โอกาสทางธุรกิจใน AEC

ธนาคารกรุงเทพมีเครือข่ายสาขาครอบคลุม 9 ใน 10 ประเทศอาเซียน ดำเนินกิจการมาอย่างยาวนาน จึงมีความเชี่ยวชาญ มีเครือข่ายธุรกิจในท้องถิ่น พร้อมทั้งมีความเข้าใจในเศรษฐกิจและกฎระเบียบต่างๆ ของแต่ละประเทศ สามารถให้บริการทางการเงินแบบครบวงจร เพื่อตอบโจทย์การขยายธุรกิจ และก้าวไปสู่ความสำเร็จ

วางใจให้ธนาคารกรุงเทพช่วยคุณเปิดโอกาสทางธุรกิจใน AEC

ไทย
ไทย ตั้งอยู่ในใจกลางของอาเซียน เป็นศูนย์กลางการผลิตและการคมนาคมขนส่งของภูมิภาค มีรายได้ประชากรต่อหัว 5,519 ดอลลาร์สหรัฐฯ เศรษฐกิจเติบโตเฉลี่ยปีละ 2.9% อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย 1.9% ต่อปี

ไทย ส่งออกไปยังอาเซียน 26% และนำเข้า 22% มีประชากร 68.7 ล้านคน
สกุลเงินที่ใช้ คือ บาท 
เมียนมา
เมียนมา เปิดประตูการค้าหลังปิดประเทศมานานถึง 50 ปี และได้กลายเป็นที่น่าสนใจของนักลงทุนเนื่องจากมีแรงงานในวัยทำงานจำนวนมาก และอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ รายได้ประชากรต่อหัว 1,203 ดอลลาร์สหรัฐฯ เศรษฐกิจเติบโตเฉลี่ยปีละ 6.6% อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย 5.5% ต่อปี

เมียนมา มีประชากร 51.4 ล้านคน สกุลเงินที่ใช้ คือ จ๊าด

กัมพูชา
กัมพูชา ได้กลายเป็นจุดหมายของการลงทุนที่สำคัญ และมีตลาดผู้บริโภคที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง กัมพูชาเน้นการส่งออกเป็นหลักกว่า 80% เศรษฐกิจเติบโตเฉลี่ยปีละ 7.1% รายได้ประชากรต่อหัว 1,090 ดอลลาร์สหรัฐฯ อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย 3.9% ต่อปี

กัมพูชา มีประชากรประมาณ 15.3 ล้านคน สกุลเงินที่ใช้ คือ เรียล

เวียดนาม
เวียดนาม ก้าวเข้าสู่การเป็นสมาชิกของความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก ทำให้เวียดนามน่าสนใจมากขึ้นในการเป็นศูนย์กลางการผลิตของอาเซียน เศรษฐกิจเติบโตเฉลี่ยปีละ  6.8% รายได้ประชากรต่อหัว 2,052 ดอลลาร์สหรัฐฯ อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย 4.1% ต่อปี

เวียดนาม เป็นคู่ค้าอันดับที่ 12 ของไทย มีประชากร 90.6 ล้านคน สกุลเงินที่ใช้ คือ ด่ง

สปป.ลาว
สปป.ลาว ตั้งเป้าที่จะเป็นศูนย์กลางพลังงานของภูมิภาค ปัจจุบันมีโครงการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานหลายโครงการซึ่งจะเป็นตัวผลักดันให้เศรษฐกิจเติบโตเฉลี่ยปีละ 7.2% รายได้ประชากรต่อหัว 1,760 ดอลลาร์สหรัฐฯ อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย 4.1% ต่อปี

สปป.ลาว มีประชากร 6.9 ล้านคน สกุลเงินที่ใช้ คือ กีบ
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย มีเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน และใหญ่เป็นอันดับ 16 ของโลก สินค้าส่งออกสำคัญ คือ น้ำมันดิบ ปาล์มน้ำมัน ถ่านหิน ยางพารา และเมล็ดโกโก้ เศรษฐกิจเติบโตเฉลี่ยปีละ 4.7% รายได้ประชากรต่อหัว 3,492 ดอลลาร์สหรัฐฯ อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย 6.4% ต่อปี

อินโดนีเซีย เป็นคู่ค้าอันดับที่ 7 ของไทย มีประชากร 251 ล้านคน สกุลเงินที่ใช้ คือ
รูเปียห์
มาเลเซีย
มาเลเซีย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการส่งออกน้ำมันเป็นหลัก มาเลเซียตั้งเป้าจะเป็น
ศูนย์กลางการผลิตยา หรือชีวเภสัชภัณฑ์ของภูมิภาค รายได้ประชากรต่อหัว 10,933 ดอลลาร์สหรัฐฯ เศรษฐกิจเติบโตเฉลี่ยปีละ 4.7% อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย 3.1% ต่อปี

มาเลเซีย เป็นคู่ค้าอันดับ 5 ของไทย มีประชากร 30.3 ล้านคน สกุลเงินที่ใช้ คือ ริงกิต
ฟิลิปปินส์
ฟิลิปปินส์ ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลาง และมีความโดดเด่นด้านธุรกิจรับจ้างบริหารระบบ
หรือธุรกิจเอาท์ซอร์ส เนื่องจากประชาชนมีความชำนาญภาษาอังกฤษ และมีอัตรา
การรู้หนังสือสูงถึง 95% เศรษฐกิจเติบโตเฉลี่ยปีละ 6% รายได้ประชากรต่อหัว 2,870 ดอลลาร์สหรัฐฯ อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย 4.1% ต่อปี

ฟิลิปปินส์ มีประชากร 99.4 ล้านคน สกุลเงินที่ใช้คือ เปโซ
สิงคโปร์
สิงคโปร์ นับเป็นศูนย์กลางการเงินโลก ได้รับการจัดอันดับว่ามีปัจจัยเอื้อต่อการทำธุรกิจมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกด้วยอัตราภาษีที่ต่ำ และมีรายได้ประชากรต่อหัวสูงถึง 56,287 ดอลลาร์สหรัฐฯ เศรษฐกิจเติบโตเฉลี่ยปีละ 1.9% อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย 1% ต่อปี

สิงคโปร์ เป็นคู่ค้าอันดับที่ 6 ของไทย มีประชากร 5.5 ล้านคน สกุลเงินที่ใช้ คือ ดอลลาร์สิงคโปร์ข้อมูลอ้างอิง:

  • รายได้ประชากรต่อหัวและอัตราเงินเฟ้อ อ้างอิงข้อมูลปี 2557 (ที่มา: เวิลด์แบงก์)
  • อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ ใช้ตัวเลขของไตรมาสที่ 3 ปี 2558 ยกเว้นกัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา ที่ใช้อัตราประมาณการปี 2558
    (ที่มา: โฟกัส อิโคโนมิกส์)
  • ตัวเลขประชากร อ้างอิงข้อมูลปี 2557 (ที่มา: โฟกัส อิโคโนมิกส์)
  • อันดับตัวเลขการค้าต่างประเทศ อ้างอิงข้อมูลธนาคารแห่งประเทศไทยปี 2557
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์  Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone