AEC Business Forum

ธนาคารได้จัดงานสัมมนาครั้งใหญ่ AEC Business Forum โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการค้าและการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน โดยนำเสนอมุมมองใหม่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่เป็นไปอย่างรวดเร็วของอาเซียน

AEC Business Forum 2018 ‘Rising City, Rising Business’

ด้วยตระหนักว่า ‘เอเชียตะวันออกเฉียงใต้’ เป็นภูมิภาคแห่งโอกาสทางด้านของธุรกิจและการค้าการลงทุน ขณะเดียวกันประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน กำลังจะก้าวเข้าสู่บริบทใหม่ทางด้านเศรษฐกิจที่มุ่งสู่ดิจิทัล และเทคโนโลยีที่สร้างมูลค่าและส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ธนาคารกรุงเทพจึงจัดงานประชุมสัมมนาใหญ่ประจำปี ‘AEC Business Forum 2018: Rising City, Rising Business’ เมื่อวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ ห้องแกรนด์บอล-รูม โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อเป็นเวทีในการเปิดมุมมองต่อโอกาสทางธุรกิจให้กับนักธุรกิจไทย สนับสนุนศักยภาพและผลักดันผู้ประกอบการไทยให้ก้าวสู่ตลาดการค้าอาเซียนและประสบความสำเร็จ ในฐานะธนาคารชั้นนำแห่งภูมิภาคอาเซียน (Regional’s Premier Bank)

ในปีนี้ธนาคารกรุงเทพได้รับเกียรติจาก ดาโต๊ะ ปาดูกา ลิม จ๊อก ฮอย เลขาธิการอาเซียนและอดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศและการค้าของบรูไนดารุสซาลาม กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ ‘Digital Economy to Drive ASEAN Integration’ เศรษฐกิจดิจิทัลสู่ความร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวของอาเซียน’ ในลำดับถัดมา เป็นการเสวนาในช่วงเช้า โดยเป็นการเสวนา ภายใต้หัวข้อ ‘ASEAN: Change and Business Model Transformation’ โดยผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย คุณวิลเลี่ยม อี. ไฮเนคกี้ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทในเครือไมเนอร์ กรุ๊ป คุณโม มินต์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท MPRL E&P Pte และคุณดอน ลัม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท วีนา แคปิตอล ดำเนินรายการโดย คุณบัญชา ชุมชัยเวทย์ ผู้ดำเนินรายการข่าวช่อง 3

สำหรับในช่วงบ่ายมีการเสวนาในหัวข้อ ‘Rising City, Rising Business’ โดยในช่วงนี้ได้รับเกียรติจากนักธุรกิจที่มากประสบการณ์ ได้แก่ คุณธเนศ พิริย์โยธินกุล กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการลงทุน บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) คุณสิตู โม มินต์ กรรมการบริหาร บริษัท MPRL E&P Pte จำกัด และออกญา เซง เญาะ ผู้อำนวยการ บริษัทแอลวายพี กรุ๊ป ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบการบรรยาย


ภาพบรรยากาศภายในงาน

AEC Business Forum ‘AEC 2025: Shaping the Future of ASEAN’

หลังจากการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการเมื่อปลายปี 2558 ธนาคารกรุงเทพมองเห็นอนาคตและโอกาสทางธุรกิจในอาเซียนจึงได้จัดงานสัมมนาครั้งใหญ่ หัวข้อ “AEC 2025: Shaping the Future of ASEAN” ซึ่งเป็นการนำเสนอภาพรวมเศรษฐกิจอาเซียน ในอีก 10 ปีข้างหน้า เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถวางแผนและปรับตัวรับโอกาสทางการค้าและการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมแชงกรี-ล่า เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559

ธนาคารได้รับเกียรติจาก ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ กล่าวปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับการพลิกโฉมเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนในอนาคต โดยในลำดับ
ถัดมา เป็นการเสวนาในช่วงเช้า ภายใต้หัวข้อ “Shaping the Future of ASEAN Economic Community: Looking towards 2025” เพื่อแบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอีก 10 ปีข้างหน้า โดยผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย คุณโทมัส เลมบอง ประธานคณะกรรมการความร่วมมือด้านการลงทุน (BKPM) ประเทศอินโดนีเซีย ศาสตราจารย์ ดร. ออง ทุน เท็ต สมาชิกคณะกรรมการสันติภาพและที่ปรึกษาสหพันธ์หอการค้าและอุตสาหกรรมสหภาพเมียนมา ดร. โรเบิร์ต ยัพ ประธานบริหาร กลุ่ม YCH ประเทศสิงคโปร์ และคุณสแตนลีย์ คัง ประธานหอการค้าต่างประเทศในประเทศไทย ดำเนินรายการโดย คุณสุทธิชัย หยุ่น ที่ปรึกษา บริษัทเนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป

สำหรับในช่วงบ่าย มีการเสวนาในหัวข้อ “CEO’s Vision: Meeting the Challenges and Capturing the Opportunities of AEC 2025” ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้บริหารจากบริษัทยักษ์ใหญ่ของไทย ได้แก่ คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คุณวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และคุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) มาร่วมเปิดวิสัยทัศน์ เล่าประสบการณ์ มองโอกาสและความท้าทายทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนของแต่ละอุตสาหกรรม โดยมีคุณอุเมศ ปานเดย์ บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

หลังจบการเสวนา ธนาคารกรุงเทพได้จัด Investment Clinic เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจทำธุรกิจในประเทศในอาเซียนได้พูดคุยกับผู้จัดการสาขาต่างประเทศที่บินตรงมาให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามอย่างใกล้ชิด

ภาพบรรยากาศภายในงาน

AEC Business Forum ‘2015: The Year of AEC’

เนื่องจากปี 2558 เป็นปีที่ก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC อย่างเป็นทางการ ธนาคารกรุงเทพจึงจัดงานสัมมนา AEC Business Forum "2015: The Year of AEC" ณ โรงแรมแชงกรีล่า ในวันที่ 6 มีนาคม 2558 เพื่อช่วยให้นักธุรกิจและนักลงทุนไทยพร้อมรับโอกาสใหม่ที่จะเกิดขึ้น ด้วยการให้ข้อมูลเชิงลึกและแนะนำกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมศักยภาพให้ธุรกิจไทยแข่งขันได้ประเทศ
อาเซียน

สำหรับงานสัมมนาในช่วงเช้าทางธนาคารกรุงเทพได้รับเกียรติจาก ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ และนักธุรกิจชั้นนำผู้ประสบความสำเร็จจากประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่มานำเสนอข้อมูลเชิงลึก และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำธุรกิจให้นักลงทุนไทยได้เข้าใจถึงยุทธศาสตร์ในการทำธุรกิจในประเทศในอาเซียน

สำหรับช่วงบ่ายเริ่มต้นด้วยการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมการลงทุน และกฎหมายการลงทุน จากผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และต่อด้วยการเสวนาจากนักธุรกิจไทยที่ได้เข้าไปมีประสบการณ์การลงทุนในประเทศอาเซียนและประสบความสำเร็จ เข้าร่วม
แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ที่นักลงทุนไทยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

ในช่วงเย็น จากการที่ธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีสาขาถึง 9 ใน 10 ประเทศอาเซียน จึงได้จัดคลินิกการค้าการลงทุน ที่มีผู้จัดการสาขาธนาคารกรุงเทพในประเทศภูมิภาคอาเซียนคอยให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการไทยที่สนใจเข้าไปทำการค้าการลงทุนในแต่ละประเทศ

ภาพบรรยากาศภายในงาน

AEC Business Forum 2018 ‘Rising City, Rising Business’

ด้วยตระหนักว่า ‘เอเชียตะวันออกเฉียงใต้’ เป็นภูมิภาคแห่งโอกาสทางด้านของธุรกิจและการค้าการลงทุน ขณะเดียวกันประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน กำลังจะก้าวเข้าสู่บริบทใหม่ทางด้านเศรษฐกิจที่มุ่งสู่ดิจิทัล และเทคโนโลยีที่สร้างมูลค่าและส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ธนาคารกรุงเทพจึงจัดงานประชุมสัมมนาใหญ่ประจำปี ‘AEC Business Forum 2018: Rising City, Rising Business’ เมื่อวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ ห้องแกรนด์บอล-รูม โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อเป็นเวทีในการเปิดมุมมองต่อโอกาสทางธุรกิจให้กับนักธุรกิจไทย สนับสนุนศักยภาพและผลักดันผู้ประกอบการไทยให้ก้าวสู่ตลาดการค้าอาเซียนและประสบความสำเร็จ ในฐานะธนาคารชั้นนำแห่งภูมิภาคอาเซียน (Regional’s Premier Bank)

ในปีนี้ธนาคารกรุงเทพได้รับเกียรติจาก ดาโต๊ะ ปาดูกา ลิม จ๊อก ฮอย เลขาธิการอาเซียนและอดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศและการค้าของบรูไนดารุสซาลาม กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ ‘Digital Economy to Drive ASEAN Integration’ เศรษฐกิจดิจิทัลสู่ความร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวของอาเซียน’ ในลำดับถัดมา เป็นการเสวนาในช่วงเช้า โดยเป็นการเสวนา ภายใต้หัวข้อ ‘ASEAN: Change and Business Model Transformation’ โดยผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย คุณวิลเลี่ยม อี. ไฮเนคกี้ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทในเครือไมเนอร์ กรุ๊ป คุณโม มินต์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท MPRL E&P Pte และคุณดอน ลัม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท วีนา แคปิตอล ดำเนินรายการโดย คุณบัญชา ชุมชัยเวทย์ ผู้ดำเนินรายการข่าวช่อง 3

สำหรับในช่วงบ่ายมีการเสวนาในหัวข้อ ‘Rising City, Rising Business’ โดยในช่วงนี้ได้รับเกียรติจากนักธุรกิจที่มากประสบการณ์ ได้แก่ คุณธเนศ พิริย์โยธินกุล กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการลงทุน บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) คุณสิตู โม มินต์ กรรมการบริหาร บริษัท MPRL E&P Pte จำกัด และออกญา เซง เญาะ ผู้อำนวยการ บริษัทแอลวายพี กรุ๊ป ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบการบรรยาย


ภาพบรรยากาศภายในงาน

AEC Business Forum ‘AEC 2025: Shaping the Future of ASEAN’

หลังจากการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการเมื่อปลายปี 2558 ธนาคารกรุงเทพมองเห็นอนาคตและโอกาสทางธุรกิจในอาเซียนจึงได้จัดงานสัมมนาครั้งใหญ่ หัวข้อ “AEC 2025: Shaping the Future of ASEAN” ซึ่งเป็นการนำเสนอภาพรวมเศรษฐกิจอาเซียน ในอีก 10 ปีข้างหน้า เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถวางแผนและปรับตัวรับโอกาสทางการค้าและการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมแชงกรี-ล่า เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559

ธนาคารได้รับเกียรติจาก ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ กล่าวปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับการพลิกโฉมเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนในอนาคต โดยในลำดับ
ถัดมา เป็นการเสวนาในช่วงเช้า ภายใต้หัวข้อ “Shaping the Future of ASEAN Economic Community: Looking towards 2025” เพื่อแบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอีก 10 ปีข้างหน้า โดยผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย คุณโทมัส เลมบอง ประธานคณะกรรมการความร่วมมือด้านการลงทุน (BKPM) ประเทศอินโดนีเซีย ศาสตราจารย์ ดร. ออง ทุน เท็ต สมาชิกคณะกรรมการสันติภาพและที่ปรึกษาสหพันธ์หอการค้าและอุตสาหกรรมสหภาพเมียนมา ดร. โรเบิร์ต ยัพ ประธานบริหาร กลุ่ม YCH ประเทศสิงคโปร์ และคุณสแตนลีย์ คัง ประธานหอการค้าต่างประเทศในประเทศไทย ดำเนินรายการโดย คุณสุทธิชัย หยุ่น ที่ปรึกษา บริษัทเนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป

สำหรับในช่วงบ่าย มีการเสวนาในหัวข้อ “CEO’s Vision: Meeting the Challenges and Capturing the Opportunities of AEC 2025” ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้บริหารจากบริษัทยักษ์ใหญ่ของไทย ได้แก่ คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คุณวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และคุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) มาร่วมเปิดวิสัยทัศน์ เล่าประสบการณ์ มองโอกาสและความท้าทายทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนของแต่ละอุตสาหกรรม โดยมีคุณอุเมศ ปานเดย์ บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

หลังจบการเสวนา ธนาคารกรุงเทพได้จัด Investment Clinic เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจทำธุรกิจในประเทศในอาเซียนได้พูดคุยกับผู้จัดการสาขาต่างประเทศที่บินตรงมาให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามอย่างใกล้ชิด

ภาพบรรยากาศภายในงาน

AEC Business Forum ‘2015: The Year of AEC’

เนื่องจากปี 2558 เป็นปีที่ก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC อย่างเป็นทางการ ธนาคารกรุงเทพจึงจัดงานสัมมนา AEC Business Forum "2015: The Year of AEC" ณ โรงแรมแชงกรีล่า ในวันที่ 6 มีนาคม 2558 เพื่อช่วยให้นักธุรกิจและนักลงทุนไทยพร้อมรับโอกาสใหม่ที่จะเกิดขึ้น ด้วยการให้ข้อมูลเชิงลึกและแนะนำกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมศักยภาพให้ธุรกิจไทยแข่งขันได้ประเทศ
อาเซียน

สำหรับงานสัมมนาในช่วงเช้าทางธนาคารกรุงเทพได้รับเกียรติจาก ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ และนักธุรกิจชั้นนำผู้ประสบความสำเร็จจากประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่มานำเสนอข้อมูลเชิงลึก และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำธุรกิจให้นักลงทุนไทยได้เข้าใจถึงยุทธศาสตร์ในการทำธุรกิจในประเทศในอาเซียน

สำหรับช่วงบ่ายเริ่มต้นด้วยการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมการลงทุน และกฎหมายการลงทุน จากผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และต่อด้วยการเสวนาจากนักธุรกิจไทยที่ได้เข้าไปมีประสบการณ์การลงทุนในประเทศอาเซียนและประสบความสำเร็จ เข้าร่วม
แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ที่นักลงทุนไทยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

ในช่วงเย็น จากการที่ธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีสาขาถึง 9 ใน 10 ประเทศอาเซียน จึงได้จัดคลินิกการค้าการลงทุน ที่มีผู้จัดการสาขาธนาคารกรุงเทพในประเทศภูมิภาคอาเซียนคอยให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการไทยที่สนใจเข้าไปทำการค้าการลงทุนในแต่ละประเทศ

ภาพบรรยากาศภายในงาน

Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์  Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone