บัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี

เงินออมเพื่ออนาคตที่ปลอดภาษีและ
ทวีดอกเบี้ย

โครงการเงินฝากที่ให้เงินออมของท่านเพิ่มขึ้นทุกเดือน
ด้วยดอกเบี้ยอัตราพิเศษ

หากท่านสามารถเก็บออมเงินได้อย่างสม่ำเสมอทุกเดือนและต้องการผลตอบแทนที่แน่นอน เราขอแนะนำบริการบัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี ที่ให้ท่านได้รับดอกเบี้ยสม่ำเสมอในอัตราสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภท 1 ปี (ดูอัตราดอกเบี้ยเงินฝากล่าสุดสำหรับบัญชีสินมัธยะทรัพย์ทวีได้ที่นี่)

ท่านสามารถเริ่มต้นเปิดบัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี ได้ตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 25,000 บาท จากนั้นในแต่ละเดือน เพียงแต่ฝากเงินตามจำนวนที่ท่านได้ระบุไว้ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี ท่านก็จะได้รับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอเป็นดอกเบี้ยทบต้น ทั้งยังไม่ต้องเสียภาษีเงินได้จากดอกเบี้ยจำนวนนี้

บัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี ระยะเวลาการฝากมีให้เลือกตั้งแต่ 24 เดือน 36 เดือน 48 เดือน หรือ 60 เดือน

ท่านจะได้รับดอกเบี้ยอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยโดยไม่ต้องเสียภาษีเงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก เมื่อฝากครบตามเงื่อนไข

จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท และมีจำนวนเงินฝากสูงสุดในบัญชีไม่เกิน 600,000 บาท

 • บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรมีรูปถ่ายอื่นๆที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว 13 หลัก
 • หนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
 • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี

ท่านจะต้องฝากเงินเป็นประจำทุกเดือนในจำนวนที่เท่ากันตามที่ได้ตกลงไว้กับธนาคาร โดยนำฝากเงินประจำเดือนไม่เกินวันทำการสุดท้ายของธนาคารในเดือนนั้นๆ

 • การผิดนัดการฝากเกิน 2 ครั้ง ท่านจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษี แต่ยังคงได้รับอัตราดอกเบี้ยตามเงื่อนไข
 • การผิดนัดการฝากเกิน 4 ครั้ง ถือว่าผิดสัญญา ท่านจะไม่สามารถฝากต่อได้ ต้องปิดบัญชี โดยได้รับดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 60 ของดอกเบี้ยที่จะได้รับตามสัญญา และจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษี
 • การถอนเงินฝากก่อนกำหนด ถือเป็นการปิดบัญชีซึ่งท่านจะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 60 ของดอกเบี้ยที่จะได้รับตามสัญญา และจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษี

บัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี ระยะเวลาการฝากมีให้เลือกตั้งแต่ 24 เดือน 36 เดือน 48 เดือน หรือ 60 เดือน

ท่านจะได้รับดอกเบี้ยอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยโดยไม่ต้องเสียภาษีเงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก เมื่อฝากครบตามเงื่อนไข

จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท และมีจำนวนเงินฝากสูงสุดในบัญชีไม่เกิน 600,000 บาท
 • บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรมีรูปถ่ายอื่นๆที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว 13 หลัก
 • หนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
 • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
ท่านจะต้องฝากเงินเป็นประจำทุกเดือนในจำนวนที่เท่ากันตามที่ได้ตกลงไว้กับธนาคาร โดยนำฝากเงินประจำเดือนไม่เกินวันทำการสุดท้ายของธนาคารในเดือนนั้นๆ
 • การผิดนัดการฝากเกิน 2 ครั้ง ท่านจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษี แต่ยังคงได้รับอัตราดอกเบี้ยตามเงื่อนไข
 • การผิดนัดการฝากเกิน 4 ครั้ง ถือว่าผิดสัญญา ท่านจะไม่สามารถฝากต่อได้ ต้องปิดบัญชี โดยได้รับดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 60 ของดอกเบี้ยที่จะได้รับตามสัญญา และจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษี
 • การถอนเงินฝากก่อนกำหนด ถือเป็นการปิดบัญชีซึ่งท่านจะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 60 ของดอกเบี้ยที่จะได้รับตามสัญญา และจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษี
Tips/Useful Info
สินเชื่อบ้านเพื่อผู้มีบัญชี
สินมัธยะทรัพย์ทวี
พิเศษ! ออมกับบัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี แล้วรับสิทธิพิเศษจากสินเชื่อบ้าน
บัวหลวง ดูเพิ่มเติม

คุ้มครองเงินฝาก
50 ล้านบาทบัญชีเงินฝากที่เป็นเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศทุกประเภท จะได้รับความคุ้มครองภายใต้พ.ร.บ.สถาบัน
คุ้มครองเงินฝาก ในวงเงิน
50 ล้านบาท จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ดูเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ธนาคารบนมือถือYour Security Firstระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็ค และระบบการจัดเก็บภาพเช็คBualuang Phone
Submit