รายการเพื่อนคู่คิด

สารคดีทางโทรทัศน์ที่ส่งเสริมธุรกิจ
เอสเอ็มอีมากว่า 25 ปี และยังคงสืบสานเจตนารมณ์ต่อไป

เป็นเวลากว่า 25 ปีแล้วที่สารคดีสั้นทางโทรทัศน์ในชื่อ 'เพื่อนคู่คิด' ของธนาคารกรุงเทพได้มีส่วนสนับสนุนภาคธุรกิจ เอสเอ็มอีให้เจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของเอสเอ็มอีที่มีความโดดเด่นและน่าสนใจ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเหล่านั้นได้ขยายตลาดและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ธนาคารยังมุ่งหวังให้เรื่องราวเกี่ยวกับความสำเร็จและการพัฒนาธุรกิจในเชิงนวัตกรรมที่สะท้อนผ่านสารคดีเพื่อนคู่คิดในแต่ละตอน ช่วยจุดประกายความคิดให้ผู้ประกอบการรายอื่นๆ นำไปประยุกต์ใช้ในกิจการของตนและพัฒนาต่อยอดเพื่อความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

ธนาคารกรุงเทพเริ่มทำการผลิตและเผยแพร่รายการเพื่อนคู่คิดในปี 2532 และดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน จนเป็นที่ยอมรับจากสาธารณชนอย่างกว้างขวางในฐานะรายการโทรทัศน์ที่มีสาระประโยชน์สำหรับผู้ชมทุกกลุ่ม นอกเหนือจากผู้ประกอบการ ดังจะเห็นได้จากการได้รับรางวัลที่สำคัญเช่นรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ประเภทส่งเสริมอาชีพดีเด่นประจำปี 2540 จากชมรมส่งเสริมโทรทัศน์ มูลนิธิจำนง รังสิกุลและสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ปัจจุบัน รายการ เพื่อนคู่คิด ออกอากาศเผยแพร่เป็นประจำทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ เวลา 10.05 น. และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 22.55 น.

รายการเพื่อนคู่คิดเป็นหนึ่งในหลากหลายโครงการและกิจกรรมที่ธนาคารกรุงเทพดำเนินการภายใต้นโยบายที่มุ่งสนับสนุนธุรกิจเอสเอ็มอี ซึ่งเป็นรากฐานของระบบเศรษฐกิจไทย ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ส่งผลต่อเนื่องให้เศรษฐกิจไทยมีความเข้มแข็งและยืนหยัดได้อย่างมั่นคงในท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลง โดยดำเนินการสอดประสานไปกับโครงการอื่นๆ ของธนาคาร เช่น โครงการเกษตรก้าวหน้า โครงการบัวหลวงกรีน เป็นต้น

ด้วยเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยในการพัฒนาตนเองให้สามารถแข่งขันและยืนหยัดอยู่ได้ในระบบเศรษฐกิจไร้พรมแดน ธนาคารกรุงเทพยังคงจัดทำรายการเพื่อนคู่คิด เพื่อนำเสนอสาระประโยชน์แก่ผู้สนใจต่อไป พร้อมทั้งพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบรายการให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาตอน

ช่อง 3   

ช่อง NBT 

ที่รองแก้วใยสับปะรด จากธรรมชาติสร้างสรรค์สู่งานศิลป์

วันที่ 6 สิงหาคม 2558

วันที่ 8 สิงหาคม 2558

ฟาร์มโคนมต้นแบบ มาตรฐานสากล

วันที่ 7 สิงหาคม 2558

วันที่ 9 สิงหาคม 2558

เฟอร์นิเจอร์ไม้สไตล์โรงงาน
พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส

วันที่ 13 สิงหาคม 2558

วันที่ 15 สิงหาคม 2558

ไม้กอล์ฟสั่งได้เฉพาะคุณ

วันที่ 14 สิงหาคม 2558

วันที่ 16 สิงหาคม 2558

ธุรกิจแปรรูปผึ้งไทย โดนใจ
ชาวต่างชาติ

วันที่ 20 สิงหาคม 2558

วันที่ 22 สิงหาคม 2558

ขนมขบเคี้ยวน้องหมา สร้างความสุข
ทั้งผู้ให้และผู้รับ

วันที่ 21 สิงหาคม 2558

วันที่ 23 สิงหาคม 2558

ของเล่นทำมือของคนไทย โดนใจตลาดโลก

วันที่ 27 สิงหาคม 2558

วันที่ 29 สิงหาคม 2558

กระหรี่ปั๊บแท่ง โดนใจคนรุ่นใหม่

วันที่ 28 สิงหาคม 2558

วันที่ 30 สิงหาคม 2558

เดือนสิงหาคม 2558

ตอน: ที่รองแก้วใยสับปะรด จากธรรมชาติสร้างสรรค์สู่งานศิลป์ (PUNN)     

                    

คุณภัทรพล จันทร์คำ ได้นำเศษกระดาษใยสับปะรดที่เหลือทิ้ง มาตัดเป็นเส้นยาว แล้วม้วนเป็นที่รองแก้ว
โดยใช้ส่วนสันกระดาษรับน้ำหนัก ทำให้มีความแข็งแรง และซึมซับน้ำที่หยดลงมาได้เร็วกว่า ซึ่งหลังจาก
ซับน้ำแล้ว เพียงปล่อยวางไว้เฉยๆในอุณหภูมิปกติ ก็จะแห้งในเวลารวดเร็ว จึงไม่เกิดปัญหาเกิดเชื้อราขึ้น
ที่รองแก้วกระดาษใยสับปะรดสามารถเป็นทั้งของแต่งบ้าน และของขวัญของฝากด้วย ปัจจุบันสินค้า
มีการส่งออกไปต่างประเทศ เช่น ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย เป็นต้น ส่วนในประเทศวางจำหน่ายตามร้านสินค้า
ดีไซน์ต่างๆ

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณอรรถพล จันทร์คำ obkstudio co.,Ltd 9/2 ซ.พร้อมศรี 2 คลองตันเหนือ วัฒนา
  กทม. 10110
  โทร: (66) 0-2712-6434, 08-3949-2295 อีเมล: ccc@cccobjects.com
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=1t6_xOc4v98


ตอน: ฟาร์มโคนมต้นแบบ มาตรฐานสากล (ฟาร์มวรพงษ์ จ.สระบุรี)

                   

คุณวรพงษ์ วัฒนสาครศิริ เจ้าของธุรกิจฟาร์มโคนมต้นแบบที่ผลิตน้ำนมดิบคุณภาพสูง เป็นตัวอย่างของเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่นหาความรู้จากแหล่งต่างๆ เพื่อพัฒนาปรับปรุงทั้งวิธีการเลี้ยง การให้อาหาร
จนทำให้ฟาร์มวรพงษ์ จ.สระบุรี แห่งนี้ได้มาตรฐานเดียวกับฟาร์มโคนมเนเธอร์แลนด์ ได้รับเลือกเป็น
แหล่งผลิตน้ำนมดิบคุณภาพสูงป้อนโรงงานผลิตนมชื่อดังและได้รับรางวัลเกษตรกรรุ่นใหม่ปี 2557
จากกรมปศุสัตว์อีกด้วย คุณวรพงษ์ได้เข้าอบรมหลักสูตรการเลี้ยงโคนมและนำมาปฏิบัติอย่างจริงจัง
โดยใช้เวลาแค่ 3 ปี จากเด็กเลี้ยงวัวไม่เป็น วันนี้นมโคจากฟาร์มวรพงษ์ มีค่าโซมาติกเซลล์อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน อีกทั้งยังต้องรักษาความสะอาด และดูแลเอาใจใส่แม่โค เพื่อให้แม่โคมีสุขภาพดี มีอาหาร
การกินที่สมบูรณ์ เพราะเรื่องการให้อาหารเป็นสิ่งสำคัญ ต้องให้อาหารโคนมที่ถูกต้อง และควรแบ่งแยก
โรงเรือน วัวให้น้ำนมมากต้องให้อาหารวันละ 3-4 ครั้ง เพื่อเอาไปใช้แปรเปลี่ยนเป็นน้ำนม ส่วนวัวให้
น้ำนมน้อยไม่ควรให้อาหารมาก นอกจากจะไร้ความสามารถในการแปรสภาพอาหารเป็นน้ำนม ยังทำให้
วัวมีกรดในกระเพาะ และยังทำให้วัวอ้วน กลายเป็นโรคข้อขายืนไม่ได้ ต้องขายออกจากฟาร์ม


ตอน เฟอร์นิเจอร์ไม้สไตล์โรงงาน พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส (Idaelize) 

                   

เฟอร์นิเจอร์ไม้โฉมใหม่ที่ฉีกสไตล์โรงงานแบบเดิมๆ ที่นอกจากจะมีเสน่ห์เฉพาะตัวแล้ว ยังมีแนวคิดที่
น่าสนใจอีกด้วย คุณสุทธิ ปโยธรสิริ เคยเป็นเจ้าของโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้สักมาก่อน ที่บ้านถวาย
จ.เชียงใหม่ กระทั่งการตอบรับของตลาดเริ่มน้อย จึงได้นำเอาไอเดียงานที่วาดฝันไว้นานหลายปี
แต่ยังหาช่างที่ถูกใจไม่ได้ มาทำให้เป็นรูปเป็นร่าง กระทั่งล่าสุดได้ช่างฝีมือด้านงานไม้และเหล็ก
ในคนๆ เดียวกัน จึงเกิดเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้สไตล์โรงงานขึ้นมา จุดเด่นของเฟอร์นิเจอร์ไม้สไตล์โรงงาน
คือ เป็นงานศิลปะ ใช้ไม้เก่าล้วนๆ ซึ่งมีเสน่ห์ตรงลายและเนื้อไม้ที่โดดเด่นเฉพาะตัว มาผสานงานเหล็ก
สนิม ไม่เน้นการทาสีดำเพื่อปกปิดสนิม โชว์เต็มที่ เพราะเชื่อว่างานสนิมมีความหยาบ และความเนี้ยบในตัว
ซึ่งความเนี้ยบได้จากฝีมือช่างที่มีความชำนาญทั้งงานไม้และเหล็ก ที่จะเก็บรายละเอียดงานเหล็กอย่าง
พิถีพิถัน ไม่มีความคมของเหล็กที่บาดผิวหนัง หรือเสี้ยนจากไม้ ทุกวันนี้เฟอร์นิเจอร์ไม้สไตล์โรงงาน Idaelize ทำตลาดเชิงรุก มีการออกบูธ เพื่อให้แบรนด์และสินค้าเป็นที่รู้จัก ล่าสุดได้มีโอกาสไปออกงาน BIG&BIH April 2015 และยังมีโชว์รูมเป็นร้านกาแฟด้วย


ตอน ไม้กอล์ฟสั่งได้ เฉพาะคุณ (art of golf)

                    

สำหรับผู้ที่รักกีฬากอล์ฟ และอยากได้ไม้กอล์ฟที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวคุณ ไม่ว่าจะเป็นแบบหรือขนาด
ที่เหมาะกับรูปร่างแล้ว ต้องที่ art of golf ไม้กอล์ฟสั่งได้ เฉพาะคุณ คุณธนนท์ พงศ์ธนา เป็นคนที่ชื่นชอบการเล่นกีฬากอล์ฟ จึงเริ่มเรียนรู้ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับพวกอุปกรณ์กอล์ฟอย่างละเอียด จนเห็นลู่ทาง
ทำธุรกิจเป็นผู้แทนจำหน่ายไม้กอล์ฟที่มีชื่อเสียงระดับโลก และต่อยอดสร้างเป็นธุรกิจผลิตและออกแบบ
ไม้กอล์ฟสั่งได้ขึ้นมา และมองว่าตลาดสินค้ากอล์ฟมีการแข่งขันสูงทั้งด้านสินค้าและราคา จึงต้องสร้าง
ความแตกต่าง เพื่อเป็นทางเลือกในการซื้อไม้กอล์ฟที่เหมาะกับรูปร่างนักเล่นกอล์ฟทุกคน สำหรับแบรนด์
ไม้กอล์ฟสั่งได้เพิ่งทำตลาด มีกลุ่มลูกค้าหลักๆ ชาวญี่ปุ่น 50% ชาวไทย 40% ที่เหลือเป็นชาติอื่นๆ
ตอนนี้มีสาขาหลักสาขาเดียวที่อาคารธนิยะ แต่ยังมีร้านที่เป็นบูธเล็กๆ ตามสนามกอล์ฟต่างๆ ประมาณ
10 แห่งอีกด้วย


ตอน ธุรกิจแปรรูปผึ้งไทย  โดนใจชาวต่างชาติ (ฟอร่าบี)

                   

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผึ้งไทย แบรนด์ฟอร่าบี ซึ่งมีหลากหลายชนิด กลายเป็นของฝากถูกใจชาวไทย
และต่างชาติที่มาเยือนเชียงใหม่ไปแล้ว บริษัททำธุรกิจมานาน 40 ปี จำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์
เลี้ยงผึ้งที่ครบวงจรแห่งหนึ่งในประเทศไทย จนมาถึงวันนี้เป็นรุ่นที่ 2 คุณเบญจพร เรืองศิริ มีเป้าหมาย
ที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งให้หลากหลาย และสร้างแบรนด์ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าคนไทยและ
ต่างชาติมากที่สุด โดยให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่น้ำผึ้งเป็นอย่างมาก
ขณะเดียวกันก็ควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้คุณภาพทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค ปัจจุบันได้แตกไลน์สินค้ากลุ่มใหม่ๆ โดยมีสินค้าตั้งแต่ นมผึ้ง เกสรผึ้ง  ผลิตภัณฑ์ความงาม ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว กลุ่มขนมและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำผึ้ง ล่าสุดมีสินค้านวัตกรรมใหม่ คือ
เครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักจากน้ำผึ้งเข้มข้นที่เกิดจากกระบวนการหมักน้ำผึ้งให้เป็นน้ำส้มสายชู ช่วย
ชะล้างไขมัน ปรับสมดุลกรดด่างในร่างกาย เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำดีทอกซ์ และยังช่วยบรรเทา
อาการปวดข้อ ปวดกระดูก ถือเป็นสินค้าใหม่ในไทย เพื่อเจาะลูกค้าที่ต้องการดูแลสุขภาพ ปัจจุบัน
ตลาดส่งออก 60% ในประเทศ 40% โดยมีร้านในเชียงใหม่ 2 สาขา ที่เชียงราย 1 ร้านและโคราช 1 ร้านนอกจากนี้มีการขายออนไลน์อีกด้วย

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณเบญจพร เรืองศิริ 193 ม. 2 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
  โทร: 05-3420-568 อีเมล: jane@forabee.com เว็บไซต์: http://www.forabee.com
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=QxjIBrgwxe8


ตอน: ขนมขบเคี้ยวน้องหมา สร้างความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ (Houndstooth Treat)     

                    

ขนมขบเคี้ยวเพื่อน้องหมา แบรนด์ Houndstooth Treat รูปลักษณ์สนุก น้องหมาได้คุณค่า แถมเจาะตลาดส่งออก คุณวัชรนันท์ พิริยะพูล เลือกใช้วัตถุดิบที่เป็น Food Grade และโปรตีนจากพืช เพื่อลดการแพ้อาหาร พร้อมตับบด และเพิ่มวิตามินเพื่อบำรุงฟันน้องหมาด้วย นอกจากนี้ยังรับผลิตตามรูปแบบและวัตถุดิบที่ลูกค้าต้องการเพื่อการขยายตลาดให้กว้างมากขึ้น และด้วยการออกแบบขนมขบเคี้ยวของน้องหมาให้ไม่ต่างจากขนมคน แถมยังมีการจัดบูธภายในร้านให้คล้ายบาร์ เลือกหยิบจับ ขนม ทอฟฟี่ ขนมปัง พิซซา ที่ออกแบบหน้าตาเป็นขนมเพื่อน้องหมา ให้เจ้าของได้เพลิดเพลินกับการเลือกสรร ปัจจุบันวางจำหน่ายตามร้านไลฟ์สไตล์ แล้วยังส่งออกไปยังประเทศอังกฤษ และยังได้ออเดอร์จากหลายประเทศที่ไม่ได้คาดคิด อย่าง ญี่ปุ่น เกาหลี และสิงคโปร์ จากการไปออกงานแสดงสินค้า


ตอน ของเล่นทำมือของคนไทย  โดนใจตลาดโลก (นุ้ก หนุก)

                   

นุ้ก หนุก ของเล่นทำมือ แบรนด์ท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีดีไซน์เฉพาะตัวและการผลิตที่ได้
มาตรฐานระดับส่งออก จนตอนนี้กลายเป็นสินค้าที่ถูกอกถูกใจตลาดต่างประเทศไปแล้ว คุณสายพิณ วาณิชย์มงคล ได้เริ่มต้นทำธุรกิจของเล่นทำมือตั้งแต่ปี 2009 ได้พัฒนางานมาเรื่อยๆ จนมาเป็นงานตุ๊กตา
ทำมือที่มีดีไซน์ เน้นตลาดส่งออกเป็นหลัก โดยคุณสายพิณได้เลือกใช้ทักษะฝีมือและแรงงานคนใน
ท้องถิ่น ที่ต้องควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้ธุรกิจเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก งานผ้าของเล่น
ทำมือ นุ้ก หนุก มีสไตล์ชัดเจน ในด้านตัดเย็บจะเป็นการ patchwork คือ การเอาผ้าหลายๆ ชิ้นมาต่อกัน
เน้นการตกแต่ง และทำด้วยมือ ปัจจุบันทำตลาดส่งออก 100 % ส่งไปขายทางฝั่งยุโรปเป็นหลัก แต่ปีนี้
หันมารุกตลาดในเอเชียมากขึ้น เช่น เกาหลี ญี่ปุ่น ไต้หวัน และกำลังเริ่มทำตลาดในประเทศไทย
โดยจะมีการออกงานแฟร์ต่างๆ เพื่อแนะนำแบรนด์ นุ้ก หนุก ให้เป็นที่รู้จัก


ตอน กะหรี่ปั๊บแท่ง โดนใจคนรุ่นใหม่ (Puff Stick Khun toy)

                   

อุตสาหกรรมการผลิตขนมและของฝาก เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศ และเติบโตตามธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งส่งผลให้มีคู่แข่งในธุรกิจประเภทนี้เป็นจำนวนมาก ทำให้
คุณธัณย์สิตา อิทธิกรจิรานนท์ คิดพัฒนากะหรี่ปั๊บในรูปแบบใหม่เป็นแท่ง ที่รับประทานง่าย ไม่เลอะ
เปรอะมือ และยังมีรสชาติแปลกใหม่ให้เลือกหลากหลาย คุณธัณย์สิตา ได้แก้ปัญหาของการรับประทาน
ให้กับลูกค้า ด้วยการปรับสูตรแป้งใหม่ไม่ให้มีเศษขนมตกร่วง และทำออกมาเป็นรูปแบบของสติ๊ก
(Stick) หรือแบบแท่ง แต่ก็ยังคงลายก้นหอยเหมือนกับกะหรี่ปั๊บดั้งเดิม เพื่อให้ได้ในแบบที่ต้องการ
และเข้ากับตัวไส้ที่ทางร้านได้คิดขึ้นมาใหม่ โดยที่ไม่มีไส้ในแบบเดิมเลย ซึ่งประกอบไปด้วย 6 ไส้ คือ
ไส้ต้นตำรับ (เบคอน ไส้กรอก ปูอัด) ยำสาหร่ายปูอัด ไข่หวานปูอัด ข้าวโพด ฯลฯ และเพิ่มรสชาติ
ความเข้มข้นด้วยการโรยผงปาปริกา เพิ่มอรรถรสในการกิน เรียกได้ว่าลบภาพเดิมๆ ของกะหรี่ปั๊บไปเลย
ช่วงแรกๆ อาศัยการบอกปากต่อปาก และมีการปรับปรุงภาพลักษณ์หน้าตาโลโก้ ให้รูปแบบร้านมี
มาตรฐานมากขึ้น ทำให้สินค้าดูทันสมัย เข้ากับผู้บริโภคได้มากขึ้น เพื่อสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ หนีการ
แข่งขันในตลาด นอกจากนี้ยังมีช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊คอีกด้วย

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณธัณย์สิตา อิทธิกรจิรานนท์ 200 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
  โทร: 09-1464-5624, 08-2456-5269 อีเมล: puffstick.toy@gmail.com เว็บไซต์:  https://www.facebook.com/PuffStick.KhunToy

เดือนกรกฎาคม 2558

ตอน: ทัวร์จักรยาน เสน่ห์การท่องเที่ยวแบบวิถีไทย (Co van Kessel)

                    

การปั่นจักรยานท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบเมื่อได้มาเยือนเมืองไทย ซึ่งธุรกิจทัวร์จักรยาน ของคุณจันทร์มณี ผลภักดี เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกลำดับต้นๆ ที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ความสนใจ Co van Kessel ถือเป็นเจ้าแรกของการทำทัวร์จักรยานในไทย เป็นผู้นำจักรยานทัวร์ทั้งในเรื่องเส้นทาง และประสบการณ์ใหม่ๆ โดยจะมีการสำรวจเส้นทางด้วยการมองหาชุมชนที่มีความหลากหลาย มีวิถีชุมชนที่น่าสนใจ แพ็กเกจที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ Co Combo ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างการปั่นจักรยานกับการนั่งเรือหางยาว ชมวิถีชีวิตของคนกรุงเทพฯ ได้อย่างลงตัว ภายในระยะเวลา 5 ชั่วโมง ด้วยความประทับใจในการให้บริการและเส้นทางการปั่นจักรยานที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์และประสบการณ์แปลกใหม่ ทำให้ลูกค้ายังคงกลับมาใช้บริการไม่เคยขาด การทำทัวร์จักรยานของ Co van Kessel มุ่งเน้นที่การรักษามาตรฐานของการให้บริการ เพื่อให้สามารถรักษาจุดยืนในการเป็นผู้นำเรื่องของทัวร์จักรยานในประเทศไทยได้ตลอดไป

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณจันทร์มณี ผลภักดี 23 ท่าน้ำสี่พระยา ตรอกโรงน้ำแข็ง ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
  โทร: (66) 0-2639-7351, 08-7054-9878 อีเมล: contact@covankessel.com เว็บไซต์: http://www.covankessel.com/
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=4OYdLgI3XfM


ตอน: สินค้าจากวัสดุธรรมชาติ ปรับตัวเพื่อสร้างโอกาสทางตลาด (สุขขี แฮนดิคราฟท์)

                    

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติเป็นหลักสำหรับการผลิตนั้น จำเป็นต้องปรับตัวอย่างมาก เพราะวัสดุ
เหล่านั้นหายากขึ้นเรื่อยๆ อย่างเช่น สุขขี แฮนดิคราฟท์ ผู้ผลิตสินค้าจากเถาวัลย์ ที่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่าง
ของธุรกิจที่ปรับตัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปได้อย่างดี และยังคงประสบความสำเร็จมาได้กว่า 30 ปี
ด้วยเศรษฐกิจโลกซบเซา คุณศิริวรรณ สุขขี จึงต้องปรับกลยุทธ์ทั้งด้านการผลิตและการตลาด เพื่อให้สามารถแข่งขันและอยู่รอดในตลาดได้ อีกทั้งยังวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง จ.ราชบุรี
เพื่อปลูกเถาวัลย์ทดแทนธรรมชาติ เมื่อก่อนตลาดหลักๆ คือ ส่งออกทั้งอเมริกาและยุโรปที่ได้รับความนิยมสูงมาก แต่ปัจจุบันหันมาทำตลาดในไทยมากขึ้น และยังได้เปิดโรงงานให้เป็นที่เรียนรู้ อีกทั้งยังทำรีสอร์ท
ที่นำผลิตภัณฑ์เถาวัลย์มาประดับตกแต่งเหมือนเป็นโชว์รูม และยังเปิดเป็นร้านวางขาย ซึ่งมีกระแสตอบรับ
ที่ดีมาก


ตอน: สร้างไอเดียธุรกิจ จากส่วนเกินการผลิตสู่สินค้าเพื่อสุขภาพ (cocomuch)

                     

อาหารเพื่อสุขภาพ นับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคให้ความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ทุกวันนี้มีทางเลือกในการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพกันหลากหลายมากขึ้น เช่นเดียวกับไอศกรีมและโยเกิร์ตแบรนด์ cocomuch ซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ไม่ใช่แค่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเท่านั้น แต่ที่มาของ
แนวคิดในการผลิตยังน่าสนใจด้วย จากเดิมที่ผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ทำให้มีส่วนเกินจากการผลิต
จึงพัฒนาต่อยอดให้ครบวงจรมากขึ้น จนนำมาซึ่งผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตพร้อมดื่มและไอศกรีม จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ตัวนี้ คือไม่มีส่วนผสมของนมจากสัตว์ ไข่ ถั่วเหลือง และกลูเตน แต่ประกอบไปด้วยไขมันดีที่ได้จากมะพร้าว ย่อยง่าย สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานได้เร็ว มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และยังเหมาะสำหรับเด็กๆ ที่แพ้นมวัว cocomuch เน้นทำตลาดไปที่กลุ่มคนรับประทานอาหารเจ มังสวิรัติ รวมถึงคนกินอาหารคลีน ปัจจุบันวางขายตามบูธ และฝากขายในร้านสุขภาพ ได้การตอบรับที่ดีมาก นอกจากนี้มีการขายผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นการเปิดให้สั่งแบบเดลิเวอรี่ด้วย 

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณกิติภูมิ การไมตรีจิตร์ 37/1 สุขุมวิท 67 ถ.สุขุมวิท พระโขนงเหนือ กทม.10110
  โทร: (66) 0-2714-1167, 08-1647-1472 เว็บไซต์: https://www.facebook.com/cocomuch
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=yaU1oBv3_Tw


ตอน: กระเป๋าเป้มีดีไซน์ โดนใจวัยรุ่น (Troopers)

                     

กระเป๋าเป้ดีไซน์เก๋ๆ แบรนด์ Troopers เป็นผลงานของคุณณิชา สมิทธิปรีชาวงษ์ และเพื่อนๆ ที่อยากออกแบบกระเป๋าที่ตอบโจทย์ของตัวเอง คือ อยากได้กระเป๋าที่มีช่องใส่ของได้เยอะๆ สีสันสดใส จะใส่ไปเดิน
ในเมืองเก๋ๆ หรือใช้เดินทางไกลก็ได้ จึงตัดสินใจสร้างแบรนด์ขึ้นมา โดยเน้นขายออนไลน์เป็นหลัก คุณณิชาได้ออกแบบกระเป๋าเป้ แบรนด์ Troopers ให้มีสีสันสดใส ตอบโจทย์วัยรุ่นที่ชอบความสนุกสนาน และมี
ฟังก์ชั่นการใช้งานที่ซัพพอร์ทกระเป๋าเล็กๆ ใส่ของได้หลากหลายช่อง เลือกใช้แม่สีหลัก แดง เหลือง น้ำเงิน หลังจากเปิดตัวเป็นที่รู้จักแล้วก็สังเกตเทรนด์สีไหนที่มาแรง ก็จะดีไซน์สีนั้นออกมาให้เข้ากับกระแส อีกทั้งยังเลือกใช้วัสดุผ้าร่มชนิดกันน้ำ Troopers จึงเป็นกระเป๋าเป้ที่สามารถใช้ได้ทุกฤดูกาล จนกลาย
เป็นหนึ่งในสินค้าขายดีในโลกออนไลน์ เริ่มแรกขายผ่านออนไลน์มีทั้งเฟซบุ๊คและไอจี และวางขาย
ในเว็บไซต์ชั้นนำเป็นหลัก ตอนนี้มีการฝากขายตามหน้าร้านต่างๆ ในกรุงเทพฯ ด้วย


ตอน: ธุรกิจตู้แลกเหรียญ เพิ่มรายได้ให้ธุรกิจหยอดเหรียญ (แสนดี)

                     
 
ไอเดียธุรกิจดีๆ เกิดขึ้นได้ง่ายๆ จากความช่างสังเกต และหมั่นสำรวจพฤติกรรมของผู้บริโภค อย่าง
“ตู้แลกเหรียญแสนดี” ที่นอกจากจะช่วยเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการเครื่องหยอดเหรียญชนิดต่างๆ แล้ว ยังช่วย
ลดต้นทุนการจ้างคนได้อีกด้วย “ตู้แลกเหรียญแสนดี” ใส่ธนบัตรลงไปเหรียญ 1,2,5,10 บาท ก็จะออกมา และจากการเก็บสถิติการใช้งาน เจ้าของกิจการที่นำตู้แลกเหรียญนี้ไปติดตั้ง คู่กับเครื่องหยอดเหรียญต่างๆ สามารถทำงานได้เกือบ 24 ชั่วโมง ยอดการใช้งานช่วงกลางคืนเพิ่มขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้น และยังลดรายจ่ายจากการจ้างคนมายืนเฝ้า คนที่มาแลกเหรียญได้ในประเทศไทย การทำตลาดขายผ่านช่องทางออนไลน์ และมีการเข้าไปพูดคุยกับเจ้าของกิจการ ส่วนประเทศเพื่อนบ้าน มี ลาว พม่า และกำลังเจรจาธุรกิจกับอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณชนินทร์ ปิ่นแก้ว บริษัท เซอร์บ็อกซ์ จำกัด 36/438 ถ.นครอินทร์ ซ.นครอินทร์ 1
  ม. 8 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
  โทร: 08-9816-6130 อีเมล: cirbox.rd@gmail.com เว็บไซต์: http://www.cirbox.co.th/
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=7jvuXR2sJaw

ตอน: ต่อยอดงานวิจัยจากมันสำปะหลัง สู่บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก (UB Pack)

                    

บรรจุภัณฑ์สำหรับใส่อาหาร นับเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ควรให้ความใส่ใจ เพราะส่งผลโดยตรงกับสุขภาพ
UB Pack เป็นอีกหนึ่งบรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และไม่สร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม
เดิมคุณวรอนงค์ วิจักษณ์โยธิน ทำธุรกิจอยู่แล้วและกำลังมองหาธุรกิจอื่นๆ จนไปเจอผลงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ย่อยสลายทางชีวภาพจากมันสำปะหลัง จึงมองเห็นโอกาสและความยั่งยืนสำหรับธุรกิจในระยะยาวของผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ จึงนำมาต่อยอดผลิตและทำตลาด
มันสำปะหลังเป็นพอลิเมอร์ชีวภาพชนิดหนึ่ง มีลักษณะคล้ายโฟมพลาสติก ขึ้นรูปตามแม่พิมพ์ได้ สามารถใช้ทดแทนภาชนะโฟม ทำให้บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากมันสำปะหลัง UB Pack ไม่มีสารเคมี มีคุณสมบัติย่อยสลายได้ภายใน 3 เดือน สามารถฝังกลบได้ นอกจากนี้ยังมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สวยงาม ซึ่งเป็นจุดขายที่สำคัญที่ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่น สะดุดตาและมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค UB Pack ทำตลาดโดยออกงานแสดงสินค้าต่างๆ และผ่านช่องทางออนไลน์ 

 • ผู้แทนธุรกิจ : คุณวรอนงค์ วิจักษณ์โยธิน 66/1 ม. 4 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 7312
  โทร: 08-1643-3938 อีเมลvara-anong@ubpack.com เว็บไซต์: www.ubpack.com
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=msipzuz_mZE


ตอน: นวัตกรรมฆ่าเชื้อช้อน-ส้อม เพื่อมาตรฐานด้านสุขอนามัย (dnakemicalhouse) 

                    

คุณฐานิฏฐ์ สุวรรณบุญยกิจและทีมงานใช้เวลาพัฒนานวัตกรรมยูวีกว่า 2 ปี จนได้อุปกรณ์ที่ใช้ในศูนย์อาหารเพื่อฆ่าเชื้อ บนช้อนและส้อม ก่อนนำไปใช้รับประทานอาหาร โดยการใช้เทคโนโลยีอัลตร้าไวโอเลตช่วยในการฆ่าเชื้อ มีประสิทธิภาพลดปริมาณเชื้อโรคได้ถึง 99% ภายในเวลาเพียง 2 วินาที ได้ผ่านการทดสอบประสิทธิในการฆ่าเชื้อโรค จากสถาบันชั้นนำ อย่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านการทดสอบไฟฟ้า จากสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อีกทั้งเครื่องฆ่าเชื้อบนช้อนและส้อมนี้ยังทำให้ผู้บริโภคไม่ต้องเสี่ยงกับไฟฟ้ารั่ว และโลหะหนักที่อาจปนเปื้อนจากตะกรันจากหม้อลวกแบบที่ใช้กันอยู่ อีกทั้งยังเป็นเครื่องที่ประหยัดพลังงาน มีระบบปิดตัวเองเมื่อไม่มีผู้ใช้งาน ทำให้ศูนย์อาหารประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้ถึง 99% การทำตลาด มีทั้งการ walk in เพื่อนำเสนอกับองค์กรใหญ่ๆ พร้อมทั้งออกงานแสดงสินค้าต่างๆ

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณฐานิฏฐ์ สุวรรณบุญยกิจ 137/9 ม. 1 ถ.ศาลายา-นครชัยศรี ต.ศาลายา
  อ.พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
  โทร: 08-0612-4448, (66) 0-2444-6199 อีเมล: dnakemicalhouse@gmail.com เว็บไซต์: http://www.dkhthailand.com
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=yk_JHfipCmg

     
ตอน: ก้อนหินจินตนาการ สร้างมูลค่าจากงานเพ้นท์ (Is.Ideastone)   

                    

ไอเดียการเพ้นท์ลวดลายน่ารักลงบนก้อนหินที่ดูไม่มีมูลค่า ให้สามารถสร้างรายได้และมีมูลค่าทางจิตใจ
จุดเด่นของงานฝีมือบนก้อนหินของ Is.Ideastone คือ ชิ้นงานเต็มไปด้วยจินตนาการของผู้วาด เพราะขณะวาดจะมีการสร้างรูปแบบลวดลายการ์ตูนให้เหมาะสมกับก้อนหินลักษณะต่างๆ อีกทั้งก้อนหินเพ้นท์ลายนี้ยังมีประโยชน์ใช้สอย ไม่ว่าจะเป็นที่ทับกระดาษ ของตกแต่ง หรือของขวัญที่ให้ในโอกาสพิเศษ ส่วนเรื่องความใส่ใจในการบริการนั้นเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการจำหน่ายชิ้นงาน โดยทางร้านจะมีการออกแบบแพ็คเกจกล่องไม้ขึ้นโดยเฉพาะเพื่อใช้ใส่ชิ้นงานก้อนหินและการขนส่ง ทำให้งานมีความสวยงาม ไม่หลุดลอก จนถึงมือลูกค้าอย่างสมบูรณ์ “Is.Ideastone” ก้อนหินเพ้นท์ลายสุดน่ารัก ตอบโจทย์ลูกค้าที่ชื่นชอบสินค้าแนวสร้างสรรค์ สำหรับช่องทางการจัดจำหน่ายและการตลาดคือ โฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งจะมีการอัพเดทสินค้ารูปแบบใหม่อยู่เสมอ

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณวรัญญา ขำหัวเตย 18/1 ถนนบรมราชชนนี(อพาร์ตเมนท์ปิ่นเกล้าเพลส)
  แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. 10700
  โทร: 08-2323-2298 อีเมล: Is.ideastone@gmail.com เว็บไซต์: www.facebook.com/Is.ideastone
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=KMjPM5wfRjA


ตอน: ขนมขบเคี้ยวน้องหมา สร้างความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ (Houndstooth Treat)     

                    

ขนมขบเคี้ยวเพื่อน้องหมา แบรนด์ Houndstooth Treat รูปลักษณ์สนุก น้องหมาได้คุณค่า แถมเจาะตลาดส่งออก คุณวัชรนันท์ พิริยะพูล เลือกใช้วัตถุดิบที่เป็น Food Grade และโปรตีนจากพืช เพื่อลดการแพ้อาหาร พร้อมตับบด และเพิ่มวิตามินเพื่อบำรุงฟันน้องหมาด้วย นอกจากนี้ยังรับผลิตตามรูปแบบและวัตถุดิบที่ลูกค้าต้องการเพื่อการขยายตลาดให้กว้างมากขึ้น และด้วยการออกแบบขนมขบเคี้ยวของน้องหมาให้ไม่ต่างจากขนมคน แถมยังมีการจัดบูธภายในร้านให้คล้ายบาร์ เลือกหยิบจับ ขนม ทอฟฟี่ ขนมปัง พิซซา ที่ออกแบบหน้าตาเป็นขนมเพื่อน้องหมา ให้เจ้าของได้เพลิดเพลินกับการเลือกสรร ปัจจุบันวางจำหน่ายตามร้านไลฟ์สไตล์ แล้วยังส่งออกไปยังประเทศอังกฤษ และยังได้ออเดอร์จากหลายประเทศที่ไม่ได้คาดคิด อย่าง ญี่ปุ่น เกาหลี และสิงคโปร์ จากการไปออกงานแสดงสินค้า

ติดต่อเรา

ใบสมัครออกรายการ 'เพื่อนคู่คิด'
ผู้ประกอบการที่สนใจร่วมออกอากาศรายการเพื่อนคู่คิด สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้
ที่นี่  
พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และส่งกลับมาที่คุณปิ่นปินัทธ์ พัฒนจันหอม
อีเมล:
pinpinat.pat@bbl.co.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อขอข้อมูลได้ที่
ฝ่ายการประชาสัมพันธ์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม กรุงเทพฯ 10500ตอน

ช่อง 3   

ช่อง NBT 

ที่รองแก้วใยสับปะรด จากธรรมชาติสร้างสรรค์สู่งานศิลป์

วันที่ 6 สิงหาคม 2558

วันที่ 8 สิงหาคม 2558

ฟาร์มโคนมต้นแบบ มาตรฐานสากล

วันที่ 7 สิงหาคม 2558

วันที่ 9 สิงหาคม 2558

เฟอร์นิเจอร์ไม้สไตล์โรงงาน
พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส

วันที่ 13 สิงหาคม 2558

วันที่ 15 สิงหาคม 2558

ไม้กอล์ฟสั่งได้เฉพาะคุณ

วันที่ 14 สิงหาคม 2558

วันที่ 16 สิงหาคม 2558

ธุรกิจแปรรูปผึ้งไทย โดนใจ
ชาวต่างชาติ

วันที่ 20 สิงหาคม 2558

วันที่ 22 สิงหาคม 2558

ขนมขบเคี้ยวน้องหมา สร้างความสุข
ทั้งผู้ให้และผู้รับ

วันที่ 21 สิงหาคม 2558

วันที่ 23 สิงหาคม 2558

ของเล่นทำมือของคนไทย โดนใจตลาดโลก

วันที่ 27 สิงหาคม 2558

วันที่ 29 สิงหาคม 2558

กระหรี่ปั๊บแท่ง โดนใจคนรุ่นใหม่

วันที่ 28 สิงหาคม 2558

วันที่ 30 สิงหาคม 2558

เดือนสิงหาคม 2558

ตอน: ที่รองแก้วใยสับปะรด จากธรรมชาติสร้างสรรค์สู่งานศิลป์ (PUNN)     

                    

คุณภัทรพล จันทร์คำ ได้นำเศษกระดาษใยสับปะรดที่เหลือทิ้ง มาตัดเป็นเส้นยาว แล้วม้วนเป็นที่รองแก้ว
โดยใช้ส่วนสันกระดาษรับน้ำหนัก ทำให้มีความแข็งแรง และซึมซับน้ำที่หยดลงมาได้เร็วกว่า ซึ่งหลังจาก
ซับน้ำแล้ว เพียงปล่อยวางไว้เฉยๆในอุณหภูมิปกติ ก็จะแห้งในเวลารวดเร็ว จึงไม่เกิดปัญหาเกิดเชื้อราขึ้น
ที่รองแก้วกระดาษใยสับปะรดสามารถเป็นทั้งของแต่งบ้าน และของขวัญของฝากด้วย ปัจจุบันสินค้า
มีการส่งออกไปต่างประเทศ เช่น ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย เป็นต้น ส่วนในประเทศวางจำหน่ายตามร้านสินค้า
ดีไซน์ต่างๆ

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณอรรถพล จันทร์คำ obkstudio co.,Ltd 9/2 ซ.พร้อมศรี 2 คลองตันเหนือ วัฒนา
  กทม. 10110
  โทร: (66) 0-2712-6434, 08-3949-2295 อีเมล: ccc@cccobjects.com
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=1t6_xOc4v98


ตอน: ฟาร์มโคนมต้นแบบ มาตรฐานสากล (ฟาร์มวรพงษ์ จ.สระบุรี)

                   

คุณวรพงษ์ วัฒนสาครศิริ เจ้าของธุรกิจฟาร์มโคนมต้นแบบที่ผลิตน้ำนมดิบคุณภาพสูง เป็นตัวอย่างของเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่นหาความรู้จากแหล่งต่างๆ เพื่อพัฒนาปรับปรุงทั้งวิธีการเลี้ยง การให้อาหาร
จนทำให้ฟาร์มวรพงษ์ จ.สระบุรี แห่งนี้ได้มาตรฐานเดียวกับฟาร์มโคนมเนเธอร์แลนด์ ได้รับเลือกเป็น
แหล่งผลิตน้ำนมดิบคุณภาพสูงป้อนโรงงานผลิตนมชื่อดังและได้รับรางวัลเกษตรกรรุ่นใหม่ปี 2557
จากกรมปศุสัตว์อีกด้วย คุณวรพงษ์ได้เข้าอบรมหลักสูตรการเลี้ยงโคนมและนำมาปฏิบัติอย่างจริงจัง
โดยใช้เวลาแค่ 3 ปี จากเด็กเลี้ยงวัวไม่เป็น วันนี้นมโคจากฟาร์มวรพงษ์ มีค่าโซมาติกเซลล์อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน อีกทั้งยังต้องรักษาความสะอาด และดูแลเอาใจใส่แม่โค เพื่อให้แม่โคมีสุขภาพดี มีอาหาร
การกินที่สมบูรณ์ เพราะเรื่องการให้อาหารเป็นสิ่งสำคัญ ต้องให้อาหารโคนมที่ถูกต้อง และควรแบ่งแยก
โรงเรือน วัวให้น้ำนมมากต้องให้อาหารวันละ 3-4 ครั้ง เพื่อเอาไปใช้แปรเปลี่ยนเป็นน้ำนม ส่วนวัวให้
น้ำนมน้อยไม่ควรให้อาหารมาก นอกจากจะไร้ความสามารถในการแปรสภาพอาหารเป็นน้ำนม ยังทำให้
วัวมีกรดในกระเพาะ และยังทำให้วัวอ้วน กลายเป็นโรคข้อขายืนไม่ได้ ต้องขายออกจากฟาร์ม


ตอน เฟอร์นิเจอร์ไม้สไตล์โรงงาน พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส (Idaelize) 

                   

เฟอร์นิเจอร์ไม้โฉมใหม่ที่ฉีกสไตล์โรงงานแบบเดิมๆ ที่นอกจากจะมีเสน่ห์เฉพาะตัวแล้ว ยังมีแนวคิดที่
น่าสนใจอีกด้วย คุณสุทธิ ปโยธรสิริ เคยเป็นเจ้าของโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้สักมาก่อน ที่บ้านถวาย
จ.เชียงใหม่ กระทั่งการตอบรับของตลาดเริ่มน้อย จึงได้นำเอาไอเดียงานที่วาดฝันไว้นานหลายปี
แต่ยังหาช่างที่ถูกใจไม่ได้ มาทำให้เป็นรูปเป็นร่าง กระทั่งล่าสุดได้ช่างฝีมือด้านงานไม้และเหล็ก
ในคนๆ เดียวกัน จึงเกิดเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้สไตล์โรงงานขึ้นมา จุดเด่นของเฟอร์นิเจอร์ไม้สไตล์โรงงาน
คือ เป็นงานศิลปะ ใช้ไม้เก่าล้วนๆ ซึ่งมีเสน่ห์ตรงลายและเนื้อไม้ที่โดดเด่นเฉพาะตัว มาผสานงานเหล็ก
สนิม ไม่เน้นการทาสีดำเพื่อปกปิดสนิม โชว์เต็มที่ เพราะเชื่อว่างานสนิมมีความหยาบ และความเนี้ยบในตัว
ซึ่งความเนี้ยบได้จากฝีมือช่างที่มีความชำนาญทั้งงานไม้และเหล็ก ที่จะเก็บรายละเอียดงานเหล็กอย่าง
พิถีพิถัน ไม่มีความคมของเหล็กที่บาดผิวหนัง หรือเสี้ยนจากไม้ ทุกวันนี้เฟอร์นิเจอร์ไม้สไตล์โรงงาน Idaelize ทำตลาดเชิงรุก มีการออกบูธ เพื่อให้แบรนด์และสินค้าเป็นที่รู้จัก ล่าสุดได้มีโอกาสไปออกงาน BIG&BIH April 2015 และยังมีโชว์รูมเป็นร้านกาแฟด้วย


ตอน ไม้กอล์ฟสั่งได้ เฉพาะคุณ (art of golf)

                    

สำหรับผู้ที่รักกีฬากอล์ฟ และอยากได้ไม้กอล์ฟที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวคุณ ไม่ว่าจะเป็นแบบหรือขนาด
ที่เหมาะกับรูปร่างแล้ว ต้องที่ art of golf ไม้กอล์ฟสั่งได้ เฉพาะคุณ คุณธนนท์ พงศ์ธนา เป็นคนที่ชื่นชอบการเล่นกีฬากอล์ฟ จึงเริ่มเรียนรู้ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับพวกอุปกรณ์กอล์ฟอย่างละเอียด จนเห็นลู่ทาง
ทำธุรกิจเป็นผู้แทนจำหน่ายไม้กอล์ฟที่มีชื่อเสียงระดับโลก และต่อยอดสร้างเป็นธุรกิจผลิตและออกแบบ
ไม้กอล์ฟสั่งได้ขึ้นมา และมองว่าตลาดสินค้ากอล์ฟมีการแข่งขันสูงทั้งด้านสินค้าและราคา จึงต้องสร้าง
ความแตกต่าง เพื่อเป็นทางเลือกในการซื้อไม้กอล์ฟที่เหมาะกับรูปร่างนักเล่นกอล์ฟทุกคน สำหรับแบรนด์
ไม้กอล์ฟสั่งได้เพิ่งทำตลาด มีกลุ่มลูกค้าหลักๆ ชาวญี่ปุ่น 50% ชาวไทย 40% ที่เหลือเป็นชาติอื่นๆ
ตอนนี้มีสาขาหลักสาขาเดียวที่อาคารธนิยะ แต่ยังมีร้านที่เป็นบูธเล็กๆ ตามสนามกอล์ฟต่างๆ ประมาณ
10 แห่งอีกด้วย


ตอน ธุรกิจแปรรูปผึ้งไทย  โดนใจชาวต่างชาติ (ฟอร่าบี)

                   

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผึ้งไทย แบรนด์ฟอร่าบี ซึ่งมีหลากหลายชนิด กลายเป็นของฝากถูกใจชาวไทย
และต่างชาติที่มาเยือนเชียงใหม่ไปแล้ว บริษัททำธุรกิจมานาน 40 ปี จำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์
เลี้ยงผึ้งที่ครบวงจรแห่งหนึ่งในประเทศไทย จนมาถึงวันนี้เป็นรุ่นที่ 2 คุณเบญจพร เรืองศิริ มีเป้าหมาย
ที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งให้หลากหลาย และสร้างแบรนด์ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าคนไทยและ
ต่างชาติมากที่สุด โดยให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่น้ำผึ้งเป็นอย่างมาก
ขณะเดียวกันก็ควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้คุณภาพทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค ปัจจุบันได้แตกไลน์สินค้ากลุ่มใหม่ๆ โดยมีสินค้าตั้งแต่ นมผึ้ง เกสรผึ้ง  ผลิตภัณฑ์ความงาม ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว กลุ่มขนมและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำผึ้ง ล่าสุดมีสินค้านวัตกรรมใหม่ คือ
เครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักจากน้ำผึ้งเข้มข้นที่เกิดจากกระบวนการหมักน้ำผึ้งให้เป็นน้ำส้มสายชู ช่วย
ชะล้างไขมัน ปรับสมดุลกรดด่างในร่างกาย เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำดีทอกซ์ และยังช่วยบรรเทา
อาการปวดข้อ ปวดกระดูก ถือเป็นสินค้าใหม่ในไทย เพื่อเจาะลูกค้าที่ต้องการดูแลสุขภาพ ปัจจุบัน
ตลาดส่งออก 60% ในประเทศ 40% โดยมีร้านในเชียงใหม่ 2 สาขา ที่เชียงราย 1 ร้านและโคราช 1 ร้านนอกจากนี้มีการขายออนไลน์อีกด้วย

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณเบญจพร เรืองศิริ 193 ม. 2 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
  โทร: 05-3420-568 อีเมล: jane@forabee.com เว็บไซต์: http://www.forabee.com
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=QxjIBrgwxe8


ตอน: ขนมขบเคี้ยวน้องหมา สร้างความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ (Houndstooth Treat)     

                    

ขนมขบเคี้ยวเพื่อน้องหมา แบรนด์ Houndstooth Treat รูปลักษณ์สนุก น้องหมาได้คุณค่า แถมเจาะตลาดส่งออก คุณวัชรนันท์ พิริยะพูล เลือกใช้วัตถุดิบที่เป็น Food Grade และโปรตีนจากพืช เพื่อลดการแพ้อาหาร พร้อมตับบด และเพิ่มวิตามินเพื่อบำรุงฟันน้องหมาด้วย นอกจากนี้ยังรับผลิตตามรูปแบบและวัตถุดิบที่ลูกค้าต้องการเพื่อการขยายตลาดให้กว้างมากขึ้น และด้วยการออกแบบขนมขบเคี้ยวของน้องหมาให้ไม่ต่างจากขนมคน แถมยังมีการจัดบูธภายในร้านให้คล้ายบาร์ เลือกหยิบจับ ขนม ทอฟฟี่ ขนมปัง พิซซา ที่ออกแบบหน้าตาเป็นขนมเพื่อน้องหมา ให้เจ้าของได้เพลิดเพลินกับการเลือกสรร ปัจจุบันวางจำหน่ายตามร้านไลฟ์สไตล์ แล้วยังส่งออกไปยังประเทศอังกฤษ และยังได้ออเดอร์จากหลายประเทศที่ไม่ได้คาดคิด อย่าง ญี่ปุ่น เกาหลี และสิงคโปร์ จากการไปออกงานแสดงสินค้า


ตอน ของเล่นทำมือของคนไทย  โดนใจตลาดโลก (นุ้ก หนุก)

                   

นุ้ก หนุก ของเล่นทำมือ แบรนด์ท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีดีไซน์เฉพาะตัวและการผลิตที่ได้
มาตรฐานระดับส่งออก จนตอนนี้กลายเป็นสินค้าที่ถูกอกถูกใจตลาดต่างประเทศไปแล้ว คุณสายพิณ วาณิชย์มงคล ได้เริ่มต้นทำธุรกิจของเล่นทำมือตั้งแต่ปี 2009 ได้พัฒนางานมาเรื่อยๆ จนมาเป็นงานตุ๊กตา
ทำมือที่มีดีไซน์ เน้นตลาดส่งออกเป็นหลัก โดยคุณสายพิณได้เลือกใช้ทักษะฝีมือและแรงงานคนใน
ท้องถิ่น ที่ต้องควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้ธุรกิจเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก งานผ้าของเล่น
ทำมือ นุ้ก หนุก มีสไตล์ชัดเจน ในด้านตัดเย็บจะเป็นการ patchwork คือ การเอาผ้าหลายๆ ชิ้นมาต่อกัน
เน้นการตกแต่ง และทำด้วยมือ ปัจจุบันทำตลาดส่งออก 100 % ส่งไปขายทางฝั่งยุโรปเป็นหลัก แต่ปีนี้
หันมารุกตลาดในเอเชียมากขึ้น เช่น เกาหลี ญี่ปุ่น ไต้หวัน และกำลังเริ่มทำตลาดในประเทศไทย
โดยจะมีการออกงานแฟร์ต่างๆ เพื่อแนะนำแบรนด์ นุ้ก หนุก ให้เป็นที่รู้จัก


ตอน กะหรี่ปั๊บแท่ง โดนใจคนรุ่นใหม่ (Puff Stick Khun toy)

                   

อุตสาหกรรมการผลิตขนมและของฝาก เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศ และเติบโตตามธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งส่งผลให้มีคู่แข่งในธุรกิจประเภทนี้เป็นจำนวนมาก ทำให้
คุณธัณย์สิตา อิทธิกรจิรานนท์ คิดพัฒนากะหรี่ปั๊บในรูปแบบใหม่เป็นแท่ง ที่รับประทานง่าย ไม่เลอะ
เปรอะมือ และยังมีรสชาติแปลกใหม่ให้เลือกหลากหลาย คุณธัณย์สิตา ได้แก้ปัญหาของการรับประทาน
ให้กับลูกค้า ด้วยการปรับสูตรแป้งใหม่ไม่ให้มีเศษขนมตกร่วง และทำออกมาเป็นรูปแบบของสติ๊ก
(Stick) หรือแบบแท่ง แต่ก็ยังคงลายก้นหอยเหมือนกับกะหรี่ปั๊บดั้งเดิม เพื่อให้ได้ในแบบที่ต้องการ
และเข้ากับตัวไส้ที่ทางร้านได้คิดขึ้นมาใหม่ โดยที่ไม่มีไส้ในแบบเดิมเลย ซึ่งประกอบไปด้วย 6 ไส้ คือ
ไส้ต้นตำรับ (เบคอน ไส้กรอก ปูอัด) ยำสาหร่ายปูอัด ไข่หวานปูอัด ข้าวโพด ฯลฯ และเพิ่มรสชาติ
ความเข้มข้นด้วยการโรยผงปาปริกา เพิ่มอรรถรสในการกิน เรียกได้ว่าลบภาพเดิมๆ ของกะหรี่ปั๊บไปเลย
ช่วงแรกๆ อาศัยการบอกปากต่อปาก และมีการปรับปรุงภาพลักษณ์หน้าตาโลโก้ ให้รูปแบบร้านมี
มาตรฐานมากขึ้น ทำให้สินค้าดูทันสมัย เข้ากับผู้บริโภคได้มากขึ้น เพื่อสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ หนีการ
แข่งขันในตลาด นอกจากนี้ยังมีช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊คอีกด้วย

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณธัณย์สิตา อิทธิกรจิรานนท์ 200 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
  โทร: 09-1464-5624, 08-2456-5269 อีเมล: puffstick.toy@gmail.com เว็บไซต์:  https://www.facebook.com/PuffStick.KhunToy
เดือนกรกฎาคม 2558

ตอน: ทัวร์จักรยาน เสน่ห์การท่องเที่ยวแบบวิถีไทย (Co van Kessel)

                    

การปั่นจักรยานท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบเมื่อได้มาเยือนเมืองไทย ซึ่งธุรกิจทัวร์จักรยาน ของคุณจันทร์มณี ผลภักดี เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกลำดับต้นๆ ที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ความสนใจ Co van Kessel ถือเป็นเจ้าแรกของการทำทัวร์จักรยานในไทย เป็นผู้นำจักรยานทัวร์ทั้งในเรื่องเส้นทาง และประสบการณ์ใหม่ๆ โดยจะมีการสำรวจเส้นทางด้วยการมองหาชุมชนที่มีความหลากหลาย มีวิถีชุมชนที่น่าสนใจ แพ็กเกจที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ Co Combo ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างการปั่นจักรยานกับการนั่งเรือหางยาว ชมวิถีชีวิตของคนกรุงเทพฯ ได้อย่างลงตัว ภายในระยะเวลา 5 ชั่วโมง ด้วยความประทับใจในการให้บริการและเส้นทางการปั่นจักรยานที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์และประสบการณ์แปลกใหม่ ทำให้ลูกค้ายังคงกลับมาใช้บริการไม่เคยขาด การทำทัวร์จักรยานของ Co van Kessel มุ่งเน้นที่การรักษามาตรฐานของการให้บริการ เพื่อให้สามารถรักษาจุดยืนในการเป็นผู้นำเรื่องของทัวร์จักรยานในประเทศไทยได้ตลอดไป

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณจันทร์มณี ผลภักดี 23 ท่าน้ำสี่พระยา ตรอกโรงน้ำแข็ง ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
  โทร: (66) 0-2639-7351, 08-7054-9878 อีเมล: contact@covankessel.com เว็บไซต์: http://www.covankessel.com/
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=4OYdLgI3XfM


ตอน: สินค้าจากวัสดุธรรมชาติ ปรับตัวเพื่อสร้างโอกาสทางตลาด (สุขขี แฮนดิคราฟท์)

                    

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติเป็นหลักสำหรับการผลิตนั้น จำเป็นต้องปรับตัวอย่างมาก เพราะวัสดุ
เหล่านั้นหายากขึ้นเรื่อยๆ อย่างเช่น สุขขี แฮนดิคราฟท์ ผู้ผลิตสินค้าจากเถาวัลย์ ที่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่าง
ของธุรกิจที่ปรับตัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปได้อย่างดี และยังคงประสบความสำเร็จมาได้กว่า 30 ปี
ด้วยเศรษฐกิจโลกซบเซา คุณศิริวรรณ สุขขี จึงต้องปรับกลยุทธ์ทั้งด้านการผลิตและการตลาด เพื่อให้สามารถแข่งขันและอยู่รอดในตลาดได้ อีกทั้งยังวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง จ.ราชบุรี
เพื่อปลูกเถาวัลย์ทดแทนธรรมชาติ เมื่อก่อนตลาดหลักๆ คือ ส่งออกทั้งอเมริกาและยุโรปที่ได้รับความนิยมสูงมาก แต่ปัจจุบันหันมาทำตลาดในไทยมากขึ้น และยังได้เปิดโรงงานให้เป็นที่เรียนรู้ อีกทั้งยังทำรีสอร์ท
ที่นำผลิตภัณฑ์เถาวัลย์มาประดับตกแต่งเหมือนเป็นโชว์รูม และยังเปิดเป็นร้านวางขาย ซึ่งมีกระแสตอบรับ
ที่ดีมาก


ตอน: สร้างไอเดียธุรกิจ จากส่วนเกินการผลิตสู่สินค้าเพื่อสุขภาพ (cocomuch)

                     

อาหารเพื่อสุขภาพ นับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคให้ความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ทุกวันนี้มีทางเลือกในการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพกันหลากหลายมากขึ้น เช่นเดียวกับไอศกรีมและโยเกิร์ตแบรนด์ cocomuch ซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ไม่ใช่แค่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเท่านั้น แต่ที่มาของ
แนวคิดในการผลิตยังน่าสนใจด้วย จากเดิมที่ผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ทำให้มีส่วนเกินจากการผลิต
จึงพัฒนาต่อยอดให้ครบวงจรมากขึ้น จนนำมาซึ่งผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตพร้อมดื่มและไอศกรีม จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ตัวนี้ คือไม่มีส่วนผสมของนมจากสัตว์ ไข่ ถั่วเหลือง และกลูเตน แต่ประกอบไปด้วยไขมันดีที่ได้จากมะพร้าว ย่อยง่าย สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานได้เร็ว มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และยังเหมาะสำหรับเด็กๆ ที่แพ้นมวัว cocomuch เน้นทำตลาดไปที่กลุ่มคนรับประทานอาหารเจ มังสวิรัติ รวมถึงคนกินอาหารคลีน ปัจจุบันวางขายตามบูธ และฝากขายในร้านสุขภาพ ได้การตอบรับที่ดีมาก นอกจากนี้มีการขายผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นการเปิดให้สั่งแบบเดลิเวอรี่ด้วย 

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณกิติภูมิ การไมตรีจิตร์ 37/1 สุขุมวิท 67 ถ.สุขุมวิท พระโขนงเหนือ กทม.10110
  โทร: (66) 0-2714-1167, 08-1647-1472 เว็บไซต์: https://www.facebook.com/cocomuch
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=yaU1oBv3_Tw


ตอน: กระเป๋าเป้มีดีไซน์ โดนใจวัยรุ่น (Troopers)

                     

กระเป๋าเป้ดีไซน์เก๋ๆ แบรนด์ Troopers เป็นผลงานของคุณณิชา สมิทธิปรีชาวงษ์ และเพื่อนๆ ที่อยากออกแบบกระเป๋าที่ตอบโจทย์ของตัวเอง คือ อยากได้กระเป๋าที่มีช่องใส่ของได้เยอะๆ สีสันสดใส จะใส่ไปเดิน
ในเมืองเก๋ๆ หรือใช้เดินทางไกลก็ได้ จึงตัดสินใจสร้างแบรนด์ขึ้นมา โดยเน้นขายออนไลน์เป็นหลัก คุณณิชาได้ออกแบบกระเป๋าเป้ แบรนด์ Troopers ให้มีสีสันสดใส ตอบโจทย์วัยรุ่นที่ชอบความสนุกสนาน และมี
ฟังก์ชั่นการใช้งานที่ซัพพอร์ทกระเป๋าเล็กๆ ใส่ของได้หลากหลายช่อง เลือกใช้แม่สีหลัก แดง เหลือง น้ำเงิน หลังจากเปิดตัวเป็นที่รู้จักแล้วก็สังเกตเทรนด์สีไหนที่มาแรง ก็จะดีไซน์สีนั้นออกมาให้เข้ากับกระแส อีกทั้งยังเลือกใช้วัสดุผ้าร่มชนิดกันน้ำ Troopers จึงเป็นกระเป๋าเป้ที่สามารถใช้ได้ทุกฤดูกาล จนกลาย
เป็นหนึ่งในสินค้าขายดีในโลกออนไลน์ เริ่มแรกขายผ่านออนไลน์มีทั้งเฟซบุ๊คและไอจี และวางขาย
ในเว็บไซต์ชั้นนำเป็นหลัก ตอนนี้มีการฝากขายตามหน้าร้านต่างๆ ในกรุงเทพฯ ด้วย


ตอน: ธุรกิจตู้แลกเหรียญ เพิ่มรายได้ให้ธุรกิจหยอดเหรียญ (แสนดี)

                     
 
ไอเดียธุรกิจดีๆ เกิดขึ้นได้ง่ายๆ จากความช่างสังเกต และหมั่นสำรวจพฤติกรรมของผู้บริโภค อย่าง
“ตู้แลกเหรียญแสนดี” ที่นอกจากจะช่วยเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการเครื่องหยอดเหรียญชนิดต่างๆ แล้ว ยังช่วย
ลดต้นทุนการจ้างคนได้อีกด้วย “ตู้แลกเหรียญแสนดี” ใส่ธนบัตรลงไปเหรียญ 1,2,5,10 บาท ก็จะออกมา และจากการเก็บสถิติการใช้งาน เจ้าของกิจการที่นำตู้แลกเหรียญนี้ไปติดตั้ง คู่กับเครื่องหยอดเหรียญต่างๆ สามารถทำงานได้เกือบ 24 ชั่วโมง ยอดการใช้งานช่วงกลางคืนเพิ่มขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้น และยังลดรายจ่ายจากการจ้างคนมายืนเฝ้า คนที่มาแลกเหรียญได้ในประเทศไทย การทำตลาดขายผ่านช่องทางออนไลน์ และมีการเข้าไปพูดคุยกับเจ้าของกิจการ ส่วนประเทศเพื่อนบ้าน มี ลาว พม่า และกำลังเจรจาธุรกิจกับอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณชนินทร์ ปิ่นแก้ว บริษัท เซอร์บ็อกซ์ จำกัด 36/438 ถ.นครอินทร์ ซ.นครอินทร์ 1
  ม. 8 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
  โทร: 08-9816-6130 อีเมล: cirbox.rd@gmail.com เว็บไซต์: http://www.cirbox.co.th/
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=7jvuXR2sJaw

ตอน: ต่อยอดงานวิจัยจากมันสำปะหลัง สู่บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก (UB Pack)

                    

บรรจุภัณฑ์สำหรับใส่อาหาร นับเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ควรให้ความใส่ใจ เพราะส่งผลโดยตรงกับสุขภาพ
UB Pack เป็นอีกหนึ่งบรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และไม่สร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม
เดิมคุณวรอนงค์ วิจักษณ์โยธิน ทำธุรกิจอยู่แล้วและกำลังมองหาธุรกิจอื่นๆ จนไปเจอผลงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ย่อยสลายทางชีวภาพจากมันสำปะหลัง จึงมองเห็นโอกาสและความยั่งยืนสำหรับธุรกิจในระยะยาวของผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ จึงนำมาต่อยอดผลิตและทำตลาด
มันสำปะหลังเป็นพอลิเมอร์ชีวภาพชนิดหนึ่ง มีลักษณะคล้ายโฟมพลาสติก ขึ้นรูปตามแม่พิมพ์ได้ สามารถใช้ทดแทนภาชนะโฟม ทำให้บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากมันสำปะหลัง UB Pack ไม่มีสารเคมี มีคุณสมบัติย่อยสลายได้ภายใน 3 เดือน สามารถฝังกลบได้ นอกจากนี้ยังมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สวยงาม ซึ่งเป็นจุดขายที่สำคัญที่ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่น สะดุดตาและมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค UB Pack ทำตลาดโดยออกงานแสดงสินค้าต่างๆ และผ่านช่องทางออนไลน์ 

 • ผู้แทนธุรกิจ : คุณวรอนงค์ วิจักษณ์โยธิน 66/1 ม. 4 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 7312
  โทร: 08-1643-3938 อีเมลvara-anong@ubpack.com เว็บไซต์: www.ubpack.com
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=msipzuz_mZE


ตอน: นวัตกรรมฆ่าเชื้อช้อน-ส้อม เพื่อมาตรฐานด้านสุขอนามัย (dnakemicalhouse) 

                    

คุณฐานิฏฐ์ สุวรรณบุญยกิจและทีมงานใช้เวลาพัฒนานวัตกรรมยูวีกว่า 2 ปี จนได้อุปกรณ์ที่ใช้ในศูนย์อาหารเพื่อฆ่าเชื้อ บนช้อนและส้อม ก่อนนำไปใช้รับประทานอาหาร โดยการใช้เทคโนโลยีอัลตร้าไวโอเลตช่วยในการฆ่าเชื้อ มีประสิทธิภาพลดปริมาณเชื้อโรคได้ถึง 99% ภายในเวลาเพียง 2 วินาที ได้ผ่านการทดสอบประสิทธิในการฆ่าเชื้อโรค จากสถาบันชั้นนำ อย่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านการทดสอบไฟฟ้า จากสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อีกทั้งเครื่องฆ่าเชื้อบนช้อนและส้อมนี้ยังทำให้ผู้บริโภคไม่ต้องเสี่ยงกับไฟฟ้ารั่ว และโลหะหนักที่อาจปนเปื้อนจากตะกรันจากหม้อลวกแบบที่ใช้กันอยู่ อีกทั้งยังเป็นเครื่องที่ประหยัดพลังงาน มีระบบปิดตัวเองเมื่อไม่มีผู้ใช้งาน ทำให้ศูนย์อาหารประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้ถึง 99% การทำตลาด มีทั้งการ walk in เพื่อนำเสนอกับองค์กรใหญ่ๆ พร้อมทั้งออกงานแสดงสินค้าต่างๆ

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณฐานิฏฐ์ สุวรรณบุญยกิจ 137/9 ม. 1 ถ.ศาลายา-นครชัยศรี ต.ศาลายา
  อ.พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
  โทร: 08-0612-4448, (66) 0-2444-6199 อีเมล: dnakemicalhouse@gmail.com เว็บไซต์: http://www.dkhthailand.com
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=yk_JHfipCmg

     
ตอน: ก้อนหินจินตนาการ สร้างมูลค่าจากงานเพ้นท์ (Is.Ideastone)   

                    

ไอเดียการเพ้นท์ลวดลายน่ารักลงบนก้อนหินที่ดูไม่มีมูลค่า ให้สามารถสร้างรายได้และมีมูลค่าทางจิตใจ
จุดเด่นของงานฝีมือบนก้อนหินของ Is.Ideastone คือ ชิ้นงานเต็มไปด้วยจินตนาการของผู้วาด เพราะขณะวาดจะมีการสร้างรูปแบบลวดลายการ์ตูนให้เหมาะสมกับก้อนหินลักษณะต่างๆ อีกทั้งก้อนหินเพ้นท์ลายนี้ยังมีประโยชน์ใช้สอย ไม่ว่าจะเป็นที่ทับกระดาษ ของตกแต่ง หรือของขวัญที่ให้ในโอกาสพิเศษ ส่วนเรื่องความใส่ใจในการบริการนั้นเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการจำหน่ายชิ้นงาน โดยทางร้านจะมีการออกแบบแพ็คเกจกล่องไม้ขึ้นโดยเฉพาะเพื่อใช้ใส่ชิ้นงานก้อนหินและการขนส่ง ทำให้งานมีความสวยงาม ไม่หลุดลอก จนถึงมือลูกค้าอย่างสมบูรณ์ “Is.Ideastone” ก้อนหินเพ้นท์ลายสุดน่ารัก ตอบโจทย์ลูกค้าที่ชื่นชอบสินค้าแนวสร้างสรรค์ สำหรับช่องทางการจัดจำหน่ายและการตลาดคือ โฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งจะมีการอัพเดทสินค้ารูปแบบใหม่อยู่เสมอ

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณวรัญญา ขำหัวเตย 18/1 ถนนบรมราชชนนี(อพาร์ตเมนท์ปิ่นเกล้าเพลส)
  แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. 10700
  โทร: 08-2323-2298 อีเมล: Is.ideastone@gmail.com เว็บไซต์: www.facebook.com/Is.ideastone
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=KMjPM5wfRjA


ตอน: ขนมขบเคี้ยวน้องหมา สร้างความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ (Houndstooth Treat)     

                    

ขนมขบเคี้ยวเพื่อน้องหมา แบรนด์ Houndstooth Treat รูปลักษณ์สนุก น้องหมาได้คุณค่า แถมเจาะตลาดส่งออก คุณวัชรนันท์ พิริยะพูล เลือกใช้วัตถุดิบที่เป็น Food Grade และโปรตีนจากพืช เพื่อลดการแพ้อาหาร พร้อมตับบด และเพิ่มวิตามินเพื่อบำรุงฟันน้องหมาด้วย นอกจากนี้ยังรับผลิตตามรูปแบบและวัตถุดิบที่ลูกค้าต้องการเพื่อการขยายตลาดให้กว้างมากขึ้น และด้วยการออกแบบขนมขบเคี้ยวของน้องหมาให้ไม่ต่างจากขนมคน แถมยังมีการจัดบูธภายในร้านให้คล้ายบาร์ เลือกหยิบจับ ขนม ทอฟฟี่ ขนมปัง พิซซา ที่ออกแบบหน้าตาเป็นขนมเพื่อน้องหมา ให้เจ้าของได้เพลิดเพลินกับการเลือกสรร ปัจจุบันวางจำหน่ายตามร้านไลฟ์สไตล์ แล้วยังส่งออกไปยังประเทศอังกฤษ และยังได้ออเดอร์จากหลายประเทศที่ไม่ได้คาดคิด อย่าง ญี่ปุ่น เกาหลี และสิงคโปร์ จากการไปออกงานแสดงสินค้า

ติดต่อเรา

ใบสมัครออกรายการ 'เพื่อนคู่คิด'
ผู้ประกอบการที่สนใจร่วมออกอากาศรายการเพื่อนคู่คิด สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้
ที่นี่  
พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และส่งกลับมาที่คุณปิ่นปินัทธ์ พัฒนจันหอม
อีเมล:
pinpinat.pat@bbl.co.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อขอข้อมูลได้ที่
ฝ่ายการประชาสัมพันธ์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม กรุงเทพฯ 10500
Tips/Useful Info

ใบสมัครออกรายการ
ผู้ประกอบการที่สนใจ
ร่วมออกอากาศ สามารถ
ดาวน์โหลดใบสมัคร
 และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
ส่งกลับมาที่คุณปิ่นปินัทธ์
พัฒนจันหอม อีเมล: pinpinat.pat@bbl.co.th
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ธนาคารบนมือถือBualuang GetMoneyMoney TutorYour Security FirstBualuang Phone
Submit