คำถามที่พบบ่อย

ท่านสามารถค้นหาคำตอบเพื่อจัดการกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้บริการ
บัวหลวง ไอเพย์ได้โดยเลือกจาก 6 หัวข้อหลักด้านล่าง


เกี่ยวกับบริการบัวหลวงไอเพย์

1. บัวหลวงไอเพย์ คืออะไร
บัวหลวงไอเพย์เป็นบริการของธนาคารกรุงเทพที่ใช้ระบบ Verified by Visa และ MasterCard SecureCode เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ถือบัตรเครดิตและบัตรเดบิตบีเฟิสต์ธนาคารกรุงเทพในการชำระค่าสินค้าและบริการทางอินเทอร์เน็ต โดยระบบจะมีการเรียกถามรหัสเพิ่มเติมที่ไม่มีปรากฏอยู่บนหน้าบัตร ซึ่งเป็นรหัสที่ท่าน
ตั้งเองหรือที่ทางธนาคารส่งไปยังโทรศัพท์มือถือของท่าน

2. ประโยชน์ของการใช้บริการบัวหลวงไอเพย์แบบ One Time Password - OTP 

 • เพิ่มความปลอดภัยในการชำระค่าสินค้าและบริการด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิตบีเฟิสต์บนร้านค้าที่
  รองรับ Verified by Visa และ MasterCard SecureCode
 • รหัสผ่านครั้งเดียว (One Time Password) จะถูกสร้างขึ้นแบบสุ่มและเปลี่ยนทุกครั้งที่ทำรายการ
  ไม่ต้องกังวลเรื่องการจดจำรหัสผ่านสำหรับการทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตอีกต่อไป
 • รหัสผ่านครั้งเดียว (One Time Password - OTP) จะถูกส่งไปยังโทรศัพท์มือถือของท่านผ่านทาง SMS ซึ่งจะป้องกันการลักลอบบันทึกหรือจดจำรหัสผ่านโดยมิจฉาชีพ
 • มั่นใจยิ่งขึ้นด้วยการใช้ข้อความยืนยันส่วนตัว (PAM หรือ PG) ที่จะปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ในขณะที่ทำรายการ เพื่อให้ท่านแน่ใจว่ากำลังทำรายการผ่านเว็บไซต์ของร้านค้าที่ได้รับการรับรองจาก วีซ่า หรือมาสเตอร์การ์ด
 • สมัครใช้บริการนี้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ที่ www.bangkokbank.com/bualuangipay


3. รหัสผ่านครั้งเดียว (One Time Password) คืออะไร
รหัสผ่านครั้งเดียว (One Time Password) เป็นรหัสที่ถูกสร้างขึ้นแบบสุ่มและเปลี่ยนทุกครั้งที่ทำรายการ รหัสดังกล่าวจะถูกส่งไปยังโทรศัพท์มือถือของท่านที่ได้ลงทะเบียนไว้กับบริการบัวหลวง ไอเพย์ผ่านทาง SMS และสามารถใช้ได้ครั้งเดียวและหมดอายุภายใน 5 นาทีหลังจากที่ท่านได้รับ SMS

4. ท่านยังคงสามารถใช้รหัสที่ท่านตั้งเองแบบเดิมได้หรือไม่
ถ้าท่านเคยสมัครใช้รหัสที่ท่านตั้งเองแบบเดิมไว้แล้ว ท่านยังคงสามารถใช้ได้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2555 อย่างไรก็ตามทางธนาคารกรุงเทพอยากจะขอแนะนำให้ท่านเปลี่ยนไปใช้รหัสผ่านครั้งเดียว (One Time Password) ผ่านทาง SMS ซึ่งมีความปลอดภัยมากกว่า

5. ถ้าท่านไม่ได้ใช่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือในประเทศไทยต้องทำอย่างไร
ปัจจุบันการส่งรหัสผ่านครั้งเดียว (One Time Password) ผ่านทาง SMS จะทำได้เฉพาะหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ใช้เครื่อข่ายภายในประเทศเท่านั้น

6. Verified by Visa (VbV) คืออะไร
Verified by Visa คือ ระบบมาตรฐานความปลอดภัยรูปแบบใหม่ที่บริษัทวีซ่า พัฒนาขึ้นสำหรับการชำระค่าสินค้าและบริการด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตผ่านร้านค้าระบบออนไลน์เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือบัตร โดยหลังจากท่านลงทะเบียนในระบบ Verified by Visa แล้วธนาคารจะส่งรหัส Verified by Visa ซึ่งเป็นแบบรหัสผ่านครั้งเดียว (One Time Password- OTP) และ OTP Reference* ไปให้ท่านผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ทุกๆครั้งที่ท่านทำรายการและท่านสามารถใช้รหัส OTP และ OTP Reference ดังกล่าวนี้ชำระค่าสินค้าและบริการแก่ร้านค้าออนไลน์ที่รองรับระบบ Verified by Visa ได้

*สำหรับบัตรที่ถูกลงทะเบียนแบบการใช้ระบบรหัสผ่านครั้งเดียว (OTP) ผ่านทางโทรศัพท์มือถือเท่านั้น

7. MasterCard SecureCode คืออะไร
MasterCard SecureCode คือ ระบบมาตรฐานความปลอดภัยรูปแบบใหม่ที่บริษัทมาสเตอร์การ์ด อินเตอร์เนชั่นแนลพัฒนาขึ้นสำหรับการชำระค่าสินค้าและบริการด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตผ่านร้านค้าระบบออนไลน์เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือบัตร โดยหลังจากท่านลงทะเบียนในระบบ MasterCard SecureCode แล้วธนาคารจะส่งรหัส MasterCard SecureCode ซึ่งเป็นแบบรหัสผ่านครั้งเดียว (One Time Password- OTP) และ OTP Reference* ไปให้ท่านผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ทุกๆครั้งที่ท่านทำรายการและท่านสามารถใช้รหัส OTP และ OTP Reference ดังกล่าวนี้ชำระค่าสินค้าและบริการแก่
ร้านค้าออนไลน์ที่รองรับระบบ MasterCard SecureCode ได้

* สำหรับบัตรที่ถูกลงทะเบียนแบบการใช้ระบบรหัสผ่านครั้งเดียว (OTP) ผ่านทางโทรศัพท์มือถือเท่านั้น

8. สามารถนำ Verified by Visa หรือ MasterCard SecureCode ไปใช้ที่ใดได้บ้างและร้านค้า
ใดบ้างที่รองรับ
ท่านสามารถใช้รหัส VbV หรือ SecureCode เพื่อทำรายการชำระค่าสินค้าและบริการบนร้านค้าออนไลน์บนร้านค้าที่รองรับระบบ Verified by Visa และ MasterCard SecureCode ได้อย่างปลอดภัย โดยร้านค้าที่รองรับ VbV/ SecureCode จะมีสัญลักษณ์ของ Verified by Visa และ MasterCard SecureCode

9. ท่านจะทราบได้อย่างไรว่าร้านค้าที่ท่านกำลังใช้บริการอยู่นั้นเป็นร้านค้าที่ลงทะเบียนไว้กับ Visa หรือ MasterCard อย่างถูกต้อง
นอกจากร้านค้านั้นจะแสดงสัญลักษณ์ Verified by Visa และ MasterCard SecureCode แล้ว ท่านสามารถตรวจสอบว่าร้านค้านั้นได้ลงทะเบียนไว้กับ Visa หรือ MasterCard ถูกต้องหรือไม่ โดยการตรวจสอบข้อความยืนยันตัวตน (PAM) หรือ ข้อความทักทายส่วนตัว (PG) ของท่านในขณะที่ท่านทำรายการว่า ข้อความดังกล่าวตรงกันกับที่ท่านเคยตั้งไว้ในตอนสมัครใช้บริการบัวหลวง ไอเพย์หรือไม่ ถ้าไม่ตรงกัน ทางธนาคารขอแนะนำให้ท่านยกเลิกการทำรายการดังกล่าวทันที

10. ขณะที่ใช้ Microsoft Internet Explorer version 5.0 หรือ 5.01 เมื่อคลิกที่สัญลักษณ์รูปกุญแจมีข้อความปรากฎขึ้นมาว่า "This certificate has failed to verify for all of its content and purposes" หมายถึงอะไร
หมายถึง ความผิดพลาดบางอย่างเกิดขึ้นที่ซอฟท์แวร์ของไมโครซอฟท์ที่ท่านใช้อยู่ (MS Internet Explorer version 5.0 และ 5.01) โดยท่านสามารถอ่านวิธีแก้ไขปัญหาและคำแนะนำได้ที่เว็บไซต์ http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q233/4/79.ASP

IE Version 5.x ขณะนี้ไม่อัพเดท ดังนั้นทางธนาคารขอแนะนำท่านให้ทำการอัพเกรด IE ของท่านเป็น Version 7 ซึ่งมีฟังก์ชั่นการรักษาความปลอดภัยที่มากกว่า

11. ทำอย่างไรหากผู้อื่นทราบรหัส VbV หรือ MasterCard SecureCode ของท่าน
ในกรณีที่ท่านใช้รหัส VbV หรือ SecureCode ที่ท่านเป็นผู้ตั้งเอง ทางธนาคารแนะนำให้ท่านเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีผ่านหน้าจอการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

อย่างไรก็ตามถ้าท่านใช้รหัสผ่านครั้งเดียว (One Time Password) ท่านไม่จำเป็นที่จะต้องจำรหัสใดๆ
อีกต่อไปเพราะว่าระบบจะส่งรหัสผ่านครั้งเดียว (One Time Password) ให้ท่านทุกครั้งที่ท่านทำรายการ

12. ทำอย่างไรเมื่อ Verified by Visa หรือ MasterCard SecureCode ถูกล็อค
1) ในกรณีที่เป็นบัตรบีเดบิตเฟิสต์ ท่านต้องทำการสมัครใช้บริการบัวหลวง ไอเพย์ใหม่อีกครั้ง โดยทำตามขั้นตอนการสมัครใช้บริการ
2) ในกรณีที่เป็นบัตรเครดิต ท่านสามารถติดต่อส่วนบริการสมาชิกบัตรเครดิต โทร. (66) 0-2638-4000 เพื่อขอทำการปลดล็อคได้

13. จะทำอย่างไรถ้าหน้าต่าง Security Information ปรากฏข้อความว่า "This page contains both secure and nonsecure items"
หน้าต่าง Security Information


หน้าต่างนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อท่านคลิกลิงก์อื่นขณะที่ข้อมูลของท่านยังดำเนินการไม่เรียบร้อย ข้อมูลสำคัญ
ทั้งหมดของท่าน เช่น เลขที่บัญชี และเลขที่บนบัตรเครดิต ยังคงถูกเข้ารหัสและปลอดภัย แม้ว่าหน้าต่างนี้
จะหายไปแล้วก็ตาม

คลิก "Yes" เพื่อใช้บริการบัวหลวงไอเพย์ต่อ โดยเลขที่บัญชีและเลขที่บนบัตรเครดิตของท่านจะยังคงถูกเข้ารหัสและปลอดภัย แม้ว่าหน้าต่าง Security Information จะหายไปแล้วก็ตาม

หากท่านคลิก "No" ระบบอาจแสดงข้อมูลผิดพลาด กรุณาคลิก "Back" เพื่อกลับไปหน้าก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม หากการแสดงข้อมูลไม่ผิดพลาด การดำเนินการของท่านก็ยังคงปลอดภัย และท่านสามารถทำ
ธุรกรรมต่อไปได้

หากท่านไม่ต้องการให้หน้าต่าง Security Information นี้ปรากฏขึ้นอีก ท่านควรรอให้รายการธุรกรรมของท่านดำเนินการเรียบร้อยแล้วจึงคลิกลิงก์อื่น

14. หากใช้ Internet Cafe ในการสมัครใช้บริการบัวหลวงไอเพย์ จะต้องทำอย่างไรเพื่อมิให้ผู้อื่นเห็น หรือลักลอบใช้ข้อมูลบัญชี
ธนาคารแนะนำให้ท่าน Log Off ทุกครั้งเมื่อทำธุรกรรมเสร็จแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อท่านจะเปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้เป็นเวลานาน นอกจากนี้ ท่านยังสามารถป้องกันมิให้ผู้อื่นเห็นหน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าได้ โดยคลิกที่เมนู "Tool" แล้วเลือก "Option" คลิก "Delete Files" เพื่อลบ Internet Temporary Files และลบ History ออกให้หมด

ใช้ Internet Cafe'


15. Phishing คืออะไร

Phishing คือการขโมยข้อมูลสำคัญส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะข้อมูลทางการเงิน เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ด้านการเงิน ซึ่งอาจส่งมาในรูปแบบของการปลอมแปลงอีเมล ซึ่ง Phisher จะส่งอีเมลหรือข้อความอ้างว่าส่งมาจากสถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่ท่านติดต่อด้วย หรือองค์กรที่น่าเชื่อถือ โดยอีเมลดังกล่าวมักจะระบุการแจ้งเหตุขัดข้องต่างๆ ของระบบงานภายในองค์กร และร้องขอให้ท่านไปที่เว็บไซต์ซึ่ง Phisher เตรียมไว้ เมื่อท่านไปที่เว็บไซต์ดังกล่าวและกรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญ เช่น หมายเลขบัญชี รหัสผ่าน (Password) รหัสลับส่วนตัว (PIN) หรือหมายเลขบัตรเครดิต จากนั้น เว็บไซต์ดังกล่าวจะส่งข้อมูลของท่านไปที่ Phisher ทันที

ธนาคารกรุงเทพขอเรียนให้ท่านทราบว่า ธนาคารไม่มีนโยบายในการส่งอีเมล เพื่อสอบถามข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลทางบัญชี หรือแนบไฟล์ใดๆ ไปถึงท่าน

อ่านวิธีป้องกันและรับมือกับ Phishing ได้ที่นี่

การสมัครใช้บริการบัวหลวงไอเพย์

1. คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครใช้บริการบัวหลวงไอเพย์
1) เป็นผู้ถือบัตรเครดิตวีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ดทุกประเภทที่ออกโดยธนาคารกรุงเทพ หรือ
2) เป็นผู้ถือบัตรเดบิตบีเฟิสต์ธนาคารกรุงเทพ*

* ผู้ถือบัตรบีเฟิสต์กรุณาขอหมายเลขอ้างอิงผ่านระบบบัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือ (66) 0-2645-5555 แล้วใช้หมายเลขอ้างอิงในการสมัครบริการ Verified by Visa ทางเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ

2. ช่องทางในการสมัครใช้บริการบัวหลวงไอเพย์
ผู้ถือบัตรเครดิตวีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ดธนาคารกรุงเทพทุกประเภทและบัตรเดบิตบีเฟิสต์สามารถสมัครใช้บริการบัวหลวง ไอเพย์ ได้ 2 ช่องทางดังนี้

1) เว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ www.bangkokbank.com/bualuangipay
2) ร้านค้าที่รองรับระบบ Verified by Visa หรือ MasterCard SecureCode และได้ลงทะเบียนกับบริษัทวีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล หรือ บริษัทมาสเตอร์ การ์ด อินเตอร์เนชั่นแนล โดยท่านสามารถสมัครใช้บริการ บัวหลวงไอเพย์ เมื่อชำระค่าสินค้าและบริการด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตบีเฟิสต์ผ่านเว็บไซต์ของร้านค้านั้นๆ ได้ (Activation During Shopping: ADS)

3. วิธีสมัครใช้บริการบัวหลวงไอเพย์ แบบการใช้รหัสผ่านครั้งเดียว (Verified by Visa One Time Password – OTP) สำหรับบัตรเครดิตวีซ่าธนาคารกรุงเทพ

- สมัครทางเว็บไซต์บัวหลวงไอเพย์

1) ไปที่เว็บไซต์ www.bangkokbank.com/bualuangipay
2) คลิกเมนู "สมัครใช้บริการ" ด้านล่างของสัญลักษณ์ Verified by Visa
3) ใส่หมายเลขบัตรเครดิตวีซ่าของท่าน แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
4) ใส่ข้อมูลส่วนตัวของท่าน แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
5) ใส่ข้อมูลในการใช้บริการ และลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์มือถือสำหรับใช้ในการรับรหัส One Time
    Password ผ่านทาง SMS แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
6) หากท่านเห็นด้วยกับ "เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ" โปรดทำเครื่องหมายในช่อง "ยอมรับ"
    แล้วคลิก  "หน้าต่อไป" เพื่อจบขั้นตอนการสมัคร

- สมัครทางเว็บไซต์ของร้านค้าที่รองรับระบบ Verified by Visa

1) ทำรายการบนร้านค้าที่รองรับระบบ Verified by Visa
2) ระบบจะแสดงหน้าจอให้สมัครใช้บริการโดยอัตโนมัติ
3) ใส่ข้อมูลส่วนตัวของท่าน แล้วคลิก "Activate Now"
4) ใส่ข้อมูลในการใช้บริการ และลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์มือถือสำหรับใช้ในการรับรหัส One Time 
    Password ผ่านทาง SMS แล้วคลิก "Submit" เพื่อเสร็จสิ้นการทำรายการ

4. วิธีสมัครใช้บริการบัวหลวงไอเพย์ แบบการใช้รหัสผ่านครั้งเดียว (MasterCard SecureCode One Time Password – OTP) สำหรับบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดธนาคารกรุงเทพ

- สมัครทางเว็บไซต์บัวหลวงไอเพย์

1) ไปที่เว็บไซต์ www.bangkokbank.com/bualuangipay
2) คลิกเมนู "สมัครใช้บริการ" ด้านล่างของสัญลักษณ์ MasterCard SecureCode
3) ใส่หมายเลขบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดของท่าน แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
4) ใส่ข้อมูลส่วนตัวของท่าน แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
5) ใส่ข้อมูลในการใช้บริการ และลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์มือถือสำหรับใช้ในการรับรหัส One Time
    Password ผ่านทาง SMS แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
6) หากท่านเห็นด้วยกับ "เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ" โปรดทำเครื่องหมายในช่อง "ยอมรับ"
    แล้วคลิก "หน้าต่อไป" เพื่อจบขั้นตอนการสมัคร

- สมัครทางเว็บไซต์ของร้านค้าที่รองรับระบบ MasterCard SecureCode

1) ทำรายการบนร้านค้าที่รองรับระบบ MasterCard SecureCode
2) ระบบจะแสดงหน้าจอให้สมัครใช้บริการโดยอัตโนมัติ
3) ใส่ข้อมูลส่วนตัวของท่าน แล้วคลิก "Activate Now"
4) ใส่ข้อมูลในการใช้บริการ และลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์มือถือสำหรับใช้ในการรับรหัส One Time
     Password ผ่านทาง SMS แล้วคลิก "Submit" เพื่อเสร็จสิ้นการทำรายการ

5. วิธีสมัครใช้บริการบัวหลวงไอเพย์ แบบการใช้รหัสผ่านครั้งเดียว (Verified by Visa One Time Password – OTP) สำหรับบัตรเดบิตบีเฟิสต์ธนาคารกรุงเทพ

- สมัครทางเว็บไซต์บัวหลวงไอเพย์

1) ขอหมายเลขอ้างอิงผ่านทางบัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือ (66) 0-2645-5555
 • ติดต่อบัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือ (66) 0-2645-5555
 • กด 1 เพื่อเข้าบริการ “Bualuang Phone”
 • กด 7 เพื่อเข้าเมนู “ลงทะเบียนสมัครบริการ”
 • กด 1 เพื่อเข้าเมนู “Bualuang iPay” และตั้งหมายเลขอ้างอิงสำหรับลงทะเบียน Verified by Visa
 • กดหมายเลขบัตรเดบิตบีเฟิสต์ของท่าน
 • กดรหัสลับส่วนตัว (PIN) ของท่าน
 • กดหมายเลขอ้างอิง 8 หลักที่ท่านต้องการ จากนั้น กดเครื่องหมาย #
 • ยืนยันหมายเลขอ้างอิง 8 หลักของท่านอีกครั้ง จากนั้น กดเครื่องหมาย #

2) เข้าเว็บไซต์ บัวหลวงไอเพย์ ที่ www.bangkokbank.com/bualuangipay
3) คลิกเมนู "สมัครใช้บริการ" ด้านล่างของสัญลักษณ์ Verified by Visa
4) ใส่หมายเลขบัตรเดบิตบีเฟิสต์ของท่านแล้วคลิก "หน้าต่อไป"
5) ใส่หมายเลขอ้างอิงที่ท่านได้ตั้งไว้ผ่านทางบัวหลวงโฟน แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
6) ใส่ข้อมูลในการใช้บริการ และลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์มือถือสำหรับใช้ในการรับรหัส One Time 
    Password ผ่านทาง SMS แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
7) หากท่านเห็นด้วยกับ "เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ" โปรดทำเครื่องหมายในช่อง "ยอมรับ"
    แล้วคลิก "หน้าต่อไป" เพื่อจบขั้นตอนการสมัคร

- สมัครทางเว็บไซต์ของร้านค้าที่รองรับระบบ Verified by Visa

1) ขอหมายเลขอ้างอิงผ่านทางบัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือ (66) 0-2645-5555
 • ติดต่อบัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือ (66) 0-2645-5555
 • กด 1 เพื่อเข้าบริการ “Bualuang Phone”
 • กด 7 เพื่อเข้าเมนู “ลงทะเบียนสมัครบริการ”
 • กด 1 เพื่อเข้าเมนู “Bualuang iPay” และตั้งหมายเลขอ้างอิงสำหรับลงทะเบียน Verified by Visa
 • กดหมายเลขบัตรเดบิตบีเฟิสต์ของท่าน
 • กดรหัสลับส่วนตัว (PIN) ของท่าน
 • กดหมายเลขอ้างอิง 8 หลักที่ท่านต้องการ จากนั้น กดเครื่องหมาย #
 • ยืนยันหมายเลขอ้างอิง 8 หลักของท่านอีกครั้ง จากนั้น กดเครื่องหมาย #

2) ทำรายการบนร้านค้าที่รองรับระบบ Verified by Visa
3) ระบบจะแสดงหน้าจอให้สมัครใช้บริการโดยอัตโนมัติ
4) ใส่หมายเลขอ้างอิงที่ท่านได้ตั้งไว้ผ่านทางบัวหลวงโฟน แล้วคลิก "Activate Now"
5) ใส่ข้อมูลในการใช้บริการ และลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์มือถือสำหรับใช้ในการรับรหัส One Time 
    Password ผ่านทาง SMS แล้วคลิก "Submit" เพื่อเสร็จสิ้นการทำรายการ

6. ถ้ามีบัตรเครดิตวีซ่า หรือบัตรบีเฟิสต์ของธนาคารกรุงเทพมากกว่าหนึ่งใบ สามารถสมัครเพียงใบเดียวได้หรือไม่
ถ้าท่านมีบัตรมากกว่า 1 ใบและท่านต้องการจะใช้บัตรทุกใบนั้นสำหรับทำรายการออนไลน์ ท่านต้องทำการสมัครทุกใบแยกกัน ท่านสามารถใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือหมายเลขเดียวกันสำหรับสมัครบัตร
หลายใบได้

7. หากบัตรหายและแจ้งอายัดบัตรแล้ว บริการบัวหลวงไอเพย์ จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติหรือไม่
ไม่ ท่านต้องทำการยกเลิกการใช้บริการ Verified by Visa หรือ MasterCard SecureCode ด้วยตัวท่านเอง
โดยคลิกที่เมนู "เปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว" บนเว็บไซต์บัวหลวงไอเพย์ www.bangkokbank.com/bualuangipay

8. ถ้ามีบัตรของธนาคารกรุงเทพมากกว่า 1 ใบ สามารถใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือหมายเลขเดียวกันในการลงทะเบียนได้หรือไม่
ได้ หมายเลขโทรศัพท์มือถือหมายเลขเดียวกันสามารถใช้ลงทะเบียนกับบัตรหลายๆ ใบได้

9. ถ้าลงทะเบียนรับรหัสผ่านครั้งเดียว (One Time Password) ผ่าน SMS กับบริการอินเทอร์เน็ต แบงก์กิ้ง แล้วจะยังคงต้องลงทะเบียนบริการบัวหลวงไอเพย์ อีกหรือไม่
ท่านยังคงต้องลงทะเบียนบริการบัวหลวงไอเพย์ การลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์มือถือกับบริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งไม่เกี่ยวข้องกับการลงเบียนบริการบัวหลวงไอเพย์ แต่ท่านสามารถใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือหมายเลขเดียวกันในการลงทะเบียนบริการทั้งสองบริการได้ และในอนาคต ถ้าท่านมีการเปลี่ยนแปลง
หมายเลขโทรศัพท์ ท่านต้องทำการขอเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ทั้งสองบริการด้วย

10. ท่านสามารถรับรหัสผ่านครั้งเดียว (One Time Password) เพื่อทำการซื้อสินค้าออนไลน์ได้หรือไม่ขณะที่ท่านพักอาศัยหรือต้องเดินทางไปต่างประเทศ
ได้ แต่ท่านต้องเปิดบริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศกับเครือข่ายโทรศัพท์ของประเทศไทยเท่านั้น

11. ถ้าท่านเปลี่ยนไปใช้รหัสผ่านครั้งเดียว (One Time Password) ผ่านทาง SMS แล้ว ท่านจะสามารถกลับไปใช้รหัสที่ท่านตั้งเองแบบเดิมได้หรือไม่
ไม่ได้

การเปลี่ยนมาใช้รหัสผ่านครั้งเดียว (One Time Password)

1. ถ้าต้องการนำบัตรเครดิตวีซ่าของท่านที่เคยสมัครใช้บริการไว้แล้วเป็นแบบการใช้รหัสที่ท่านตั้งเองแบบเดิมมาสมัครใช้บริการแบบการใช้รหัสผ่านครั้งเดียว (Verified by Visa One Time Password – OTP) ต้องทำอย่างไร

1) เข้าเว็บไซต์ บัวหลวงไอเพย์ ที่ www.bangkokbank.com/bualuangipay
2) คลิกเมนู "เปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว" ด้านล่างของสัญลักษณ์ Verified by Visa
3) ใส่หมายเลขบัตรเครดิตวีซ่าของท่าน แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
4) ใส่รหัส Verified by Visa ของท่าน แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
5) คลิกเมนู "ลงทะเบียนใช้บริการระบบรหัสผ่านครั้งเดียว (OTP)"
6) ใส่ข้อมูลส่วนตัวของท่าน แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
7) ใส่ข้อมูลในการใช้บริการและลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์มือถือสำหรับใช้ในการรับรหัส One Time
    Password ผ่านทาง SMS แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
8) หากท่านเห็นด้วยกับ "เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ" โปรดทำเครื่องหมายในช่อง "ยอมรับ"
    แล้วคลิก "หน้าต่อไป" เพื่อจบขั้นตอนการสมัคร

2. ถ้าต้องการนำบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดของท่านที่เคยสมัครใช้บริการไว้แล้วเป็นแบบการใช้รหัสที่ท่านตั้งเองแบบเดิมมาสมัครใช้บริการแบบการใช้รหัสผ่านครั้งเดียว (MasterCard SecureCode One Time Password – OTP) ต้องทำอย่างไร

1) เข้าเว็บไซต์ บัวหลวงไอเพย์ ที่ www.bangkokbank.com/bualuangipay
2) คลิกเมนู "เปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว" ด้านล่างของสัญลักษณ์ MasterCard SecureCode
3) ใส่หมายเลขบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดของท่าน แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
4) ใส่รหัส MasterCard SecureCode ของท่าน แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
5) คลิกเมนู "ลงทะเบียนใช้บริการระบบรหัสผ่านครั้งเดียว (OTP)"
6) ใส่ข้อมูลส่วนตัวของท่าน แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
7) ใส่ข้อมูลในการใช้บริการและลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์มือถือสำหรับใช้ในการรับรหัส One Time
    Password ผ่านทาง SMS แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
8) หากท่านเห็นด้วยกับ "เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ" โปรดทำเครื่องหมายในช่อง "ยอมรับ"
    แล้วคลิก "หน้าต่อไป" เพื่อจบขั้นตอนการสมัคร

3. ถ้าต้องการนำบัตรเดบิตบีเฟิสต์ของท่านที่เคยสมัครใช้บริการไว้แล้วเป็นแบบการใช้รหัสที่ท่านตั้งเองแบบเดิมมาสมัครใช้บริการแบบการใช้รหัสผ่านครั้งเดียว (Verified by Visa One Time Password – OTP) ต้องทำอย่างไร

1) ขอหมายเลขอ้างอิงผ่านทางบัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือ (66) 0-2645-5555
 • ติดต่อบัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือ (66) 0-2645-5555
 • กด 1 เพื่อเข้าบริการ “Bualuang Phone”
 • กด 7 เพื่อเข้าเมนู “ลงทะเบียนสมัครบริการ”
 • กด 1 เพื่อเข้าเมนู “Bualuang iPay” และตั้งหมายเลขอ้างอิงสำหรับลงทะเบียน Verified by Visa
 • กดหมายเลขบัตรเดบิตบีเฟิสต์ของท่าน
 • กดรหัสลับส่วนตัว (PIN) ของท่าน
 • กดหมายเลขอ้างอิง 8 หลักที่ท่านต้องการ
 • ยืนยันหมายเลขอ้างอิง 8 หลักของท่านอีกครั้ง

2) เข้าเว็บไซต์บัวหลวงไอเพย์ ที่ www.bangkokbank.com/bualuangipay
3) คลิกเมนู "เปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว" ด้านล่างของสัญลักษณ์ Verified by Visa
4) ใส่หมายเลขบัตรเดบิตบีเฟิสต์ของท่าน แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
5) ใส่รหัส Verified by Visa ของท่าน แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
6) คลิกเมนู "ลงทะเบียนใช้บริการระบบรหัสผ่านครั้งเดียว (OTP)"
7) ใส่หมายเลขอ้างอิงที่ท่านได้ตั้งไว้ผ่านทางบัวหลวงโฟน แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
8) ใส่ข้อมูลในการใช้บริการและลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์มือถือสำหรับใช้ในการรับรหัส One Time
    Password ผ่านทาง SMS แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
9) หากท่านเห็นด้วยกับ "เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ" โปรดทำเครื่องหมายในช่อง "ยอมรับ"
    แล้วคลิก "หน้าต่อไป" เพื่อจบขั้นตอนการสมัคร

หมายเลขอ้างอิง รหัสผ่านครั้งเดียว (One Time Password) ข้อความยืนยันส่วนตัว ข้อความทักทายส่วนตัว

1. จะขอหมายเลขอ้างอิงได้อย่างไร
ท่านสามารถตั้งหมายเลขอ้างอิงผ่านทางบัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือ (66) 0-2645-5555

2. การขอหมายเลขอ้างอิงผ่านทางบัวหลวงโฟน
1) ติดต่อบัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือ (66) 0-2645-5555
2) กด 1 เพื่อเข้าบริการ “Bualuang Phone”
3) กด 7 เพื่อเข้าเมนู “ลงทะเบียนสมัครบริการ”
4) กด 1 เพื่อเข้าเมนู “Bualuang iPay” และตั้งหมายเลขอ้างอิงสำหรับลงทะเบียน Verified by Visa
5) กดหมายเลขบัตรเดบิตบีเฟิสต์ของท่าน
6) กดรหัสลับส่วนตัว (PIN) ของท่าน
7) กดหมายเลขอ้างอิง 8 หลักที่ท่านต้องการ
8) ยืนยันหมายเลขอ้างอิง 8 หลักของท่านอีกครั้ง

3. หมายเลขอ้างอิงมีอายุการใช้งานเท่าไร
หมายเลขอ้างอิงจะมีอายุการใช้งาน 7 วันหลังจากที่ท่านตั้งขึ้น ท่านต้องนำหมายเลขอ้างอิงดังกล่าวนี้ไปสมัครใช้บริการ Verified by Visa บนเว็บไซต์บัวหลวงไอเพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด

4. หมายเลขอ้างอิงหมดอายุ ทำอย่างไร
ท่านสามารถขอหมายเลขอ้างอิงใหม่ผ่านทางบัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือ (66) 0-2645-5555

5. หมายเลขอ้างอิงถูกล็อค ทำอย่างไร
ท่านสามารถตั้งหมายเลขอ้างอิงใหม่ผ่านทางบัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือ (66) 0-2645-5555

6. หมายเลขอ้างอิงหายหรือลืม ทำอย่างไร
ท่านสามารถตั้งหมายเลขอ้างอิงใหม่ผ่านทางบัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือ (66) 0-2645-5555

7. ข้อความยืนยันส่วนตัวคืออะไร
ข้อความยืนยันรหัสส่วนตัว หรือ Personal Assurance Message - PAM (สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตวีซ่าหรือบัตรเดบิตบีเฟิสต์) คือ ข้อความที่ท่านต้องกำหนดขึ้นระหว่างการลงทะเบียน ข้อความยืนยันรหัสส่วนตัวนี้จะปรากฏขึ้นขณะที่ท่านทำธุรกรรมออนไลน์ เพื่อให้ท่านมั่นใจว่ากำลังทำรายการผ่านร้านค้าออนไลน์
(e-Commerce) ที่ลงทะเบียนกับบริษัทวีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนลแล้ว

8. ข้อความทักทายส่วนตัวคืออะไร
ข้อความทักทายส่วนตัว หรือ Personal Greeting - PG (สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ด) คือ
ข้อความที่ท่านต้องกำหนดขึ้นระหว่างการลงทะเบียน ข้อความทักทายส่วนตัวนี้จะปรากฏขึ้นขณะที่ท่านทำธุรกรรมออนไลน์ เพื่อให้ท่านมั่นใจว่ากำลังทำรายการผ่านร้านค้าออนไลน์ (e-Commerce) ที่ลงทะเบียนกับบริษัทมาสเตอร์การ์ด อินเตอร์เนชั่นแนลแล้ว

9. รหัสผ่านครั้งเดียว (One Time Password - OTP) คืออะไร
รหัสผ่านครั้งเดียว (One Time Password - OTP) คือรหัสที่ถูกสร้างขึ้นแบบสุ่มซึ่งจะเปลี่ยนไปทุกครั้งที่ทำรายการ โดยท่านสามารถใช้รหัสดังกล่าวนี้ได้เพียงครั้งเดียวและมีการกำหนดอายุการใช้งานไว้ด้วย ดังนั้นท่านจึงสามารถมั่นใจได้ว่ารหัสดังกล่าวนี้จะไม่มีผู้อื่นสามารถนำไปใช้งานได้

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการใช้บริการ เช่น การเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

1. เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านที่ใช้สำหรับการรับรหัส Verified by Visa One Time Password ได้อย่างไร (สำหรับบัตรเครดิตวีซ่า)

- เปลี่ยนทางเว็บไซต์บัวหลวงไอเพย์

1) เข้าเว็บไซต์ บัวหลวงไอเพย์ ที่ www.bangkokbank.com/bualuangipay
2) คลิกเมนู "เปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว" ด้านล่างของสัญลักษณ์ Verified by Visa
3) ใส่หมายเลขบัตรเครดิตวีซ่าของท่าน แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
4) คลิกเมนู “เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์มือถือ”
5) ใส่หมายเลขโทรศัพท์เดิมและข้อมูลส่วนตัวของท่าน แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
6) ใส่ข้อมูลในการใช้บริการและลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์มือถือใหม่ของท่าน แล้วคลิก "หน้าต่อไป”
7) หากท่านเห็นด้วยกับ "เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ" โปรดทำเครื่องหมายในช่อง "ยอมรับ"
    แล้วคลิก "หน้าต่อไป" เพื่อจบขั้นตอนการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

- เปลี่ยนขณะทำรายการบนหน้าเว็บไซต์ของทางร้านค้า

1) คลิกเมนู “Change Mobile No.”
2) ใส่หมายเลขโทรศัพท์เดิมและข้อมูลส่วนตัวของท่าน แล้วคลิก "Activate Now"
3) ใส่ข้อมูลในการใช้บริการและลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์มือถือใหม่ของท่าน แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
4) หากท่านเห็นด้วยกับ "เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ" โปรดทำเครื่องหมายในช่อง "ยอมรับ"
    แล้วคลิก "หน้าต่อไป" เพื่อเสร็จสิ้นการทำรายการ

2. เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านที่ใช้สำหรับการรับรหัส MasterCard SecureCode One Time Password ได้อย่างไร (สำหรับบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ด)

- เปลี่ยนทางเว็บไซต์บัวหลวงไอเพย์

1) เข้าเว็บไซต์ บัวหลวงไอเพย์ ที่ www.bangkokbank.com/bualuangipay
2) คลิกเมนู "เปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว" ด้านล่างของสัญลักษณ์ MasterCard SecureCode
3) ใส่หมายเลขบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดของท่าน แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
4) คลิกเมนู “เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์มือถือ”
5) ใส่หมายเลขโทรศัพท์เดิมและข้อมูลส่วนตัวของท่าน แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
6) ใส่ข้อมูลในการใช้บริการและลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์มือถือใหม่ของท่าน แล้วคลิก "หน้าต่อไป”
7) หากท่านเห็นด้วยกับ "เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ" โปรดทำเครื่องหมายในช่อง "ยอมรับ"
    แล้วคลิก "หน้าต่อไป" เพื่อจบขั้นตอนการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

- เปลี่ยนขณะทำรายการบนหน้าเว็บไซต์ของทางร้านค้า

1) คลิกเมนู “Change Mobile No.”
2) ใส่หมายเลขโทรศัพท์เดิมและข้อมูลส่วนตัวของท่าน แล้วคลิก "Activate Now"
3) ใส่ข้อมูลในการใช้บริการและลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์มือถือใหม่ของท่าน แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
4) หากท่านเห็นด้วยกับ "เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ" โปรดทำเครื่องหมายในช่อง "ยอมรับ"
    แล้วคลิก "หน้าต่อไป" เพื่อเสร็จสิ้นการทำรายการ

3. เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านที่ใช้สำหรับการรับรหัส Verified by Visa One Time Password ได้อย่างไร (สำหรับบัตรเดบิตบีเฟิสต์)

- เปลี่ยนทางเว็บไซต์บัวหลวงไอเพย์

1) ขอหมายเลขอ้างอิงผ่านทางบัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือ (66) 0-2645-5555
 • ติดต่อบัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือ (66) 0-2645-5555
 • กด 1 เพื่อเข้าบริการ “Bualuang Phone”
 • กด 7 เพื่อเข้าเมนู “ลงทะเบียนสมัครบริการ”
 • กด 1 เพื่อเข้าเมนู “Bualuang iPay” และตั้งหมายเลขอ้างอิงสำหรับลงทะเบียน Verified by Visa
 • กดหมายเลขบัตรเดบิตบีเฟิสต์ของท่าน
 • กดรหัสลับส่วนตัว (PIN) ของท่าน
 • กดหมายเลขอ้างอิง 8 หลักที่ท่านต้องการ
 • ยืนยันหมายเลขอ้างอิง 8 หลักของท่านอีกครั้ง

2) เข้าเว็บไซต์บัวหลวงไอเพย์ ที่ www.bangkokbank.com/bualuangipay
3) คลิกเมนู "เปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว" ด้านล่างของสัญลักษณ์ Verified by Visa
4) ใส่หมายเลขบัตรเดบิตบีเฟิสต์ของท่าน แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
5) คลิกเมนู “เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์มือถือ”
6) ใส่หมายเลขอ้างอิงที่ท่านได้ตั้งไว้ผ่านทางบัวหลวงโฟน แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
7) ใส่ข้อมูลในการใช้บริการและลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์มือถือใหม่ของท่าน แล้วคลิก "หน้าต่อไป”
8) หากท่านเห็นด้วยกับ "เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ" โปรดทำเครื่องหมายในช่อง "ยอมรับ"
    แล้วคลิก "หน้าต่อไป" เพื่อจบขั้นตอนการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

- เปลี่ยนขณะทำรายการบนหน้าเว็บไซต์ของทางร้านค้า

1) คลิกเมนู “Change Mobile No.”
2) ขอหมายเลขอ้างอิงผ่านทางบัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือ (66) 0-2645-5555
3) ใส่หมายเลขอ้างอิงที่ท่านได้ตั้งไว้ผ่านทางบัวหลวงโฟน แล้วคลิก "Activate Now"
4) ใส่ข้อมูลในการใช้บริการและลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์มือถือใหม่ของท่าน แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
5) หากท่านเห็นด้วยกับ "เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ" โปรดทำเครื่องหมายในช่อง "ยอมรับ"
    แล้วคลิก "หน้าต่อไป" เพื่อเสร็จสิ้นการทำรายการ

4. เปลี่ยนข้อความยืนยันส่วนตัวได้อย่างไร

1) เข้าเว็บไซต์บัวหลวงไอเพย์ ที่ www.bangkokbank.com/bualuangipay
2) คลิกเมนู "เปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว" ด้านล่างของสัญลักษณ์ Verified by Visa
3) ใส่หมายเลขบัตรเครดิตวีซ่าหรือบัตรเดบิตบีเฟิสต์ของท่าน แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
4) ในกรณีที่ท่านใช้รหัสแบบตั้งเอง (Static Password) ให้ท่านใส่รหัส Verified by Visa ของท่าน 
    แล้วคลิก "หน้าต่อไป" ในกรณีที่ท่านใช้รหัสแบบ One Time Password ให้ท่านคลิกที่ปุ่ม “Request
    OTP” เพื่อขอรับรหัสและใส่รหัส One Time Password ที่ท่านได้รับ แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
5) คลิก “เปลี่ยนข้อความยืนยันส่วนตัว”
6) ใส่ข้อความยืนยันส่วนตัวใหม่ของท่าน
7) ยืนยันข้อความยืนยันส่วนตัวใหม่ของท่านอีกครั้ง และคลิก "หน้าต่อไป" เพื่อสิ้นสุดการเปลี่ยนข้อความ
    ยืนยันส่วนตัว

5. เปลี่ยนข้อความทักทายส่วนตัวได้อย่างไร

1) เข้าเว็บไซต์บัวหลวงไอเพย์ ที่ www.bangkokbank.com/bualuangipay
2) คลิกเมนู "เปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว" ด้านล่างของสัญลักษณ์ MasterCard SecureCode
3) ใส่หมายเลขบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดของท่าน แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
4) ในกรณีที่ท่านใช้รหัสแบบตั้งเอง (Static Password) ให้ท่านใส่รหัส MasterCard SecureCode
    ของท่าน แล้วคลิก "หน้าต่อไป" ในกรณีที่ท่านใช้รหัสแบบ One Time Password ให้ท่านคลิกที่ปุ่ม
    “Request OTP” เพื่อขอรับรหัส และใส่รหัส One Time Password ที่ท่านได้รับ แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
5) คลิก “เปลี่ยนข้อความทักทายส่วนตัว”
6) ใส่ข้อความทักทายส่วนตัวใหม่ของท่าน
7) ยืนยันข้อความทักทายส่วนตัวใหม่ของท่านอีกครั้ง และคลิก "หน้าต่อไป" เพื่อสิ้นสุดการเปลี่ยนข้อความ
    ทักทายส่วนตัว

6.เปลี่ยนอีเมล Verified by Visa ทำอย่างไร

1) เข้าเว็บไซต์บัวหลวงไอเพย์ ที่ www.bangkokbank.com/bualuangipay
2) คลิกเมนู "เปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว" ด้านล่างของสัญลักษณ์ Verified by Visa
3) ใส่หมายเลขบัตรเครดิตวีซ่าหรือบัตรเดบิตบีเฟิสต์ของท่าน แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
4) ในกรณีที่ท่านใช้รหัสแบบตั้งเอง (Static Password) ให้ท่านใส่รหัส Verified by Visa ของท่าน
     แล้วคลิก "หน้าต่อไป" ในกรณีที่ท่านใช้รหัสแบบ One Time Password ให้ท่านคลิกที่ปุ่ม “Request
     OTP” เพื่อขอรับรหัส และใส่รหัส One Time Password ที่ท่านได้รับ แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
5) คลิกเมนู "เปลี่ยนแปลง E-mail Address"
6) ใส่อีเมลปัจจุบันของท่าน
7) ใส่อีเมลใหม่ที่ท่านต้องการ
8) ยืนยันอีเมลใหม่ของท่านอีกครั้ง และคลิก "หน้าต่อไป" เพื่อสิ้นสุดขั้นตอนการเปลี่ยนอีเมล

7. เปลี่ยนอีเมล MasterCard SecureCode ทำอย่างไร
1) เข้าเว็บไซต์บัวหลวงไอเพย์ ที่ www.bangkokbank.com/bualuangipay
2) คลิกเมนู "เปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว" ด้านล่างของสัญลักษณ์ MasterCard SecureCode
3) ใส่หมายเลขบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดของท่าน แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
4) ในกรณีที่ท่านใช้รหัสแบบตั้งเอง (Static Password) ให้ท่านใส่รหัส MasterCard SecureCode
    ของท่านแล้วคลิก"หน้าต่อไป" ในกรณีที่ท่านใช้รหัสแบบ One Time Password ให้ท่านคลิกที่ปุ่ม
    “Request OTP” เพื่อขอรับรหัส และใส่รหัส One Time Password ที่ท่านได้รับ แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
5) คลิกเมนู "เปลี่ยนแปลง E-mail Address"
6) ใส่อีเมลปัจจุบันของท่าน
7) ใส่อีเมลใหม่ที่ท่านต้องการ
8) ยืนยันอีเมลใหม่ของท่านอีกครั้ง และคลิก "หน้าต่อไป" เพื่อสิ้นสุดขั้นตอนการเปลี่ยนอีเมล

8. ต้องการยกเลิกการใช้ Verified by Visa ทำอย่างไร

1) เข้าเว็บไซต์บัวหลวงไอเพย์ ที่ www.bangkokbank.com/bualuangipay
2) คลิกเมนู "เปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว" ด้านล่างของสัญลักษณ์ Verified by Visa
3) ใส่หมายเลขบัตรเครดิตวีซ่าหรือบัตรเดบิตบีเฟิสต์ของท่าน แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
4) ในกรณีที่ท่านใช้รหัสแบบตั้งเอง (Static Password) ให้ท่านใส่รหัส Verified by Visa ของท่าน
     แล้วคลิก "หน้าต่อไป" ในกรณีที่ท่านใช้รหัสแบบ One Time Password ให้ท่านคลิกที่ปุ่ม “Request
     OTP” เพื่อขอรับรหัส และใส่รหัส One Time Password ที่ท่านได้รับ แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
5) คลิกเมนู "ยกเลิกบริการ Verified by Visa"
6) ยืนยันการยกเลิกโดยเลือก "ใช่" แล้วคลิก "หน้าต่อไป" เพื่อสิ้นสุดขั้นตอนการยกเลิกการใช้ Verified
    by Visa

9. ต้องการยกเลิกการใช้ MasterCard SecureCode ทำอย่างไร

1) เข้าเว็บไซต์ บัวหลวงไอเพย์ ที่ www.bangkokbank.com/bualuangipay
2) คลิกเมนู "เปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว" ด้านล่างของสัญลักษณ์ MasterCard SecureCode
3) ใส่หมายเลขบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดของท่าน แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
4) ในกรณีที่ท่านใช้รหัสแบบตั้งเองให้ท่านใส่รหัส MasterCard SecureCode ของท่าน แล้วคลิก 
     "หน้าต่อไป" ในกรณีที่ท่านใช้รหัสแบบ OTP ให้ท่านคลิกที่ปุ่ม “Request OTP” เพื่อขอรับรหัส และใส่
     รหัส OTP ที่ท่านได้รับ แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
5) คลิกเมนู "ยกเลิกบริการ MasterCard SecureCode "
6) ยืนยันการยกเลิกโดยเลือก "ใช่" แล้วคลิก "หน้าต่อไป" เพื่อสิ้นสุดขั้นตอนการยกเลิกการใช้
    MasterCard SecureCode

10. ถ้าลืมรหัส Verified by Visa (VbV) สำหรับบัตรเครดิตวีซ่าของท่าน ต้องทำอย่างไร

1) เข้าเว็บไซต์ บัวหลวงไอเพย์ ที่ www.bangkokbank.com/bualuangipay
2) คลิกเมนู "เปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว" ด้านล่างของสัญลักษณ์ Verified by Visa
3) ใส่หมายเลขบัตรเครดิตวีซ่าของท่าน แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
4) คลิกเมนู "ลืมรหัสผ่าน"
5) ใส่ข้อมูลส่วนตัวของท่าน แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
6) ใส่ข้อมูลในการใช้บริการ แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
7) หากท่านเห็นด้วยกับ "เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ" โปรดทำเครื่องหมายในช่อง "ยอมรับ"
    แล้วคลิก "หน้าต่อไป" เพื่อจบขั้นตอนการเปลี่ยนรหัส

11. ถ้าลืมรหัส MasterCard SecureCode สำหรับบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดของท่าน ต้องทำอย่างไร

1) เข้าเว็บไซต์ บัวหลวงไอเพย์ ที่ www.bangkokbank.com/bualuangipay
2) คลิกเมนู "เปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว" ด้านล่างของสัญลักษณ์ MasterCard SecureCode
3) ใส่หมายเลขบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดของท่าน แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
4) คลิกเมนู "ลืมรหัสผ่าน"
5) ใส่ข้อมูลส่วนตัวของท่าน แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
6) ใส่ข้อมูลในการใช้บริการ แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
7) หากท่านเห็นด้วยกับ "เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ" โปรดทำเครื่องหมายในช่อง "ยอมรับ"
    แล้วคลิก "หน้าต่อไป" เพื่อจบขั้นตอนการเปลี่ยนรหัส

12. ถ้าลืมรหัส Verified by Visa (VbV) สำหรับบัตรเดบิตบีเฟิสต์ของท่าน ต้องทำอย่างไร

1) ขอหมายเลขอ้างอิงผ่านทางบัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือ (66) 0-2645-5555

 • ติดต่อบัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือ (66) 0-2645-5555
 • กด 1 เพื่อเข้าบริการ “Bualuang Phone”
 • กด 7 เพื่อเข้าเมนู “ลงทะเบียนสมัครบริการ”
 • กด 1 เพื่อเข้าเมนู “Bualuang iPay” และตั้งหมายเลขอ้างอิงสำหรับลงทะเบียน Verified by Visa
 • กดหมายเลขบัตรเดบิตบีเฟิสต์ของท่าน
 • กดรหัสลับส่วนตัว (PIN) ของท่าน
 • กดหมายเลขอ้างอิง 8 หลักที่ท่านต้องการ
 • ยืนยันหมายเลขอ้างอิง 8 หลักของท่านอีกครั้ง

2) เข้าเว็บไซต์ บัวหลวงไอเพย์ ที่ www.bangkokbank.com/bualuangipay
3) คลิกเมนู "เปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว" ด้านล่างของสัญลักษณ์ Verified by Visa
4) ใส่หมายเลขบัตรเดบิตบีเฟิสต์ของท่าน แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
5) คลิกเมนู "ลืมรหัสผ่าน"
6) ใส่หมายเลขอ้างอิงที่ท่านได้ตั้งไว้ผ่านทางบัวหลวงโฟน แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
7) ใส่ข้อมูลในการใช้บริการ แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
8) หากท่านเห็นด้วยกับ "เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ" โปรดทำเครื่องหมายในช่อง "ยอมรับ"
    แล้วคลิก "หน้าต่อไป" เพื่อจบขั้นตอนการเปลี่ยนรหัส

ระบบรักษาความปลอดภัย

1. Extended Validation Secure Socket Layer (EV SSL) คืออะไร 
Extended Validation Secure Socket Layer หรือ EV SSL คือ เครื่องมือทางเทคโลยีชั้นสูงที่มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดจาก Certificate Authority ซึ่งธนาคารนำมาใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
ทุกครั้งที่ท่านเข้าสู่ระบบบัวหลวง ไอเพย์ EV SSL จะทำการเข้ารหัสข้อมูลอย่างซับซ้อน ให้ท่านมั่นใจได้ว่าข้อมูลของท่านจะส่งผ่านไปถึงธนาคารได้อย่างปลอดภัย

2. ระบบบัวหลวงไอเพย์ มีความปลอดภัยเพียงใด
ธนาคารใช้ EV SSL เวอร์ชั่นล่าสุด ซึ่งธนาคารชั้นนำทั่วโลกเลือกใช้ เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง หน้าที่ของ EV SSL คือ สลับที่ข้อมูลและแปลงเป็นรหัสตัวเลขทั้งหมด ยิ่งความละเอียดในการเข้ารหัสมีมากเท่าใด ความปลอดภัยก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น ระดับความละเอียดของการเข้ารหัสมีหน่วยเป็น บิท โดยบริการบัวหลวง ไอเพย์ ได้ใช้การเข้ารหัสระดับ 2048 บิท ซึ่งถือว่าเป็นระดับมาตรฐานที่ธนาคารชั้นนำของโลกใช้อยู่ในปัจจุบัน

3. อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีอื่นๆ ที่ธนาคารใช้กับระบบรักษาความปลอดภัยมีอะไรบ้าง
นอกจาก EV SSL และการเข้ารหัสข้อมูลหรือการ Encryption แล้ว ธนาคารยังมีอุปกรณ์อื่นที่ใช้รักษาความปลอดภัยของระบบ เพื่อให้เว็บไซต์ของธนาคารเป็นหนึ่งในเว็บไซต์ทางการเงินที่ปลอดภัยที่สุด ธนาคารได้ติดตั้ง Firewall หลายชั้น ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยป้องกันผู้บุกรุกเข้า-ออกระบบ

นอกจากนี้ ระบบของธนาคารยังมีซอฟท์แวร์ทำลายไวรัสและซอฟท์แวร์ที่สามารถตรวจจับการบุกรุกหรือการกระทำที่น่าสงสัยผ่านระบบ

และหากท่านเปิดจอคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้ โดยไม่มีการทำรายการใดๆ สักครู่หนึ่ง ระบบจะ Sign Off โดยอัตโนมัติ ฟังก์ชั่นพิเศษนี้มีไว้ป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาทำรายการในบัญชีของท่าน โดยไม่ได้รับอนุญาตขณะที่ท่านเปิดหน้าจอทิ้งไว้

อีกหนึ่งหลักประกันความปลอดภัย คือเว็บไซต์ของธนาคารได้รับ Verisign Certificate ซึ่งเป็นใบรับรองที่ออกโดยบริษัท Verisign Inc. เพื่อยืนยันว่าท่านกำลังทำรายการบนเว็บไซต์ที่มีระบบความปลอดภัยสูงสุด

นอกจากนี้ธนาคารยังได้นำระบบรหัสผ่านครั้งเดียว (One Time Password- OTP) มาใช้ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ท่านอีกระดับหนึ่ง โดยรหัสผ่านที่ท่านได้รับทาง SMS นั้น จะมีการสุ่มและเปลี่ยนทุกครั้งเมื่อทำรายการ ดังนั้นท่านจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีผู้ใดสามารถนำรหัสผ่านของท่านไปใช้ทำธุรกรรมหรือเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของท่านได้อย่างแน่นอน

4. จะทราบได้อย่างไรว่าระบบรักษาความปลอดภัยของบัวหลวงไอเพย์กำลังทำงานอยู่
หากระบบรักษาความปลอดภัยกำลังทำงาน ท่านจะเห็นแถบเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ของท่านเปลี่ยนเป็นสีเขียวและมีสัญลักษณ์รูปกุญแจล็อคปรากฎอยู่ ซึ่งหมายความว่าข้อมูลของท่านกำลังได้รับการเข้ารหัส (2048-bit Encryption) หากท่านต้องการอ่านข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาคลิกที่ไอคอนรูปกุญแจล็อค

5. จะเพิ่มความปลอดภัยในการใช้บริการด้วยตนเองได้อย่างไร

 • เก็บรักษาหมายเลขบัตรและข้อมูลบัตรของท่านเป็นความลับ อย่าจดข้อมูลดังกล่าวไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์หรือที่ที่บุคคลอื่นสามารถพบเห็นได้ง่าย และควรตรวจดูให้แน่ใจว่า ขณะใส่ข้อมูลต่างๆ ท่านไม่ได้อยู่ในสายตาผู้อื่น
 • คลิก "ออกจากระบบ" ทุกครั้ง ที่ต้องการออกจากบริการ และไม่เปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้ จนกว่าจะทำรายการเสร็จ
 • ติดตั้งซอฟท์แวร์กำจัดไวรัส (Anti-virus Software) และอัพเกรดซอฟท์แวร์อยู่เสมอเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของท่านทำงานได้อย่างปกติ 
 • หลีกเลี่ยงการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่น เช่น ในร้านอินเทอร์เน็ต เพราะอาจไม่มีระบบความปลอดภัยที่ดีพอ

ธนาคารไม่มีนโยบายในการสอบถามข้อมูลส่วนตัวของท่านทางอีเมล โทรศัพท์ หรือติดต่อท่านในรูปแบบอื่นๆ หากมีผู้ติดต่อท่านเพื่อสอบถามข้อมูลส่วนตัว กรุณาแจ้งบัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือ (66) 0-2645-5555 หรือติดต่อส่วนบริการสมาชิกบัตรเครดิต โทร. (66) 0-2638-4000

1. บัวหลวงไอเพย์ คืออะไร
บัวหลวงไอเพย์เป็นบริการของธนาคารกรุงเทพที่ใช้ระบบ Verified by Visa และ MasterCard SecureCode เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ถือบัตรเครดิตและบัตรเดบิตบีเฟิสต์ธนาคารกรุงเทพในการชำระค่าสินค้าและบริการทางอินเทอร์เน็ต โดยระบบจะมีการเรียกถามรหัสเพิ่มเติมที่ไม่มีปรากฏอยู่บนหน้าบัตร ซึ่งเป็นรหัสที่ท่าน
ตั้งเองหรือที่ทางธนาคารส่งไปยังโทรศัพท์มือถือของท่าน

2. ประโยชน์ของการใช้บริการบัวหลวงไอเพย์แบบ One Time Password - OTP 

 • เพิ่มความปลอดภัยในการชำระค่าสินค้าและบริการด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิตบีเฟิสต์บนร้านค้าที่
  รองรับ Verified by Visa และ MasterCard SecureCode
 • รหัสผ่านครั้งเดียว (One Time Password) จะถูกสร้างขึ้นแบบสุ่มและเปลี่ยนทุกครั้งที่ทำรายการ
  ไม่ต้องกังวลเรื่องการจดจำรหัสผ่านสำหรับการทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตอีกต่อไป
 • รหัสผ่านครั้งเดียว (One Time Password - OTP) จะถูกส่งไปยังโทรศัพท์มือถือของท่านผ่านทาง SMS ซึ่งจะป้องกันการลักลอบบันทึกหรือจดจำรหัสผ่านโดยมิจฉาชีพ
 • มั่นใจยิ่งขึ้นด้วยการใช้ข้อความยืนยันส่วนตัว (PAM หรือ PG) ที่จะปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ในขณะที่ทำรายการ เพื่อให้ท่านแน่ใจว่ากำลังทำรายการผ่านเว็บไซต์ของร้านค้าที่ได้รับการรับรองจาก วีซ่า หรือมาสเตอร์การ์ด
 • สมัครใช้บริการนี้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ที่ www.bangkokbank.com/bualuangipay


3. รหัสผ่านครั้งเดียว (One Time Password) คืออะไร
รหัสผ่านครั้งเดียว (One Time Password) เป็นรหัสที่ถูกสร้างขึ้นแบบสุ่มและเปลี่ยนทุกครั้งที่ทำรายการ รหัสดังกล่าวจะถูกส่งไปยังโทรศัพท์มือถือของท่านที่ได้ลงทะเบียนไว้กับบริการบัวหลวง ไอเพย์ผ่านทาง SMS และสามารถใช้ได้ครั้งเดียวและหมดอายุภายใน 5 นาทีหลังจากที่ท่านได้รับ SMS

4. ท่านยังคงสามารถใช้รหัสที่ท่านตั้งเองแบบเดิมได้หรือไม่
ถ้าท่านเคยสมัครใช้รหัสที่ท่านตั้งเองแบบเดิมไว้แล้ว ท่านยังคงสามารถใช้ได้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2555 อย่างไรก็ตามทางธนาคารกรุงเทพอยากจะขอแนะนำให้ท่านเปลี่ยนไปใช้รหัสผ่านครั้งเดียว (One Time Password) ผ่านทาง SMS ซึ่งมีความปลอดภัยมากกว่า

5. ถ้าท่านไม่ได้ใช่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือในประเทศไทยต้องทำอย่างไร
ปัจจุบันการส่งรหัสผ่านครั้งเดียว (One Time Password) ผ่านทาง SMS จะทำได้เฉพาะหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ใช้เครื่อข่ายภายในประเทศเท่านั้น

6. Verified by Visa (VbV) คืออะไร
Verified by Visa คือ ระบบมาตรฐานความปลอดภัยรูปแบบใหม่ที่บริษัทวีซ่า พัฒนาขึ้นสำหรับการชำระค่าสินค้าและบริการด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตผ่านร้านค้าระบบออนไลน์เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือบัตร โดยหลังจากท่านลงทะเบียนในระบบ Verified by Visa แล้วธนาคารจะส่งรหัส Verified by Visa ซึ่งเป็นแบบรหัสผ่านครั้งเดียว (One Time Password- OTP) และ OTP Reference* ไปให้ท่านผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ทุกๆครั้งที่ท่านทำรายการและท่านสามารถใช้รหัส OTP และ OTP Reference ดังกล่าวนี้ชำระค่าสินค้าและบริการแก่ร้านค้าออนไลน์ที่รองรับระบบ Verified by Visa ได้

*สำหรับบัตรที่ถูกลงทะเบียนแบบการใช้ระบบรหัสผ่านครั้งเดียว (OTP) ผ่านทางโทรศัพท์มือถือเท่านั้น

7. MasterCard SecureCode คืออะไร
MasterCard SecureCode คือ ระบบมาตรฐานความปลอดภัยรูปแบบใหม่ที่บริษัทมาสเตอร์การ์ด อินเตอร์เนชั่นแนลพัฒนาขึ้นสำหรับการชำระค่าสินค้าและบริการด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตผ่านร้านค้าระบบออนไลน์เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือบัตร โดยหลังจากท่านลงทะเบียนในระบบ MasterCard SecureCode แล้วธนาคารจะส่งรหัส MasterCard SecureCode ซึ่งเป็นแบบรหัสผ่านครั้งเดียว (One Time Password- OTP) และ OTP Reference* ไปให้ท่านผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ทุกๆครั้งที่ท่านทำรายการและท่านสามารถใช้รหัส OTP และ OTP Reference ดังกล่าวนี้ชำระค่าสินค้าและบริการแก่
ร้านค้าออนไลน์ที่รองรับระบบ MasterCard SecureCode ได้

* สำหรับบัตรที่ถูกลงทะเบียนแบบการใช้ระบบรหัสผ่านครั้งเดียว (OTP) ผ่านทางโทรศัพท์มือถือเท่านั้น

8. สามารถนำ Verified by Visa หรือ MasterCard SecureCode ไปใช้ที่ใดได้บ้างและร้านค้า
ใดบ้างที่รองรับ
ท่านสามารถใช้รหัส VbV หรือ SecureCode เพื่อทำรายการชำระค่าสินค้าและบริการบนร้านค้าออนไลน์บนร้านค้าที่รองรับระบบ Verified by Visa และ MasterCard SecureCode ได้อย่างปลอดภัย โดยร้านค้าที่รองรับ VbV/ SecureCode จะมีสัญลักษณ์ของ Verified by Visa และ MasterCard SecureCode

9. ท่านจะทราบได้อย่างไรว่าร้านค้าที่ท่านกำลังใช้บริการอยู่นั้นเป็นร้านค้าที่ลงทะเบียนไว้กับ Visa หรือ MasterCard อย่างถูกต้อง
นอกจากร้านค้านั้นจะแสดงสัญลักษณ์ Verified by Visa และ MasterCard SecureCode แล้ว ท่านสามารถตรวจสอบว่าร้านค้านั้นได้ลงทะเบียนไว้กับ Visa หรือ MasterCard ถูกต้องหรือไม่ โดยการตรวจสอบข้อความยืนยันตัวตน (PAM) หรือ ข้อความทักทายส่วนตัว (PG) ของท่านในขณะที่ท่านทำรายการว่า ข้อความดังกล่าวตรงกันกับที่ท่านเคยตั้งไว้ในตอนสมัครใช้บริการบัวหลวง ไอเพย์หรือไม่ ถ้าไม่ตรงกัน ทางธนาคารขอแนะนำให้ท่านยกเลิกการทำรายการดังกล่าวทันที

10. ขณะที่ใช้ Microsoft Internet Explorer version 5.0 หรือ 5.01 เมื่อคลิกที่สัญลักษณ์รูปกุญแจมีข้อความปรากฎขึ้นมาว่า "This certificate has failed to verify for all of its content and purposes" หมายถึงอะไร
หมายถึง ความผิดพลาดบางอย่างเกิดขึ้นที่ซอฟท์แวร์ของไมโครซอฟท์ที่ท่านใช้อยู่ (MS Internet Explorer version 5.0 และ 5.01) โดยท่านสามารถอ่านวิธีแก้ไขปัญหาและคำแนะนำได้ที่เว็บไซต์ http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q233/4/79.ASP

IE Version 5.x ขณะนี้ไม่อัพเดท ดังนั้นทางธนาคารขอแนะนำท่านให้ทำการอัพเกรด IE ของท่านเป็น Version 7 ซึ่งมีฟังก์ชั่นการรักษาความปลอดภัยที่มากกว่า

11. ทำอย่างไรหากผู้อื่นทราบรหัส VbV หรือ MasterCard SecureCode ของท่าน
ในกรณีที่ท่านใช้รหัส VbV หรือ SecureCode ที่ท่านเป็นผู้ตั้งเอง ทางธนาคารแนะนำให้ท่านเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีผ่านหน้าจอการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

อย่างไรก็ตามถ้าท่านใช้รหัสผ่านครั้งเดียว (One Time Password) ท่านไม่จำเป็นที่จะต้องจำรหัสใดๆ
อีกต่อไปเพราะว่าระบบจะส่งรหัสผ่านครั้งเดียว (One Time Password) ให้ท่านทุกครั้งที่ท่านทำรายการ

12. ทำอย่างไรเมื่อ Verified by Visa หรือ MasterCard SecureCode ถูกล็อค
1) ในกรณีที่เป็นบัตรบีเดบิตเฟิสต์ ท่านต้องทำการสมัครใช้บริการบัวหลวง ไอเพย์ใหม่อีกครั้ง โดยทำตามขั้นตอนการสมัครใช้บริการ
2) ในกรณีที่เป็นบัตรเครดิต ท่านสามารถติดต่อส่วนบริการสมาชิกบัตรเครดิต โทร. (66) 0-2638-4000 เพื่อขอทำการปลดล็อคได้

13. จะทำอย่างไรถ้าหน้าต่าง Security Information ปรากฏข้อความว่า "This page contains both secure and nonsecure items"
หน้าต่าง Security Information


หน้าต่างนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อท่านคลิกลิงก์อื่นขณะที่ข้อมูลของท่านยังดำเนินการไม่เรียบร้อย ข้อมูลสำคัญ
ทั้งหมดของท่าน เช่น เลขที่บัญชี และเลขที่บนบัตรเครดิต ยังคงถูกเข้ารหัสและปลอดภัย แม้ว่าหน้าต่างนี้
จะหายไปแล้วก็ตาม

คลิก "Yes" เพื่อใช้บริการบัวหลวงไอเพย์ต่อ โดยเลขที่บัญชีและเลขที่บนบัตรเครดิตของท่านจะยังคงถูกเข้ารหัสและปลอดภัย แม้ว่าหน้าต่าง Security Information จะหายไปแล้วก็ตาม

หากท่านคลิก "No" ระบบอาจแสดงข้อมูลผิดพลาด กรุณาคลิก "Back" เพื่อกลับไปหน้าก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม หากการแสดงข้อมูลไม่ผิดพลาด การดำเนินการของท่านก็ยังคงปลอดภัย และท่านสามารถทำ
ธุรกรรมต่อไปได้

หากท่านไม่ต้องการให้หน้าต่าง Security Information นี้ปรากฏขึ้นอีก ท่านควรรอให้รายการธุรกรรมของท่านดำเนินการเรียบร้อยแล้วจึงคลิกลิงก์อื่น

14. หากใช้ Internet Cafe ในการสมัครใช้บริการบัวหลวงไอเพย์ จะต้องทำอย่างไรเพื่อมิให้ผู้อื่นเห็น หรือลักลอบใช้ข้อมูลบัญชี
ธนาคารแนะนำให้ท่าน Log Off ทุกครั้งเมื่อทำธุรกรรมเสร็จแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อท่านจะเปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้เป็นเวลานาน นอกจากนี้ ท่านยังสามารถป้องกันมิให้ผู้อื่นเห็นหน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าได้ โดยคลิกที่เมนู "Tool" แล้วเลือก "Option" คลิก "Delete Files" เพื่อลบ Internet Temporary Files และลบ History ออกให้หมด

ใช้ Internet Cafe'


15. Phishing คืออะไร

Phishing คือการขโมยข้อมูลสำคัญส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะข้อมูลทางการเงิน เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ด้านการเงิน ซึ่งอาจส่งมาในรูปแบบของการปลอมแปลงอีเมล ซึ่ง Phisher จะส่งอีเมลหรือข้อความอ้างว่าส่งมาจากสถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่ท่านติดต่อด้วย หรือองค์กรที่น่าเชื่อถือ โดยอีเมลดังกล่าวมักจะระบุการแจ้งเหตุขัดข้องต่างๆ ของระบบงานภายในองค์กร และร้องขอให้ท่านไปที่เว็บไซต์ซึ่ง Phisher เตรียมไว้ เมื่อท่านไปที่เว็บไซต์ดังกล่าวและกรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญ เช่น หมายเลขบัญชี รหัสผ่าน (Password) รหัสลับส่วนตัว (PIN) หรือหมายเลขบัตรเครดิต จากนั้น เว็บไซต์ดังกล่าวจะส่งข้อมูลของท่านไปที่ Phisher ทันที

ธนาคารกรุงเทพขอเรียนให้ท่านทราบว่า ธนาคารไม่มีนโยบายในการส่งอีเมล เพื่อสอบถามข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลทางบัญชี หรือแนบไฟล์ใดๆ ไปถึงท่าน

อ่านวิธีป้องกันและรับมือกับ Phishing ได้ที่นี่

1. คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครใช้บริการบัวหลวงไอเพย์
1) เป็นผู้ถือบัตรเครดิตวีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ดทุกประเภทที่ออกโดยธนาคารกรุงเทพ หรือ
2) เป็นผู้ถือบัตรเดบิตบีเฟิสต์ธนาคารกรุงเทพ*

* ผู้ถือบัตรบีเฟิสต์กรุณาขอหมายเลขอ้างอิงผ่านระบบบัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือ (66) 0-2645-5555 แล้วใช้หมายเลขอ้างอิงในการสมัครบริการ Verified by Visa ทางเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ

2. ช่องทางในการสมัครใช้บริการบัวหลวงไอเพย์
ผู้ถือบัตรเครดิตวีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ดธนาคารกรุงเทพทุกประเภทและบัตรเดบิตบีเฟิสต์สามารถสมัครใช้บริการบัวหลวง ไอเพย์ ได้ 2 ช่องทางดังนี้

1) เว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ www.bangkokbank.com/bualuangipay
2) ร้านค้าที่รองรับระบบ Verified by Visa หรือ MasterCard SecureCode และได้ลงทะเบียนกับบริษัทวีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล หรือ บริษัทมาสเตอร์ การ์ด อินเตอร์เนชั่นแนล โดยท่านสามารถสมัครใช้บริการ บัวหลวงไอเพย์ เมื่อชำระค่าสินค้าและบริการด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตบีเฟิสต์ผ่านเว็บไซต์ของร้านค้านั้นๆ ได้ (Activation During Shopping: ADS)

3. วิธีสมัครใช้บริการบัวหลวงไอเพย์ แบบการใช้รหัสผ่านครั้งเดียว (Verified by Visa One Time Password – OTP) สำหรับบัตรเครดิตวีซ่าธนาคารกรุงเทพ

- สมัครทางเว็บไซต์บัวหลวงไอเพย์

1) ไปที่เว็บไซต์ www.bangkokbank.com/bualuangipay
2) คลิกเมนู "สมัครใช้บริการ" ด้านล่างของสัญลักษณ์ Verified by Visa
3) ใส่หมายเลขบัตรเครดิตวีซ่าของท่าน แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
4) ใส่ข้อมูลส่วนตัวของท่าน แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
5) ใส่ข้อมูลในการใช้บริการ และลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์มือถือสำหรับใช้ในการรับรหัส One Time
    Password ผ่านทาง SMS แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
6) หากท่านเห็นด้วยกับ "เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ" โปรดทำเครื่องหมายในช่อง "ยอมรับ"
    แล้วคลิก  "หน้าต่อไป" เพื่อจบขั้นตอนการสมัคร

- สมัครทางเว็บไซต์ของร้านค้าที่รองรับระบบ Verified by Visa

1) ทำรายการบนร้านค้าที่รองรับระบบ Verified by Visa
2) ระบบจะแสดงหน้าจอให้สมัครใช้บริการโดยอัตโนมัติ
3) ใส่ข้อมูลส่วนตัวของท่าน แล้วคลิก "Activate Now"
4) ใส่ข้อมูลในการใช้บริการ และลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์มือถือสำหรับใช้ในการรับรหัส One Time 
    Password ผ่านทาง SMS แล้วคลิก "Submit" เพื่อเสร็จสิ้นการทำรายการ

4. วิธีสมัครใช้บริการบัวหลวงไอเพย์ แบบการใช้รหัสผ่านครั้งเดียว (MasterCard SecureCode One Time Password – OTP) สำหรับบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดธนาคารกรุงเทพ

- สมัครทางเว็บไซต์บัวหลวงไอเพย์

1) ไปที่เว็บไซต์ www.bangkokbank.com/bualuangipay
2) คลิกเมนู "สมัครใช้บริการ" ด้านล่างของสัญลักษณ์ MasterCard SecureCode
3) ใส่หมายเลขบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดของท่าน แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
4) ใส่ข้อมูลส่วนตัวของท่าน แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
5) ใส่ข้อมูลในการใช้บริการ และลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์มือถือสำหรับใช้ในการรับรหัส One Time
    Password ผ่านทาง SMS แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
6) หากท่านเห็นด้วยกับ "เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ" โปรดทำเครื่องหมายในช่อง "ยอมรับ"
    แล้วคลิก "หน้าต่อไป" เพื่อจบขั้นตอนการสมัคร

- สมัครทางเว็บไซต์ของร้านค้าที่รองรับระบบ MasterCard SecureCode

1) ทำรายการบนร้านค้าที่รองรับระบบ MasterCard SecureCode
2) ระบบจะแสดงหน้าจอให้สมัครใช้บริการโดยอัตโนมัติ
3) ใส่ข้อมูลส่วนตัวของท่าน แล้วคลิก "Activate Now"
4) ใส่ข้อมูลในการใช้บริการ และลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์มือถือสำหรับใช้ในการรับรหัส One Time
     Password ผ่านทาง SMS แล้วคลิก "Submit" เพื่อเสร็จสิ้นการทำรายการ

5. วิธีสมัครใช้บริการบัวหลวงไอเพย์ แบบการใช้รหัสผ่านครั้งเดียว (Verified by Visa One Time Password – OTP) สำหรับบัตรเดบิตบีเฟิสต์ธนาคารกรุงเทพ

- สมัครทางเว็บไซต์บัวหลวงไอเพย์

1) ขอหมายเลขอ้างอิงผ่านทางบัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือ (66) 0-2645-5555
 • ติดต่อบัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือ (66) 0-2645-5555
 • กด 1 เพื่อเข้าบริการ “Bualuang Phone”
 • กด 7 เพื่อเข้าเมนู “ลงทะเบียนสมัครบริการ”
 • กด 1 เพื่อเข้าเมนู “Bualuang iPay” และตั้งหมายเลขอ้างอิงสำหรับลงทะเบียน Verified by Visa
 • กดหมายเลขบัตรเดบิตบีเฟิสต์ของท่าน
 • กดรหัสลับส่วนตัว (PIN) ของท่าน
 • กดหมายเลขอ้างอิง 8 หลักที่ท่านต้องการ จากนั้น กดเครื่องหมาย #
 • ยืนยันหมายเลขอ้างอิง 8 หลักของท่านอีกครั้ง จากนั้น กดเครื่องหมาย #

2) เข้าเว็บไซต์ บัวหลวงไอเพย์ ที่ www.bangkokbank.com/bualuangipay
3) คลิกเมนู "สมัครใช้บริการ" ด้านล่างของสัญลักษณ์ Verified by Visa
4) ใส่หมายเลขบัตรเดบิตบีเฟิสต์ของท่านแล้วคลิก "หน้าต่อไป"
5) ใส่หมายเลขอ้างอิงที่ท่านได้ตั้งไว้ผ่านทางบัวหลวงโฟน แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
6) ใส่ข้อมูลในการใช้บริการ และลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์มือถือสำหรับใช้ในการรับรหัส One Time 
    Password ผ่านทาง SMS แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
7) หากท่านเห็นด้วยกับ "เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ" โปรดทำเครื่องหมายในช่อง "ยอมรับ"
    แล้วคลิก "หน้าต่อไป" เพื่อจบขั้นตอนการสมัคร

- สมัครทางเว็บไซต์ของร้านค้าที่รองรับระบบ Verified by Visa

1) ขอหมายเลขอ้างอิงผ่านทางบัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือ (66) 0-2645-5555
 • ติดต่อบัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือ (66) 0-2645-5555
 • กด 1 เพื่อเข้าบริการ “Bualuang Phone”
 • กด 7 เพื่อเข้าเมนู “ลงทะเบียนสมัครบริการ”
 • กด 1 เพื่อเข้าเมนู “Bualuang iPay” และตั้งหมายเลขอ้างอิงสำหรับลงทะเบียน Verified by Visa
 • กดหมายเลขบัตรเดบิตบีเฟิสต์ของท่าน
 • กดรหัสลับส่วนตัว (PIN) ของท่าน
 • กดหมายเลขอ้างอิง 8 หลักที่ท่านต้องการ จากนั้น กดเครื่องหมาย #
 • ยืนยันหมายเลขอ้างอิง 8 หลักของท่านอีกครั้ง จากนั้น กดเครื่องหมาย #

2) ทำรายการบนร้านค้าที่รองรับระบบ Verified by Visa
3) ระบบจะแสดงหน้าจอให้สมัครใช้บริการโดยอัตโนมัติ
4) ใส่หมายเลขอ้างอิงที่ท่านได้ตั้งไว้ผ่านทางบัวหลวงโฟน แล้วคลิก "Activate Now"
5) ใส่ข้อมูลในการใช้บริการ และลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์มือถือสำหรับใช้ในการรับรหัส One Time 
    Password ผ่านทาง SMS แล้วคลิก "Submit" เพื่อเสร็จสิ้นการทำรายการ

6. ถ้ามีบัตรเครดิตวีซ่า หรือบัตรบีเฟิสต์ของธนาคารกรุงเทพมากกว่าหนึ่งใบ สามารถสมัครเพียงใบเดียวได้หรือไม่
ถ้าท่านมีบัตรมากกว่า 1 ใบและท่านต้องการจะใช้บัตรทุกใบนั้นสำหรับทำรายการออนไลน์ ท่านต้องทำการสมัครทุกใบแยกกัน ท่านสามารถใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือหมายเลขเดียวกันสำหรับสมัครบัตร
หลายใบได้

7. หากบัตรหายและแจ้งอายัดบัตรแล้ว บริการบัวหลวงไอเพย์ จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติหรือไม่
ไม่ ท่านต้องทำการยกเลิกการใช้บริการ Verified by Visa หรือ MasterCard SecureCode ด้วยตัวท่านเอง
โดยคลิกที่เมนู "เปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว" บนเว็บไซต์บัวหลวงไอเพย์ www.bangkokbank.com/bualuangipay

8. ถ้ามีบัตรของธนาคารกรุงเทพมากกว่า 1 ใบ สามารถใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือหมายเลขเดียวกันในการลงทะเบียนได้หรือไม่
ได้ หมายเลขโทรศัพท์มือถือหมายเลขเดียวกันสามารถใช้ลงทะเบียนกับบัตรหลายๆ ใบได้

9. ถ้าลงทะเบียนรับรหัสผ่านครั้งเดียว (One Time Password) ผ่าน SMS กับบริการอินเทอร์เน็ต แบงก์กิ้ง แล้วจะยังคงต้องลงทะเบียนบริการบัวหลวงไอเพย์ อีกหรือไม่
ท่านยังคงต้องลงทะเบียนบริการบัวหลวงไอเพย์ การลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์มือถือกับบริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งไม่เกี่ยวข้องกับการลงเบียนบริการบัวหลวงไอเพย์ แต่ท่านสามารถใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือหมายเลขเดียวกันในการลงทะเบียนบริการทั้งสองบริการได้ และในอนาคต ถ้าท่านมีการเปลี่ยนแปลง
หมายเลขโทรศัพท์ ท่านต้องทำการขอเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ทั้งสองบริการด้วย

10. ท่านสามารถรับรหัสผ่านครั้งเดียว (One Time Password) เพื่อทำการซื้อสินค้าออนไลน์ได้หรือไม่ขณะที่ท่านพักอาศัยหรือต้องเดินทางไปต่างประเทศ
ได้ แต่ท่านต้องเปิดบริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศกับเครือข่ายโทรศัพท์ของประเทศไทยเท่านั้น

11. ถ้าท่านเปลี่ยนไปใช้รหัสผ่านครั้งเดียว (One Time Password) ผ่านทาง SMS แล้ว ท่านจะสามารถกลับไปใช้รหัสที่ท่านตั้งเองแบบเดิมได้หรือไม่
ไม่ได้

1. ถ้าต้องการนำบัตรเครดิตวีซ่าของท่านที่เคยสมัครใช้บริการไว้แล้วเป็นแบบการใช้รหัสที่ท่านตั้งเองแบบเดิมมาสมัครใช้บริการแบบการใช้รหัสผ่านครั้งเดียว (Verified by Visa One Time Password – OTP) ต้องทำอย่างไร

1) เข้าเว็บไซต์ บัวหลวงไอเพย์ ที่ www.bangkokbank.com/bualuangipay
2) คลิกเมนู "เปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว" ด้านล่างของสัญลักษณ์ Verified by Visa
3) ใส่หมายเลขบัตรเครดิตวีซ่าของท่าน แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
4) ใส่รหัส Verified by Visa ของท่าน แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
5) คลิกเมนู "ลงทะเบียนใช้บริการระบบรหัสผ่านครั้งเดียว (OTP)"
6) ใส่ข้อมูลส่วนตัวของท่าน แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
7) ใส่ข้อมูลในการใช้บริการและลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์มือถือสำหรับใช้ในการรับรหัส One Time
    Password ผ่านทาง SMS แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
8) หากท่านเห็นด้วยกับ "เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ" โปรดทำเครื่องหมายในช่อง "ยอมรับ"
    แล้วคลิก "หน้าต่อไป" เพื่อจบขั้นตอนการสมัคร

2. ถ้าต้องการนำบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดของท่านที่เคยสมัครใช้บริการไว้แล้วเป็นแบบการใช้รหัสที่ท่านตั้งเองแบบเดิมมาสมัครใช้บริการแบบการใช้รหัสผ่านครั้งเดียว (MasterCard SecureCode One Time Password – OTP) ต้องทำอย่างไร

1) เข้าเว็บไซต์ บัวหลวงไอเพย์ ที่ www.bangkokbank.com/bualuangipay
2) คลิกเมนู "เปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว" ด้านล่างของสัญลักษณ์ MasterCard SecureCode
3) ใส่หมายเลขบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดของท่าน แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
4) ใส่รหัส MasterCard SecureCode ของท่าน แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
5) คลิกเมนู "ลงทะเบียนใช้บริการระบบรหัสผ่านครั้งเดียว (OTP)"
6) ใส่ข้อมูลส่วนตัวของท่าน แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
7) ใส่ข้อมูลในการใช้บริการและลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์มือถือสำหรับใช้ในการรับรหัส One Time
    Password ผ่านทาง SMS แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
8) หากท่านเห็นด้วยกับ "เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ" โปรดทำเครื่องหมายในช่อง "ยอมรับ"
    แล้วคลิก "หน้าต่อไป" เพื่อจบขั้นตอนการสมัคร

3. ถ้าต้องการนำบัตรเดบิตบีเฟิสต์ของท่านที่เคยสมัครใช้บริการไว้แล้วเป็นแบบการใช้รหัสที่ท่านตั้งเองแบบเดิมมาสมัครใช้บริการแบบการใช้รหัสผ่านครั้งเดียว (Verified by Visa One Time Password – OTP) ต้องทำอย่างไร

1) ขอหมายเลขอ้างอิงผ่านทางบัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือ (66) 0-2645-5555
 • ติดต่อบัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือ (66) 0-2645-5555
 • กด 1 เพื่อเข้าบริการ “Bualuang Phone”
 • กด 7 เพื่อเข้าเมนู “ลงทะเบียนสมัครบริการ”
 • กด 1 เพื่อเข้าเมนู “Bualuang iPay” และตั้งหมายเลขอ้างอิงสำหรับลงทะเบียน Verified by Visa
 • กดหมายเลขบัตรเดบิตบีเฟิสต์ของท่าน
 • กดรหัสลับส่วนตัว (PIN) ของท่าน
 • กดหมายเลขอ้างอิง 8 หลักที่ท่านต้องการ
 • ยืนยันหมายเลขอ้างอิง 8 หลักของท่านอีกครั้ง

2) เข้าเว็บไซต์บัวหลวงไอเพย์ ที่ www.bangkokbank.com/bualuangipay
3) คลิกเมนู "เปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว" ด้านล่างของสัญลักษณ์ Verified by Visa
4) ใส่หมายเลขบัตรเดบิตบีเฟิสต์ของท่าน แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
5) ใส่รหัส Verified by Visa ของท่าน แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
6) คลิกเมนู "ลงทะเบียนใช้บริการระบบรหัสผ่านครั้งเดียว (OTP)"
7) ใส่หมายเลขอ้างอิงที่ท่านได้ตั้งไว้ผ่านทางบัวหลวงโฟน แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
8) ใส่ข้อมูลในการใช้บริการและลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์มือถือสำหรับใช้ในการรับรหัส One Time
    Password ผ่านทาง SMS แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
9) หากท่านเห็นด้วยกับ "เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ" โปรดทำเครื่องหมายในช่อง "ยอมรับ"
    แล้วคลิก "หน้าต่อไป" เพื่อจบขั้นตอนการสมัคร

1. จะขอหมายเลขอ้างอิงได้อย่างไร
ท่านสามารถตั้งหมายเลขอ้างอิงผ่านทางบัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือ (66) 0-2645-5555

2. การขอหมายเลขอ้างอิงผ่านทางบัวหลวงโฟน
1) ติดต่อบัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือ (66) 0-2645-5555
2) กด 1 เพื่อเข้าบริการ “Bualuang Phone”
3) กด 7 เพื่อเข้าเมนู “ลงทะเบียนสมัครบริการ”
4) กด 1 เพื่อเข้าเมนู “Bualuang iPay” และตั้งหมายเลขอ้างอิงสำหรับลงทะเบียน Verified by Visa
5) กดหมายเลขบัตรเดบิตบีเฟิสต์ของท่าน
6) กดรหัสลับส่วนตัว (PIN) ของท่าน
7) กดหมายเลขอ้างอิง 8 หลักที่ท่านต้องการ
8) ยืนยันหมายเลขอ้างอิง 8 หลักของท่านอีกครั้ง

3. หมายเลขอ้างอิงมีอายุการใช้งานเท่าไร
หมายเลขอ้างอิงจะมีอายุการใช้งาน 7 วันหลังจากที่ท่านตั้งขึ้น ท่านต้องนำหมายเลขอ้างอิงดังกล่าวนี้ไปสมัครใช้บริการ Verified by Visa บนเว็บไซต์บัวหลวงไอเพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด

4. หมายเลขอ้างอิงหมดอายุ ทำอย่างไร
ท่านสามารถขอหมายเลขอ้างอิงใหม่ผ่านทางบัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือ (66) 0-2645-5555

5. หมายเลขอ้างอิงถูกล็อค ทำอย่างไร
ท่านสามารถตั้งหมายเลขอ้างอิงใหม่ผ่านทางบัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือ (66) 0-2645-5555

6. หมายเลขอ้างอิงหายหรือลืม ทำอย่างไร
ท่านสามารถตั้งหมายเลขอ้างอิงใหม่ผ่านทางบัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือ (66) 0-2645-5555

7. ข้อความยืนยันส่วนตัวคืออะไร
ข้อความยืนยันรหัสส่วนตัว หรือ Personal Assurance Message - PAM (สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตวีซ่าหรือบัตรเดบิตบีเฟิสต์) คือ ข้อความที่ท่านต้องกำหนดขึ้นระหว่างการลงทะเบียน ข้อความยืนยันรหัสส่วนตัวนี้จะปรากฏขึ้นขณะที่ท่านทำธุรกรรมออนไลน์ เพื่อให้ท่านมั่นใจว่ากำลังทำรายการผ่านร้านค้าออนไลน์
(e-Commerce) ที่ลงทะเบียนกับบริษัทวีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนลแล้ว

8. ข้อความทักทายส่วนตัวคืออะไร
ข้อความทักทายส่วนตัว หรือ Personal Greeting - PG (สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ด) คือ
ข้อความที่ท่านต้องกำหนดขึ้นระหว่างการลงทะเบียน ข้อความทักทายส่วนตัวนี้จะปรากฏขึ้นขณะที่ท่านทำธุรกรรมออนไลน์ เพื่อให้ท่านมั่นใจว่ากำลังทำรายการผ่านร้านค้าออนไลน์ (e-Commerce) ที่ลงทะเบียนกับบริษัทมาสเตอร์การ์ด อินเตอร์เนชั่นแนลแล้ว

9. รหัสผ่านครั้งเดียว (One Time Password - OTP) คืออะไร
รหัสผ่านครั้งเดียว (One Time Password - OTP) คือรหัสที่ถูกสร้างขึ้นแบบสุ่มซึ่งจะเปลี่ยนไปทุกครั้งที่ทำรายการ โดยท่านสามารถใช้รหัสดังกล่าวนี้ได้เพียงครั้งเดียวและมีการกำหนดอายุการใช้งานไว้ด้วย ดังนั้นท่านจึงสามารถมั่นใจได้ว่ารหัสดังกล่าวนี้จะไม่มีผู้อื่นสามารถนำไปใช้งานได้

1. เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านที่ใช้สำหรับการรับรหัส Verified by Visa One Time Password ได้อย่างไร (สำหรับบัตรเครดิตวีซ่า)

- เปลี่ยนทางเว็บไซต์บัวหลวงไอเพย์

1) เข้าเว็บไซต์ บัวหลวงไอเพย์ ที่ www.bangkokbank.com/bualuangipay
2) คลิกเมนู "เปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว" ด้านล่างของสัญลักษณ์ Verified by Visa
3) ใส่หมายเลขบัตรเครดิตวีซ่าของท่าน แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
4) คลิกเมนู “เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์มือถือ”
5) ใส่หมายเลขโทรศัพท์เดิมและข้อมูลส่วนตัวของท่าน แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
6) ใส่ข้อมูลในการใช้บริการและลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์มือถือใหม่ของท่าน แล้วคลิก "หน้าต่อไป”
7) หากท่านเห็นด้วยกับ "เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ" โปรดทำเครื่องหมายในช่อง "ยอมรับ"
    แล้วคลิก "หน้าต่อไป" เพื่อจบขั้นตอนการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

- เปลี่ยนขณะทำรายการบนหน้าเว็บไซต์ของทางร้านค้า

1) คลิกเมนู “Change Mobile No.”
2) ใส่หมายเลขโทรศัพท์เดิมและข้อมูลส่วนตัวของท่าน แล้วคลิก "Activate Now"
3) ใส่ข้อมูลในการใช้บริการและลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์มือถือใหม่ของท่าน แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
4) หากท่านเห็นด้วยกับ "เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ" โปรดทำเครื่องหมายในช่อง "ยอมรับ"
    แล้วคลิก "หน้าต่อไป" เพื่อเสร็จสิ้นการทำรายการ

2. เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านที่ใช้สำหรับการรับรหัส MasterCard SecureCode One Time Password ได้อย่างไร (สำหรับบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ด)

- เปลี่ยนทางเว็บไซต์บัวหลวงไอเพย์

1) เข้าเว็บไซต์ บัวหลวงไอเพย์ ที่ www.bangkokbank.com/bualuangipay
2) คลิกเมนู "เปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว" ด้านล่างของสัญลักษณ์ MasterCard SecureCode
3) ใส่หมายเลขบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดของท่าน แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
4) คลิกเมนู “เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์มือถือ”
5) ใส่หมายเลขโทรศัพท์เดิมและข้อมูลส่วนตัวของท่าน แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
6) ใส่ข้อมูลในการใช้บริการและลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์มือถือใหม่ของท่าน แล้วคลิก "หน้าต่อไป”
7) หากท่านเห็นด้วยกับ "เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ" โปรดทำเครื่องหมายในช่อง "ยอมรับ"
    แล้วคลิก "หน้าต่อไป" เพื่อจบขั้นตอนการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

- เปลี่ยนขณะทำรายการบนหน้าเว็บไซต์ของทางร้านค้า

1) คลิกเมนู “Change Mobile No.”
2) ใส่หมายเลขโทรศัพท์เดิมและข้อมูลส่วนตัวของท่าน แล้วคลิก "Activate Now"
3) ใส่ข้อมูลในการใช้บริการและลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์มือถือใหม่ของท่าน แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
4) หากท่านเห็นด้วยกับ "เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ" โปรดทำเครื่องหมายในช่อง "ยอมรับ"
    แล้วคลิก "หน้าต่อไป" เพื่อเสร็จสิ้นการทำรายการ

3. เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านที่ใช้สำหรับการรับรหัส Verified by Visa One Time Password ได้อย่างไร (สำหรับบัตรเดบิตบีเฟิสต์)

- เปลี่ยนทางเว็บไซต์บัวหลวงไอเพย์

1) ขอหมายเลขอ้างอิงผ่านทางบัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือ (66) 0-2645-5555
 • ติดต่อบัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือ (66) 0-2645-5555
 • กด 1 เพื่อเข้าบริการ “Bualuang Phone”
 • กด 7 เพื่อเข้าเมนู “ลงทะเบียนสมัครบริการ”
 • กด 1 เพื่อเข้าเมนู “Bualuang iPay” และตั้งหมายเลขอ้างอิงสำหรับลงทะเบียน Verified by Visa
 • กดหมายเลขบัตรเดบิตบีเฟิสต์ของท่าน
 • กดรหัสลับส่วนตัว (PIN) ของท่าน
 • กดหมายเลขอ้างอิง 8 หลักที่ท่านต้องการ
 • ยืนยันหมายเลขอ้างอิง 8 หลักของท่านอีกครั้ง

2) เข้าเว็บไซต์บัวหลวงไอเพย์ ที่ www.bangkokbank.com/bualuangipay
3) คลิกเมนู "เปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว" ด้านล่างของสัญลักษณ์ Verified by Visa
4) ใส่หมายเลขบัตรเดบิตบีเฟิสต์ของท่าน แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
5) คลิกเมนู “เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์มือถือ”
6) ใส่หมายเลขอ้างอิงที่ท่านได้ตั้งไว้ผ่านทางบัวหลวงโฟน แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
7) ใส่ข้อมูลในการใช้บริการและลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์มือถือใหม่ของท่าน แล้วคลิก "หน้าต่อไป”
8) หากท่านเห็นด้วยกับ "เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ" โปรดทำเครื่องหมายในช่อง "ยอมรับ"
    แล้วคลิก "หน้าต่อไป" เพื่อจบขั้นตอนการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

- เปลี่ยนขณะทำรายการบนหน้าเว็บไซต์ของทางร้านค้า

1) คลิกเมนู “Change Mobile No.”
2) ขอหมายเลขอ้างอิงผ่านทางบัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือ (66) 0-2645-5555
3) ใส่หมายเลขอ้างอิงที่ท่านได้ตั้งไว้ผ่านทางบัวหลวงโฟน แล้วคลิก "Activate Now"
4) ใส่ข้อมูลในการใช้บริการและลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์มือถือใหม่ของท่าน แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
5) หากท่านเห็นด้วยกับ "เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ" โปรดทำเครื่องหมายในช่อง "ยอมรับ"
    แล้วคลิก "หน้าต่อไป" เพื่อเสร็จสิ้นการทำรายการ

4. เปลี่ยนข้อความยืนยันส่วนตัวได้อย่างไร

1) เข้าเว็บไซต์บัวหลวงไอเพย์ ที่ www.bangkokbank.com/bualuangipay
2) คลิกเมนู "เปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว" ด้านล่างของสัญลักษณ์ Verified by Visa
3) ใส่หมายเลขบัตรเครดิตวีซ่าหรือบัตรเดบิตบีเฟิสต์ของท่าน แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
4) ในกรณีที่ท่านใช้รหัสแบบตั้งเอง (Static Password) ให้ท่านใส่รหัส Verified by Visa ของท่าน 
    แล้วคลิก "หน้าต่อไป" ในกรณีที่ท่านใช้รหัสแบบ One Time Password ให้ท่านคลิกที่ปุ่ม “Request
    OTP” เพื่อขอรับรหัสและใส่รหัส One Time Password ที่ท่านได้รับ แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
5) คลิก “เปลี่ยนข้อความยืนยันส่วนตัว”
6) ใส่ข้อความยืนยันส่วนตัวใหม่ของท่าน
7) ยืนยันข้อความยืนยันส่วนตัวใหม่ของท่านอีกครั้ง และคลิก "หน้าต่อไป" เพื่อสิ้นสุดการเปลี่ยนข้อความ
    ยืนยันส่วนตัว

5. เปลี่ยนข้อความทักทายส่วนตัวได้อย่างไร

1) เข้าเว็บไซต์บัวหลวงไอเพย์ ที่ www.bangkokbank.com/bualuangipay
2) คลิกเมนู "เปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว" ด้านล่างของสัญลักษณ์ MasterCard SecureCode
3) ใส่หมายเลขบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดของท่าน แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
4) ในกรณีที่ท่านใช้รหัสแบบตั้งเอง (Static Password) ให้ท่านใส่รหัส MasterCard SecureCode
    ของท่าน แล้วคลิก "หน้าต่อไป" ในกรณีที่ท่านใช้รหัสแบบ One Time Password ให้ท่านคลิกที่ปุ่ม
    “Request OTP” เพื่อขอรับรหัส และใส่รหัส One Time Password ที่ท่านได้รับ แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
5) คลิก “เปลี่ยนข้อความทักทายส่วนตัว”
6) ใส่ข้อความทักทายส่วนตัวใหม่ของท่าน
7) ยืนยันข้อความทักทายส่วนตัวใหม่ของท่านอีกครั้ง และคลิก "หน้าต่อไป" เพื่อสิ้นสุดการเปลี่ยนข้อความ
    ทักทายส่วนตัว

6.เปลี่ยนอีเมล Verified by Visa ทำอย่างไร

1) เข้าเว็บไซต์บัวหลวงไอเพย์ ที่ www.bangkokbank.com/bualuangipay
2) คลิกเมนู "เปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว" ด้านล่างของสัญลักษณ์ Verified by Visa
3) ใส่หมายเลขบัตรเครดิตวีซ่าหรือบัตรเดบิตบีเฟิสต์ของท่าน แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
4) ในกรณีที่ท่านใช้รหัสแบบตั้งเอง (Static Password) ให้ท่านใส่รหัส Verified by Visa ของท่าน
     แล้วคลิก "หน้าต่อไป" ในกรณีที่ท่านใช้รหัสแบบ One Time Password ให้ท่านคลิกที่ปุ่ม “Request
     OTP” เพื่อขอรับรหัส และใส่รหัส One Time Password ที่ท่านได้รับ แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
5) คลิกเมนู "เปลี่ยนแปลง E-mail Address"
6) ใส่อีเมลปัจจุบันของท่าน
7) ใส่อีเมลใหม่ที่ท่านต้องการ
8) ยืนยันอีเมลใหม่ของท่านอีกครั้ง และคลิก "หน้าต่อไป" เพื่อสิ้นสุดขั้นตอนการเปลี่ยนอีเมล

7. เปลี่ยนอีเมล MasterCard SecureCode ทำอย่างไร
1) เข้าเว็บไซต์บัวหลวงไอเพย์ ที่ www.bangkokbank.com/bualuangipay
2) คลิกเมนู "เปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว" ด้านล่างของสัญลักษณ์ MasterCard SecureCode
3) ใส่หมายเลขบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดของท่าน แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
4) ในกรณีที่ท่านใช้รหัสแบบตั้งเอง (Static Password) ให้ท่านใส่รหัส MasterCard SecureCode
    ของท่านแล้วคลิก"หน้าต่อไป" ในกรณีที่ท่านใช้รหัสแบบ One Time Password ให้ท่านคลิกที่ปุ่ม
    “Request OTP” เพื่อขอรับรหัส และใส่รหัส One Time Password ที่ท่านได้รับ แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
5) คลิกเมนู "เปลี่ยนแปลง E-mail Address"
6) ใส่อีเมลปัจจุบันของท่าน
7) ใส่อีเมลใหม่ที่ท่านต้องการ
8) ยืนยันอีเมลใหม่ของท่านอีกครั้ง และคลิก "หน้าต่อไป" เพื่อสิ้นสุดขั้นตอนการเปลี่ยนอีเมล

8. ต้องการยกเลิกการใช้ Verified by Visa ทำอย่างไร

1) เข้าเว็บไซต์บัวหลวงไอเพย์ ที่ www.bangkokbank.com/bualuangipay
2) คลิกเมนู "เปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว" ด้านล่างของสัญลักษณ์ Verified by Visa
3) ใส่หมายเลขบัตรเครดิตวีซ่าหรือบัตรเดบิตบีเฟิสต์ของท่าน แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
4) ในกรณีที่ท่านใช้รหัสแบบตั้งเอง (Static Password) ให้ท่านใส่รหัส Verified by Visa ของท่าน
     แล้วคลิก "หน้าต่อไป" ในกรณีที่ท่านใช้รหัสแบบ One Time Password ให้ท่านคลิกที่ปุ่ม “Request
     OTP” เพื่อขอรับรหัส และใส่รหัส One Time Password ที่ท่านได้รับ แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
5) คลิกเมนู "ยกเลิกบริการ Verified by Visa"
6) ยืนยันการยกเลิกโดยเลือก "ใช่" แล้วคลิก "หน้าต่อไป" เพื่อสิ้นสุดขั้นตอนการยกเลิกการใช้ Verified
    by Visa

9. ต้องการยกเลิกการใช้ MasterCard SecureCode ทำอย่างไร

1) เข้าเว็บไซต์ บัวหลวงไอเพย์ ที่ www.bangkokbank.com/bualuangipay
2) คลิกเมนู "เปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว" ด้านล่างของสัญลักษณ์ MasterCard SecureCode
3) ใส่หมายเลขบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดของท่าน แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
4) ในกรณีที่ท่านใช้รหัสแบบตั้งเองให้ท่านใส่รหัส MasterCard SecureCode ของท่าน แล้วคลิก 
     "หน้าต่อไป" ในกรณีที่ท่านใช้รหัสแบบ OTP ให้ท่านคลิกที่ปุ่ม “Request OTP” เพื่อขอรับรหัส และใส่
     รหัส OTP ที่ท่านได้รับ แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
5) คลิกเมนู "ยกเลิกบริการ MasterCard SecureCode "
6) ยืนยันการยกเลิกโดยเลือก "ใช่" แล้วคลิก "หน้าต่อไป" เพื่อสิ้นสุดขั้นตอนการยกเลิกการใช้
    MasterCard SecureCode

10. ถ้าลืมรหัส Verified by Visa (VbV) สำหรับบัตรเครดิตวีซ่าของท่าน ต้องทำอย่างไร

1) เข้าเว็บไซต์ บัวหลวงไอเพย์ ที่ www.bangkokbank.com/bualuangipay
2) คลิกเมนู "เปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว" ด้านล่างของสัญลักษณ์ Verified by Visa
3) ใส่หมายเลขบัตรเครดิตวีซ่าของท่าน แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
4) คลิกเมนู "ลืมรหัสผ่าน"
5) ใส่ข้อมูลส่วนตัวของท่าน แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
6) ใส่ข้อมูลในการใช้บริการ แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
7) หากท่านเห็นด้วยกับ "เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ" โปรดทำเครื่องหมายในช่อง "ยอมรับ"
    แล้วคลิก "หน้าต่อไป" เพื่อจบขั้นตอนการเปลี่ยนรหัส

11. ถ้าลืมรหัส MasterCard SecureCode สำหรับบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดของท่าน ต้องทำอย่างไร

1) เข้าเว็บไซต์ บัวหลวงไอเพย์ ที่ www.bangkokbank.com/bualuangipay
2) คลิกเมนู "เปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว" ด้านล่างของสัญลักษณ์ MasterCard SecureCode
3) ใส่หมายเลขบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดของท่าน แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
4) คลิกเมนู "ลืมรหัสผ่าน"
5) ใส่ข้อมูลส่วนตัวของท่าน แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
6) ใส่ข้อมูลในการใช้บริการ แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
7) หากท่านเห็นด้วยกับ "เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ" โปรดทำเครื่องหมายในช่อง "ยอมรับ"
    แล้วคลิก "หน้าต่อไป" เพื่อจบขั้นตอนการเปลี่ยนรหัส

12. ถ้าลืมรหัส Verified by Visa (VbV) สำหรับบัตรเดบิตบีเฟิสต์ของท่าน ต้องทำอย่างไร

1) ขอหมายเลขอ้างอิงผ่านทางบัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือ (66) 0-2645-5555

 • ติดต่อบัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือ (66) 0-2645-5555
 • กด 1 เพื่อเข้าบริการ “Bualuang Phone”
 • กด 7 เพื่อเข้าเมนู “ลงทะเบียนสมัครบริการ”
 • กด 1 เพื่อเข้าเมนู “Bualuang iPay” และตั้งหมายเลขอ้างอิงสำหรับลงทะเบียน Verified by Visa
 • กดหมายเลขบัตรเดบิตบีเฟิสต์ของท่าน
 • กดรหัสลับส่วนตัว (PIN) ของท่าน
 • กดหมายเลขอ้างอิง 8 หลักที่ท่านต้องการ
 • ยืนยันหมายเลขอ้างอิง 8 หลักของท่านอีกครั้ง

2) เข้าเว็บไซต์ บัวหลวงไอเพย์ ที่ www.bangkokbank.com/bualuangipay
3) คลิกเมนู "เปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว" ด้านล่างของสัญลักษณ์ Verified by Visa
4) ใส่หมายเลขบัตรเดบิตบีเฟิสต์ของท่าน แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
5) คลิกเมนู "ลืมรหัสผ่าน"
6) ใส่หมายเลขอ้างอิงที่ท่านได้ตั้งไว้ผ่านทางบัวหลวงโฟน แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
7) ใส่ข้อมูลในการใช้บริการ แล้วคลิก "หน้าต่อไป"
8) หากท่านเห็นด้วยกับ "เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ" โปรดทำเครื่องหมายในช่อง "ยอมรับ"
    แล้วคลิก "หน้าต่อไป" เพื่อจบขั้นตอนการเปลี่ยนรหัส

1. Extended Validation Secure Socket Layer (EV SSL) คืออะไร 
Extended Validation Secure Socket Layer หรือ EV SSL คือ เครื่องมือทางเทคโลยีชั้นสูงที่มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดจาก Certificate Authority ซึ่งธนาคารนำมาใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
ทุกครั้งที่ท่านเข้าสู่ระบบบัวหลวง ไอเพย์ EV SSL จะทำการเข้ารหัสข้อมูลอย่างซับซ้อน ให้ท่านมั่นใจได้ว่าข้อมูลของท่านจะส่งผ่านไปถึงธนาคารได้อย่างปลอดภัย

2. ระบบบัวหลวงไอเพย์ มีความปลอดภัยเพียงใด
ธนาคารใช้ EV SSL เวอร์ชั่นล่าสุด ซึ่งธนาคารชั้นนำทั่วโลกเลือกใช้ เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง หน้าที่ของ EV SSL คือ สลับที่ข้อมูลและแปลงเป็นรหัสตัวเลขทั้งหมด ยิ่งความละเอียดในการเข้ารหัสมีมากเท่าใด ความปลอดภัยก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น ระดับความละเอียดของการเข้ารหัสมีหน่วยเป็น บิท โดยบริการบัวหลวง ไอเพย์ ได้ใช้การเข้ารหัสระดับ 2048 บิท ซึ่งถือว่าเป็นระดับมาตรฐานที่ธนาคารชั้นนำของโลกใช้อยู่ในปัจจุบัน

3. อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีอื่นๆ ที่ธนาคารใช้กับระบบรักษาความปลอดภัยมีอะไรบ้าง
นอกจาก EV SSL และการเข้ารหัสข้อมูลหรือการ Encryption แล้ว ธนาคารยังมีอุปกรณ์อื่นที่ใช้รักษาความปลอดภัยของระบบ เพื่อให้เว็บไซต์ของธนาคารเป็นหนึ่งในเว็บไซต์ทางการเงินที่ปลอดภัยที่สุด ธนาคารได้ติดตั้ง Firewall หลายชั้น ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยป้องกันผู้บุกรุกเข้า-ออกระบบ

นอกจากนี้ ระบบของธนาคารยังมีซอฟท์แวร์ทำลายไวรัสและซอฟท์แวร์ที่สามารถตรวจจับการบุกรุกหรือการกระทำที่น่าสงสัยผ่านระบบ

และหากท่านเปิดจอคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้ โดยไม่มีการทำรายการใดๆ สักครู่หนึ่ง ระบบจะ Sign Off โดยอัตโนมัติ ฟังก์ชั่นพิเศษนี้มีไว้ป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาทำรายการในบัญชีของท่าน โดยไม่ได้รับอนุญาตขณะที่ท่านเปิดหน้าจอทิ้งไว้

อีกหนึ่งหลักประกันความปลอดภัย คือเว็บไซต์ของธนาคารได้รับ Verisign Certificate ซึ่งเป็นใบรับรองที่ออกโดยบริษัท Verisign Inc. เพื่อยืนยันว่าท่านกำลังทำรายการบนเว็บไซต์ที่มีระบบความปลอดภัยสูงสุด

นอกจากนี้ธนาคารยังได้นำระบบรหัสผ่านครั้งเดียว (One Time Password- OTP) มาใช้ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ท่านอีกระดับหนึ่ง โดยรหัสผ่านที่ท่านได้รับทาง SMS นั้น จะมีการสุ่มและเปลี่ยนทุกครั้งเมื่อทำรายการ ดังนั้นท่านจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีผู้ใดสามารถนำรหัสผ่านของท่านไปใช้ทำธุรกรรมหรือเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของท่านได้อย่างแน่นอน

4. จะทราบได้อย่างไรว่าระบบรักษาความปลอดภัยของบัวหลวงไอเพย์กำลังทำงานอยู่
หากระบบรักษาความปลอดภัยกำลังทำงาน ท่านจะเห็นแถบเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ของท่านเปลี่ยนเป็นสีเขียวและมีสัญลักษณ์รูปกุญแจล็อคปรากฎอยู่ ซึ่งหมายความว่าข้อมูลของท่านกำลังได้รับการเข้ารหัส (2048-bit Encryption) หากท่านต้องการอ่านข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาคลิกที่ไอคอนรูปกุญแจล็อค

5. จะเพิ่มความปลอดภัยในการใช้บริการด้วยตนเองได้อย่างไร

 • เก็บรักษาหมายเลขบัตรและข้อมูลบัตรของท่านเป็นความลับ อย่าจดข้อมูลดังกล่าวไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์หรือที่ที่บุคคลอื่นสามารถพบเห็นได้ง่าย และควรตรวจดูให้แน่ใจว่า ขณะใส่ข้อมูลต่างๆ ท่านไม่ได้อยู่ในสายตาผู้อื่น
 • คลิก "ออกจากระบบ" ทุกครั้ง ที่ต้องการออกจากบริการ และไม่เปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้ จนกว่าจะทำรายการเสร็จ
 • ติดตั้งซอฟท์แวร์กำจัดไวรัส (Anti-virus Software) และอัพเกรดซอฟท์แวร์อยู่เสมอเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของท่านทำงานได้อย่างปกติ 
 • หลีกเลี่ยงการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่น เช่น ในร้านอินเทอร์เน็ต เพราะอาจไม่มีระบบความปลอดภัยที่ดีพอ

ธนาคารไม่มีนโยบายในการสอบถามข้อมูลส่วนตัวของท่านทางอีเมล โทรศัพท์ หรือติดต่อท่านในรูปแบบอื่นๆ หากมีผู้ติดต่อท่านเพื่อสอบถามข้อมูลส่วนตัว กรุณาแจ้งบัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือ (66) 0-2645-5555 หรือติดต่อส่วนบริการสมาชิกบัตรเครดิต โทร. (66) 0-2638-4000
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone