AEC Business Forum

ธนาคารได้จัดงานสัมมนาครั้งใหญ่ AEC Business Forum โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการค้าและการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน โดยนำเสนอมุมมองใหม่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่เป็นไปอย่างรวดเร็วของอาเซียน

AEC Business Forum "AEC 2025: Shaping the Future of ASEAN"

หลังจากการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการเมื่อปลายปี 2558 ธนาคารกรุงเทพมองเห็นอนาคตและโอกาสทางธุรกิจในอาเซียน
จึงได้จัดงานสัมมนาครั้งใหญ่ หัวข้อ “AEC 2025: Shaping the Future of ASEAN” ซึ่งเป็นการนำเสนอภาพรวมเศรษฐกิจอาเซียน ในอีก 10 ปีข้างหน้า เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถวางแผนและปรับตัวรับโอกาสทางการค้าและการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมแชงกรี-ล่า เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559

ธนาคารได้รับเกียรติจาก ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ กล่าวปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับการพลิกโฉมเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนในอนาคต โดยในลำดับ
ถัดมา เป็นการเสวนาในช่วงเช้า ภายใต้หัวข้อ “Shaping the Future of ASEAN Economic Community: Looking towards 2025” เพื่อแบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอีก 10 ปีข้างหน้า โดยผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย คุณโทมัส เลมบอง ประธานคณะกรรมการความร่วมมือด้านการลงทุน (BKPM) ประเทศอินโดนีเซีย ศาสตราจารย์ ดร. ออง ทุน เท็ต สมาชิกคณะกรรมการสันติภาพและที่ปรึกษาสหพันธ์หอการค้าและอุตสาหกรรมสหภาพเมียนมา ดร. โรเบิร์ต ยัพ ประธานบริหาร กลุ่ม YCH ประเทศสิงคโปร์ และคุณสแตนลีย์ คัง ประธานหอการค้าต่างประเทศในประเทศไทย ดำเนินรายการโดย คุณสุทธิชัย หยุ่น ที่ปรึกษา บริษัทเนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป

สำหรับในช่วงบ่าย มีการเสวนาในหัวข้อ “CEO’s Vision: Meeting the Challenges and Capturing the Opportunities of AEC 2025” ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้บริหารจากบริษัทยักษ์ใหญ่ของไทย ได้แก่ คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คุณวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และคุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) มาร่วมเปิดวิสัยทัศน์ เล่าประสบการณ์ มองโอกาสและความท้าทายทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนของแต่ละอุตสาหกรรม โดยมีคุณอุเมศ ปานเดย์ บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

หลังจบการเสวนา ธนาคารกรุงเทพได้จัด Investment Clinic เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจทำธุรกิจในประเทศในอาเซียนได้พูดคุยกับผู้จัดการสาขาต่างประเทศที่บินตรงมาให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามอย่างใกล้ชิด

ภาพบรรยากาศภายในงาน

AEC Business Forum "2015: The Year of AEC"

เนื่องจากปี 2558 เป็นปีที่ก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC อย่างเป็นทางการ ธนาคารกรุงเทพจึงจัดงานสัมมนา AEC Business Forum "2015: The Year of AEC" ณ โรงแรมแชงกรีล่า ในวันที่ 6 มีนาคม 2558 เพื่อช่วยให้นักธุรกิจและนักลงทุนไทยพร้อมรับโอกาสใหม่ที่จะเกิดขึ้น ด้วยการให้ข้อมูลเชิงลึกและแนะนำกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมศักยภาพให้ธุรกิจไทยแข่งขันได้ประเทศ
อาเซียน

สำหรับงานสัมมนาในช่วงเช้าทางธนาคารกรุงเทพได้รับเกียรติจาก ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ และนักธุรกิจชั้นนำผู้ประสบความสำเร็จจากประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่มานำเสนอข้อมูลเชิงลึก และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำธุรกิจให้นักลงทุนไทยได้เข้าใจถึงยุทธศาสตร์ในการทำธุรกิจในประเทศในอาเซียน

สำหรับช่วงบ่ายเริ่มต้นด้วยการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมการลงทุน และกฎหมายการลงทุน จากผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และต่อด้วยการเสวนาจากนักธุรกิจไทยที่ได้เข้าไปมีประสบการณ์การลงทุนในประเทศอาเซียนและประสบความสำเร็จ เข้าร่วม
แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ที่นักลงทุนไทยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

ในช่วงเย็น จากการที่ธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีสาขาถึง 9 ใน 10 ประเทศอาเซียน จึงได้จัดคลินิกการค้าการลงทุน ที่มีผู้จัดการสาขาธนาคารกรุงเทพในประเทศภูมิภาคอาเซียนคอยให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการไทยที่สนใจเข้าไปทำการค้าการลงทุนในแต่ละประเทศ

ภาพบรรยากาศภายในงาน

AEC Business Forum "AEC 2025: Shaping the Future of ASEAN"

หลังจากการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการเมื่อปลายปี 2558 ธนาคารกรุงเทพมองเห็นอนาคตและโอกาสทางธุรกิจในอาเซียน
จึงได้จัดงานสัมมนาครั้งใหญ่ หัวข้อ “AEC 2025: Shaping the Future of ASEAN” ซึ่งเป็นการนำเสนอภาพรวมเศรษฐกิจอาเซียน ในอีก 10 ปีข้างหน้า เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถวางแผนและปรับตัวรับโอกาสทางการค้าและการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมแชงกรี-ล่า เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559

ธนาคารได้รับเกียรติจาก ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ กล่าวปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับการพลิกโฉมเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนในอนาคต โดยในลำดับ
ถัดมา เป็นการเสวนาในช่วงเช้า ภายใต้หัวข้อ “Shaping the Future of ASEAN Economic Community: Looking towards 2025” เพื่อแบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอีก 10 ปีข้างหน้า โดยผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย คุณโทมัส เลมบอง ประธานคณะกรรมการความร่วมมือด้านการลงทุน (BKPM) ประเทศอินโดนีเซีย ศาสตราจารย์ ดร. ออง ทุน เท็ต สมาชิกคณะกรรมการสันติภาพและที่ปรึกษาสหพันธ์หอการค้าและอุตสาหกรรมสหภาพเมียนมา ดร. โรเบิร์ต ยัพ ประธานบริหาร กลุ่ม YCH ประเทศสิงคโปร์ และคุณสแตนลีย์ คัง ประธานหอการค้าต่างประเทศในประเทศไทย ดำเนินรายการโดย คุณสุทธิชัย หยุ่น ที่ปรึกษา บริษัทเนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป

สำหรับในช่วงบ่าย มีการเสวนาในหัวข้อ “CEO’s Vision: Meeting the Challenges and Capturing the Opportunities of AEC 2025” ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้บริหารจากบริษัทยักษ์ใหญ่ของไทย ได้แก่ คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คุณวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และคุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) มาร่วมเปิดวิสัยทัศน์ เล่าประสบการณ์ มองโอกาสและความท้าทายทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนของแต่ละอุตสาหกรรม โดยมีคุณอุเมศ ปานเดย์ บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

หลังจบการเสวนา ธนาคารกรุงเทพได้จัด Investment Clinic เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจทำธุรกิจในประเทศในอาเซียนได้พูดคุยกับผู้จัดการสาขาต่างประเทศที่บินตรงมาให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามอย่างใกล้ชิด

ภาพบรรยากาศภายในงาน

AEC Business Forum "2015: The Year of AEC"

เนื่องจากปี 2558 เป็นปีที่ก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC อย่างเป็นทางการ ธนาคารกรุงเทพจึงจัดงานสัมมนา AEC Business Forum "2015: The Year of AEC" ณ โรงแรมแชงกรีล่า ในวันที่ 6 มีนาคม 2558 เพื่อช่วยให้นักธุรกิจและนักลงทุนไทยพร้อมรับโอกาสใหม่ที่จะเกิดขึ้น ด้วยการให้ข้อมูลเชิงลึกและแนะนำกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมศักยภาพให้ธุรกิจไทยแข่งขันได้ประเทศ
อาเซียน

สำหรับงานสัมมนาในช่วงเช้าทางธนาคารกรุงเทพได้รับเกียรติจาก ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ และนักธุรกิจชั้นนำผู้ประสบความสำเร็จจากประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่มานำเสนอข้อมูลเชิงลึก และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำธุรกิจให้นักลงทุนไทยได้เข้าใจถึงยุทธศาสตร์ในการทำธุรกิจในประเทศในอาเซียน

สำหรับช่วงบ่ายเริ่มต้นด้วยการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมการลงทุน และกฎหมายการลงทุน จากผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และต่อด้วยการเสวนาจากนักธุรกิจไทยที่ได้เข้าไปมีประสบการณ์การลงทุนในประเทศอาเซียนและประสบความสำเร็จ เข้าร่วม
แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ที่นักลงทุนไทยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

ในช่วงเย็น จากการที่ธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีสาขาถึง 9 ใน 10 ประเทศอาเซียน จึงได้จัดคลินิกการค้าการลงทุน ที่มีผู้จัดการสาขาธนาคารกรุงเทพในประเทศภูมิภาคอาเซียนคอยให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการไทยที่สนใจเข้าไปทำการค้าการลงทุนในแต่ละประเทศ

ภาพบรรยากาศภายในงาน

Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์  Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone