รายการเพื่อนคู่คิด

สารคดีทางโทรทัศน์ที่ส่งเสริมธุรกิจเอสเอ็มอีมากว่า 27 ปี และยังคงสืบสานเจตนารมณ์
ต่อไป

เป็นเวลากว่า 27 ปีแล้วที่สารคดีสั้นทางโทรทัศน์ในชื่อ 'เพื่อนคู่คิด' ของธนาคารกรุงเทพได้มีส่วนสนับสนุนภาคธุรกิจเอสเอ็มอีให้เจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของเอสเอ็มอีที่มีความ
โดดเด่นและน่าสนใจ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเหล่านั้นได้ขยายตลาดและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ธนาคารยังมุ่งหวังให้เรื่องราวเกี่ยวกับความสำเร็จและการพัฒนาธุรกิจในเชิงนวัตกรรมที่สะท้อนผ่านสารคดีเพื่อนคู่คิดในแต่ละตอน ช่วยจุดประกายความคิดให้ผู้ประกอบการรายอื่นๆ นำไปประยุกต์ใช้ในกิจการของตนและพัฒนาต่อยอดเพื่อความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

ธนาคารกรุงเทพเริ่มทำการผลิตและเผยแพร่รายการเพื่อนคู่คิดในปี 2532 และดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน จนเป็นที่ยอมรับจากสาธารณชนอย่างกว้างขวางในฐานะรายการโทรทัศน์ที่มีสาระประโยชน์สำหรับผู้ชมทุกกลุ่ม นอกเหนือจากผู้ประกอบการ ดังจะเห็นได้จากการได้รับรางวัลที่สำคัญเช่นรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ประเภทส่งเสริมอาชีพดีเด่นประจำปี 2540 จากชมรมส่งเสริมโทรทัศน์ มูลนิธิจำนง รังสิกุลและสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ปัจจุบัน รายการ เพื่อนคู่คิด ออกอากาศเผยแพร่เป็นประจำทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ เวลา 10.05 น. 

รายการเพื่อนคู่คิดเป็นหนึ่งในหลากหลายโครงการและกิจกรรมที่ธนาคารกรุงเทพดำเนินการภายใต้นโยบายที่มุ่งสนับสนุนธุรกิจเอสเอ็มอี ซึ่งเป็นรากฐานของระบบเศรษฐกิจไทย ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ส่งผลต่อเนื่องให้เศรษฐกิจไทยมีความเข้มแข็งและยืนหยัดได้อย่างมั่นคงในท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลง โดยดำเนินการสอดประสานไปกับโครงการอื่นๆ ของธนาคาร เช่น โครงการเกษตรก้าวหน้า โครงการบัวหลวงกรีน เป็นต้น

ด้วยเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยในการพัฒนาตนเองให้สามารถแข่งขันและยืนหยัดอยู่ได้ในระบบเศรษฐกิจไร้พรมแดน ธนาคารกรุงเทพยังคงจัดทำรายการเพื่อนคู่คิด เพื่อนำเสนอสาระประโยชน์แก่ผู้สนใจต่อไป พร้อมทั้งพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบรายการให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา

ตอน

                   

เกษตรกรก้าวหน้า สร้างรายได้ที่มั่นคงด้วยเห็ดถั่งเช่า
สีทอง (ฟาร์มลุงหยุด/จ.สระบุรี)

วันที่ 6 ตุลาคม 2559

ภาชนะจากกาบหมาก ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ลดขยะให้โลกด้วยการย่อยสลาย (Veerasa /จ.นครราชสีมา)

วันที่ 7 ตุลาคม 2559

สร้างความต่างให้ร้านอาหารด้วยเมนูจาก ‘ข้าว’
(ร้านอาหารมีนา จ.เชียงใหม่)

วันที่ 13 ตุลาคม 2559

เห็ดอบกรอบ..ขนมกินเล่นยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ
(หัวเห็ด)

วันที่ 14 ตุลาคม 2559

ผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ สู่สินค้าส่งออกในตลาดโลก (Mr.Leaf/จ.เชียงใหม่)

วันที่ 20 ตุลาคม 2559

เกษตรกรรุ่นใหม่ สร้างรายได้นับล้านจากต้นอ่อนทานตะวัน (ไร่ลุงท๊อป/จ.ลพบุรี)

วันที่ 21 ตุลาคม 2559

แจ่วและน้ำพริกกะปิอบแห้ง คงความสดใหม่ด้วยเทคโนโลยี (แม่กาญจน์ /จ.เชียงใหม่ )

วันที่ 27 ตุลาคม 2559

ไหมไทยลายบาติก มิติใหม่บนผืนไหมอีสาน
(ฅญา/จ.นครราชสีมา)

วันที่ 28 ตุลาคม 2559

 

เดือนตุลาคม 2559

ตอน: เกษตรกรก้าวหน้า สร้างรายได้ที่มั่นคงด้วยเห็ดถั่งเช่าสีทอง (ฟาร์มลุงหยุด/จ.สระบุรี)
            
 
     

                    

คุณหยุด เป็นเกษตรกรรายแรกๆ ในจังหวัดสระบุรี ที่เพาะและขยายพันธุ์เห็ดถั่งเช่าสีทอง ซึ่งเป็นพืชเมืองหนาวที่ปลูกยาก โดยเขาได้นำเข้าเชื้อพันธุ์จากประเทศจีน และนำมาขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในขวดแก้วจนประสบความสำเร็จ ซึ่งจากจุดนั้นเองทำให้เริ่มมีคนสนใจมาศึกษาหาข้อมูลจากคุณหยุดเพิ่มมากขึ้น เขาจึงตัดสินใจปรับปรุงบ้านเป็นศูนย์การเรียนรู้เมื่อปี 2550 และเริ่มต้นจากการอบรมการเพาะเห็ดหลินจือ ซึ่งกระแสตอบรับมาแรงมากในยุคนั้น และค่อยๆ ขยายองค์ความรู้มาสู่การอบรมเรื่องการเพาะห็ดถั่งเช่า ซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยนอกจากการให้องค์ความรู้เรื่องการเพาะเห็ดถั่งเช่าแล้ว คุณหยุดยังได้นำวัตถุดิบมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ อาทิ ชา น้ำเห็ด แคปซูลเห็ด และสบู่ เป็นต้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมองเห็นช่องทางที่จะต่อยอดผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบทางการเกษตร ซึ่งก็มีผู้เข้ารับการอบรมหลายรายที่สามารถนำความรู้นี้ไปประกอบธุรกิจได้อย่างมั่นคง ขณะที่บางรายที่ยังไม่มีความสามารถในการทำตลาด คุณหยุดก็จะช่วยหาช่องทางในการจำหน่ายให้ด้วย 

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณหยุด แช่มประเสริฐ เลขที่ 441/7 หมู่ 9 ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 18150
  โทร: 084-4546495, 085-2351407 อีเมล: kasetbuddy@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/Kasetbuddy-166883043427714/?fref=ts

ตอน: ภาชนะจากกาบหมาก ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ลดขยะให้โลกด้วยการย่อยสลาย (Veerasa)    

                    

ในอดีต วัสดุจากธรรมชาติอย่างกาบหมาก พบมากใน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ทำให้ครอบครัวสามีของคุณปาณิศา คิดนำมาแปรรูปเป็นภาชนะบรรจุอาหาร ที่นอกจากจะปลอดภัยต่อผู้บริโภคแล้ว ยังสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติอีกด้วย ซึ่งแม้จะผลิตจานกาบหมากมากว่า 10 ปีแล้ว แต่ยังไม่ได้ทำตลาดจริงจัง ดังนั้น เมื่อคุณปาณิศาเข้ามาช่วยดูแลธุรกิจ เธอมองว่าปัจจุบันกระแสความนิยมผลิตภัณฑ์จากสิ่งแวดล้อม หรือ ECO PRODUCT เป็นที่สนใจของผู้บริโภคทั่วโลก ซึ่งจานกาบหมากก็เป็นหนึ่งในวัสดุที่ตอบโจทย์ เธอจึงมีแนวคิดที่อยากจะขยายตลาดกลุ่มเป้าหมาย และเริ่มนำเสนอผลิตภัณฑ์ไปยังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ ซึ่งก็ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณปาณิศา คุ้มไข่น้ำ บริษัท ภิญโญวานิช จำกัด 349 หมู่ 3 ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
  โทร: 094-290-8735, 089-579-2112 อีเมล: pani.nisa88@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/phinyovanich/?fref=ts  เว็บไซต์: www.veerasa.com Instagram: veerasaplate Line: @paninisa

เดือนกันยายน 2559

ตอน: สร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ในกระบวนการผลิต สู่หมอนและเบาะยางพาราเพื่อสุขภาพ        
 
     

                    

คุณพ่อของคุณโยษิตาทำธุรกิจส่งออกสินค้าไปยังประเทศไต้หวันกับประเทศจีน และหนึ่งในสินค้าที่ส่งออก คือ แผ่นโฟมลาเท็กซ์ธรรมชาติจากน้ำยางพารา ซึ่งขั้นตอนการผลิตนั้นจะมีเศษยางพาราเหลือทิ้งอยู่มาก คุณโยษิตาจึงมีไอเดียนำมาทำเป็นหมอนใช้เองภายในบ้าน และทำเป็นของขวัญให้เพื่อนและญาติสนิทนำไปใช้ ซึ่งทุกคนที่นำไปใช้ต่างชื่นชอบ โดยหมอนของคุณโยษิตา ทำจากเศษแผ่นยางพาราธรรมชาติ 100% ที่เหลือจากกระบวนการผลิตที่นอน โดยได้นำมาปั่นเป็นชิ้นเล็กๆ บรรจุใส่ในหมอนและเบาะนั่งรูปแบบต่างๆ ส่วนปลอกหมอนคุณโยษิตา ได้เลือกใช้ผ้าฝ้ายทอมือ โดยฝีมือการตัดเย็บของกลุ่มแม่บ้านผู้สูงอายุในจังหวัดราชบุรี ซึ่งช่วยสร้างงานและกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชนอีกด้วย    


ตอน: พัฒนาบรรจุภัณฑ์ อาหารพื้นบ้านอีสาน สู่มาตรฐานที่ทันสมัย   

                    

ร้านของคุณสมพรเป็นร้านขายของฝากจากทั่วประเทศมานานกว่า 20 ปี ตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพ อ.พล จ.ขอนแก่น ซึ่งลูกค้าและนักท่องเที่ยว จะมาขอคำแนะนำอยู่เป็นประจำว่าจะเลือกซื้อหม่ำแบบไหนดี หม่ำยี่ห้อไหนที่อร่อย สะอาดและเก็บไว้ได้นาน แต่ตอนนั้นคุณสมพรก็ไม่สามารถแนะนำลูกค้าได้เพราะทุกร้านมีสินค้าเหมือนกันจนมองไม่เห็นความแตกต่าง เธอจึงมีแนวคิดพัฒนาสูตรหม่ำในสไตล์ของตัวเอง และสร้างแบรนด์ภายใต้ชื่อ “หม่ำภูมิสุข” หม่ำภูมิสุขของคุณสมพร ผลิตจากเนื้อวัวและเนื้อหมูคุณภาพดีไม่ปนมัน อีกทั้งยังผลิตในกระบวนการที่ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรองความสะอาดและความปลอดภัยจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และผ่านการรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยา (อย.) โดยเธอยังได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบสุญญากาศ  เพื่อให้ลูกค้าสามารถพกพาได้สะดวกมากขึ้นอีกด้วย


ตอน: สร้างสรรค์เอกลักษณ์สดใส ผ่านงานเซรามิก           
 
     

                    

ข้อมูลจากศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก จังหวัดลำปาง ระบุว่า เซรามิกในกลุ่มเครื่องประดับตกแต่งบ้าน
และสวนที่เน้นความน่ารักเป็นจุดขาย ยังคงได้รับความนิยมตามกระแสของการท่องเที่ยว และการขยายตัว
ของที่อยู่อาศัยที่มีพื้นที่จำกัด อีกทั้งเซรามิกกลุ่มนี้ยังนิยมใช้เป็นของขวัญในช่วงเทศกาลต่างๆ ซึ่งผลงาน
เซรามิกของคุณอรฉัตรมีทั้งการปั้นขึ้นรูปด้วยมือ และการหล่อด้วยแม่พิมพ์ โดยทุกชิ้นงานจะมีคาแร็กเตอร์
ที่บ่งบอกถึงความสุขของผู้สร้างสรรค์ชิ้นงาน ซึ่งหากลูกค้าต้องการฟังก์ชั่นการใช้งานที่แปลกและแตกต่าง
ออกไป ก็สามารถสั่งทำเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้อีกด้วย  


ตอน: ข้าวต้มมัดพร้อมรับประทาน มิติใหม่ของขนมไทยเพื่อการส่งออก      

                    

ด้วยความตั้งใจที่อยากจะพัฒนาขนมไทยอย่างข้าวต้มมัด ให้เก็บรักษาได้นาน และสะดวกต่อการรับประทานมากยิ่งขึ้น คุณฉัตรชัยจึงได้เข้าขอรับคำปรึกษาจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ซึ่งทำให้
เขาได้รู้จักเทคโนโลยีรีทอร์ทเพาช์ (Retort Pouch) หรือการใช้บรรจุภัณฑ์อาหารที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วย
ความร้อน ทำให้สามารถเก็บรักษาข้าวต้มมัดไว้ได้นานถึง 6 เดือนในอุณหภูมิห้องโดยไม่ต้องแช่แข็ง
อีกทั้งยังพร้อมรับประทานได้ทันที ซึ่งปัจจุบันก็กำลังพัฒนาขนมไทยชนิดอื่นๆ ให้อยู่ในรูปแบบถุงรีทอร์ทเพาช์ด้วย 


ตอน: โคมไฟดีไซน์ทันสมัย ปรับรูปแบบได้ตามใจลูกค้า

                    

คุณกัลย์เคยทำงานออกแบบตกแต่งภายในมาก่อน ทำให้ต้องสรรหาข้อมูลอัพเดตของตกแต่งอยู่เรื่อยๆ จนเมื่อเธอได้มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศ และได้เห็นโคมไฟที่มีดีไซน์สวย แปลกตา อีกทั้งเป็นสไตล์ที่ชื่นชอบ แต่ไม่เคยเห็นในเมืองไทยมาก่อน เธอจึงตัดสินใจกลับมาออกแบบโคมไฟ และสร้างแบรนด์ของตนเอง โดยโคมไฟของคุณกัลย์จะเน้นรูปทรงที่โปร่ง แต่ดูแข็งแรง ซึ่งเธอได้นำเหล็กมาเป็นวัสดุหลักในการผลิต และเชื่อมประกอบกันคล้ายกับรูปทรงของเรขาคณิตโดยช่างฝีมือมากประสบการณ์ เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่ดูไร้รอยต่อ อีกทั้งยังทำสีด้วยวิธีการเดียวกับการพ่นสีของรถยนต์ เพื่อให้สีของโคมไฟเรียบเนียนมากที่สุด ล่าสุด เธอยังได้นำเศษไม้สักที่เหลือทิ้งจากโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ มาสร้างสรรค์คอลเล็คชั่นใหม่ๆ เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่แปลกตา และมีส่วนผสมร่วมกันระหว่างเหล็กและไม้อย่างลงตัว


ตอน: พัฒนาขนมพื้นบ้าน ยกระดับขึ้นห้างและตลาดส่งออกในอาเซียน (จ. ขอนแก่น)   
 
     

                    

เดิมคุณกฤษณภัทรทำธุรกิจโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แต่ประสบปัญหาเศรษฐกิจไม่ดีจึงมองหาอาชีพอื่น และจากความชื่นชอบเรื่องกาแฟและเบเกอรี่ จึงหันมาเปิดร้านกาแฟและสร้างจุดขายให้ร้านด้วยการนำสูตรขนมบัวหิมะของครอบครัวมาทำขาย แต่ด้วยทำเลที่ตั้งที่มีคนผ่านไปมาไม่มาก ทำให้คุณกฤษณภัทรต้องปรับแผนการตลาดโดยนำขนมไปฝากขายร้านกาแฟของคนรู้จัก ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี จุดนั้นเองจึงทำให้คุณกฤษณภัทรตัดสินใจขยายธุรกิจเป็นร้านจำหน่ายขนมของฝาก และพัฒนาขนมขึ้นอีกหลากหลายประเภท ซึ่งเมื่อเห็นโอกาสและช่องทางในการเติบโตของธุรกิจร้านขนมของฝาก ทำให้คุณกฤษณภัทรตัดสินใจก่อตั้งโรงงานผลิตขนมเป็นของตนเอง และพัฒนาขนมประเภทใหม่ๆ เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้บริโภคมีตัวเลือกที่หลากหลาย ซึ่งปัจจุบันนอกจากจะมีจำหน่ายในร้านของตนเองแล้ว คุณกฤษณภัทรยังส่งไปจำหน่ายในห้างโมเดิร์นเทรด ร้านกาแฟ และร้านจำหน่ายขนมของฝากทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณกฤษณภัทร  มหาปิติ 415/4 หมู่ 20 ถ.มิตรภาพ ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
  โทร: 087-770-7031 อีเมล: Buahimasweet@hotmail.com Facebook: บ้านขนมคุณภัทรา the Sweet Factory
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=Xv-y6YghphQ

 
ตอน: ชุดเครื่องนอนจากยางพาราสำหรับเด็ก เพื่อสุขภาพที่ดีของลูกน้อย        

                    

ผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องนอนจากยางพาราสำหรับเด็กของคุณทิพปภา ผลิตจากยางพาราแท้ 100% ไม่มีส่วนผสมของยางสังเคราะห์ หรือเส้นใยอื่นๆ ซึ่งคุณสมบัติของยางพาราแท้ จะไม่กักเก็บไรฝุ่น ซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจ นอกจากนี้ยังไม่กักเก็บความร้อนและความอับชื้น จึงทำให้ลูกนอนหลับสบาย อีกทั้งยังต้านการเจริญเติบโตของเชื้อรา และแบคทีเรีย อันเป็นสาเหตุของผื่นแพ้ผิวหนังในเด็กทารกที่มีผิวบอบบางอีกด้วย

 
ตอน: พัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมผลิตอาหาร ด้วยนวัตกรรมวัดความเผ็ด              

                    

ปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องปรุงรสของไทย ส่วนใหญ่มีพริกเป็นองค์ประกอบสำคัญ ซึ่งที่ผ่านมาการวัดค่าเพื่อควบคุมความเผ็ดให้คงที่และได้มาตรฐานนั้น จำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือทดสอบที่นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาค่อนข้างสูง โดยก่อนหน้านี้ ดร.กฤษณ์ เป็นนักวิจัย และได้รู้จักกับอาจารย์ที่เชี่ยวชาญทางด้านไบโอเซนเซอร์ท่านหนึ่ง ซึ่งท่านก็ได้ทำการวิจัยและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีตรวจวัดความเผ็ดด้วยไฟฟ้าเคมี ดร.กฤษณ์เห็นว่าเป็นงานวิจัยที่น่าสนใจ และน่าจะนำไปใช้ได้จริงในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารที่มีพริกเป็นส่วนประกอบหลัก จึงนำมาต่อยอดและพัฒนาในเชิงพาณิชย์

 • ผู้แทนธุรกิจ: ดร.กฤษณ์  จงสฤษดิ์ บริษัท โมบิลิส ออโตมาต้า จำกัด 50/136 ม.7 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
  โทร: (66) 0-2153-4526 อีเมล: krit.chongsrid@gmail.com เว็บไซต์: www.mobilis.co.th
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=I2pjScxHXdc


ตอน: สืบทอดธุรกิจก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณ สร้างบรรยากาศและการบริการ มัดใจผู้บริโภค        

                    

เดิมครอบครัวของคุณพงษ์ภัทร์เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณที่ จ.กาฬสินธุ์มานานเกือบ 40 ปี แต่ด้วยความเสียดายที่สูตรก๋วยเตี๋ยวนี้จะหายไป เพราะปัจจุบัน หลานๆ ส่วนใหญ่ต่างไปเรียน และไปทำงานที่ต่างประเทศกันหมด คุณพงษ์ภัทร์จึงตัดสินใจมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวใน จ.ขอนแก่น เนื่องจากได้ย้ายมาอยู่ที่จังหวัดนี้นานกว่า 10 ปี และเห็นว่าปัจจุบัน ขอนแก่นเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และน่าจะได้รับการตอบรับที่ดี ซึ่งแม้จะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งนี้มาได้แค่ครึ่งปี แต่ด้วยจุดเด่นเรื่องของรสชาติ ที่เป็นก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณแท้ๆ ซึ่งหารับประทานได้ยากใน จ.ขอนแก่น อีกทั้งสไตล์การตกแต่งร้านที่โดดเด่น และการบริการที่ประทับใจ จึงส่งผลให้มีลูกค้าแวะเวียนมารับประทานก๋วยเตี๋ยวร้านนี้อย่างไม่ขาดสาย

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณพงษ์ภัทร์  ดาววีระกุล ตึกแถว ถ.ศรีจันทร์ (ข้างโครงการฮักมอล ศรีจันทร์) อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  อีเมล: Pongpathd@hotmail.com Facebook: www.facebook.com/SengKhonkaen
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=4dOkUwqjMzE

 
ตอน: เกษตรกรก้าวหน้า สร้างระบบปลูกข่า สร้างรายได้ที่มั่นคง (จ.ขอนแก่น)           

                    

หลังจากหันหลังให้กับอาชีพวิศวกร ด้วยความเบื่อหน่ายกับการใช้ชีวิตในเมืองหลวง คุณราชพฤกษ์ รักษาการ จึงเริ่มต้นชีวิตการเป็นเกษตรกรด้วยการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับข่าพันธุ์ต่างๆ จนพบว่า “ข่าตาแดง” เป็นข่าพันธุ์ที่ปลูกง่าย ทนแล้ง แตกหน่อดี ในการปลูกแต่ละหัวสามารถเก็บเกี่ยวได้นานถึง 10 ปี และยังเป็นพันธุ์ที่ตลาดมีความต้องการรับซื้อสูง เขาจึงทดลองปลูกข่าตาแดงบนพื้นที่ 10 ไร่ จนมั่นใจว่าผลผลิตที่ได้มีคุณภาพดี และตรงกับความต้องการของผู้รับซื้อ จากนั้นจึงค่อยๆ ขยายพื้นที่เพาะปลูกให้มากขึ้น กระทั่งปัจจุบัน คุณราชพฤกษ์เพาะปลูกข่าตาแดงบนเนื้อที่ของตนเองถึง 120 ไร่ ในอำเภอต่างๆ ในจ.ขอนแก่น และกลายเป็น 1 ใน 12 ผู้รับซื้อข่ารายใหญ่ของประเทศไทย โดยในแต่ละวัน คุณราชพฤกษ์ต้องส่งข่าตาแดงให้กับโรงงาน 40-50 ตัน (40,000-50,000 กิโลกรัม) โดยมีลูกค้าประจำคือโรงงานผลิตเครื่องปรุงรสอาหารขนาดใหญ่ ซึ่งเกษตรกรหลายรายที่ไม่สามารถผลิตในปริมาณมากได้ กลายมาเป็นลูกข่ายของคุณราชพฤกษ์ ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 700 คน ตามจังหวัดต่างๆ

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณราชพฤกษ์  รักษาการ เลขที่ 39 ม.6 บ้านหนองปลาหมอ ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
  โทร: 085-651-9648, 092-470-2095
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=gEnOiB12cQQ&spfreload=10

ติดต่อเรา

ใบสมัครออกรายการ 'เพื่อนคู่คิด'
ผู้ประกอบการที่สนใจร่วมออกอากาศรายการเพื่อนคู่คิด สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร
พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และส่งกลับมาที่คุณปิ่นปินัทธ์ พัฒนจันหอม
อีเมล:
pinpinat.pat@bbl.co.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อขอข้อมูลได้ที่
ฝ่ายการประชาสัมพันธ์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม กรุงเทพฯ 10500

ตอน

                   

เกษตรกรก้าวหน้า สร้างรายได้ที่มั่นคงด้วยเห็ดถั่งเช่า
สีทอง (ฟาร์มลุงหยุด/จ.สระบุรี)

วันที่ 6 ตุลาคม 2559

ภาชนะจากกาบหมาก ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ลดขยะให้โลกด้วยการย่อยสลาย (Veerasa /จ.นครราชสีมา)

วันที่ 7 ตุลาคม 2559

สร้างความต่างให้ร้านอาหารด้วยเมนูจาก ‘ข้าว’
(ร้านอาหารมีนา จ.เชียงใหม่)

วันที่ 13 ตุลาคม 2559

เห็ดอบกรอบ..ขนมกินเล่นยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ
(หัวเห็ด)

วันที่ 14 ตุลาคม 2559

ผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ สู่สินค้าส่งออกในตลาดโลก (Mr.Leaf/จ.เชียงใหม่)

วันที่ 20 ตุลาคม 2559

เกษตรกรรุ่นใหม่ สร้างรายได้นับล้านจากต้นอ่อนทานตะวัน (ไร่ลุงท๊อป/จ.ลพบุรี)

วันที่ 21 ตุลาคม 2559

แจ่วและน้ำพริกกะปิอบแห้ง คงความสดใหม่ด้วยเทคโนโลยี (แม่กาญจน์ /จ.เชียงใหม่ )

วันที่ 27 ตุลาคม 2559

ไหมไทยลายบาติก มิติใหม่บนผืนไหมอีสาน
(ฅญา/จ.นครราชสีมา)

วันที่ 28 ตุลาคม 2559

 

เดือนตุลาคม 2559

ตอน: เกษตรกรก้าวหน้า สร้างรายได้ที่มั่นคงด้วยเห็ดถั่งเช่าสีทอง (ฟาร์มลุงหยุด/จ.สระบุรี)
            
 
     

                    

คุณหยุด เป็นเกษตรกรรายแรกๆ ในจังหวัดสระบุรี ที่เพาะและขยายพันธุ์เห็ดถั่งเช่าสีทอง ซึ่งเป็นพืชเมืองหนาวที่ปลูกยาก โดยเขาได้นำเข้าเชื้อพันธุ์จากประเทศจีน และนำมาขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในขวดแก้วจนประสบความสำเร็จ ซึ่งจากจุดนั้นเองทำให้เริ่มมีคนสนใจมาศึกษาหาข้อมูลจากคุณหยุดเพิ่มมากขึ้น เขาจึงตัดสินใจปรับปรุงบ้านเป็นศูนย์การเรียนรู้เมื่อปี 2550 และเริ่มต้นจากการอบรมการเพาะเห็ดหลินจือ ซึ่งกระแสตอบรับมาแรงมากในยุคนั้น และค่อยๆ ขยายองค์ความรู้มาสู่การอบรมเรื่องการเพาะห็ดถั่งเช่า ซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยนอกจากการให้องค์ความรู้เรื่องการเพาะเห็ดถั่งเช่าแล้ว คุณหยุดยังได้นำวัตถุดิบมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ อาทิ ชา น้ำเห็ด แคปซูลเห็ด และสบู่ เป็นต้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมองเห็นช่องทางที่จะต่อยอดผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบทางการเกษตร ซึ่งก็มีผู้เข้ารับการอบรมหลายรายที่สามารถนำความรู้นี้ไปประกอบธุรกิจได้อย่างมั่นคง ขณะที่บางรายที่ยังไม่มีความสามารถในการทำตลาด คุณหยุดก็จะช่วยหาช่องทางในการจำหน่ายให้ด้วย 

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณหยุด แช่มประเสริฐ เลขที่ 441/7 หมู่ 9 ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 18150
  โทร: 084-4546495, 085-2351407 อีเมล: kasetbuddy@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/Kasetbuddy-166883043427714/?fref=ts

ตอน: ภาชนะจากกาบหมาก ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ลดขยะให้โลกด้วยการย่อยสลาย (Veerasa)    

                    

ในอดีต วัสดุจากธรรมชาติอย่างกาบหมาก พบมากใน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ทำให้ครอบครัวสามีของคุณปาณิศา คิดนำมาแปรรูปเป็นภาชนะบรรจุอาหาร ที่นอกจากจะปลอดภัยต่อผู้บริโภคแล้ว ยังสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติอีกด้วย ซึ่งแม้จะผลิตจานกาบหมากมากว่า 10 ปีแล้ว แต่ยังไม่ได้ทำตลาดจริงจัง ดังนั้น เมื่อคุณปาณิศาเข้ามาช่วยดูแลธุรกิจ เธอมองว่าปัจจุบันกระแสความนิยมผลิตภัณฑ์จากสิ่งแวดล้อม หรือ ECO PRODUCT เป็นที่สนใจของผู้บริโภคทั่วโลก ซึ่งจานกาบหมากก็เป็นหนึ่งในวัสดุที่ตอบโจทย์ เธอจึงมีแนวคิดที่อยากจะขยายตลาดกลุ่มเป้าหมาย และเริ่มนำเสนอผลิตภัณฑ์ไปยังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ ซึ่งก็ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณปาณิศา คุ้มไข่น้ำ บริษัท ภิญโญวานิช จำกัด 349 หมู่ 3 ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
  โทร: 094-290-8735, 089-579-2112 อีเมล: pani.nisa88@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/phinyovanich/?fref=ts  เว็บไซต์: www.veerasa.com Instagram: veerasaplate Line: @paninisa
เดือนกันยายน 2559

ตอน: สร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ในกระบวนการผลิต สู่หมอนและเบาะยางพาราเพื่อสุขภาพ        
 
     

                    

คุณพ่อของคุณโยษิตาทำธุรกิจส่งออกสินค้าไปยังประเทศไต้หวันกับประเทศจีน และหนึ่งในสินค้าที่ส่งออก คือ แผ่นโฟมลาเท็กซ์ธรรมชาติจากน้ำยางพารา ซึ่งขั้นตอนการผลิตนั้นจะมีเศษยางพาราเหลือทิ้งอยู่มาก คุณโยษิตาจึงมีไอเดียนำมาทำเป็นหมอนใช้เองภายในบ้าน และทำเป็นของขวัญให้เพื่อนและญาติสนิทนำไปใช้ ซึ่งทุกคนที่นำไปใช้ต่างชื่นชอบ โดยหมอนของคุณโยษิตา ทำจากเศษแผ่นยางพาราธรรมชาติ 100% ที่เหลือจากกระบวนการผลิตที่นอน โดยได้นำมาปั่นเป็นชิ้นเล็กๆ บรรจุใส่ในหมอนและเบาะนั่งรูปแบบต่างๆ ส่วนปลอกหมอนคุณโยษิตา ได้เลือกใช้ผ้าฝ้ายทอมือ โดยฝีมือการตัดเย็บของกลุ่มแม่บ้านผู้สูงอายุในจังหวัดราชบุรี ซึ่งช่วยสร้างงานและกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชนอีกด้วย    


ตอน: พัฒนาบรรจุภัณฑ์ อาหารพื้นบ้านอีสาน สู่มาตรฐานที่ทันสมัย   

                    

ร้านของคุณสมพรเป็นร้านขายของฝากจากทั่วประเทศมานานกว่า 20 ปี ตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพ อ.พล จ.ขอนแก่น ซึ่งลูกค้าและนักท่องเที่ยว จะมาขอคำแนะนำอยู่เป็นประจำว่าจะเลือกซื้อหม่ำแบบไหนดี หม่ำยี่ห้อไหนที่อร่อย สะอาดและเก็บไว้ได้นาน แต่ตอนนั้นคุณสมพรก็ไม่สามารถแนะนำลูกค้าได้เพราะทุกร้านมีสินค้าเหมือนกันจนมองไม่เห็นความแตกต่าง เธอจึงมีแนวคิดพัฒนาสูตรหม่ำในสไตล์ของตัวเอง และสร้างแบรนด์ภายใต้ชื่อ “หม่ำภูมิสุข” หม่ำภูมิสุขของคุณสมพร ผลิตจากเนื้อวัวและเนื้อหมูคุณภาพดีไม่ปนมัน อีกทั้งยังผลิตในกระบวนการที่ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรองความสะอาดและความปลอดภัยจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และผ่านการรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยา (อย.) โดยเธอยังได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบสุญญากาศ  เพื่อให้ลูกค้าสามารถพกพาได้สะดวกมากขึ้นอีกด้วย


ตอน: สร้างสรรค์เอกลักษณ์สดใส ผ่านงานเซรามิก           
 
     

                    

ข้อมูลจากศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก จังหวัดลำปาง ระบุว่า เซรามิกในกลุ่มเครื่องประดับตกแต่งบ้าน
และสวนที่เน้นความน่ารักเป็นจุดขาย ยังคงได้รับความนิยมตามกระแสของการท่องเที่ยว และการขยายตัว
ของที่อยู่อาศัยที่มีพื้นที่จำกัด อีกทั้งเซรามิกกลุ่มนี้ยังนิยมใช้เป็นของขวัญในช่วงเทศกาลต่างๆ ซึ่งผลงาน
เซรามิกของคุณอรฉัตรมีทั้งการปั้นขึ้นรูปด้วยมือ และการหล่อด้วยแม่พิมพ์ โดยทุกชิ้นงานจะมีคาแร็กเตอร์
ที่บ่งบอกถึงความสุขของผู้สร้างสรรค์ชิ้นงาน ซึ่งหากลูกค้าต้องการฟังก์ชั่นการใช้งานที่แปลกและแตกต่าง
ออกไป ก็สามารถสั่งทำเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้อีกด้วย  


ตอน: ข้าวต้มมัดพร้อมรับประทาน มิติใหม่ของขนมไทยเพื่อการส่งออก      

                    

ด้วยความตั้งใจที่อยากจะพัฒนาขนมไทยอย่างข้าวต้มมัด ให้เก็บรักษาได้นาน และสะดวกต่อการรับประทานมากยิ่งขึ้น คุณฉัตรชัยจึงได้เข้าขอรับคำปรึกษาจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ซึ่งทำให้
เขาได้รู้จักเทคโนโลยีรีทอร์ทเพาช์ (Retort Pouch) หรือการใช้บรรจุภัณฑ์อาหารที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วย
ความร้อน ทำให้สามารถเก็บรักษาข้าวต้มมัดไว้ได้นานถึง 6 เดือนในอุณหภูมิห้องโดยไม่ต้องแช่แข็ง
อีกทั้งยังพร้อมรับประทานได้ทันที ซึ่งปัจจุบันก็กำลังพัฒนาขนมไทยชนิดอื่นๆ ให้อยู่ในรูปแบบถุงรีทอร์ทเพาช์ด้วย 


ตอน: โคมไฟดีไซน์ทันสมัย ปรับรูปแบบได้ตามใจลูกค้า

                    

คุณกัลย์เคยทำงานออกแบบตกแต่งภายในมาก่อน ทำให้ต้องสรรหาข้อมูลอัพเดตของตกแต่งอยู่เรื่อยๆ จนเมื่อเธอได้มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศ และได้เห็นโคมไฟที่มีดีไซน์สวย แปลกตา อีกทั้งเป็นสไตล์ที่ชื่นชอบ แต่ไม่เคยเห็นในเมืองไทยมาก่อน เธอจึงตัดสินใจกลับมาออกแบบโคมไฟ และสร้างแบรนด์ของตนเอง โดยโคมไฟของคุณกัลย์จะเน้นรูปทรงที่โปร่ง แต่ดูแข็งแรง ซึ่งเธอได้นำเหล็กมาเป็นวัสดุหลักในการผลิต และเชื่อมประกอบกันคล้ายกับรูปทรงของเรขาคณิตโดยช่างฝีมือมากประสบการณ์ เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่ดูไร้รอยต่อ อีกทั้งยังทำสีด้วยวิธีการเดียวกับการพ่นสีของรถยนต์ เพื่อให้สีของโคมไฟเรียบเนียนมากที่สุด ล่าสุด เธอยังได้นำเศษไม้สักที่เหลือทิ้งจากโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ มาสร้างสรรค์คอลเล็คชั่นใหม่ๆ เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่แปลกตา และมีส่วนผสมร่วมกันระหว่างเหล็กและไม้อย่างลงตัว


ตอน: พัฒนาขนมพื้นบ้าน ยกระดับขึ้นห้างและตลาดส่งออกในอาเซียน (จ. ขอนแก่น)   
 
     

                    

เดิมคุณกฤษณภัทรทำธุรกิจโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แต่ประสบปัญหาเศรษฐกิจไม่ดีจึงมองหาอาชีพอื่น และจากความชื่นชอบเรื่องกาแฟและเบเกอรี่ จึงหันมาเปิดร้านกาแฟและสร้างจุดขายให้ร้านด้วยการนำสูตรขนมบัวหิมะของครอบครัวมาทำขาย แต่ด้วยทำเลที่ตั้งที่มีคนผ่านไปมาไม่มาก ทำให้คุณกฤษณภัทรต้องปรับแผนการตลาดโดยนำขนมไปฝากขายร้านกาแฟของคนรู้จัก ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี จุดนั้นเองจึงทำให้คุณกฤษณภัทรตัดสินใจขยายธุรกิจเป็นร้านจำหน่ายขนมของฝาก และพัฒนาขนมขึ้นอีกหลากหลายประเภท ซึ่งเมื่อเห็นโอกาสและช่องทางในการเติบโตของธุรกิจร้านขนมของฝาก ทำให้คุณกฤษณภัทรตัดสินใจก่อตั้งโรงงานผลิตขนมเป็นของตนเอง และพัฒนาขนมประเภทใหม่ๆ เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้บริโภคมีตัวเลือกที่หลากหลาย ซึ่งปัจจุบันนอกจากจะมีจำหน่ายในร้านของตนเองแล้ว คุณกฤษณภัทรยังส่งไปจำหน่ายในห้างโมเดิร์นเทรด ร้านกาแฟ และร้านจำหน่ายขนมของฝากทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณกฤษณภัทร  มหาปิติ 415/4 หมู่ 20 ถ.มิตรภาพ ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
  โทร: 087-770-7031 อีเมล: Buahimasweet@hotmail.com Facebook: บ้านขนมคุณภัทรา the Sweet Factory
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=Xv-y6YghphQ

 
ตอน: ชุดเครื่องนอนจากยางพาราสำหรับเด็ก เพื่อสุขภาพที่ดีของลูกน้อย        

                    

ผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องนอนจากยางพาราสำหรับเด็กของคุณทิพปภา ผลิตจากยางพาราแท้ 100% ไม่มีส่วนผสมของยางสังเคราะห์ หรือเส้นใยอื่นๆ ซึ่งคุณสมบัติของยางพาราแท้ จะไม่กักเก็บไรฝุ่น ซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจ นอกจากนี้ยังไม่กักเก็บความร้อนและความอับชื้น จึงทำให้ลูกนอนหลับสบาย อีกทั้งยังต้านการเจริญเติบโตของเชื้อรา และแบคทีเรีย อันเป็นสาเหตุของผื่นแพ้ผิวหนังในเด็กทารกที่มีผิวบอบบางอีกด้วย

 
ตอน: พัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมผลิตอาหาร ด้วยนวัตกรรมวัดความเผ็ด              

                    

ปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องปรุงรสของไทย ส่วนใหญ่มีพริกเป็นองค์ประกอบสำคัญ ซึ่งที่ผ่านมาการวัดค่าเพื่อควบคุมความเผ็ดให้คงที่และได้มาตรฐานนั้น จำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือทดสอบที่นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาค่อนข้างสูง โดยก่อนหน้านี้ ดร.กฤษณ์ เป็นนักวิจัย และได้รู้จักกับอาจารย์ที่เชี่ยวชาญทางด้านไบโอเซนเซอร์ท่านหนึ่ง ซึ่งท่านก็ได้ทำการวิจัยและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีตรวจวัดความเผ็ดด้วยไฟฟ้าเคมี ดร.กฤษณ์เห็นว่าเป็นงานวิจัยที่น่าสนใจ และน่าจะนำไปใช้ได้จริงในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารที่มีพริกเป็นส่วนประกอบหลัก จึงนำมาต่อยอดและพัฒนาในเชิงพาณิชย์

 • ผู้แทนธุรกิจ: ดร.กฤษณ์  จงสฤษดิ์ บริษัท โมบิลิส ออโตมาต้า จำกัด 50/136 ม.7 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
  โทร: (66) 0-2153-4526 อีเมล: krit.chongsrid@gmail.com เว็บไซต์: www.mobilis.co.th
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=I2pjScxHXdc


ตอน: สืบทอดธุรกิจก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณ สร้างบรรยากาศและการบริการ มัดใจผู้บริโภค        

                    

เดิมครอบครัวของคุณพงษ์ภัทร์เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณที่ จ.กาฬสินธุ์มานานเกือบ 40 ปี แต่ด้วยความเสียดายที่สูตรก๋วยเตี๋ยวนี้จะหายไป เพราะปัจจุบัน หลานๆ ส่วนใหญ่ต่างไปเรียน และไปทำงานที่ต่างประเทศกันหมด คุณพงษ์ภัทร์จึงตัดสินใจมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวใน จ.ขอนแก่น เนื่องจากได้ย้ายมาอยู่ที่จังหวัดนี้นานกว่า 10 ปี และเห็นว่าปัจจุบัน ขอนแก่นเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และน่าจะได้รับการตอบรับที่ดี ซึ่งแม้จะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งนี้มาได้แค่ครึ่งปี แต่ด้วยจุดเด่นเรื่องของรสชาติ ที่เป็นก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณแท้ๆ ซึ่งหารับประทานได้ยากใน จ.ขอนแก่น อีกทั้งสไตล์การตกแต่งร้านที่โดดเด่น และการบริการที่ประทับใจ จึงส่งผลให้มีลูกค้าแวะเวียนมารับประทานก๋วยเตี๋ยวร้านนี้อย่างไม่ขาดสาย

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณพงษ์ภัทร์  ดาววีระกุล ตึกแถว ถ.ศรีจันทร์ (ข้างโครงการฮักมอล ศรีจันทร์) อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  อีเมล: Pongpathd@hotmail.com Facebook: www.facebook.com/SengKhonkaen
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=4dOkUwqjMzE

 
ตอน: เกษตรกรก้าวหน้า สร้างระบบปลูกข่า สร้างรายได้ที่มั่นคง (จ.ขอนแก่น)           

                    

หลังจากหันหลังให้กับอาชีพวิศวกร ด้วยความเบื่อหน่ายกับการใช้ชีวิตในเมืองหลวง คุณราชพฤกษ์ รักษาการ จึงเริ่มต้นชีวิตการเป็นเกษตรกรด้วยการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับข่าพันธุ์ต่างๆ จนพบว่า “ข่าตาแดง” เป็นข่าพันธุ์ที่ปลูกง่าย ทนแล้ง แตกหน่อดี ในการปลูกแต่ละหัวสามารถเก็บเกี่ยวได้นานถึง 10 ปี และยังเป็นพันธุ์ที่ตลาดมีความต้องการรับซื้อสูง เขาจึงทดลองปลูกข่าตาแดงบนพื้นที่ 10 ไร่ จนมั่นใจว่าผลผลิตที่ได้มีคุณภาพดี และตรงกับความต้องการของผู้รับซื้อ จากนั้นจึงค่อยๆ ขยายพื้นที่เพาะปลูกให้มากขึ้น กระทั่งปัจจุบัน คุณราชพฤกษ์เพาะปลูกข่าตาแดงบนเนื้อที่ของตนเองถึง 120 ไร่ ในอำเภอต่างๆ ในจ.ขอนแก่น และกลายเป็น 1 ใน 12 ผู้รับซื้อข่ารายใหญ่ของประเทศไทย โดยในแต่ละวัน คุณราชพฤกษ์ต้องส่งข่าตาแดงให้กับโรงงาน 40-50 ตัน (40,000-50,000 กิโลกรัม) โดยมีลูกค้าประจำคือโรงงานผลิตเครื่องปรุงรสอาหารขนาดใหญ่ ซึ่งเกษตรกรหลายรายที่ไม่สามารถผลิตในปริมาณมากได้ กลายมาเป็นลูกข่ายของคุณราชพฤกษ์ ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 700 คน ตามจังหวัดต่างๆ

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณราชพฤกษ์  รักษาการ เลขที่ 39 ม.6 บ้านหนองปลาหมอ ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
  โทร: 085-651-9648, 092-470-2095
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=gEnOiB12cQQ&spfreload=10
ติดต่อเรา

ใบสมัครออกรายการ 'เพื่อนคู่คิด'
ผู้ประกอบการที่สนใจร่วมออกอากาศรายการเพื่อนคู่คิด สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร
พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และส่งกลับมาที่คุณปิ่นปินัทธ์ พัฒนจันหอม
อีเมล:
pinpinat.pat@bbl.co.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อขอข้อมูลได้ที่
ฝ่ายการประชาสัมพันธ์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม กรุงเทพฯ 10500
Tips/Useful Info

ใบสมัครออกรายการ
ผู้ประกอบการที่สนใจ
ร่วมออกอากาศ สามารถ
ดาวน์โหลดใบสมัคร
 และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
ส่งกลับมาที่คุณปิ่นปินัทธ์
พัฒนจันหอม อีเมล: pinpinat.pat@bbl.co.th
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone
Submit