ช้อปสุดคุ้มที่ห้างในเครือ เดอะ มอลล์

  รับบัตรกำนัลห้างฯ มูลค่า 500 บาท เมื่อช้อปตั้งแต่ 2,500 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป และชำระผ่านบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท
ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์ และบัตรเครดิต ยูเนี่ยนเพย์ ธนาคารกรุงเทพ ที่ห้าง Paragon, Emporium, Emquartier, The Mall และ Power Mall วันนี้ - 31 มี.ค. 61


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • ต้องใช้จ่ายผ่านบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์ และบัตรเครดิต ยูเนี่ยนเพย์ ธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น   
 • จำกัดการแลกรับบัตรกำนัล 1 สิทธิ์ (500 บาท) ต่อบัตรประชาชน ต่อวัน และจำกัดสิทธิ์แลกรับบัตรกำนัลสูงสุด 5 สิทธิ์ ต่อบัตรประชาชน ตลอดรายการ 
 • สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด และใช้ระบบ First come, First served
 • บัตรกำนัลที่ได้รับ ต้องใช้คู่กับบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์ และบัตรเครดิต ยูเนี่ยนเพย์ ธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น
 • บัตรกำนัล ไม่มีวันหมดอายุ และไม่สามารถแลก หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • ธนาคาร ยูเนี่ยนเพย์ และห้างสรรพสินค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการส่งเสริมการขาย หรือยกเลิกรายการในกรณีสิทธิ์ครบตามกำหนด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคาร ยูเนี่ยนเพย์ และห้างสรรพสินค้ากำหนด
 • ตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่สื่อประชาสัมพันธ์ ณ จุดขาย หรือ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1333
 • ต้องใช้จ่ายผ่านบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์ และบัตรเครดิต ยูเนี่ยนเพย์ ธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น   
 • จำกัดการแลกรับบัตรกำนัล 1 สิทธิ์ (500 บาท) ต่อบัตรประชาชน ต่อวัน และจำกัดสิทธิ์แลกรับบัตรกำนัลสูงสุด 5 สิทธิ์ ต่อบัตรประชาชน ตลอดรายการ 
 • สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด และใช้ระบบ First come, First served
 • บัตรกำนัลที่ได้รับ ต้องใช้คู่กับบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์ และบัตรเครดิต ยูเนี่ยนเพย์ ธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น
 • บัตรกำนัล ไม่มีวันหมดอายุ และไม่สามารถแลก หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • ธนาคาร ยูเนี่ยนเพย์ และห้างสรรพสินค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการส่งเสริมการขาย หรือยกเลิกรายการในกรณีสิทธิ์ครบตามกำหนด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคาร ยูเนี่ยนเพย์ และห้างสรรพสินค้ากำหนด
 • ตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่สื่อประชาสัมพันธ์ ณ จุดขาย หรือ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1333
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone