อิ่ม คุ้ม ที่ร้านอาหารญี่ปุ่น ZEN

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์ หรือบัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์ ธนาคารกรุงเทพ ที่ร้านอาหารญี่ปุ่น ZEN ทุกสาขา วันนี้ - 30 ก.ย. 61

 
 • รับส่วนลดทันที 300 บาท เมื่อทานตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป
 • พิเศษ รับเพิ่ม บัตรกำนัลเงินสดจาก ZEN มูลค่า 500 บาท เมื่อทานตั้งแต่ 2,500 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • รับส่วนลดทันที 300 บาท เมื่อชำระค่าอาหารด้วยบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์ หรือบัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์ ธนาคารกรุงเทพ ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป หลังหักส่วนลดแล้ว (ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ ค่าภาษี 7% และค่าบริการ 10%)
 • พิเศษ รับเพิ่ม บัตรกำนัลเงินสดจาก ZEN มูลค่า 500 บาท เมื่อชำระค่าอาหารด้วยบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์ หรือบัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์ ธนาคารกรุงเทพ  ตั้งแต่ 2,500 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป หลังหักส่วนลดแล้ว (ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ ค่าภาษี 7% และค่าบริการ 10%)
 • จำกัดการรับส่วนลด 300 บาท/เซลส์สลิป/บัตร และจำกัดสิทธิ์การมอบส่วนลด 2,000 สิทธิ์/ทุกสาขา/เดือน โดยใช้ระบบ First Come First Served ในการใช้สิทธิ์
 • จำกัดสิทธิ์การมอบบัตรกำนัลเงินสดร้านอาหารญี่ปุ่น ZEN 185 สิทธิ์/เดือน โดยใช้ระบบ First Come First Served ในการใช้สิทธิ์
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
 • สำหรับบัตรสมาชิก ZEN สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นนี้ได้ หลังหักส่วนลดจากการใช้สิทธิพิเศษนี้แล้ว
 • ธนาคารและร้านอาหารญี่ปุ่น ZEN ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนเป็นไปตามที่ธนาคาร ยูเนี่ยนเพย์ และร้านค้ากำหนด
 • ตรวจสอบรายละเอียด และเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่สื่อประชาสัมพันธ์ ณ จุดขายที่ร้านอาหารญี่ปุ่น ZEN หรือธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333
 • รับส่วนลดทันที 300 บาท เมื่อชำระค่าอาหารด้วยบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์ หรือบัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์ ธนาคารกรุงเทพ ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป หลังหักส่วนลดแล้ว (ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ ค่าภาษี 7% และค่าบริการ 10%)
 • พิเศษ รับเพิ่ม บัตรกำนัลเงินสดจาก ZEN มูลค่า 500 บาท เมื่อชำระค่าอาหารด้วยบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์ หรือบัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์ ธนาคารกรุงเทพ  ตั้งแต่ 2,500 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป หลังหักส่วนลดแล้ว (ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ ค่าภาษี 7% และค่าบริการ 10%)
 • จำกัดการรับส่วนลด 300 บาท/เซลส์สลิป/บัตร และจำกัดสิทธิ์การมอบส่วนลด 2,000 สิทธิ์/ทุกสาขา/เดือน โดยใช้ระบบ First Come First Served ในการใช้สิทธิ์
 • จำกัดสิทธิ์การมอบบัตรกำนัลเงินสดร้านอาหารญี่ปุ่น ZEN 185 สิทธิ์/เดือน โดยใช้ระบบ First Come First Served ในการใช้สิทธิ์
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
 • สำหรับบัตรสมาชิก ZEN สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นนี้ได้ หลังหักส่วนลดจากการใช้สิทธิพิเศษนี้แล้ว
 • ธนาคารและร้านอาหารญี่ปุ่น ZEN ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนเป็นไปตามที่ธนาคาร ยูเนี่ยนเพย์ และร้านค้ากำหนด
 • ตรวจสอบรายละเอียด และเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่สื่อประชาสัมพันธ์ ณ จุดขายที่ร้านอาหารญี่ปุ่น ZEN หรือธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone