รายการเพื่อนคู่คิด

สารคดีทางโทรทัศน์ที่ส่งเสริมธุรกิจเอสเอ็มอีมากว่า 28 ปี และยังคงสืบสานเจตนารมณ์
ต่อไป

เป็นเวลากว่า 28 ปีแล้วที่สารคดีสั้นทางโทรทัศน์ในชื่อ 'เพื่อนคู่คิด' ของธนาคารกรุงเทพได้มีส่วนสนับสนุนภาคธุรกิจเอสเอ็มอีให้เจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของเอสเอ็มอีที่มีความ
โดดเด่นและน่าสนใจ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเหล่านั้นได้ขยายตลาดและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ธนาคารยังมุ่งหวังให้เรื่องราวเกี่ยวกับความสำเร็จและการพัฒนาธุรกิจในเชิงนวัตกรรมที่สะท้อนผ่านสารคดีเพื่อนคู่คิดในแต่ละตอน ช่วยจุดประกายความคิดให้ผู้ประกอบการรายอื่นๆ นำไปประยุกต์ใช้ในกิจการของตนและพัฒนาต่อยอดเพื่อความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

ธนาคารกรุงเทพเริ่มทำการผลิตและเผยแพร่รายการเพื่อนคู่คิดในปี 2532 และดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน จนเป็นที่ยอมรับจากสาธารณชนอย่างกว้างขวางในฐานะรายการโทรทัศน์ที่มีสาระประโยชน์สำหรับผู้ชมทุกกลุ่ม นอกเหนือจากผู้ประกอบการ ดังจะเห็นได้จากการได้รับรางวัลที่สำคัญเช่นรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ประเภทส่งเสริมอาชีพดีเด่นประจำปี 2540 จากชมรมส่งเสริมโทรทัศน์ มูลนิธิจำนง รังสิกุลและสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ปัจจุบัน รายการ เพื่อนคู่คิด ออกอากาศเผยแพร่เป็นประจำทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และช่อง 33 HD ในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ เวลา 10.45 น. 

รายการเพื่อนคู่คิดเป็นหนึ่งในหลากหลายโครงการและกิจกรรมที่ธนาคารกรุงเทพดำเนินการภายใต้นโยบายที่มุ่งสนับสนุนธุรกิจเอสเอ็มอี ซึ่งเป็นรากฐานของระบบเศรษฐกิจไทย ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ส่งผลต่อเนื่องให้เศรษฐกิจไทยมีความเข้มแข็งและยืนหยัดได้อย่างมั่นคงในท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลง โดยดำเนินการสอดประสานไปกับโครงการอื่นๆ ของธนาคาร เช่น โครงการเกษตรก้าวหน้า โครงการบัวหลวงกรีน เป็นต้น

ด้วยเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยในการพัฒนาตนเองให้สามารถแข่งขันและยืนหยัดอยู่ได้ในระบบเศรษฐกิจไร้พรมแดน ธนาคารกรุงเทพยังคงจัดทำรายการเพื่อนคู่คิด เพื่อนำเสนอสาระประโยชน์แก่ผู้สนใจต่อไป พร้อมทั้งพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบรายการให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา

ตอน

                   
ผักสลัดกรอบ 5 สี
(Oh Mine Healthy)

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561

ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว...บริสุทธิ์จากธรรมชาติ
(NUAYNARD)

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561

ขนมอบกรอบเพื่อสุขภาพจากไข่ขาว
(Lean Chip)

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561

จากดินเผาพื้นบ้าน…สู่ผลงานสร้างสรรค์เพิ่มมูลค่า
(อำแดงเซรามิคส์)

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561

 

เดือนกรกฎาคม 2561

ตอน: ผักสลัดกรอบ 5 สี  (Oh Mine Healthy) 

                      

จากความเจ็บป่วยส่วนตัว ส่งผลให้เกิดข้อจำกัดในเรื่องอาหารการกิน ประกอบกับความชื่นชอบในการรับประทานขนมจำพวกสแน็ค ทำให้ คุณปฤณ จำเริญพานิช คิดหากระบวนการสร้างสรรค์ของกินเล่นที่มีประโยชน์จากผักและผลไม้ ให้มีรสชาติอร่อยและกินง่ายเหมือนขนมกินเล่น จึงเป็นที่มาของ "ผักสลัดกรอบ 5 สี Oh Mine Healthy" ซึ่งเป็นการนำผักสดมาผ่านนวัตกรรมการทอดแบบสุญญากาศ ที่ช่วยลดปริมาณน้ำมันจากการทอดลงเหลือแค่เพียง 2% หรือประมาณ 15 เท่าจากการทอดขนมแบบปกติ ทำให้มีน้ำมันหลงเหลืออยู่ประมาณ 30% จนได้ผักที่เสมือนการอบแห้ง จุดเด่นที่สร้างความแตกต่าง คือ การรวมผักครบ 5 สี ตามหลักไฟโตนิวเทรียนท์ อย่างเห็ดออรินจิ มะเขือเทศ ฟักทองญี่ปุ่น บล็อคโคลี่ และมันม่วง มารวมไว้ด้วยกัน ทำให้ใน 1 ซอง มีคุณค่าสารอาหารของผักสดอยู่ที่ประมาณ 200 กรัม  และผ่านกระบวนการปรุงรสที่เลียนแบบกับรสชาติของน้ำสลัด แต่อยู่ในรูปแบบผง ซึ่งไม่มีส่วนผสมของผงชูรส และสารกลูเตน ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ปัจจุบัน ผักสลัดกรอบ 5 สี Oh Mine Healthy ทำตลาดผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลัก เนื่องจากใช้งบประมาณน้อยกว่าการโฆษณาผ่านสื่อช่องทางอื่นๆ และสามารถสื่อสารตรงไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายและรวดเร็วกว่า อย่างไรก็ตาม คุณปฤณ ตั้งใจที่จะเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายไปยังร้านค้าเพื่อสุขภาพ ห้างสรรพสินค้าโมเดิร์นเทรด ตลอดจนการเปิดรับตัวแทนจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศตอน: ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว...บริสุทธิ์จากธรรมชาติ (NUAYNARD) 

                      

น้ำฝนที่ตกจากฟ้า กับน้ำซับ ที่เป็นแหล่งน้ำสะอาดผุดขึ้นมาจากพื้นผิวดิน คือวัตถุดิบตั้งต้นของผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากธรรมชาติ ซึ่งคุณนันท์พัทธ์ พูลสวัสดิ์ เจ้าของแบรนด์ ตั้งใจที่จะทำผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจเรื่องผิวพรรณแบบไม่มีสารเคมี เหมาะกับผิวแพ้ง่าย เพราะส่วนประกอบหลัก 90% มาจากธรรมชาติ โดยมีการนำน้ำฝนและน้ำผุดในธรรมชาติ มาใช้เป็นส่วนผสมหลักในการทำผลิตภัณฑ์ รวมทั้งหยิบยกเอาวัตถุดิบพื้นถิ่นอีสาน และในพื้นที่ที่พวกเขาอยู่ อย่างหมู่บ้านซับศรีจันทร์ จังหวัดนครราชสีมา มารังสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิว เช่น สบู่จากสุราแช่พื้นบ้าน สบู่คราม และสบู่ย่านาง ซึ่งเป็นสมุนไพรที่คนอีสานนำมาใช้ทำยาและอาหาร นอกจากนี้ กระบวนการผลิตยังไม่ก่อให้เกิดมลพิษ โดยผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นผลิตขึ้นด้วยมือ อย่างประณีต และใส่ใจในทุกรายละเอียด  ตอน: ขนมอบกรอบเพื่อสุขภาพจากไข่ขาว (Lean Chip) 

                      

คุณสุนทรี ศรีวานิชภูมิ เจ้าของผลิตภัณฑ์ "ขนมไข่ขาวอบกรอบ" เล่าว่า เธอตั้งใจที่จะสร้างนวัตกรรมขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ โดยใช้วัตถุดิบจากแหล่งโปรตีนธรรมชาติที่ดีที่สุด ซึ่งก็คือ "ไข่ขาว" กว่า 1 ปีที่ใช้เวลาทุ่มเทในการวิจัยและพัฒนา จนได้ค้นพบนวัตกรรมการผลิต "Lean Chip" ด้วยเหตุนี้เอง ทำให้คุณสุนทรี ก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำในการผลิตขนมอบกรอบจากไข่ขาว นอกเหนือไปจากการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ คุณสุนทรี ยังให้ความสำคัญกับการสร้างแบรนดิ้ง ซึ่งเธอเน้นให้ความสำคัญมากในโซเชียลมีเดีย ควบคู่กับการสร้างแบรนด์ในช่องทางออฟไลน์ โดยการไปออกบูธแนะนำสินค้าตามงานวิ่งมาราธอน งานแฟร์ งานแสดงสินค้าต่าง ๆ ที่มีธีม หรือกลุ่มเป้าหมายเพื่อสุขภาพ อย่างต่อเนื่อง และไม่เพียงแค่คนไทยเท่านั้นที่ตื่นตัวกับกระแสสุขภาพ ในต่างประเทศอย่าง สิงคโปร์ และฮ่องกง ก็ตื่นตัวกับเทรนด์ดังกล่าวเช่นกัน หรืออินโดนีเซีย กับอินเดีย ก็มีกลุ่มคนที่รับประทานมังสวิรัติจำนวนมาก จึงเป็นอีกกลุ่มเป้าหมายที่เธอมองว่ามีโอกาสอีกมหาศาลที่จะเข้าไปเจาะตลาดในก้าวต่อไป  ตอน: จากดินเผาพื้นบ้าน…สู่ผลงานสร้างสรรค์เพิ่มมูลค่า (อำแดงเซรามิคส์) 

                      

หมู่บ้านด่านเกวียน จ.นครราชสีมา เป็นที่รู้จักกันดีของชาวไทย และชาวต่างประเทศ ในฐานะหมู่บ้านช่างฝีมือผลิตเครื่องปั้นดินเผา ทั้งประติมากรรม ถ้วยชาม กระเบื้อง ภาพแกะสลัก รวมทั้งของที่ระลึกต่างๆ แต่หากลองไปเดินชม จะเห็นว่าเครื่องปั้นดินเผาส่วนใหญ่ที่ชาวบ้านผลิต จะมีลักษณะ หน้าตาคล้ายๆ กันไปหมด ทำอย่างไรให้เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน มีความโดดเด่น แตกต่างจากเครื่องปั้นดินเผาทั่วๆ ไป และเป็นที่ต้องการของตลาด คุณสุวนีย์ เนตวงษ์ แห่ง "อำแดงเซรามิคส์" จึงได้นำความรู้ทางศิลปะ มาใช้ในการพัฒนารูปแบบเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ให้มีความน่าสนใจ และแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่า จนทำให้เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน จากที่เคยเป็นเพียงของที่ระลึกพื้นบ้าน กลายเป็นผลงานศิลปะที่มีผู้คนรู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ  

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณสุวนีย์ เนตวงษ์ บริษัท อำแดงเซรามิคส์ จำกัด
  โทร: 044 375203, 082-370-2783  อีเมล: umdang@hotmail.com 
  Facebook: http://www.facebook.com/umdang 
  Line ID: @umdang

เดือนมิถุนายน 2561

ตอน: ของเล่นและของตกแต่งบ้านจากกระดาษลูกฟูก (Mela)

                      

เด็กในวัย 3-6 ปี เป็นวัยที่เซลล์สมองกำลังสร้างการเชื่อมโยง ดังนั้น ศิลปะและจินตนาการจะกลายเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากที่จะทำให้สมองทั้งสองฝั่งของพวกเขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยแนวคิดนี้เอง ประกอบกับการมีลูกอยู่ในช่วงวัยนี้ จึงทำให้ คุณสุดาดวง นาคะสุวรรณ เกิดไอเดียในการทำของเล่นเพื่อเสริมพัฒนาการของลูกน้อยด้วยตนเอง จนกลายเป็นความคิดที่จะแบ่งปันของเล่นเหล่านี้ให้เด็กคนอื่นได้เล่นด้วย "Mela" (เมลา) เป็นของเล่นเสริมพัฒนาการ ที่ใช้วัตถุดิบหลักจากกระดาษลูกฟูกซึ่งออกแบบให้มีความปลอดภัยและมีด้านที่เป็นสีขาว เพื่อเป็นพื้นที่ในการตกแต่งเพิ่มเติม ด้วยการวาดรูปหรือการระบายสี เพื่อเสริมสร้างจินตนาการของเด็กๆ อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว ที่ให้คุณพ่อ คุณแม่ คุณลูกได้ทำร่วมกัน ทำให้เกิดช่วงเวลาดีๆในการใช้เวลาร่วมกันอีกด้วยตอน: เครื่องหนังมีสไตล์ในราคาที่เอื้อมถึง (Zettino) 

                      

จากประสบการณ์ตรงหลังจากเรียนจบมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเพื่อเสริมบุคลิกภาพและความน่าเชื่อถือของตัวเอง แต่กลับเจอปัญหาว่างานเครื่องหนังที่เป็นความชอบของตัวเองกลับมีราคาแพง ถ้าหากจะหาซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ คุณโชติ จินดารัตนชลกิจ และเพื่อน ๆ จึงเห็นช่องว่างทางการตลาด และเริ่มต้นสร้างแบรนด์เครื่องหนัง "Zettino" สำหรับสุภาพบุรุษอายุน้อย หรือ Young Gentlemen งานหนังคุณภาพดีในราคาที่เอื้อมถึง คุณโชติเริ่มธุรกิจแบรนด์เครื่องหนังจากที่ไม่มีความรู้เลย รวมไปถึงมีเงินลงทุนร่วมกับเพื่อน ๆ เพียงแค่ 100,000 บาท จากการเรียนรู้ด้วยตัวเองและรู้จักที่จะวางแผนธุรกิจอย่างชัดเจน คุณโชติสามารถทำให้ Zettino เปิดตลาดและส่งขายได้ไกลถึงประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันสินค้า Zettino มีหลายชนิดทั้งกระเป๋า กระเป๋าสตางค์ เข็มขัด Belt bag รวมไปถึงรองเท้าหนัง กับคาแรกเตอร์ของแบรนด์ที่มีความสะอาด ภูมิฐาน และส่งเสริมให้ผู้ชายในวัยทำงานดูสุภาพ เพราะเชื่อว่าการแต่งกายที่มีความสุภาพ จะเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้ดูน่าเชื่อถือ และดึงดูดโอกาสดีๆ ในการทำงานเข้ามา คุณโชติเน้นการทำธุรกิจให้เหมือนการปลูกต้นไม้ คือเน้นการทำแบรนด์ดิ้ง ที่อาจจะเติบโตช้า แต่ให้ความมั่นคงและได้ใจลูกค้าในระยะยาว 

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณโชติ จินดารัตนชลกิจ บริษัท ซีนายน์ กรุ๊ป จำกัด 888 ยูนิต 5 อาคารมหาทุนพลาซ่า ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
  โทร: 098-664-9516 อีเมล: zettino.z@gmail.com 
  เว็บไซต์: www.zettino.in.th
  Facebook: www.facebook.com/zettino 
  Line ID: @zettino
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=0AC2fUMztM4


ตอน: ชานมไข่มุกยุคดิจิทัล สั่ง-จ่ายผ่านตู้อัตโนมัติ (ATM Tea Bar)

                      

จากความชอบในการดื่มชา คุณธนวัฒน์ ทองเจริญเกียรติ จึงมุ่งมั่นที่จะเปิดร้านชานมไข่มุก แม้จะมีคู่แข่งทางธุรกิจสูงมาก แต่เขากลับสามารถหาจุดเด่นเพื่อสร้างความแตกต่างและสร้างการจดจำร้านได้อย่างน่าสนใจ ชานมไข่มุกภายใต้แบรนด์ "ATM Tea Bar" มีจุดเด่นที่สำคัญซึ่งสามารถดึงดูดใจลูกค้าทุกช่วงวัยได้เป็นอย่างดี คือ คุณภาพและวัตถุดิบของชานมไข่มุกที่ไม่ใช้ครีมเทียม แต่ใช้นมสดแทน นอกจากนี้ วัตถุดิบตัวอื่น ๆ เช่น ใบชา และไข่มุก ก็เป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ จุดเด่นที่สำคัญอีกอย่าง คือ การใช้ตู้อัตโนมัติสำหรับบริการสั่งสินค้าและจ่ายเงิน โดยที่ลูกค้าสามารถเลือกและสั่งสินค้าผ่านตู้อัตโนมัติหน้าร้านได้เลย และสามารถจ่ายเงินผ่าน QR code ได้อีกด้วย ซึ่งนอกจากจะลดปัญหาด้านการสื่อสารระหว่างพนักงานและลูกค้าได้แล้ว ยังเป็นทางเลือกที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถลดจำนวนแรงงานลงได้ นอกจากรสชาติที่อร่อย คุณภาพวัตถุดิบที่ดี และการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัยและพฤติกรรมของผู้บริโภคแล้ว คุณธนวัฒน์ ยังให้ความสำคัญกับหน้าตาสินค้า ที่ต้องดูดี สวยงาม น่ารับประทาน เพราะเขาเชื่อว่าหน้าตาของผลิตภัณฑ์จะช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับแบรนด์ได้อย่างดี เมื่อลูกค้าซื้อและเดินรับประทานไปที่ไหน นั่นคือการโฆษณาชั้นเยี่ยม อีกทั้งหน้าตาเครื่องดื่มที่สวย ดูดี ก็จะถูกถ่ายรูปและแชร์ในสื่อ Social media อย่างแพร่หลายและกว้างขวาง ซึ่งถือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับแบรนด์โดยที่ผู้ประกอบการไม่ต้องเสียเงินค่าโฆษณาเลยแม้แต่น้อยตอน: จากเสื้อหนังสู่สินค้าแฟชั่นรักษ์โลก (The Remaker)

                      

จากความหลงใหลในเอกลักษณ์ของวัสดุเหลือใช้ ทำให้ คุณยุทธนา อโนทัยสินทวี คิดหยิบจับของไร้ค่าเหล่านี้มาสร้างมูลค่าเพิ่มเสียใหม่ ผ่านการออกแบบและสร้างสรรค์ จนกลายเป็นที่มาของสินค้า Upcycle ภายใต้แบรนด์ "The Remaker" ตลอด 13 ปีที่ผ่านมาของ The Remaker คุณยุทธนาจะนำวัสดุเหลือใช้ภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นผ้าคลุมรถบรรทุก ป้ายโฆษณา มาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ จนเมื่อปลายปี 2560 ที่ผ่านมา เขาคิดนำเสื้อหนังเหลือใช้มาใส่ไอเดียการออกแบบจนกลายเป็นกระเป๋าและรองเท้าหนัง ที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้มากกว่า 200% จุดเด่นของสินค้าจากเสื้อหนังมือสองแบรนด์ The Remaker คือ น้ำหนักของกระเป๋าและรองเท้าจะมีความเบาและนุ่ม เนื่องจากเสื้อหนังที่นำมาใช้ในการผลิตนั้นเป็นหนังแกะ นอกจากนี้ สินค้าแต่ละชิ้นยังมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันตามแบบของเสื้อที่ถูกนำมาสร้างสรรค์เป็นชิ้นงาน เรียกได้ว่าถึงแม้จะเป็นกระเป๋าที่มีรูปแบบเดียวกัน แต่กลับมีความเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกันเลยแม้แต่นิดตอน: น้ำหอมแนวใหม่ ชูเอกลักษณ์ด้วยกลิ่นแบบไทยๆ (Butterfly Thai Perfume)

                      

ด้วยความหลงใหลในเสน่ห์ของความหอม ทำให้ คุณสุชิน แก้วอุดร เกิดแนวคิดที่จะเริ่มต้นธุรกิจน้ำหอม "Butterfly Thai Perfume" ที่ไม่ได้มีดีแค่ความหอมเท่านั้น แต่ยังมีการดึงเอาเสน่ห์ของวัฒนธรรมและเอกลักษณ์แบบไทยๆ มาผนวกเข้ากับความหอมจากดอกไม้และพืชพันธุ์ไทย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มร่วมด้วย คุณสุชิน ได้นำภูมิปัญญาไทยสมัยโบราณในการทำน้ำอบ น้ำปรุง คือ การผสมผงทองคำเข้าไปเพื่อให้กลิ่นอยู่ได้นานมากยิ่งขึ้น มาผสมผสานเข้ากับกรรมวิธีการทำน้ำหอมสมัยใหม่ และใช้น้ำมันหอมระเหยจากวัตถุดิบธรรมชาติ แทนการใช้สารสังเคราะห์ในการแต่งกลิ่น เช่น ไม้กฤษณา กำยาน ข่า มะกรูด กานพลู ส้มโอ และใบมะม่วง รวมทั้งยังได้พัฒนากลิ่นแปลกๆ อย่างกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วง ข้าวเหนียวทุเรียน และกลิ่นโคลนสาบควาย เพื่อทำให้คนจดจำและสนใจในแบรนด์ ซึ่งวิธีนี้ยังเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้คุณสุชินพัฒนาน้ำหอมกลิ่นอื่นๆ ตามมา จนทำให้ Butterfly Thai Perfume ได้รับความสนใจจากลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมากขึ้นตอน: เว็บไซต์ส่งเสริมงานหัตกรรมไทยสู่สากล (VT THAI) 

                      

งานหัตถกรรมของคนไทยนั้นมีเสน่ห์งดงามไม่แพ้ชาติใดในโลก ซึ่งในต่างประเทศก็มีงานหัตถกรรมที่คล้ายๆ กันกับของบ้านเรา แต่สามารถขายได้ในราคาที่สูงกว่างานฝีมือของคนไทยหลายเท่า นี่จึงเป็นที่มาของ "VT THAI" เว็บไซต์ที่รวบรวมงานหัตกรรมไทย โดย คุณจิรโรจน์ พจนาวราพันธุ์ และทีมงานได้ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชนกว่า 100 ชุมชน เพื่อรับทราบถึงปัญหาและทำความเข้าใจว่าทำไมงานหัตถกรรมไทยของคนไทยถึงไปไม่ได้ไกล VT THAI จึงเข้าไปช่วยเติมเต็มในเรื่องของดีไซน์และการตลาด โดยการจับคู่ดีไซน์เนอร์ให้ไปพัฒนางานออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมกับชุมชนต่างๆ เพื่อให้สินค้ามีความทันสมัยและเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์การใช้งานของคนทั่วไปมากยิ่งขึ้น จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ กระเป๋าสานต่างๆ รองเท้า เคสโทรศัพท์มือถือ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า ด้วยการสร้างเรื่องราวที่น่าสนใจ บอกเล่าถึงที่มาของวัตถุดิบต่างๆ ในแต่ละท้องถิ่น หรือเอกลักษณ์รูปแบบการสานของแต่ละชุมชนที่มีความแตกต่างกัน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่มีความหลงใหลและชื่นชอบงาน Thai HandCraft สามารถเข้าถึงได้ในทุกมิติ ปัจจุบันบนเว็บไซต์ www.vtthai.com มีสินค้ากว่า 300 แบบ และมีการพัฒนางานร่วมกับชุมชนมากกว่า 20 ชุมชน โดยวางเป้าหมายอีก 3 ปีข้างหน้า ตั้งใจจะเป็นแพลตฟอร์มที่นำดีไซเนอร์และชุมชนเข้ามาพัฒนางานและสร้างผลกำไรร่วมกัน และไม่ว่าใครจะอยู่มุมไหนของโลก ก็สามารถสั่งซื้อสินค้างานหัตกรรมไทยของบ้านเราได้ 

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณจิรโรจน์ พจนาวราพันธุ์ บริษัท วีทีไทย กรุ๊ป จำกัด 299 ซ.ประชาอุทิศ 90
  ถ.ประชาอุทิศ เขตบ้านคลองสวน แขวงพระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
  โทร: 02-464-3942 เว็บไซต์: www.vtthai.com 
  Facebook: https://www.facebook.com/vtthaiofficial 
  Line ID: @VTTHAI
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=_qfk2bDTbesตอน: นวัตกรรมคงความสดและคุณค่าน้ำผลไม้สกัดเย็น (BEEP) 

                      

ปัจจุบันน้ำผลไม้สกัดเย็น จัดเป็นตัวเลือกยอดฮิตที่คนรักสุขภาพนิยมดื่ม ถึงแม้จะเป็นเครื่องดื่มที่คงคุณค่าสารอาหารไว้ได้มากที่สุด แต่ปกติแล้วจะเก็บได้เพียงแค่ 2-3 วันเท่านั้น ทำให้คุณชนินทร์ ชื่นอิ่ม และเพื่อนๆ สร้างแบรนด์น้ำผลไม้สกัดเย็น "BEEP" โดยนำนวัตกรรม HPP เข้ามาสร้างความแตกต่าง เพื่อให้สามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ไว้ได้นานมากขึ้น โดยยังคงคุณค่าของสารอาหารจากผักและผลไม้ไว้ได้เท่าเดิม คุณชนินทร์ ให้ความสำคัญในการผลิต ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบจากต้นทางที่มีคุณภาพ มาผ่านการล้างทำความสะอาดด้วยระบบอัลตราโซนิค และระบบโอโซน ซึ่งเป็นระบบเดียวกันกับที่ใช้ในโรงพยาบาล จากนั้น มาผ่านกระบวนการสกัดเย็นด้วยการบีบแทนการปั่น ซึ่งจะทำให้สามารถยังคงคุณค่าทางสารอาหารเอาไว้ได้มากที่สุด อีกทั้งยังนำเทคโนโลยี HPP หรือ High Pressure Processing มาใช้ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อโรคต่างๆ ด้วยแรงดันสูง โดยไม่ผ่านความร้อน ทำให้สามารถรักษาความสดใหม่และสารอาหารได้อย่างครบถ้วน และช่วยยืดอายุการเก็บรักษาได้นาน 30-45 วัน ความโดดเด่นด้านคุณภาพนี้เอง ที่ทำให้ BEEP ได้มาตรฐานการรับรองทั้ง อย.,GMP, HACCP และฮาลาล ปัจจุบันน้ำผลไม้สกัดเย็นของ BEEP มีรสชาติต่างๆ ให้เลือกมากมาย ซึ่งคุณชนินทร์ ยังคงมุ่งมั่นในการรักษาไว้เรื่องคุณภาพและไม่หยุดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้ดียิ่งขึ้น

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณชนินทร์ ชื่นอิ่ม บริษัท เฟรชเชอร์ คิทเช่น จำกัด 55/70 หมู่ที่ 15 บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 10540
  โทร: 02-130-5251 เว็บไซต์: www.beep.asia 
  Facebook: https://www.facebook.com/beepthailand
   Line ID: @beepthailand
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=WNHhXUoWbuA


ตอน: นาฬิกาอัจฉริยะป้องกันเด็กหาย (POMO HOUSE THAILAND)  

                      

คุณพ่อคุณแม่หลายท่านคงเคยประสบปัญหา เมื่อเด็ก ๆ คลาดสายตาเป็นเวลานาน หรือแม้พวกเขาจะไปโรงเรียนก็อดเป็นกังวลใจไม่ได้ นี่จึงเป็นที่มาของนาฬิกาอัจฉริยะป้องกันเด็กหาย "POMO HOUSE THAILAND" ที่คุณฉัตรชัย ตั้งจิตตรง คิดสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูก ๆ ในวัย 5-10 ปี ภายใต้ฟังก์ชั่นที่ตอบสนองความปลอดภัยของเด็ก โดยมี GPS บอกตำแหน่งของเด็ก ให้คุณพ่อคุณแม่สามารถรู้พิกัดได้ผ่านโทรศัพท์มือถือ และยังกำหนดพื้นที่ปลอดภัยได้ ในกรณีที่เด็กๆ ออกจากบริเวณที่ตั้งเอาไว้ก่อนเวลาอันควร จะมีการแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือของคุณพ่อคุณแม่ อีกทั้งยังมีการเชื่อมต่อ VOIP ซึ่งเป็นการสื่อสารทางเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต ที่ช่วยให้คุณพ่อคุณแม่สามารถโทรติดต่อกับลูก ๆ ได้ตลอดเวลา ปัจจุบัน POMO HOUSE THAILAND ยังไม่หยุดพัฒนานวัตกรรมนาฬิการูปแบบใหม่ โดยแผนการทางธุรกิจต่อไป กำลังเตรียมเปิดเซ็กเมนต์นาฬิกาสำหรับผู้ใหญ่ ที่เจาะตลาดกลุ่มผู้สูงอายุ ในรูปแบบการติดตามสัญญาณชีพ ในกรณีที่ผู้สูงอายุเกิดอุบัติเหตุ เพื่อให้ผู้ดูแลสามารถเข้าช่วยเหลือได้ทันท่วงที

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณฉัตรชัย ตั้งจิตตรง บริษัท POMO HOUSE THAILAND 161/1 ชั้น 5 SG Tower
  ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
  โทร: 02-105-4274 เว็บไซต์: www.pomohouse.com 
  Facebook: https://www.facebook.com/pomohouseth
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=FOqIChYKW8Q


ตอน: ลูกชุบไทยใส่ไอเดีย (Lucky Bean) 

                      

จากความชื่นชอบในการทำขนมลูกชุบของพี่สาว และเมื่อมีโอกาสได้เป็นลูกมือ ทำให้คุณบุษรา โรจนสิงห์ เกิดไอเดียที่จะนำความรู้ทางด้านศิลปะเข้ามาประยุกต์ใช้ในการปั้นและให้สีลูกชุบ เพื่อสร้างความแตกต่างจากที่มีวางขายในท้องตลาด โดยในช่วงแรก คุณบุษรา ได้ทดลองทำเป็นลูกชุบรูปตุ๊กตา ก่อนจะโพสต์รูปภาพขนมลูกชุบหน้าตาน่ารัก น่ารับประทานขึ้นบนโลกออนไลน์ จนเรียกยอดกดไลค์ได้สูงถึงหลักหมื่น และเริ่มมีออเดอร์สั่งซื้อเข้ามาจากลูกค้า จนนำมาสู่การสร้างธุรกิจขนมลูกชุบไทยไอเดียใหม่ ภายใต้ชื่อแบรนด์ "Lucky Bean" จุดเด่นของ Lucky Bean คือ การสร้างสรรค์ลูกชุบที่มีความเสมือนจริง เช่น ลูกชุบชุดน้ำพริกปลาทู ชุดอาหารทะเล ลูกชุบซิ่วท้อและส้มมงคล หรือขนมเค้กลูกชุบที่สามารถสั่งได้ตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งความแปลกใหม่นี้เอง ทำให้ Lucky Bean สามารถขยายกลุ่มลูกค้าได้หลากหลายขึ้น ทั้งกลุ่มเด็ก วัยรุ่น ครอบครัว พนักงานบริษัท ออแกไนซ์รับจัดงานเลี้ยงต่างๆ แม้กระทั่งลูกค้ากลุ่มพรีเมียมที่เคยใช้ผลไม้หรือขนมนำเข้าจากต่างประเทศในการเป็นของขวัญ ของฝาก ก็หันมาใช้ลูกชุบ Lucky Bean เช่นกัน

ติดต่อเรา

ใบสมัครออกรายการ 'เพื่อนคู่คิด'
ผู้ประกอบการที่สนใจร่วมออกอากาศรายการเพื่อนคู่คิด สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร
พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และส่งกลับมาที่คุณปิ่นปินัทธ์ พัฒนจันหอม
อีเมล:
pinpinat.pat@bbl.co.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อขอข้อมูลได้ที่
ฝ่ายการประชาสัมพันธ์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม กรุงเทพฯ 10500

ตอน

                   
ผักสลัดกรอบ 5 สี
(Oh Mine Healthy)

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561

ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว...บริสุทธิ์จากธรรมชาติ
(NUAYNARD)

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561

ขนมอบกรอบเพื่อสุขภาพจากไข่ขาว
(Lean Chip)

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561

จากดินเผาพื้นบ้าน…สู่ผลงานสร้างสรรค์เพิ่มมูลค่า
(อำแดงเซรามิคส์)

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561

 

เดือนกรกฎาคม 2561

ตอน: ผักสลัดกรอบ 5 สี  (Oh Mine Healthy) 

                      

จากความเจ็บป่วยส่วนตัว ส่งผลให้เกิดข้อจำกัดในเรื่องอาหารการกิน ประกอบกับความชื่นชอบในการรับประทานขนมจำพวกสแน็ค ทำให้ คุณปฤณ จำเริญพานิช คิดหากระบวนการสร้างสรรค์ของกินเล่นที่มีประโยชน์จากผักและผลไม้ ให้มีรสชาติอร่อยและกินง่ายเหมือนขนมกินเล่น จึงเป็นที่มาของ "ผักสลัดกรอบ 5 สี Oh Mine Healthy" ซึ่งเป็นการนำผักสดมาผ่านนวัตกรรมการทอดแบบสุญญากาศ ที่ช่วยลดปริมาณน้ำมันจากการทอดลงเหลือแค่เพียง 2% หรือประมาณ 15 เท่าจากการทอดขนมแบบปกติ ทำให้มีน้ำมันหลงเหลืออยู่ประมาณ 30% จนได้ผักที่เสมือนการอบแห้ง จุดเด่นที่สร้างความแตกต่าง คือ การรวมผักครบ 5 สี ตามหลักไฟโตนิวเทรียนท์ อย่างเห็ดออรินจิ มะเขือเทศ ฟักทองญี่ปุ่น บล็อคโคลี่ และมันม่วง มารวมไว้ด้วยกัน ทำให้ใน 1 ซอง มีคุณค่าสารอาหารของผักสดอยู่ที่ประมาณ 200 กรัม  และผ่านกระบวนการปรุงรสที่เลียนแบบกับรสชาติของน้ำสลัด แต่อยู่ในรูปแบบผง ซึ่งไม่มีส่วนผสมของผงชูรส และสารกลูเตน ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ปัจจุบัน ผักสลัดกรอบ 5 สี Oh Mine Healthy ทำตลาดผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลัก เนื่องจากใช้งบประมาณน้อยกว่าการโฆษณาผ่านสื่อช่องทางอื่นๆ และสามารถสื่อสารตรงไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายและรวดเร็วกว่า อย่างไรก็ตาม คุณปฤณ ตั้งใจที่จะเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายไปยังร้านค้าเพื่อสุขภาพ ห้างสรรพสินค้าโมเดิร์นเทรด ตลอดจนการเปิดรับตัวแทนจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศตอน: ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว...บริสุทธิ์จากธรรมชาติ (NUAYNARD) 

                      

น้ำฝนที่ตกจากฟ้า กับน้ำซับ ที่เป็นแหล่งน้ำสะอาดผุดขึ้นมาจากพื้นผิวดิน คือวัตถุดิบตั้งต้นของผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากธรรมชาติ ซึ่งคุณนันท์พัทธ์ พูลสวัสดิ์ เจ้าของแบรนด์ ตั้งใจที่จะทำผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจเรื่องผิวพรรณแบบไม่มีสารเคมี เหมาะกับผิวแพ้ง่าย เพราะส่วนประกอบหลัก 90% มาจากธรรมชาติ โดยมีการนำน้ำฝนและน้ำผุดในธรรมชาติ มาใช้เป็นส่วนผสมหลักในการทำผลิตภัณฑ์ รวมทั้งหยิบยกเอาวัตถุดิบพื้นถิ่นอีสาน และในพื้นที่ที่พวกเขาอยู่ อย่างหมู่บ้านซับศรีจันทร์ จังหวัดนครราชสีมา มารังสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิว เช่น สบู่จากสุราแช่พื้นบ้าน สบู่คราม และสบู่ย่านาง ซึ่งเป็นสมุนไพรที่คนอีสานนำมาใช้ทำยาและอาหาร นอกจากนี้ กระบวนการผลิตยังไม่ก่อให้เกิดมลพิษ โดยผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นผลิตขึ้นด้วยมือ อย่างประณีต และใส่ใจในทุกรายละเอียด  ตอน: ขนมอบกรอบเพื่อสุขภาพจากไข่ขาว (Lean Chip) 

                      

คุณสุนทรี ศรีวานิชภูมิ เจ้าของผลิตภัณฑ์ "ขนมไข่ขาวอบกรอบ" เล่าว่า เธอตั้งใจที่จะสร้างนวัตกรรมขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ โดยใช้วัตถุดิบจากแหล่งโปรตีนธรรมชาติที่ดีที่สุด ซึ่งก็คือ "ไข่ขาว" กว่า 1 ปีที่ใช้เวลาทุ่มเทในการวิจัยและพัฒนา จนได้ค้นพบนวัตกรรมการผลิต "Lean Chip" ด้วยเหตุนี้เอง ทำให้คุณสุนทรี ก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำในการผลิตขนมอบกรอบจากไข่ขาว นอกเหนือไปจากการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ คุณสุนทรี ยังให้ความสำคัญกับการสร้างแบรนดิ้ง ซึ่งเธอเน้นให้ความสำคัญมากในโซเชียลมีเดีย ควบคู่กับการสร้างแบรนด์ในช่องทางออฟไลน์ โดยการไปออกบูธแนะนำสินค้าตามงานวิ่งมาราธอน งานแฟร์ งานแสดงสินค้าต่าง ๆ ที่มีธีม หรือกลุ่มเป้าหมายเพื่อสุขภาพ อย่างต่อเนื่อง และไม่เพียงแค่คนไทยเท่านั้นที่ตื่นตัวกับกระแสสุขภาพ ในต่างประเทศอย่าง สิงคโปร์ และฮ่องกง ก็ตื่นตัวกับเทรนด์ดังกล่าวเช่นกัน หรืออินโดนีเซีย กับอินเดีย ก็มีกลุ่มคนที่รับประทานมังสวิรัติจำนวนมาก จึงเป็นอีกกลุ่มเป้าหมายที่เธอมองว่ามีโอกาสอีกมหาศาลที่จะเข้าไปเจาะตลาดในก้าวต่อไป  ตอน: จากดินเผาพื้นบ้าน…สู่ผลงานสร้างสรรค์เพิ่มมูลค่า (อำแดงเซรามิคส์) 

                      

หมู่บ้านด่านเกวียน จ.นครราชสีมา เป็นที่รู้จักกันดีของชาวไทย และชาวต่างประเทศ ในฐานะหมู่บ้านช่างฝีมือผลิตเครื่องปั้นดินเผา ทั้งประติมากรรม ถ้วยชาม กระเบื้อง ภาพแกะสลัก รวมทั้งของที่ระลึกต่างๆ แต่หากลองไปเดินชม จะเห็นว่าเครื่องปั้นดินเผาส่วนใหญ่ที่ชาวบ้านผลิต จะมีลักษณะ หน้าตาคล้ายๆ กันไปหมด ทำอย่างไรให้เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน มีความโดดเด่น แตกต่างจากเครื่องปั้นดินเผาทั่วๆ ไป และเป็นที่ต้องการของตลาด คุณสุวนีย์ เนตวงษ์ แห่ง "อำแดงเซรามิคส์" จึงได้นำความรู้ทางศิลปะ มาใช้ในการพัฒนารูปแบบเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ให้มีความน่าสนใจ และแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่า จนทำให้เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน จากที่เคยเป็นเพียงของที่ระลึกพื้นบ้าน กลายเป็นผลงานศิลปะที่มีผู้คนรู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ  

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณสุวนีย์ เนตวงษ์ บริษัท อำแดงเซรามิคส์ จำกัด
  โทร: 044 375203, 082-370-2783  อีเมล: umdang@hotmail.com 
  Facebook: http://www.facebook.com/umdang 
  Line ID: @umdang

เดือนมิถุนายน 2561

ตอน: ของเล่นและของตกแต่งบ้านจากกระดาษลูกฟูก (Mela)

                      

เด็กในวัย 3-6 ปี เป็นวัยที่เซลล์สมองกำลังสร้างการเชื่อมโยง ดังนั้น ศิลปะและจินตนาการจะกลายเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากที่จะทำให้สมองทั้งสองฝั่งของพวกเขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยแนวคิดนี้เอง ประกอบกับการมีลูกอยู่ในช่วงวัยนี้ จึงทำให้ คุณสุดาดวง นาคะสุวรรณ เกิดไอเดียในการทำของเล่นเพื่อเสริมพัฒนาการของลูกน้อยด้วยตนเอง จนกลายเป็นความคิดที่จะแบ่งปันของเล่นเหล่านี้ให้เด็กคนอื่นได้เล่นด้วย "Mela" (เมลา) เป็นของเล่นเสริมพัฒนาการ ที่ใช้วัตถุดิบหลักจากกระดาษลูกฟูกซึ่งออกแบบให้มีความปลอดภัยและมีด้านที่เป็นสีขาว เพื่อเป็นพื้นที่ในการตกแต่งเพิ่มเติม ด้วยการวาดรูปหรือการระบายสี เพื่อเสริมสร้างจินตนาการของเด็กๆ อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว ที่ให้คุณพ่อ คุณแม่ คุณลูกได้ทำร่วมกัน ทำให้เกิดช่วงเวลาดีๆในการใช้เวลาร่วมกันอีกด้วยตอน: เครื่องหนังมีสไตล์ในราคาที่เอื้อมถึง (Zettino) 

                      

จากประสบการณ์ตรงหลังจากเรียนจบมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเพื่อเสริมบุคลิกภาพและความน่าเชื่อถือของตัวเอง แต่กลับเจอปัญหาว่างานเครื่องหนังที่เป็นความชอบของตัวเองกลับมีราคาแพง ถ้าหากจะหาซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ คุณโชติ จินดารัตนชลกิจ และเพื่อน ๆ จึงเห็นช่องว่างทางการตลาด และเริ่มต้นสร้างแบรนด์เครื่องหนัง "Zettino" สำหรับสุภาพบุรุษอายุน้อย หรือ Young Gentlemen งานหนังคุณภาพดีในราคาที่เอื้อมถึง คุณโชติเริ่มธุรกิจแบรนด์เครื่องหนังจากที่ไม่มีความรู้เลย รวมไปถึงมีเงินลงทุนร่วมกับเพื่อน ๆ เพียงแค่ 100,000 บาท จากการเรียนรู้ด้วยตัวเองและรู้จักที่จะวางแผนธุรกิจอย่างชัดเจน คุณโชติสามารถทำให้ Zettino เปิดตลาดและส่งขายได้ไกลถึงประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันสินค้า Zettino มีหลายชนิดทั้งกระเป๋า กระเป๋าสตางค์ เข็มขัด Belt bag รวมไปถึงรองเท้าหนัง กับคาแรกเตอร์ของแบรนด์ที่มีความสะอาด ภูมิฐาน และส่งเสริมให้ผู้ชายในวัยทำงานดูสุภาพ เพราะเชื่อว่าการแต่งกายที่มีความสุภาพ จะเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้ดูน่าเชื่อถือ และดึงดูดโอกาสดีๆ ในการทำงานเข้ามา คุณโชติเน้นการทำธุรกิจให้เหมือนการปลูกต้นไม้ คือเน้นการทำแบรนด์ดิ้ง ที่อาจจะเติบโตช้า แต่ให้ความมั่นคงและได้ใจลูกค้าในระยะยาว 

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณโชติ จินดารัตนชลกิจ บริษัท ซีนายน์ กรุ๊ป จำกัด 888 ยูนิต 5 อาคารมหาทุนพลาซ่า ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
  โทร: 098-664-9516 อีเมล: zettino.z@gmail.com 
  เว็บไซต์: www.zettino.in.th
  Facebook: www.facebook.com/zettino 
  Line ID: @zettino
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=0AC2fUMztM4


ตอน: ชานมไข่มุกยุคดิจิทัล สั่ง-จ่ายผ่านตู้อัตโนมัติ (ATM Tea Bar)

                      

จากความชอบในการดื่มชา คุณธนวัฒน์ ทองเจริญเกียรติ จึงมุ่งมั่นที่จะเปิดร้านชานมไข่มุก แม้จะมีคู่แข่งทางธุรกิจสูงมาก แต่เขากลับสามารถหาจุดเด่นเพื่อสร้างความแตกต่างและสร้างการจดจำร้านได้อย่างน่าสนใจ ชานมไข่มุกภายใต้แบรนด์ "ATM Tea Bar" มีจุดเด่นที่สำคัญซึ่งสามารถดึงดูดใจลูกค้าทุกช่วงวัยได้เป็นอย่างดี คือ คุณภาพและวัตถุดิบของชานมไข่มุกที่ไม่ใช้ครีมเทียม แต่ใช้นมสดแทน นอกจากนี้ วัตถุดิบตัวอื่น ๆ เช่น ใบชา และไข่มุก ก็เป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ จุดเด่นที่สำคัญอีกอย่าง คือ การใช้ตู้อัตโนมัติสำหรับบริการสั่งสินค้าและจ่ายเงิน โดยที่ลูกค้าสามารถเลือกและสั่งสินค้าผ่านตู้อัตโนมัติหน้าร้านได้เลย และสามารถจ่ายเงินผ่าน QR code ได้อีกด้วย ซึ่งนอกจากจะลดปัญหาด้านการสื่อสารระหว่างพนักงานและลูกค้าได้แล้ว ยังเป็นทางเลือกที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถลดจำนวนแรงงานลงได้ นอกจากรสชาติที่อร่อย คุณภาพวัตถุดิบที่ดี และการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัยและพฤติกรรมของผู้บริโภคแล้ว คุณธนวัฒน์ ยังให้ความสำคัญกับหน้าตาสินค้า ที่ต้องดูดี สวยงาม น่ารับประทาน เพราะเขาเชื่อว่าหน้าตาของผลิตภัณฑ์จะช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับแบรนด์ได้อย่างดี เมื่อลูกค้าซื้อและเดินรับประทานไปที่ไหน นั่นคือการโฆษณาชั้นเยี่ยม อีกทั้งหน้าตาเครื่องดื่มที่สวย ดูดี ก็จะถูกถ่ายรูปและแชร์ในสื่อ Social media อย่างแพร่หลายและกว้างขวาง ซึ่งถือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับแบรนด์โดยที่ผู้ประกอบการไม่ต้องเสียเงินค่าโฆษณาเลยแม้แต่น้อยตอน: จากเสื้อหนังสู่สินค้าแฟชั่นรักษ์โลก (The Remaker)

                      

จากความหลงใหลในเอกลักษณ์ของวัสดุเหลือใช้ ทำให้ คุณยุทธนา อโนทัยสินทวี คิดหยิบจับของไร้ค่าเหล่านี้มาสร้างมูลค่าเพิ่มเสียใหม่ ผ่านการออกแบบและสร้างสรรค์ จนกลายเป็นที่มาของสินค้า Upcycle ภายใต้แบรนด์ "The Remaker" ตลอด 13 ปีที่ผ่านมาของ The Remaker คุณยุทธนาจะนำวัสดุเหลือใช้ภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นผ้าคลุมรถบรรทุก ป้ายโฆษณา มาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ จนเมื่อปลายปี 2560 ที่ผ่านมา เขาคิดนำเสื้อหนังเหลือใช้มาใส่ไอเดียการออกแบบจนกลายเป็นกระเป๋าและรองเท้าหนัง ที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้มากกว่า 200% จุดเด่นของสินค้าจากเสื้อหนังมือสองแบรนด์ The Remaker คือ น้ำหนักของกระเป๋าและรองเท้าจะมีความเบาและนุ่ม เนื่องจากเสื้อหนังที่นำมาใช้ในการผลิตนั้นเป็นหนังแกะ นอกจากนี้ สินค้าแต่ละชิ้นยังมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันตามแบบของเสื้อที่ถูกนำมาสร้างสรรค์เป็นชิ้นงาน เรียกได้ว่าถึงแม้จะเป็นกระเป๋าที่มีรูปแบบเดียวกัน แต่กลับมีความเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกันเลยแม้แต่นิดตอน: น้ำหอมแนวใหม่ ชูเอกลักษณ์ด้วยกลิ่นแบบไทยๆ (Butterfly Thai Perfume)

                      

ด้วยความหลงใหลในเสน่ห์ของความหอม ทำให้ คุณสุชิน แก้วอุดร เกิดแนวคิดที่จะเริ่มต้นธุรกิจน้ำหอม "Butterfly Thai Perfume" ที่ไม่ได้มีดีแค่ความหอมเท่านั้น แต่ยังมีการดึงเอาเสน่ห์ของวัฒนธรรมและเอกลักษณ์แบบไทยๆ มาผนวกเข้ากับความหอมจากดอกไม้และพืชพันธุ์ไทย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มร่วมด้วย คุณสุชิน ได้นำภูมิปัญญาไทยสมัยโบราณในการทำน้ำอบ น้ำปรุง คือ การผสมผงทองคำเข้าไปเพื่อให้กลิ่นอยู่ได้นานมากยิ่งขึ้น มาผสมผสานเข้ากับกรรมวิธีการทำน้ำหอมสมัยใหม่ และใช้น้ำมันหอมระเหยจากวัตถุดิบธรรมชาติ แทนการใช้สารสังเคราะห์ในการแต่งกลิ่น เช่น ไม้กฤษณา กำยาน ข่า มะกรูด กานพลู ส้มโอ และใบมะม่วง รวมทั้งยังได้พัฒนากลิ่นแปลกๆ อย่างกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วง ข้าวเหนียวทุเรียน และกลิ่นโคลนสาบควาย เพื่อทำให้คนจดจำและสนใจในแบรนด์ ซึ่งวิธีนี้ยังเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้คุณสุชินพัฒนาน้ำหอมกลิ่นอื่นๆ ตามมา จนทำให้ Butterfly Thai Perfume ได้รับความสนใจจากลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมากขึ้นตอน: เว็บไซต์ส่งเสริมงานหัตกรรมไทยสู่สากล (VT THAI) 

                      

งานหัตถกรรมของคนไทยนั้นมีเสน่ห์งดงามไม่แพ้ชาติใดในโลก ซึ่งในต่างประเทศก็มีงานหัตถกรรมที่คล้ายๆ กันกับของบ้านเรา แต่สามารถขายได้ในราคาที่สูงกว่างานฝีมือของคนไทยหลายเท่า นี่จึงเป็นที่มาของ "VT THAI" เว็บไซต์ที่รวบรวมงานหัตกรรมไทย โดย คุณจิรโรจน์ พจนาวราพันธุ์ และทีมงานได้ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชนกว่า 100 ชุมชน เพื่อรับทราบถึงปัญหาและทำความเข้าใจว่าทำไมงานหัตถกรรมไทยของคนไทยถึงไปไม่ได้ไกล VT THAI จึงเข้าไปช่วยเติมเต็มในเรื่องของดีไซน์และการตลาด โดยการจับคู่ดีไซน์เนอร์ให้ไปพัฒนางานออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมกับชุมชนต่างๆ เพื่อให้สินค้ามีความทันสมัยและเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์การใช้งานของคนทั่วไปมากยิ่งขึ้น จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ กระเป๋าสานต่างๆ รองเท้า เคสโทรศัพท์มือถือ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า ด้วยการสร้างเรื่องราวที่น่าสนใจ บอกเล่าถึงที่มาของวัตถุดิบต่างๆ ในแต่ละท้องถิ่น หรือเอกลักษณ์รูปแบบการสานของแต่ละชุมชนที่มีความแตกต่างกัน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่มีความหลงใหลและชื่นชอบงาน Thai HandCraft สามารถเข้าถึงได้ในทุกมิติ ปัจจุบันบนเว็บไซต์ www.vtthai.com มีสินค้ากว่า 300 แบบ และมีการพัฒนางานร่วมกับชุมชนมากกว่า 20 ชุมชน โดยวางเป้าหมายอีก 3 ปีข้างหน้า ตั้งใจจะเป็นแพลตฟอร์มที่นำดีไซเนอร์และชุมชนเข้ามาพัฒนางานและสร้างผลกำไรร่วมกัน และไม่ว่าใครจะอยู่มุมไหนของโลก ก็สามารถสั่งซื้อสินค้างานหัตกรรมไทยของบ้านเราได้ 

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณจิรโรจน์ พจนาวราพันธุ์ บริษัท วีทีไทย กรุ๊ป จำกัด 299 ซ.ประชาอุทิศ 90
  ถ.ประชาอุทิศ เขตบ้านคลองสวน แขวงพระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
  โทร: 02-464-3942 เว็บไซต์: www.vtthai.com 
  Facebook: https://www.facebook.com/vtthaiofficial 
  Line ID: @VTTHAI
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=_qfk2bDTbesตอน: นวัตกรรมคงความสดและคุณค่าน้ำผลไม้สกัดเย็น (BEEP) 

                      

ปัจจุบันน้ำผลไม้สกัดเย็น จัดเป็นตัวเลือกยอดฮิตที่คนรักสุขภาพนิยมดื่ม ถึงแม้จะเป็นเครื่องดื่มที่คงคุณค่าสารอาหารไว้ได้มากที่สุด แต่ปกติแล้วจะเก็บได้เพียงแค่ 2-3 วันเท่านั้น ทำให้คุณชนินทร์ ชื่นอิ่ม และเพื่อนๆ สร้างแบรนด์น้ำผลไม้สกัดเย็น "BEEP" โดยนำนวัตกรรม HPP เข้ามาสร้างความแตกต่าง เพื่อให้สามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ไว้ได้นานมากขึ้น โดยยังคงคุณค่าของสารอาหารจากผักและผลไม้ไว้ได้เท่าเดิม คุณชนินทร์ ให้ความสำคัญในการผลิต ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบจากต้นทางที่มีคุณภาพ มาผ่านการล้างทำความสะอาดด้วยระบบอัลตราโซนิค และระบบโอโซน ซึ่งเป็นระบบเดียวกันกับที่ใช้ในโรงพยาบาล จากนั้น มาผ่านกระบวนการสกัดเย็นด้วยการบีบแทนการปั่น ซึ่งจะทำให้สามารถยังคงคุณค่าทางสารอาหารเอาไว้ได้มากที่สุด อีกทั้งยังนำเทคโนโลยี HPP หรือ High Pressure Processing มาใช้ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อโรคต่างๆ ด้วยแรงดันสูง โดยไม่ผ่านความร้อน ทำให้สามารถรักษาความสดใหม่และสารอาหารได้อย่างครบถ้วน และช่วยยืดอายุการเก็บรักษาได้นาน 30-45 วัน ความโดดเด่นด้านคุณภาพนี้เอง ที่ทำให้ BEEP ได้มาตรฐานการรับรองทั้ง อย.,GMP, HACCP และฮาลาล ปัจจุบันน้ำผลไม้สกัดเย็นของ BEEP มีรสชาติต่างๆ ให้เลือกมากมาย ซึ่งคุณชนินทร์ ยังคงมุ่งมั่นในการรักษาไว้เรื่องคุณภาพและไม่หยุดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้ดียิ่งขึ้น

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณชนินทร์ ชื่นอิ่ม บริษัท เฟรชเชอร์ คิทเช่น จำกัด 55/70 หมู่ที่ 15 บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 10540
  โทร: 02-130-5251 เว็บไซต์: www.beep.asia 
  Facebook: https://www.facebook.com/beepthailand
   Line ID: @beepthailand
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=WNHhXUoWbuA


ตอน: นาฬิกาอัจฉริยะป้องกันเด็กหาย (POMO HOUSE THAILAND)  

                      

คุณพ่อคุณแม่หลายท่านคงเคยประสบปัญหา เมื่อเด็ก ๆ คลาดสายตาเป็นเวลานาน หรือแม้พวกเขาจะไปโรงเรียนก็อดเป็นกังวลใจไม่ได้ นี่จึงเป็นที่มาของนาฬิกาอัจฉริยะป้องกันเด็กหาย "POMO HOUSE THAILAND" ที่คุณฉัตรชัย ตั้งจิตตรง คิดสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูก ๆ ในวัย 5-10 ปี ภายใต้ฟังก์ชั่นที่ตอบสนองความปลอดภัยของเด็ก โดยมี GPS บอกตำแหน่งของเด็ก ให้คุณพ่อคุณแม่สามารถรู้พิกัดได้ผ่านโทรศัพท์มือถือ และยังกำหนดพื้นที่ปลอดภัยได้ ในกรณีที่เด็กๆ ออกจากบริเวณที่ตั้งเอาไว้ก่อนเวลาอันควร จะมีการแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือของคุณพ่อคุณแม่ อีกทั้งยังมีการเชื่อมต่อ VOIP ซึ่งเป็นการสื่อสารทางเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต ที่ช่วยให้คุณพ่อคุณแม่สามารถโทรติดต่อกับลูก ๆ ได้ตลอดเวลา ปัจจุบัน POMO HOUSE THAILAND ยังไม่หยุดพัฒนานวัตกรรมนาฬิการูปแบบใหม่ โดยแผนการทางธุรกิจต่อไป กำลังเตรียมเปิดเซ็กเมนต์นาฬิกาสำหรับผู้ใหญ่ ที่เจาะตลาดกลุ่มผู้สูงอายุ ในรูปแบบการติดตามสัญญาณชีพ ในกรณีที่ผู้สูงอายุเกิดอุบัติเหตุ เพื่อให้ผู้ดูแลสามารถเข้าช่วยเหลือได้ทันท่วงที

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณฉัตรชัย ตั้งจิตตรง บริษัท POMO HOUSE THAILAND 161/1 ชั้น 5 SG Tower
  ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
  โทร: 02-105-4274 เว็บไซต์: www.pomohouse.com 
  Facebook: https://www.facebook.com/pomohouseth
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=FOqIChYKW8Q


ตอน: ลูกชุบไทยใส่ไอเดีย (Lucky Bean) 

                      

จากความชื่นชอบในการทำขนมลูกชุบของพี่สาว และเมื่อมีโอกาสได้เป็นลูกมือ ทำให้คุณบุษรา โรจนสิงห์ เกิดไอเดียที่จะนำความรู้ทางด้านศิลปะเข้ามาประยุกต์ใช้ในการปั้นและให้สีลูกชุบ เพื่อสร้างความแตกต่างจากที่มีวางขายในท้องตลาด โดยในช่วงแรก คุณบุษรา ได้ทดลองทำเป็นลูกชุบรูปตุ๊กตา ก่อนจะโพสต์รูปภาพขนมลูกชุบหน้าตาน่ารัก น่ารับประทานขึ้นบนโลกออนไลน์ จนเรียกยอดกดไลค์ได้สูงถึงหลักหมื่น และเริ่มมีออเดอร์สั่งซื้อเข้ามาจากลูกค้า จนนำมาสู่การสร้างธุรกิจขนมลูกชุบไทยไอเดียใหม่ ภายใต้ชื่อแบรนด์ "Lucky Bean" จุดเด่นของ Lucky Bean คือ การสร้างสรรค์ลูกชุบที่มีความเสมือนจริง เช่น ลูกชุบชุดน้ำพริกปลาทู ชุดอาหารทะเล ลูกชุบซิ่วท้อและส้มมงคล หรือขนมเค้กลูกชุบที่สามารถสั่งได้ตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งความแปลกใหม่นี้เอง ทำให้ Lucky Bean สามารถขยายกลุ่มลูกค้าได้หลากหลายขึ้น ทั้งกลุ่มเด็ก วัยรุ่น ครอบครัว พนักงานบริษัท ออแกไนซ์รับจัดงานเลี้ยงต่างๆ แม้กระทั่งลูกค้ากลุ่มพรีเมียมที่เคยใช้ผลไม้หรือขนมนำเข้าจากต่างประเทศในการเป็นของขวัญ ของฝาก ก็หันมาใช้ลูกชุบ Lucky Bean เช่นกัน

ติดต่อเรา

ใบสมัครออกรายการ 'เพื่อนคู่คิด'
ผู้ประกอบการที่สนใจร่วมออกอากาศรายการเพื่อนคู่คิด สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร
พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และส่งกลับมาที่คุณปิ่นปินัทธ์ พัฒนจันหอม
อีเมล:
pinpinat.pat@bbl.co.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อขอข้อมูลได้ที่
ฝ่ายการประชาสัมพันธ์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม กรุงเทพฯ 10500
Tips/Useful Info

ใบสมัครออกรายการ
ผู้ประกอบการที่สนใจ
ร่วมออกอากาศ สามารถ
ดาวน์โหลดใบสมัคร
 และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
ส่งกลับมาที่คุณปิ่นปินัทธ์
พัฒนจันหอม อีเมล: pinpinat.pat@bbl.co.th
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone