ธนาคารกรุงเทพเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

(ASEAN Economic Community: AEC) จึงได้ทำการจัดตั้งศูนย์ AEC Connect ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้คำแนะนำและปรึกษาด้านการลงทุนเบื้องต้นสำหรับลูกค้า โดยปัจจุบันธนาคารกรุงเทพถือเป็นธนาคารไทยแห่งภูมิภาค อาเซียนซึ่งมีเครือข่ายสาขาต่างประเทศที่พร้อมให้บริการครอบคลุม 9 ใน 10 ประเทศอาเซียน

สำหรับผู้ที่สนใจจะไปลงทุนในประเทศอาเซียน สามารถติดต่อได้ที่

ศูนย์ AEC Connect
ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
อีเมล: AECconnect@bbl.co.thโอกาสทางธุรกิจใน AEC
ธนาคารกรุงเทพมีเครือข่ายสาขาครอบคลุม 9 ใน 10 ประเทศอาเซียน ดำเนินกิจการมาอย่างยาวนาน จึงมีความเชี่ยวชาญ มีเครือข่ายธุรกิจในท้องถิ่น พร้อมทั้งมีความเข้าใจในเศรษฐกิจและกฎระเบียบต่างๆ ของแต่ละประเทศ สามารถให้บริการทางการเงินแบบครบวงจร เพื่อตอบโจทย์การขยายธุรกิจ และก้าวไปสู่ความสำเร็จ  ดูเพิ่มเติม >>

 เฟซบุ๊ก AEC Connect
ติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศอาเซียน ทั้งการค้าการลงทุน โอกาสทางธุรกิจ และความเคลื่อนไหวในทุกแง่มุมได้ที่ เฟซบุ๊ก AEC Connect 
ให้ธนาคารกรุงเทพ เป็น "เพื่อนคู่คิด มิตรคู่ AEC นำคุณสู่ความสำเร็จทางธุรกิจ"

 AEC Connect Newsletter
"AEC Connect Newsletter" เอกสารเผยแพร่จากศูนย์ AEC Connect ซึ่งเน้นให้ข้อมูลการลงทุนที่น่าสนใจ กฎระเบียบการค้าการลงทุนที่สำคัญ รวมถึงตัวอย่างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในการเข้าไปดำเนินธุรกิจในประเทศอาเซียน

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ดังลิงก์ด้านล่าง หรือขอรับเอกสารได้ที่ศูนย์ AEC Connect

ฉบับเดือน ม.ค. - มี.ค. 61

ฉบับเดือน เม.ย. - มิ.ย. 61


ฉบับเดือน ม.ค. - มี.ค. 60

ฉบับเดือน เม.ย. - มิ.ย. 60

ฉบับเดือน ก.ค. - ก.ย. 60

ฉบับเดือน ต.ค. - ธ.ค. 60


ฉบับเดือน ม.ค. - มี.ค. 59

ฉบับเดือน เม.ย. - มิ.ย. 59

ฉบับเดือน ก.ค. - ก.ย. 59

ฉบับเดือน ต.ค. - ธ.ค. 59


                                     

ฉบับเดือน ม.ค. - มี.ค. 58

ฉบับเดือน เม.ย. - มิ.ย. 58

ฉบับเดือน ก.ค. - ต.ค. 58

 


 สัมมนา "เพื่อนคู่คิด มิตรคู่ AEC"

ธนาคารมุ่งมั่นสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยขยายธุรกิจไปยังตลาดสำคัญๆ ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ด้วยการจัดงานสัมมนาและกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ภายใต้แนวคิด "เพื่อนคู่คิด มิตรคู่ AEC" อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ด้วยเครือข่ายสาขาธนาคารต่างประเทศ และการ
มีเครือข่ายสาขากว้างขวางที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ธนาคารจึงพร้อมเชื่อมโยงธุรกิจในภูมิภาค และให้บริการด้านการธนาคารที่
ทันสมัย ด้วยความรู้ความเข้าใจธุรกิจของแต่ละท้องถิ่นอย่างแท้จริง  ดูเพิ่มเติม >>
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์  Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone