บริการ Samsung Pay

Samsung Pay บริการชำระเงินรูปแบบใหม่ ให้ท่านย้ายบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพในกระเป๋าสตางค์มาอยู่บนสมาร์ทโฟน ท่านจึงไม่ต้องพกพาบัตรเครดิต แต่ยังสามารถชำระเงินผ่านสมาร์ทโฟนซัมซุงกาแลคซี่ได้อย่างง่ายดาย ปลอดภัย และสะดวก

 

 ชำระเงินง่าย เพียง 3 ขั้นตอน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เลื่อนบัตรขึ้นบนหน้าจอ 2. สแกนลายนิ้วมือ หรือใส่รหัสผ่าน
เพื่อยืนยันตัวตน
3. แตะเพื่อชำระเงิน


 ปลอดภัย ไร้กังวลทุกครั้งที่จ่าย
   สแกนลายนิ้วมือหรือใส่รหัสผ่าน
การชำระเงินจะทำได้ต่อเมื่อท่านสแกนลายนิ้วมือ หรือใส่รหัสผ่านเพื่อยืนยันตัวตน เพื่อป้องกันบุคคลอื่นๆ
นำไปใช้งาน
   ระบบ Tokenization (Digital Card Number)
Samsung Pay จะสร้างเลขบัตรเครดิตดิจิทัลในการชำระเงินทุกครั้ง แทนการใช้เลขบัตรเครดิตจริงตามหน้าบัตร เพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูล
   Samsung Knox
ระบบรักษาความปลอดภัยสูงสุดภายในตัวเครื่องที่จะจัดเก็บข้อมูลบัตรเครดิตดิจิทัลเพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูล

 

 สะดวกและรวดเร็ว

Samsung Pay สามารถใช้จ่ายผ่านเครื่องรูดบัตรรุ่นปกติ และแบบคอนแทคเลส ไม่ว่าร้านค้าขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ที่รับบัตรเครดิต* ท่านก็สามารถชำระเงินผ่าน Samsung Pay ได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องพกพาหรือค้นหาบัตรเครดิตในกระเป๋าสตางค์ของท่าน

 

*ขึ้นอยู่กับระบบเครื่องรูดบัตรของร้านค้าที่รองรับการใช้งาน

เริ่มต้นใช้งาน

ดาวน์โหลดและติดตั้งแอพพลิเคชั่น Samsung Pay และเข้าสู่ระบบด้วย Samsung Account ของท่าน

โปรดตรวจสอบสมาร์ทโฟนรุ่นที่รองรับ ได้ที่ http://www.samsung.com/th/samsungpay
  

บริการนี้สำหรับ บัตรเครดิตวีซ่า และมาสเตอร์การ์ด ธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น


ข้อกำหนดและเงื่อนไข การชำระค่าสินค้า/บริการ ด้วยบัตรของธนาคารกรุงเทพ ผ่านบริการ Samsung Pay

ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ จะมีผลบังคับใช้เมื่อผู้ถือบัตรประสงค์ใช้บริการ Samsung Pay ("Samsung Pay") ด้วยการนำบัตรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ ("บัตร") มาลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น Samsung Pay บนโทรศัพท์มือถือที่บริษัทไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด ("บริษัท
ซัมซุง") พัฒนาขึ้น เพื่อการชำระค่าสินค้า/บริการ โดยการนำข้อมูลบัตรที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือที่ได้มีการลงทะเบียนบัตรไว้มาใช้แทนบัตร ("บัตรเสมือนจริง")

 1. บริการ Samsung Pay เป็นของบริษัทซัมซุง

  1.1 ผู้ถือบัตรรับทราบว่า Samsung Pay เป็นบริการของบริษัทซัมซุง ซึ่งธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการในการให้บริการ Samsung Pay แต่อย่างใด ยกเว้นการส่ง One Time Password (OTP) ที่สร้างขึ้นโดยเครือข่ายการชำระเงินไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ผู้ถือบัตรแจ้งไว้กับธนาคาร ในกรณีที่เครือข่ายดังกล่าวร้องขอให้ธนาคารเป็นผู้ส่ง

  1.2 ผู้ถือบัตรรับทราบและตกลงว่า ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบแต่อย่างใดในการใช้บริการ Samsung Pay ของผู้ถือบัตร ตลอดจนในส่วนที่เกี่ยวกับปัญหาหรือข้อขัดข้องใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการใช้บริการ Samsung Pay

  1.3 ผู้ถือบัตรสามารถติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ Samsung Pay ที่หมายเลข (66) 0-2689-3232 หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับ Samsung Pay หรือโทรศัพท์มือถือ Samsung

 2. การลงทะเบียนข้อมูลในบัตร กับบริการ Samsung Pay

  2.1 ผู้ถือบัตรจะต้องเป็นเจ้าของบัตรที่จะนำข้อมูลในบัตรมาลงทะเบียนเป็นบัตรเสมือนจริงกับบริการ Samsung Pay เท่านั้น

  2.2 หากบัตรไม่อยู่ในสถานะที่พร้อมใช้งาน ข้อมูลในบัตรดังกล่าวจะไม่สามารถลงทะเบียนเป็นบัตรเสมือนจริงได้

  2.3 ผู้ถือบัตรต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการลงทะเบียนบัตรตามคำแนะนำของ Samsung Pay ผู้ถือบัตรยอมรับว่าบริษัทซัมซุง มีสิทธิที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนบัตร หรือยกเลิกหรือระงับการใช้บัตรเสมือนจริงที่ลงทะเบียนไว้กับ Samsung Pay

  2.4 ผู้ถือบัตรต้องเก็บรักษาข้อมูลการเข้าถึง Samsung Pay หรือการเข้าถึงโทรศัพท์มือถือของผู้ถือบัตร เช่น ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password หรือ PIN) รวมถึงการรักษาความปลอดภัยของโทรศัพท์มือถือด้วย

 3. การใช้งานบัตรเสมือนจริงเพื่อชำระค่าสินค้า/บริการผ่านบริการ Samsung Pay

  3.1 ผู้ถือบัตรจะใช้บัตรเสมือนจริงเพื่อชำระค่าสินค้า/บริการผ่านบริการ Samsung Pay ที่ร้านค้ารับบัตร ด้วยการนำโทรศัพท์มือถือที่มีข้อมูลบัตรมา

  (1) แตะที่เครื่องอ่านบัตรแบบไร้สัมผัส (Contactless Payment Reader) ที่เชื่อมต่อกับเครื่องรับบัตร โดยใช้เทคโนโลยี Near Field Communication (NFC) หรือเทคโนโลยีอื่นใด หรือ

  (2) แตะที่อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Magnetic Stripe Reader) ที่เครื่องรับบัตร โดยใช้เทคโนโลยี Magnetic Secure Transmission (MST) ของโทรศัพท์มือถือ หรือ

  (3) ส่งข้อมูลเพื่อการอ่านด้วยการใช้เทคโนโลยีอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาใน (1) หรือ (2) ข้างต้น

  3.2 รายการที่ใช้บัตรเสมือนจริงเพื่อชำระค่าสินค้า/บริการจะถูกเรียกเก็บที่บัญชีของบัตรที่ได้ลงทะเบียนไว้ และผู้ถือบัตรยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บัตร ที่ออกโดยธนาคารที่ผู้ถือบัตรได้รับพร้อมกับบัตร เหมือนกับการใช้บัตรทุกประการ ยกเว้นขั้นตอนการนำโทรศัพท์มือถือที่มีข้อมูลบัตรมาแตะที่เครื่องอ่านบัตรแบบไร้สัมผัสหรืออุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก หรือขั้นตอนเพื่อการใช้เทคโนโลยีอื่นใด แทนการมอบบัตรให้เจ้าหน้าที่ของร้านค้ารับบัตรเท่านั้น

  3.3 ในการใช้งานบัตรเสมือนจริงผ่านบริการ Samsung Pay เพื่อชำระค่าสินค้า/บริการ ผู้ถือบัตรยอมรับว่า รายการนั้นอาจได้รับสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกับสิทธิประโยชน์จากการใช้บัตรตามปกติ

 4. การยกเลิกและการระงับบัตรเสมือนจริงที่ลงทะเบียนไว้กับบริการ Samsung Pay

  4.1 ผู้ถือบัตรมีหน้าที่ในการลบข้อมูลบัตรออกจากโทรศัพท์มือถือ หากไม่ประสงค์ที่จะใช้บัตรเสมือนจริงนั้น หรือไม่ได้ใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องนั้นแล้ว

  4.2 ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือระงับบัตรเสมือนจริงใน Samsung Pay ได้ทุกเวลาและทุกกรณี โดยไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้า

 5. ในกรณีโทรศัพท์มือถือที่มีข้อมูลบัตรที่ลงทะเบียนไว้กับบริการ Samsung Pay สูญหาย

  ในกรณีโทรศัพท์มือถือที่มีข้อมูลบัตรที่ลงทะเบียนไว้กับบริการ Samsung Pay สูญหายไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้ถือบัตรสามารถติดต่อธนาคารเพื่อยกเลิกหรือระงับบัตรเสมือนจริง ที่หมายเลข (66) 0-2638-4999

 6. การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไข

  ธนาคารอาจแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้ โดยประกาศไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร หรือตามที่ธนาคารกำหนด หากผู้ถือบัตรมิได้ลบข้อมูลบัตรที่ได้ลงทะเบียนไว้ทั้งหมดจากโทรศัพท์มือถือ หลังจากที่ธนาคารได้ประกาศหรือแจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบดังกล่าวแล้ว ถือว่าผู้ถือบัตรยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีการแก้ไขดังกล่าวทุกประการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ จะมีผลบังคับใช้เมื่อผู้ถือบัตรประสงค์ใช้บริการ Samsung Pay ("Samsung Pay") ด้วยการนำบัตรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ ("บัตร") มาลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น Samsung Pay บนโทรศัพท์มือถือที่บริษัทไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด ("บริษัท
ซัมซุง") พัฒนาขึ้น เพื่อการชำระค่าสินค้า/บริการ โดยการนำข้อมูลบัตรที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือที่ได้มีการลงทะเบียนบัตรไว้มาใช้แทนบัตร ("บัตรเสมือนจริง")

 1. บริการ Samsung Pay เป็นของบริษัทซัมซุง

  1.1 ผู้ถือบัตรรับทราบว่า Samsung Pay เป็นบริการของบริษัทซัมซุง ซึ่งธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการในการให้บริการ Samsung Pay แต่อย่างใด ยกเว้นการส่ง One Time Password (OTP) ที่สร้างขึ้นโดยเครือข่ายการชำระเงินไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ผู้ถือบัตรแจ้งไว้กับธนาคาร ในกรณีที่เครือข่ายดังกล่าวร้องขอให้ธนาคารเป็นผู้ส่ง

  1.2 ผู้ถือบัตรรับทราบและตกลงว่า ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบแต่อย่างใดในการใช้บริการ Samsung Pay ของผู้ถือบัตร ตลอดจนในส่วนที่เกี่ยวกับปัญหาหรือข้อขัดข้องใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการใช้บริการ Samsung Pay

  1.3 ผู้ถือบัตรสามารถติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ Samsung Pay ที่หมายเลข (66) 0-2689-3232 หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับ Samsung Pay หรือโทรศัพท์มือถือ Samsung

 2. การลงทะเบียนข้อมูลในบัตร กับบริการ Samsung Pay

  2.1 ผู้ถือบัตรจะต้องเป็นเจ้าของบัตรที่จะนำข้อมูลในบัตรมาลงทะเบียนเป็นบัตรเสมือนจริงกับบริการ Samsung Pay เท่านั้น

  2.2 หากบัตรไม่อยู่ในสถานะที่พร้อมใช้งาน ข้อมูลในบัตรดังกล่าวจะไม่สามารถลงทะเบียนเป็นบัตรเสมือนจริงได้

  2.3 ผู้ถือบัตรต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการลงทะเบียนบัตรตามคำแนะนำของ Samsung Pay ผู้ถือบัตรยอมรับว่าบริษัทซัมซุง มีสิทธิที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนบัตร หรือยกเลิกหรือระงับการใช้บัตรเสมือนจริงที่ลงทะเบียนไว้กับ Samsung Pay

  2.4 ผู้ถือบัตรต้องเก็บรักษาข้อมูลการเข้าถึง Samsung Pay หรือการเข้าถึงโทรศัพท์มือถือของผู้ถือบัตร เช่น ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password หรือ PIN) รวมถึงการรักษาความปลอดภัยของโทรศัพท์มือถือด้วย

 3. การใช้งานบัตรเสมือนจริงเพื่อชำระค่าสินค้า/บริการผ่านบริการ Samsung Pay

  3.1 ผู้ถือบัตรจะใช้บัตรเสมือนจริงเพื่อชำระค่าสินค้า/บริการผ่านบริการ Samsung Pay ที่ร้านค้ารับบัตร ด้วยการนำโทรศัพท์มือถือที่มีข้อมูลบัตรมา

  (1) แตะที่เครื่องอ่านบัตรแบบไร้สัมผัส (Contactless Payment Reader) ที่เชื่อมต่อกับเครื่องรับบัตร โดยใช้เทคโนโลยี Near Field Communication (NFC) หรือเทคโนโลยีอื่นใด หรือ

  (2) แตะที่อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Magnetic Stripe Reader) ที่เครื่องรับบัตร โดยใช้เทคโนโลยี Magnetic Secure Transmission (MST) ของโทรศัพท์มือถือ หรือ

  (3) ส่งข้อมูลเพื่อการอ่านด้วยการใช้เทคโนโลยีอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาใน (1) หรือ (2) ข้างต้น

  3.2 รายการที่ใช้บัตรเสมือนจริงเพื่อชำระค่าสินค้า/บริการจะถูกเรียกเก็บที่บัญชีของบัตรที่ได้ลงทะเบียนไว้ และผู้ถือบัตรยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บัตร ที่ออกโดยธนาคารที่ผู้ถือบัตรได้รับพร้อมกับบัตร เหมือนกับการใช้บัตรทุกประการ ยกเว้นขั้นตอนการนำโทรศัพท์มือถือที่มีข้อมูลบัตรมาแตะที่เครื่องอ่านบัตรแบบไร้สัมผัสหรืออุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก หรือขั้นตอนเพื่อการใช้เทคโนโลยีอื่นใด แทนการมอบบัตรให้เจ้าหน้าที่ของร้านค้ารับบัตรเท่านั้น

  3.3 ในการใช้งานบัตรเสมือนจริงผ่านบริการ Samsung Pay เพื่อชำระค่าสินค้า/บริการ ผู้ถือบัตรยอมรับว่า รายการนั้นอาจได้รับสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกับสิทธิประโยชน์จากการใช้บัตรตามปกติ

 4. การยกเลิกและการระงับบัตรเสมือนจริงที่ลงทะเบียนไว้กับบริการ Samsung Pay

  4.1 ผู้ถือบัตรมีหน้าที่ในการลบข้อมูลบัตรออกจากโทรศัพท์มือถือ หากไม่ประสงค์ที่จะใช้บัตรเสมือนจริงนั้น หรือไม่ได้ใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องนั้นแล้ว

  4.2 ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือระงับบัตรเสมือนจริงใน Samsung Pay ได้ทุกเวลาและทุกกรณี โดยไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้า

 5. ในกรณีโทรศัพท์มือถือที่มีข้อมูลบัตรที่ลงทะเบียนไว้กับบริการ Samsung Pay สูญหาย

  ในกรณีโทรศัพท์มือถือที่มีข้อมูลบัตรที่ลงทะเบียนไว้กับบริการ Samsung Pay สูญหายไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้ถือบัตรสามารถติดต่อธนาคารเพื่อยกเลิกหรือระงับบัตรเสมือนจริง ที่หมายเลข (66) 0-2638-4999

 6. การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไข

  ธนาคารอาจแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้ โดยประกาศไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร หรือตามที่ธนาคารกำหนด หากผู้ถือบัตรมิได้ลบข้อมูลบัตรที่ได้ลงทะเบียนไว้ทั้งหมดจากโทรศัพท์มือถือ หลังจากที่ธนาคารได้ประกาศหรือแจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบดังกล่าวแล้ว ถือว่าผู้ถือบัตรยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีการแก้ไขดังกล่าวทุกประการ


สอบถามเพิ่มเติม โทร. (66) 0-2689-3232 กด 2 หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.samsung.com/th/samsungpay
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone