บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
ออมและบริหารธุรกรรมในสกุลเงินต่างประเทศ

ไม่ว่าท่านจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติ ท่านก็สามารถเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศได้ใน 14 สกุลหลัก บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศช่วยให้ท่านหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ประหยัดค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมหากท่านมีรายได้เป็นเงินสกุลต่างประเทศ และเข้าซื้อเงินต่างประเทศที่ระดับอัตราแลกเปลี่ยนที่พอใจได้อย่างรวดเร็ว

ท่านสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศได้ในทุกประเภทบัญชี คือ สะสมทรัพย์ ประจำหรือกระแส
รายวัน และสามารถเรียกดูความเคลื่อนไหวของบัญชี และโอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศเข้าบัญชีเงินบาทของท่านผ่านบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งได้อย่างสะดวก

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถโอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศไปต่างประเทศ หรือถอนเป็นธนบัตรต่างประเทศจากบัญชีของท่านได้อีกด้วย ท่านสามารถเปิดบัญชีด้วยเงินฝากขั้นต้นเพียง 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่าในสกุลอื่น

เลือกบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศที่เหมาะกับท่าน

คนไทยหรือผู้มีถิ่นฐานในประเทศไทย บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศที่มีแหล่งเงินจากต่างประเทศ ท่านสามารถฝากเงินสกุลต่างประเทศเข้าบัญชีได้เท่ากับจำนวนเงินที่ได้รับจากต่างประเทศ โดยไม่จำกัดจำนวน
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภทพิเศษ

ประเภท Domestic Special FCD
ท่านสามารถฝากเงินเข้าบัญชีได้สูงสุด 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือสกุลเงินอื่นเทียบเท่า โดยไม่ต้องมีหลักฐานแสดงภาระค่าใช้จ่ายในอนาคต

ประเภท Domestic FCD
ท่านสามารถฝากเงินได้ตามหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินตราต่างประเทศในอนาคตที่ต้องยื่นประกอบการฝากเงินทุกครั้ง โดยไม่จำกัดจำนวน (เช่น ค่าเล่าเรียน)

ท่านจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการถอนเงิน (Commission-in-lieu) เมื่อท่านถอนเงินเพื่อโอนหรือซื้อดร๊าฟท์ไปชำระค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ เช่น ค่าการศึกษาของบุตรหลาน

บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศที่มีแหล่งเงินจากในประเทศ หรือต่างประเทศ ประเภท Domestic Special FCD
ท่านสามารถฝากเงินเข้าบัญชีได้สูงสุด 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือสกุลเงินอื่นเทียบเท่า โดยไม่
จำเป็นต้องมีหลักฐานแสดงภาระค่าใช้จ่ายในอนาคต และเงินฝากสามารถมาได้จากทั้งแหล่งเงินในประเทศและต่างประเทศ
ประเภท Domestic FCD
ท่านสามารถฝากเงินได้ตามหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินตราต่างประเทศในอนาคตที่ต้องยื่นประกอบการฝากเงินทุกครั้ง โดยไม่จำกัดจำนวน (เช่น ค่าเล่าเรียน หรือชำระหนี้เงินกู้จากต่างประเทศ) และเงินฝากสามารถมาได้จากทั้งแหล่งเงินในประเทศและต่างประเทศ
ชาวต่างชาติ บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศสำหรับชาวต่างชาติ ไม่จำกัดจำนวนเงินฝากสูงสุด บัญชีนี้เหมาะสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการแลกเปลี่ยนและออมเงิน
รายได้ในสกุลเงินต่างประเทศ หรือต้องการถือเงินโอนไว้ในสกุลเงินต่างประเทศ โดยไม่ต้องแลกเปลี่ยนเป็นบาทในทันที (เช่น รับเงินโอนเพื่อซื้อคอนโดมิเนียม หรือเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว)

เลือกฝากได้ใน 14 สกุลเงิน

 • ดอลลาร์สหรัฐฯ (USD)
 • หยวน (CNY)
 • ยูโร (EUR)
 • ปอนด์สเตอร์ลิง (GBP)
 • เยน (JPY)
 • ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD)
 • ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD)
 • ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)
 • ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD)
 • ฟรังก์สวิส (CHF)
 • ดอลลาร์แคนาดา (CAD)
 • โครนเดนมาร์ก (DKK)
 • โครนนอร์เวย์ (NOK)
 • โครนสวีเดน (SEK)

ท่านสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศได้ง่ายๆ เพียงนำเอกสารประกอบการเปิดบัญชี ไปติดต่อสาขาธนาคารที่ให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ  ทั่วประเทศ

คลิกที่นี่  เพื่อดูอัตราค่าธรรมเนียมการฝากถอนบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

คลิกที่นี่  เพื่อดูเงื่อนไขและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

เลือกบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศที่เหมาะกับท่าน

คนไทยหรือผู้มีถิ่นฐานในประเทศไทย บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศที่มีแหล่งเงินจากต่างประเทศ ท่านสามารถฝากเงินสกุลต่างประเทศเข้าบัญชีได้เท่ากับจำนวนเงินที่ได้รับจากต่างประเทศ โดยไม่จำกัดจำนวน
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภทพิเศษ

ประเภท Domestic Special FCD
ท่านสามารถฝากเงินเข้าบัญชีได้สูงสุด 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือสกุลเงินอื่นเทียบเท่า โดยไม่ต้องมีหลักฐานแสดงภาระค่าใช้จ่ายในอนาคต

ประเภท Domestic FCD
ท่านสามารถฝากเงินได้ตามหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินตราต่างประเทศในอนาคตที่ต้องยื่นประกอบการฝากเงินทุกครั้ง โดยไม่จำกัดจำนวน (เช่น ค่าเล่าเรียน)

ท่านจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการถอนเงิน (Commission-in-lieu) เมื่อท่านถอนเงินเพื่อโอนหรือซื้อดร๊าฟท์ไปชำระค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ เช่น ค่าการศึกษาของบุตรหลาน

บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศที่มีแหล่งเงินจากในประเทศ หรือต่างประเทศ ประเภท Domestic Special FCD
ท่านสามารถฝากเงินเข้าบัญชีได้สูงสุด 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือสกุลเงินอื่นเทียบเท่า โดยไม่
จำเป็นต้องมีหลักฐานแสดงภาระค่าใช้จ่ายในอนาคต และเงินฝากสามารถมาได้จากทั้งแหล่งเงินในประเทศและต่างประเทศ
ประเภท Domestic FCD
ท่านสามารถฝากเงินได้ตามหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินตราต่างประเทศในอนาคตที่ต้องยื่นประกอบการฝากเงินทุกครั้ง โดยไม่จำกัดจำนวน (เช่น ค่าเล่าเรียน หรือชำระหนี้เงินกู้จากต่างประเทศ) และเงินฝากสามารถมาได้จากทั้งแหล่งเงินในประเทศและต่างประเทศ
ชาวต่างชาติ บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศสำหรับชาวต่างชาติ ไม่จำกัดจำนวนเงินฝากสูงสุด บัญชีนี้เหมาะสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการแลกเปลี่ยนและออมเงิน
รายได้ในสกุลเงินต่างประเทศ หรือต้องการถือเงินโอนไว้ในสกุลเงินต่างประเทศ โดยไม่ต้องแลกเปลี่ยนเป็นบาทในทันที (เช่น รับเงินโอนเพื่อซื้อคอนโดมิเนียม หรือเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว)
เลือกฝากได้ใน 14 สกุลเงิน

 • ดอลลาร์สหรัฐฯ (USD)
 • หยวน (CNY)
 • ยูโร (EUR)
 • ปอนด์สเตอร์ลิง (GBP)
 • เยน (JPY)
 • ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD)
 • ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD)
 • ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)
 • ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD)
 • ฟรังก์สวิส (CHF)
 • ดอลลาร์แคนาดา (CAD)
 • โครนเดนมาร์ก (DKK)
 • โครนนอร์เวย์ (NOK)
 • โครนสวีเดน (SEK)
ท่านสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศได้ง่ายๆ เพียงนำเอกสารประกอบการเปิดบัญชี ไปติดต่อสาขาธนาคารที่ให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ  ทั่วประเทศ

คลิกที่นี่  เพื่อดูอัตราค่าธรรมเนียมการฝากถอนบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

คลิกที่นี่  เพื่อดูเงื่อนไขและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อบัวหลวงโฟน 1333 หรือ (66) 0-2645-5555
Tips/Useful Info
คำถามที่พบบ่อย
ค้นหาคำตอบเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศได้ ที่นี่
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone