต้องมีผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาสู่ตลาด
ทำให้สินค้าของบริษัทฯมีมากกว่า 1,000 รายการ การทำตลาดมีทั้งการออกบูธงานแสดงสินค้าต่างๆ
และยังได้เปิดพื้นที่โรงงานสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตด้วย สำหรับตลาด
ต่างประเทศ ตอนนี้ก็มีการส่งออกไปที่ประเทศญี่ปุ่นและยุโรป

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณกรภัคร์ มีสิทธิดา 555/1 ซอยลาดพร้าว 107 แยก 19 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น
  เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
  โทร: 08-1755-8879, (66) 0-27310-292-94 อีเมล: info@fasttechno.com เว็บไซต์: www.fasttechno.com
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=mf2jMnOutFc


ตอน ยกระดับขนมเมืองสุพรรณฯ เพื่อคนรุ่นใหม่ (มารุเค้ก)

                   


ใครที่แวะมาเยือนจังหวัดสุพรรณบุรี คงไม่พลาดที่จะแวะซื้อของฝากขึ้นชื่ออย่างขนมสาลี่กัน และหนึ่งใน
ร้านของฝากที่มีชื่อเสียงมานานกว่า 40 ปี มาวันนี้ได้คิดพัฒนาต่อยอดจากขนมสาลี่แบบเดิม ให้กลายเป็น
ขนมรูปแบบใหม่ที่ทั้งถูกปากและดูทันสมัย เพื่อให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่มากขึ้น ธุรกิจขนมของฝากเอกชัยสาลี่
ปัจจุบันได้ดำเนินธุรกิจมาถึงรุ่นที่ 2 และด้วยตลาดขนมที่มีการแข่งขันกันสูง จึงได้พัฒนาขนมให้ฉีกรูปแบบ
ไปจากเดิม เพื่อให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้ ทั้งคุณภาพ และราคา โดยพัฒนาเป็นขนมเค้กที่ทำจากแป้ง
สาลี นุ่มและหอมหวาน โดยใช้วัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติทั้งหมด เช่น ลูกตาล กะทิ ใบเตย และเติม
ความอร่อยลงไปด้วยการสอดไส้เป็นรสชาติต่างๆ ได้แก่ เค้กไส้ครีม สตรอว์เบอร์รี บลูเบอร์รี แคนเบอร์รี
แยมชีส  อีกทั้งยังมีการพัฒนาให้อายุของขนมเก็บไว้ได้นานถึง 6 วัน นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาแพคเกจจิ้ง
ให้สวยงาม ให้ขนมมีคุณค่า ทำให้มีลูกค้ากลุ่มคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจมากขึ้น จากการเปิดตัวขนมเค้กนี้
ในช่วงต้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา ก็ได้รับการตอบรับดีมาก ตอนนี้วางจำหน่ายที่ร้านของฝาก
เอกชัยสาลี่ จ.สุพรรณบุรี และร้านในเครือข่าย ซึ่งมียอดการสั่งซื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณภาวิณีย์ ดวงอุดม บริษัท เอกชัย สาลี่สุพรรณ จำกัด 222/2 หมู่่ 5 ถนนสุพรรณบุรี-
  บางบัวทอง ตำบลท่าระหัด อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
  โทร: 035-525-111, 08-1171-8192 อีเมล: marketing@ekachai.co.th, pawinee@ekachai.co.th
  เว็บไซต์: www.ekachai.co.th
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=hYxThn9ROXU  


ตอน: วัคซีนพืช...สุดยอดนวัตกรรมไทยระดับโลก (BIG)         

                    

วัคซีนพืช...สุดยอดนวัตกรรมไทยระดับโลก เป็นผลงานของนักวิจัยไทยคนเก่งที่สามารถพัฒนาวัคซีน
ป้องกันโรคสำหรับพืช นวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มคุณภาพและเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรไทย จนได้รับรางวัล
สุดยอดนวัตกรรมจากทั้งในและต่างประเทศ นายสัตวแพทย์กษิดิ์เดช ธีรนิตยาธาร ใช้เวลาเกือบ 10 ปี
ในการพัฒนาวัคซีนพืช โดยใช้วิธีการเดียวกับที่ใช้ผลิตวัคซีนคน มาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพืช ซึ่งได้ทำการ
จดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว ล่าสุดก็ได้รับรางวัลสุดยอดนวัตกรรม ในงาน International Exhibition of
Inventions Geneva ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นเวทีประกวดนวัตกรรมระดับโลก วัคซีนพืชมีแร่ธาตุ
อาหารเสริมระดับนาโนที่ออกฤทธิ์เป็นยาและวัคซีนสำหรับพืช สามารถสร้างภูมิต้านทานและป้องกัน
ต้านทานต่อการเข้าทำลายของโรค แมลง และสภาพอากาศที่ไม่เหมาะสมได้ จึงทำให้พืชมีคุณภาพและ
ปริมาณผลผลิตมากขึ้น และสามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิด อีกทั้งยังมีผลดีกับเกษตรกร ช่วยลดต้นทุน
การผลิต ที่สำคัญลดปริมาณการใช้สารเคมีลง ทำให้เกษตรกรปลอดภัยและส่งผลดีไปถึงผู้บริโภคด้วย
ในการทำตลาดมีการออกบูธตามงานที่เกี่ยวกับเกษตร และยังได้ร่วมมือกับบริษัทฯ ในประเทศสิงคโปร์
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงทางการค้า เพื่อมอบสิทธิในการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “วัคซีนพืช”
ในประเทศจีนอีกด้วย


ตอน: กระเป๋าแบรนด์ไทย ดีไซน์โดนใจตลาดโลก (31 ธันวา)

                   

31 ธันวา ผลงานของดีไซเนอร์ไทยคนเก่ง ที่ออกแบบกระเป๋าได้ถูกใจคอแฟชั่นทั้งชาวไทยและชาว
ต่างชาติ จนทำให้ได้ไปอวดโฉมในนิตยสารชั้นนำระดับโลกมาแล้ว คุณบุญยนุช วิทยสัมฤทธิ์ นำความรู้
จากการทำเครื่องหนัง และได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อสร้างแบรนด์ของตนเอง ทำให้กระเป๋าแบรนด์
31 ธันวา มีเอกลักษณ์ที่เป็นกระเป๋าหนังแท้แฮนด์คราฟท์  1 คน ทำงาน 1 ใบ ทำให้สินค้าเป็นงานศิลปะ
ที่มีคุณค่า อีกทั้งยังมีลูกเล่นการใช้ สามารถเปลี่ยนโฉมเพื่อความสวยงามได้ 2 แบบ และเลือกหนังที่ดี
มีคุณภาพ และยังใส่ครีมกันร่องรอยขีดข่วนเพื่อถนอมกระเป๋าให้มีความคงทนและใช้ได้นาน ที่สำคัญ
กระเป๋าแต่ละรุ่นนั้น หมดแล้วหมดเลย ไม่ทำเพิ่ม ทำให้มีคุณค่า เพื่อการสะสมกระเป๋า 31 ธันวาวาง
position เป็นแบรนระดับไฮเอนด์ ใช้วิธีการเล่าเรื่องราวทั้งในเว็บไซต์ อินเตอร์เน็ต ให้เกร็ดความรู้
เป็นเสมือนตัวแทนผู้เชี่ยวชาญ และยังมีวางจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ สำหรับตลาดต่างประเทศนั้น
ก็ได้รับการตอบรับที่ดี สามารถเจาะตลาดอาเซียน ยุโรป ตะวันออกกลาง และสหรัฐอเมริกาได้

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณบุญยนุช วิทยสัมฤทธิ์ บริษัท 31 ธันวา จำกัด 15 ซอยจำเนียรสุข 1 แขวงวัดท่าพระ
  เขตเพชรเกษม กรุงเทพฯ10600
  โทร: 08-9644-6623 อีเมล: 31thanwa@gmail.com เว็บไซต์: www.31thanwa.com


ตอน: อุปกรณ์แขวนเสื้อแนวใหม่ ใช้งานง่าย ประหยัดพื้นที่ (new idea)

                   

ใครที่มีเสื้อผ้าล้นตู้จนหาที่เก็บไม่ได้ วันนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป เพราะคุณธนินทร์ชัย เอราวัณ มีไอเดีย
ดัดแปลงที่แขวนเสื้อแบบเดิมๆ ให้สามารถใช้งานได้ดีและหลากหลายขึ้น เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์
การใช้ชีวิตของคนเมืองที่ชอบแต่งตัว แต่มีพื้นที่ใช้สอยน้อย โดยได้เปลี่ยนวัสดุ และมีการติดอุปกรณ์
เพิ่มเติมให้มีความแข็งแรงทนทาน ทำให้สามารถแขวนเสื้อได้ 40-50 ตัว รัศมีการแขวนใช้เพียง 60
เซนติเมตร โดยไม้แขวน 1 ก้าน จะรับน้ำหนักได้ 10 กิโลกรัม สะดวกในการติดตั้ง ไม่ต้องเจาะ ไม่ต้องใช้
น็อต มีคู่มืออธิบายขั้นตอนต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตามความ
เหมาะสม ปรับความสูงได้ 1.6-2.9 เมตร ด้วยเหล็ก 4 ท่อน ยึดกับเพดานฝ้า เหมาะกับทุกพื้นที่ ไม่ว่า
จะเป็นบ้าน คอนโดมิเนียม อพาร์ตเมนต์ หอพัก มีการทำการตลาดทั้งออนไลน์ ในเฟซบุ๊ค และออฟไลน์
ออกงานแสดงสินค้าต่างๆ จนลูกค้าซื้อไปใช้ แล้วเกิดการบอกต่อ อีกทั้งยังมีช่องทางจำหน่ายผ่าน 7-11
catalogs อีกด้วย

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณธนินทร์ชัย เอราวัณ 34 ซอยรามอินทรา 14 แยก 17 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
  โทร: 090-923-2590 อีเมล: newideaproduct@gmail.com เว็บไซต์: www.newidea.co.th


ตอน:  จากจินตนาการ สู่งานเซรามิกสไตล์ใหม่ (May&Clay)

                   

ผลงานเซรามิกของคุณกมลชนก ภาณุเวศย์ ที่เต็มไปด้วยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ทำให้ได้
เซรามิกสไตล์ใหม่ จนผลงานของเธอได้รับการยอมรับจากเวทีระดับโลก และด้วยความโดดเด่นของ
เซรามิก May&Clay ทำให้ติด 1 ใน 35 ผลงาน ที่คัดเลือกจาก 1,700 ผลงานทั่วโลก ให้ไปแสดงในงาน
Taiwan Designer Week 2015 ซึ่งผลงานของเธอได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานและสื่อมวลชนจาก
ประเทศต่างๆ เป็นอย่างมาก เธอได้นำเสนอผลงานผ่านคาแรกเตอร์ของตัวเอง โดยมีจุดเด่นที่การทำงาน
ศิลปะให้มีฟังก์ชั่นการใช้งานเข้าไปด้วย เช่น ตุ๊กตาเด็กหญิงขี่ม้า อาจดูมีรูปลักษณ์ที่ดูแปลกตา สามารถ
ใช้งานเป็นแจกันได้ โดยใส่ดอกไม้ เป็นเหมือนหางม้า ใช้เป็นของตกแต่งบ้านได้  หลังจากที่คุณกมลชนก
ทำเซรามิกแบรนด์ May&Clay ออกมา ก็เริ่มนำสินค้าไปทดสอบตลาดจริง ตามงานแฟร์หรือตามร้านต่างๆ
ได้เรียนรู้ความต้องการของลูกค้า นำมาพัฒนางานที่ตอบสนองการใช้งานและความต้องการของลูกค้า
มากขึ้น ทำให้มีงานที่หลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันก็มีทั้งลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ให้ความสนใจ

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณกมลชนก ภาณุเวศย์ 2/12 ซอยมิตรภาพ 9 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง
  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
  โทร: 09-0145-9050 อีเมล: deapendent_may@hotmail.co.th เว็บไซต์: http://facebook.com/MayandClayCeramicsStudio
ติดต่อเรา

ใบสมัครออกรายการ 'เพื่อนคู่คิด'
ผู้ประกอบการที่สนใจร่วมออกอากาศรายการเพื่อนคู่คิด สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้
ที่นี่  
พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และส่งกลับมาที่คุณปิ่นปินัทธ์ พัฒนจันหอม
อีเมล:
pinpinat.pat@bbl.co.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อขอข้อมูลได้ที่
ฝ่ายการประชาสัมพันธ์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม กรุงเทพฯ 10500
Tips/Useful Info

ใบสมัครออกรายการ
ผู้ประกอบการที่สนใจ
ร่วมออกอากาศ สามารถ
ดาวน์โหลดใบสมัคร
 และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
ส่งกลับมาที่คุณปิ่นปินัทธ์
พัฒนจันหอม อีเมล: pinpinat.pat@bbl.co.th
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ธนาคารบนมือถือBualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone
Submit