รายการเพื่อนคู่คิด

สารคดีทางโทรทัศน์ที่ส่งเสริมธุรกิจเอสเอ็มอีมากว่า 27 ปี และยังคงสืบสานเจตนารมณ์
ต่อไป

เป็นเวลากว่า 27 ปีแล้วที่สารคดีสั้นทางโทรทัศน์ในชื่อ 'เพื่อนคู่คิด' ของธนาคารกรุงเทพได้มีส่วนสนับสนุนภาคธุรกิจเอสเอ็มอีให้เจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของเอสเอ็มอีที่มีความ
โดดเด่นและน่าสนใจ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเหล่านั้นได้ขยายตลาดและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ธนาคารยังมุ่งหวังให้เรื่องราวเกี่ยวกับความสำเร็จและการพัฒนาธุรกิจในเชิงนวัตกรรมที่สะท้อนผ่านสารคดีเพื่อนคู่คิดในแต่ละตอน ช่วยจุดประกายความคิดให้ผู้ประกอบการรายอื่นๆ นำไปประยุกต์ใช้ในกิจการของตนและพัฒนาต่อยอดเพื่อความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

ธนาคารกรุงเทพเริ่มทำการผลิตและเผยแพร่รายการเพื่อนคู่คิดในปี 2532 และดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน จนเป็นที่ยอมรับจากสาธารณชนอย่างกว้างขวางในฐานะรายการโทรทัศน์ที่มีสาระประโยชน์สำหรับผู้ชมทุกกลุ่ม นอกเหนือจากผู้ประกอบการ ดังจะเห็นได้จากการได้รับรางวัลที่สำคัญเช่นรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ประเภทส่งเสริมอาชีพดีเด่นประจำปี 2540 จากชมรมส่งเสริมโทรทัศน์ มูลนิธิจำนง รังสิกุลและสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ปัจจุบัน รายการ เพื่อนคู่คิด ออกอากาศเผยแพร่เป็นประจำทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ เวลา 10.05 น. 

รายการเพื่อนคู่คิดเป็นหนึ่งในหลากหลายโครงการและกิจกรรมที่ธนาคารกรุงเทพดำเนินการภายใต้นโยบายที่มุ่งสนับสนุนธุรกิจเอสเอ็มอี ซึ่งเป็นรากฐานของระบบเศรษฐกิจไทย ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ส่งผลต่อเนื่องให้เศรษฐกิจไทยมีความเข้มแข็งและยืนหยัดได้อย่างมั่นคงในท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลง โดยดำเนินการสอดประสานไปกับโครงการอื่นๆ ของธนาคาร เช่น โครงการเกษตรก้าวหน้า โครงการบัวหลวงกรีน เป็นต้น

ด้วยเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยในการพัฒนาตนเองให้สามารถแข่งขันและยืนหยัดอยู่ได้ในระบบเศรษฐกิจไร้พรมแดน ธนาคารกรุงเทพยังคงจัดทำรายการเพื่อนคู่คิด เพื่อนำเสนอสาระประโยชน์แก่ผู้สนใจต่อไป พร้อมทั้งพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบรายการให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา

ตอน

                   
งดออกอากาศ

วันที่ 6 เมษายน 2560

กระดาษสาลายลูกไม้  หนึ่งเดียวในไทย (จินนาลักษณ์ จ.เชียงราย)

วันที่ 7 เมษายน 2560

งดออกอากาศ

วันที่ 13 เมษายน 2560

งดออกอากาศ

วันที่ 14 เมษายน 2560

ที่กรวดน้ำสำเร็จรูป พกง่าย ใช้สะดวก (imina จ.เชียงราย)

วันที่ 20 เมษายน 2560

ต่อยอดงานวิจัย สู่ชาลำไยเพื่อสุขภาพ (สวนในเวียง จ.เชียงราย)

วันที่ 21 เมษายน 2560

ขนมเพื่อสุขภาพจากข้าวกล้องลืมผัว (ข้าวกล้องกรอบ iRice จ.พะเยา)

วันที่ 27 เมษายน 2560

ผลิตภัณฑ์ดูแลความงามจากใยไหม (CEILK จ.เชียงราย)

วันที่ 28 เมษายน 2560

 

เดือนเมษายน 2560

ตอน: กระดาษสาลายลูกไม้ หนึ่งเดียวในไทย (จินนาลักษณ์ จ.เชียงราย)  
 

                    

การทำกระดาษสา เป็นองค์ความรู้ที่ชาวบ้านในหลายพื้นที่นิยมนำวัสดุในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ โดยนำ
มาทำเป็นของใช้ ของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยว แต่ คุณจินนาลักษณ์ ชุ่มมงคล ผู้ผลิตกระดาษสาใน
จังหวัดเชียงราย มีไอเดียในการสร้างสรรค์ลวดลายใหม่ๆ ที่เพิ่มมูลค่าให้กับกระดาษสา ที่สำคัญยังเป็น
ผู้ผลิตเพียงรายเดียวของประเทศอีกด้วย กระดาษสาลวดลายสวยงามที่คุณจินนาลักษณ์ได้คิดพัฒนา ทำ
มาจากวัตถุดิบธรรมชาติอย่างหญ้าแฝก และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยความโดดเด่นด้านวัตถุดิบและเทคนิคการสร้างลวดลาย ทำให้ผลงานนี้ได้รับความสนใจจากดีไซเนอร์ชาวต่างชาติที่ค้นหาวัสดุใหม่ๆ
ไปใช้ในงานออกแบบเสื้อผ้าที่ทำจากกระดาษสาลายลูกไม้ ทำให้ได้ไปอวดโฉมในงานแฟชั่นโชว์ที่
กรุงโซล เกาหลีใต้ ติดต่อกันถึง 5 ปี นอกจากพัฒนาลวดลายแล้ว คุณจินนาลักษณ์ยังได้เพิ่มคุณสมบัติ
ให้แก่กระดาษ เช่น ป้องกันการลามของไฟ กันความชื้นและเชื้อรา เพื่อเพิ่มความคงทนในการใช้งาน
ปัจจุบันที่นี่ยังเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับเยาวชนรุ่นใหม่หรือนักท่องเที่ยวได้เข้ามาศึกษาทดลองทำ
ผลงานด้วยตัวเอง และยังร่วมกับเครือข่ายในชุมชนเปิดเป็นโฮมสเตย์ที่ตกแต่งด้วยกระดาษสาต้อนรับ
นักท่องเที่ยวด้วย

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณจินนาลักษณ์ ชุ่มมงคล บริษัท จินนาลักษณ์ จำกัด เลขที่ 235 หมู่ 1 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
  โทร: 053-675-395, 081-883-9062 อีเมล: jinnaluck@gmail.com เว็บไซต์: www.jinnaluck.co.th Facebook: https://www.facebook.com/JinnaluckMiracleOfSaa/?hc_ref=SEARCH 

ตอน: ที่กรวดน้ำสำเร็จรูป พกง่าย ใช้สะดวก (imina จ.เชียงราย)    
 

                    

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบในการทำบุญ แต่มักประสบปัญหาไม่มีอุปกรณ์ในการกรวดน้ำ และมักจะหยิบฉวย
ขวดน้ำหรือภาชนะที่สามารถกักเก็บน้ำใกล้ๆ ตัวมาใช้งานแทนนั้น รายการเพื่อนคู่คิดก็มี “ที่กรวดน้ำ
สำเร็จรูป” ที่คิดค้นและพัฒนาโดยคุณณัฏฐวี จัดแจง ที่ตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างสะดวกสบายมา
แนะนำกัน สำหรับไอเดียการออกแบบที่กรวดน้ำ คุณณัฏฐวีได้แรงบันดาลใจมาจากศิลปะภาคเหนือ จึง
ออกแบบให้เป็นรูปทรงระฆังคว่ำ ทำด้วยพลาสติกสีทอง 2 ตอน สำหรับการใช้งาน สามารถแยกจากกันได้ ทำให้สะดวกในการใช้งาน นอกจากนี้ยังสามารถเป็นของที่ระลึกแจกในงานบุญต่างๆ ได้อีกด้วย คุณณัฏฐวี
ยังได้เข้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อพัฒนาธุรกิจ โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ในการทำธุรกิจหลายๆ ด้าน
ซึ่งนอกจากจะนำมาปรับใช้กับธุรกิจของตัวเองได้แล้ว ยังทำให้มีโอกาสได้ไปออกแสดงสินค้าในต่างประเทศอีกด้วย

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณณัฏฐวี จัดแจง เลขที่ 109 หมู่ 12 ต.ป่าตึง อ.จัน จ.เชียงราย 57110
  โทร: 086-106-6615

ตอน: ต่อยอดงานวิจัย สู่ชาลำไยเพื่อสุขภาพ (สวนในเวียง จ.เชียงราย)     

                   

ลำไย เป็นผลไม้มากคุณค่าที่นอกจากจะนิยมรับประทานผลสดและอบแห้งแล้ว เกษตรกรแห่งสวนเกษตร
อินทรีย์ของเราในวันนี้ ยังมีแนวคิดนำลำไยไปแปรรูปเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอีกด้วย คุณอรอนงค์ วุฒิยา
กรกุล ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีทำการศึกษาวิจัยตั้งแต่การปลูกลำไยพันธุ์อีดอแบบเกษตร
อินทรีย์ จนได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จากกรมวิชาการเกษตร และมาตรฐานออร์แกนิก
จากยุโรป ผลผลิตและสินค้าจากสวนแห่งนี้จึงสามารถส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศได้ คุณอรอนงค์
นำลำไยมาผ่านการอบในอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อดึงสารที่มีประโยชน์ออกมา หลังจากนั้นนำมาบดและ
บรรจุลงซอง สามารถเติมน้ำร้อนและดื่มได้ทันที แต่สิ่งที่ต่างจากชาทั่วไปคือ ไม่มีสารคาเฟอีน จึงทำให้มี
นักธุรกิจชาวจีนให้ความสนใจมาก อีกทั้งตอนนี้ยังได้เริ่มส่งออกไปฮ่องกงแล้ว ซึ่งได้รับการตอบรับ
ค่อนข้างดี สำหรับตลาดในไทย มีวางจำหน่ายที่คิงพาวเวอร์ ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ และร้านขายสมุนไพร
ทั่วไป นอกจากนี้ยังสามารถสั่งทางออนไลน์ได้อีกด้วย

เดือนมีนาคม 2560

ตอน: น้ำหวานผสมหมากเม่า ทางเลือกใหม่ของคนชอบความหวาน (ศิริวัฒน์แซนด์วิช)
 

                    

มะเม่าหรือหมากเม่า เป็นผลไม้ที่พบมากในพื้นที่เขตร้อนของภาคอีสาน โดยเฉพาะในแถบเทือกเขาภูพาน อ.ภูพาน จ.สกลนคร มีลักษณะเป็นไม้ยืนต้น รสชาติหวานอมเปรี้ยว นิยมรับประทานสดหรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย รวมถึงยังมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายถึง 18 ชนิด นอกจากนี้ยังมีสรรพคุณเป็นยาระบาย บำรุงสายตา ช่วยฟอกโลหิต และขับเสมหะ คุณศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ จึงเกิดแนวคิดนำมาแปรรูปเป็นน้ำผลไม้ 100 % และ 33% ล่าสุดได้ต่อยอดแปรรูปน้ำเม่าเบอร์รี่ 15 % ผสมน้ำตาล เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ๆ ให้กับผู้ที่ชื่นชอบน้ำหวานกลิ่นผลไม้ จุดขายของน้ำเม่าเบอร์รี่ คือ ผลมะเม่าจะออกผลเพียงปีละหนึ่งครั้ง หมดแล้วหมดเลยต้องรอปีต่อไป ซึ่งเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งในการกระตุ้นให้คนอยากซื้อ ปัจจุบันทำประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย นอกจากนี้ยังมีวางจำหน่ายในมินิมาร์ทชั้นนำ

ตอน: เพิ่มความเข้มให้คิ้วลูกน้อย ด้วยเซรั่มจากสมุนไพรไทย (AnthokidBaby)      

                    

พ่อแม่ยุคใหม่ที่อยากให้ลูกน้อยมีคิ้วดกดำ ไม่ต้องเสียเวลาไปหาดอกอัญชันมาทาให้ลูกๆ กันแล้ว เพราะตอนนี้มีผลิตภัณฑ์บำรุงคิ้วสำหรับเด็กที่ทำจากสมุนไพรไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัย แถมใช้งานสะดวกมากขึ้นอีกด้วย ภญ.วรัญญา สิริเศรษฐนันท์ และเพื่อนเภสัชกรใช้เวลาศึกษาวิจัยนานถึง  2 ปี เพื่อนำสมุนไพรไทยอย่างดอกอัญชันและรำข้าวหอมนิล ที่มีสารแอนโทไซยานิน หรือสารสีน้ำเงินอมม่วง ซึ่งช่วยให้คิ้วเข้มขึ้นและยังกระตุ้นเซลล์รากผมให้งอกเร็วขึ้น และใบพลู ที่มีสารแอนตี้เซปติกช่วยต้านเชื้อแบคทีเรีย มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยบำรุง “คิ้ว” ให้ลูกน้อย นับเป็นแบรนด์ไทยรายแรกที่สร้างสรรค์นวัตกรรมนี้ แบรนด์ AnthokidBaby ใส่ใจตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบสมุนไพรรับซื้อตรงจากฟาร์มที่ปลูกแบบออร์แกนิก และในกระบวนการสกัดสาร ใช้เทคนิคเฉพาะไม่ใช้แอลกอฮอล์ ไม่ใส่สารกันเสีย น้ำหอม และสีสังเคราะห์ใดๆ เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอาการ “แพ้” ในเด็ก ให้เหลือโอกาสน้อยถึงน้อยที่สุด รวมถึงได้ส่งผลิตภัณฑ์ทดลองการระคายเคืองทางผิวหนังที่มหาวิทยาลัยมหิดล และประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นศูนย์กลางการทดสอบผลิตภัณฑ์ด้านเวชสำอางอันดับต้นๆ ของโลก สำหรับการใช้งานได้ออกแบบเป็นหลอดแท่งปลายหัวแปรง ทำให้ไม่เลอะ สามารถใช้ป้ายคิ้วลูกได้สะดวก ปัจจุบันขายผ่านช่องทางออนไลน์ และมีวางขายที่ร้านสินค้าเด็กในโรงพยาบาลเอกชน และแผนกเด็กอ่อนของห้างสรรพสินค้าชั้นนำ

 • ผู้แทนธุรกิจ: ภญ.วรัญญา สิริเศรษฐนันท์ เลขที่ 91/98 พาทิโอ เมืองทองธานี หมู่ที่ 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงบ้านใหม่ เขตปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
  โทร: 061-512-2579 เว็บไซต์: www.anthokid.com Facebook: https://www.facebook.com/AnthokidBaby/ Instagram: anthokid
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=sfcnSTkJZcs 

ตอน: ถุงประคบร้อนรูปแบบใหม่ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมือง (พุทธรักษา)    

                    

ลูกประคบสมุนไพร เป็นหนึ่งในวิธีการบำบัดและบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อของคนไทยมาตั้งแต่
ในอดีต แต่ยุคสมัยและไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงทำให้คุณวรชัญญ์ ศรีวิเชียร คิดออกแบบถุง
ประคบร้อนจากสมุนไพร ที่ใช้งานได้ง่ายและสะดวกสบายมากขึ้น ถุงประคบร้อนสมุนไพรเม็ดบีทชีวภาพ
แตกต่างจากถุงประคบร้อนทั่วไปตรงที่มีเม็ดบีทชีวภาพอยู่ในถุง ซึ่งจะทำหน้าที่คล้ายฝาคอยเปิด-ปิด
เพื่อปล่อยสารสกัดสมุนไพรออกมา โดยในการใช้งานต้องนำถุงประคบร้อนใส่ในไมโครเวฟ อุ่นให้ร้อน
เม็ดบีทที่โดนความร้อนจะเปิดอ้าและปล่อยสารสกัดสมุนไพรออกมาอย่างสม่ำเสมอ ประมาณ 30-40 นาที
จนอุณหภูมิลดลงเป็นปกติ เม็ดบีทก็จะปิดสนิท ทำให้สามารถใช้ถุงประคบร้อนได้นานขึ้น จนกว่าเม็ดบีท
จะสลายไปเองตามธรรมชาติ โดยไม่มีอันตรายใดๆ ทั้งต่อผู้ใช้งานและต่อสิ่งแวดล้อม ปัจจุบัน ถุงประคบ
ร้อนสมุนไพรเม็ดบีทชีวภาพ มีทั้งถุงประคบร้อน แขน-เข่า, บ่า-ไหล่, เอว-หลัง ซึ่งสามารถดัดแปลงไปใช้
ประคบได้กับทุกส่วนของร่างกาย กลุ่มเป้าหมายหลักของผลิตภัณฑ์คือกลุ่มคนวัยทำงาน ที่ต้องนั่งอยู่
หน้าคอมพิวเตอร์นานๆ จึงเลือกใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียในการทำการตลาด เพราะสามารถเข้าถึงลูกค้า
เป้าหมายได้ดี นอกจากนี้ยังออกงานแสดงสินค้าต่างๆ ที่หน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุน ซึ่งที่ผ่านมา
ลูกค้าให้การตอบรับที่ดีมาก

 
ตอน: แปรรูปสมุนไพรสู่เครื่องดื่มบำรุงน้ำนม เพื่อคุณแม่ยุคใหม่ (Mommylicious Juice)       

                    

ด้วยไลฟ์สไตล์ของคุณแม่ยุคใหม่ การจะหาสมุนไพรมาต้มเพื่อดื่มบำรุงน้ำนมหลังคลอด อาจจะเป็นเรื่อง
ที่ค่อนข้างยุ่งยาก คุณนิชานันท์ มั่งคั่ง จึงคิดนำพืชผักสมุนไพรไทยที่มีสรรพคุณช่วยเพิ่มน้ำนม มาแปรรูป
เป็นเครื่องดื่มพร้อมรับประทาน อีกหนึ่งตัวช่วยดีๆ ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้คุณแม่มากขึ้น
คุณนิชานันท์และทีมงาน ได้ศึกษาข้อมูลจากสูตินรีแพทย์ และนักโภชนาการ จนพบว่า นอกจากหัวปลี
จะเป็นสมุนไพรชั้นดีที่ช่วยบำรุงน้ำนมให้กับคุณแม่แล้ว ขิงก็มีคุณสมบัติในการบำรุงน้ำนมที่ไม่แตกต่างกัน
เธอจึงได้นำมาแปรรูปเป็นเครื่องดื่มสูตรต่างๆ โดยเน้นให้มีรสชาติที่รับประทานง่าย ซึ่งนอกจากจะช่วย
กระตุ้นน้ำนมแล้ว ยังช่วยบำรุงสุขภาพให้คุณแม่หลังคลอดได้อีกด้วย เครื่องดื่มบำรุงน้ำนมคุณแม่ Mommylicious Juice มี 4 สูตร ทุกสูตรเลือกใช้น้ำผึ้งให้ความหวานแทนน้ำตาล ผลิตในโรงงานที่ได้
มาตรฐาน GMP ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยระบบพาสเจอไรซ์ก่อนบรรจุลงขวดแก้ว ไม่มีสารกันบูดหรือสาร
กันเสีย สามารถรับประทานได้ทั้งแบบเย็นและแบบร้อน สำหรับการทำตลาดเน้นใช้โซเชียลมีเดีย และ
ยังมีวางจำหน่ายทางออนไลน์ และในซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ

 
ตอน: สร้างจุดขายให้แบรนด์ด้วยกะหรี่ปั๊บชาร์โคล (Mr.Pup'puffs)        

                    

ปัจจุบันการนำเอา ‘ชาร์โคล’ หรือถ่านคาร์บอนที่รับประทานได้ มาประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก วันนี้เพื่อนคู่คิดมีอีกหนึ่งแนวคิดน่าสนใจ ที่นำเอาชาร์โคลมาเป็นส่วนผสมในขนมกะหรี่ปั๊บ ซึ่งช่วยสร้างความแปลกใหม่ และกระตุ้นยอดขายให้กับแบรนด์ได้เป็นอย่างดี ‘ชาร์โคล’ นอกจากจะทำให้สีสันของอาหารดูโดดเด่นขึ้น กลิ่นที่หอม และคุณสมบัติในการดูดซับสารพิษที่อาจสะสมในระบบทางเดินอาหารและลำไส้ ทำให้ชาร์โคลกลายเป็นที่ดึงดูดใจของผู้บริโภคยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี จึงทำให้ คุณศุภชัย จันทร์ฉายทอง คิดพัฒนากะหรี่ปั๊บสูตรชาร์โคล เพื่อสร้างจุดเด่นทางการตลาดและสร้างแบรนด์ Mr.Pup'puffs ขึ้นมา ตอนนี้กะหรี่ปั๊บ Mr.Pup'puffs มี 2 สูตร สูตรดั้งเดิม และสูตรชาร์โคล ส่วนไส้มีทั้งหมด 8 ไส้ ซึ่งทุกไส้จะเน้นหวานน้อย และไม่อมน้ำมัน ปัจจุบันทำตลาดเน้นออกงานอีเวนท์ต่างๆ และมีเฟสบุ๊กแฟนเฟจให้ลูกค้าได้ติดตามว่าไปออกงานที่ไหน และยังเป็นช่องทางที่สามารถสั่งซื้อได้ โดยมีบริการส่งถึงที่อีกด้วย

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณศุภชัย จันทร์ฉายทอง เลขที่ 420/8 หมู่5 หมู่บ้านชมเพลิน ซอยเศรษฐกิจ 46 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
  โทร: 095-558-8111, 083-055-4448 อีเมล: preterforget@hotmail.com Facebook: https://www.facebook.com/puppuffs/ Instagram: Mr.Puppuffs
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=GaaC2sFV6F0

ตอน: จากแนวคิดขนมไทย สู่เฟอร์นิเจอร์ดีไซน์ใหม่เฉพาะตัว (Mobella)         

                    

สินค้าประเภทของใช้และของตกแต่งบ้าน ดีไซน์คือเอกลักษณ์และจุดขายที่สำคัญ ที่จะทำให้ลูกค้าสนใจและจดจำแบรนด์สินค้าได้ และวันนี้รายการเพื่อนคู่คิดมีเฟอร์นิเจอร์รูปแบบใหม่ ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากขนมไทยโบราณ ซึ่งถือเป็นการออกแบบที่สามารถสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยได้อย่างมีสไตล์
คุณอนุพล อยู่ยืน เลือกรูปทรงของขนมไทยที่มีเอกลักษณ์ อย่างขนมใส่ไส้ ขนมครก ทองม้วน และตะโก้ มาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ จึงทำให้ผลงานของเขามีคาแร็กเตอร์ที่โดดเด่น และได้รับการยอมรับในเวทีต่างประเทศ โดยผลงานเฟอร์นิเจอร์รูปทรงขนมใส่ไส้ ยังได้รับคัดเลือกให้ไปจัดแสดงในงานเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งระดับโลก ที่ประเทศอิตาลี เมื่อปี 2016 ที่ผ่านมา เฟอร์นิเจอร์ของคุณอนุพล นอกจากดีไซน์ที่สวยงามแล้ว ยังตอบสนองการใช้งานของลูกค้าได้เป็นอย่างดี สามารถปรับขนาด และเลือกสีได้ตามใจ ปัจจุบันมีโชว์รูมอยู่ที่ซอยเอกมัย และ Urban Home ถนนรัชดาภิเษก

ตอน: น้ำสต็อกสำเร็จรูป ตัวช่วยปรุงอาหารสำหรับคุณแม่ (หอมกรุ่น)          

                    

คุณแม่หลายๆ คนคงเคยเจอปัญหาลูกน้อยไม่ยอมรับประทานอาหาร หรือรับประทานอาหารยากกันมาบ้าง
และน้ำปรุงรสจากเนื้อสัตว์หรือน้ำสต็อก ก็กลายเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสำคัญในการปรุงอาหารเพื่อลูกน้อย
ให้มีรสชาติที่ดีขึ้น แต่ด้วยระยะเวลาในการเคี่ยวที่ค่อนข้างนาน จึงทำให้แพทย์หญิงอัจฉรา สัมฤทธิวณิชชา
เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการทำน้ำสต็อกสำเร็จรูป เพื่อช่วยย่นระยะเวลาให้กับคุณแม่ที่อยากปรุงอาหาร
เพื่อลูกน้อย แต่มีเวลาจำกัด คุณอัจฉราเลือกใช้วัตถุดิบคุณภาพที่คัดสรรอย่างดี เช่น เนื้อสัตว์จากฟาร์มที่
เลี้ยงในระบบปิด และผักปลอดสารพิษ จากนั้นนำมาผ่านกระบวนการปรุงที่ได้มาตรฐาน ไม่ใส่สารกันเสีย
เกลือ และผงชูรส เคี่ยวจนได้น้ำซุปที่มีรสชาติหวานหอม และนำมาผ่านกระบวนการพาสเจอไรซ์เพื่อยืด
อายุการเก็บรักษา โดยน้ำสต็อกแบรนด์นี้ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาหรืออย.
เรียบร้อยแล้ว

ตอน: นวัตกรรมไล่ยุง ปลอดภัย ไร้สารเคมี (Barricare)             

                    

องค์การอนามัยโลก ระบุว่า ยุงเป็นหนึ่งในสัตว์ที่ทำให้มนุษย์เสียชีวิตเฉลี่ยถึงปีละกว่า725,000 คน หน่วยงานต่างๆ ทั่วโลกจึงพยายามค้นคว้า วิจัย และคิดค้นผลิตภัณฑ์ เพื่อกำจัด หรือป้องกันยุงอย่างมีประสิทธิภาพ และล่าสุดกับผลิตภัณฑ์ไมโครแคปซูลไล่ยุงของคุณนันทพงศ์ ร่มเย็น ที่พัฒนาร่วมกับ
ไบโอเทค สวทช. ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่น่าชื่นชม ผลิตภัณฑ์น้ำยาไมโครแคปซูลไล่ยุงตัวนี้ สกัด
มาจากสมุนไพรที่ยุงไม่ชอบ ได้แก่ ลาเวนเดอร์ ตะไคร้หอม ยูคาลิปตัส และดอกเบญจมาศขาว โดย
ความพิเศษอยู่ที่เทคโนโลยี PASAR ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ห่อหุ้มสารสกัด ซึ่งจะค่อยๆ ปลดปล่อยสารไล่ยุง
ในชั้นบรรยากาศ ทำให้ไล่ยุงได้ยาวนานถึง 10 ชั่วโมง โดยในการใช้งานจะต้องใช้ร่วมกับเครื่องผลิตไอน้ำ
ระดับนาโน เพื่อช่วยเพิ่มการกระจายตัวของละอองไอน้ำให้ออกฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในรัศมีพื้นที่
ที่กว้างถึง 16 ตารางเมตร

ตอน: พักผ่อนแบบใหม่... สไตล์ญี่ปุ่น (เรียวกัง จ.เชียงราย)            

                    

คุณพร้อมพร จินดาวงศ์ เนตรหาญ ตั้งใจออกแบบและตกแต่งที่พักแห่งนี้ให้เหมือนกับที่พักสไตล์ดั้งเดิมในชนบทญี่ปุ่น แต่ได้ปรับให้เหมาะสมกับสภาพอากาศในเมืองไทย และนำวัสดุท้องถิ่นของไทยมาใช้ในการตกแต่ง เช่น เสื่อกกจากจังหวัดมหาสารคาม ที่ออกแบบและสั่งตัดให้เหมือนกับเสื่อของญี่ปุ่น ซึ่งนอกจากจะตอบโจทย์การใช้งานแล้ว ยังสร้างเสน่ห์ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ที่พักแห่งนี้มีห้องพักทั้งหมด 4 ห้อง แต่ละห้องได้รับการออกแบบในลักษณะที่พักสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ มีฉากประตูเลื่อนโชจิ (Shoji) ที่นอนฟูกแบบฟุตอง (Futon) และยังมีชุดยูกาตะ ที่ตัดเย็บโดยฝีมือคนในท้องถิ่นไว้บริการลูกค้าในรีสอร์ทอีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีอ่างแช่น้ำร้อนในสวนหินแบบญี่ปุ่นลักษณะคล้ายคลึงกับออนเซ็น ให้ลูกค้าที่มาพักได้ผ่อนคลายกับบรรยากาศหนาวเย็นในช่วงฤดูหนาว สำหรับคนที่อาจจะไม่คุ้นเคยกับการพักแบบนี้ ทางเรียวกังได้จัดทำคู่มือสำหรับแขกที่มาพัก ได้ศึกษาถึงรูปแบบสถาปัตยกรรม วัฒนธรรมความเป็นอยู่ เช่น วิธีการใส่ชุดยูกาตะที่ถูกต้อง วิธีอาบน้ำ วิธีแช่น้ำ เป็นต้น เพื่อที่จะได้ซึมซับประสบการณ์ของการพักผ่อนในอีกรูปแบบหนึ่งมาเก็บไว้ในความทรงจำ

ตอน: ข้าวญี่ปุ่นจากท้องนาไทย สร้างรายได้ให้ชุมชน (โรงสีเกริก)              

                    

อาหารญี่ปุ่นถือเป็นอาหารยอดฮิตที่คนไทยนิยมรับประทานกันมาก โดยเฉพาะเมนูซูซิ หรือข้าวปั้นหน้าต่างๆ ซึ่งจะต้องใช้ข้าวที่นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นเป็นวัตถุดิบหลักในการปรุง แต่ข่าวดีก็คือ วันนี้เกษตรกรไทยสามารถปลูกข้าวพันธุ์ญี่ปุ่นได้แล้ว บนพื้นที่ภาคเหนือ จ.เชียงราย ปัจจุบัน ชมรมผู้ผลิตข้าวญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย มีสมาชิกเกษตรกรทั้งหมดประมาณ 500 ครัวเรือน มีพื้นที่เพาะปลูกรวม 3,000 ไร่ โดยข้าวที่ปลูกได้ในเมืองไทยมี 2 สายพันธุ์ คือ พันธุ์ซาซานิชิกิ (Sasanishiki) ที่นิยมนำไปทำข้าวปั้นหรือซูชิ และพันธุ์อะคิตะโคมาชิ (Akitakomashi) โดยสามารถปลูกได้ทั้งนาปรังและนาปี ในการปลูกข้าวญี่ปุ่น ต้องดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ และในเรื่องการควบคุมคุณภาพ ได้มีการทำ Contract Farming เพื่อควบคุมตั้งแต่การแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ และส่งทีมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรเข้าไปช่วยดูแลตั้งแต่เริ่มเพาะปลูกไปจนถึงเก็บเกี่ยว
 สำหรับการบริหารจัดการ เริ่มตั้งแต่ใช้ตลาดเป็นตัวนำการผลิต โดยมีการสำรวจความต้องการของตลาดก่อนว่าในช่วงฤดูหนึ่ง ความต้องการของตลาดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ จากนั้นคำนวณว่าต้องใช้พื้นที่เท่าไหร่ในการเพาะปลูก การจัดการในรูปแบบนี้จะช่วยลดความเสี่ยงและมั่นใจได้ว่าสินค้าที่ผลิตมานั้นขายได้ทั้งหมดแน่นอน

ติดต่อเรา

ใบสมัครออกรายการ 'เพื่อนคู่คิด'
ผู้ประกอบการที่สนใจร่วมออกอากาศรายการเพื่อนคู่คิด สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร
พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และส่งกลับมาที่คุณปิ่นปินัทธ์ พัฒนจันหอม
อีเมล:
pinpinat.pat@bbl.co.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อขอข้อมูลได้ที่
ฝ่ายการประชาสัมพันธ์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม กรุงเทพฯ 10500

ตอน

                   
งดออกอากาศ

วันที่ 6 เมษายน 2560

กระดาษสาลายลูกไม้  หนึ่งเดียวในไทย (จินนาลักษณ์ จ.เชียงราย)

วันที่ 7 เมษายน 2560

งดออกอากาศ

วันที่ 13 เมษายน 2560

งดออกอากาศ

วันที่ 14 เมษายน 2560

ที่กรวดน้ำสำเร็จรูป พกง่าย ใช้สะดวก (imina จ.เชียงราย)

วันที่ 20 เมษายน 2560

ต่อยอดงานวิจัย สู่ชาลำไยเพื่อสุขภาพ (สวนในเวียง จ.เชียงราย)

วันที่ 21 เมษายน 2560

ขนมเพื่อสุขภาพจากข้าวกล้องลืมผัว (ข้าวกล้องกรอบ iRice จ.พะเยา)

วันที่ 27 เมษายน 2560

ผลิตภัณฑ์ดูแลความงามจากใยไหม (CEILK จ.เชียงราย)

วันที่ 28 เมษายน 2560

 

เดือนเมษายน 2560

ตอน: กระดาษสาลายลูกไม้ หนึ่งเดียวในไทย (จินนาลักษณ์ จ.เชียงราย)  
 

                    

การทำกระดาษสา เป็นองค์ความรู้ที่ชาวบ้านในหลายพื้นที่นิยมนำวัสดุในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ โดยนำ
มาทำเป็นของใช้ ของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยว แต่ คุณจินนาลักษณ์ ชุ่มมงคล ผู้ผลิตกระดาษสาใน
จังหวัดเชียงราย มีไอเดียในการสร้างสรรค์ลวดลายใหม่ๆ ที่เพิ่มมูลค่าให้กับกระดาษสา ที่สำคัญยังเป็น
ผู้ผลิตเพียงรายเดียวของประเทศอีกด้วย กระดาษสาลวดลายสวยงามที่คุณจินนาลักษณ์ได้คิดพัฒนา ทำ
มาจากวัตถุดิบธรรมชาติอย่างหญ้าแฝก และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยความโดดเด่นด้านวัตถุดิบและเทคนิคการสร้างลวดลาย ทำให้ผลงานนี้ได้รับความสนใจจากดีไซเนอร์ชาวต่างชาติที่ค้นหาวัสดุใหม่ๆ
ไปใช้ในงานออกแบบเสื้อผ้าที่ทำจากกระดาษสาลายลูกไม้ ทำให้ได้ไปอวดโฉมในงานแฟชั่นโชว์ที่
กรุงโซล เกาหลีใต้ ติดต่อกันถึง 5 ปี นอกจากพัฒนาลวดลายแล้ว คุณจินนาลักษณ์ยังได้เพิ่มคุณสมบัติ
ให้แก่กระดาษ เช่น ป้องกันการลามของไฟ กันความชื้นและเชื้อรา เพื่อเพิ่มความคงทนในการใช้งาน
ปัจจุบันที่นี่ยังเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับเยาวชนรุ่นใหม่หรือนักท่องเที่ยวได้เข้ามาศึกษาทดลองทำ
ผลงานด้วยตัวเอง และยังร่วมกับเครือข่ายในชุมชนเปิดเป็นโฮมสเตย์ที่ตกแต่งด้วยกระดาษสาต้อนรับ
นักท่องเที่ยวด้วย

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณจินนาลักษณ์ ชุ่มมงคล บริษัท จินนาลักษณ์ จำกัด เลขที่ 235 หมู่ 1 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
  โทร: 053-675-395, 081-883-9062 อีเมล: jinnaluck@gmail.com เว็บไซต์: www.jinnaluck.co.th Facebook: https://www.facebook.com/JinnaluckMiracleOfSaa/?hc_ref=SEARCH 

ตอน: ที่กรวดน้ำสำเร็จรูป พกง่าย ใช้สะดวก (imina จ.เชียงราย)    
 

                    

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบในการทำบุญ แต่มักประสบปัญหาไม่มีอุปกรณ์ในการกรวดน้ำ และมักจะหยิบฉวย
ขวดน้ำหรือภาชนะที่สามารถกักเก็บน้ำใกล้ๆ ตัวมาใช้งานแทนนั้น รายการเพื่อนคู่คิดก็มี “ที่กรวดน้ำ
สำเร็จรูป” ที่คิดค้นและพัฒนาโดยคุณณัฏฐวี จัดแจง ที่ตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างสะดวกสบายมา
แนะนำกัน สำหรับไอเดียการออกแบบที่กรวดน้ำ คุณณัฏฐวีได้แรงบันดาลใจมาจากศิลปะภาคเหนือ จึง
ออกแบบให้เป็นรูปทรงระฆังคว่ำ ทำด้วยพลาสติกสีทอง 2 ตอน สำหรับการใช้งาน สามารถแยกจากกันได้ ทำให้สะดวกในการใช้งาน นอกจากนี้ยังสามารถเป็นของที่ระลึกแจกในงานบุญต่างๆ ได้อีกด้วย คุณณัฏฐวี
ยังได้เข้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อพัฒนาธุรกิจ โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ในการทำธุรกิจหลายๆ ด้าน
ซึ่งนอกจากจะนำมาปรับใช้กับธุรกิจของตัวเองได้แล้ว ยังทำให้มีโอกาสได้ไปออกแสดงสินค้าในต่างประเทศอีกด้วย

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณณัฏฐวี จัดแจง เลขที่ 109 หมู่ 12 ต.ป่าตึง อ.จัน จ.เชียงราย 57110
  โทร: 086-106-6615

ตอน: ต่อยอดงานวิจัย สู่ชาลำไยเพื่อสุขภาพ (สวนในเวียง จ.เชียงราย)     

                   

ลำไย เป็นผลไม้มากคุณค่าที่นอกจากจะนิยมรับประทานผลสดและอบแห้งแล้ว เกษตรกรแห่งสวนเกษตร
อินทรีย์ของเราในวันนี้ ยังมีแนวคิดนำลำไยไปแปรรูปเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอีกด้วย คุณอรอนงค์ วุฒิยา
กรกุล ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีทำการศึกษาวิจัยตั้งแต่การปลูกลำไยพันธุ์อีดอแบบเกษตร
อินทรีย์ จนได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จากกรมวิชาการเกษตร และมาตรฐานออร์แกนิก
จากยุโรป ผลผลิตและสินค้าจากสวนแห่งนี้จึงสามารถส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศได้ คุณอรอนงค์
นำลำไยมาผ่านการอบในอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อดึงสารที่มีประโยชน์ออกมา หลังจากนั้นนำมาบดและ
บรรจุลงซอง สามารถเติมน้ำร้อนและดื่มได้ทันที แต่สิ่งที่ต่างจากชาทั่วไปคือ ไม่มีสารคาเฟอีน จึงทำให้มี
นักธุรกิจชาวจีนให้ความสนใจมาก อีกทั้งตอนนี้ยังได้เริ่มส่งออกไปฮ่องกงแล้ว ซึ่งได้รับการตอบรับ
ค่อนข้างดี สำหรับตลาดในไทย มีวางจำหน่ายที่คิงพาวเวอร์ ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ และร้านขายสมุนไพร
ทั่วไป นอกจากนี้ยังสามารถสั่งทางออนไลน์ได้อีกด้วย

เดือนมีนาคม 2560

ตอน: น้ำหวานผสมหมากเม่า ทางเลือกใหม่ของคนชอบความหวาน (ศิริวัฒน์แซนด์วิช)
 

                    

มะเม่าหรือหมากเม่า เป็นผลไม้ที่พบมากในพื้นที่เขตร้อนของภาคอีสาน โดยเฉพาะในแถบเทือกเขาภูพาน อ.ภูพาน จ.สกลนคร มีลักษณะเป็นไม้ยืนต้น รสชาติหวานอมเปรี้ยว นิยมรับประทานสดหรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย รวมถึงยังมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายถึง 18 ชนิด นอกจากนี้ยังมีสรรพคุณเป็นยาระบาย บำรุงสายตา ช่วยฟอกโลหิต และขับเสมหะ คุณศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ จึงเกิดแนวคิดนำมาแปรรูปเป็นน้ำผลไม้ 100 % และ 33% ล่าสุดได้ต่อยอดแปรรูปน้ำเม่าเบอร์รี่ 15 % ผสมน้ำตาล เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ๆ ให้กับผู้ที่ชื่นชอบน้ำหวานกลิ่นผลไม้ จุดขายของน้ำเม่าเบอร์รี่ คือ ผลมะเม่าจะออกผลเพียงปีละหนึ่งครั้ง หมดแล้วหมดเลยต้องรอปีต่อไป ซึ่งเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งในการกระตุ้นให้คนอยากซื้อ ปัจจุบันทำประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย นอกจากนี้ยังมีวางจำหน่ายในมินิมาร์ทชั้นนำ

ตอน: เพิ่มความเข้มให้คิ้วลูกน้อย ด้วยเซรั่มจากสมุนไพรไทย (AnthokidBaby)      

                    

พ่อแม่ยุคใหม่ที่อยากให้ลูกน้อยมีคิ้วดกดำ ไม่ต้องเสียเวลาไปหาดอกอัญชันมาทาให้ลูกๆ กันแล้ว เพราะตอนนี้มีผลิตภัณฑ์บำรุงคิ้วสำหรับเด็กที่ทำจากสมุนไพรไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัย แถมใช้งานสะดวกมากขึ้นอีกด้วย ภญ.วรัญญา สิริเศรษฐนันท์ และเพื่อนเภสัชกรใช้เวลาศึกษาวิจัยนานถึง  2 ปี เพื่อนำสมุนไพรไทยอย่างดอกอัญชันและรำข้าวหอมนิล ที่มีสารแอนโทไซยานิน หรือสารสีน้ำเงินอมม่วง ซึ่งช่วยให้คิ้วเข้มขึ้นและยังกระตุ้นเซลล์รากผมให้งอกเร็วขึ้น และใบพลู ที่มีสารแอนตี้เซปติกช่วยต้านเชื้อแบคทีเรีย มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยบำรุง “คิ้ว” ให้ลูกน้อย นับเป็นแบรนด์ไทยรายแรกที่สร้างสรรค์นวัตกรรมนี้ แบรนด์ AnthokidBaby ใส่ใจตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบสมุนไพรรับซื้อตรงจากฟาร์มที่ปลูกแบบออร์แกนิก และในกระบวนการสกัดสาร ใช้เทคนิคเฉพาะไม่ใช้แอลกอฮอล์ ไม่ใส่สารกันเสีย น้ำหอม และสีสังเคราะห์ใดๆ เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอาการ “แพ้” ในเด็ก ให้เหลือโอกาสน้อยถึงน้อยที่สุด รวมถึงได้ส่งผลิตภัณฑ์ทดลองการระคายเคืองทางผิวหนังที่มหาวิทยาลัยมหิดล และประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นศูนย์กลางการทดสอบผลิตภัณฑ์ด้านเวชสำอางอันดับต้นๆ ของโลก สำหรับการใช้งานได้ออกแบบเป็นหลอดแท่งปลายหัวแปรง ทำให้ไม่เลอะ สามารถใช้ป้ายคิ้วลูกได้สะดวก ปัจจุบันขายผ่านช่องทางออนไลน์ และมีวางขายที่ร้านสินค้าเด็กในโรงพยาบาลเอกชน และแผนกเด็กอ่อนของห้างสรรพสินค้าชั้นนำ

 • ผู้แทนธุรกิจ: ภญ.วรัญญา สิริเศรษฐนันท์ เลขที่ 91/98 พาทิโอ เมืองทองธานี หมู่ที่ 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงบ้านใหม่ เขตปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
  โทร: 061-512-2579 เว็บไซต์: www.anthokid.com Facebook: https://www.facebook.com/AnthokidBaby/ Instagram: anthokid
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=sfcnSTkJZcs 

ตอน: ถุงประคบร้อนรูปแบบใหม่ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมือง (พุทธรักษา)    

                    

ลูกประคบสมุนไพร เป็นหนึ่งในวิธีการบำบัดและบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อของคนไทยมาตั้งแต่
ในอดีต แต่ยุคสมัยและไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงทำให้คุณวรชัญญ์ ศรีวิเชียร คิดออกแบบถุง
ประคบร้อนจากสมุนไพร ที่ใช้งานได้ง่ายและสะดวกสบายมากขึ้น ถุงประคบร้อนสมุนไพรเม็ดบีทชีวภาพ
แตกต่างจากถุงประคบร้อนทั่วไปตรงที่มีเม็ดบีทชีวภาพอยู่ในถุง ซึ่งจะทำหน้าที่คล้ายฝาคอยเปิด-ปิด
เพื่อปล่อยสารสกัดสมุนไพรออกมา โดยในการใช้งานต้องนำถุงประคบร้อนใส่ในไมโครเวฟ อุ่นให้ร้อน
เม็ดบีทที่โดนความร้อนจะเปิดอ้าและปล่อยสารสกัดสมุนไพรออกมาอย่างสม่ำเสมอ ประมาณ 30-40 นาที
จนอุณหภูมิลดลงเป็นปกติ เม็ดบีทก็จะปิดสนิท ทำให้สามารถใช้ถุงประคบร้อนได้นานขึ้น จนกว่าเม็ดบีท
จะสลายไปเองตามธรรมชาติ โดยไม่มีอันตรายใดๆ ทั้งต่อผู้ใช้งานและต่อสิ่งแวดล้อม ปัจจุบัน ถุงประคบ
ร้อนสมุนไพรเม็ดบีทชีวภาพ มีทั้งถุงประคบร้อน แขน-เข่า, บ่า-ไหล่, เอว-หลัง ซึ่งสามารถดัดแปลงไปใช้
ประคบได้กับทุกส่วนของร่างกาย กลุ่มเป้าหมายหลักของผลิตภัณฑ์คือกลุ่มคนวัยทำงาน ที่ต้องนั่งอยู่
หน้าคอมพิวเตอร์นานๆ จึงเลือกใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียในการทำการตลาด เพราะสามารถเข้าถึงลูกค้า
เป้าหมายได้ดี นอกจากนี้ยังออกงานแสดงสินค้าต่างๆ ที่หน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุน ซึ่งที่ผ่านมา
ลูกค้าให้การตอบรับที่ดีมาก

 
ตอน: แปรรูปสมุนไพรสู่เครื่องดื่มบำรุงน้ำนม เพื่อคุณแม่ยุคใหม่ (Mommylicious Juice)       

                    

ด้วยไลฟ์สไตล์ของคุณแม่ยุคใหม่ การจะหาสมุนไพรมาต้มเพื่อดื่มบำรุงน้ำนมหลังคลอด อาจจะเป็นเรื่อง
ที่ค่อนข้างยุ่งยาก คุณนิชานันท์ มั่งคั่ง จึงคิดนำพืชผักสมุนไพรไทยที่มีสรรพคุณช่วยเพิ่มน้ำนม มาแปรรูป
เป็นเครื่องดื่มพร้อมรับประทาน อีกหนึ่งตัวช่วยดีๆ ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้คุณแม่มากขึ้น
คุณนิชานันท์และทีมงาน ได้ศึกษาข้อมูลจากสูตินรีแพทย์ และนักโภชนาการ จนพบว่า นอกจากหัวปลี
จะเป็นสมุนไพรชั้นดีที่ช่วยบำรุงน้ำนมให้กับคุณแม่แล้ว ขิงก็มีคุณสมบัติในการบำรุงน้ำนมที่ไม่แตกต่างกัน
เธอจึงได้นำมาแปรรูปเป็นเครื่องดื่มสูตรต่างๆ โดยเน้นให้มีรสชาติที่รับประทานง่าย ซึ่งนอกจากจะช่วย
กระตุ้นน้ำนมแล้ว ยังช่วยบำรุงสุขภาพให้คุณแม่หลังคลอดได้อีกด้วย เครื่องดื่มบำรุงน้ำนมคุณแม่ Mommylicious Juice มี 4 สูตร ทุกสูตรเลือกใช้น้ำผึ้งให้ความหวานแทนน้ำตาล ผลิตในโรงงานที่ได้
มาตรฐาน GMP ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยระบบพาสเจอไรซ์ก่อนบรรจุลงขวดแก้ว ไม่มีสารกันบูดหรือสาร
กันเสีย สามารถรับประทานได้ทั้งแบบเย็นและแบบร้อน สำหรับการทำตลาดเน้นใช้โซเชียลมีเดีย และ
ยังมีวางจำหน่ายทางออนไลน์ และในซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ

 
ตอน: สร้างจุดขายให้แบรนด์ด้วยกะหรี่ปั๊บชาร์โคล (Mr.Pup'puffs)        

                    

ปัจจุบันการนำเอา ‘ชาร์โคล’ หรือถ่านคาร์บอนที่รับประทานได้ มาประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก วันนี้เพื่อนคู่คิดมีอีกหนึ่งแนวคิดน่าสนใจ ที่นำเอาชาร์โคลมาเป็นส่วนผสมในขนมกะหรี่ปั๊บ ซึ่งช่วยสร้างความแปลกใหม่ และกระตุ้นยอดขายให้กับแบรนด์ได้เป็นอย่างดี ‘ชาร์โคล’ นอกจากจะทำให้สีสันของอาหารดูโดดเด่นขึ้น กลิ่นที่หอม และคุณสมบัติในการดูดซับสารพิษที่อาจสะสมในระบบทางเดินอาหารและลำไส้ ทำให้ชาร์โคลกลายเป็นที่ดึงดูดใจของผู้บริโภคยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี จึงทำให้ คุณศุภชัย จันทร์ฉายทอง คิดพัฒนากะหรี่ปั๊บสูตรชาร์โคล เพื่อสร้างจุดเด่นทางการตลาดและสร้างแบรนด์ Mr.Pup'puffs ขึ้นมา ตอนนี้กะหรี่ปั๊บ Mr.Pup'puffs มี 2 สูตร สูตรดั้งเดิม และสูตรชาร์โคล ส่วนไส้มีทั้งหมด 8 ไส้ ซึ่งทุกไส้จะเน้นหวานน้อย และไม่อมน้ำมัน ปัจจุบันทำตลาดเน้นออกงานอีเวนท์ต่างๆ และมีเฟสบุ๊กแฟนเฟจให้ลูกค้าได้ติดตามว่าไปออกงานที่ไหน และยังเป็นช่องทางที่สามารถสั่งซื้อได้ โดยมีบริการส่งถึงที่อีกด้วย

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณศุภชัย จันทร์ฉายทอง เลขที่ 420/8 หมู่5 หมู่บ้านชมเพลิน ซอยเศรษฐกิจ 46 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
  โทร: 095-558-8111, 083-055-4448 อีเมล: preterforget@hotmail.com Facebook: https://www.facebook.com/puppuffs/ Instagram: Mr.Puppuffs
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=GaaC2sFV6F0

ตอน: จากแนวคิดขนมไทย สู่เฟอร์นิเจอร์ดีไซน์ใหม่เฉพาะตัว (Mobella)         

                    

สินค้าประเภทของใช้และของตกแต่งบ้าน ดีไซน์คือเอกลักษณ์และจุดขายที่สำคัญ ที่จะทำให้ลูกค้าสนใจและจดจำแบรนด์สินค้าได้ และวันนี้รายการเพื่อนคู่คิดมีเฟอร์นิเจอร์รูปแบบใหม่ ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากขนมไทยโบราณ ซึ่งถือเป็นการออกแบบที่สามารถสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยได้อย่างมีสไตล์
คุณอนุพล อยู่ยืน เลือกรูปทรงของขนมไทยที่มีเอกลักษณ์ อย่างขนมใส่ไส้ ขนมครก ทองม้วน และตะโก้ มาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ จึงทำให้ผลงานของเขามีคาแร็กเตอร์ที่โดดเด่น และได้รับการยอมรับในเวทีต่างประเทศ โดยผลงานเฟอร์นิเจอร์รูปทรงขนมใส่ไส้ ยังได้รับคัดเลือกให้ไปจัดแสดงในงานเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งระดับโลก ที่ประเทศอิตาลี เมื่อปี 2016 ที่ผ่านมา เฟอร์นิเจอร์ของคุณอนุพล นอกจากดีไซน์ที่สวยงามแล้ว ยังตอบสนองการใช้งานของลูกค้าได้เป็นอย่างดี สามารถปรับขนาด และเลือกสีได้ตามใจ ปัจจุบันมีโชว์รูมอยู่ที่ซอยเอกมัย และ Urban Home ถนนรัชดาภิเษก

ตอน: น้ำสต็อกสำเร็จรูป ตัวช่วยปรุงอาหารสำหรับคุณแม่ (หอมกรุ่น)          

                    

คุณแม่หลายๆ คนคงเคยเจอปัญหาลูกน้อยไม่ยอมรับประทานอาหาร หรือรับประทานอาหารยากกันมาบ้าง
และน้ำปรุงรสจากเนื้อสัตว์หรือน้ำสต็อก ก็กลายเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสำคัญในการปรุงอาหารเพื่อลูกน้อย
ให้มีรสชาติที่ดีขึ้น แต่ด้วยระยะเวลาในการเคี่ยวที่ค่อนข้างนาน จึงทำให้แพทย์หญิงอัจฉรา สัมฤทธิวณิชชา
เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการทำน้ำสต็อกสำเร็จรูป เพื่อช่วยย่นระยะเวลาให้กับคุณแม่ที่อยากปรุงอาหาร
เพื่อลูกน้อย แต่มีเวลาจำกัด คุณอัจฉราเลือกใช้วัตถุดิบคุณภาพที่คัดสรรอย่างดี เช่น เนื้อสัตว์จากฟาร์มที่
เลี้ยงในระบบปิด และผักปลอดสารพิษ จากนั้นนำมาผ่านกระบวนการปรุงที่ได้มาตรฐาน ไม่ใส่สารกันเสีย
เกลือ และผงชูรส เคี่ยวจนได้น้ำซุปที่มีรสชาติหวานหอม และนำมาผ่านกระบวนการพาสเจอไรซ์เพื่อยืด
อายุการเก็บรักษา โดยน้ำสต็อกแบรนด์นี้ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาหรืออย.
เรียบร้อยแล้ว

ตอน: นวัตกรรมไล่ยุง ปลอดภัย ไร้สารเคมี (Barricare)             

                    

องค์การอนามัยโลก ระบุว่า ยุงเป็นหนึ่งในสัตว์ที่ทำให้มนุษย์เสียชีวิตเฉลี่ยถึงปีละกว่า725,000 คน หน่วยงานต่างๆ ทั่วโลกจึงพยายามค้นคว้า วิจัย และคิดค้นผลิตภัณฑ์ เพื่อกำจัด หรือป้องกันยุงอย่างมีประสิทธิภาพ และล่าสุดกับผลิตภัณฑ์ไมโครแคปซูลไล่ยุงของคุณนันทพงศ์ ร่มเย็น ที่พัฒนาร่วมกับ
ไบโอเทค สวทช. ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่น่าชื่นชม ผลิตภัณฑ์น้ำยาไมโครแคปซูลไล่ยุงตัวนี้ สกัด
มาจากสมุนไพรที่ยุงไม่ชอบ ได้แก่ ลาเวนเดอร์ ตะไคร้หอม ยูคาลิปตัส และดอกเบญจมาศขาว โดย
ความพิเศษอยู่ที่เทคโนโลยี PASAR ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ห่อหุ้มสารสกัด ซึ่งจะค่อยๆ ปลดปล่อยสารไล่ยุง
ในชั้นบรรยากาศ ทำให้ไล่ยุงได้ยาวนานถึง 10 ชั่วโมง โดยในการใช้งานจะต้องใช้ร่วมกับเครื่องผลิตไอน้ำ
ระดับนาโน เพื่อช่วยเพิ่มการกระจายตัวของละอองไอน้ำให้ออกฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในรัศมีพื้นที่
ที่กว้างถึง 16 ตารางเมตร

ตอน: พักผ่อนแบบใหม่... สไตล์ญี่ปุ่น (เรียวกัง จ.เชียงราย)            

                    

คุณพร้อมพร จินดาวงศ์ เนตรหาญ ตั้งใจออกแบบและตกแต่งที่พักแห่งนี้ให้เหมือนกับที่พักสไตล์ดั้งเดิมในชนบทญี่ปุ่น แต่ได้ปรับให้เหมาะสมกับสภาพอากาศในเมืองไทย และนำวัสดุท้องถิ่นของไทยมาใช้ในการตกแต่ง เช่น เสื่อกกจากจังหวัดมหาสารคาม ที่ออกแบบและสั่งตัดให้เหมือนกับเสื่อของญี่ปุ่น ซึ่งนอกจากจะตอบโจทย์การใช้งานแล้ว ยังสร้างเสน่ห์ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ที่พักแห่งนี้มีห้องพักทั้งหมด 4 ห้อง แต่ละห้องได้รับการออกแบบในลักษณะที่พักสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ มีฉากประตูเลื่อนโชจิ (Shoji) ที่นอนฟูกแบบฟุตอง (Futon) และยังมีชุดยูกาตะ ที่ตัดเย็บโดยฝีมือคนในท้องถิ่นไว้บริการลูกค้าในรีสอร์ทอีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีอ่างแช่น้ำร้อนในสวนหินแบบญี่ปุ่นลักษณะคล้ายคลึงกับออนเซ็น ให้ลูกค้าที่มาพักได้ผ่อนคลายกับบรรยากาศหนาวเย็นในช่วงฤดูหนาว สำหรับคนที่อาจจะไม่คุ้นเคยกับการพักแบบนี้ ทางเรียวกังได้จัดทำคู่มือสำหรับแขกที่มาพัก ได้ศึกษาถึงรูปแบบสถาปัตยกรรม วัฒนธรรมความเป็นอยู่ เช่น วิธีการใส่ชุดยูกาตะที่ถูกต้อง วิธีอาบน้ำ วิธีแช่น้ำ เป็นต้น เพื่อที่จะได้ซึมซับประสบการณ์ของการพักผ่อนในอีกรูปแบบหนึ่งมาเก็บไว้ในความทรงจำ

ตอน: ข้าวญี่ปุ่นจากท้องนาไทย สร้างรายได้ให้ชุมชน (โรงสีเกริก)              

                    

อาหารญี่ปุ่นถือเป็นอาหารยอดฮิตที่คนไทยนิยมรับประทานกันมาก โดยเฉพาะเมนูซูซิ หรือข้าวปั้นหน้าต่างๆ ซึ่งจะต้องใช้ข้าวที่นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นเป็นวัตถุดิบหลักในการปรุง แต่ข่าวดีก็คือ วันนี้เกษตรกรไทยสามารถปลูกข้าวพันธุ์ญี่ปุ่นได้แล้ว บนพื้นที่ภาคเหนือ จ.เชียงราย ปัจจุบัน ชมรมผู้ผลิตข้าวญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย มีสมาชิกเกษตรกรทั้งหมดประมาณ 500 ครัวเรือน มีพื้นที่เพาะปลูกรวม 3,000 ไร่ โดยข้าวที่ปลูกได้ในเมืองไทยมี 2 สายพันธุ์ คือ พันธุ์ซาซานิชิกิ (Sasanishiki) ที่นิยมนำไปทำข้าวปั้นหรือซูชิ และพันธุ์อะคิตะโคมาชิ (Akitakomashi) โดยสามารถปลูกได้ทั้งนาปรังและนาปี ในการปลูกข้าวญี่ปุ่น ต้องดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ และในเรื่องการควบคุมคุณภาพ ได้มีการทำ Contract Farming เพื่อควบคุมตั้งแต่การแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ และส่งทีมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรเข้าไปช่วยดูแลตั้งแต่เริ่มเพาะปลูกไปจนถึงเก็บเกี่ยว
 สำหรับการบริหารจัดการ เริ่มตั้งแต่ใช้ตลาดเป็นตัวนำการผลิต โดยมีการสำรวจความต้องการของตลาดก่อนว่าในช่วงฤดูหนึ่ง ความต้องการของตลาดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ จากนั้นคำนวณว่าต้องใช้พื้นที่เท่าไหร่ในการเพาะปลูก การจัดการในรูปแบบนี้จะช่วยลดความเสี่ยงและมั่นใจได้ว่าสินค้าที่ผลิตมานั้นขายได้ทั้งหมดแน่นอน

ติดต่อเรา

ใบสมัครออกรายการ 'เพื่อนคู่คิด'
ผู้ประกอบการที่สนใจร่วมออกอากาศรายการเพื่อนคู่คิด สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร
พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และส่งกลับมาที่คุณปิ่นปินัทธ์ พัฒนจันหอม
อีเมล:
pinpinat.pat@bbl.co.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อขอข้อมูลได้ที่
ฝ่ายการประชาสัมพันธ์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม กรุงเทพฯ 10500
Tips/Useful Info

ใบสมัครออกรายการ
ผู้ประกอบการที่สนใจ
ร่วมออกอากาศ สามารถ
ดาวน์โหลดใบสมัคร
 และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
ส่งกลับมาที่คุณปิ่นปินัทธ์
พัฒนจันหอม อีเมล: pinpinat.pat@bbl.co.th
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone
Submit