มาสนุกกับการออม ด้วยกระปุกบัวหลวงช่วยออม

รับฟรี “กระปุกบัวหลวงช่วยออม” 1 ใบ มูลค่า 80 บาท*
เพียงเปิดบัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี หรือบัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี-บัวหลวงคิดส์   
ตั้งแต่ 13 ม.ค. - 30 มี.ค. 61 (หรือจนกว่าของจะหมด)

*เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ย 0.66% ต่อปี เมื่อฝากเงินเดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 12 เดือน
  เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ย 1.33% ต่อปี เมื่อฝากเงินเดือนละ 500 บาท เป็นเวลา 12 เดือน

ออมง่าย หักบัญชีรายเดือน ด้วยบริการโอนเงินตามคำสั่ง (Standing Order Service)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาขาธนาคารกรุงเทพ หรือโทร.1333
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์  Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone