เช็คเดินทางต่างประเทศ

ปลอดภัยไร้กังวลยามเดินทาง

ใช้เช็คเดินทาง สะดวกเหมือนเงินสด แต่ปลอดภัยยิ่งกว่า

เช็คเดินทางในสกุลเงินหลักของโลกทุกสกุล

ธนาคารให้บริการเช็คเดินทางเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ปลอดภัยกว่าการพกเงินสด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ
เดินทางในต่างประเทศ หากเกิดการสูญหายหรือถูกโจรกรรม ท่านสามารถขอรับคืนเป็นเงินสดหรือเช็คฉบับใหม่ได้ภายใน 24 ชั่วโมงที่ธนาคารตัวแทนทั่วโลก เช็คเดินทางเป็นตราสารการเงินแบบหนึ่งที่ธนาคารและร้านค้าทั่วโลกให้การยอมรับ

ท่านสามารถซื้อเช็คเดินทางได้ที่สาขาของธนาคารกรุงเทพที่มีบริการด้านต่างประเทศทุกแห่ง เพียงแสดงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อเช็ค เช่น หนังสือเดินทางและตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

สกุลเงินที่ธนาคารให้บริการแลกเปลี่ยน

ซื้อ
- USD - GBP - EUR
- JPY - AUD - CAD
- CHF
ขาย
- USD - EUR - CAD
- JPY - AUD

คำแนะนำในการใช้เช็คเดินทางอย่างปลอดภัย

เมื่อซื้อเช็คจากธนาคาร ท่านควรบันทึกหมายเลขอ้างอิงที่อยู่หน้าเช็ค รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อ
อเมริกันเอ็กซ์เพรสกรณีเช็คหาย โดยแยกเก็บไว้ต่างหาก หมายเลขนี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อเช็คเกิดสูญหาย

เซ็นชื่อลงบนเช็คต่อหน้าแคชเชียร์หรือผู้รับเงินเมื่อต้องการจะใช้เท่านั้น ไม่ควรเซ็นไว้ล่วงหน้าและไม่ควรเก็บเช็ครวมกับหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวอื่นๆ
Tips/Useful Info
เมื่อเช็คเดินทางสูญหายหรือถูกโจรกรรม
หากเช็คของท่านเกิดสูญหายหรือถูกโจรกรรมในประเทศไทย ท่านต้องโทรศัพท์แจ้งศูนย์บริการลูกค้าของอเมริกันเอ็กซ์เพรสที่หมายเลข (66)
0-2273-0033 เพื่อแจ้งอายัดและขอรับเช็คใหม่

จากนั้นท่านต้องแจ้งความ
ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจและเก็บสำเนาบันทึกแจ้งความไว้

นำเอกสารจากอเมริกัน
เอ็กซ์เพรส พร้อมบันทึกแจ้งความติดต่อสาขาของธนาคารที่มีบริการด้านต่างประเทศเพื่อขอรับเช็คใหม่
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์  Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone