รายการเพื่อนคู่คิด

สารคดีทางโทรทัศน์ที่ส่งเสริมธุรกิจเอสเอ็มอีมากว่า 27 ปี และยังคงสืบสานเจตนารมณ์
ต่อไป

เป็นเวลากว่า 27 ปีแล้วที่สารคดีสั้นทางโทรทัศน์ในชื่อ 'เพื่อนคู่คิด' ของธนาคารกรุงเทพได้มีส่วนสนับสนุนภาคธุรกิจเอสเอ็มอีให้เจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของเอสเอ็มอีที่มีความ
โดดเด่นและน่าสนใจ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเหล่านั้นได้ขยายตลาดและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ธนาคารยังมุ่งหวังให้เรื่องราวเกี่ยวกับความสำเร็จและการพัฒนาธุรกิจในเชิงนวัตกรรมที่สะท้อนผ่านสารคดีเพื่อนคู่คิดในแต่ละตอน ช่วยจุดประกายความคิดให้ผู้ประกอบการรายอื่นๆ นำไปประยุกต์ใช้ในกิจการของตนและพัฒนาต่อยอดเพื่อความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

ธนาคารกรุงเทพเริ่มทำการผลิตและเผยแพร่รายการเพื่อนคู่คิดในปี 2532 และดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน จนเป็นที่ยอมรับจากสาธารณชนอย่างกว้างขวางในฐานะรายการโทรทัศน์ที่มีสาระประโยชน์สำหรับผู้ชมทุกกลุ่ม นอกเหนือจากผู้ประกอบการ ดังจะเห็นได้จากการได้รับรางวัลที่สำคัญเช่นรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ประเภทส่งเสริมอาชีพดีเด่นประจำปี 2540 จากชมรมส่งเสริมโทรทัศน์ มูลนิธิจำนง รังสิกุลและสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ปัจจุบัน รายการ เพื่อนคู่คิด ออกอากาศเผยแพร่เป็นประจำทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ เวลา 10.05 น. 

รายการเพื่อนคู่คิดเป็นหนึ่งในหลากหลายโครงการและกิจกรรมที่ธนาคารกรุงเทพดำเนินการภายใต้นโยบายที่มุ่งสนับสนุนธุรกิจเอสเอ็มอี ซึ่งเป็นรากฐานของระบบเศรษฐกิจไทย ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ส่งผลต่อเนื่องให้เศรษฐกิจไทยมีความเข้มแข็งและยืนหยัดได้อย่างมั่นคงในท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลง โดยดำเนินการสอดประสานไปกับโครงการอื่นๆ ของธนาคาร เช่น โครงการเกษตรก้าวหน้า โครงการบัวหลวงกรีน เป็นต้น

ด้วยเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยในการพัฒนาตนเองให้สามารถแข่งขันและยืนหยัดอยู่ได้ในระบบเศรษฐกิจไร้พรมแดน ธนาคารกรุงเทพยังคงจัดทำรายการเพื่อนคู่คิด เพื่อนำเสนอสาระประโยชน์แก่ผู้สนใจต่อไป พร้อมทั้งพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบรายการให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา

ตอน

                   
แปลงโฉมตู้คอนเทนเนอร์สู่ที่พักสไตล์ใหม่
(โรงแรม litte box จ.ขอนแก่น)

วันที่ 4 สิงหาคม 2559

ฝาตำและฐานรองครก ตัวช่วยใหม่เพื่อคนทำครัว
(นักคิด)

วันที่ 5 สิงหาคม 2559

ผสมผสานความเป็นไทยใส่เฟอร์นิเจอร์
(whoop)

วันที่ 11 สิงหาคม 2559

แอปพลิเคชั่นจองคิวฝีมือคนไทย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ชีวิตคนเมือง (QueQ)

วันที่ 18 สิงหาคม 2559

งานปั้นดีไซน์แปลกตา เพิ่มมูลค่าด้วยความต่าง
(Nerb จ.ขอนแก่น)

วันที่ 19 สิงหาคม 2559

ยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ด้วยเว็บไซต์เพื่อธุรกิจก่อสร้าง (BUILK)

วันที่ 25 สิงหาคม 2559

สืบทอดวัฒนธรรมอีสาน ผ่านของฝากของที่ระลึก
(papada จ.ขอนแก่น)

วันที่ 26 สิงหาคม 2559

เดือนสิงหาคม 2559

ตอน: แปลงโฉมตู้คอนเทนเนอร์ สู่ที่พักสไตล์ใหม่ (The Little Box Hotel จ.ขอนแก่น)         
 
     

                    

จุดเริ่มต้นในการทำธุรกิจโรงแรมจากตู้คอนเทนเนอร์ของคุณธีรยุทธ ทัศนพงศ์ เกิดจากภรรยามีที่ดิน
ผืนเล็กๆ อยู่ผืนหนึ่งใน อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ซึ่งมีโลเกชั่นที่ดีมาก โดยมีทุ่งนาเป็นแบ็คกราวด์ที่
สวยงาม เขาจึงคิดว่าน่าจะเหมาะสำหรับการทำโรงแรม แต่ด้วยขนาดที่ดินที่มีเพียง 2 งาน หรือ 200
ตารางวา ประกอบกับคุณธีรยุทธอยากจะทำห้องพักให้ได้ประมาณ 20 ห้อง เพื่อให้คุ้มค่ากับการลงทุน
เขาจึงนึกถึงตู้คอนเทนเนอร์ที่สามารถตอบโจทย์เรื่องพื้นที่ที่จำกัดได้ และนั่นจึงกลายเป็นที่มาของการ
สร้างโรงแรมแห่งนี้ โดยคุณธีรยุทธได้นำตู้คอนเทนเนอร์เก่า 12 ตู้ มาดัดแปลงสภาพใหม่ให้เป็นห้องพัก
จำนวน 19 ห้อง และใช้หลักการจัดวางให้เข้ากับสภาพแวดล้อมธรรมชาติ ใช้หลังคาเมทัลชีทที่บุโฟมไว้
ภายในมาเป็นฉนวนกันความร้อนสำหรับฝ้าเพดาน เพื่อลดความร้อนของอุณหภูมิภายในห้องพัก ทาสีใหม่
ให้ดูโดดเด่น โดยเลือกสีที่มีความสดใส และฉูดฉาด ให้ความรู้สึกตัดกับสีเขียวของธรรมชาติจากทุ่งนาที่
อยู่ด้านหลังโรงแรม อาทิ สีเหลือง สีแดง รวมทั้งยังได้นำผลิตภัณฑ์ที่สื่อถึงกลิ่นอายของความเป็นชนบท
เช่น ไม้ไผ่ กระด้ง มาผสมผสานในงานตกแต่งสถานที่โดยรอบ ร่วมกับของเก่าที่คุณธีรยุทธชื่นชอบและ
สะสมมานาน นอกจากนี้ เขายังเพิ่มความเก๋ไก๋ให้กับที่พักด้วยการนำถังน้ำมัน 200 ลิตรมาแปลงโฉมเป็น
ชุดโซฟา ทำให้โรงแรมแห่งนี้มีเสน่ห์ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก และกลายเป็นจุดหมายในการ
ถ่ายรูปเช็คอินลงในสื่อโซเชียลของนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมาใน อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น


ตอน: ฝาตำและฐานรองครก ตัวช่วยใหม่เพื่อคนทำครัว            
 
     

                    

คุณปรินทร์ ประกายเลิศลักษณ์ เป็นนักคิดนักประดิษฐ์ที่มักจะนำปัญหาการใช้งานสินค้าต่างๆ มาขบคิด
และหาวิธีการแก้ไขอยู่เสมอ สำหรับแนวคิดในการทำฝาครกและฐานรองครกของเขา มาจากการที่พบว่า
คนที่ชอบเข้าครัวทำอาหาร แล้วจำเป็นต้องใช้ครกในการโขลกหรือตำ ทุกคนล้วนต้องเคยเจอกับปัญหา
วัตถุดิบต่างๆ กระเด็นเข้าตา เข้าหน้า หรือเสื้อผ้า อีกทั้งยังต้องประสบกับปัญหาเสียงกระแทกของครกกับ
พื้นผิวซึ่งเกิดจากการตำ จนต้องหาผ้าหรือวัสดุกันกระแทกมารองครกทุกครั้งที่ใช้งาน และด้วยเห็นว่าครก
เป็นอุปกรณ์ที่มีอยู่ในครัวทุกบ้านของคนไทย เขาจึงมองเห็นโอกาสที่จะพัฒนาฝาตำและฐานรองครก
ขึ้นมา โดยได้เลือกใช้พลาสติกฟู้ดเกรด หรือพลาสติกชนิดที่ใช้กับอาหารมาเป็นวัสดุหลักในการทำฝาครก
เนื่องจากไม่มีสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ส่วนฐานรองครกทำจากโฟมยางที่มีความทนทาน
และมีคุณสมบัติในการช่วยลดแรงกระแทก ทำให้เสียงขณะใช้งานเบาลง อีกทั้งยังสามารถเคลื่อนย้าย
ไปไหนมาไหนได้สะดวก

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณปรินทร์ ประกายเลิศลักษณ์ บริษัท แฟนตาซีแลนด์ จำกัด 213,215 ซ.จันทน์ 16
  ถ.จันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม. 10210
  โทร: (66) 0-2676-1951-2 อีเมล: marketing@k-ton.com เว็บไซต์: www.นักคิด.com  Facebook: นักคิด.com
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=QsGKTedef3g


ตอน: ผสมผสานความเป็นไทยใส่เฟอร์นิเจอร์ (Whoop)           
 
     

                    

คุณพิชญา มณีรัตนะพร เคยทำงานอยู่บริษัทเอเจนซี่โฆษณา แต่ความเบื่อหน่ายในสายงาน ทำให้เธอ
ตัดสินใจมาศึกษาต่อด้านการออกแบบ จากสถาบันสอนการออกแบบเอกชนซึ่งเปิดสอนหลักสูตรหนึ่งปี
ประกอบกับครอบครัวของคุณพิชญา ทำธุรกิจรับจ้างผลิตเฟอร์นิเจอร์ให้กับแบรนด์ต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศมานานกว่า 20 ปีอยู่แล้ว เธอจึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะต่อยอดธุรกิจของครอบครัว โดยการ
ออกแบบ และสร้างแบรนด์เฟอร์นิเจอร์เป็นของตนเอง โดยเธอได้นำจุดแข็งด้านการเป็นผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์
จากเหล็กและไม้ มาผสมผสานกับการออกแบบในสไตล์ที่เรียบง่าย เน้นฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ต่อการใช้งาน
ในพื้นที่ใช้สอยที่มีขนาดจำกัด สามารถถอดประกอบได้ ทำให้สะดวกต่อการขนส่งและติดตั้ง อีกทั้งยัง
ได้ผสมผสานเอกลักษณ์ของความเป็นไทยลงไปในชิ้นงาน เช่น ขาโต๊ะ ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเสา
บันไดวัด หรือการออกแบบตู้เก็บของ ที่ได้แนวคิดมาจากตู้กับข้าวในสมัยโบราณ แต่นำมาสร้างสรรค์ให้
ดูทันสมัยและตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบัน ซึ่งความแตกต่างอย่างน่าสนใจนี้เอง
ทำให้ผลงานของคุณพิชญาได้รับรางวัล DEmark ประจำปี 2015 อีกด้วย


ตอน: แอปพลิเคชั่นจองคิวฝีมือคนไทย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ชีวิตคนเมือง (QueQ)           
 
     

                    

จุดเริ่มต้นของแอปพลิเคชั่นจองคิว เกิดจากการที่คุณรังสรรค์ พรมประสิทธิ์ ได้เข้าไปใช้บริการร้านค้า
แห่งหนึ่ง ซึ่งในขณะนั้นมีลูกค้าเข้าไปรอใช้บริการเป็นจำนวนมาก ทำให้เขาต้องนั่งรอคิวอยู่นานเกือบหนึ่งชั่วโมง ณ จุดนั้นเอง คุณรังสรรค์จึงเกิดไอเดียที่จะพัฒนาระบบรอคิวอัจฉริยะ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถจองคิวผ่านสมาร์ทโฟน และไปทำกิจกรรมอื่นได้ในเวลาเดียวกัน โดยไม่ต้องไปรอคิวที่หน้าร้าน จึงเป็นที่มาของการสร้างสรรค์แอปพลิเคชั่นนี้ขึ้นมา คุณรังสรรค์และทีมงานใช้เวลาพัฒนาแอปพลิเคชั่นนี้นานกว่า 1 ปี
จนได้ระบบการจองคิวผ่านโทรศัพท์มือถือประเภทสมาร์ทโฟน ซึ่งลูกค้าสามารถดาวน์โหลดแอฟพชิเคชั่นได้ฟรี และกดรับบัตรคิวออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชั่นได้ โดยไม่ต้องไปต่อคิวที่ร้านค้า ซึ่งนอกจากจะสร้างความสะดวกสบายให้กับลูกค้าแล้ว ยังช่วยให้ร้านค้าต่างๆ จัดการกับระบบคิวได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณรังสรรค์ พรมประสิทธิ์  บริษัท วายเอ็มเอ็มวาย จำกัด (YMMY) 630/3 ซ.สุภาพงษ์ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900
  โทร: (66) 0-2938-3515, 084-659-6012 อีเมล: ihyar@ymmy.me, superjoh@ymmy.me
  เว็บไซต์: www.queq.me Facebook: www.facebook.com/QueQ.me
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=GcdbcYXtDkE


ตอน: งานปั้นดีไซน์แปลกตา เพิ่มมูลค่าด้วยความต่าง (Nerb)               

                    

คุณปรีดิ์ จินดาโรจน์ เรียนจบด้านการออกแบบนิเทศศิลป์ รุ่นที่ 1 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น หลังจากนั้นเขาได้เข้าสู่แวดวงงานโฆษณา โดยอยู่ในตำแหน่งอาร์ตไดเร็คเตอร์ในหลายบริษัทโฆษณาชื่อดังลำดับต้นๆ ของประเทศไทย แต่เมื่อถึงจุดหนึ่งที่เริ่มอิ่มตัวและเกิดความรู้สึกอยากกลับมาอยู่บ้านที่จังหวัดขอนแก่น เขาจึงใช้เวลาว่างทดลองทำงานปั้น เนื่องจากเห็นเตาเผาเซรามิกที่บ้านวางทิ้งไว้เฉยๆ โดยงานปั้นทุกชิ้นจะขึ้นรูปและปั้นด้วยมือ ไม่ใช้แม่พิมพ์ ส่วนใหญ่จะเป็นชิ้นงานประเภทกระถางต้นไม้ นอกจากนี้เขายังเพิ่มเสน่ห์ให้กับผลงาน ด้วยการนำเปลือกไม้ที่ร่วงหล่นอยู่ในสวนหลังบ้าน มารมควันหลังจากการเผา เพื่อให้งานปั้นที่ได้คล้ายกับสีของไม้ที่ผ่านการเผา และนั่นได้กลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแบรนด์ไปแล้ว


ตอน: ยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ด้วยเว็บไซต์เพื่อธุรกิจก่อสร้าง (Builk)                     

                    

Builk.com คือเว็บไซต์บริหารธุรกิจก่อสร้าง ที่ครอบคลุมตั้งแต่การควบคุมต้นทุนงานก่อสร้าง วางแผน
โครงการ งบประมาณ เปิดใบสั่งซื้อ ทำการอนุมัติเอกสาร ไปจนถึงการประมวลผลเพื่อสร้างรายงานให้กับ
ผู้ใช้งานโดยอัตโนมัติ โดยสามารถเรียกดูข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้ทุกที่ ทุกเวลา นอกจากนี้ยังช่วยวิเคราะห์
ข้อมูลในการบริหารต้นทุน ไม่ว่าจะเป็นค่าแรง ค่าวัสดุ ค่าเหมาช่วง โดยจะรายงานว่ามีอะไรที่เกินจาก
เป้าหมาย เพื่อเตือนผู้ประกอบการว่ากำลังมีปัญหาตรงจุดใด และภาพรวมเป็นอย่างไร ซึ่งช่วยให้ผู้
ประกอบการสามารถควบคุมต้นทุน และทราบผลการดำเนินงานในทุกขั้นตอนได้อย่างทันท่วงที และ
นอกจากจะวางแผนการดำเนินงานโครงการก่อสร้างแล้ว ปัจจุบัน Builk ยังเป็นพื้นที่สำรวจราคาวัสดุ
ก่อสร้าง และเป็นหน้าร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างอีกด้วย

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณไผท  ผดุงถิ่น อาคาร จี.พี. เฮ้าส์  ชั้น 6 เลขที่ 71 ถ.ทรัพย์ แขวงสี่พระยา
  เขตบางรัก กทม. 10500
  โทร: (66) 0-2236-9799 อีเมล: patai@builk.com Facebook:  www.facebook.com/builk เว็บไซต์: www.builk.com


ตอน: สืบทอดวัฒนธรรมอีสาน ผ่านของฝาก ของที่ระลึก (Papada จ.ขอนแก่น)     

                   
จากผ้าธรรมดาๆ ที่ใช้ในครัวเรือนไทย ปัจจุบัน ผ้าขาวม้ากลายเป็นสัญลักษณ์เชิงวัฒนธรรมของภาคอีสาน
คุณปภาดา พรหมลักขโณ จึงเลือกที่จะนำเสน่ห์ของผ้าขาวม้า มาสร้างสรรค์เป็นสินค้าที่ระลึกนานาประเภท
เพื่อสื่อถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างภาคภูมิใจ อาทิ สมุดบันทึก ตุ๊กตา พวงกุญแจ เสื้อเชิ้ต หมวก
กระโปรง ผ้าคลุมเอนกประสงค์ ภายใต้ชื่อตราสินค้า ‘Papada’ ความโดดเด่นของ ‘Papada’ นอกจาก
การสร้างสรรค์ชิ้นงานน่ารักๆ จากผ้าขาวม้าที่ผลิตจากฝ้ายคุณภาพดีแล้ว ฝีมืออันประณีตของชิ้นงานที่
ผ่านการเย็บมือและตรวจคัดคุณภาพทุกชิ้น ยังกลายเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ได้รับการ
บอกต่อปากต่อปาก จนกลายเป็นตราสินค้าที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นของฝากของที่ระลึกสำหรับแขกคนสำคัญๆ ของจังหวัดอยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะในงานสัมมนาที่มีชาวต่างชาติเข้าร่วม หรือแม้แต่กลายเป็น
ของฝากที่นักศึกษาในขอนแก่น เลือกจะนำไปฝากเพื่อนๆ ชาวต่างชาติ เมื่อต้องไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณปภาดา  พรหมลักขโณ ตลาดต้นตาล (หน้าหอศิลป์) ลานจอดรถโซน D1 เลขที่
  381/58 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  โทร: 080-449-2277 อีเมล: papadakhonkaen@gmail.com Facebook:  www.facebook.com/papadakhonkaen

เดือนกรกฎาคม 2559

ตอน: เพิ่มมูลค่าปลาทู สู่เมนูอาหารสำหรับคนรักสุขภาพ            
 
     

                    

ครอบครัวของคุณประภัสสรเปิดร้านอาหารที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มามากกว่า 15 ปี และหนึ่งในเมนูที่
ขึ้นชื่อของทางร้าน จนกลายเป็นเมนูที่ลูกค้าต้องสั่งกันแทบทุกโต๊ะ ทั้งชาวไทยและต่างชาติก็คือ “เมนู
ปลาทูอบสับปะรด” คุณประภัสสรจึงมีไอเดียที่จะต่อยอดธุรกิจเพื่อส่งต่อความอร่อยนี้ไปให้กับผู้บริโภค
ทั่วประเทศ ในรูปแบบของอาหารแช่แข็งสำเร็จรูป โดยได้นำเทคโนโลยีในการถนอมอาหารเข้ามาช่วย
เพื่อให้สามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ได้ยาวนานขึ้น นอกจากนี้ เธอยังออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าให้มีความ
น่าสนใจ เหมาะสำหรับการเลือกซื้อไปเป็นของฝากได้อีกด้วย

ตอน: วัสดุดามกระดูกโดยคนไทย  เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย                    

                    

เดิมทีคุณวินิจ ฤทธิ์ฉิ้ม ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ แต่เมื่อปี พ.ศ.2540 ประสบปัญหาเศรษฐกิจ
บริษัทจึงต้องปรับตัว เพราะหากยังทำธุรกิจแบบเดิม อาจมีความเสี่ยงต่อการต้องปิดกิจการ คุณวินิจจึง
แก้ไขปัญหาด้วยการหาธุรกิจใหม่ โชคดีได้มีโอกาสรู้จักกับศัลยแพทย์ทางด้านกระดูกท่านหนึ่ง ทำให้ได้
รู้ว่าที่ผ่านมา ประเทศไทยยังไม่มีผู้ผลิตวัสดุดามกระดูก ซึ่งคุณวินิจมองว่าเป็นธุรกิจที่มีอนาคต เนื่องจาก
ไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร แต่เครื่องมือสำหรับผู้ป่วยก็ยังคงเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ จึงเป็นที่มาของการ
เริ่มธุรกิจ “ผลิตวัสดุดามกระดูก” โดยผลิตภัณฑ์ของคุณวินิจได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. ISO9001
ISO13485 และมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมยุโรป CE-MARK ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลระดับโลก และยังได้
รับรางวัลต่างๆ มากมาย ทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณวินิจเป็นที่รู้จักและยอมรับในวงการธุรกิจเครื่องมือแพทย์
มากขึ้น   

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณวินิจ ฤทธิ์ฉิ้ม บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด ที่อยู่ 33/15  หมู่ 10 ถ.เทพารักษ์
  ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
  โทร: 0-2312-1513-5 ต่อ 19 อีเมล: naiyana@orthope.com เว็บไซต์: www.orthope.com 
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=_WYdgXT5EZs


ตอน: ไอศกรีมผลไม้ไทย ดึงดูดใจด้วยบรรจุภัณฑ์               
 
     

                    

คุณเปรมสุขเป็นคน จ.จันทบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีผลไม้มาก และรู้ว่าชาวต่างชาติชื่นชอบผลไม้เมืองร้อน
ของบ้านเรามาก เธอจึงคิดอยากจะนำผลไม้ไทยมาแปรรูปเพื่อส่งออกให้กับชาวต่างชาติ สุดท้ายจึงเกิด
เป็นไอเดียไอศกรีมจากผลไม้ไทย โดยเธอใช้เวลาพัฒนาไอศกรีมจากผลไม้ไทยเหล่านี้นานถึง 1 ปี โดย
คัดสรรวัตถุดิบผลไม้เมืองร้อน อย่าง มะพร้าวน้ำหอม และมะม่วงน้ำดอกไม้เกรดเอ ซึ่งเป็นผลไม้ที่มี
ชื่อเสียงของประเทศไทยในสายตาชาวต่างชาติ มาสร้างสรรค์เป็นไอศกรีมรสชาติดี ไม่ใส่นม ใช้เนื้อจาก
ผลไม้ประเภทนั้นๆ และสร้างจุดเด่นที่น่าสนใจ ด้วยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีหน้าตาเหมือนกันกับผลไม้
นั้นๆ ซึ่งเป็นไอเดียที่ทำให้ผู้บริโภคชื่นชอบเป็นอย่างมาก

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณเปรมสุข ปริ่มกมล บริษัทโกลบอล อินเตอร์ อินเตอร์ ฟู้ด แอนด์ เบเวอร์เรจ จำกัด
  246/86 ถ.กาญจนาภิเษก 15 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
  โทร: 094-261-9546 อีเมล: sales@theroyalsiam.com เว็บไซต์: www.theroyalsiam.com 
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=l_xzWRdQcMI
   

ตอน: ผสมผสานหัตถกรรมจากหวายกับผ้า สู่กระเป๋ามีสไตล์                    

                    

คุณณัฐฏิยา รัชตราเชนชัย ได้ทำงานร่วมกับชุมชนที่มีชื่อเสียงด้านการสานตะกร้าหวายในจังหวัดอ่างทอง
โดยเป็นคนออกแบบรูปทรงของหวายให้กับกลุ่มชาวบ้าน เพื่อให้ได้รูปแบบของงานหัตถกรรมที่ทันสมัย
อีกทั้งยังได้เลือกใช้ผ้าแคนวาสหรือผ้าใบที่มีความแข็งแรงทนทาน รับน้ำหนักได้มาก มาเย็บร่วมกับ
งานหวาย ทำให้ได้กระเป๋าจากวัสดุแบบใหม่ๆ ที่สามารถใช้ในชีวิตประจำได้เป็นอย่างดี


ตอน: ต่อยอดจากเมนูเพื่อลูกน้อย สู่สินค้าสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพ

                     
จุดเริ่มต้นของการทำตับไก่บดของคุณริญญารัตน์เกิดจากการที่ลูกเป็นคนที่รับประทานตับยากมาก จึงได้
ทดลองสร้างสรรค์สูตรตับไก่บดในแบบของตัวเอง และได้นำไปแบ่งให้เพื่อนๆ รับประทาน จนถูกอกถูกใจ
และขอให้คุณริญญารัตน์ผลิตให้ เธอจึงคิดว่าถ้าทำขายก็น่าจะไปได้ดี จึงทดลองทำตับบดจำหน่ายใน
เฟซบุ๊ค ซึ่งก็ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี จนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจ โดยได้เริ่มต้นจำหน่ายผ่านทาง
ออนไลน์เป็นช่องทางหลัก เนื่องจากไม่ต้องใช้เงินลงทุนสูง และบริการส่งให้ถึงที่ แต่เมื่อสินค้าเริ่มเป็นที่
รู้จัก จึงมีลูกค้าแนะนำช่องทางให้ไปวางจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ต คุณริญญารัตน์จึงได้พัฒนาสูตรตับไก่บดให้มีรสชาติที่เพิ่มขึ้น (รสผักโขม) นอกจากนี้ยังได้ไปจดทะเบียน อย. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า
ปัจจุบันตับไก่บดของคุณริญญารัตน์มีวางจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำหลายแห่ง


ตอน: ต่อยอดธุรกิจกล่องลูกฟูก สู่กล่องพัสดุตามใจสั่ง              
 
     

                    

ครอบครัวของคุณพรรณกรทำธุรกิจผลิตกล่องลูกฟูกมาก่อน ต่อมาธุรกิจมีปัญหาจนเกือบจะต้องปิดกิจการ
เมื่อคุณพรรณกรมารับช่วงต่อ ช่วงเวลานั้นธุรกิจร้านค้าออนไลน์กำลังได้รับความนิยม เธอจึงมองเห็น
โอกาสที่จะเปลี่ยนจากการผลิตกล่องลูกฟูกส่งโรงงานอุตสาหกรรม มาผลิตกล่องไปรษณีย์ที่มีดีไซน์
หลากหลาย และสามารถสั่งทำลวดลายได้ ในจำนวนที่ต้องการ เพื่อตอบโจทย์พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์โดย
เฉพาะ สำหรับลูกค้าที่อยากมีกล่องพิเศษที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวของสินค้าตนเองได้ บริการ My Box
จึงเป็นบริการที่โดดเด่นของแบรนด์ และตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการพิมพ์โลโก้ลงบนกล่อง โดยทางแบรนด์
จะบริการจัดวางเลย์เอาท์ให้ รวมถึงรับออกแบบโลโก้ให้ฟรี บริการ My Design เอาใจลูกค้าที่ต้องการ
รูปแบบกล่องพัสดุที่ไม่เหมือนใคร เหมาะสำหรับสินค้าที่ต้องการจัดวางในขนาดที่พอดี ไม่มีการกำหนด
ขนาดกล่อง โดยคุณพรรณกรและทีมงานจะทำงานออกแบบร่วมกับลูกค้าเพื่อให้ได้กล่องตามที่ต้องการ

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณพรรณกร จันทรุกขา บริษัท เอ็นพีพี บ็อกซ์ จำกัด 150/18 หมู่ 18 ถ.สุขสวัสดิ์ 64
  ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
  โทร: 090-6429651, 086-414-8860 อีเมล: nppbox@gmail.com Facebook: www.facebook.com/nppbox Instagram: NPPBOX  Line ID: NPPBOX
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=k8dW1xbCmQo

 
ตอน: เครื่องประดับหินสีมงคล  โดดเด่นด้วยดีไซน์ ขายความต่าง   

                   
เดิมทีคุณมินท์ฐิตา รวิภัทรธนรังษี ทำธุรกิจเปิดร้านเสื้อผ้ามาก่อน แต่ด้วยธุรกิจดั้งเดิมของครอบครัวซึ่ง
ก่อตั้งมาตั้งแต่รุ่นคุณยายเป็นผู้จำหน่ายอัญมณีอยู่ที่ จ.จันทบุรี ครอบครัวจึงต้องการที่จะให้คุณมินท์ฐิตา
เป็นผู้สืบทอดธุรกิจนี้ในฐานะทายาทรุ่นที่ 3  จึงได้สนับสนุนให้คุณมินท์ฐิตาไปศึกษาหาความรู้ด้านอัญมณี
เพิ่มเติม บวกกับการที่คุณมินท์ฐิตามีความถนัดทางด้านดีไซน์อยู่แล้ว เธอจึงต่อยอดธุรกิจครอบครัว โดย
การนำหินสีมงคลมาดีไซน์ใหม่ ให้เป็นเครื่องประดับที่ดูโฉบเฉี่ยว ทันสมัย แต่ยังคงไว้ซึ่งความเชื่อ ความ
ศรัทธา เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการสวมใส่หินสีมงคลที่มีสไตล์ไม่ซ้ำใคร

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณมินท์ฐิตา รวิภัทรธนรังษี  14 ถนนบางนา แขวงบางนา เขตบางนา กทม  10260
  โทร: 092-646-2496 อีเมล: Chatdesignbkk@gmail.com เว็บไซต์: www.chat-jewelry.com
  Facebook: CHAT contemporary jewelry
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=KTwH67Bawpc

ตอน: เฟอร์นิเจอร์ไม้สไตล์เรียบง่าย โดนใจด้วยดีไซน์และประโยชน์ใช้สอย                   

                    

คุณวงศ์วุฒิเป็นคนที่ชอบเรื่องการออกแบบของตกแต่งบ้านและเฟอร์นิเจอร์มาตั้งแต่สมัยเรียน และในช่วง
ปี 2554 เขาได้ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ Talent Thai ซึ่งก็ได้รับคัดเลือกให้ไปจัดแสดงในบูธของ
Talent Thai ที่งาน BigandBih ปรากฏว่าได้รับผลการตอบรับดี จึงได้คิดสร้างแบรนด์ของตนเองขึ้นมา
โดยเน้นความเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้เนื้อแข็งสีอ่อน ที่ให้ความรู้สึกอบอุ่น ดีไซน์เพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่มี
พื้นที่อาศัยไม่มากนัก เพราะสีอ่อนจะทำให้รู้สึกว่าห้องมีพื้นที่ที่ดูกว้างขึ้น นอกจากนี้ ยังมีฟังก์ชั่นการใช้
งานที่ปรับเปลี่ยนได้ง่ายอีกด้วย อย่างราวแขวนผ้าที่สามารถปรับเปลี่ยนให้เลื่อนได้อย่างสะดวก ซึ่งได้
แรงบันดาลใจมาจากชีวิตประจำวันที่คนส่วนใหญ่มักจะต้องแบกผ้าหนักๆ ที่รีดแล้ว ไปแขวนราวซึ่งบางครั้ง
อยู่ในระยะไกล หรือตู้เก็บของที่สามารถใช้งานได้สารพัดไม่ว่าจะเป็นตู้เก็บรองเท้า เก็บอุปกรณ์ต่างๆ โดย
ลูกค้าสามารถปรับให้เข้ากับการใช้งานได้ตามใจชอบ


ตอน: ทัพพีสไตล์ใหม่ เพื่อสุขอนามัยที่ดี  

                   

จุดเริ่มต้นของธุรกิจนี้ เกิดจากการที่คุณปรินทร์เป็นคนที่กินข้าวไม่พร้อมกับคนในครอบครัว เมื่อมาทานข้าว
ทีหลังจะพบว่าทัพพีที่ใช้แล้วจะถูกวางแช่น้ำไว้ หรือวางไว้ข้างหม้อหุงข้าว ซึ่งจะพบว่ามีสัตว์อย่างมด แมลง
สาบ แมลงวัน จิ้งจก หรือหนู มาป้วนเปี้ยนกินเศษข้าวที่ติดอยู่บนทัพพี จึงเกิดไอเดียคิดประดิษฐ์ทัพพี
แบบใหม่เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว คุณปรินทร์สร้างจุดเด่นด้วยวิธีการเก็บรักษาตัวทัพพีในกระบอกทรง
ถ้วย ซึ่งมีฝาปิดที่ติดมากับตัวทัพพี เพื่อป้องกันสิ่งไม่พึงประสงค์ ไม่ให้สัมผัสโดนบริเวณที่ใช้งานโดยตรง
นอกจากนี้คุณปรินทร์ ยังออกแบบโดยคำนึงถึงสุขลักษณะในการใช้งานอีกหลายๆ ด้าน ซึ่งความแตกต่าง
และโดดเด่นเหล่านี้ ทำให้สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ สามารถคว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 สุดยอดนวัตกรรมที่
เกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ จากเวที 7 Innovation Awards 2015 อีกด้วย

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณปรินทร์ ประกายเลิศลักษณ์ บริษัท แฟนตาซีแลนด์ จำกัด 213,215 ซ.จันทน์ 16
  ถ.จันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม. 10210
  โทร: (66) 0-2676-1951-2 อีเมล: marketing@k-ton.com เว็บไซต์: www.นักคิด.com Facebook: นักคิด.com
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=Jt43jwkW3pU&feature=youtu.be

ติดต่อเรา

ใบสมัครออกรายการ 'เพื่อนคู่คิด'
ผู้ประกอบการที่สนใจร่วมออกอากาศรายการเพื่อนคู่คิด สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร
พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และส่งกลับมาที่คุณปิ่นปินัทธ์ พัฒนจันหอม
อีเมล:
pinpinat.pat@bbl.co.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อขอข้อมูลได้ที่
ฝ่ายการประชาสัมพันธ์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม กรุงเทพฯ 10500

ตอน

                   
แปลงโฉมตู้คอนเทนเนอร์สู่ที่พักสไตล์ใหม่
(โรงแรม litte box จ.ขอนแก่น)

วันที่ 4 สิงหาคม 2559

ฝาตำและฐานรองครก ตัวช่วยใหม่เพื่อคนทำครัว
(นักคิด)

วันที่ 5 สิงหาคม 2559

ผสมผสานความเป็นไทยใส่เฟอร์นิเจอร์
(whoop)

วันที่ 11 สิงหาคม 2559

แอปพลิเคชั่นจองคิวฝีมือคนไทย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ชีวิตคนเมือง (QueQ)

วันที่ 18 สิงหาคม 2559

งานปั้นดีไซน์แปลกตา เพิ่มมูลค่าด้วยความต่าง
(Nerb จ.ขอนแก่น)

วันที่ 19 สิงหาคม 2559

ยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ด้วยเว็บไซต์เพื่อธุรกิจก่อสร้าง (BUILK)

วันที่ 25 สิงหาคม 2559

สืบทอดวัฒนธรรมอีสาน ผ่านของฝากของที่ระลึก
(papada จ.ขอนแก่น)

วันที่ 26 สิงหาคม 2559

เดือนสิงหาคม 2559

ตอน: แปลงโฉมตู้คอนเทนเนอร์ สู่ที่พักสไตล์ใหม่ (The Little Box Hotel จ.ขอนแก่น)         
 
     

                    

จุดเริ่มต้นในการทำธุรกิจโรงแรมจากตู้คอนเทนเนอร์ของคุณธีรยุทธ ทัศนพงศ์ เกิดจากภรรยามีที่ดิน
ผืนเล็กๆ อยู่ผืนหนึ่งใน อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ซึ่งมีโลเกชั่นที่ดีมาก โดยมีทุ่งนาเป็นแบ็คกราวด์ที่
สวยงาม เขาจึงคิดว่าน่าจะเหมาะสำหรับการทำโรงแรม แต่ด้วยขนาดที่ดินที่มีเพียง 2 งาน หรือ 200
ตารางวา ประกอบกับคุณธีรยุทธอยากจะทำห้องพักให้ได้ประมาณ 20 ห้อง เพื่อให้คุ้มค่ากับการลงทุน
เขาจึงนึกถึงตู้คอนเทนเนอร์ที่สามารถตอบโจทย์เรื่องพื้นที่ที่จำกัดได้ และนั่นจึงกลายเป็นที่มาของการ
สร้างโรงแรมแห่งนี้ โดยคุณธีรยุทธได้นำตู้คอนเทนเนอร์เก่า 12 ตู้ มาดัดแปลงสภาพใหม่ให้เป็นห้องพัก
จำนวน 19 ห้อง และใช้หลักการจัดวางให้เข้ากับสภาพแวดล้อมธรรมชาติ ใช้หลังคาเมทัลชีทที่บุโฟมไว้
ภายในมาเป็นฉนวนกันความร้อนสำหรับฝ้าเพดาน เพื่อลดความร้อนของอุณหภูมิภายในห้องพัก ทาสีใหม่
ให้ดูโดดเด่น โดยเลือกสีที่มีความสดใส และฉูดฉาด ให้ความรู้สึกตัดกับสีเขียวของธรรมชาติจากทุ่งนาที่
อยู่ด้านหลังโรงแรม อาทิ สีเหลือง สีแดง รวมทั้งยังได้นำผลิตภัณฑ์ที่สื่อถึงกลิ่นอายของความเป็นชนบท
เช่น ไม้ไผ่ กระด้ง มาผสมผสานในงานตกแต่งสถานที่โดยรอบ ร่วมกับของเก่าที่คุณธีรยุทธชื่นชอบและ
สะสมมานาน นอกจากนี้ เขายังเพิ่มความเก๋ไก๋ให้กับที่พักด้วยการนำถังน้ำมัน 200 ลิตรมาแปลงโฉมเป็น
ชุดโซฟา ทำให้โรงแรมแห่งนี้มีเสน่ห์ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก และกลายเป็นจุดหมายในการ
ถ่ายรูปเช็คอินลงในสื่อโซเชียลของนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมาใน อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น


ตอน: ฝาตำและฐานรองครก ตัวช่วยใหม่เพื่อคนทำครัว            
 
     

                    

คุณปรินทร์ ประกายเลิศลักษณ์ เป็นนักคิดนักประดิษฐ์ที่มักจะนำปัญหาการใช้งานสินค้าต่างๆ มาขบคิด
และหาวิธีการแก้ไขอยู่เสมอ สำหรับแนวคิดในการทำฝาครกและฐานรองครกของเขา มาจากการที่พบว่า
คนที่ชอบเข้าครัวทำอาหาร แล้วจำเป็นต้องใช้ครกในการโขลกหรือตำ ทุกคนล้วนต้องเคยเจอกับปัญหา
วัตถุดิบต่างๆ กระเด็นเข้าตา เข้าหน้า หรือเสื้อผ้า อีกทั้งยังต้องประสบกับปัญหาเสียงกระแทกของครกกับ
พื้นผิวซึ่งเกิดจากการตำ จนต้องหาผ้าหรือวัสดุกันกระแทกมารองครกทุกครั้งที่ใช้งาน และด้วยเห็นว่าครก
เป็นอุปกรณ์ที่มีอยู่ในครัวทุกบ้านของคนไทย เขาจึงมองเห็นโอกาสที่จะพัฒนาฝาตำและฐานรองครก
ขึ้นมา โดยได้เลือกใช้พลาสติกฟู้ดเกรด หรือพลาสติกชนิดที่ใช้กับอาหารมาเป็นวัสดุหลักในการทำฝาครก
เนื่องจากไม่มีสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ส่วนฐานรองครกทำจากโฟมยางที่มีความทนทาน
และมีคุณสมบัติในการช่วยลดแรงกระแทก ทำให้เสียงขณะใช้งานเบาลง อีกทั้งยังสามารถเคลื่อนย้าย
ไปไหนมาไหนได้สะดวก

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณปรินทร์ ประกายเลิศลักษณ์ บริษัท แฟนตาซีแลนด์ จำกัด 213,215 ซ.จันทน์ 16
  ถ.จันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม. 10210
  โทร: (66) 0-2676-1951-2 อีเมล: marketing@k-ton.com เว็บไซต์: www.นักคิด.com  Facebook: นักคิด.com
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=QsGKTedef3g


ตอน: ผสมผสานความเป็นไทยใส่เฟอร์นิเจอร์ (Whoop)           
 
     

                    

คุณพิชญา มณีรัตนะพร เคยทำงานอยู่บริษัทเอเจนซี่โฆษณา แต่ความเบื่อหน่ายในสายงาน ทำให้เธอ
ตัดสินใจมาศึกษาต่อด้านการออกแบบ จากสถาบันสอนการออกแบบเอกชนซึ่งเปิดสอนหลักสูตรหนึ่งปี
ประกอบกับครอบครัวของคุณพิชญา ทำธุรกิจรับจ้างผลิตเฟอร์นิเจอร์ให้กับแบรนด์ต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศมานานกว่า 20 ปีอยู่แล้ว เธอจึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะต่อยอดธุรกิจของครอบครัว โดยการ
ออกแบบ และสร้างแบรนด์เฟอร์นิเจอร์เป็นของตนเอง โดยเธอได้นำจุดแข็งด้านการเป็นผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์
จากเหล็กและไม้ มาผสมผสานกับการออกแบบในสไตล์ที่เรียบง่าย เน้นฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ต่อการใช้งาน
ในพื้นที่ใช้สอยที่มีขนาดจำกัด สามารถถอดประกอบได้ ทำให้สะดวกต่อการขนส่งและติดตั้ง อีกทั้งยัง
ได้ผสมผสานเอกลักษณ์ของความเป็นไทยลงไปในชิ้นงาน เช่น ขาโต๊ะ ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเสา
บันไดวัด หรือการออกแบบตู้เก็บของ ที่ได้แนวคิดมาจากตู้กับข้าวในสมัยโบราณ แต่นำมาสร้างสรรค์ให้
ดูทันสมัยและตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบัน ซึ่งความแตกต่างอย่างน่าสนใจนี้เอง
ทำให้ผลงานของคุณพิชญาได้รับรางวัล DEmark ประจำปี 2015 อีกด้วย


ตอน: แอปพลิเคชั่นจองคิวฝีมือคนไทย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ชีวิตคนเมือง (QueQ)           
 
     

                    

จุดเริ่มต้นของแอปพลิเคชั่นจองคิว เกิดจากการที่คุณรังสรรค์ พรมประสิทธิ์ ได้เข้าไปใช้บริการร้านค้า
แห่งหนึ่ง ซึ่งในขณะนั้นมีลูกค้าเข้าไปรอใช้บริการเป็นจำนวนมาก ทำให้เขาต้องนั่งรอคิวอยู่นานเกือบหนึ่งชั่วโมง ณ จุดนั้นเอง คุณรังสรรค์จึงเกิดไอเดียที่จะพัฒนาระบบรอคิวอัจฉริยะ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถจองคิวผ่านสมาร์ทโฟน และไปทำกิจกรรมอื่นได้ในเวลาเดียวกัน โดยไม่ต้องไปรอคิวที่หน้าร้าน จึงเป็นที่มาของการสร้างสรรค์แอปพลิเคชั่นนี้ขึ้นมา คุณรังสรรค์และทีมงานใช้เวลาพัฒนาแอปพลิเคชั่นนี้นานกว่า 1 ปี
จนได้ระบบการจองคิวผ่านโทรศัพท์มือถือประเภทสมาร์ทโฟน ซึ่งลูกค้าสามารถดาวน์โหลดแอฟพชิเคชั่นได้ฟรี และกดรับบัตรคิวออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชั่นได้ โดยไม่ต้องไปต่อคิวที่ร้านค้า ซึ่งนอกจากจะสร้างความสะดวกสบายให้กับลูกค้าแล้ว ยังช่วยให้ร้านค้าต่างๆ จัดการกับระบบคิวได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณรังสรรค์ พรมประสิทธิ์  บริษัท วายเอ็มเอ็มวาย จำกัด (YMMY) 630/3 ซ.สุภาพงษ์ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900
  โทร: (66) 0-2938-3515, 084-659-6012 อีเมล: ihyar@ymmy.me, superjoh@ymmy.me
  เว็บไซต์: www.queq.me Facebook: www.facebook.com/QueQ.me
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=GcdbcYXtDkE


ตอน: งานปั้นดีไซน์แปลกตา เพิ่มมูลค่าด้วยความต่าง (Nerb)               

                    

คุณปรีดิ์ จินดาโรจน์ เรียนจบด้านการออกแบบนิเทศศิลป์ รุ่นที่ 1 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น หลังจากนั้นเขาได้เข้าสู่แวดวงงานโฆษณา โดยอยู่ในตำแหน่งอาร์ตไดเร็คเตอร์ในหลายบริษัทโฆษณาชื่อดังลำดับต้นๆ ของประเทศไทย แต่เมื่อถึงจุดหนึ่งที่เริ่มอิ่มตัวและเกิดความรู้สึกอยากกลับมาอยู่บ้านที่จังหวัดขอนแก่น เขาจึงใช้เวลาว่างทดลองทำงานปั้น เนื่องจากเห็นเตาเผาเซรามิกที่บ้านวางทิ้งไว้เฉยๆ โดยงานปั้นทุกชิ้นจะขึ้นรูปและปั้นด้วยมือ ไม่ใช้แม่พิมพ์ ส่วนใหญ่จะเป็นชิ้นงานประเภทกระถางต้นไม้ นอกจากนี้เขายังเพิ่มเสน่ห์ให้กับผลงาน ด้วยการนำเปลือกไม้ที่ร่วงหล่นอยู่ในสวนหลังบ้าน มารมควันหลังจากการเผา เพื่อให้งานปั้นที่ได้คล้ายกับสีของไม้ที่ผ่านการเผา และนั่นได้กลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแบรนด์ไปแล้ว


ตอน: ยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ด้วยเว็บไซต์เพื่อธุรกิจก่อสร้าง (Builk)                     

                    

Builk.com คือเว็บไซต์บริหารธุรกิจก่อสร้าง ที่ครอบคลุมตั้งแต่การควบคุมต้นทุนงานก่อสร้าง วางแผน
โครงการ งบประมาณ เปิดใบสั่งซื้อ ทำการอนุมัติเอกสาร ไปจนถึงการประมวลผลเพื่อสร้างรายงานให้กับ
ผู้ใช้งานโดยอัตโนมัติ โดยสามารถเรียกดูข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้ทุกที่ ทุกเวลา นอกจากนี้ยังช่วยวิเคราะห์
ข้อมูลในการบริหารต้นทุน ไม่ว่าจะเป็นค่าแรง ค่าวัสดุ ค่าเหมาช่วง โดยจะรายงานว่ามีอะไรที่เกินจาก
เป้าหมาย เพื่อเตือนผู้ประกอบการว่ากำลังมีปัญหาตรงจุดใด และภาพรวมเป็นอย่างไร ซึ่งช่วยให้ผู้
ประกอบการสามารถควบคุมต้นทุน และทราบผลการดำเนินงานในทุกขั้นตอนได้อย่างทันท่วงที และ
นอกจากจะวางแผนการดำเนินงานโครงการก่อสร้างแล้ว ปัจจุบัน Builk ยังเป็นพื้นที่สำรวจราคาวัสดุ
ก่อสร้าง และเป็นหน้าร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างอีกด้วย

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณไผท  ผดุงถิ่น อาคาร จี.พี. เฮ้าส์  ชั้น 6 เลขที่ 71 ถ.ทรัพย์ แขวงสี่พระยา
  เขตบางรัก กทม. 10500
  โทร: (66) 0-2236-9799 อีเมล: patai@builk.com Facebook:  www.facebook.com/builk เว็บไซต์: www.builk.com


ตอน: สืบทอดวัฒนธรรมอีสาน ผ่านของฝาก ของที่ระลึก (Papada จ.ขอนแก่น)     

                   
จากผ้าธรรมดาๆ ที่ใช้ในครัวเรือนไทย ปัจจุบัน ผ้าขาวม้ากลายเป็นสัญลักษณ์เชิงวัฒนธรรมของภาคอีสาน
คุณปภาดา พรหมลักขโณ จึงเลือกที่จะนำเสน่ห์ของผ้าขาวม้า มาสร้างสรรค์เป็นสินค้าที่ระลึกนานาประเภท
เพื่อสื่อถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างภาคภูมิใจ อาทิ สมุดบันทึก ตุ๊กตา พวงกุญแจ เสื้อเชิ้ต หมวก
กระโปรง ผ้าคลุมเอนกประสงค์ ภายใต้ชื่อตราสินค้า ‘Papada’ ความโดดเด่นของ ‘Papada’ นอกจาก
การสร้างสรรค์ชิ้นงานน่ารักๆ จากผ้าขาวม้าที่ผลิตจากฝ้ายคุณภาพดีแล้ว ฝีมืออันประณีตของชิ้นงานที่
ผ่านการเย็บมือและตรวจคัดคุณภาพทุกชิ้น ยังกลายเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ได้รับการ
บอกต่อปากต่อปาก จนกลายเป็นตราสินค้าที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นของฝากของที่ระลึกสำหรับแขกคนสำคัญๆ ของจังหวัดอยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะในงานสัมมนาที่มีชาวต่างชาติเข้าร่วม หรือแม้แต่กลายเป็น
ของฝากที่นักศึกษาในขอนแก่น เลือกจะนำไปฝากเพื่อนๆ ชาวต่างชาติ เมื่อต้องไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณปภาดา  พรหมลักขโณ ตลาดต้นตาล (หน้าหอศิลป์) ลานจอดรถโซน D1 เลขที่
  381/58 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  โทร: 080-449-2277 อีเมล: papadakhonkaen@gmail.com Facebook:  www.facebook.com/papadakhonkaen
เดือนกรกฎาคม 2559

ตอน: เพิ่มมูลค่าปลาทู สู่เมนูอาหารสำหรับคนรักสุขภาพ            
 
     

                    

ครอบครัวของคุณประภัสสรเปิดร้านอาหารที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มามากกว่า 15 ปี และหนึ่งในเมนูที่
ขึ้นชื่อของทางร้าน จนกลายเป็นเมนูที่ลูกค้าต้องสั่งกันแทบทุกโต๊ะ ทั้งชาวไทยและต่างชาติก็คือ “เมนู
ปลาทูอบสับปะรด” คุณประภัสสรจึงมีไอเดียที่จะต่อยอดธุรกิจเพื่อส่งต่อความอร่อยนี้ไปให้กับผู้บริโภค
ทั่วประเทศ ในรูปแบบของอาหารแช่แข็งสำเร็จรูป โดยได้นำเทคโนโลยีในการถนอมอาหารเข้ามาช่วย
เพื่อให้สามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ได้ยาวนานขึ้น นอกจากนี้ เธอยังออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าให้มีความ
น่าสนใจ เหมาะสำหรับการเลือกซื้อไปเป็นของฝากได้อีกด้วย

ตอน: วัสดุดามกระดูกโดยคนไทย  เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย                    

                    

เดิมทีคุณวินิจ ฤทธิ์ฉิ้ม ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ แต่เมื่อปี พ.ศ.2540 ประสบปัญหาเศรษฐกิจ
บริษัทจึงต้องปรับตัว เพราะหากยังทำธุรกิจแบบเดิม อาจมีความเสี่ยงต่อการต้องปิดกิจการ คุณวินิจจึง
แก้ไขปัญหาด้วยการหาธุรกิจใหม่ โชคดีได้มีโอกาสรู้จักกับศัลยแพทย์ทางด้านกระดูกท่านหนึ่ง ทำให้ได้
รู้ว่าที่ผ่านมา ประเทศไทยยังไม่มีผู้ผลิตวัสดุดามกระดูก ซึ่งคุณวินิจมองว่าเป็นธุรกิจที่มีอนาคต เนื่องจาก
ไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร แต่เครื่องมือสำหรับผู้ป่วยก็ยังคงเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ จึงเป็นที่มาของการ
เริ่มธุรกิจ “ผลิตวัสดุดามกระดูก” โดยผลิตภัณฑ์ของคุณวินิจได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. ISO9001
ISO13485 และมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมยุโรป CE-MARK ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลระดับโลก และยังได้
รับรางวัลต่างๆ มากมาย ทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณวินิจเป็นที่รู้จักและยอมรับในวงการธุรกิจเครื่องมือแพทย์
มากขึ้น   

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณวินิจ ฤทธิ์ฉิ้ม บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด ที่อยู่ 33/15  หมู่ 10 ถ.เทพารักษ์
  ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
  โทร: 0-2312-1513-5 ต่อ 19 อีเมล: naiyana@orthope.com เว็บไซต์: www.orthope.com 
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=_WYdgXT5EZs


ตอน: ไอศกรีมผลไม้ไทย ดึงดูดใจด้วยบรรจุภัณฑ์               
 
     

                    

คุณเปรมสุขเป็นคน จ.จันทบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีผลไม้มาก และรู้ว่าชาวต่างชาติชื่นชอบผลไม้เมืองร้อน
ของบ้านเรามาก เธอจึงคิดอยากจะนำผลไม้ไทยมาแปรรูปเพื่อส่งออกให้กับชาวต่างชาติ สุดท้ายจึงเกิด
เป็นไอเดียไอศกรีมจากผลไม้ไทย โดยเธอใช้เวลาพัฒนาไอศกรีมจากผลไม้ไทยเหล่านี้นานถึง 1 ปี โดย
คัดสรรวัตถุดิบผลไม้เมืองร้อน อย่าง มะพร้าวน้ำหอม และมะม่วงน้ำดอกไม้เกรดเอ ซึ่งเป็นผลไม้ที่มี
ชื่อเสียงของประเทศไทยในสายตาชาวต่างชาติ มาสร้างสรรค์เป็นไอศกรีมรสชาติดี ไม่ใส่นม ใช้เนื้อจาก
ผลไม้ประเภทนั้นๆ และสร้างจุดเด่นที่น่าสนใจ ด้วยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีหน้าตาเหมือนกันกับผลไม้
นั้นๆ ซึ่งเป็นไอเดียที่ทำให้ผู้บริโภคชื่นชอบเป็นอย่างมาก

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณเปรมสุข ปริ่มกมล บริษัทโกลบอล อินเตอร์ อินเตอร์ ฟู้ด แอนด์ เบเวอร์เรจ จำกัด
  246/86 ถ.กาญจนาภิเษก 15 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
  โทร: 094-261-9546 อีเมล: sales@theroyalsiam.com เว็บไซต์: www.theroyalsiam.com 
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=l_xzWRdQcMI
   

ตอน: ผสมผสานหัตถกรรมจากหวายกับผ้า สู่กระเป๋ามีสไตล์                    

                    

คุณณัฐฏิยา รัชตราเชนชัย ได้ทำงานร่วมกับชุมชนที่มีชื่อเสียงด้านการสานตะกร้าหวายในจังหวัดอ่างทอง
โดยเป็นคนออกแบบรูปทรงของหวายให้กับกลุ่มชาวบ้าน เพื่อให้ได้รูปแบบของงานหัตถกรรมที่ทันสมัย
อีกทั้งยังได้เลือกใช้ผ้าแคนวาสหรือผ้าใบที่มีความแข็งแรงทนทาน รับน้ำหนักได้มาก มาเย็บร่วมกับ
งานหวาย ทำให้ได้กระเป๋าจากวัสดุแบบใหม่ๆ ที่สามารถใช้ในชีวิตประจำได้เป็นอย่างดี


ตอน: ต่อยอดจากเมนูเพื่อลูกน้อย สู่สินค้าสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพ

                     
จุดเริ่มต้นของการทำตับไก่บดของคุณริญญารัตน์เกิดจากการที่ลูกเป็นคนที่รับประทานตับยากมาก จึงได้
ทดลองสร้างสรรค์สูตรตับไก่บดในแบบของตัวเอง และได้นำไปแบ่งให้เพื่อนๆ รับประทาน จนถูกอกถูกใจ
และขอให้คุณริญญารัตน์ผลิตให้ เธอจึงคิดว่าถ้าทำขายก็น่าจะไปได้ดี จึงทดลองทำตับบดจำหน่ายใน
เฟซบุ๊ค ซึ่งก็ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี จนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจ โดยได้เริ่มต้นจำหน่ายผ่านทาง
ออนไลน์เป็นช่องทางหลัก เนื่องจากไม่ต้องใช้เงินลงทุนสูง และบริการส่งให้ถึงที่ แต่เมื่อสินค้าเริ่มเป็นที่
รู้จัก จึงมีลูกค้าแนะนำช่องทางให้ไปวางจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ต คุณริญญารัตน์จึงได้พัฒนาสูตรตับไก่บดให้มีรสชาติที่เพิ่มขึ้น (รสผักโขม) นอกจากนี้ยังได้ไปจดทะเบียน อย. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า
ปัจจุบันตับไก่บดของคุณริญญารัตน์มีวางจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำหลายแห่ง


ตอน: ต่อยอดธุรกิจกล่องลูกฟูก สู่กล่องพัสดุตามใจสั่ง              
 
     

                    

ครอบครัวของคุณพรรณกรทำธุรกิจผลิตกล่องลูกฟูกมาก่อน ต่อมาธุรกิจมีปัญหาจนเกือบจะต้องปิดกิจการ
เมื่อคุณพรรณกรมารับช่วงต่อ ช่วงเวลานั้นธุรกิจร้านค้าออนไลน์กำลังได้รับความนิยม เธอจึงมองเห็น
โอกาสที่จะเปลี่ยนจากการผลิตกล่องลูกฟูกส่งโรงงานอุตสาหกรรม มาผลิตกล่องไปรษณีย์ที่มีดีไซน์
หลากหลาย และสามารถสั่งทำลวดลายได้ ในจำนวนที่ต้องการ เพื่อตอบโจทย์พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์โดย
เฉพาะ สำหรับลูกค้าที่อยากมีกล่องพิเศษที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวของสินค้าตนเองได้ บริการ My Box
จึงเป็นบริการที่โดดเด่นของแบรนด์ และตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการพิมพ์โลโก้ลงบนกล่อง โดยทางแบรนด์
จะบริการจัดวางเลย์เอาท์ให้ รวมถึงรับออกแบบโลโก้ให้ฟรี บริการ My Design เอาใจลูกค้าที่ต้องการ
รูปแบบกล่องพัสดุที่ไม่เหมือนใคร เหมาะสำหรับสินค้าที่ต้องการจัดวางในขนาดที่พอดี ไม่มีการกำหนด
ขนาดกล่อง โดยคุณพรรณกรและทีมงานจะทำงานออกแบบร่วมกับลูกค้าเพื่อให้ได้กล่องตามที่ต้องการ

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณพรรณกร จันทรุกขา บริษัท เอ็นพีพี บ็อกซ์ จำกัด 150/18 หมู่ 18 ถ.สุขสวัสดิ์ 64
  ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
  โทร: 090-6429651, 086-414-8860 อีเมล: nppbox@gmail.com Facebook: www.facebook.com/nppbox Instagram: NPPBOX  Line ID: NPPBOX
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=k8dW1xbCmQo

 
ตอน: เครื่องประดับหินสีมงคล  โดดเด่นด้วยดีไซน์ ขายความต่าง   

                   
เดิมทีคุณมินท์ฐิตา รวิภัทรธนรังษี ทำธุรกิจเปิดร้านเสื้อผ้ามาก่อน แต่ด้วยธุรกิจดั้งเดิมของครอบครัวซึ่ง
ก่อตั้งมาตั้งแต่รุ่นคุณยายเป็นผู้จำหน่ายอัญมณีอยู่ที่ จ.จันทบุรี ครอบครัวจึงต้องการที่จะให้คุณมินท์ฐิตา
เป็นผู้สืบทอดธุรกิจนี้ในฐานะทายาทรุ่นที่ 3  จึงได้สนับสนุนให้คุณมินท์ฐิตาไปศึกษาหาความรู้ด้านอัญมณี
เพิ่มเติม บวกกับการที่คุณมินท์ฐิตามีความถนัดทางด้านดีไซน์อยู่แล้ว เธอจึงต่อยอดธุรกิจครอบครัว โดย
การนำหินสีมงคลมาดีไซน์ใหม่ ให้เป็นเครื่องประดับที่ดูโฉบเฉี่ยว ทันสมัย แต่ยังคงไว้ซึ่งความเชื่อ ความ
ศรัทธา เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการสวมใส่หินสีมงคลที่มีสไตล์ไม่ซ้ำใคร

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณมินท์ฐิตา รวิภัทรธนรังษี  14 ถนนบางนา แขวงบางนา เขตบางนา กทม  10260
  โทร: 092-646-2496 อีเมล: Chatdesignbkk@gmail.com เว็บไซต์: www.chat-jewelry.com
  Facebook: CHAT contemporary jewelry
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=KTwH67Bawpc

ตอน: เฟอร์นิเจอร์ไม้สไตล์เรียบง่าย โดนใจด้วยดีไซน์และประโยชน์ใช้สอย                   

                    

คุณวงศ์วุฒิเป็นคนที่ชอบเรื่องการออกแบบของตกแต่งบ้านและเฟอร์นิเจอร์มาตั้งแต่สมัยเรียน และในช่วง
ปี 2554 เขาได้ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ Talent Thai ซึ่งก็ได้รับคัดเลือกให้ไปจัดแสดงในบูธของ
Talent Thai ที่งาน BigandBih ปรากฏว่าได้รับผลการตอบรับดี จึงได้คิดสร้างแบรนด์ของตนเองขึ้นมา
โดยเน้นความเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้เนื้อแข็งสีอ่อน ที่ให้ความรู้สึกอบอุ่น ดีไซน์เพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่มี
พื้นที่อาศัยไม่มากนัก เพราะสีอ่อนจะทำให้รู้สึกว่าห้องมีพื้นที่ที่ดูกว้างขึ้น นอกจากนี้ ยังมีฟังก์ชั่นการใช้
งานที่ปรับเปลี่ยนได้ง่ายอีกด้วย อย่างราวแขวนผ้าที่สามารถปรับเปลี่ยนให้เลื่อนได้อย่างสะดวก ซึ่งได้
แรงบันดาลใจมาจากชีวิตประจำวันที่คนส่วนใหญ่มักจะต้องแบกผ้าหนักๆ ที่รีดแล้ว ไปแขวนราวซึ่งบางครั้ง
อยู่ในระยะไกล หรือตู้เก็บของที่สามารถใช้งานได้สารพัดไม่ว่าจะเป็นตู้เก็บรองเท้า เก็บอุปกรณ์ต่างๆ โดย
ลูกค้าสามารถปรับให้เข้ากับการใช้งานได้ตามใจชอบ


ตอน: ทัพพีสไตล์ใหม่ เพื่อสุขอนามัยที่ดี  

                   

จุดเริ่มต้นของธุรกิจนี้ เกิดจากการที่คุณปรินทร์เป็นคนที่กินข้าวไม่พร้อมกับคนในครอบครัว เมื่อมาทานข้าว
ทีหลังจะพบว่าทัพพีที่ใช้แล้วจะถูกวางแช่น้ำไว้ หรือวางไว้ข้างหม้อหุงข้าว ซึ่งจะพบว่ามีสัตว์อย่างมด แมลง
สาบ แมลงวัน จิ้งจก หรือหนู มาป้วนเปี้ยนกินเศษข้าวที่ติดอยู่บนทัพพี จึงเกิดไอเดียคิดประดิษฐ์ทัพพี
แบบใหม่เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว คุณปรินทร์สร้างจุดเด่นด้วยวิธีการเก็บรักษาตัวทัพพีในกระบอกทรง
ถ้วย ซึ่งมีฝาปิดที่ติดมากับตัวทัพพี เพื่อป้องกันสิ่งไม่พึงประสงค์ ไม่ให้สัมผัสโดนบริเวณที่ใช้งานโดยตรง
นอกจากนี้คุณปรินทร์ ยังออกแบบโดยคำนึงถึงสุขลักษณะในการใช้งานอีกหลายๆ ด้าน ซึ่งความแตกต่าง
และโดดเด่นเหล่านี้ ทำให้สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ สามารถคว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 สุดยอดนวัตกรรมที่
เกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ จากเวที 7 Innovation Awards 2015 อีกด้วย

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณปรินทร์ ประกายเลิศลักษณ์ บริษัท แฟนตาซีแลนด์ จำกัด 213,215 ซ.จันทน์ 16
  ถ.จันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม. 10210
  โทร: (66) 0-2676-1951-2 อีเมล: marketing@k-ton.com เว็บไซต์: www.นักคิด.com Facebook: นักคิด.com
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=Jt43jwkW3pU&feature=youtu.be
ติดต่อเรา

ใบสมัครออกรายการ 'เพื่อนคู่คิด'
ผู้ประกอบการที่สนใจร่วมออกอากาศรายการเพื่อนคู่คิด สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร
พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และส่งกลับมาที่คุณปิ่นปินัทธ์ พัฒนจันหอม
อีเมล:
pinpinat.pat@bbl.co.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อขอข้อมูลได้ที่
ฝ่ายการประชาสัมพันธ์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม กรุงเทพฯ 10500
Tips/Useful Info

ใบสมัครออกรายการ
ผู้ประกอบการที่สนใจ
ร่วมออกอากาศ สามารถ
ดาวน์โหลดใบสมัคร
 และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
ส่งกลับมาที่คุณปิ่นปินัทธ์
พัฒนจันหอม อีเมล: pinpinat.pat@bbl.co.th
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ธนาคารบนมือถือBualuang GetMoneyMoney TutorAEC Connectพร้อมเพย์Bualuang Phone
Submit