วันที่ ครั้งที่
Goloading
จากวันที่ ถึง สกุลเงิน
loading
(ท่านสามารถเลือกช่วงวันที่ได้ไม่เกิน 1 ปี)
Download
Print
การแสดงผลของวันที่ในเอกสารที่ได้จากดาวน์โหลดขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่ท่านเรียกใช้งาน กรุณาตรวจสอบก่อนนำไปใช้งานทุกครั้ง

หมายเหตุ

    อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โปรดติดต่อหน่วยบริการด้านเงินตราต่างประเทศของธนาคารเพื่อตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราก่อนทำธุรกรรม
    * ตามเงื่อนไขการชำระเงินริงกิตที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารกลางมาเลเซีย
เครื่องคำนวณอัตราแลกเปลี่ยน
ระบุจำนวนเงินที่ท่านต้องการ แลกเปลี่ยน
กรุณาเลือกสกุลเงินที่ท่านมี
กรุณาเลือกสกุลเงินที่ท่านต้องการ
0.00
หมายเหตุ
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์  Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone