บัญชีเงินฝากสกุลเงินหยวน

เปิดบัญชีเงินฝากสกุลเงินหยวน เปิดโลกการค้าและการลงทุนกับประเทศจีน

ธนาคารกรุงเทพอำนวยความสะดวกให้ท่านทำธุรกรรมสกุลเงินหยวนได้ครบวงจร ทั้งบริการเปิด L/C บริการ
ซื้อ-ขายเงินหยวนล่วงหน้า บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ บริการรับซื้อ-ขายธนบัตร และบริการ
รับและส่งเงินโอนต่างประเทศ

สะดวก...ท่านสามารถเปิดบัญชีเงินฝากสกุลเงินหยวนกับธนาคารกรุงเทพกว่า 200 สาขา  ที่ให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศทั่วประเทศ

คล่องตัว...ท่านสามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ ดูรายการเคลื่อนไหวของบัญชีย้อนหลัง 2 เดือน และ
ทำรายการโอนเงินจากบัญชีสกุลเงินหยวนเข้าบัญชีเงินบาทได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านบริการธนาคารทาง
อินเทอร์เน็ต
*

*เฉพาะลูกค้าบุคคล


เงื่อนไขบริการ

 • เปิดบัญชีได้ทั้งลูกค้าบุคคลและนิติบุคคล
 • เปิดบัญชีประเภทบัญชีสะสมทรัพย์และประจำ
 • จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต้น
  • ลูกค้าบุคคล CNY 7,000
  • ลูกค้านิติบุคคล CNY 35,000
 • ฝาก-ถอนจากบัญชีด้วย
  • คำสั่งโอนเงินต่างประเทศ
  • ธนบัตรต่างประเทศ
  • เงินสกุลบาท
 • เงื่อนไขการให้บริการอื่นๆ เช่นเดียวกับบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศทั่วไป
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone