ธนบัตรและดร๊าฟท์ต่างประเทศ

หลายสกุลเงินตรา ในหลากรูปแบบ เพื่อความสะดวกของท่าน

บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารกรุงเทพ มีสกุลเงินให้ท่านเลือกอย่างหลากหลายตรง
ความต้องการของท่าน

  ธนาคารขอประกาศยกเลิกการรับซื้อธนบัตรต่างประเทศ ดังนี้

 • สกุลเงิน GBP ชนิดราคาใบละ 10 รุ่นเก่า (เนื้อกระดาษ) ยกเลิกตั้งแต่ 1 ก.พ. 61 เป็นต้นไป (ธนาคารรับซื้อถึง 31 ม.ค. 61)
 • สกุลเงิน ZAR รุ่นเก่าทุกชนิดราคา (รุ่นที่ไม่มีภาพประธานาธิบดี) ยกเลิกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 • สกุลเงิน CNY ชนิดราคาฉบับละ 1 และชนิดราคาฉบับละ 5 ยกเลิกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 • สกุลเงิน NOK ชนิดราคาฉบับละ 100 และ 200 Series VII (รุ่นที่มีภาพบุคคลสำคัญด้านหน้าธนบัตร) ยกเลิกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 • สกุลเงิน BND รุ่นเก่า (เนื้อกระดาษ) ชนิดราคาฉบับละ5, 25, 50, 100, 500 และ 1000
  ยกเลิกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

บริการรับซื้อ-ขายธนบัตรต่างประเทศ

ธนาคารรับซื้อ-ขายธนบัตรต่างประเทศมากถึง 28 สกุลเงิน ดังนี้

USD

DKK

GBP

NOK

EUR

SEK

JPY

CAD

HKD

AED

SGD

BHD

BND

OMR

CNY

IDR

SAR

KRW

PHP

MYR

TWD

ZAR

AUD

RUB

NZD

VND

CHF

LAK

 

 


พิเศษ! รับสั่งจองซื้อธนบัตรต่างประเทศล่วงหน้าได้ที่สาขา  (ในเขตกรุงเทพฯ เชียงราย เชียงใหม่ พิษณุโลก ตาก ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา หัวหิน นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี ภูเก็ต  และเกาะสมุย)

เงื่อนไขการสั่งจอง

 • สำหรับสาขาในเขตกรุงเทพฯ กรุณาสั่งจองล่วงหน้า 1 วันทำการ ก่อนวันที่ขอรับเงิน
 • สำหรับสาขาต่างจังหวัด กรุณาสั่งจองล่วงหน้า 2-3 วัน ก่อนวันที่ขอรับเงิน
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


เงื่อนไขการส่งมอบ

 • ธนาคารจะส่งมอบธนบัตรต่างประเทศให้ท่าน ณ สาขาที่ท่านสั่งจองซื้อไว้ในเวลาที่ธนาคารเปิดให้บริการจำหน่ายเงินต่างประเทศ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิในการจัดชนิดราคาของธนบัตรให้ตามความเหมาะสม
 • ธนาคารจะให้ท่านชำระเงินโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ ขณะที่รับเงิน


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการแลกเปลี่ยนและโอนเงินระหว่างประเทศ โทร. (66) 0-2626-4158-9


บริการซื้อ-ขายดร๊าฟท์

ธนาคารให้บริการรับซื้อดร๊าฟท์จำนวน 14 สกุลเงิน ดังนี้

USD

GBP

EUR

JPY

HKD

SGD

MYR

AUD

NZD

CHF

DKK

NOK

SEK

CAD


ธนาคารให้บริการขายดร๊าฟท์จำนวน 15 สกุลเงิน ดังนี้

USD

GBP

EUR

JPY

HKD

SGD

PHP

AUD

NZD

CHF

NOK

SEK

CAD

IDR

THB

คลิกที่นี่  เพื่อดูรายชื่อสาขาที่ให้บริการขายดร๊าฟท์ต่างประเทศ
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone