คำถามที่พบบ่อย

ข้อมูลเบื้องต้น

บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศคืออะไร
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศคือ บริการรับฝากเงินตราต่างประเทศของธนาคารกรุงเทพที่ให้ท่านเลือกฝากเงินตราต่างประเทศได้ถึง 14 สกุลเงินหลัก โดยท่านสามารถฝาก ถอน หรือโอนเงินในบัญชีได้โดยไม่ต้องแลกเป็นสกุลเงินบาท

การแลกเปลี่ยนและโอนเงิน

 1. สามารถเก็บเงินโอนไว้ในสกุลเงินต่างประเทศได้หรือไม่
  บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศช่วยให้ท่านรับและเก็บเงินโอนไว้ในสกุลเงินต่างประเทศได้ โดยไม่ต้องแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาท

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ตลอดจนข้อตกลงและเงื่อนไขบริการ และสิ่งที่จำเป็นสำหรับการเปิดบัญชีได้ที่นี่

 2. สามารถนำเงินบาทมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินต่างประเทศและฝากเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศได้หรือไม่
  ท่านสามารถนำเงินบาทมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินตราต่างประเทศเพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศได้

 3. สามารถโอนเงินสกุลต่างประเทศจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศตรงไปยังบัญชีเงินฝากในต่างประเทศได้หรือไม่
  ทำได้ โดยมีค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.25-1.25 ของจำนวนเงินโอน โดยค่าธรรมเนียมจะเปลี่ยนแปลงไปตามสกุลเงิน (ขั้นต่ำ 500 บาท) บวกกับค่าธรรมเนียมการโอนเงินไปต่างประเทศ

 4. จะเกิดปัญหาใดๆ หรือไม่ หากไม่ทำการโอนเงินเข้าบัญชีเพื่อเปิดบัญชีหลังจากกรอกใบสมัครเพื่อเปิดบัญชี FCD ไปแล้ว 1 เดือน
  ธนาคารจะยกเลิกบัญชีของท่าน หากท่านไม่ทำการโอนเงินเข้าบัญชีภายใน 1 เดือน หลังจากกรอก
  ใบสมัครเพื่อเปิดบัญชี FCD

 5. สามารถถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศเพื่อรับเงินสดเป็นสกุลบาทได้สูงสุดเท่าใด
  ธนาคารไม่จำกัดจำนวนเงินที่ท่านจะถอนเพื่อรับเงินสดเป็นสกุลบาท

 6. สำหรับการถอนเงินจากบัญชี FCD เพื่อรับเป็นเงินบาท ธนาคารใช้อัตราแลกเปลี่ยนใด
  ธนาคารกรุงเทพใช้อัตรา ‘ราคาซื้อ – โอนเงิน’ ที่ปรากฏในตารางอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันของธนาคารกรุงเทพ ทั้งนี้ ท่านสามารถดูอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุดได้ที่นี่

 7. สามารถถอนเงินสดในสกุลเงินต่างประเทศจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศได้หรือไม่
  ทำได้ โดยมีค่าธรรมเนียมร้อยละ 1-2 ของจำนวนที่ถอน (ขึ้นอยู่กับสกุลเงินที่ถอน) แต่ท่านสามารถถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศเป็นเงินสดในสกุลเงินบาทได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ

 8. สามารถฝากธนบัตรต่างประเทศเข้าบัญชีได้หรือไม่
  ทำได้ โดยมีค่าธรรมเนียมร้อยละ 1-2 ของจำนวนที่ฝาก (ขึ้นอยู่กับสกุลเงินที่ฝาก)

การบริหารบัญชี

 1. หากต้องการเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ จะต้องทำอย่างไร
  เพียงท่านแวะไปที่สาขาธนาคารกรุงเทพที่ให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ  พร้อมจัดเตรียมเอกสารประกอบการเปิดบัญชีให้พร้อม โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารประกอบการเปิดบัญชีที่ท่านต้องนำไปยื่นแก่ธนาคารได้ที่นี่

 2. สามารถเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศด้วยวีซ่าท่องเที่ยวได้หรือไม่
  ทำได้ เพียงท่านยื่นหนังสือเดินทางและเอกสารรับรองจากธนาคารของท่านในประเทศของท่าน หรือจากสถานทูตของท่านในประเทศไทย

 3. สามารถฝากและถอนเงินได้ที่ไหนบ้าง
  หากท่านเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศกับธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่หรือสาขาของธนาคารในต่างจังหวัดที่ให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ท่านสามารถฝากและถอนเงินได้ที่ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่และสาขาต่างจังหวัดที่ให้บริการเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

  หากท่านเปิดบัญชีไว้กับสาขาของธนาคารในเขตนครหลวง ท่านสามารถฝากและถอนเงินได้เฉพาะที่สาขาที่ท่านเปิดบัญชีไว้เท่านั้น

 4. สามารถบริหารบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศทางอินเทอร์เน็ตได้หรือไม่
  ทำได้ โดยท่านสามารถบริหารบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศได้ผ่านบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตของธนาคารกรุงเทพ โดยท่านสามารถดูยอดเงินคงเหลือ ตรวจสอบรายการ ธุรกรรมย้อนหลัง และโอนเงินได้ตลอดเวลา ท่านสามารถดูข้อมูลและวิธีสมัครใช้บริการได้ที่นี่

 5. ธนาคารกรุงเทพสาขาใดให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
  คลิกที่นี่  เพื่อดูรายชื่อสาขาที่ให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

 6. ชาวต่างชาติที่มีบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ จะต้องคงเงินขั้นต่ำไว้ในบัญชีเงินฝากสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ไว้เท่าใด
  ท่านจะต้องคงเงินฝากขั้นต่ำไว้ 250 ดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์หรือกระแส
  รายวัน และ 500 ดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับบัญชีเงินฝากประจำ

  หากจำนวนเงินฝากในบัญชีลดลงมาต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำข้างต้น ธนาคารจะหักค่าธรรมเนียม 10 ดอลลาร์สหรัฐฯ จากบัญชีของท่านทุกเดือน (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น)

  โปรดคลิกที่นี่ เพื่อดูเกณฑ์การคงเงินขั้นต่ำในบัญชีเงินฝากสกุลเงินอื่น

 7. สามารถให้ผู้อื่นทำธุรกรรมแทนเจ้าของบัญชีได้หรือไม่
  ทำได้ แต่หากต้องการปิดบัญชี ท่านต้องดำเนินการด้วยตนเองเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยสำหรับบัญชีของท่าน หากท่านต้องการแต่งตั้งบุคคลอื่นให้สามารถทำธุรกรรมแทนท่าน ท่านและบุคคลที่รับมอบอำนาจจะต้องลงนามร่วมกันในหนังสือมอบอำนาจและบัตรบันทึกลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของธนาคาร พร้อมทั้งแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง และชำระค่าอากรแสตมป์ 30 บาท ต่อผู้รับมอบอำนาจ 1 ท่าน

 8. สามารถมีบัตรเอทีเอ็มที่ผูกกับบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศได้หรือไม่
  ในปัจจุบัน ธนาคารยังไม่เปิดให้บริการเอทีเอ็มสำหรับบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

 9. หากลืมสมุดบัญชีเงินฝาก จะสามารถทำธุรกรรมโดยไม่ใช้สมุดบัญชีได้หรือไม่
  ทำได้ โดยท่านจะต้องกรอกชื่อและนามสกุลของท่าน หมายเลขบัญชีและลงลายมือชื่อในใบคำขอถอนเงิน

 10. สามารถปิดบัญชีโดยไม่ใช้สมุดบัญชีได้หรือไม่
  ไม่ได้ ท่านจำเป็นต้องใช้สมุดบัญชีในการปิดบัญชี

 11. สามารถถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศจากสาขาธนาคารกรุงเทพในต่างประเทศ ได้หรือไม่
  ขออภัย ธนาคารยังไม่เปิดให้บริการดังกล่าว

 12. จะตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชีได้อย่างไร
  ท่านสามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชีได้ 2 วิธี ได้แก่ Log on เข้าใช้บริการบัวหลวง
  ไอแบงก์กิ้ง เพื่อตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชีได้ทุกเวลา หรือติดต่อสาขาธนาคารกรุงเทพที่ท่านเปิดบัญชี

บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศคืออะไร
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศคือ บริการรับฝากเงินตราต่างประเทศของธนาคารกรุงเทพที่ให้ท่านเลือกฝากเงินตราต่างประเทศได้ถึง 14 สกุลเงินหลัก โดยท่านสามารถฝาก ถอน หรือโอนเงินในบัญชีได้โดยไม่ต้องแลกเป็นสกุลเงินบาท
 1. สามารถเก็บเงินโอนไว้ในสกุลเงินต่างประเทศได้หรือไม่
  บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศช่วยให้ท่านรับและเก็บเงินโอนไว้ในสกุลเงินต่างประเทศได้ โดยไม่ต้องแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาท

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ตลอดจนข้อตกลงและเงื่อนไขบริการ และสิ่งที่จำเป็นสำหรับการเปิดบัญชีได้ที่นี่

 2. สามารถนำเงินบาทมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินต่างประเทศและฝากเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศได้หรือไม่
  ท่านสามารถนำเงินบาทมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินตราต่างประเทศเพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศได้

 3. สามารถโอนเงินสกุลต่างประเทศจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศตรงไปยังบัญชีเงินฝากในต่างประเทศได้หรือไม่
  ทำได้ โดยมีค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.25-1.25 ของจำนวนเงินโอน โดยค่าธรรมเนียมจะเปลี่ยนแปลงไปตามสกุลเงิน (ขั้นต่ำ 500 บาท) บวกกับค่าธรรมเนียมการโอนเงินไปต่างประเทศ

 4. จะเกิดปัญหาใดๆ หรือไม่ หากไม่ทำการโอนเงินเข้าบัญชีเพื่อเปิดบัญชีหลังจากกรอกใบสมัครเพื่อเปิดบัญชี FCD ไปแล้ว 1 เดือน
  ธนาคารจะยกเลิกบัญชีของท่าน หากท่านไม่ทำการโอนเงินเข้าบัญชีภายใน 1 เดือน หลังจากกรอก
  ใบสมัครเพื่อเปิดบัญชี FCD

 5. สามารถถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศเพื่อรับเงินสดเป็นสกุลบาทได้สูงสุดเท่าใด
  ธนาคารไม่จำกัดจำนวนเงินที่ท่านจะถอนเพื่อรับเงินสดเป็นสกุลบาท

 6. สำหรับการถอนเงินจากบัญชี FCD เพื่อรับเป็นเงินบาท ธนาคารใช้อัตราแลกเปลี่ยนใด
  ธนาคารกรุงเทพใช้อัตรา ‘ราคาซื้อ – โอนเงิน’ ที่ปรากฏในตารางอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันของธนาคารกรุงเทพ ทั้งนี้ ท่านสามารถดูอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุดได้ที่นี่

 7. สามารถถอนเงินสดในสกุลเงินต่างประเทศจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศได้หรือไม่
  ทำได้ โดยมีค่าธรรมเนียมร้อยละ 1-2 ของจำนวนที่ถอน (ขึ้นอยู่กับสกุลเงินที่ถอน) แต่ท่านสามารถถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศเป็นเงินสดในสกุลเงินบาทได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ

 8. สามารถฝากธนบัตรต่างประเทศเข้าบัญชีได้หรือไม่
  ทำได้ โดยมีค่าธรรมเนียมร้อยละ 1-2 ของจำนวนที่ฝาก (ขึ้นอยู่กับสกุลเงินที่ฝาก)
 1. หากต้องการเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ จะต้องทำอย่างไร
  เพียงท่านแวะไปที่สาขาธนาคารกรุงเทพที่ให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ  พร้อมจัดเตรียมเอกสารประกอบการเปิดบัญชีให้พร้อม โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารประกอบการเปิดบัญชีที่ท่านต้องนำไปยื่นแก่ธนาคารได้ที่นี่

 2. สามารถเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศด้วยวีซ่าท่องเที่ยวได้หรือไม่
  ทำได้ เพียงท่านยื่นหนังสือเดินทางและเอกสารรับรองจากธนาคารของท่านในประเทศของท่าน หรือจากสถานทูตของท่านในประเทศไทย

 3. สามารถฝากและถอนเงินได้ที่ไหนบ้าง
  หากท่านเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศกับธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่หรือสาขาของธนาคารในต่างจังหวัดที่ให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ท่านสามารถฝากและถอนเงินได้ที่ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่และสาขาต่างจังหวัดที่ให้บริการเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

  หากท่านเปิดบัญชีไว้กับสาขาของธนาคารในเขตนครหลวง ท่านสามารถฝากและถอนเงินได้เฉพาะที่สาขาที่ท่านเปิดบัญชีไว้เท่านั้น

 4. สามารถบริหารบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศทางอินเทอร์เน็ตได้หรือไม่
  ทำได้ โดยท่านสามารถบริหารบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศได้ผ่านบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตของธนาคารกรุงเทพ โดยท่านสามารถดูยอดเงินคงเหลือ ตรวจสอบรายการ ธุรกรรมย้อนหลัง และโอนเงินได้ตลอดเวลา ท่านสามารถดูข้อมูลและวิธีสมัครใช้บริการได้ที่นี่

 5. ธนาคารกรุงเทพสาขาใดให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
  คลิกที่นี่  เพื่อดูรายชื่อสาขาที่ให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

 6. ชาวต่างชาติที่มีบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ จะต้องคงเงินขั้นต่ำไว้ในบัญชีเงินฝากสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ไว้เท่าใด
  ท่านจะต้องคงเงินฝากขั้นต่ำไว้ 250 ดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์หรือกระแส
  รายวัน และ 500 ดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับบัญชีเงินฝากประจำ

  หากจำนวนเงินฝากในบัญชีลดลงมาต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำข้างต้น ธนาคารจะหักค่าธรรมเนียม 10 ดอลลาร์สหรัฐฯ จากบัญชีของท่านทุกเดือน (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น)

  โปรดคลิกที่นี่ เพื่อดูเกณฑ์การคงเงินขั้นต่ำในบัญชีเงินฝากสกุลเงินอื่น

 7. สามารถให้ผู้อื่นทำธุรกรรมแทนเจ้าของบัญชีได้หรือไม่
  ทำได้ แต่หากต้องการปิดบัญชี ท่านต้องดำเนินการด้วยตนเองเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยสำหรับบัญชีของท่าน หากท่านต้องการแต่งตั้งบุคคลอื่นให้สามารถทำธุรกรรมแทนท่าน ท่านและบุคคลที่รับมอบอำนาจจะต้องลงนามร่วมกันในหนังสือมอบอำนาจและบัตรบันทึกลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของธนาคาร พร้อมทั้งแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง และชำระค่าอากรแสตมป์ 30 บาท ต่อผู้รับมอบอำนาจ 1 ท่าน

 8. สามารถมีบัตรเอทีเอ็มที่ผูกกับบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศได้หรือไม่
  ในปัจจุบัน ธนาคารยังไม่เปิดให้บริการเอทีเอ็มสำหรับบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

 9. หากลืมสมุดบัญชีเงินฝาก จะสามารถทำธุรกรรมโดยไม่ใช้สมุดบัญชีได้หรือไม่
  ทำได้ โดยท่านจะต้องกรอกชื่อและนามสกุลของท่าน หมายเลขบัญชีและลงลายมือชื่อในใบคำขอถอนเงิน

 10. สามารถปิดบัญชีโดยไม่ใช้สมุดบัญชีได้หรือไม่
  ไม่ได้ ท่านจำเป็นต้องใช้สมุดบัญชีในการปิดบัญชี

 11. สามารถถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศจากสาขาธนาคารกรุงเทพในต่างประเทศ ได้หรือไม่
  ขออภัย ธนาคารยังไม่เปิดให้บริการดังกล่าว

 12. จะตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชีได้อย่างไร
  ท่านสามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชีได้ 2 วิธี ได้แก่ Log on เข้าใช้บริการบัวหลวง
  ไอแบงก์กิ้ง เพื่อตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชีได้ทุกเวลา หรือติดต่อสาขาธนาคารกรุงเทพที่ท่านเปิดบัญชี
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone