ลงทุนในกองทุนรวมที่มีให้เลือกหลากหลายประเภท ซึ่งมีนโยบายการลงทุน อัตราผลตอบแทน และระดับ
ความเสี่ยงที่ต่างกัน ลงทุนง่ายๆ ตั้งแต่วันนี้ ที่สาขาธนาคาร หรือผ่านช่องทางบริการต่างๆ เช่น บัวหลวงเอทีเอ็ม บัวหลวงโฟน บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง

ทางเลือกในการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ แต่ได้รับผลตอบแทนที่แน่นอนและสม่ำเสมอในอัตราที่สูงกว่าเงินฝากประจำที่มีอายุเท่ากันหรือใกล้เคียงกันตามระยะเวลาที่เลือกลงทุน

ลงทุนเพื่อความมั่นคง และโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในตลาดตราสารหนี้ได้อย่างง่ายดาย ด้วยการซื้อขายพันธบัตรรัฐบาล หรือหุ้นกู้ภาคเอกชน ได้ที่สาขาของธนาคารกรุงเทพ

สร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดี ทั้งจากส่วนต่างของราคา และเงินปันผล พร้อมรับสิทธิพิเศษมากมาย เมื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง บริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำในเครือธนาคารกรุงเทพ
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์  Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone