ดูหนัง ทุกเรื่อง ทุกรอบ ในราคา 88 บาท

คุ้มสุดๆ ดูหนัง ทุกเรื่อง ทุกรอบ ในราคาที่นั่งละ 88 บาท เมื่อจ่ายผ่านบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์ ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex วันนี้ - 28 ก.พ. 62
               

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษนี้ สำหรับลูกค้าที่จ่ายค่าบัตรชมภาพยนตร์ด้วยบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์ และลูกค้าต้องใช้สิทธิ์ ในการชมภาพยนตร์ ในรอบฉายและวันที่ซื้อบัตรชมภาพยนตร์
 • สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 61 - 28 ก.พ. 62
 • สามารถใช้สิทธิ์ได้เฉพาะที่นั่งปกติ ภาพยนตร์ระบบปกติ (2D) ณ โรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex (ยกเว้น โรงภาพยนตร์ Quartier CineArt)
 • กรณีต้องการชมภาพยนตร์ในที่นั่ง Honeymoon หรือระบบ 3D หรือระบบ ATMOS (ยกเว้น IMAX และ4DX) ลูกค้าต้องชำระเพิ่มส่วนต่างเพิ่ม ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบราคาส่วนต่างที่ต้องชำระได้ที่เคาน์เตอร์โรงภาพยนตร์ที่ใช้บริการ
 • จำกัด 7,000 สิทธิ์ต่อเดือน ตลอดระยะเวลา หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมดโดยนับรวมสิทธิ์ของผู้ถือบัตรยูเนี่ยนเพย์ประเภทอื่นๆ ด้วย
 • จำกัด 2 สิทธิ์ (2 ที่นั่ง) ต่อบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์ ต่อวัน
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับการซื้อและชำระผ่านระบบ Mobile Application ระบบโทรศัพท์ และระบบออนไลน์ทุกประเภท
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคาร ยูเนี่ยนเพย์ และ Major Cineplex Group กำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สิทธิพิเศษนี้ สำหรับลูกค้าที่จ่ายค่าบัตรชมภาพยนตร์ด้วยบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์ และลูกค้าต้องใช้สิทธิ์ ในการชมภาพยนตร์ ในรอบฉายและวันที่ซื้อบัตรชมภาพยนตร์
 • สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 61 - 28 ก.พ. 62
 • สามารถใช้สิทธิ์ได้เฉพาะที่นั่งปกติ ภาพยนตร์ระบบปกติ (2D) ณ โรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex (ยกเว้น โรงภาพยนตร์ Quartier CineArt)
 • กรณีต้องการชมภาพยนตร์ในที่นั่ง Honeymoon หรือระบบ 3D หรือระบบ ATMOS (ยกเว้น IMAX และ4DX) ลูกค้าต้องชำระเพิ่มส่วนต่างเพิ่ม ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบราคาส่วนต่างที่ต้องชำระได้ที่เคาน์เตอร์โรงภาพยนตร์ที่ใช้บริการ
 • จำกัด 7,000 สิทธิ์ต่อเดือน ตลอดระยะเวลา หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมดโดยนับรวมสิทธิ์ของผู้ถือบัตรยูเนี่ยนเพย์ประเภทอื่นๆ ด้วย
 • จำกัด 2 สิทธิ์ (2 ที่นั่ง) ต่อบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์ ต่อวัน
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับการซื้อและชำระผ่านระบบ Mobile Application ระบบโทรศัพท์ และระบบออนไลน์ทุกประเภท
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคาร ยูเนี่ยนเพย์ และ Major Cineplex Group กำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. (66) 0-2515-5555 หรือเคาน์เตอร์โรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex ณ สาขาที่ใช้บริการ
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone