บัตรเดบิตบีเฟิสต์

สะดวกสบายยิ่งขึ้นไปกับบัตรเดบิตบีเฟิสต์

บัตรเดบิตบีเฟิสต์ให้ท่านใช้ชีวิตอิสระง่ายๆ ด้วยบัตรเพียงใบเดียว โดยท่านจะได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้นจากการใช้บัตรเพื่อจับจ่ายซื้อสินค้าโดยไม่ต้องพกพาเงินสดให้ยุ่งยาก และสามารถถอนเงินสดจากเครื่องเอทีเอ็มได้ทุกที่ทั่วโลก

ใช้จ่ายด้วยบัตรเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ

ท่านสามารถใช้บัตรเดบิตบีเฟิสต์ชำระค่าสินค้าและบริการ ณ ร้านค้าที่มีเครื่องหมาย VISA ทุกแห่งในประเทศไทย และใน 200 ประเทศทั่วโลก

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถใช้บัตรเดบิตบีเฟิสต์ชำระค่าสินค้าและบริการทางอินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัย ด้วยบริการ Bualuang iPay ของธนาคารกรุงเทพ ที่เพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูง ช่วยให้ท่านมั่นใจได้ว่าจะปลอดภัยจากการทุจริตโดยบุคคลที่แอบอ้าง เนื่องจากระบบจะทำการตรวจสอบรหัสผ่านและยืนยันว่าผู้ที่กำลังใช้บัตรทำรายการผ่านระบบออนไลน์คือเจ้าของบัตรที่แท้จริง

พิเศษ ส่วนลดและสิทธิประโยชน์มากมาย เมื่อใช้บัตรเดบิตบีเฟิสต์ ณ ร้านอาหาร หรือร้านค้าต่างๆ
ทั่วประเทศที่ร่วมรายการ

ถอนเงินสดได้รวดเร็วและง่ายดาย

ท่านสามารถใช้บัตรเดบิตบีเฟิสต์ถอนเงินหรือทำธุรกรรมทางการเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็มธนาคารกรุงเทพและทุกธนาคารทั่วประเทศ และกับเอทีเอ็มเครื่องใดก็ได้ที่มีเครื่องหมาย ATM Pool รวมทั้งเครื่องเอทีเอ็มในต่างประเทศที่มีสัญลักษณ์ PLUS และ VISA

การใช้บัตรเดบิตบีเฟิสต์เพื่อชำระค่าสินค้า ค่าบริการ หรือถอนเงินสดในต่างประเทศ ธนาคารจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในสกุลเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนกลางของ VISA ซึ่งบวกเพิ่มอัตราแลกเปลี่ยนไม่เกินร้อยละ 2.5 เป็นฐานในการคำนวณ และธนาคารคิดค่าธรรมเนียมการถอนเงิน รายการละ 100 บาท
ท่านสามารถใช้บัตรเดบิตบีเฟิสต์ชำระค่าสินค้าและบริการ ณ ร้านค้าที่มีเครื่องหมาย VISA ทุกแห่งในประเทศไทย และใน 200 ประเทศทั่วโลก

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถใช้บัตรเดบิตบีเฟิสต์ชำระค่าสินค้าและบริการทางอินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัย ด้วยบริการ Bualuang iPay ของธนาคารกรุงเทพ ที่เพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูง ช่วยให้ท่านมั่นใจได้ว่าจะปลอดภัยจากการทุจริตโดยบุคคลที่แอบอ้าง เนื่องจากระบบจะทำการตรวจสอบรหัสผ่านและยืนยันว่าผู้ที่กำลังใช้บัตรทำรายการผ่านระบบออนไลน์คือเจ้าของบัตรที่แท้จริง

พิเศษ ส่วนลดและสิทธิประโยชน์มากมาย เมื่อใช้บัตรเดบิตบีเฟิสต์ ณ ร้านอาหาร หรือร้านค้าต่างๆ
ทั่วประเทศที่ร่วมรายการ

ท่านสามารถใช้บัตรเดบิตบีเฟิสต์ถอนเงินหรือทำธุรกรรมทางการเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็มธนาคารกรุงเทพและทุกธนาคารทั่วประเทศ และกับเอทีเอ็มเครื่องใดก็ได้ที่มีเครื่องหมาย ATM Pool รวมทั้งเครื่องเอทีเอ็มในต่างประเทศที่มีสัญลักษณ์ PLUS และ VISA

การใช้บัตรเดบิตบีเฟิสต์เพื่อชำระค่าสินค้า ค่าบริการ หรือถอนเงินสดในต่างประเทศ ธนาคารจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในสกุลเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนกลางของ VISA ซึ่งบวกเพิ่มอัตราแลกเปลี่ยนไม่เกินร้อยละ 2.5 เป็นฐานในการคำนวณ และธนาคารคิดค่าธรรมเนียมการถอนเงิน รายการละ 100 บาท

 • ไม่มีดอกเบี้ยจากการใช้จ่าย
 • ไม่มีรายการเรียกเก็บเงินประจำเดือน รายการค่าใช้จ่ายจะถูกหักจากบัญชีของท่านทันทีที่มีการ
  ใช้จ่ายด้วยบัตร
 • ไม่ต้องกังวลกับการถูกตรวจสอบสถานภาพการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต
 • ลดการพกพาเงินสด ท่านสามารถใช้บัตรเดบิตบีเฟิสต์ชำระค่าสินค้าและบริการแทนเงินสดได้
 • ใช้ได้ทั่วโลก ณ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ VISA ทุกแห่ง รวมทั้งร้านค้าออนไลน์ที่รับบัตรวีซ่า
 • ปลอดภัยกว่า หากบัตรเดบิตบีเฟิสต์ของท่านสูญหายหรือถูกโจรกรรม ท่านสามารถแจ้งยกเลิกบัตรได้ทันทีที่บัวหลวงโฟน โทร.1333
 • รับสิทธิประโยชน์มากมายเมื่อใช้จ่ายด้วยบัตร
 • บริหารการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ท่านสามารถตรวจสอบรายการใช้จ่ายด้วยบัตรเดบิต
  บีเฟิสต์ ผ่านบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง

นอกจากการถอนเงินสดจากเครื่องเอทีเอ็มและชำระค่าสินค้าหรือบริการแล้ว ท่านยังสามารถใช้บัตรเดบิต
บีเฟิสต์ทำธุรกรรมต่างๆ ได้ ดังต่อไปนี้

 • ตรวจสอบยอดเงินในบัญชีที่ลงทะเบียนไว้กับบัตรเดบิตบีเฟิสต์ ได้สูงสุดถึง 10 บัญชี ผ่านเครื่อง
  เอทีเอ็ม (บัญชีกองทุนรวม บัญชีกระแสรายวัน และบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์)
 • โอนเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็มไปยังบัญชีอื่นธนาคารกรุงเทพ หรือโอนไปธนาคารไทยอื่นๆ
 • ซื้อหรือขายกองทุนรวม
 • เติมเงินโทรศัพท์มือถือ ชำระค่าบัตรเครดิต ชำระค่าสาธารณูปโภค ผ่านเครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม
 • ชำระภาษีผ่านเครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม
 • ทำธุรกรรมผ่านบริการบัวหลวงโฟน
 • ทำธุรกรรมผ่านบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง

 • ค่าธรรมเนียมรายปี: 200 บาท
 • ค่าธรรมเนียมออกบัตรทดแทน: 100 บาท
 • ค่าธรรมเนียมใบแจ้งยอดค่าใช้จ่าย (Statement) รายเดือน: ปีละ 200 บาท
  (โปรดติดต่อใช้บริการที่ธนาคารกรุงเทพสาขาที่ท่านสมัครบัตร)

บัตรเดบิตบีเฟิสต์ คือเครื่องมือทางการเงินที่เชื่อมต่อกับบัญชีของท่านโดยตรง จึงควรเก็บรักษาให้ปลอดภัยอยู่เสมอ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำดังนี้

 • ควรลงลายมือชื่อหลังบัตรทันทีที่ได้รับบัตรจากธนาคาร
 • เปลี่ยนรหัสประจำตัว (PIN) 4 หลัก อยู่เสมอ
 • ไม่เปิดเผยรหัสประจำตัว (PIN) 4 หลัก ให้บุคคลอื่นทราบ
 • ระวังคนแปลกหน้าที่อาจทำทีมาขอความช่วยเหลือขณะกำลังทำธุรกรรมที่เครื่องเอทีเอ็ม
 • อย่าใช้เครื่องเอทีเอ็มที่อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ หรือหากพบเห็นผู้ที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยส่อไปในทางทุจริต ควรแจ้งสาขาธนาคารที่ดูแลเครื่อง
 • กำหนดวงเงินสูงสุดต่อวันในการใช้จ่ายชำระค่าสินค้าและบริการได้ตั้งแต่ 5,000 บาท / 20,000 บาท / 50,000 บาท / 100,000 บาท / 150,000 บาท โดยติดต่อบัวหลวงโฟน โทร.1333
 • โปรดเก็บใบบันทึกรายการจากเครื่องเอทีเอ็ม / ใบบันทึกรายการ (Sales Slip) / ใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง และตรวจสอบรายการบัญชีอย่างสม่ำเสมอ
 • กรณีบัตรสูญหาย ถูกโจรกรรม ถูกยึด หรือบัตรติดอยู่ในเครื่องเอทีเอ็ม กรุณาติดต่อบัวหลวงโฟน โทร.1333 หรือติดต่อสาขาธนาคารกรุงเทพ ธนาคารจะอายัดบัตรที่ได้รับแจ้งและออกบัตรใหม่แทนบัตรเดิม เพื่อปกป้องเงินในบัญชีของท่าน
 • กรณีเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัตร เช่น การเพิ่ม/ยกเลิกบัญชี / เปลี่ยนแปลงวงเงิน หรือข้อมูลส่วนตัว
  โปรดติดต่อสาขาธนาคารกรุงเทพ

 • ไม่มีดอกเบี้ยจากการใช้จ่าย
 • ไม่มีรายการเรียกเก็บเงินประจำเดือน รายการค่าใช้จ่ายจะถูกหักจากบัญชีของท่านทันทีที่มีการ
  ใช้จ่ายด้วยบัตร
 • ไม่ต้องกังวลกับการถูกตรวจสอบสถานภาพการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต
 • ลดการพกพาเงินสด ท่านสามารถใช้บัตรเดบิตบีเฟิสต์ชำระค่าสินค้าและบริการแทนเงินสดได้
 • ใช้ได้ทั่วโลก ณ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ VISA ทุกแห่ง รวมทั้งร้านค้าออนไลน์ที่รับบัตรวีซ่า
 • ปลอดภัยกว่า หากบัตรเดบิตบีเฟิสต์ของท่านสูญหายหรือถูกโจรกรรม ท่านสามารถแจ้งยกเลิกบัตรได้ทันทีที่บัวหลวงโฟน โทร.1333
 • รับสิทธิประโยชน์มากมายเมื่อใช้จ่ายด้วยบัตร
 • บริหารการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ท่านสามารถตรวจสอบรายการใช้จ่ายด้วยบัตรเดบิต
  บีเฟิสต์ ผ่านบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง

นอกจากการถอนเงินสดจากเครื่องเอทีเอ็มและชำระค่าสินค้าหรือบริการแล้ว ท่านยังสามารถใช้บัตรเดบิต
บีเฟิสต์ทำธุรกรรมต่างๆ ได้ ดังต่อไปนี้
 • ตรวจสอบยอดเงินในบัญชีที่ลงทะเบียนไว้กับบัตรเดบิตบีเฟิสต์ ได้สูงสุดถึง 10 บัญชี ผ่านเครื่อง
  เอทีเอ็ม (บัญชีกองทุนรวม บัญชีกระแสรายวัน และบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์)
 • โอนเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็มไปยังบัญชีอื่นธนาคารกรุงเทพ หรือโอนไปธนาคารไทยอื่นๆ
 • ซื้อหรือขายกองทุนรวม
 • เติมเงินโทรศัพท์มือถือ ชำระค่าบัตรเครดิต ชำระค่าสาธารณูปโภค ผ่านเครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม
 • ชำระภาษีผ่านเครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม
 • ทำธุรกรรมผ่านบริการบัวหลวงโฟน
 • ทำธุรกรรมผ่านบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง
 • ค่าธรรมเนียมรายปี: 200 บาท
 • ค่าธรรมเนียมออกบัตรทดแทน: 100 บาท
 • ค่าธรรมเนียมใบแจ้งยอดค่าใช้จ่าย (Statement) รายเดือน: ปีละ 200 บาท
  (โปรดติดต่อใช้บริการที่ธนาคารกรุงเทพสาขาที่ท่านสมัครบัตร)
บัตรเดบิตบีเฟิสต์ คือเครื่องมือทางการเงินที่เชื่อมต่อกับบัญชีของท่านโดยตรง จึงควรเก็บรักษาให้ปลอดภัยอยู่เสมอ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำดังนี้

 • ควรลงลายมือชื่อหลังบัตรทันทีที่ได้รับบัตรจากธนาคาร
 • เปลี่ยนรหัสประจำตัว (PIN) 4 หลัก อยู่เสมอ
 • ไม่เปิดเผยรหัสประจำตัว (PIN) 4 หลัก ให้บุคคลอื่นทราบ
 • ระวังคนแปลกหน้าที่อาจทำทีมาขอความช่วยเหลือขณะกำลังทำธุรกรรมที่เครื่องเอทีเอ็ม
 • อย่าใช้เครื่องเอทีเอ็มที่อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ หรือหากพบเห็นผู้ที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยส่อไปในทางทุจริต ควรแจ้งสาขาธนาคารที่ดูแลเครื่อง
 • กำหนดวงเงินสูงสุดต่อวันในการใช้จ่ายชำระค่าสินค้าและบริการได้ตั้งแต่ 5,000 บาท / 20,000 บาท / 50,000 บาท / 100,000 บาท / 150,000 บาท โดยติดต่อบัวหลวงโฟน โทร.1333
 • โปรดเก็บใบบันทึกรายการจากเครื่องเอทีเอ็ม / ใบบันทึกรายการ (Sales Slip) / ใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง และตรวจสอบรายการบัญชีอย่างสม่ำเสมอ
 • กรณีบัตรสูญหาย ถูกโจรกรรม ถูกยึด หรือบัตรติดอยู่ในเครื่องเอทีเอ็ม กรุณาติดต่อบัวหลวงโฟน โทร.1333 หรือติดต่อสาขาธนาคารกรุงเทพ ธนาคารจะอายัดบัตรที่ได้รับแจ้งและออกบัตรใหม่แทนบัตรเดิม เพื่อปกป้องเงินในบัญชีของท่าน
 • กรณีเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัตร เช่น การเพิ่ม/ยกเลิกบัญชี / เปลี่ยนแปลงวงเงิน หรือข้อมูลส่วนตัว
  โปรดติดต่อสาขาธนาคารกรุงเทพ
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone