โปรโมชั่นร่วมกับ GuavaPass

รับส่วนลดทันทีเมื่อสมัคร GuavaPass One Time package ผ่านเว็บไซต์ https://guavapass.com/go/bkkbank/bangkok
หรือแอปพลิเคชัน GuavaPass และจ่ายผ่านบัตรบีเฟิสต์ วีซ่า ธนาคารกรุงเทพ วันนี้ - 31 ธ.ค. 61

  ลดทันที 500 บาท เมื่อสมัคร 4 Class Package (สำหรับเล่น studio/fitness ได้ 4 ครั้ง) จากราคาปกติ 1,599 บาท

  ลดทันที 1,000 บาท เมื่อสมัคร 10 Class Package (สำหรับเข้า studio/fitness ได้ 10 ครั้ง) จากราคาปกติ 3,199 บาท


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 หมายเลขบัตรบีเฟิสต์ วีซ่า ตลอดระยะเวลาโครงการ
 • สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด และใช้ระบบ First come first served
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในช่วงระยะเวลาเดียวกันได้
 • ธนาคารและ GuavaPass ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการส่งเสริมการขาย หรือยกเลิกรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคาร และ GuavaPass กำหนด
 • จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 หมายเลขบัตรบีเฟิสต์ วีซ่า ตลอดระยะเวลาโครงการ
 • สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด และใช้ระบบ First come first served
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในช่วงระยะเวลาเดียวกันได้
 • ธนาคารและ GuavaPass ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการส่งเสริมการขาย หรือยกเลิกรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคาร และ GuavaPass กำหนด
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone