โปรโมชั่นพิเศษ

รับฟรี 500 คะแนน แค่สมัครบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง และเพิ่มบัญชีบัตรเครดิตบนบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง วันนี้ - 31 ส.ค. 61

เงื่อนไข

  • สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพที่สมัครและเข้าใช้บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้งครั้งแรก ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. - 31 ส.ค. 61
  • ลูกค้าต้องทำการเพิ่มบัญชีบัตรเครดิตบนบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ภายในระยะเวลาโครงการ ทั้งนี้เมื่อลูกค้าทำครบตามเงื่อนไข ธนาคารจะทำการโอนคะแนนสะสม 500 คะแนน เข้าในบัญชีบัตรเครดิตใบแรกที่ทำการผูกกับบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้งให้ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป (สำหรับบัตรเครดิตแอร์เอเชีย ธนาคารกรุงเทพ จะได้รับคะแนน BIG Point 500 คะแนน)
  • กรณีเป็นบัตรเสริม คะแนนสะสม 500 คะแนน จะถูกโอนเข้าบัตรหลัก
  • ขอสงวนสิทธิ์ไม่ร่วมรายการ สำหรับบัตรเครดิตไทเทเนียม บัตรเครดิตองค์กร และบัตรเครดิตจัดซื้อ
  • ขอสงวนสิทธิ์บัตรเครดิตที่ร่วมรายการต้องเป็นบัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารกรุงเทพ ซึ่งคงสถานภาพปกติ และไม่ผิดเงื่อนไขใดๆ ในการใช้บัตรเครดิต
  • จำกัดสิทธิ์ของลูกค้า 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาโครงการ
  • สิทธิพิเศษนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสด
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์  Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone