บริการฝากเช็ค

ธุรกิจคล่องตัว การเงินส่วนตัวราบรื่น

ธนาคารกรุงเทพเป็นผู้นำในการพัฒนาบริการเช็คเรียกเก็บในประเทศไทย ทั้งในด้านเทคโนโลยี ระบบปฏิบัติการ และการบริการลูกค้า จนได้รับประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9002 ในเดือนเมษายน 2543 และ ISO 9001:2000 ในเดือนมิถุนายน 2546 และได้รับการต่ออายุมาโดยตลอด ซึ่งศูนย์เคลียริ่งเช็คของธนาคารเป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองว่ามีระบบงานด้านเคลียริ่งเช็คที่มีมาตรฐานสูงระดับสากลและเป็นต้นแบบศูนย์ปฏิบัติการเช็คให้ธนาคารอื่นในประเทศไทย

ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาบริการด้านเช็คอย่างต่อเนื่อง ธนาคารจึงได้นำเทคโนโลยีการเคลียริ่งเช็คด้วยภาพ มาใช้แทนการส่งตัวเช็คเพื่อเรียกเก็บแบบเดิม ทำให้บริการด้านเช็คของธนาคารกรุงเทพเป็นบริการที่เพียบพร้อมด้วยประสิทธิภาพ มีความแม่นยำ และเชื่อถือได้

ใหม่! บริการเช็ครู้ผลไวได้ใจ ฝากวันไหน รู้ผลวันนั้น
เพียงฝากเช็คธนาคารกรุงเทพ ณ สาขาของธนาคาร ในวันทำการ จันทร์-ศุกร์ ก่อนเวลา 15.30 น. สามารถทราบผลเรียกเก็บเงินตามเช็คภายในวันเดียวกับที่นำฝาก ธนาคารจะนำเงินที่เรียกเก็บเสร็จสมบูรณ์เข้าบัญชีให้ท่านเป็นรอบๆ ตั้งแต่เวลา 14.00 น. จนถึง 18.00 น. โดยไม่มีค่าบริการเพิ่มเติมแต่อย่างใด ทั้งนี้เช็คที่สั่งจ่ายต้องเป็นเช็คที่ถูกต้องตามมาตรฐานบริการเคลียริ่งเช็คด้วยภาพ หรือ ICAS (Imaged Cheque Clearing and Archive System)

นอกจากนี้ท่านเจ้าของบัญชีเช็คยังสามารถเรียกดูภาพเช็คที่ท่านสั่งจ่ายและผ่านการเรียกเก็บผ่านบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง และบิซ ไอแบงก์กิ้ง ได้ทุกเมื่ออีกด้วย

พร้อมให้บริการแล้ววันนี้ที่สาขาธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศ

ระบบการเรียกเก็บเช็คด้วยภาพ
ธนาคารกรุงเทพได้พัฒนาระบบบริการเช็คให้มีความพร้อมรองรับการหักบัญชีด้วยภาพเช็คตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยในการใช้ระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็ค หรือ ICAS (Imaged Cheque Clearing and Archive System) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียกเก็บเงินตามเช็คให้มีความรวดเร็วมากขึ้น โดยได้นำระบบดังกล่าวมาให้บริการแก่ลูกค้าที่ใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตของธนาคารกรุงเทพ ไม่ว่าจะเป็นบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง และบริการบิซ ไอแบงก์กิ้ง คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกดูภาพเช็คที่ท่านสั่งจ่ายแบบออนไลน์

บริการรับฝากเช็คต่างธนาคาร

ท่านสามารถฝากเช็คของธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพได้ทุกวันทำการ (จันทร์-ศุกร์) ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 15.30 น. ซึ่งหากท่านนำฝากเช็คก่อนเวลา 14.00 น.* ท่านจะทราบผลการเรียกเก็บเช็คนั้นในวันทำการถัดไป

*ทั้งนี้กำหนดเวลาในเขตเคลียริ่งต่างจังหวัดแต่ละแห่งอาจแตกต่างกัน

บริการถอนเงินตามเช็คต่างสาขา

สำหรับท่านที่ได้รับเช็คธนาคารกรุงเทพ เพียงท่านแสดงบัตรประชาชนคู่กับเช็ค ท่านก็สามารถถอนเงินตามเช็คหรือฝากเข้าบัญชีได้ทันทีโดยไม่ต้องรอผลการเรียกเก็บหรือเดินทางไปสาขาที่ออกเช็ค ทั้งนี้บัญชีผู้สั่งจ่ายต้องมีวงเงินเพียงพอเพื่อจ่ายตามเช็คและไม่เป็นเช็คลงวันที่ล่วงหน้า

การให้บริการ

สาขาธนาคาร

วันและเวลาการให้บริการ

วงเงินสูงสุด
ต่อเช็ค 1 ฉบับ

- สาขาทั่วไป
- สาขาที่เปิดให้บริการนอกเวลาทำการปกติ
- สาขาไมโคร

ทุกวัน
ตามวันและเวลาทำการของสาขานั้น

500,000 บาท


ค่าธรรมเนียม

การถอนเงินตามเช็ค               ค่าธรรมเนียม/ฉบับ
ภายในเขตเดียวกัน                 - หมื่นละ 10 บาท ขั้นต่ำ 20 บาท
ข้ามเขต                               - หมื่นละ 20 บาท ขั้นต่ำ 20 บาท บวกค่าบริการฉบับละ 20 บาท

เช็คคืนและการป้องกัน

ท่านเจ้าของบัญชีเช็คควรดูแลให้มีเงินในบัญชีเพียงพออยู่เสมอสำหรับเช็คที่ท่านสั่งจ่าย และด้วยบริการโอนเงินอัตโนมัติจากบัญชีสะสมทรัพย์ไปยังบัญชีกระแสรายวันกับธนาคารกรุงเทพ (Overdraft Protection) ท่านก็สามารถป้องกันเช็คคืน เนื่องจากเงินในบัญชีไม่เพียงพอจ่ายตามเช็คและถูกปฏิเสธการจ่ายเงินได้ โดยธนาคารคิดค่าธรรมเนียมการโอนอัตโนมัติ เฉพาะวันที่มีรายการโอน วันละ 30 บาท

ทั้งนี้ สำหรับเช็คคืน ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมต่อฉบับ ดังนี้

 • กรณีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย/ติดต่อผู้สั่งจ่าย/ไม่มีข้อตกลงกับธนาคาร
  ค่าธรรมเนียม 0.20% ของจำนวนเงินตามเช็ค แต่ไม่ต่ำกว่าฉบับละ 300 บาท
 • กรณีสั่งจ่ายจากจำนวนเงินที่มีตราสารรอเรียกเก็บ
  ค่าธรรมเนียม 200 บาท


นอกจากนี้ ท่านยังสามารถป้องกันเช็คคืนได้ด้วยการกำหนดวันโอนเงินจากบัญชีสะสมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพของท่านไปยังบัญชีกระแสรายวันล่วงหน้า ผ่านบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง และบิซ ไอแบงก์กิ้ง ได้อีกด้วย

ท่านสามารถฝากเช็คของธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพได้ทุกวันทำการ (จันทร์-ศุกร์) ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 15.30 น. ซึ่งหากท่านนำฝากเช็คก่อนเวลา 14.00 น.* ท่านจะทราบผลการเรียกเก็บเช็คนั้นในวันทำการถัดไป

*ทั้งนี้กำหนดเวลาในเขตเคลียริ่งต่างจังหวัดแต่ละแห่งอาจแตกต่างกัน
สำหรับท่านที่ได้รับเช็คธนาคารกรุงเทพ เพียงท่านแสดงบัตรประชาชนคู่กับเช็ค ท่านก็สามารถถอนเงินตามเช็คหรือฝากเข้าบัญชีได้ทันทีโดยไม่ต้องรอผลการเรียกเก็บหรือเดินทางไปสาขาที่ออกเช็ค ทั้งนี้บัญชีผู้สั่งจ่ายต้องมีวงเงินเพียงพอเพื่อจ่ายตามเช็คและไม่เป็นเช็คลงวันที่ล่วงหน้า

การให้บริการ

สาขาธนาคาร

วันและเวลาการให้บริการ

วงเงินสูงสุด
ต่อเช็ค 1 ฉบับ

- สาขาทั่วไป
- สาขาที่เปิดให้บริการนอกเวลาทำการปกติ
- สาขาไมโคร

ทุกวัน
ตามวันและเวลาทำการของสาขานั้น

500,000 บาท


ค่าธรรมเนียม

การถอนเงินตามเช็ค               ค่าธรรมเนียม/ฉบับ
ภายในเขตเดียวกัน                 - หมื่นละ 10 บาท ขั้นต่ำ 20 บาท
ข้ามเขต                               - หมื่นละ 20 บาท ขั้นต่ำ 20 บาท บวกค่าบริการฉบับละ 20 บาท

ท่านเจ้าของบัญชีเช็คควรดูแลให้มีเงินในบัญชีเพียงพออยู่เสมอสำหรับเช็คที่ท่านสั่งจ่าย และด้วยบริการโอนเงินอัตโนมัติจากบัญชีสะสมทรัพย์ไปยังบัญชีกระแสรายวันกับธนาคารกรุงเทพ (Overdraft Protection) ท่านก็สามารถป้องกันเช็คคืน เนื่องจากเงินในบัญชีไม่เพียงพอจ่ายตามเช็คและถูกปฏิเสธการจ่ายเงินได้ โดยธนาคารคิดค่าธรรมเนียมการโอนอัตโนมัติ เฉพาะวันที่มีรายการโอน วันละ 30 บาท

ทั้งนี้ สำหรับเช็คคืน ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมต่อฉบับ ดังนี้

 • กรณีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย/ติดต่อผู้สั่งจ่าย/ไม่มีข้อตกลงกับธนาคาร
  ค่าธรรมเนียม 0.20% ของจำนวนเงินตามเช็ค แต่ไม่ต่ำกว่าฉบับละ 300 บาท
 • กรณีสั่งจ่ายจากจำนวนเงินที่มีตราสารรอเรียกเก็บ
  ค่าธรรมเนียม 200 บาท


นอกจากนี้ ท่านยังสามารถป้องกันเช็คคืนได้ด้วยการกำหนดวันโอนเงินจากบัญชีสะสมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพของท่านไปยังบัญชีกระแสรายวันล่วงหน้า ผ่านบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง และบิซ ไอแบงก์กิ้ง ได้อีกด้วย

Tips/Useful Info
คำแนะนำในการใช้เช็ค
อ่านคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เช็คอย่างปลอดภัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone
Submit