สิทธิพิเศษที่ร้าน H&M

  รับคูปองเงินสด 500 บาท เมื่อช้อปตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป ที่ร้าน H&M และชำระผ่านบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท
ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์ และบัตรเครดิต ยูเนี่ยนเพย์ ธนาคารกรุงเทพ วันนี้ - 15 มี.ค. 61

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • ต้องใช้จ่ายผ่านบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์ และบัตรเครดิต ยูเนี่ยนเพย์ ธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น
 • คูปองเงินสดที่ได้รับ ใช้สำหรับการซื้อสินค้าในครั้งถัดไป ที่ร้าน H&M ทุกสาขาในประเทศไทย และต้องใช้คู่กับบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์ และบัตรเครดิต ยูเนี่ยนเพย์ ธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น
 • จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อบัตร ต่อวัน และ จำกัด 1,800 คูปอง ต่อทุกสาขา ต่อเดือน หรือ 5,400 คูปอง ต่อทุกสาขา ตลอดรายการ
 • สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด และใช้ระบบ First-Come, First-Served
 • คูปองเงินสด 1 ใบ สามารถใช้ได้ 1 ครั้งต่อเซลส์สลิปเท่านั้น
 • คูปองเงินสดไม่สามารถแลก หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในช่วงระยะเวลาเดียวกันได้
 • ธนาคาร ยูเนี่ยนเพย์ และร้านค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการส่งเสริมการขาย หรือยกเลิกรายการในกรณีสิทธิ์ครบตามกำหนด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคาร ยูเนี่ยนเพย์ และร้านค้ากำหนด
 • ตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่สื่อประชาสัมพันธ์ ณ จุดขาย หรือ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1333
 • ต้องใช้จ่ายผ่านบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์ และบัตรเครดิต ยูเนี่ยนเพย์ ธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น
 • คูปองเงินสดที่ได้รับ ใช้สำหรับการซื้อสินค้าในครั้งถัดไป ที่ร้าน H&M ทุกสาขาในประเทศไทย และต้องใช้คู่กับบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์ และบัตรเครดิต ยูเนี่ยนเพย์ ธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น
 • จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อบัตร ต่อวัน และ จำกัด 1,800 คูปอง ต่อทุกสาขา ต่อเดือน หรือ 5,400 คูปอง ต่อทุกสาขา ตลอดรายการ
 • สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด และใช้ระบบ First-Come, First-Served
 • คูปองเงินสด 1 ใบ สามารถใช้ได้ 1 ครั้งต่อเซลส์สลิปเท่านั้น
 • คูปองเงินสดไม่สามารถแลก หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในช่วงระยะเวลาเดียวกันได้
 • ธนาคาร ยูเนี่ยนเพย์ และร้านค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการส่งเสริมการขาย หรือยกเลิกรายการในกรณีสิทธิ์ครบตามกำหนด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคาร ยูเนี่ยนเพย์ และร้านค้ากำหนด
 • ตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่สื่อประชาสัมพันธ์ ณ จุดขาย หรือ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1333
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone