บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภทพิเศษ

วางแผนออมเงินให้บุตรหลานเรียนต่อ
ต่างประเทศอย่างคุ้มค่าด้วยบัญชีเงินฝาก
เงินตราต่างประเทศประเภทพิเศษ

การศึกษาคือการลงทุนที่สำคัญรูปแบบหนึ่ง หากท่านต้องการส่งบุตรหลานไปศึกษาต่อต่างประเทศ การวางแผนเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องการเรียนและค่าครองชีพที่ต้องชำระเป็นสกุลเงินต่างประเทศก็เป็นอีกเรื่องสำคัญที่ต้องคำนึงถึง ด้วยบริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภทพิเศษ จากธนาคารกรุงเทพ ท่านสามารถเพิ่มความมั่นใจเรื่องการวางแผนการเงินสำหรับค่าใช้จ่ายในอนาคต โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความผันผวนของค่าเงิน

ประโยชน์ของบริการ

 • ออมเงินตราต่างประเทศ ณ อัตราแลกเปลี่ยนที่พอใจ พร้อมรับดอกเบี้ยเงินฝาก สำหรับบางสกุลเงิน
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ*
 • ดูรายการเคลื่อนไหวของบัญชีทางอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งตลอด 24 ชั่วโมง

*เฉพาะรายการถอนเงินเพื่อโอนไปต่างประเทศ หรือรับเป็นดร๊าฟท์ต่างประเทศ โดยธนาคารเรียกเก็บเฉพาะ
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินไปต่างประเทศหรือค่าธรรมเนียมซื้อดร๊าฟท์เท่านั้น

เงื่อนไขการให้บริการ

 • สำหรับลูกค้าบุคคลไทยที่เปิดบัญชีใหม่ ประเภทสะสมทรัพย์
 • รับฝากเงินเข้าบัญชีได้เฉพาะการนำเงินบาทมาซื้อเงินตราต่างประเทศฝากเข้าบัญชี
 • จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ USD 1,000** และยอดเงินคงเหลือในบัญชีเฉลี่ยต่อเดือน USD 250** หากต่ำกว่ากำหนด ธนาคารจะคิดค่ารักษาบัญชีต่อเดือน USD 10**
 • ยอดบัญชีเงินฝากสูงสุด USD 5 ล้าน หรือสกุลเงินอื่นเทียบเท่า** หากไม่ต้องการแสดงเอกสาร
  หลักฐานค่าใช้จ่ายในต่างประเทศในการฝากเงิน หรือยอดบัญชีเงินฝากไม่จำกัดจำนวน หากสามารถแสดงเอกสารหลักฐานค่าใช้จ่ายในต่างประเทศได้ทุกครั้งในการฝากเงิน 
 • เงื่อนไขการให้บริการอื่นๆ เช่นเดียวกับบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศทั่วไป


**สกุลเงินอื่น โปรดติดต่อสาขาที่ให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

นอกเหนือจากการออมเงินเพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ ท่านยังสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภทพิเศษนี้ สำหรับการออมเงินตราต่างประเทศ เพื่อชำระค่าใช้จ่ายในต่างประเทศประเภทอื่นๆ ในอนาคตได้อีกด้วย

 • สำหรับลูกค้าบุคคลไทยที่เปิดบัญชีใหม่ ประเภทสะสมทรัพย์
 • รับฝากเงินเข้าบัญชีได้เฉพาะการนำเงินบาทมาซื้อเงินตราต่างประเทศฝากเข้าบัญชี
 • จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ USD 1,000** และยอดเงินคงเหลือในบัญชีเฉลี่ยต่อเดือน USD 250** หากต่ำกว่ากำหนด ธนาคารจะคิดค่ารักษาบัญชีต่อเดือน USD 10**
 • ยอดบัญชีเงินฝากสูงสุด USD 5 ล้าน หรือสกุลเงินอื่นเทียบเท่า** หากไม่ต้องการแสดงเอกสาร
  หลักฐานค่าใช้จ่ายในต่างประเทศในการฝากเงิน หรือยอดบัญชีเงินฝากไม่จำกัดจำนวน หากสามารถแสดงเอกสารหลักฐานค่าใช้จ่ายในต่างประเทศได้ทุกครั้งในการฝากเงิน 
 • เงื่อนไขการให้บริการอื่นๆ เช่นเดียวกับบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศทั่วไป


**สกุลเงินอื่น โปรดติดต่อสาขาที่ให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

นอกเหนือจากการออมเงินเพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ ท่านยังสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภทพิเศษนี้ สำหรับการออมเงินตราต่างประเทศ เพื่อชำระค่าใช้จ่ายในต่างประเทศประเภทอื่นๆ ในอนาคตได้อีกด้วย

Tips/Useful Info
คำถามที่พบบ่อย
ค้นหาคำตอบเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภทพิเศษได้ที่นี่
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone