แนะนำเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

สร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีทั้งจากส่วนต่างของราคา
และเงินปันผล ด้วยการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง บริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำในเครือธนาคารกรุงเทพ

สิทธิพิเศษมากมายจาก บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง

 • บริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนอย่างมืออาชีพ
 • บริการดูแลสิทธิประโยชน์ในหลักทรัพย์ เช่น สิทธิเงินปันผล การจองซื้อหุ้นออกใหม่
 • โอกาสในการเข้าฟังสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ด้านการลงทุนอย่างต่อเนื่อง
 • รับสิทธิเข้าร่วมอบรม ณ สถานีเรียนรู้ Bualuang Investment Station
 • ใช้บริการและเครื่องมือทางการลงทุนอย่างมืออาชีพ
 • ทันเหตุการณ์ด้วยรายงานวิจัย บทวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ สภาพตลาด และภาวะอุตสาหกรรม
 • รับแต้มสะสมจากการลงทุน Bualuang iPoints 1 แต้ม จากค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ทุก
  25 บาท เพื่อแลกรับของกำนัลมากมาย

ซื้อขายได้สะดวก

 • ชำระเงินทันใจด้วยบริการ Bill Payment ผ่านทุกช่องทางรับชำระเงินของธนาคารกรุงเทพ และบริการ
  หักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) เพื่อชำระค่าซื้อขายหลักทรัพย์ ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ
 • สะดวกและคล่องตัวในการส่งคำสั่งซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยบริการ Bualuang i-Trading

สนใจเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

ท่านสามารถสมัครเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง ผ่านบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง* หรือติดต่อสาขาธนาคารกรุงเทพ เพื่อยื่นคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ พร้อมเอกสารประกอบ ดังนี้

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • กรณีชาวต่างชาติ ใช้หนังสือเดินทาง/หลักฐานการเข้าเมือง และใบอนุญาตทำงาน (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหน้าแรกของบัญชีธนาคารกรุงเทพ และสำเนาหลักฐานทางการเงินย้อนหลัง 3 เดือน


*ธนาคารจะส่งข้อมูลการสมัครเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของท่านไปยัง บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง โดย
บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง จะดำเนินการพิจารณาอนุมัติเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ เมื่อได้รับข้อมูลและเอกสารครบถ้วน

ธนาคารเป็นผู้ให้บริการแนะนำการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เท่านั้น ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาอนุมัติการเปิดบัญชี และการซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งดำเนินการโดย บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง

ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone