รายการเพื่อนคู่คิด

สารคดีทางโทรทัศน์ที่ส่งเสริมธุรกิจเอสเอ็มอีมากว่า 27 ปี และยังคงสืบสานเจตนารมณ์
ต่อไป

เป็นเวลากว่า 27 ปีแล้วที่สารคดีสั้นทางโทรทัศน์ในชื่อ 'เพื่อนคู่คิด' ของธนาคารกรุงเทพได้มีส่วนสนับสนุนภาคธุรกิจเอสเอ็มอีให้เจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของเอสเอ็มอีที่มีความ
โดดเด่นและน่าสนใจ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเหล่านั้นได้ขยายตลาดและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ธนาคารยังมุ่งหวังให้เรื่องราวเกี่ยวกับความสำเร็จและการพัฒนาธุรกิจในเชิงนวัตกรรมที่สะท้อนผ่านสารคดีเพื่อนคู่คิดในแต่ละตอน ช่วยจุดประกายความคิดให้ผู้ประกอบการรายอื่นๆ นำไปประยุกต์ใช้ในกิจการของตนและพัฒนาต่อยอดเพื่อความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

ธนาคารกรุงเทพเริ่มทำการผลิตและเผยแพร่รายการเพื่อนคู่คิดในปี 2532 และดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน จนเป็นที่ยอมรับจากสาธารณชนอย่างกว้างขวางในฐานะรายการโทรทัศน์ที่มีสาระประโยชน์สำหรับผู้ชมทุกกลุ่ม นอกเหนือจากผู้ประกอบการ ดังจะเห็นได้จากการได้รับรางวัลที่สำคัญเช่นรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ประเภทส่งเสริมอาชีพดีเด่นประจำปี 2540 จากชมรมส่งเสริมโทรทัศน์ มูลนิธิจำนง รังสิกุลและสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ปัจจุบัน รายการ เพื่อนคู่คิด ออกอากาศเผยแพร่เป็นประจำทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ เวลา 10.05 น. 

รายการเพื่อนคู่คิดเป็นหนึ่งในหลากหลายโครงการและกิจกรรมที่ธนาคารกรุงเทพดำเนินการภายใต้นโยบายที่มุ่งสนับสนุนธุรกิจเอสเอ็มอี ซึ่งเป็นรากฐานของระบบเศรษฐกิจไทย ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ส่งผลต่อเนื่องให้เศรษฐกิจไทยมีความเข้มแข็งและยืนหยัดได้อย่างมั่นคงในท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลง โดยดำเนินการสอดประสานไปกับโครงการอื่นๆ ของธนาคาร เช่น โครงการเกษตรก้าวหน้า โครงการบัวหลวงกรีน เป็นต้น

ด้วยเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยในการพัฒนาตนเองให้สามารถแข่งขันและยืนหยัดอยู่ได้ในระบบเศรษฐกิจไร้พรมแดน ธนาคารกรุงเทพยังคงจัดทำรายการเพื่อนคู่คิด เพื่อนำเสนอสาระประโยชน์แก่ผู้สนใจต่อไป พร้อมทั้งพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบรายการให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา


ตอน

ช่อง 3   

ลิปสติกอินทรีย์ ตอบโจทย์สาวช่างแพ้และรักสุขภาพ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559

ขนมขบเคี้ยวสายพันธุ์ไทย...จากผลไม้สด

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

ผงถั่วสำเร็จรูป...มิติใหม่ของการทำขนมไทย

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559

ดินประดิษฐ์จากน้ำยางธรรมชาติ...จากฝีมือนักวิจัยไทย

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

เครื่องประดับแบรนด์ไทย ฉีกมุมมองใหม่ ด้วยดีไซน์เฉพาะตัว

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559

 สร้างสรรค์ความแปลกใหม่ใส่ไอศกรีมถ้วยโปรด

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

เนรมิตวัสดุจากหิน สู่งานดีไซน์มูลค่าสูง

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

ธุรกิจเว็บไซต์รีวิว...ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ได้ลงตัว

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

เดือนกุมภาพันธ์ 2559

ตอน: ลิปสติกอินทรีย์ ตอบโจทย์สาวช่างแพ้และรักสุขภาพ (VOWDA)     

                    

“ลิปสติก” นับเป็นหนึ่งในเครื่องสำอางยอดฮิตที่สาวๆ หลายคนขาดไม่ได้ แต่ในขณะเดียวกัน เราก็มักจะ
พบปัญหาการแพ้สารเคมีที่ผสมอยู่ในลิปสติก ซึ่งผู้บริโภคหลายๆ รายก็อยากมีทางเลือกใหม่ๆ ในการใช้
เครื่องสำอางที่ปลอดสารเคมีเพิ่มมากขึ้น ด้วยเหตุนี้...ทำให้คุณวิลาสินี โฆษิตชัยวัฒน์ ได้คิดพัฒนา
ลิปสติก จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ที่ปราศจากสารเคมี 100% ตอบโจทย์สาวยุคใหม่ที่ห่วงใยสุขภาพ
ที่สำคัญยังช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรของไทยอีกด้วย ลิปสติกอินทรีย์ภายใต้การพัฒนาของ
คุณวิลาสินีและทีมงาน เป็นการนำวัตถุดิบจากธรรมชาติที่สามารถหาได้ในประเทศไทย อย่างข้าวเจ้ามาใช้
เป็นวัตุดิบหลัก ทำให้ลิปสติกมีความโดดเด่นและน่าสนใจ สำหรับสีที่ใช้ก็มาจากธรรมชาติ อย่างผัก ผลไม้
ดอกไม้ ทดแทนสารสังเคราะห์ เช่น ลิปสติกสีแดงสกัดจากข้าวแดง เป็นต้น ทำให้ลิปสติกแบรนด์
VOWDA ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ งาน Korea International Women’s
Invention Exposition 2014 (KIWIE 2014) ที่ประเทศเกาหลีใต้ ปัจจุบันมีเคาน์เตอร์เป็นของตัวเอง
ในห้าง และยังเปิดช็อปที่เวียงจันทน์ มีกระแสตอบรับค่อนข้างดี

ตอน: ขนมขบเคี้ยวสายพันธุ์ไทย...จากผลไม้สด (Wel-b)  

                   

การสร้างสรรค์และพัฒนาสินค้าที่มีประโยชน์ ตอบโจทย์ผู้รักสุขภาพ กลายเป็นเทรนด์ของการทำธุรกิจ
ในยุคปัจจุบันไปแล้ว คุณณัฐวุฒิ เผ่าปรีชา ได้ค้นพบวิธีการถนอมอาหารขนมขบเคี้ยวรูปแบบใหม่ ที่
แปรรูปผลไม้สดให้กลายเป็นผลไม้กรอบเหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพและรูปร่าง คุณณัฐวุฒิ
เคยทำงานด้านการแปรรูปผักและผลไม้ ทำให้ได้เรียนรู้วิธีการถนอมอาหารในหลายรูปแบบ ประกอบกับ
การติดตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา จึงเลือกใช้เทคโนโลยี Freeze-dried หรือการแปรรูป
อาหารด้วยการดึงน้ำออกจากวัตถุดิบที่อุณหภูมิเยือกแข็งในระบบสุญญากาศ มาใช้ในการผลิตสินค้า
ทำให้เกิดความแตกต่างในการแข่งขันของขนมขบเคี้ยว คุณณัฐวุฒิบอกว่า ปัจจุบันตลาดกลุ่มเป้าหมาย
ของตลาดในประเทศกับต่างประเทศแบ่งสัดส่วนเป็นครึ่งต่อครึ่ง ตลาดต่างประเทศจะนิยมผลไม้อย่าง
ทุเรียน มะม่วง แต่ประเทศไทยจะนิยม สตรอเบอร์รี่ ผลไม้เมืองหนาวซึ่งหารับประทานได้ยาก เพราะ
คนส่วนใหญ่ไม่นิยมบริโภคสินค้าอะไรที่หาได้ง่ายๆ การจับจุดความต้องการผู้บริโภคให้ได้ นี่คือสิ่งสำคัญ
ที่สุดของการทำธุรกิจของคุณณัฐวุฒิ

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณณัฐวุฒิ เผ่าปรีชา 99/20 ถ.พันท้ายนรสิงห์ ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง
  จ.สมุทรสาคร 74000
  โทร: 081-638-3919 อีเมล: nathawut_p@yahoo.com เว็บไซต์: http://www.welbsnack.com/https://www.facebook.com/welbsnack

ตอน: ผงถั่วสำเร็จรูป...มิติใหม่ของการทำขนมไทย (Nopawan)     

                   

คุณนพวรรณ จงสันติกุล ทำขนมไทยมานานกว่า 30 ปี และได้มีโอกาสไปทำขนมไทยโชว์ในต่างประเทศ
อยู่บ่อยครั้ง ซึ่ง “ลูกชุบ” ก็เป็นขนมไทยที่ดึงดูดความสนใจชาวต่างชาติ แต่ด้วยขั้นตอนในการเตรียม
วัตถุดิบและกระบวนการทำค่อนข้างยุ่งยาก ต้องอาศัยความชำนาญ ทำให้การนำลูกชุบไปจัดแสดงใน
ต่างประเทศไม่คล่องตัว จึงเกิดแนวคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ นั่นก็คือ ผงถั่วสำเร็จรูป เพื่อช่วยให้
การทำขนมลูกชุบ เป็นเรื่องง่ายที่ใครๆ ก็ทำได้  จากการส่งเสริมของภาครัฐ ด้วยการวางนโยบาย
“ครัวไทยสู่ครัวโลก” โดยมุ่งเน้นการเป็นผู้นำการผลิตอาหารในอาเซียนและขยายช่องทางการลงทุนไป
ตลาดโลกมากขึ้น ส่งผลให้อุตสาหกรรมอาหารของไทยขยายตัวและเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง คุณ
นพวรรณจึงคิดพัฒนาวัตถุดิบในการทำขนมไทยให้สะดวกมากขึ้น เพื่อให้ชาวต่างชาติที่ชื่นชอบ
ขนมไทย หรือคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ สามารถทำรับประทานเองได้ สำหรับลูกค้าผงถั่ว
สำเร็จรูปของคุณนพวรรณ จะมีทั้งบุคคลทั่วไป ร้านขนม หรือคุณครูที่ต้องการนำไปสอนเด็กๆ ในการฝึก
ทำขนมไทย โดยกลุ่มลูกค้าของคุณนพวรรณจะติดตามผลิตภัณฑ์จากทางเว็บไซต์และสั่งซื้อโดยตรง
และจากการที่คุณนพวรรณเป็นวิทยากรสอนการทำขนมไทย ทำให้ตอนนี้มีนักธุรกิจหลายรายสนใจ
เข้ามาเจรจาเพื่อขอเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายผงถั่วสำเร็จรูป

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณนพวรรณ จงสันติกุล 586 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาธร กรุงเทพฯ 10120
  โทรศัพท์: 081-8324448 (คุณนพวรรณ), 081-9068789 (คุณพัฒน์) อีเมล: tanapat.pong@hotmail.com


ตอน: ดินประดิษฐ์จากน้ำยางธรรมชาติ...จากฝีมือนักวิจัยไทย (Madam Clay)  

                    
ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกยางพาราอันดับ 1 ของโลก แต่การที่จะรักษาบทบาทของการเป็นผู้นำอุตสาหกรรมยางพาราในเวทีโลกได้อย่างยั่งยืนนั้น ก็คือ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตยางพารา
คุณสุภาพ นาคพงศ์พันธ์ จึงร่วมกับนักวิจัย พัฒนาดินประดิษฐ์จากน้ำยางธรรมชาติที่มีคุณภาพทัดเทียม
ดินนำเข้าจากต่างประเทศ คุณสุภาพสนใจเรื่องของงานปั้นมาก จึงตัดสินใจทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายดิน
สำหรับนำไปปั้นเป็นผลิตภัณฑ์งานโมเดลต่างๆ ในช่วงเริ่มธุรกิจได้ใช้ดินนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นทั้งหมด
แต่หลังจากที่เข้าร่วมโครงการวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่ายางพาราของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) จึงได้พัฒนาวิจัยร่วมกันจนได้ดินประดิษฐ์จากน้ำยางพารา ทำให้ในปัจจุบัน เราใช้ “ดินประดิษฐ์”
ที่ผลิตได้จากฝีมือคนไทย ซึ่งช่วยลดต้นทุนในการผลิตชิ้นงานได้ค่อนข้างมาก เนื่องจากการนำเข้าดิน
จากต่างประเทศนั้น วัสดุจะอยู่ที่กิโลกรัมละ 1,200 บาท ในขณะที่ดินประดิษฐ์จากยางพารานั้น สนนราคา
อยู่ที่กิโลกรัมละ 100-200 บาทเท่านั้น สัดส่วนตลาดของคุณสุภาพในประเทศมีถึง 80% และอีก 20%
จะเป็นตลาดเอเชียด้วยกัน อาทิ ฮ่องกง เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย เป็นต้น ลูกค้าของคุณสุภาพจะเป็น
กลุ่มผู้ผลิตงานปั้นจากดินประดิษฐ์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่ม SMEs การที่พวกเขา
สามารถใช้วัตถุดิบดินปั้นที่มีคุณภาพ ในราคาไม่สูงมาก ทำให้ช่วยลดต้นทุนการผลิต สามารถยกระดับ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายภายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศได้มากขึ้น

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณสุภาพ นาคพงศ์พันธ์ ตรอกรพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า 6 เลขที่ 29 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 22 แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
  โทร: 081-815-3755 อีเมล: oh.mike@hotmail.com เว็บไซต์: www.foodmodelshop.com


ตอน: เครื่องประดับแบรนด์ไทย ฉีกมุมมองใหม่ ด้วยดีไซน์เฉพาะตัว (Tithi)     

                    

เครื่องประดับผลงานของคุณฐิติรัตน์ คัชมาตย์ โดดเด่นด้วยการใส่มุมมองความคิดในเชิงสร้างสรรค์
ของตน ที่ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันหรือประสบการณ์ที่ผ่านมา โดยแต่ละ
ชิ้นงานจะแฝงไปด้วยข้อคิดให้ผู้ซื้อต้องกลับไปขบคิดต่อเสมอ ซึ่งความมีเอกลักษณ์แบบนี้เอง ที่ทำให้
เธอกลายเป็นเจ้าของรางวัลด้านการออกแบบหลากหลายรางวัลทั้งในและต่างประเทศ หลังจากคุณ
ฐิติรัตน์เรียนจบปริญญาตรี และทำงานที่เมืองไทยอยู่ประมาณ 2 ปี จึงตัดสินใจไปศึกษาด้านการออกแบบ
เพิ่มเติมที่ประเทศอังกฤษ ทำให้ความคิดเรื่องการออกแบบของคุณฐิติรัตน์เปลี่ยนไปมาก ที่นั่นไม่ได้สอน
วิธีการคิด แต่เป็นการเปิดอิสระทางความคิดที่กว้างมากขึ้น ทำให้ผลงานการออกแบบในแต่ละชิ้น
ชัดเจนมากในเรื่อง Conceptual ที่มีเรื่องราวและความหมายที่แฝงอยู่ในตัวเครื่องประดับ ลูกค้าส่วนใหญ่
ของคุณฐิติรัตน์จะเป็นชาวต่างชาติ อย่างเช่น อิตาลี ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย ซึ่งกลุ่มลูกค้าจะรู้จักจากการที่
คุณฐิติรัตน์ได้มีโอกาสไปแสดงผลงานที่ต่างประเทศ คุณฐิติรัตน์เชื่อว่าการมีโอกาสพบปะพูดคุยนำเสนอ
เรื่องราวที่อยู่ในเครื่องประดับกับลูกค้าโดยตรง จะช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกเครื่องประดับได้ดีที่สุด

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณฐิติรัตน์  คัชมาตย์ 68/9 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
  โทร: 085-946-5669 อีเมล: info@tithi.info เว็บไซต์: www.tithi.info


ตอน: สร้างสรรค์ความแปลกใหม่ใส่ไอศกรีมถ้วยโปรด (Ampersand)    
   

                             

ปี 2558 ตลาดไอศกรีมในประเทศไทย มีมูลค่ารวมมากกว่า 1.5 หมื่นล้านบาท โดยแบ่งเป็นตลาดระดับ
กลางและล่าง 70% และตลาดระดับพรีเมียม 30% จากช่องว่างของตลาดไอศกรีมพรีเมียมที่การแข่งขัน
ยังไม่สูงนักและมีศักยภาพที่จะเติบโตได้อีกมาก คุณศศิวิมล เพ็ชรน้ำสิน จึงตัดสินใจเจาะกลุ่มเป้าหมายนี้
โดยเฉพาะ ด้วยการสร้างสรรค์ไอศกรีมให้แตกต่างจากที่มีอยู่ทั่วไปในท้องตลาด และผลิตจากวัตถุดิบ
ธรรมชาติ 100% คุณศศิวิมลเป็นคนชอบรับประทานไอศกรีม เมื่อถึงช่วงวัยที่ต้องมีธุรกิจเป็นของตนเอง
เธอจึงคิดอยากทำร้านไอศกรีม และตัดสินใจไปเรียนด้านนี้อย่างจริงจังที่ประเทศสิงคโปร์และอิตาลี ซึ่ง
ความรู้ตรงนี้ทำให้สามารถที่จะปรับสูตรเองได้ ร้านไอศกรีมของคุณศศิวิมลจึงชูจุดเด่นของความเป็นร้าน
ไอศกรีมนานาชาติ ที่สามารถหยิบวัตถุดิบต่างๆ มาสร้างสรรค์เป็นไอศกรีมรสชาติแปลกใหม่ได้ เช่น
ไอศกรีมจากเบคอน ไอศกรีมรสพิซซ่า ไอศกรีมรสแหนม ไอศกรีมรสกุนเชียง เป็นต้น ซึ่งก็ตอบโจทย์
ด้านความแปลกใหม่ให้กับกลุ่มลูกค้าได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังสร้างสรรค์ไอศกรีมรสชาติพิเศษสำหรับ
แต่ละเดือนอีกด้วย กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ที่เข้ามารับประทานไอศกรีมในร้านจะกลับมารับประทานซ้ำ
ทำให้เกิดการสื่อสารในลักษณะปากต่อปาก อีกทั้งทำเลที่ตั้งในซอยสุขุมวิท 39 ทำให้มีลูกค้าชาวต่างชาติ
ที่ทำงานอยู่ในบริเวณใกล้เคียงมาอุดหนุนค่อนข้างมาก คุณศศิวิมลจึงมีแนวความคิดที่จะเปิดสาขาใน
ต่างประเทศด้วย แต่อยากสร้างแบรนด์ในประเทศไทยให้มั่นคงและเป็นที่รู้จักมากกว่านี้ก่อน

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณศศิวิมล เพ็ชรน้ำสิน ร้านไอศกรีม Ampersand Boutique สาขาสุขุมวิท39 147
  ซอยสุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ   เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
  โทร: (66) 0-2662-0351, 089-478-4488 อีเมล: the.ampersand.boutique@gmail.com 
  เว็บไซต์: https://www.facebook.com/theampersandboutique


ตอน: เนรมิตวัสดุจากหิน สู่งานดีไซน์มูลค่าสูง (Joar)           

                                      

เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน นอกจากประโยชน์ในการใช้งานแล้ว เรื่องของดีไซน์ ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง
ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ เช่นเดียวกับเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านของคุณอรุณี สุวรรณเลิศ
วัฒนา ที่ออกแบบจากวัสดุธรรมชาติ และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จนสามารถครองใจลูกค้าทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติ คุณอรุณี เรียนจบมาทางด้านบริหารธุรกิจ แต่ด้วยใจรักในงานออกแบบ และมีความ
หลงใหลในเสน่ห์ของหินเป็นพิเศษ เธอจึงนำหินมาออกแบบเป็นเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน
หลากหลายประเภท และพบว่านี่คือวัสดุที่ทำให้เธอได้งานที่มีความพิเศษมากๆ ยากที่คนอื่นจะลอกเลียน
แบบ ลูกค้าของคุณอรุณี ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้ากลุ่มไฮเอนด์ที่ชื่นชอบและหลงใหลความหรูหรา สง่างาม
และความมีเอกลักษณ์ของสีและลายหิน โดยแบ่งเป็นชาวไทย 50%  และชาวต่างชาติ 50%  ลูกค้า
ชาวไทยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มธุรกิจโรงแรม  สปา ธุรกิจร้านขายเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่ง และผู้ซื้อใช้เอง
ส่วนลูกค้าต่างประเทศ จะเป็นฝรั่งเศส อังกฤษ เยอรมัน ไต้หวัน และจีน 

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณอรุณี สุวรรณเลิศวัฒนา บริษัท โซลิดเซ้นท์ลีฟวิ่ง จำกัด ซอยเจริญกรุง 76/1
  แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
  โทร: 089-890-4960 อีเมล: solidsenseliving@gmail.com เว็บไซต์: https://www.facebook.com/thaistonelamp, www.solidsenseliving.com


ตอน: ธุรกิจเว็บไซต์รีวิว...ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ได้ลงตัว (Wongnai)           

                                      

ข้อมูลจากศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย ระบุว่า ในปี 2558 คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า 25
ล้านคน (25,090,390 คน) ซึ่งเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของ คุณยอด ชินสุภัคกุล มีผู้ใช้บริการในระบบ
เกือบสองล้านคน จึงถือเป็นหนึ่งในธุรกิจดิจิตอลและแอพพลิเคชั่นไทยที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วมาก 
หลังจากที่คุณยอดเรียนจบจากสหรัฐอเมริกา ได้นำความรู้จากห้องเรียนและประสบการณ์การทำธุรกิจ
เว็บไซต์มาระดมสมองกับเพื่อนๆ โดยเปิดเป็นบริษัท Startup ที่ก่อตั้งโดยคนไทยเมื่อปี 2010 เป็นผู้
พัฒนาเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นบนมือถือ ที่ให้บริการค้นหาข้อมูลร้านอาหาร คลินิก สปา ซาลอน เพื่อให้
ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เช่น ที่ตั้งร้านพร้อมแผนที่ ข้อมูลทั่วไปของร้าน ที่อยู่ เบอร์
โทรศัพท์ รูปภาพ และรีวิวจากผู้ใช้ สำหรับรูปแบบการทำตลาดของคุณยอด เพื่อให้เว็บไซต์เป็นที่ชื่นชอบ
และติดอยู่ในใจของผู้บริโภค คุณยอดเลือกที่จะใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือขยายตลาด เพื่อเจาะกลุ่ม
คนในเครือข่ายสังคม รวมถึงการทำเสิร์ชเอนจิ้น ในอนาคตคุณยอดมีแผนทำกิจกรรมกับผู้บริโภคใน
เว็บไซต์ของตนเองให้มากขึ้น เพื่อสร้างความคุ้นเคยและเพื่อให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นกว่าเดิม

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณยอด ชินสุภัคกุล บริษัท วงใน มีเดีย จำกัด 117/7 ชั้น 10 อาคารปานจิตต์ทาวเวอร์
  ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
  โทร: (66) 0-2-713-5922, 069-981-6559 (คุณตาล) อีเมล: info@wongnai.com เว็บไซต์: https://www.wongnai.com/, https://www.facebook.com/Wongnai

เดือนมกราคม 2559

ตอน: อุปกรณ์เติมอากาศพร้อมใช้ เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนให้เกษตรกร (แอร์ฟลอค)     

                    

การมีเครื่องมือทางการเกษตรที่เหมาะสมไว้ใช้งาน ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มผลผลิตที่มี
คุณภาพได้พร้อมๆ กับการลดต้นทุนการผลิตอย่างได้ผล เช่นเดียวกับคุณปิยวรรณ จิราวรรณสถิตย์ ที่
คิดค้นและพัฒนาอุปกรณ์ทางการเกษตร เพื่อตอบโจทย์การใช้งานของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้
อย่างรอบด้าน จนตอนนี้กลายเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสำคัญของเกษตรกรไปแล้ว อุปกรณ์เติมอากาศพร้อม
ใช้งานของคุณปิยวรรณ เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มออกซิเจน กระจายอากาศ ทำให้อุณหภูมิในบ่อน้ำ
สม่ำเสมอ จึงทำให้สัตว์น้ำเติบโตได้ดี นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดพลังงานกว่าการใช้อุปกรณ์เติมอากาศ
แบบทั่วๆ ไปได้กว่า 30-40 % เนื่องจากใช้แรงดันและไฟฟ้าต่ำกว่า กลุ่มเป้าหมายของอุปกรณ์เติมอากาศ
พร้อมใช้งาน คือ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งแบบหนาแน่น และยังมีกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา ตลอดจน
สัตว์น้ำเศรษฐกิจอื่นๆ ในด้านการทำตลาดคุณปิยวรรณเลือกใช้วิธีการออกบูธ เพื่อพบปะเกษตรกร
โดยตรง เนื่องจากเป็นสินค้าที่ต้องการคำแนะนำในการใช้งานอย่างละเอียด

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณปิยวรรณ จิราวรรณสถิตย์ 162/11 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กทม.
  โทร: 084-465-5199 อีเมล: thaicpp.sale11@gmail.com เว็บไซต์: www.kasipantarut.com
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=wrXi7QuHm4U


ตอน: ชุดเครื่องนอน...สำหรับลูกน้อย (Bonny and Lady Petch) 

                   

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ลูกอ่อน เชื่อได้เลยว่าจะต้องเคยประสบกับปัญหาการนอนหลับไม่สนิท นอนไม่
เต็มอิ่ม หรือนอนหลับไม่สบายของเจ้าตัวน้อย ซึ่งหนึ่งในนั้นอาจเกิดจาก ‘เครื่องนอน’ ด้วยเหตุนี้คุณ
เพ็ญภาวีร์จึงได้ออกแบบชุดเครื่องนอนสำหรับเด็ก ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศในบ้านเรา ทำให้
ไม่ว่าจะฤดูไหนๆ ลูกน้อยก็นอนหลับได้อย่างสบายและยาวนานขึ้น ตลาดเครื่องนอนสำหรับเด็กยังมี
การแข่งขันกันไม่มากนัก แต่เป็นตลาดที่มีโอกาสเติบโตสูง คุณเพ็ญภาวีร์จึงนำความรู้ด้านการออกแบบ
และประสบการณ์จากการทำงานวิจัยเกี่ยวกับเสื้อผ้าเด็กมาก่อน มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องนอนสำหรับ
เด็ก ทำให้ได้เนื้อผ้าชนิดใหม่สำหรับแบรนด์โดยเฉพาะ ในด้านผลตอบรับ ลูกค้าคนไทยจะชื่นชอบ
ความนุ่มลื่นของผ้า และการเก็บความเย็น เนื่องจากเหมาะกับอากาศร้อน ส่วนลูกค้าต่างประเทศ อย่าง
สิงคโปร์ ไต้หวัน และญี่ปุ่น นอกจากความนุ่มลื่นของผ้าแล้ว ลูกค้ากลุ่มนี้ยังชื่นชอบงานแฮนด์เมด
เป็นอย่างมาก ปัจจุบันคุณเพ็ญภาวีร์อยู่ในระหว่างการพัฒนาเส้นไหมให้มีความอบอุ่นมากขึ้น เพื่อผลิต
สินค้าส่งออกไปยังประเทศในแถบยุโรปซึ่งเป็นเมืองหนาวต่อไป 

 
ตอน: แฟชั่นสัญชาติไทย...บนเวทีระดับโลก (Q Design and Play)    

                   

หลังจบการศึกษาด้านการออกแบบและหันเหชีวิตสู่วงการเอเจนซี่ได้ไม่นาน คุณประพัฒน์ก็ต้องวกกลับ
มายังเส้นทางที่ตอบโจทย์ตนเองได้มากยิ่งกว่า นั่นคือ การเป็นดีไซเนอร์  ด้วยความฝันที่อยากจะสร้าง
แบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตนเอง ประพัฒน์จึงทดลองออกแบบเสื้อผ้าแนวสตรีทแวร์สำหรับผู้ชายจาก
เรื่องเล่าที่อยู่รอบๆ ตัว และหาโอกาสเสนอผลงานไปยังเวทีต่างๆ ระดับโลก กระทั่งวันที่ฝันของเขา
เป็นจริง เมื่อเสื้อผ้าที่ออกแบบได้รับคัดเลือกให้โชว์บนรันเวย์ระดับโลก แบรนด์เสื้อผ้าของคุณประพัฒน์
เน้นกลุ่มลูกค้าผู้ชายที่ชื่นชอบแฟชั่นและการแต่งตัว ด้วยคอนเซ็ปต์ที่ชัดเจน จึงทำให้ผลงานโดดเด่น
จนเข้าตาและสามารถเป็นตัวแทนแบรนด์ไทย ไปแสดงแฟชั่นโชว์ในหลายประเทศ ล่าสุดได้รับคัดเลือก
ให้เข้ารอบ 8 คนสุดท้าย ของ Vogue Who's on Next, The Vogue Fashion Fund หรือการประกวด
เฟ้นหาดีไซเนอร์ไทยฝีมือเยี่ยม เพื่อก้าวสู่เวทีแฟชั่นระดับโลก ของนิตยสาร Vogue Thailand อีกด้วย  


ตอน: เครื่องประดับเงินแตกต่างและล้ำค่า...ด้วยดีไซน์ (Meteor)

                    

เครื่องประดับเงินส่วนใหญ่มักถูกเลือกมาสวมใส่ในวันสบายๆ หรือโอกาสลำลอง แต่คุณกันต์พจน์ กลับ
คิดต่าง เพราะเขาเลือกใช้วัสดุเงินมาดีไซน์ใส่ลูกเล่นให้มีความพิเศษและแตกต่าง จนสามารถสวมใส่
ได้ในทุกวาระ ไม่แพ้เครื่องประดับประเภทอื่นๆ ความท้าทายของคุณกันต์พจน์คือการดีไซน์ชิ้นงานให้
โดดเด่น มีเอกลักษณ์ และมีราคาที่สมเหตุสมผล  เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดเครื่องประดับได้ และ
ถึงแม้ว่าตลาดในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับงานดีไซน์ยังค่อนข้างมีข้อจำกัดในด้านราคาเเละการเเข่งขัน
ที่ค่อนข้างสูง เเต่ในต่างประเทศยังมีช่องทางเติบโตอีกมาก เนื่องจากคุณภาพของงานดีไซน์เเละ
มาตรฐานการผลิตที่ไม่เเพ้ใครในโลก คุณกันต์พจน์จึงเน้นการส่งออกต่างประเทศ ทั้งในตลาดเอเชีย
ยุโรป และอเมริกา โดยจะโฟกัสที่กลุ่มประเทศ AEC เป็นหลัก

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณกันต์พจน์ ธนจักรพรรดิ 1104/254 Noble Cube ถ.พัฒนาการ เขตสวนหลวง กทม. 10250
  โทร: 084-499-6566 อีเมล: tom@meteorcollection.com เว็บไซต์: www.meteorcollection.com
  FB: meteorcollections IG :  meteorcollection
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=1tACW90DHgA


ตอน: รองเท้าดีไซน์ใหม่...เพื่อผู้สูงอายุ (hopewear)    

                    

ข้อมูลที่หลายๆ คนยังไม่ทราบ คือผู้สูงอายุจะมีรูปทรงเท้าที่เปลี่ยนแปลงไปตามวัย และผู้สูงอายุไทย
กว่าร้อยละ 80 มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเท้า ซึ่งต้นเหตุสำคัญมาจากการสวมใส่รองเท้าที่ไม่มีคุณภาพ
และไม่เหมาะสมกับรูปเท้าเป็นเวลานาน ด้วยเล็งเห็นว่าตลาดรองเท้าผู้สูงอายุที่วางขายในปัจจุบันยัง
ไม่ค่อยตอบโจทย์สุขภาพเท้าของคนไทย อีกทั้งส่วนใหญ่จะเป็นแบรนด์ต่างประเทศ ที่มีราคาค่อนข้าง
สูง ช่องว่างตรงนี้จึงน่าจะพอมีทางเป็นไปได้สำหรับการสร้างธุรกิจ คุณณัฐพจน์จึงมีแนวคิดในการพัฒนา
รองเท้าสำหรับผู้สูงอายุคนไทย ที่ราคาไม่สูงมากนัก เขาจึงนำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบเท้าของ
ผู้สูงอายุ มาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาและออกแบบรองเท้าให้มีความพอดี และเหมาะสมกับรูปเท้า
ของผู้สูงอายุ ปัจจุบันคุณณัฐพจน์ยังไม่มีหน้าร้าน เน้นจำหน่ายผ่านทางออนไลน์ อย่าง Facebook และ
Line เป็นหลัก แต่ด้วยคุณภาพของรองเท้า และราคาที่ไม่สูงมาก จึงทำให้ลูกค้าบอกต่อๆ กันมากขึ้น
จนนำมาสู่การเจรจาเพื่อทำตลาดกับโรงพยาบาล และชมรมผู้สูงอายุต่างๆ  


ตอน พัฒนางานเป่าแก้วสู่เครื่องประดับดีไซน์ใหม่ (Eligarf)    
   

                             

เครื่องประดับที่สร้างสรรค์จากงานเป่าแก้วถือเป็นอีกหนึ่งความแปลกใหม่ในวงการเครื่องประดับ ที่กำลัง
ได้รับความนิยมจากลูกค้าที่รักแฟชั่นและการแต่งตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ครอบครัวของคุณวีรินทร์ทำธุรกิจ
เป่าแก้วมานานกว่า 10 ปี และเมื่อคุณวีรินทร์ได้เข้ามาช่วยธุรกิจครอบครัว จึงคิดสร้างสรรค์และต่อยอด
งานเป่าแก้ว จากเดิมที่เน้นชิ้นงานสำหรับเป็นของฝาก ของที่ระลึก ให้เป็นเครื่องประดับที่มีสีสันสดใส
และลวดลายเก๋ไก๋ สั่งทำได้ตามออเดอร์ ถูกใจคนรุ่นใหม่ทั้งชาวไทยและชาวและชาวต่างชาติ ปัจจุบัน
คุณวีรินทร์ทำตลาดผ่านทาง Social Network และงานแสดงสินค้าต่างๆ ขณะที่ตลาดต่างประเทศ
มีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 30%

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณวีรินท์ น้อยจินดา 12/9 หมู่ 9 ซอยสหกรณ์ 3 ถ.ติวานนท์ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด
  จ.นนทบุรี 11120
  โทรศัพท์: 081-594-7076 อีเมล: silpkaeo50@hotmail.com เว็บไซต์:  www.facebook.com/Eligarfglass/    
  ดูรายการย้อนหลัง:  https://www.youtube.com/watch?v=a_3poJSGor8


ตอน: ความหอมของไทย...หอมไกลระดับโลก (nature touch)          

                                      

เนเจอร์ทัช...ผลิตภัณฑ์เครื่องหอมออร์แกนิกฝีมือคนไทย ที่ได้รับความไว้วางใจจากทั่วโลก โดยมี
จุดเด่นอยู่ที่ความเป็นธรรมชาติ 100% ได้รับการยอมรับในระดับโลกถึงเรื่องกลิ่นที่หอมละมุน และ
สมุนไพรหลายชนิดยังมีสรรพคุณในการบำบัดโรคได้ดีอีกด้วย คุณวิริยะ พึ่งสุนทร ได้นำความรู้ความ
เชี่ยวชาญเรื่องเครื่องหอมและสารสกัดจากสมุนไพร มาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องหอมสำหรับใช้
ในชีวิตประจำวันกว่า 100 ชนิด  จนได้รับการยอมรับจากธุรกิจโรงแรมและสปาชื่อดัง ให้เป็นผู้ผลิต
สินค้าภายใต้แบรนด์ดังหลากหลายแบรนด์ และความสำเร็จล่าสุด คือได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ผลิต
ของใช้เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว ในรถไฟท่องเที่ยวระดับ 6 ดาวของฝั่งภูมิภาคเอเชีย ปัจจุบันลูกค้า
คุณวิริยะส่วนใหญ่กว่า 70% จะเป็นลูกค้าต่างประเทศ ซึ่งมีทั้งโซนเอเชียและยุโรป โดยเฉพาะในประเทศ
ญี่ปุ่น มีร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าของแบรนด์ถึง 300 ร้านค้า ขณะที่ในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ของคุณ
วิริยะได้รับการยอมรับในวงกว้าง ทั้งในกลุ่มโรงแรม กลุ่มโรงพยาบาล และสปาชั้นนำอีกหลายแห่ง
ซึ่งเป็นผลมาจากการทำตลาดต่างประเทศได้ดี จนลูกค้าต่างประเทศสามารถการันตีได้ถึงคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ จนเกิดการยอมรับในกลุ่มคนไทย 


ตอน: สร้างธุรกิจจากเอกลักษณ์ไทย ดึงดูดใจด้วยทำเล (Muay Thai Lab)

                                    
มวยไทย...นอกจากจะเป็นศิลปะการต่อสู้ของคนไทยแล้ว ยังถือเป็นกีฬาอีกหนึ่งประเภทที่ได้รับ
ความนิยมในกลุ่มคนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอีกด้วย และยิ่งหากอยู่ในทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมด้วยแล้ว
การสร้างรายได้จากธุรกิจนี้จึงไม่ใช่เรื่องยาก ก่อนทำธุรกิจ คุณจุติพรได้สำรวจข้อมูลพบว่า บริเวณ
รอบเกาะรัตนโกสินทร์มีจำนวนนักท่องเที่ยวหมุนเวียนเฉลี่ยเดือนละกว่า 400,000 คน  คุณจุติพรจึง
มองเห็นช่องทางและโอกาสที่จะเปิดธุรกิจศูนย์เรียนรู้มวยไทยแบบครบวงจร ที่เหมาะสำหรับ “ผู้เริ่มต้น”
ได้เข้ามาสัมผัสศิลปะการต่อสู้ประจำชาติไทย หรือใช้เป็นกิจกรรมเพื่อการออกกำลังกาย ปัจจุบัน
คุณจุติพรได้ทำประชาสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติด้วยการทำป้ายโฆษณาบนเรือด่วนเจ้าพระยา
และตลอดเส้นทางการเดินเรือ รวมทั้งโรงแรมต่างๆ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ การแจกใบปลิว และใน
อนาคตจะจัดโปรโมชั่นร่วมกับโรงแรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ชาวต่างชาติที่สนใจมวยไทยลองเข้าใช้บริการ
และหวังจะเกิดกระแสการบอกปากต่อปากในหมู่นักท่องเที่ยว ส่วนลูกค้าชาวไทยอาศัยการโฆษณา
ผ่านทางสื่อออนไลน์และ Social Media ต่างๆ

ติดต่อเรา

ใบสมัครออกรายการ 'เพื่อนคู่คิด'
ผู้ประกอบการที่สนใจร่วมออกอากาศรายการเพื่อนคู่คิด สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้
ที่นี่  
พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และส่งกลับมาที่คุณปิ่นปินัทธ์ พัฒนจันหอม
อีเมล:
pinpinat.pat@bbl.co.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อขอข้อมูลได้ที่
ฝ่ายการประชาสัมพันธ์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม กรุงเทพฯ 10500


ตอน

ช่อง 3   

ลิปสติกอินทรีย์ ตอบโจทย์สาวช่างแพ้และรักสุขภาพ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559

ขนมขบเคี้ยวสายพันธุ์ไทย...จากผลไม้สด

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

ผงถั่วสำเร็จรูป...มิติใหม่ของการทำขนมไทย

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559

ดินประดิษฐ์จากน้ำยางธรรมชาติ...จากฝีมือนักวิจัยไทย

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

เครื่องประดับแบรนด์ไทย ฉีกมุมมองใหม่ ด้วยดีไซน์เฉพาะตัว

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559

 สร้างสรรค์ความแปลกใหม่ใส่ไอศกรีมถ้วยโปรด

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

เนรมิตวัสดุจากหิน สู่งานดีไซน์มูลค่าสูง

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

ธุรกิจเว็บไซต์รีวิว...ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ได้ลงตัว

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

เดือนกุมภาพันธ์ 2559

ตอน: ลิปสติกอินทรีย์ ตอบโจทย์สาวช่างแพ้และรักสุขภาพ (VOWDA)     

                    

“ลิปสติก” นับเป็นหนึ่งในเครื่องสำอางยอดฮิตที่สาวๆ หลายคนขาดไม่ได้ แต่ในขณะเดียวกัน เราก็มักจะ
พบปัญหาการแพ้สารเคมีที่ผสมอยู่ในลิปสติก ซึ่งผู้บริโภคหลายๆ รายก็อยากมีทางเลือกใหม่ๆ ในการใช้
เครื่องสำอางที่ปลอดสารเคมีเพิ่มมากขึ้น ด้วยเหตุนี้...ทำให้คุณวิลาสินี โฆษิตชัยวัฒน์ ได้คิดพัฒนา
ลิปสติก จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ที่ปราศจากสารเคมี 100% ตอบโจทย์สาวยุคใหม่ที่ห่วงใยสุขภาพ
ที่สำคัญยังช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรของไทยอีกด้วย ลิปสติกอินทรีย์ภายใต้การพัฒนาของ
คุณวิลาสินีและทีมงาน เป็นการนำวัตถุดิบจากธรรมชาติที่สามารถหาได้ในประเทศไทย อย่างข้าวเจ้ามาใช้
เป็นวัตุดิบหลัก ทำให้ลิปสติกมีความโดดเด่นและน่าสนใจ สำหรับสีที่ใช้ก็มาจากธรรมชาติ อย่างผัก ผลไม้
ดอกไม้ ทดแทนสารสังเคราะห์ เช่น ลิปสติกสีแดงสกัดจากข้าวแดง เป็นต้น ทำให้ลิปสติกแบรนด์
VOWDA ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ งาน Korea International Women’s
Invention Exposition 2014 (KIWIE 2014) ที่ประเทศเกาหลีใต้ ปัจจุบันมีเคาน์เตอร์เป็นของตัวเอง
ในห้าง และยังเปิดช็อปที่เวียงจันทน์ มีกระแสตอบรับค่อนข้างดี

ตอน: ขนมขบเคี้ยวสายพันธุ์ไทย...จากผลไม้สด (Wel-b)  

                   

การสร้างสรรค์และพัฒนาสินค้าที่มีประโยชน์ ตอบโจทย์ผู้รักสุขภาพ กลายเป็นเทรนด์ของการทำธุรกิจ
ในยุคปัจจุบันไปแล้ว คุณณัฐวุฒิ เผ่าปรีชา ได้ค้นพบวิธีการถนอมอาหารขนมขบเคี้ยวรูปแบบใหม่ ที่
แปรรูปผลไม้สดให้กลายเป็นผลไม้กรอบเหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพและรูปร่าง คุณณัฐวุฒิ
เคยทำงานด้านการแปรรูปผักและผลไม้ ทำให้ได้เรียนรู้วิธีการถนอมอาหารในหลายรูปแบบ ประกอบกับ
การติดตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา จึงเลือกใช้เทคโนโลยี Freeze-dried หรือการแปรรูป
อาหารด้วยการดึงน้ำออกจากวัตถุดิบที่อุณหภูมิเยือกแข็งในระบบสุญญากาศ มาใช้ในการผลิตสินค้า
ทำให้เกิดความแตกต่างในการแข่งขันของขนมขบเคี้ยว คุณณัฐวุฒิบอกว่า ปัจจุบันตลาดกลุ่มเป้าหมาย
ของตลาดในประเทศกับต่างประเทศแบ่งสัดส่วนเป็นครึ่งต่อครึ่ง ตลาดต่างประเทศจะนิยมผลไม้อย่าง
ทุเรียน มะม่วง แต่ประเทศไทยจะนิยม สตรอเบอร์รี่ ผลไม้เมืองหนาวซึ่งหารับประทานได้ยาก เพราะ
คนส่วนใหญ่ไม่นิยมบริโภคสินค้าอะไรที่หาได้ง่ายๆ การจับจุดความต้องการผู้บริโภคให้ได้ นี่คือสิ่งสำคัญ
ที่สุดของการทำธุรกิจของคุณณัฐวุฒิ

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณณัฐวุฒิ เผ่าปรีชา 99/20 ถ.พันท้ายนรสิงห์ ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง
  จ.สมุทรสาคร 74000
  โทร: 081-638-3919 อีเมล: nathawut_p@yahoo.com เว็บไซต์: http://www.welbsnack.com/https://www.facebook.com/welbsnack

ตอน: ผงถั่วสำเร็จรูป...มิติใหม่ของการทำขนมไทย (Nopawan)     

                   

คุณนพวรรณ จงสันติกุล ทำขนมไทยมานานกว่า 30 ปี และได้มีโอกาสไปทำขนมไทยโชว์ในต่างประเทศ
อยู่บ่อยครั้ง ซึ่ง “ลูกชุบ” ก็เป็นขนมไทยที่ดึงดูดความสนใจชาวต่างชาติ แต่ด้วยขั้นตอนในการเตรียม
วัตถุดิบและกระบวนการทำค่อนข้างยุ่งยาก ต้องอาศัยความชำนาญ ทำให้การนำลูกชุบไปจัดแสดงใน
ต่างประเทศไม่คล่องตัว จึงเกิดแนวคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ นั่นก็คือ ผงถั่วสำเร็จรูป เพื่อช่วยให้
การทำขนมลูกชุบ เป็นเรื่องง่ายที่ใครๆ ก็ทำได้  จากการส่งเสริมของภาครัฐ ด้วยการวางนโยบาย
“ครัวไทยสู่ครัวโลก” โดยมุ่งเน้นการเป็นผู้นำการผลิตอาหารในอาเซียนและขยายช่องทางการลงทุนไป
ตลาดโลกมากขึ้น ส่งผลให้อุตสาหกรรมอาหารของไทยขยายตัวและเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง คุณ
นพวรรณจึงคิดพัฒนาวัตถุดิบในการทำขนมไทยให้สะดวกมากขึ้น เพื่อให้ชาวต่างชาติที่ชื่นชอบ
ขนมไทย หรือคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ สามารถทำรับประทานเองได้ สำหรับลูกค้าผงถั่ว
สำเร็จรูปของคุณนพวรรณ จะมีทั้งบุคคลทั่วไป ร้านขนม หรือคุณครูที่ต้องการนำไปสอนเด็กๆ ในการฝึก
ทำขนมไทย โดยกลุ่มลูกค้าของคุณนพวรรณจะติดตามผลิตภัณฑ์จากทางเว็บไซต์และสั่งซื้อโดยตรง
และจากการที่คุณนพวรรณเป็นวิทยากรสอนการทำขนมไทย ทำให้ตอนนี้มีนักธุรกิจหลายรายสนใจ
เข้ามาเจรจาเพื่อขอเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายผงถั่วสำเร็จรูป

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณนพวรรณ จงสันติกุล 586 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาธร กรุงเทพฯ 10120
  โทรศัพท์: 081-8324448 (คุณนพวรรณ), 081-9068789 (คุณพัฒน์) อีเมล: tanapat.pong@hotmail.com


ตอน: ดินประดิษฐ์จากน้ำยางธรรมชาติ...จากฝีมือนักวิจัยไทย (Madam Clay)  

                    
ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกยางพาราอันดับ 1 ของโลก แต่การที่จะรักษาบทบาทของการเป็นผู้นำอุตสาหกรรมยางพาราในเวทีโลกได้อย่างยั่งยืนนั้น ก็คือ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตยางพารา
คุณสุภาพ นาคพงศ์พันธ์ จึงร่วมกับนักวิจัย พัฒนาดินประดิษฐ์จากน้ำยางธรรมชาติที่มีคุณภาพทัดเทียม
ดินนำเข้าจากต่างประเทศ คุณสุภาพสนใจเรื่องของงานปั้นมาก จึงตัดสินใจทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายดิน
สำหรับนำไปปั้นเป็นผลิตภัณฑ์งานโมเดลต่างๆ ในช่วงเริ่มธุรกิจได้ใช้ดินนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นทั้งหมด
แต่หลังจากที่เข้าร่วมโครงการวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่ายางพาราของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) จึงได้พัฒนาวิจัยร่วมกันจนได้ดินประดิษฐ์จากน้ำยางพารา ทำให้ในปัจจุบัน เราใช้ “ดินประดิษฐ์”
ที่ผลิตได้จากฝีมือคนไทย ซึ่งช่วยลดต้นทุนในการผลิตชิ้นงานได้ค่อนข้างมาก เนื่องจากการนำเข้าดิน
จากต่างประเทศนั้น วัสดุจะอยู่ที่กิโลกรัมละ 1,200 บาท ในขณะที่ดินประดิษฐ์จากยางพารานั้น สนนราคา
อยู่ที่กิโลกรัมละ 100-200 บาทเท่านั้น สัดส่วนตลาดของคุณสุภาพในประเทศมีถึง 80% และอีก 20%
จะเป็นตลาดเอเชียด้วยกัน อาทิ ฮ่องกง เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย เป็นต้น ลูกค้าของคุณสุภาพจะเป็น
กลุ่มผู้ผลิตงานปั้นจากดินประดิษฐ์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่ม SMEs การที่พวกเขา
สามารถใช้วัตถุดิบดินปั้นที่มีคุณภาพ ในราคาไม่สูงมาก ทำให้ช่วยลดต้นทุนการผลิต สามารถยกระดับ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายภายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศได้มากขึ้น

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณสุภาพ นาคพงศ์พันธ์ ตรอกรพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า 6 เลขที่ 29 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 22 แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
  โทร: 081-815-3755 อีเมล: oh.mike@hotmail.com เว็บไซต์: www.foodmodelshop.com


ตอน: เครื่องประดับแบรนด์ไทย ฉีกมุมมองใหม่ ด้วยดีไซน์เฉพาะตัว (Tithi)     

                    

เครื่องประดับผลงานของคุณฐิติรัตน์ คัชมาตย์ โดดเด่นด้วยการใส่มุมมองความคิดในเชิงสร้างสรรค์
ของตน ที่ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันหรือประสบการณ์ที่ผ่านมา โดยแต่ละ
ชิ้นงานจะแฝงไปด้วยข้อคิดให้ผู้ซื้อต้องกลับไปขบคิดต่อเสมอ ซึ่งความมีเอกลักษณ์แบบนี้เอง ที่ทำให้
เธอกลายเป็นเจ้าของรางวัลด้านการออกแบบหลากหลายรางวัลทั้งในและต่างประเทศ หลังจากคุณ
ฐิติรัตน์เรียนจบปริญญาตรี และทำงานที่เมืองไทยอยู่ประมาณ 2 ปี จึงตัดสินใจไปศึกษาด้านการออกแบบ
เพิ่มเติมที่ประเทศอังกฤษ ทำให้ความคิดเรื่องการออกแบบของคุณฐิติรัตน์เปลี่ยนไปมาก ที่นั่นไม่ได้สอน
วิธีการคิด แต่เป็นการเปิดอิสระทางความคิดที่กว้างมากขึ้น ทำให้ผลงานการออกแบบในแต่ละชิ้น
ชัดเจนมากในเรื่อง Conceptual ที่มีเรื่องราวและความหมายที่แฝงอยู่ในตัวเครื่องประดับ ลูกค้าส่วนใหญ่
ของคุณฐิติรัตน์จะเป็นชาวต่างชาติ อย่างเช่น อิตาลี ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย ซึ่งกลุ่มลูกค้าจะรู้จักจากการที่
คุณฐิติรัตน์ได้มีโอกาสไปแสดงผลงานที่ต่างประเทศ คุณฐิติรัตน์เชื่อว่าการมีโอกาสพบปะพูดคุยนำเสนอ
เรื่องราวที่อยู่ในเครื่องประดับกับลูกค้าโดยตรง จะช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกเครื่องประดับได้ดีที่สุด

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณฐิติรัตน์  คัชมาตย์ 68/9 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
  โทร: 085-946-5669 อีเมล: info@tithi.info เว็บไซต์: www.tithi.info


ตอน: สร้างสรรค์ความแปลกใหม่ใส่ไอศกรีมถ้วยโปรด (Ampersand)    
   

                             

ปี 2558 ตลาดไอศกรีมในประเทศไทย มีมูลค่ารวมมากกว่า 1.5 หมื่นล้านบาท โดยแบ่งเป็นตลาดระดับ
กลางและล่าง 70% และตลาดระดับพรีเมียม 30% จากช่องว่างของตลาดไอศกรีมพรีเมียมที่การแข่งขัน
ยังไม่สูงนักและมีศักยภาพที่จะเติบโตได้อีกมาก คุณศศิวิมล เพ็ชรน้ำสิน จึงตัดสินใจเจาะกลุ่มเป้าหมายนี้
โดยเฉพาะ ด้วยการสร้างสรรค์ไอศกรีมให้แตกต่างจากที่มีอยู่ทั่วไปในท้องตลาด และผลิตจากวัตถุดิบ
ธรรมชาติ 100% คุณศศิวิมลเป็นคนชอบรับประทานไอศกรีม เมื่อถึงช่วงวัยที่ต้องมีธุรกิจเป็นของตนเอง
เธอจึงคิดอยากทำร้านไอศกรีม และตัดสินใจไปเรียนด้านนี้อย่างจริงจังที่ประเทศสิงคโปร์และอิตาลี ซึ่ง
ความรู้ตรงนี้ทำให้สามารถที่จะปรับสูตรเองได้ ร้านไอศกรีมของคุณศศิวิมลจึงชูจุดเด่นของความเป็นร้าน
ไอศกรีมนานาชาติ ที่สามารถหยิบวัตถุดิบต่างๆ มาสร้างสรรค์เป็นไอศกรีมรสชาติแปลกใหม่ได้ เช่น
ไอศกรีมจากเบคอน ไอศกรีมรสพิซซ่า ไอศกรีมรสแหนม ไอศกรีมรสกุนเชียง เป็นต้น ซึ่งก็ตอบโจทย์
ด้านความแปลกใหม่ให้กับกลุ่มลูกค้าได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังสร้างสรรค์ไอศกรีมรสชาติพิเศษสำหรับ
แต่ละเดือนอีกด้วย กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ที่เข้ามารับประทานไอศกรีมในร้านจะกลับมารับประทานซ้ำ
ทำให้เกิดการสื่อสารในลักษณะปากต่อปาก อีกทั้งทำเลที่ตั้งในซอยสุขุมวิท 39 ทำให้มีลูกค้าชาวต่างชาติ
ที่ทำงานอยู่ในบริเวณใกล้เคียงมาอุดหนุนค่อนข้างมาก คุณศศิวิมลจึงมีแนวความคิดที่จะเปิดสาขาใน
ต่างประเทศด้วย แต่อยากสร้างแบรนด์ในประเทศไทยให้มั่นคงและเป็นที่รู้จักมากกว่านี้ก่อน

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณศศิวิมล เพ็ชรน้ำสิน ร้านไอศกรีม Ampersand Boutique สาขาสุขุมวิท39 147
  ซอยสุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ   เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
  โทร: (66) 0-2662-0351, 089-478-4488 อีเมล: the.ampersand.boutique@gmail.com 
  เว็บไซต์: https://www.facebook.com/theampersandboutique


ตอน: เนรมิตวัสดุจากหิน สู่งานดีไซน์มูลค่าสูง (Joar)           

                                      

เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน นอกจากประโยชน์ในการใช้งานแล้ว เรื่องของดีไซน์ ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง
ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ เช่นเดียวกับเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านของคุณอรุณี สุวรรณเลิศ
วัฒนา ที่ออกแบบจากวัสดุธรรมชาติ และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จนสามารถครองใจลูกค้าทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติ คุณอรุณี เรียนจบมาทางด้านบริหารธุรกิจ แต่ด้วยใจรักในงานออกแบบ และมีความ
หลงใหลในเสน่ห์ของหินเป็นพิเศษ เธอจึงนำหินมาออกแบบเป็นเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน
หลากหลายประเภท และพบว่านี่คือวัสดุที่ทำให้เธอได้งานที่มีความพิเศษมากๆ ยากที่คนอื่นจะลอกเลียน
แบบ ลูกค้าของคุณอรุณี ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้ากลุ่มไฮเอนด์ที่ชื่นชอบและหลงใหลความหรูหรา สง่างาม
และความมีเอกลักษณ์ของสีและลายหิน โดยแบ่งเป็นชาวไทย 50%  และชาวต่างชาติ 50%  ลูกค้า
ชาวไทยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มธุรกิจโรงแรม  สปา ธุรกิจร้านขายเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่ง และผู้ซื้อใช้เอง
ส่วนลูกค้าต่างประเทศ จะเป็นฝรั่งเศส อังกฤษ เยอรมัน ไต้หวัน และจีน 

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณอรุณี สุวรรณเลิศวัฒนา บริษัท โซลิดเซ้นท์ลีฟวิ่ง จำกัด ซอยเจริญกรุง 76/1
  แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
  โทร: 089-890-4960 อีเมล: solidsenseliving@gmail.com เว็บไซต์: https://www.facebook.com/thaistonelamp, www.solidsenseliving.com


ตอน: ธุรกิจเว็บไซต์รีวิว...ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ได้ลงตัว (Wongnai)           

                                      

ข้อมูลจากศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย ระบุว่า ในปี 2558 คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า 25
ล้านคน (25,090,390 คน) ซึ่งเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของ คุณยอด ชินสุภัคกุล มีผู้ใช้บริการในระบบ
เกือบสองล้านคน จึงถือเป็นหนึ่งในธุรกิจดิจิตอลและแอพพลิเคชั่นไทยที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วมาก 
หลังจากที่คุณยอดเรียนจบจากสหรัฐอเมริกา ได้นำความรู้จากห้องเรียนและประสบการณ์การทำธุรกิจ
เว็บไซต์มาระดมสมองกับเพื่อนๆ โดยเปิดเป็นบริษัท Startup ที่ก่อตั้งโดยคนไทยเมื่อปี 2010 เป็นผู้
พัฒนาเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นบนมือถือ ที่ให้บริการค้นหาข้อมูลร้านอาหาร คลินิก สปา ซาลอน เพื่อให้
ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เช่น ที่ตั้งร้านพร้อมแผนที่ ข้อมูลทั่วไปของร้าน ที่อยู่ เบอร์
โทรศัพท์ รูปภาพ และรีวิวจากผู้ใช้ สำหรับรูปแบบการทำตลาดของคุณยอด เพื่อให้เว็บไซต์เป็นที่ชื่นชอบ
และติดอยู่ในใจของผู้บริโภค คุณยอดเลือกที่จะใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือขยายตลาด เพื่อเจาะกลุ่ม
คนในเครือข่ายสังคม รวมถึงการทำเสิร์ชเอนจิ้น ในอนาคตคุณยอดมีแผนทำกิจกรรมกับผู้บริโภคใน
เว็บไซต์ของตนเองให้มากขึ้น เพื่อสร้างความคุ้นเคยและเพื่อให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นกว่าเดิม

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณยอด ชินสุภัคกุล บริษัท วงใน มีเดีย จำกัด 117/7 ชั้น 10 อาคารปานจิตต์ทาวเวอร์
  ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
  โทร: (66) 0-2-713-5922, 069-981-6559 (คุณตาล) อีเมล: info@wongnai.com เว็บไซต์: https://www.wongnai.com/, https://www.facebook.com/Wongnai
เดือนมกราคม 2559

ตอน: อุปกรณ์เติมอากาศพร้อมใช้ เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนให้เกษตรกร (แอร์ฟลอค)     

                    

การมีเครื่องมือทางการเกษตรที่เหมาะสมไว้ใช้งาน ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มผลผลิตที่มี
คุณภาพได้พร้อมๆ กับการลดต้นทุนการผลิตอย่างได้ผล เช่นเดียวกับคุณปิยวรรณ จิราวรรณสถิตย์ ที่
คิดค้นและพัฒนาอุปกรณ์ทางการเกษตร เพื่อตอบโจทย์การใช้งานของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้
อย่างรอบด้าน จนตอนนี้กลายเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสำคัญของเกษตรกรไปแล้ว อุปกรณ์เติมอากาศพร้อม
ใช้งานของคุณปิยวรรณ เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มออกซิเจน กระจายอากาศ ทำให้อุณหภูมิในบ่อน้ำ
สม่ำเสมอ จึงทำให้สัตว์น้ำเติบโตได้ดี นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดพลังงานกว่าการใช้อุปกรณ์เติมอากาศ
แบบทั่วๆ ไปได้กว่า 30-40 % เนื่องจากใช้แรงดันและไฟฟ้าต่ำกว่า กลุ่มเป้าหมายของอุปกรณ์เติมอากาศ
พร้อมใช้งาน คือ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งแบบหนาแน่น และยังมีกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา ตลอดจน
สัตว์น้ำเศรษฐกิจอื่นๆ ในด้านการทำตลาดคุณปิยวรรณเลือกใช้วิธีการออกบูธ เพื่อพบปะเกษตรกร
โดยตรง เนื่องจากเป็นสินค้าที่ต้องการคำแนะนำในการใช้งานอย่างละเอียด

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณปิยวรรณ จิราวรรณสถิตย์ 162/11 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กทม.
  โทร: 084-465-5199 อีเมล: thaicpp.sale11@gmail.com เว็บไซต์: www.kasipantarut.com
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=wrXi7QuHm4U


ตอน: ชุดเครื่องนอน...สำหรับลูกน้อย (Bonny and Lady Petch) 

                   

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ลูกอ่อน เชื่อได้เลยว่าจะต้องเคยประสบกับปัญหาการนอนหลับไม่สนิท นอนไม่
เต็มอิ่ม หรือนอนหลับไม่สบายของเจ้าตัวน้อย ซึ่งหนึ่งในนั้นอาจเกิดจาก ‘เครื่องนอน’ ด้วยเหตุนี้คุณ
เพ็ญภาวีร์จึงได้ออกแบบชุดเครื่องนอนสำหรับเด็ก ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศในบ้านเรา ทำให้
ไม่ว่าจะฤดูไหนๆ ลูกน้อยก็นอนหลับได้อย่างสบายและยาวนานขึ้น ตลาดเครื่องนอนสำหรับเด็กยังมี
การแข่งขันกันไม่มากนัก แต่เป็นตลาดที่มีโอกาสเติบโตสูง คุณเพ็ญภาวีร์จึงนำความรู้ด้านการออกแบบ
และประสบการณ์จากการทำงานวิจัยเกี่ยวกับเสื้อผ้าเด็กมาก่อน มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องนอนสำหรับ
เด็ก ทำให้ได้เนื้อผ้าชนิดใหม่สำหรับแบรนด์โดยเฉพาะ ในด้านผลตอบรับ ลูกค้าคนไทยจะชื่นชอบ
ความนุ่มลื่นของผ้า และการเก็บความเย็น เนื่องจากเหมาะกับอากาศร้อน ส่วนลูกค้าต่างประเทศ อย่าง
สิงคโปร์ ไต้หวัน และญี่ปุ่น นอกจากความนุ่มลื่นของผ้าแล้ว ลูกค้ากลุ่มนี้ยังชื่นชอบงานแฮนด์เมด
เป็นอย่างมาก ปัจจุบันคุณเพ็ญภาวีร์อยู่ในระหว่างการพัฒนาเส้นไหมให้มีความอบอุ่นมากขึ้น เพื่อผลิต
สินค้าส่งออกไปยังประเทศในแถบยุโรปซึ่งเป็นเมืองหนาวต่อไป 

 
ตอน: แฟชั่นสัญชาติไทย...บนเวทีระดับโลก (Q Design and Play)    

                   

หลังจบการศึกษาด้านการออกแบบและหันเหชีวิตสู่วงการเอเจนซี่ได้ไม่นาน คุณประพัฒน์ก็ต้องวกกลับ
มายังเส้นทางที่ตอบโจทย์ตนเองได้มากยิ่งกว่า นั่นคือ การเป็นดีไซเนอร์  ด้วยความฝันที่อยากจะสร้าง
แบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตนเอง ประพัฒน์จึงทดลองออกแบบเสื้อผ้าแนวสตรีทแวร์สำหรับผู้ชายจาก
เรื่องเล่าที่อยู่รอบๆ ตัว และหาโอกาสเสนอผลงานไปยังเวทีต่างๆ ระดับโลก กระทั่งวันที่ฝันของเขา
เป็นจริง เมื่อเสื้อผ้าที่ออกแบบได้รับคัดเลือกให้โชว์บนรันเวย์ระดับโลก แบรนด์เสื้อผ้าของคุณประพัฒน์
เน้นกลุ่มลูกค้าผู้ชายที่ชื่นชอบแฟชั่นและการแต่งตัว ด้วยคอนเซ็ปต์ที่ชัดเจน จึงทำให้ผลงานโดดเด่น
จนเข้าตาและสามารถเป็นตัวแทนแบรนด์ไทย ไปแสดงแฟชั่นโชว์ในหลายประเทศ ล่าสุดได้รับคัดเลือก
ให้เข้ารอบ 8 คนสุดท้าย ของ Vogue Who's on Next, The Vogue Fashion Fund หรือการประกวด
เฟ้นหาดีไซเนอร์ไทยฝีมือเยี่ยม เพื่อก้าวสู่เวทีแฟชั่นระดับโลก ของนิตยสาร Vogue Thailand อีกด้วย  


ตอน: เครื่องประดับเงินแตกต่างและล้ำค่า...ด้วยดีไซน์ (Meteor)

                    

เครื่องประดับเงินส่วนใหญ่มักถูกเลือกมาสวมใส่ในวันสบายๆ หรือโอกาสลำลอง แต่คุณกันต์พจน์ กลับ
คิดต่าง เพราะเขาเลือกใช้วัสดุเงินมาดีไซน์ใส่ลูกเล่นให้มีความพิเศษและแตกต่าง จนสามารถสวมใส่
ได้ในทุกวาระ ไม่แพ้เครื่องประดับประเภทอื่นๆ ความท้าทายของคุณกันต์พจน์คือการดีไซน์ชิ้นงานให้
โดดเด่น มีเอกลักษณ์ และมีราคาที่สมเหตุสมผล  เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดเครื่องประดับได้ และ
ถึงแม้ว่าตลาดในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับงานดีไซน์ยังค่อนข้างมีข้อจำกัดในด้านราคาเเละการเเข่งขัน
ที่ค่อนข้างสูง เเต่ในต่างประเทศยังมีช่องทางเติบโตอีกมาก เนื่องจากคุณภาพของงานดีไซน์เเละ
มาตรฐานการผลิตที่ไม่เเพ้ใครในโลก คุณกันต์พจน์จึงเน้นการส่งออกต่างประเทศ ทั้งในตลาดเอเชีย
ยุโรป และอเมริกา โดยจะโฟกัสที่กลุ่มประเทศ AEC เป็นหลัก

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณกันต์พจน์ ธนจักรพรรดิ 1104/254 Noble Cube ถ.พัฒนาการ เขตสวนหลวง กทม. 10250
  โทร: 084-499-6566 อีเมล: tom@meteorcollection.com เว็บไซต์: www.meteorcollection.com
  FB: meteorcollections IG :  meteorcollection
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=1tACW90DHgA


ตอน: รองเท้าดีไซน์ใหม่...เพื่อผู้สูงอายุ (hopewear)    

                    

ข้อมูลที่หลายๆ คนยังไม่ทราบ คือผู้สูงอายุจะมีรูปทรงเท้าที่เปลี่ยนแปลงไปตามวัย และผู้สูงอายุไทย
กว่าร้อยละ 80 มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเท้า ซึ่งต้นเหตุสำคัญมาจากการสวมใส่รองเท้าที่ไม่มีคุณภาพ
และไม่เหมาะสมกับรูปเท้าเป็นเวลานาน ด้วยเล็งเห็นว่าตลาดรองเท้าผู้สูงอายุที่วางขายในปัจจุบันยัง
ไม่ค่อยตอบโจทย์สุขภาพเท้าของคนไทย อีกทั้งส่วนใหญ่จะเป็นแบรนด์ต่างประเทศ ที่มีราคาค่อนข้าง
สูง ช่องว่างตรงนี้จึงน่าจะพอมีทางเป็นไปได้สำหรับการสร้างธุรกิจ คุณณัฐพจน์จึงมีแนวคิดในการพัฒนา
รองเท้าสำหรับผู้สูงอายุคนไทย ที่ราคาไม่สูงมากนัก เขาจึงนำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบเท้าของ
ผู้สูงอายุ มาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาและออกแบบรองเท้าให้มีความพอดี และเหมาะสมกับรูปเท้า
ของผู้สูงอายุ ปัจจุบันคุณณัฐพจน์ยังไม่มีหน้าร้าน เน้นจำหน่ายผ่านทางออนไลน์ อย่าง Facebook และ
Line เป็นหลัก แต่ด้วยคุณภาพของรองเท้า และราคาที่ไม่สูงมาก จึงทำให้ลูกค้าบอกต่อๆ กันมากขึ้น
จนนำมาสู่การเจรจาเพื่อทำตลาดกับโรงพยาบาล และชมรมผู้สูงอายุต่างๆ  


ตอน พัฒนางานเป่าแก้วสู่เครื่องประดับดีไซน์ใหม่ (Eligarf)    
   

                             

เครื่องประดับที่สร้างสรรค์จากงานเป่าแก้วถือเป็นอีกหนึ่งความแปลกใหม่ในวงการเครื่องประดับ ที่กำลัง
ได้รับความนิยมจากลูกค้าที่รักแฟชั่นและการแต่งตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ครอบครัวของคุณวีรินทร์ทำธุรกิจ
เป่าแก้วมานานกว่า 10 ปี และเมื่อคุณวีรินทร์ได้เข้ามาช่วยธุรกิจครอบครัว จึงคิดสร้างสรรค์และต่อยอด
งานเป่าแก้ว จากเดิมที่เน้นชิ้นงานสำหรับเป็นของฝาก ของที่ระลึก ให้เป็นเครื่องประดับที่มีสีสันสดใส
และลวดลายเก๋ไก๋ สั่งทำได้ตามออเดอร์ ถูกใจคนรุ่นใหม่ทั้งชาวไทยและชาวและชาวต่างชาติ ปัจจุบัน
คุณวีรินทร์ทำตลาดผ่านทาง Social Network และงานแสดงสินค้าต่างๆ ขณะที่ตลาดต่างประเทศ
มีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 30%

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณวีรินท์ น้อยจินดา 12/9 หมู่ 9 ซอยสหกรณ์ 3 ถ.ติวานนท์ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด
  จ.นนทบุรี 11120
  โทรศัพท์: 081-594-7076 อีเมล: silpkaeo50@hotmail.com เว็บไซต์:  www.facebook.com/Eligarfglass/    
  ดูรายการย้อนหลัง:  https://www.youtube.com/watch?v=a_3poJSGor8


ตอน: ความหอมของไทย...หอมไกลระดับโลก (nature touch)          

                                      

เนเจอร์ทัช...ผลิตภัณฑ์เครื่องหอมออร์แกนิกฝีมือคนไทย ที่ได้รับความไว้วางใจจากทั่วโลก โดยมี
จุดเด่นอยู่ที่ความเป็นธรรมชาติ 100% ได้รับการยอมรับในระดับโลกถึงเรื่องกลิ่นที่หอมละมุน และ
สมุนไพรหลายชนิดยังมีสรรพคุณในการบำบัดโรคได้ดีอีกด้วย คุณวิริยะ พึ่งสุนทร ได้นำความรู้ความ
เชี่ยวชาญเรื่องเครื่องหอมและสารสกัดจากสมุนไพร มาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องหอมสำหรับใช้
ในชีวิตประจำวันกว่า 100 ชนิด  จนได้รับการยอมรับจากธุรกิจโรงแรมและสปาชื่อดัง ให้เป็นผู้ผลิต
สินค้าภายใต้แบรนด์ดังหลากหลายแบรนด์ และความสำเร็จล่าสุด คือได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ผลิต
ของใช้เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว ในรถไฟท่องเที่ยวระดับ 6 ดาวของฝั่งภูมิภาคเอเชีย ปัจจุบันลูกค้า
คุณวิริยะส่วนใหญ่กว่า 70% จะเป็นลูกค้าต่างประเทศ ซึ่งมีทั้งโซนเอเชียและยุโรป โดยเฉพาะในประเทศ
ญี่ปุ่น มีร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าของแบรนด์ถึง 300 ร้านค้า ขณะที่ในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ของคุณ
วิริยะได้รับการยอมรับในวงกว้าง ทั้งในกลุ่มโรงแรม กลุ่มโรงพยาบาล และสปาชั้นนำอีกหลายแห่ง
ซึ่งเป็นผลมาจากการทำตลาดต่างประเทศได้ดี จนลูกค้าต่างประเทศสามารถการันตีได้ถึงคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ จนเกิดการยอมรับในกลุ่มคนไทย 


ตอน: สร้างธุรกิจจากเอกลักษณ์ไทย ดึงดูดใจด้วยทำเล (Muay Thai Lab)

                                    
มวยไทย...นอกจากจะเป็นศิลปะการต่อสู้ของคนไทยแล้ว ยังถือเป็นกีฬาอีกหนึ่งประเภทที่ได้รับ
ความนิยมในกลุ่มคนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอีกด้วย และยิ่งหากอยู่ในทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมด้วยแล้ว
การสร้างรายได้จากธุรกิจนี้จึงไม่ใช่เรื่องยาก ก่อนทำธุรกิจ คุณจุติพรได้สำรวจข้อมูลพบว่า บริเวณ
รอบเกาะรัตนโกสินทร์มีจำนวนนักท่องเที่ยวหมุนเวียนเฉลี่ยเดือนละกว่า 400,000 คน  คุณจุติพรจึง
มองเห็นช่องทางและโอกาสที่จะเปิดธุรกิจศูนย์เรียนรู้มวยไทยแบบครบวงจร ที่เหมาะสำหรับ “ผู้เริ่มต้น”
ได้เข้ามาสัมผัสศิลปะการต่อสู้ประจำชาติไทย หรือใช้เป็นกิจกรรมเพื่อการออกกำลังกาย ปัจจุบัน
คุณจุติพรได้ทำประชาสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติด้วยการทำป้ายโฆษณาบนเรือด่วนเจ้าพระยา
และตลอดเส้นทางการเดินเรือ รวมทั้งโรงแรมต่างๆ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ การแจกใบปลิว และใน
อนาคตจะจัดโปรโมชั่นร่วมกับโรงแรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ชาวต่างชาติที่สนใจมวยไทยลองเข้าใช้บริการ
และหวังจะเกิดกระแสการบอกปากต่อปากในหมู่นักท่องเที่ยว ส่วนลูกค้าชาวไทยอาศัยการโฆษณา
ผ่านทางสื่อออนไลน์และ Social Media ต่างๆ

ติดต่อเรา

ใบสมัครออกรายการ 'เพื่อนคู่คิด'
ผู้ประกอบการที่สนใจร่วมออกอากาศรายการเพื่อนคู่คิด สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้
ที่นี่  
พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และส่งกลับมาที่คุณปิ่นปินัทธ์ พัฒนจันหอม
อีเมล:
pinpinat.pat@bbl.co.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อขอข้อมูลได้ที่
ฝ่ายการประชาสัมพันธ์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม กรุงเทพฯ 10500
Tips/Useful Info

ใบสมัครออกรายการ
ผู้ประกอบการที่สนใจ
ร่วมออกอากาศ สามารถ
ดาวน์โหลดใบสมัคร
 และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
ส่งกลับมาที่คุณปิ่นปินัทธ์
พัฒนจันหอม อีเมล: pinpinat.pat@bbl.co.th
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ธนาคารบนมือถือBualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone
Submit