ช้อปสุดคุ้มที่ห้างเซ็นทรัล และเซน

รับบัตรของขวัญเซ็นทรัลมูลค่า 500 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์ และบัตรเครดิต
ยูเนี่ยนเพย์ ธนาคารกรุงเทพ ตั้งแต่ 2,500 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป ที่ห้างเซ็นทรัลทุกสาขา และเซน วันนี้ - 28 ก.พ. 61


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์ และบัตรเครดิต ยูเนี่ยนเพย์ ธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น
 • ไม่รวมการใช้จ่ายที่ซูเปอร์สปอร์ต, เพาเวอร์บาย, บีทูเอส, โฮมเวิร์ค, ท็อปส์ ซูเปอร์, ท็อปส์ มาร์เก็ต, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ร้านอาหาร, พื้นที่เช่า, การซื้อบัตรของขวัญทุกประเภท, สินค้าและร้านค้าที่ไม่ร่วมรายการ
 • จำกัดการแลกรับบัตรของขวัญ 1 สิทธิ์ (500 บาท) ต่อบัตรประชาชน ต่อสัปดาห์ ณ เวลาทำการห้างสรรพสินค้า
 • จำกัดสิทธิ์การรับบัตรของขวัญ รวมทุกสาขา 1,000 สิทธิ์ ต่อเดือน หรือ 4,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น
 • บัตรของขวัญที่ได้รับ ต้องใช้คู่กับบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์ และบัตรเครดิต ยูเนี่ยนเพย์ ธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น
 • บัตรของขวัญไม่สามารถแลก หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • ไม่สามารถยกเลิก หรือขอคืนสินค้าได้ในทุกกรณี มิฉะนั้นทางยูเนี่ยนเพย์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเข้าบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของท่านในมูลค่าเทียบเท่าบัตรของขวัญที่ได้รับ กรุณาเก็บใบเสร็จและเซลส์สลิป ไว้เพื่อตรวจสอบในกรณีจำเป็น
 • แสดงบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์ หรือบัตรเครดิต ยูเนี่ยนเพย์ ธนาคารกรุงเทพ พร้อมใบเสร็จและเซลส์สลิปที่ใช้จ่ายที่เซ็นทรัลทุกสาขา และเซน ตั้งแต่ 2,500 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป (ไม่สามารถรวมใบเสร็จหรือเซลส์สลิปได้) มาลงทะเบียนแลกรับบัตรของขวัญได้ที่จุดบริการในสาขาห้าง ภายในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคาร ยูเนี่ยนเพย์ และห้างสรรพสินค้ากำหนด
 • ธนาคาร ยูเนี่ยนเพย์ และห้างสรรพสินค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการส่งเสริมการขาย หรือยกเลิกรายการในกรณี สิทธิ์ครบตามกำหนด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่สื่อประชาสัมพันธ์ ณ จุดขาย
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์ และบัตรเครดิต ยูเนี่ยนเพย์ ธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น
 • ไม่รวมการใช้จ่ายที่ซูเปอร์สปอร์ต, เพาเวอร์บาย, บีทูเอส, โฮมเวิร์ค, ท็อปส์ ซูเปอร์, ท็อปส์ มาร์เก็ต, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ร้านอาหาร, พื้นที่เช่า, การซื้อบัตรของขวัญทุกประเภท, สินค้าและร้านค้าที่ไม่ร่วมรายการ
 • จำกัดการแลกรับบัตรของขวัญ 1 สิทธิ์ (500 บาท) ต่อบัตรประชาชน ต่อสัปดาห์ ณ เวลาทำการห้างสรรพสินค้า
 • จำกัดสิทธิ์การรับบัตรของขวัญ รวมทุกสาขา 1,000 สิทธิ์ ต่อเดือน หรือ 4,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น
 • บัตรของขวัญที่ได้รับ ต้องใช้คู่กับบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์ และบัตรเครดิต ยูเนี่ยนเพย์ ธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น
 • บัตรของขวัญไม่สามารถแลก หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • ไม่สามารถยกเลิก หรือขอคืนสินค้าได้ในทุกกรณี มิฉะนั้นทางยูเนี่ยนเพย์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเข้าบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของท่านในมูลค่าเทียบเท่าบัตรของขวัญที่ได้รับ กรุณาเก็บใบเสร็จและเซลส์สลิป ไว้เพื่อตรวจสอบในกรณีจำเป็น
 • แสดงบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์ หรือบัตรเครดิต ยูเนี่ยนเพย์ ธนาคารกรุงเทพ พร้อมใบเสร็จและเซลส์สลิปที่ใช้จ่ายที่เซ็นทรัลทุกสาขา และเซน ตั้งแต่ 2,500 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป (ไม่สามารถรวมใบเสร็จหรือเซลส์สลิปได้) มาลงทะเบียนแลกรับบัตรของขวัญได้ที่จุดบริการในสาขาห้าง ภายในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคาร ยูเนี่ยนเพย์ และห้างสรรพสินค้ากำหนด
 • ธนาคาร ยูเนี่ยนเพย์ และห้างสรรพสินค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการส่งเสริมการขาย หรือยกเลิกรายการในกรณี สิทธิ์ครบตามกำหนด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่สื่อประชาสัมพันธ์ ณ จุดขาย
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone